SAND-data Cuijk (L159p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03225) vertaling: Jan herinnert zich da verhaal wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03225) vertaling: Marie en Piet zien mekaar vur de kerk
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03225) vertaling: Toan waast zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03225) vertaling: De timmerman het gen spiekers beej zich
opm.: reflexief: zich
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03225) vertaling: Fons zag een slang nevvem hum
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03225) vertaling: Erik liet meej vur hum werken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03225) vertaling: Johanna liet hur mitdrieven op de golven
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03225) vertaling: Toon bekeek zien eigen 'ns goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03225) vertaling: Jan het in twee minuten 'n bierke gedronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03225) vertaling: Dees scho?n lo(e)pen gemekkel
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03225) vertaling: Eduard kent zien eigen
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03225) vertaling: Ward het geheurd dat er foto's van hum in de etalage staon
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03225) vertaling: Die piepers schellen nie gemekkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03225) vertaling: Di glas brekt as 't op de grond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03225) vertaling: Dokter l?f ik wel gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03225) vertaling: Al jaoren l?ft heej van zien vaders erfenis
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03225) vertaling: Dees w?k l?ft heej op water en broad
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03225) vertaling: L?ft heej nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03225) vertaling: Hoelang l?fde gullie nou al van die erfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03225) vertaling: In Bretagne l?ven ze vooral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03225) vertaling: No het ?ten goj ik slaopen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03225) vertaling: Zoj ik da wel kunnen doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03225) vertaling: Heej liet zien huus afbr?ken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03225) komt voor: j
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03225) komt voor: n
gebr.: 1
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03225) komt voor: n
gebr.: 1
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03225) komt voor: n
gebr.: 1
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03225) komt voor: n
gebr.: 1
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03225) komt voor: n
gebr.: 1
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03225) komt voor: n
gebr.: 1
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03225) komt voor: n
gebr.: 1
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03225) komt voor: n
gebr.: 1
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03225) komt voor: n
gebr.: 1
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03225) komt voor: n
gebr.: 1
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03225) komt voor: j
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03225) komt voor: j
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03225) komt voor: j
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03225) komt voor: j
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03225) komt voor: j
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03225) komt voor: j
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03225) komt voor: j
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03225) komt voor: j
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03225) komt voor: j
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03225) vertaling: Jan het gen boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03225) vertaling: Boeken het Jan nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03225) vertaling: Jan het nie veul geld mer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03225) vertaling: Er mag niemand ovver di probleem praoten
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03225) vertaling: Er mag niemand ovver di probleem praoten
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03225) vertaling: Niemand zet da heej kumt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03225) vertaling: Zitten hier ergens muus
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03225) vertaling: Ik g?f niks an 'n aander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03225) vertaling: Niemand wil werken
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03225) vertaling: Weej wissen nie da heej thuus war
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03225) vertaling: ik wis het ok nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03225) vertaling: Heej mag mit niemand praoten o(v)ver di probleem
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03225) komt voor: j
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03225) komt voor: j
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03225) gebr.: 5
opm.: dav: waarschijnlijk juist ongebruikelijk: heef twee aangekruist met ja en de niet ingevulde van 5 voorzien
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03225) gebr.: 5
opm.: dav: waarschijnlijk juist ongebruikelijk: heef twee aangekruist met ja en de niet ingevulde van 5 voorzien
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03225) gebr.: 5
opm.: dav: waarschijnlijk juist ongebruikelijk: heef twee aangekruist met ja en de niet ingevulde van 5 voorzien
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03225) gebr.: 5
opm.: dav: waarschijnlijk juist ongebruikelijk: heef twee aangekruist met ja en de niet ingevulde van 5 voorzien
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03225) vertaling: Maries auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03225) vertaling: Marie d'r auto is kepot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03225) vertaling: Piets auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03225) vertaling: Piet zunnen auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03225) vertaling: Dieje mins sienen auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03225) vertaling: Dieje mins sienen auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03225) vertaling: Diejen auto is nie van mien mar van hum
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03225) vertaling: De kraant van gister lit onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03225) vertaling: Jan is het brurke van Karolien en Kristien
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03225) vertaling: Die jongens sien fietsen zien gestolen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03225) vertaling: Die zussen d'r moeder is op bezoek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03225) vertaling: D? is Wim zien auto
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03225) vertaling: D? is mien fiets
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03225) vertaling: Heej mag mit niemand praoten o(v)ver di probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03225) vertaling: Ik wil niemand kwetsen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03225) vertaling: Het is jammer da weej nie meugen kommen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03225) vertaling: Da goj ik nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03225) vertaling: Ik heb nie gewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03225) vertaling: Nog mar net haj heej het verteld of Marie begon te hulen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03225) vertaling: Got die bestelling now mar ophaolen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03225) vertaling: Heej werkt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03225) vertaling: Ik verbied je um hier te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03225) vertaling: Jan verhinderde da we Marie belden
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03225) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03225) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03225) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03225) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03225) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03225) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03225) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03225) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03225) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03225) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03225) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03225) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03225) fragment: als (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03225) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03225) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03225) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03225) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03225) fragment: dat (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03225) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03225) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03225) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03225) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03225) fragment: maar (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03225) fragment: te (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03225) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03225) fragment: of (1)
opm.: twijfelgeval voegwoord na onderschikkend 'of': herhaalt het woordje of, misschien gewoon een vergissing omdat de vraag erboven juist al het voegwoord miste?
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03225) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03225) vertaling: ik w??t da gullie op gen mins kwaod ziet
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03225) vertaling: Ik weet da seej nergens trots op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03225) vertaling: Els dinkt da 't nie gemekkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03225) vertaling: Ik weet da ik te laat bin en geej nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03225) vertaling: Ge wet toch da geej mot werken en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03225) vertaling: Iedereen dinkt da weej no huus gaon en da seej nog meugen blieven
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03225) vertaling: Het is jammer da heej kumt en da seej weggut
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03225) vertaling: Ik dink da Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03225) vertaling: Ik dink da Pieter en Liesje gaon trouwen
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03225) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03225) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03225) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03225) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03225) komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03225) vertaling: De lamp brandt nie mer
komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03225) vertaling: De lamp brandt nie mer
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03225) vertaling: Dans Marie elken aovend
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03225) vertaling: Dans Marie elken aovend
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03225) vertaling: Snee het broad 'ns efkes
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03225) vertaling: Snee het broad 'ns efkes
komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03225) fragment: wies (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03225) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03225) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03225) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03225) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03225) fragment: - (2)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03225) fragment: wa (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03225) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03225) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03225) fragment: toen (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03225) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03225) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03225) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03225) vertaling: Wie dinkste da ik in de stad bin tegengekommen?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03225) vertaling: Wa dinkte gullie, hoe zeej het opgelost hebben
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03225) vertaling: Hoe dinkte geej da ze het hebben opgelost
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03225) vertaling: Magda wet nie wie da weej willen bellen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03225) vertaling: Wet iemand wie weej geroepen hebben
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03225) vertaling: Wie dinkte da ik in de stad bin t?gen gekommen?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03225) vertaling: Heej het zien haand gewaasen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03225) vertaling: Heej het zien hemd gewaasen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03225) vertaling: Heej het unnen hoed op de kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03225) vertaling: Heej het unne vlek op zien hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03225) vertaling: Heej het zien been gebroken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03225) vertaling: Zeej het er eigen pien gedaon
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03225) vertaling: Marie trok der deken naor zich toe
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03225) vertaling: Luc wet dat er foto's van zien eigen te koop zijn
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03225) vertaling: Geej herinnert oew eigen toch wel da we toen dur da bosch hin zien geloepen
opm.: reflexief: je eigen
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03225) vertaling: Ik herinner mien-eigen da de auto van Marie kapot was
opm.: reflexief: m'n eigen
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03225) vertaling: Zeej herinnert hereigen: dat heej als een verken zat te eten
opm.: reflexief: haar eigen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03225) vertaling: Weej herinneren ons eigen dat al Jan sien boeken gestolen war-
opm.: reflexief: ons eigen
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03225) vertaling: Herinneren gullie je nog da we Jan op de mert gesien hebben
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03225) vertaling: Heej het sien eigen 'n ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03225) vertaling: Heej vuulde sien eigen dur het ies zakken
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03225) vertaling: Zou heej da gekund hebben?
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03225) fragment: gekund (heej het da nooit gekund) (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03225) fragment: gedon (Heej het da noit gedon) (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03225) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03225) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03225) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03225) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03225) vertaling: Ik dink heej is weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03225) vertaling: Ik dink heej is weg
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03225) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03225) vertaling: Ik weeet heej is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03225) vertaling: Ik weeet heej is weg
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03225) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03225) vertaling: Marie al der koeien zien verdronken
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03225) vertaling: Marie al der koeien zien verdronken
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03225) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03225) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03225) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03225) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03225) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03225) vertaling: De die zou ik nie durven opete
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03225) vertaling: De die zou ik nie durven opete
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03225) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03225) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03225) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03225) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03225) vertaling: Heej dee zich vur of ie net uut zien bed kwam
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03225) vertaling: Heej dee zich vur of ie net uut zien bed kwam
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03225) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03225) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03225) vertaling: In die?n tied leefde ik erop los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03225) vertaling: Vroeger leefdenie as unnen beeest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03225) vertaling: Dor leefden weej as god in Frankriek
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03225) vertaling: Niemand mag het sien, zo vien ik da geej t ok nie mag sien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03225) vertaling: Het gebuurde toen geej weggingt
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03225) vertaling: Ik weeet waor geej bint geboren
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03225) vertaling: Nou ge klaor bint magde gaon
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03225) vertaling: Durda Marie dood gegaon war, het hurre mins Anna nie mer kunnen helpen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03225) vertaling: Ik weeet da heej is gon zwemmen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03225) vertaling: Ik weeet da heej is gon zwemmen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03225) vertaling: Ik weat da heej gon zwemmen is
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03225) vertaling: Ik weat da heej gon zwemmen is
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03225) komt voor: j
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03225) gebr.: 1
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03225) gebr.: 1
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03225) komt voor: j
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03225) gebr.: 1
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03225) gebr.: 1
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03225) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03225) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03225) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03225) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03225) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03225) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03225) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03225) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03225) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03225) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03225) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03225) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03225) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03225) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03225) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03225) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03225) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03225) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03225) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03225) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03225) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03225) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03225) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03225) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03225) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03225) fragment: die (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03225) fragment: woar (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03225) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03225) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03225) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03225) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03225) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03225) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03225) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03225) fragment: wat (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03225) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03225) fragment: wiens (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03225) vertaling: Piet dinkt d? Jan en Marie op iedereen kwoad zien
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03225) vertaling: Wim dinkt d? we altied iemand unne pries geven
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03225) vertaling: Het is waor d? se nie mit Marie meugen proaten
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03225) vertaling: nerges
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03225) vertaling: niemes
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03225) vertaling: n?it
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03225) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03225) vertaling: g?n
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03225) vertaling: Zeg him nie d? ik buten bin gewest!
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03225) vertaling: Nie vertellen d? ge 'n cadeau vur hum gek?cht het hur!
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03225) vertaling: Wette nie d? h?j gevallen is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03225) vertaling: Wendy prebierde um iemand pien te do?n
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03225) vertaling: t Schient d? se niks mag eiten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03225) vertaling: Se schient niks te meugen eiten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03225) vertaling: Ze probieren al den h?len dag me kaar te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03225) vertaling: Het wurd wer unnen moien dag
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03225) vertaling: t Is misschien b?ter um nog efkes te waachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03225) vertaling: We han geluk um hum direct terug te vienen
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03225) vertaling: As de kiepen 'n valk zien, zien ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03225) vertaling: As we de piepers nie kunnen verkopen, kriegen we problemen
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03225) vertaling: As gullie hum nie mitnemen wor ik kwaod
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03225) vertaling: Hij wis 't
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03225) vertaling: Op di feest wurd er veul gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03225) vertaling: Nou wurd ur alleen nog mar broad verkocht in die? winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03225) vertaling: As hej mit de fiets kumt, zal hej wel laot zien
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03225) vertaling: As ge tied het, kom dan us 'n
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03225) vertaling: As ik riek bin, kooep ik unne duren auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03225) vertaling: Ik weeet de gej't gedaon het
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03225) vertaling: Misschien goj ik 't wel kriegen
komt voor: j
opm.: dav
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03225) vertaling: Misschien goj ik 't wel kriegen
komt voor: j
opm.: dav
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03225) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03225) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03225) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03225) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03225) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03225) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03225) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03225) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03225) vertaling: a. Marie het gezegd da geej geprobeerd het een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03225) vertaling: Marie het gezed, d? geej het geprobeerd een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03225) vertaling: a. Marie het gezegd da geej geprobeerd het een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03225) vertaling: Marie het gezed, d? geej het geprobeerd een liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03225) vertaling: Marie het gezed d? geej her het geprobeerd 'n boek gegeiven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03225) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03225) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03225) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03225) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03225) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03225) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03225) komt voor: j
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03225) vertaling: Die stadse, hebben hier veul huus gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03225) vertaling: An die neej vaart ziede gen mins mer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03225) vertaling: Gister is Jan hier gewest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03225) vertaling: Den dag d? Jan belde war ik nie thuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03225) vertaling: Jef zoj ik noid uutnodigen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03225) vertaling: Marie zoj noit zoiets doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03225) vertaling: Bert drinkt wel us 'n glas te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03225) vertaling: Martha zoj ik wel ns thuus uut willen nodigen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03225) vertaling: Da huus zoj ik noit willen kooepen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03225) vertaling: Da huus stut der al vieftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03225) komt voor: j
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03225) komt voor: j
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03225) komt voor: j
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03225) komt voor: j
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03225) komt voor: j
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03225) vertaling: Het Gunther gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03225) vertaling: Pesop
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03225) vertaling: 't war mar net goed genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03225) vertaling: Marjo het nou meer koeien dan vroeger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03225) vertaling: As Susanne haj kunnen kommen, dan haj ze da gedaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03225) vertaling: Zeej is den besten dokter die ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03225) vertaling: Vur ge wa weggojt motte efkes bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03225) vertaling: Dis alles wa ik heb gekregen
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03225) vertaling: jan is te gierig om zun kiender iets te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03225) vertaling: Of gej iets van voetballen wet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03225) vertaling: Leg da boek ner
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03225) vertaling: As ge echt nie kunt waachten kom dan mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03225) vertaling: Ik weeet da Jan de dokter haj kunnen roepen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03225) vertaling: Haj zei da ik 't haj motten doen
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03225) vertaling: Heej is de veurige w?k dur dokter Mertens geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03225) positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03225) positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03225) vertaling: Heej is alle kapotte spullen aan het weggojen!
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03225) vertaling: Heej is alle kapotte spullen aan het weggojen!
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03225) positie: 1
opm.: ingevuld met lidwoord
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03225) positie: 1
opm.: ingevuld met lidwoord
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03225) positie: 1
opm.: ingevuld met lidwoord
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03225) fragment: door (1)
507 (z14b) Ze hebben aan hem laten lachen (inf. 03225) fragment: - (1)
508 (z14c) Ze hebben aan hem laten vallen omdat hij zijn werk niet goed deed (inf. 03225) fragment: - (1)
506 (z14d) Heb jij aan Jan gezien? (inf. 03225) fragment: - (1)
510 (z14e) Heb jij aan mijn portefeuille gezien? (inf. 03225) fragment: - (1)
000 (z14opm) (inf. 03225) opm. inf.: b,c,d,e past in ons dialect geen voorzetsel in
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03225) vertaling: zon ding eeen heb ik nog nooit gezien
komt voor: j
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03225) vertaling: zon ding eeen heb ik nog nooit gezien
komt voor: j
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03225) vertaling: Zon vrouw eeen kunde mar b?ter nie t?genspr?ke
komt voor: j
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03225) vertaling: Zon vrouw eeen kunde mar b?ter nie t?genspr?ke
komt voor: j
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03225) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03225) vertaling: geej bint ok unne raar unne
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03225) vertaling: Robert het enne grunne appel weggeg?ven en nou het heej nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03225) vertaling: Der waren veul minsen op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03225) vertaling: Waren er veul minsen op 't feest
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03225) vertaling: Wa vur boeken hedde gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03225) vertaling: Wa vur boeken hedde gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03225) vertaling: Wa hedde vur boeken gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03225) vertaling: Wa hedde vur boeken gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03225) vertaling: Heej wont beej Marietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03225) vertaling: Heej wont beej Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03225) vertaling: Lop efkes nor den bakker Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03225) vertaling: Wa hedde gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03225) vertaling: Wie het ouw gezien
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03225) vertaling: Haj ik da geweeten dan haj ik het nie gedaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03225) vertaling: t zou beter zien um nog efkes te waachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03225) vertaling: Gelukkig haj Jan den dokter gebeld en die waar er al heel gaow
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03225) vertaling: Lop nou toch dur, verv?lende jongen!
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03225) komt voor: j
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03225) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03225) komt voor: j
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03225) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03225) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03225) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03225) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03225) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L159p[/k][h]275[/h][i]276[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Ze weet nie da Marie gisteren is gestorve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer De eerste zin was ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. En de tweede zin ze weet nie da Marie gisteren is gestorve. sound
informant [a=j] Da komt allebei veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heef dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand he dat ooit gewild of gekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haai het hele brood wel wille op ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Zeg maar nie wie hij haai kunne roepe. [/a] Informante zegt 'hij' terwijl er 'zij' in de zin staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman het geen spijkers bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet mien veur zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/a] sound
informant [a] Johanna liet zich met drijve op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minute een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan het in twee minute een pilske gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoene lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dees schoen lope handig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a] ward het gehoord dat er fotoos van zeneige in de etalage staan [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [a] haai ik ook zeneige heb ik ook of foto van hum haai ik ook [/a] sound
informant [a] foto van hum of van zeneigee [/a] sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappels schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die piepers schille nie handig. [/a] sound
informant [a] Of die erpels schille nie handig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] De sneeuw smelt deur de zon haai ik van mij haai gezeg. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Alsik zuinig leef leef ik zoals mien ouders da wille. [/a]

als ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Alsie nog drie jaar leeft dan leeftie langer as zie vader. [/a]

als ie leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leefse nog niet leefse niet lang meer. [/v]

leef se leef se
sound
informant [a] Alse zo gevaarlijk leeft leefse nie lang meer. [/a]

als se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Alset nu nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/a]

als et leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As jullie zo losbandig leeft dan leefde nooit zo lang als ik. [/a]

leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Alse veur hun werk leve dan leve ze nie veur de kinder. [/a]

als se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] As gie gezond leeft leefe langer. [/a]

leef e
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mense van de landbouw leve dan leve er veel mense van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Asser zo weinig mense van de landbouw leve dan leve _. [/a]

as er
tagging sound
informant [a] _ dan leve der veel mense van de fabriek. [/a] tagging sound
informant [a] Alser zo weinig mense van de landbouw leve dan levener veel mense van werk in de fabriek. [/a]

als er leven er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in et paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] Als Pieter en Liesje int paradijs leve dan leve die ander twee in de hel. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder gevaarlijk kindere. [/v] sound
informant [a] Leef wa minder gevaarlijk kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk da Marie hum zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we ongezond leve dan worde we niet gelukkig. [/v] Hulpinterviewere spreekt tweede deel van de zin met werkwoord 'worden' uit ipv 'leven' sound
informant [a] As we ongezond leve worde we nie gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mense om hooi vannet land te halen? [/v]

van et
sound
informant [a] Hedde genoeg mense um hooi vant land te hale? [/a]

he de van t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Hedde genoeg mense veuret hooi vannet land te hale? [/v]

he de veur et van et
sound
informant [a=n] Ik denk da ge in plaats van veur um moet zegge. [/a] sound
informant [a=n] Nie veuret hooi vant land te hale ummet hooi vant land te hale. [/a]

veur et van t um et van t
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Et was aardig van Jan um te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Het was aardig van Jan veur te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Da veur moet volgens mien um zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Het was aardig van Jan om kome te werke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Da wel. Da komt wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is te zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Dees tonne is te zwaar om op te tille. [/a] sound
informant [a] Of um te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Hij kan staan te zanike. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij staat te kletse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we hier kwame begon het te regene. [/a] Informante vertaalt iets te vrij met 'Toen we hier kwame begon het te regene'. tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dat ik groter ben als jij. Als hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof da ik groter ben als hij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze geloof da gij eerder thuis bent as ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Gij geloof zeker nie da hij sterker is as gij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove da wij rijker zijn als zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. Wij gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Wij gelove da gullie nie zo slim ziet as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Gullie geloof jammer genoeg nie da zij armer zien as wij. As gullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Gullie gelove jammer genoeg niet dat hun armer zien als gullie. [/v] sound
informant [a=j] Gullie gelooft jammer genoeg nie da hun armer zijn as gullie. Ja die komt wel veur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij geloof dat Lisa even mooi is als Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij geloof dat Louis en Jan sterker zien as die ander twee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a] De jongen wo van de moeder gisteren getrouwd is stond achter mien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? De jongen wie ze moeder gisteren hertrouwd is stond achter mien. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Wie klopt nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jongen wo van dat de moeder gisteren hertrouwd is stond achter mien. [/v] sound
informant [a=n] Wo van zou kunne. [/a] Maar 'wo van dat' dus niet. sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a] De bank waar ze op zate die was pas geschilderd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
commentaarHulpinterviewer vraagt hier volgens mij precies dezelfde zin af als oorspronkelijke voorbeeldzin.  sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank waar dat ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a=n] Nou waar dat eigenlijk nie he. Waar. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank daar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Waar. De bank waar ze op zate. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank daarop ze zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a=n] De bank waar zop zate was pas geverfd. [/a]

z op
sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Wie geld het moet mi maar _. Moet mi maar geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Die geld het moet mij maar wat geve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Komt wel veur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij het zien hand gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij het zien hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zen been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hij het zien been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Marie trok de deken naar heur toe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook nie mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand magget zien dus gij ik vin da gij het ook nie magt zien. [/a]

mag et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Ik vind dat gij het ook niet zien mag. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Kan wel maar tis minder gebruikelijk. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man die ze geroepe hebbe. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man die het verhaal het verteld. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dattet verhaal heef verteld. [/v]

dat et
Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a] Das de man die ik denk dat verhaal het verteld. [/a]

da s dat t
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk datse geroepe hebbe. [/v]

dat se
sound
informant [a] Das de man die ik denk dasse geroepe hebbe. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt datse niets mag ete. [/v]

dat se
sound
informant [a] Et schijnt datse niks mag ete. [/a]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijk wel offer iemand in de tuin staat. [/v]

of er
Variant zonder 'er' wordt op seconde 2171 afgevraagd. sound
informant [a] Et lijkt wel of datter iemand in de tuin staat. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa voor boeke hedde gekocht? [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie het oo op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Komt deze zin ook veur? Et lijk wel of iemand in den tuin staat. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk noaret plaatje en vul de zin oan. Marie en Piet wijze noar _. [/v]

noar et
sound
informant [a] _ elkaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik had mekaar. [/a] sound
informant [a] Da kan allebei. Elkaar of mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk noaret plaatje en vul de zin oan. Toon wast _. [/v]

noar et
sound
informant [a] Zieneige [/a]

zien eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk noaret plaatje en vul de zin oan. Fons zag een slang naast _. [/v]

noar et
tagging sound
informant [a] _ zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ noast zich op de bank. [/a] sound
informant [a] _ noast zich op de bank ja da kan ook ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin ook veur innet dialect? Vertaal. Gisteren wandeldiede dooret park. [/v]

in et door et
sound
informant [a=n] Gisteren wandeldie dooret park. [/a]

wandeld ie door et
tagging sound
informant [a=n] Wandelde die. [/a] tagging sound
informant [a=n] Gisteren wandelde die dooret park. [/a]

door et
tagging sound
hulpinterviewer Wandeldiede. sound
informant [a=n] Nee. Wandelde die. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin veur in dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Er wil niemand nie danse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin veur innet dialect? Vertaal. Els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Els wil niet danse en ze wil ook nie zinge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin veur innet dialect? Vertale. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op kunne staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze veur innet dialect? Vertaal. Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin veur innet dialect? Vertaal. Zitte hier nergens geen muize? [/v]

in et
sound
informant [a=j] Zitte hier nergens geen muis? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor innet dialect? Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Hij spreekt geen Frans. [/a] sound
informant [a=n] Of hij spreekt nie goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin veur innet dialect? Iedereen is geen vakman. [/v]

in et
sound
informant [a=j] Da komt veur. Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin veur innet dialect? Vertaal. Hij heeft overal geen vriende. [/v]

in et
Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Da komt nie veur. Hij het overal geen vriende. Hij ha nergens vriende. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin veur innet dialect? Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v]

in et
Hulpinterviewer vergeet 'vertaal' in te spreken. sound
informant [a=j] Wat denkte wie ik in de stad gezien heb? [/a]

denkt e
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin veur in die dialect? Wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost? [/v] Hulpinterviewer vergeet 'Vertaal' in te spreken. sound
informant [a=j] Wat denkde gullie hoest hebben op gelost? [/a]

denk de hoe s t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin veur int dialect? Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v]

in t
Hulpinterviewer vergeet 'Vertaal' in te spreken. sound
informant [a=j] Wie denkt wie ik in de stad gezien heb? [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Dan zeg ik wie denke die ik in de stad _. [/a]

denk e
sound
informant [a=j] Ja wie komt ook veur. Wie denkte wie ik in de stad gezien heb. [/a]

denkt e
tagging sound
informant [a=j] Wie denkte wie ik in de stad gezien heb. Da komt wel veur. [/a]

denkt e
sound
informant [a] En komt ook veur van wie denkte die ik in de stad gezien heb. [/a]

denkt e
tagging sound
informant Wie denkte wie ik in de stad gezien heb da is meer een vraag en de andere is wie denkte die ik in de stad gezien heb das meer van ik wil zegge wie ik tegen gekome ben doch.

denkt e denkt e da s
sound
informant De een is een vraag en de ander is een bevestiging. sound
commentaar[meta][k]L159p[/k][h]275[/h][i]276[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in dialect? Ik heb geen zin en voere de koeie. [/v] Hulpinterviewer vergeet 'Vertaal' in te spreken. sound
informant [a=n] Da komt nie veur. Ik heb geen zin um die koeie te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin veur innet dialect? Ik denk hij weg is. [/v]

in et
Hulpinterviewer vergeet 'Vertaal' in te spreken. sound
informant [a=n] Komt ook nie veur. Ik denk dattie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin veur int dialect? Ik zei nog tege haar ik denk hij is weg. [/v]

in t
Hulpinterviewer vergeet 'Vertaal' in te spreken. tagging sound
informant [a=j] Nou dat zou kunne. [/a] sound
informant [a] Ik zei nog tegener ik denk dattie weg is. [/a]

tegen er dat ie
Informante zegt dat zin eventueel voor kan komen maar geeft volgens mij wel voorkeur aan deze vertaling. sound
hulpinterviewer Nee ik denk hij is weg. sound
informant [a=j] Ja zou kunne ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur int dialect? Vertaal. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v]

in t
Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Marie der koeie zien allemaal verdronke bij de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik haai gezegd nog der bij Marie al heur koeie zijn verdronke deur de overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin veur int dialect? Vertaal. Ik zei nog tege haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v]

in t
sound
informant [a=n] Nee. Ik geloof _. Ik zei nog tegener ik geloof dasse deze jongen allemaal erg aardig vinde. [/a]

tegen er da se
sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin veur int dialect? Vertaal. Ik heb heel wat lope gedaan. [/v]

in t
sound
informant [a=n] Nee. Ik heb heel wa gelope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin veur int dialect? Vertaal. Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jak. [/v]

in t
sound
informant [a=n] Nee. Persoon A vraagt wilde nog koffie Jan? En Jan zet ja. [/a]

wil de
tagging sound
informant [a=n] Ik ken da woord jak nie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur int dialect? Vertaal. Persoon A vraagt hebbe ze gegete? Persoon B antwoordt jaanze. [/v]

in t
sound
informant [a=n] Nee. Hebbe ze gegete? Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin veur innet dialect? Vertaal. Is hem dood? [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee. Is hij. Is hij dood of is hij gestorve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin veur in de dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in de dialect? Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel men eens wie ze haai kunne roepe. [/a] Zie ook opmerking bij 029, seconde 381. tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin veur in de dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in dialect? Vertaal. Vertel mij eens wie of zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel me eens wie ze haai kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Nee wie of. Wie of ze haai kunne roepe. sound
informant [a=n] Ik vind hier nie gebruikelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Die ander is wie da ze haai kunne roepe en dit is vertel me eens wie of ze kunne roepe. sound
informant [a] Nou ik zou zegge wie da se haai kunne roepe. [/a] Hier zegt informante in feite dat 'wie da ze haai kunne roepe' (dus de volgorde van 028) wel mogelijk is, terwijl ze bij vraag 028 (seconde 333) een vertaling zonder 'dat' had gegeven. tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur int dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan hebbe gekund? [/v]

in t
sound
informant [a=n] Nee da zegge we hier nie. Zal hij da gedaan hebbe? [/a] sound
informant [a=n] Of zal hij da gedaan kunne hebbe? [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in die dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zal hij da gedaan kunne hebbe? [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Zou hij dat doen gekund hebbe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Da klinkt nergens naar. [/a] Informante vertaalt zin niet. sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Ik weet dat hij is gaan zwemme. [/v] sound
informant [a=j] [a=g] Ik weet da hij is gaan zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nou da zegge wij dus nie he. Ik weet da hij is gaan zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin veur in die dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Ik weet dat hij zwemme is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Zuid Afrikaans. [/a] sound
informant [a=n] Nee da klinkt ook helemaal nie he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Ik denk da ge veel weg zult moete gooie. [/v] sound
informant [a=j] [a=g] Ik denk da ge veel weg zult moete gooie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk da ge veel zou weg moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Nee eigenlijk nie zo he. Ik denk da ge veel weg zult moete gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk da ge veel zult moete weg gooie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Het gaat wel maar ik zou et liever een ander doen. [/a] sound
informant [a=j] Da kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin veur innet dialect? Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v]

in et
tagging sound
informant [a=j] [a=g] Ja die komt veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik vind dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur int dialect? Ik vind da iedereen zwemme kunne moet. [/v]

in t
sound
informant [a=n] Nee da komt nie veur. Iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik vind da iedereen zwemme moet kunne. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=n] Nee. Iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik weet da Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik weet da Eddy morgen brood wil ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin veur in uw dialect? Boeke het Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nou eigenlijk zou je kunne um draaie. Jan het drie boeke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur in uw dialect? Jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet hebbe gemaakt? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur in dialect? Jan weet dat hij veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Jan moet veur drie uur de wagen gemaakt hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur in uw dialect? Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Da wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin veur in dialect? Jan weet dat hij veur drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin veur in uw dialect? Persoon A zegt hij slaapt. Persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Eigenlijk nie. Persoon A zegt hij slaapt. Persoon B zegt da klopt of tzal wel. [/a]

t zal
sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur in uw dialect? Persoon A zet hi slaapt. Persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin veur int dialect? Persoon A vraagt slaaptie? Persoon B antwoordt ie doet. [/v]

in t slaapt ie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Hij kan wel antwoorde dat doetie. [/a]

doet ie
sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in uw dialect? De lamp doet niet meer brande. [/v] sound
informant [a=n] Nee. De lamp brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kindere doen hier nie voetballe. [/v] sound
informant [a=n] De kinder voetballe hier nie. [/a] sound
informant [a=n] Dat doen da hoorter eigenlijk nie bij. [/a]

hoort er
sound
hulpinterviewer Ik heb vanmorgen gezegd da was nie veel gezegd maar et wordt af en toe wel eens een keer _. Doen wordt wel eens gebruikt. sound
informant Twordt wel eens gebruikt maar ik zou het in dit geval nie zegge.

t wordt
sound
informant Doen hier nie voetballe da zijn eigenlijk degene die nooit die geen Brabants kenne. Die da zegge. sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lamp nie meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da komt wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin veur in uw dialect? Doet Marie elke avond danse? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Danst Marie elkenavond? Of iederenavond. [/a]

elke avond iedere avond
sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur in uw dialect? Doe het brood even snijde. [/v] tagging sound
informant [a=j] Tkan wel maar ik zou het nie doen. Kzou zegge snijdegij da brood even. [/a]

t kan snij de gij
Informante geeft aan dat het wel kan maar dat zij het anders zou zeggen. Toch als 'a=j' getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [a=j] Ja tkan wel. [/a]

t kan
sound
hulpinterviewer [a=j] Ze zegge wel doedegij de deur even dicht. [/a]

doe de gij
sound
informant Ja da wel. sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik doe wel even de kopkes af wasse. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Ik doe wel even de kopkes af wasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in uw dialect? Dit denk ik nie aan. [/v] sound
informant [a=n] Ik zal eerder zegge van daar denk ik nie aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin veur in uw dialect? Die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Met die rare jongen ben ik naar de markt geweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin veur in uw dialect? Ik heb al de eurste drie somme gemaakt. De welke heddegij gemaakt? [/v]

he de gij
sound
informant [a=n] Nee. Ik heb de eurste drie somme gemaakt. Welke heddegij gemaakt? [/a]

he de gij
sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in uw dialect? De wa veur heddegij al weg gebracht? [/v]

he de gij
sound
informant [a=n] Da ken ik nie. [/a] sound
informant [a=n] Nee dan zou ik zegge wa heddegij al weg gebracht? [/a]

he de gij
sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin veur in uw dialect? Persoon A vraagt wanneer zal de wereldvrede kome? Persoon B antwoordt nooit nie. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da komt veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur in uw dialect? Hij het den bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij het den bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin veur in uw dialect? Persoon A vraagt zal ik koke? Persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant [a=j] Ja da komt veur. [/a] sound
informant [a=j] Dat doe maar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur in uw dialect? Dat boek beloof mij da ge nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Beloof me da ge dat boek nooit meer zult verstoppe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur in uw dialect? Wat zeg mij da ge gekocht het. [/v] sound
informant [a=n] Da komt nie veur hoor. [/a] sound
informant [a=n] Wa heddegij gekocht? [/a]

he de gij
sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin veur in uw dialect? Zoon ding een heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zoon ding hek nog nooit gezien. Maar zoon ding een nie. Dan moete die een der uut late. [/a]

he k moet e
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja maar zoon ding een da kank nog wel met eens zijn. Ja. [/a]

kan k
sound
informant [a=j] Ja tzou kunne zoon ding een hek nog nooit _. Ja. Jawel tzou toch wel kunne ja. [/a]

t zou he k t zou
Informante had eerder aangegeven dat het niet kon (seconde 1511) maar komt hier op terug als hulpinterviewer verklaart dat het best mogelijk is. Ze zegt wel dat zij het eerder zonder 'een' erachter zou zeggen. tagging sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin veur in uw dialect? Zoon vrouw een kunne maar beter niet tege spreke. [/v]

kun e
sound
informant [a] Das hetzelfde als net he. Zoon vrouw kunne maar beter niet tege spreke. [/a] sound
hulpinterviewer Maar zoon vrouw een? sound
informant [a=j] Ja zoon vrouw een kan wel. Ik zout persoonlijk liever die een der tussen uut late. [/a]

zou t
tagging sound
hulpinterviewer [v=514] Komt deze zin veur in uw dialect? Zo een mens een het altijd wat over te klage. [/v] Hulpinterviewer vergeet woordje 'om' in te spreken: zegt '...altijd wat over te klage' ipv '...om over te klage'. sound
hulpinterviewer [a=n] Heb ik gezegd zoon mens zone mens het altijd _. [/a] sound
informant [a=n] Zone mens het altijd wat te klage. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Heb ik ook gezegd. Dat die een daar is tie een echt _. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin veur in uw dialect? Gij bent ook ene rare ene. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. sound
informant [a=j] Ja da komt veur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur in uw dialect? Marie zei da ge Piet een boek heb geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Marie zei da ge geprobeerd heb Piet een boek te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in uw dialect? Wim dacht dat Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] Deze zin komt terug in nagesprek. tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in uw dialect? Karel weet da gij hebt geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [n][v=046] Kan u nog eens vertale. Ward heeft gehoord datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] ward het gehoord datte fotoos van humzelf of van zeneige in de etalage staan [/a]

dat e zen eige
tagging sound
veldwerker [v] Kan da ooit zijn fotoos van zichzelf? [/v] sound
informant [a=n] Kvin da nie zo logisch. [/a]

k vin
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] meestal is het zieneige [/a]

zien eige
sound
veldwerker [v=219] Kan u nog eens vertale. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove da gullie nie zo slim ziet as wij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249]De zin de jongen waar van dat de moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a=n] De jongen waar van de moeder gisteren hertrouwd is stond achter mi. [/a] tagging sound
veldwerker En kan u zegge de jongen waar van dat de moeder gisteren hertrouwd is? sound
informant [a=n] Waar van zou ik nie zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=250] Kan u nog eens vertale. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar zop zate was pas geschilderd of geverfd. [/a]

z op
tagging sound
veldwerker [v] Kan u zegge de bank waar op ze zate was pas geverfd? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan eigenlijk wel. [/a] sound
veldwerker [v] Kan u zegge de bank daar zop zate was pas geverfd? [/v]

z op
sound
informant [a=n] Nou eigenlijk nie he. De bank woar op ze zate. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Woar op ja. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank waar op dasse zate? [/v]

da se
tagging sound
informant [a=j] Ja dat zou kunne maar ik zoue toch liever de dat er uut hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Waar op datse zate nee waar op ze zate alleen. [/a]

dat se
sound
veldwerker [v=259] Kan u nog eens vertale. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wie geld het moet mien maar wa geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan u ook zegge die geld het moet mien maar wat geve? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja klinkt een beetje anders maar tkan wel. [/a]

t kan
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=372] Kan u nog eens vertale. Dat is de man die ik denk dattet verhaal heeft verteld. [/v]

dat et
sound
informant [a] Das de man waar ik van denk of da ik denk dattie et verhaal het verteld. [/a]

da s dat ie
tagging sound
informant [a] Of wo van ik denk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Das beter. Dat is de man waar van ik denk dattie et verhaal hef verteld. [/a]

da s dat ie
tagging sound
veldwerker En die andere kan die daddis de man die ik denk dat verhaal hef verteld?

dad is dat t
sound
hulpinterviewer Nee nee. sound
informant [a] Das de man die ik denk _. Jawel da kan wel. Das de man die ik denk dat verhaal hef verteld. [/a]

da s dat t
tagging sound
informant [a] Das de man die ik denk die het verhaal hef verteld. [/a]

da s
tagging sound
veldwerker [v=022] Kan u nog eens vertale. Er wil niemand nie danse. [/v] sound
informant [a=n] Er wil geen mens danse. [/a] sound
veldwerker Kan ook zegge der wil geen mens niet danse? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Daar ben ik het mee eens ja. [/a] sound
veldwerker [v=149] Kan u nog eens vertale. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=n] Hij het nergens vriende. [/a] sound
veldwerker En als de betekenis is daddij op veel plaatse vriende heeft maar nie overal.

dad ij
sound
informant [a=n] Dan is het van hij het nie overal vriende. [/a] sound
veldwerker En als we Jan is een heel graag geziene jongen maar hij heeft overal geen vriende. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=n] Maar hij het nie overal vriende wordt het dan. [/a] sound
veldwerker [v=265] Wa vindt u van de zin hoe denk je hoe zet hebbe op gelost? [/v]

ze t
sound
informant [a=n] Wa denktu hoe zet hebben op gelost? [/a]

denkt u ze t
tagging sound
informant [a=n] Hoe denkte dasset op gelost hebbe. [/a]

denkt e da se t
tagging sound
veldwerker En met twee keer hoe. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie en haar koeie. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. U had vertaald Marie der koeie zijn allemaal verdronke _. Maar kan u ook zegge Marie al haar koeie zijn verdronke? [/v] sound
informant [a=n] Nee klinkt eigenlijk nie bij ons he. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Dan zoude zegge al de koeie van Marie zijn verdronke. [/a] sound
veldwerker [v=084] De zin ik vind dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Da klinkt nie. Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Ja. [/a] sound
veldwerker Omdat u vanochtend had u gezegd dattie misschien ook nog goed kon. Dattie nog kon. Dus ik vin dat iedereen moet kunne zwemme is de beste?

dat ie
sound
hulpinterviewer [a=g] Ja dast beste. Iedereen moet kunne zwemme ja. [/a]

da s t
sound
veldwerker Die ik vin dat iedereen zwemme moet kunne? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker Is die helemaal slecht of _? sound
informant [a=n] Da klinkt bi ons umgekeerd. [/a] sound
veldwerker [v=515] Gi ben ook ene rare ene. [/v] sound
informant [a=j] Gij bent ook ene rare ene. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. Gi bent ook ene rare ene. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Als het over ene man gaat. Da is mijn persoonlijke mening. Gij bent ook ene rare ene hoor. Maar azzet een vrouw is dan zeje gij ziet ook een raar een.

az et ze je
sound
veldwerker [v=531] De zin Wim dacht daddik Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v]

dad ik
tagging sound
informant [a=j] Ja das toch goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja das een goeie zin ja. Ja. [/a]

da s
sound
informant [a] Ik ga da is bij ons ik gaai. [/a] tagging sound
informant [a] Jij gaat is gij gaat. [/a] tagging sound
informant [a] Wij gebruike eigenlijk bijna nooit geen jij he. Jij is bij ons gij. [/a] sound
informant [a] Hij gaat. Jan gaat. Wij gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gullie. [/a] sound
informant [a] Jullie gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gullie gaat. [/a] tagging sound
informant [a] Gullie. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zij gaan. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik gaai. Gij gaat. Hij gaat. Jan gaat. Wij gaan. Gullie gaan. Gullie gaat. Zee gaan. [/a] tagging sound
informant [a] Gullie gaat. [/a] sound
informant [a] Gaai ik? Gadegij? Gaat hij? Gaat Jan? Gaan wij? Gadegullie? Gaan zij? [/a]

ga de gij ga de gullie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Gaai ik? Gadegij? Gaat hij? Gaat Jan? Gaan wij? Gadegullie en gaan zij? [/a][/n]

ga de gij ga de gullie
sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: hij doet naar huis gaan
opmerking: hij doet naar huis gaan kan wel
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: wie zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: diens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: waarvan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daar ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: zich de handen
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
vorm: geroepen had kunnen
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: gij gij moogt
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: weette gullie
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: gullie moogt
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: zouenme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weete
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: ge weet
opmerking: wette vraagvorm
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dage
opmerking: wette vraagvorm
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bent
opmerking: wette vraagvorm
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asgij dagij leeft leef
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: alsiedern
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asser een
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goij
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goij ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat de
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gij goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat de
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gullie goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat de
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingen jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die dat
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
vorm: hij smijt alles kapot
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich