[v=146] Komt deze zin voor innet dialect? Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v]