De een is een vraag en de ander is een bevestiging.