[a] Gullie geloof jammer genoeg nie da zij armer zien as wij. As gullie. [/a]