Doorzoek schriftelijke SAND-enquête

zinsnummers Kloekenummers

spaties of nieuwe regels tussen afzonderlijke zinsnummers

spaties of nieuwe regels tussen afzonderlijke Kloekenummers


antwoord op vertaalvraag

* en ? worden geïnterpreteerd als wildcards. * is 0 of meer karakters, ? is exact 1 karakter.

alleen hele woorden

antwoord op fragment-invulvraag leeg

* en ? worden geïnterpreteerd als wildcards. * is 0 of meer karakters, ? is exact 1 karakter.

alleen hele woorden
fragment op positie:

antwoord op "komt voor" vraag

antwoord op "gebruikelijkheid" vraag          

antwoord op betekenisvraag

antwoord op "positie" vraag

opmerking van informant

opmerking van SAND-medewerker

eventueel beperkt tot:

plaats
provincie
land
Kloekereeks van: t/m: