Doorzoek telefonische SAND-enquête

zinsnummers Kloekenummers

spaties of nieuwe regels tussen afzonderlijke zinsnummers

spaties of nieuwe regels tussen afzonderlijke Kloekenummers


tekst uit antwoord van informant

* en ? worden geïnterpreteerd als wildcards. * is 0 of meer karakters, ? is exact 1 karakter.

alleen hele woorden

antwoord op "komt voor" vraag op positie 1:
  op positie 2:

tekst uit opmerking van SAND-medewerker

eventueel beperkt tot:

plaats
provincie
land
Kloekereeks van: t/m: