671 zinnen uit de SAND-database

alle testzinnen

enquête  tekst  trefwoord (uitgebreid zoeken)  
     
selecteer: alles | niets | keer om

  mondeling: telefonisch: schriftelijk:
   

  nr. zin  
001 Marie denkt dat hij had willen naar huis info
002 Ik heb dat gezegd gehad info
003 Ik denk dat Marie heeft proberen van hem een brief te schrijven info
004 Ik probeerdekegen om tomaten te kweken info
005 We probeerdemegen om droog thuis te geraken info
006 Gisteren wandeldiede door het park info
018 Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is info
022 Er wil niemand niet dansen info
023 Els wil niet dansen, en ze wil niet zingen ook niet info
024 Ik ga niet opzij, voor jou niet en voor niemand niet info
025 Niemand heeft dat ooit gewild of gekund info
026 Jan had het hele brood wel willen opeten info
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen info
028 Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen info
029 Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen info
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen info
035 Jan herinnert zich dat verhaal wel info
036 Marie en Piet wijzen naar ... info
037 Toon wast ... info
038 De timmerman heeft geen spijkers bij zich info
039 Fons zag een slang naast ... info
040 Erik liet mij voor zich werken info
041 Johanna liet zich meedrijven op de golven info
042 Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel info
043 Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken info
044 Deze schoenen lopen gemakkelijk info
045 Eduard kent zichzelf goed info
046 Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan info
047 Die aardappelen schillen niet gemakkelijk info
048 De sneeuw smelt in de zon info
049 Ik heb me daar goed geamuseerd info
050 Zij heeft zich niet geamuseerd op het bal info
051 Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn info
052 Dokter, leef ik wel gezond genoeg? info
053 Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen info
054 Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader info
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader info
056 Deze week leeft zij op water en brood info
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer info
058 Leeft het nog? info
059 Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog info
060 Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? info
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik info
062 In Bretagne leven ze vooral van de visvangst info
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen info
064 Na het eten ga ik slapen info
065 Zou ik dat wel kunnen doen? info
066 Hij liet zijn huis afbreken info
067 Als Rudy nog leeft, dan leeft Leo ook nog info
068 Als je gezond leeft, dan leef je langer info
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek info
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel info
071 Als we sober leven, leven we gelukkig info
072 Leef wat gezonder, Jan info
073 Leef wat minder bekrompen, kinderen! info
074 Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) info
075 Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen info
076 Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen info
077 Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen info
078 Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken info
079 Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet info
080 Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet info
081 Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet info
082 Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet info
083 Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen info
084 Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen info
086 Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten info
087 Eddy moet kunnen vroeg opstaan info
088 Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen info
089 Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet info
091 Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen info
092 Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet info
093 Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen info
094 Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet info
095 Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan info
096 Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest info
097 Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan info
098 Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest info
100 Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken info
101 Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet info
102 Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken info
103 Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet info
105 Ik weet dat Hans niet mag komen info
106 Ik weet dat Hans niet komen mag info
107 Ik weet dat Hans mag niet komen info
108 Ik weet dat Hans mag niet komen; iedereen begrijpt dat hij het te druk heeft info
109 Ik weet dat Hans mag niet komen, want Marie wil hem niet op het feest zien info
110 Ik weet dat Hans komen niet mag info
112 Ik weet dat Jan varkens wil kopen info
113 Ik weet dat Jan varkens kopen wil info
114 Ik weet dat Jan wil varkens kopen info
115 Ik weet dat Jan kopen varkens wil info
117 Ik weet dat Eddy brood wil eten info
118 Ik weet dat Eddy brood eten wil info
121 Ik weet dat Eddy eten brood wil info
123 Eddy moet vroeg kunnen opstaan info
124 Eddy moet vroeg opstaan kunnen info
126 Eddy moet opstaan vroeg kunnen info
128 Ik zei dat Willy de auto moest verkopen info
129 Ik zei dat Willy de auto verkopen moest info
130 Ik zei dat Willy moest de auto verkopen info
131 Ik zei dat Willy verkopen de auto moest info
132 Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen info
133 Jan heeft geeneen boek meer info
134 Jan en heeft geen boek meer info
135 Boeken heeft Jan geen info
136 Jan en heeft niet veel geld niet meer info
137 Hij wil geen soep niet meer eten niet info
138 Er mag niemand spreken over dit probleem niet info
139 Niemand zegt dat hij komt niet info
140 Zitten hier nergens geen muizen? info
141 Ik geef niets aan een ander niet info
142 Niemand wil niet werken niet info
143 Wij en wisten niet dat hij thuis was info
144 Er mag niemand spreken niet over dit probleem info
144a Ik wist het niet ook niet info
145 Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem info
146 Hij spreekt niet goed geen Frans info
148 Iedereen is geen vakman info
149 Hij heeft overal geen vrienden info
150 Hij weet alles niet van de zaak info
151 Hij heeft altijd genen tijd info
154 Boeken heeft Jan drie info
155 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) info
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt info
157 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben info
158 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt info
159 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet info
160 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben info
161 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet info
162 Maries auto is kapot info
163 Marie d'r/se(n) auto is kapot info
164 Piets auto is kapot info
165 Piet z'n/se auto is kapot info
166 Die mans auto is kapot info
167 Die man zijn/se auto is kapot info
168 Die auto is niet van mij maar van hem info
169 Gisterens krant ligt onder de TV info
170 Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje info
171 Die jongens hun fietsen zijn gestolen info
172 Die zussen d'r moeder is op bezoek info
173 Die auto is Wims info
174 Die fiets is mijns info
178 Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet info
179 Ik wil niemand niet kwetsen niet info
180 Het is jammer dat wij komen niet en mogen info
181 Dat niet en ga ik doen info
182 (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt info
183 Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen info
184 Gaan haalt die bestelling nu maar op! info
185 Hij en werkt info
186 Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen info
187 Jan verhinderde dat we Marie niet belden info
188 Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? info
189 Het was aardig van Jan om te komen werken info
190 Deze ton is zwaar om te dragen info
191 ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen info
192 We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn info
193 info
194 Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie info
195 Jullie hebben meer tijd ......... wij info
196 Wij hebben meer tijd ......... jij info
197 Is Jan even oud als jij? info
198 Hij kan staan zeuren info
199 Hij staat te zeuren info
200 Toen we aankwamen regende het info
201 Jan zei ......... hij wou meegaan info
202 Hij deed of hij haar niet zag info
203 Ik weet niet of hij komt info
204 Ik weet dat jullie op niemand boos zijn info
205 Ik weet dat zij op niets trots is info
206 Els denkt dat 't niet gemakkelijk is info
207 Ik weet dat ik te laat ben en jij niet info
208 Je weet toch dat jij moet werken en ik niet info
209 Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven info
210 Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat info
211 Ik denk dat Lisa ziek is info
213 Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen info
215 'k geloof dat ik groter ben als hij info
216 Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik info
217 Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij info
218 Ze geloven dat wij rijker zijn als zij info
219 We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij info
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie info
221 U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna info
222 Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter info
223 Wees nou toch verstandig, Margreet info
224 Wees niet zo vervelend, jongens! info
225 A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet info
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet info
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet info
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet info
229 A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet info
230 A: Hij zal niet komen B: Hij en doet info
231 A: Hij zal niet komen B: Hij doet info
232 A: Hij zal niet komen B: 't doet info
233 A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) info
234 A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet info
235 A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij info
236 A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet info
237 A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt info
238 A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet info
239 A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet info
240 A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet info
241 A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet info
242 A: Slaapt hij? B: 't Doet info
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet info
244 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet info
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer info
246 Doet Marie elke avond dansen? info
247 Doe het brood even snijden! info
248 Ik doe wel even de kopjes afwassen info
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij info
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. info
251 De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. info
252 De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. info
253 Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. info
254 info
255 In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje info
256 Op de dag dat we aankwamen regende het info
257 Dat is iets wat heel mooi is info
258 Dat is iets wat ik niet graag doe info
259 Wie geld heeft moet mij maar wat geven info
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? info
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? info
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? info
263 Magda weet niet wie dat wij willen bellen info
264 Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? info
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? info
266 Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? info
267 Hij heeft zijn handen gewassen info
268 Hij heeft zijn hemd gewassen info
269 Hij heeft een hoed op het hoofd info
270 Hij heeft een vlek op zijn hemd info
271 Hij heeft zijn been gebroken info
272 Zij heeft zich pijn gedaan info
273 Marie trok de deken naar zich toe info
274 Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? info
275 Jij herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lopen info
276 Jij ergert je eraan dat je me bijna nooit meer ziet info
277 Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. info
280 Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten info
281 Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep info
283 Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet info
286 Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? info
289 Hij heeft zich een ongeluk gewerkt info
290 Hij voelde zich door het ijs zakken info
291 U herinnert zich vast wel dat we bij Marie Pietersen langs gingen info
293 Zij herinneren zich nog wel iets, maar niet alles info
295 Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? info
296 Zou hij dat gedaan hebben gekund? info
297 Zou hij dat gedaan gekund hebben? info
298 Zou hij dat hebben gekund gedaan? info
299 Zou hij dat hebben gedaan gekund? info
300 Zou hij dat gekund hebben gedaan? info
301 Zou hij dat gekund gedaan hebben? info
302 Zou hij dat hebben gekund doen? info
303 Zou hij dat hebben doen gekund? info
304 Zou hij dat doen hebben gekund? info
305 Zou hij dat doen gekund hebben? info
306 Zou hij dat gekund doen hebben? info
307 Zou hij dat gekund hebben doen? info
308 Zou hij dat hebben kunnen doen? info
309 Ik heb geen zin en voeren de koeien info
310 Zij kwamen aan te gewandelen info
311 Ik denk hij weg is info
312 Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg info
314 Ik weet dat hij is weg info
315 Ik weet hij is weg info
316 Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. info
317 Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming info
318 Kaas maken weet ik niets van info
319 Dit denk ik niet aan info
321 Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest info
322 Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? info
323 De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? info
324 De zulke zou ik niet durven opeten info
325 De die zou ik niet durven opeten info
326 Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft info
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! info
328 Jan vindt dat je moet zulke dingen niet geloven info
329 Ik zei nog tegen haar: ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig info
330 Lopentere kwam ik hem tegen info
331 Ik heb heel wat lopen gedaan info
332 Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op info
333 Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam info
334 De schilder is hier geweest te schilderen info
335 Ga je naar huis denk? info
336 In die tijd leefde ik erop los info
337 Vroeger leefde hij als een beest info
338 Daar leefden wij als god in Frankrijk info
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien info
340 Het gebeurde toen je wegging info
341 Ik weet waar je geboren bent info
342 Nu je klaar bent, mag je gaan info
343 Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen info
345 Toen leefde jij als een kluizenaar info
346 Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) info
347 Ik weet dat hij is gaan zwemmen info
348 Ik weet dat hij is zwemmen gaan info
349 Ik weet dat hij gaan is zwemmen info
350 Ik weet dat hij gaan zwemmen is info
351 Ik weet dat hij zwemmen is gaan info
352 Ik weet dat hij zwemmen gaan is info
353 Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k info
354 Gaat ze dansen? Jase info
355 Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze info
356 Is het huis te koop? Jaa't info
357 A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? info
358 Ik denk dat iemand de koekjes heeft opgegeten, maar ik weet niet wie dat info
359 Met zulk weer je kunt niet veel doen info
360 Als het kermis is de mensen komen buiten info
361 Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft info
362 Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen info
363 Jij gaat naar het voetbal kijken met ik info
364 Is hem dood? info
365 Hem is dood info
366 Haar is ziek info
367 Is haar ziek? info
368 Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven info
369 Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit info
370 Dat is de man die ze geroepen hebben info
371 Dat is de man die het verhaal heeft verteld info
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld info
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben info
374 De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar info
375 De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar info
376 De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar info
377 Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben info
379 Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft info
380 Dat is het huis dat ik gekocht heb info
381 Wie te laat komt, moet op de bank zitten info
382 De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd info
384 Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn info
385 Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven info
386 Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten info
387 Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet info
388 A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet info
389 A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet info
390 A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet info
391 A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet info
392 Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! info
393 Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! info
394 Weet je niet dat hij gevallen is? info
395 Geloof je niet dat hij gevallen is/heeft? info
397 't Schijnt dat ze niets mag eten info
398 Ze schijnt niets te mogen eten info
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen info
399a Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen info
400 Het belooft weer een mooie dag te worden info
401 't Is misschien beter om nog even te wachten info
402 We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden info
403 't Lijkt wel of (er) iemand in de tuin staat info
404 Als de kippen een valk zien, zijn ze bang info
405 Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen info
406 Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad info
407 Hij wist he(n)t info
408 Op dit feest wordt er veel gedanst info
409 Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel info
410 Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn info
412 Er waren veel mensen op het feest info
412a Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs info
413 Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? info
413a Als ik rijk ben, koop ik een dure auto info
414 Gisteren stond (er) een enge man in de tuin info
415 Hij zei da(n)t orgel in de kerk staat info
416 Ik denk niet da(n) Tongeren ver van Maastricht ligt. info
417 Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen info
418 Durfder gij op duwen? info
419 Durfdeme gij uitnodigen? info
420 Durfdeze gij uitnodigen? info
421 Is hij Pol hier geweest? info
422 Hoe heeft hij Pol dat opgelost? info
423 Heb je me jij die brief opgestuurd? info
424 Ik heb hem het gegeven info
425 Ze leeft zij op water en brood deze week info
426 Marie heeft zij daar niets mee te maken info
427 Wij zijn wij daar nog nooit geweest info
428 Marie zei dat we wij zullen winnen info
429 Hij kan hij daar ook niets aan doen info
430 Ik denk dattem/datten/dattie hij morgen ook komt info
431 Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) info
440 Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd info
441 Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer info
442 Gisteren die is Jan hier geweest info
443 De dag dat Jan belde, was ik niet thuis info
444 Jef, die zou ik nooit uitnodigen info
445 Marie, die zou zoiets nooit doen info
446 Bert, die drinkt wel eens een glas te veel info
447 Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen info
448 Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen info
449 Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar info
451 Ze zijn naar de markt geweest info
452 Ze hebben naar de markt geweest info
453 Ze zijn/hebben geweest naar de markt info
454 Ze hebben geweest naar de markt info
456 Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet info
457 Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor info
458 Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor info
459 Hij heeft de bal gegooid in de mand info
461 Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd info
462 Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit info
463 Hij heeft de bezem geveegd helemaal aan flarden info
464 Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit info
466 Mijn vrouw kan dialect spreken info
467 Mijn vrouw kan spreken dialect info
469 Gunther heeft Annemie naar huis gebracht info
470 Gunther heeft Annemie gebracht naar huis info
471 Gunther heeft gebracht Annemie naar huis info
472 En heeft Gunther gebeld? info
473 En pas op! info
474 't En was maar net goed genoeg info
475 Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had info
476 Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan info
477 Zij is de beste dokter die ik en ken info
478 Voor je iets en weggooit, moet je even bellen info
479 Hier is alles wat ik gekregen en heb info
480 Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven info
481 Alsof jij iets van voetballen en weet! info
482 Dat boek leg neer! info
483 Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar info
484 Dat kijk maar info
485 Persoon A vraagt: Zal ik koken? Persoon B antwoordt: Dat doe maar! info
486 Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen! info
487 Wat zeg mij dat je gekocht hebt info
488 Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen info
489 Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben info
490 Hij zei dat ik het had moeten doen info
491 Hij zei dat ik het moest gedaan hebben info
492 Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd info
493 Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd info
494 Ik vind dat Jan beter de dokter kon hebben geroepen info
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien info
496 Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien info
497 Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien info
498 Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen info
499 Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen info
500 Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen info
501 Marie zit te stoofperen schillen info
502 Marie zit stoofperen en schillen info
506 Heb jij aan Jan gezien? info
507 Ze hebben aan hem laten lachen info
508 Ze hebben aan hem laten vallen omdat hij zijn werk niet goed deed info
509 Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen info
510 Heb jij aan mijn portefeuille gezien? info
511 Ik heb hem gisteren aan Dehaene nog op TV gezien info
512 Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! info
513 Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken info
514 Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen info
515 Jij bent ook een rare een(e) info
516 info
517 Robert heeft drie groene appels, en Marie heeft er drie rode info
520 Wat voor boeken heb je gekocht? info
521 Hij woont bij Marietje info
522 Hij woont bij Wim info
523 Loop even naar de bakker, Wim! info
524 Wie heb je gezien? info
525 Wie heeft jou gezien? info
526 Wie heeft je op de kermis gezien? info
527 Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan info
528 't Zou beter zijn om nog even te wachten info
530 Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkopen info
531 Wim dacht dat ik Els had geprobeerd een cadeau te geven info
532 Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkopen info
534 Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen info
535 Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen info
536 Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt info
537 Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt info
538 Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen info
540 Marie heeft gezegd dat jij hebt een liedje geprobeerd te zingen info
541 Marie heeft gezegd dat jij hebt een liedje proberen te zingen info
542 Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen info
543 Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd info
543a Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen info
544 Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen info
545 Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen info
546 Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen info
547 Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt info
548 Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt info
549 Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven info
600 Pas op dat je niet en valt info
601 Maar en kom je niet? info
602 Waarom en kom je niet? info
604a Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd info
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen info
605a Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen info
606 Dat kan daar nie in nie info
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal info
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man info
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep info
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op info
614 Jan rookt niet meer info
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen info
701 Ge weet gij d'r niks van info
702 Ge weet gullie d'r niks van info
703 Ze weten zullie d'r niks van info
704 Hij weet hij d'r niks van info
705 Ze weet zij d'r niks van info
706 We weten wullie d'r niks van info
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw info
708 't Is ij/ tet al lang geleden info
709 Is tijt al lang geleden info
710 Tijt is al lang geleden info
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien? info
712 Pol heeft-hij daar niets mee te maken info
713 Marie en Pol hebben zij/ hij... daar niets mee te maken info
714 Dat kind heeft dat/ het/ hij/ ... daar niets mee te maken info
715 Niemand heeft-hij daar iets mee te maken info
716 Is-zij Marie hier al geweest? info
717 Is-hij dat onweer hier al gepasseerd? info
718 Zijn-zij Pol en Marie hier al geweest? info
719 Erik wist dat-hij Pol dat niet zou weten info
720 Erik wist dat-zij Marie dat niet zou weten info
721 Erik wist dat-hij dat kindje dat niet zou weten info
722 Erik wist dat-zij Pol en Marie dat niet zouden weten info
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? info
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? info
725 Magekik daar ook van proeven? info
726 Durfdetzegij vragen? info
728 Paradigma van 'ja'. Verv vormen expl aanbieden: jaank (1ev), jademe (1mv), jaanwe (1mv), jadeze (3mv), jaanze (3mv) info
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen info
730 Hoe laat is dat eigenlijk? info
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? info
732 Weet je iets over het weer morgen? info
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent info
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken info
735 Ons zeg dat niet zo info
736 We/ wij gamen daar dikwijls naar toe info
737 Marie en Piet kussen elkaar info
738 Hij riep alle familieleden bij zich info
739 Er zat een inbreker in deze kast info
740 Het zat een inbreker in deze kast info
741 Daar zat een inbreker in deze kast info
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast info
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast info
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast info
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast info
746 't Is net of een hond in deze kast zit info
747 't Is net of er een hond in deze kast zit info
748 't Is net of het een hond in deze kast zit info
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit info
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder info
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar info
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar info
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven info
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg info
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we info
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we info
757 Ze gelooft datte jij eerder thuis bent dan ik info
758 Jullie geloven datst jullie eerder thuis zijn dan ik info
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik info
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen info
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen info
762 Als ik ga, ga ik info
763 Als je gaat, ga je info
764 Als u gaat, gaat u info
765 Als hij gaat, gaat hij info
766 Als ze gaat, gaat ze info
767 Als het gaat, gaat het info
768 Als we gaan, gaan we info
769 Als jullie gaan, gaan jullie info
770 Als ze gaan, gaan ze info
771 Ga onmiddellijk weg! info
772 Toen ik ging, ging jij ook info
773 Toen jij ging, ging ik niet info
774 Toen u ging, ging hij ook info
775 Toen hij ging, ging u ook info
776 Toen zij ging, ging het niet info
777 Toen het ging, ging ze info
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook info
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet info
780 Toen ze gingen, gingen ze info
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? info
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben info
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben info
784 Dat is de man die ze geroepen hebben info
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft info
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft info
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft info
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft info
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft info
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft info
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft info
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben info
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben info
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben info
795 Dat is het huis dat te koop staat info
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk info
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen info
800 Ik denk hij weg is info
803 Ze schijnt niks mogen eten info
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen info
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten info
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben info
807 Marie zit te stoofpeer schillen info
808 Marie zit te stoofperen schillen info
809 Marie zit te piano spelen info
810 Hij zit weer te voorzeggen info
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? info
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? info
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg info
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg info
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien info
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken info
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken info
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken info
820 Hij zal wel weer staan te zeuren info
821 Hij zal wel weer staan zeuren info
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad info
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? info
824 Het huis is verkocht geworden info
825 Het huis is verkocht geweest info
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen info
827 Jan liet zich meedrijven op de golven info
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel info
829 Eduard kent zich goed info
830 De sneeuw smelt zich in de zon info
831 Jan trok de deken naar zich toe info
832 Dat is het huis die ik gekocht heb info
834 Erik wist zeker datje Pol er niets mee te maken had info
835 Dat onweer istjij hier ook al gepasseerd? info
836 We en (of: ik en) ga(an) niet naar school info
837 Ge weet toch ook dat niet plezierig en is? info
838 Dat is (da's) iets dat ik niet en ken info
839 Hij is veel slimmer dan datr ij uit en ziet info
840 Ge moet niet komen voor dat ik geschreven en heb info
841 Ik en heb maar drie spekken info
842 Als ge (as ge) dat nu niet en doet zulde (zul je) later veel problemen hebben info
843 Omdat Jan niet en komt moet ik nu alles zelf doen info
844 Ik e (heb/ en) niemand niet gezien e info
845 'k En heb niemand niet gezien info
846 Niemand heeft mij niet gezien info
847 'k Geloof dat niemand mij niet gezien heeft info
848 Niemand ek (heb ik) niet gezien info
849 Niemand nie(t) ek (heb ik) gezien info
850 'k Geloof dat ik (dak) niemand niet gezien heb info
851 'k Geloof da(t) niemand niet mij gezien heeft info
852 Morgen ga ik mij een nieuwe fiets (velo) kopen info
853 Ik zal u een pint bestellen info
854 Koop mij dan een krant (of: gazet) alsjeblieft info
855 Ik heb die boeken aan mijn broer gegeven, en hij heeft ze mij gekaft info
856 Mag ik mij hier een stoel pakken? info
857 Zingt ons nog een keer een liedje info
858 Zal ik u nog een borrel inschenken? info
859 Ik heb hem de verkeerde sigaretten verkocht info
860 Schrijf mij eens een brief naar de gemeente alsjeblieft info
861 Mijn vader heeft mij een asbak (van oud ijzer) gemaakt info
862 Loop mij een keer naar de winkel om een brood (of: twee broden) alsjeblieft info
863 Jan, haal meneer pastoor eens een stoel info
864 Ze wisten danze 's zondags moesten werken info
865 Marie dacht dat Bart en Jan dat niet wilden info
866 info
867 info
868 Iedereen weet dat dieven geen eerlijke mensen zijn info
869 Piet zei dan d'r ook dieven wonen in zijn straat info
870 'k Denk (peis) dan die vent z'n ouders dood zijn info
871 'k Denk (peis) dan die kinderen (kinders) hun (ulder) moeder dood is info
872 Ik weet dat hij (datij) nog een keer zal moeten terug komen info
873 Ik weet dat hij (datij) nog een keer weerom zal moeten komen info
874 Ik weet dat hij (datij) nog zal weerom moeten komen info
875 Ik weet dat hij (datij) weeste zwemmen is/heeft (eet) info
876 De kat speelt met de bal info
877 Hij heeft dat nooit gekund info
878 Hij heeft dat nooit gedaan info
879 Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen info
880 Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet info
881 Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt info
882 Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw info
883 Loop nou toch door, vervelende jongens! info
884 Dit glas breekt als het op de grond valt info
885 Paradigma van het werkwoord 'gaan' info