SAND-data Spakenburg (F121p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 08070) vertaling: Jan weet dat vurhoal nog wel
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 08506) vertaling: Jan herinnert zich dat verhaol w?l
opm.: reflexief: zich
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 08507) vertaling: Jan kan z'n eigen dat verhaal wel herinneren
opm.: reflexief: z'n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 08070) vertaling: Marie en Piet zien mekaor vur de k?rruk
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 08506) vertaling: erie en Piet zien mekaor vur de k?rreke
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 08507) vertaling: Marie en Piet zien mukkaaar vur de kark
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 08506) vertaling: toon w?st z'n eigen
opm.: reflexief: z'n eigen
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 08507) vertaling: Toon wast z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 08070) vertaling: Toon wast z'n eigen
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 08070) vertaling: De timmerman het gien spiekers bie zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 08506) vertaling: De timmerman het gi?n spiekers bie ?m
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 08507) vertaling: De timmerman het gien spiekers bie um
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 08070) vertaling: Fons zag een slang noast-um
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 08506) vertaling: Fons z?g een sl?ng naost um
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 08507) vertaling: Fons z?g un slang naast hum
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 08506) vertaling: Erik leet ming vur 'um w?rreken
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 08507) vertaling: erik leet me vur hum warken
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 08070) vertaling: Erik leet ming vur hum warken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 08070) vertaling: Johanna leet der eigen meedrieven op de golleven
opm.: reflexief: haar eigen
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 08506) vertaling: Johanna leet 'ter eigen meedri?ven op de golleven
opm.: reflexief: haar eigen
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 08507) vertaling: Johanna leet er meedrieven op de golven
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 08070) vertaling: Toon bekeek z'n eigen us goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 08506) vertaling: toon bekeek z'n eigen us goed in de spi?gel
opm.: reflexief: z'n eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 08507) vertaling: Toon bekeek z'n eigen us goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 08506) vertaling: Jan het in twee menuten een biertsie edronken
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 08507) vertaling: Jan het in twee minuten een biertsie udronken
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 08070) vertaling: Jan het in twee minuten een biertsie e-dronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 08070) vertaling: Dee sjoenen lopen makkeluk
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 08506) vertaling: Dee sjo?nen lopen makkelijk
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 08507) vertaling: Deej sjoenen lopen makkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 08070) vertaling: Eduard kent z'n eigen goed
opm.: reflexief: z'n eigen
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 08506) vertaling: Eduard kent z'n eigen goed
opm.: reflexief: z'n eigen
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 08507) vertaling: Eduard kent z'n eigen goed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 08506) vertaling: Ward het ehoord t?t er foto's van hum in de
opm.: reflexief: hem
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 08507) vertaling: ward het u hoort dat'r foto's van hum in de etalage staan
opm.: reflexief: hem
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 08070) vertaling: Ward het e-hoord datter foto's van humzellef in de etalage staon
opm.: reflexief: hemzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 08070) vertaling: Dee eerpel schillen niet makkeluk
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 08506) vertaling: Dee ?repels sjellen makkelijk
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 08507) vertaling: Deej eerruppuls sjellen niet makkelijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 08070) vertaling: Dit glas breekt as ut op de grongt valt
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 08506) vertaling: Dit gl?s breekt as ut op de grongd v?lt
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 08507) vertaling: Dit glas breekt as ut op de grong valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 08506) vertaling: Dokter, leef ik wel gezongd genoeg(t)/genog(t)?
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 08070) vertaling: Dokter, leef ik wel gezongt genoeg?
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 08507) vertaling: Dokter, leef ik wel gezongt genoeg?
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 08507) vertaling: Al jaren leeft 'ie van de arfenis van z'n vader
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 08506) vertaling: Al jaoren leeft'ie van de ?rrefenis van z'n vaoder
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 08070) vertaling: Al jaoren leeft ie van de arfenis van z'n vaoder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 08507) vertaling: Deej week leeft ze op water en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 08506) vertaling: Van de week leeft zie op waoter en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 08070) vertaling: Dee week leeft ze op waoter en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 08506) vertaling: Leeft et nog?
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 08070) vertaling: Leeft ut nog?
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 08507) vertaling: Leef het nog?
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 08507) vertaling: Hoe lang leven juulie nong al van deej arfenis
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 08506) vertaling: Hoelang leven jullie nong al van die ?rrefenis
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 08070) vertaling: Hoelang leven julie nong al van dee arfenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 08507) vertaling: In Bretagne leven ze vural van de visvangst
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 08506) vertaling: In Bretagne leven ze vural van de visvangst
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 08070) vertaling: In Bretagne leven ze vural van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 08507) vertaling: Na het eten ga ik slapen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 08506) vertaling: Nao 't eten gao'k slaopen
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 08070) vertaling: Na ut eten gao ik slaopen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 08507) vertaling: Zou ik dat wel kunnen doen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 08506) vertaling: Zou ik dat wel kunnen doen?
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 08070) vertaling: Zou ik dat wel kunnen doen?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 08507) vertaling: Hij liet z'n huus ofbreken
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 08506) vertaling: HIe leet z'n huus aofbreken
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 08070) vertaling: Hie leet z'n huus aofbreken
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08070) vertaling: Ik weet dat Jan hard moet kunnen warken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08507) komt voor: n
gebr.: 1
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08506) vertaling: Ik weet t?t Jan h?rd moet kunnen w?rreken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08070) vertaling: Ik weet dat Jan hard moet kunnen warken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08507) komt voor: n
gebr.: 1
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08506) vertaling: Ik weet t?t Jan h?rd moet kunnen w?rreken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08506) vertaling: Ik weet t?t Jan h?rd moet kunnen w?rreken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 08070) vertaling: Ik weet dat Jan hard moet kunnen warken
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 08506) komt voor: n
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 08507) komt voor: n
gebr.: 1
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 08070) komt voor: n
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 08507) komt voor: n
gebr.: 1
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 08070) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 08506) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 08507) komt voor: n
gebr.: 1
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 08507) komt voor: n
gebr.: 1
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 08507) komt voor: n
gebr.: 1
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 08070) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 08507) komt voor: n
gebr.: 1
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 08506) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 08506) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 08507) komt voor: n
gebr.: 1
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 08070) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 08507) komt voor: n
gebr.: 1
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 2
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 08506) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 2
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 08507) komt voor: n
gebr.: 1
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 08507) komt voor: n
gebr.: 1
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 08507) komt voor: n
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 08507) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 08506) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 08070) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 08070) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 08507) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 08506) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 08506) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 08070) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 08070) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 08506) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 3
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 3
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 08070) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 08506) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 08070) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 08506) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 08506) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 08070) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 08070) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 08506) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 08506) komt voor: n
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 08070) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 08506) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 08070) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 08506) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 08070) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 08506) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 08070) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 3
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 3
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 08070) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 08070) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08507) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 08070) komt voor: n
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 08506) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 08070) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 08506) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 08070) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 08506) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 4
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 4
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 3
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 08070) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 08070) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 08070) vertaling: Jan het gieneen boek meer
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 08507) vertaling: Jan het geeneen boek meer
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 08506) vertaling: Jan het gieneen boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 08506) vertaling: nvt
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 08070) vertaling:
opm.: streep door vraag
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 08507) vertaling: Jan het gien boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 08506) vertaling: nvt
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 08070) vertaling: Boeken het Jan niet
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 08507) vertaling: Boeken het Jan niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 08507) vertaling: Jan het niet veul geld meer
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 08506) vertaling: nvt
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 08070) vertaling: Jan het niet veul geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08506) vertaling: nvt
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08070) vertaling: Dur mag gieneen praoten over dit probleem
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08507) vertaling: Gien mins mag over dit probleem praten
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08506) vertaling: nvt
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08507) vertaling: Gien mins mag over dit probleem praten
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 08507) vertaling: Gien mins zegt dat hie komt
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 08070) vertaling: Gieneen zeit dattie komt
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 08506) vertaling: nvt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 08506) vertaling: Zitten hier n?rreges gien m?zen?
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 08507) vertaling: Zitten hier arteges muuzen
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 08070) vertaling: Zitten hier argus muuzen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 08070) vertaling: Ik geef niks an un oar
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 08506) vertaling: nvt
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 08507) vertaling: Ik geef niks an een aor
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 08507) vertaling: Gien mins wil warken
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 08070) vertaling: Gieneen wil warreken
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 08506) vertaling: nvt
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 08506) vertaling: nvt
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 08507) vertaling: Wie wisten niet dat hie thuus was
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 08070) vertaling: We wisten niet dat ie thuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 08507) vertaling: Ik wis ut ok niet
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 08070) vertaling: Ik wist ut ok niet
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 08506) vertaling: nvt
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08507) vertaling: Hij maag met gien mins praten over dit probleem
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08070) vertaling: Hie mag met gieneen proaten over dit probleem
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 08506) vertaling: nvt
000 (x05opm) (inf. 08507) opm. inf.:
opm.: In ons dielact geen woorden als: niemand, spreken
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08070) vertaling: Jan weet dattie vur dree uur de waogen emaokt moet h?n
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08507) vertaling: jan weet dat hie vur dree uur de wagen moet hen emaakt
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08507) vertaling: jan weet dat hie vur dree uur de wagen emaakt moet hen
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08506) vertaling: Jan weet datie de waogen vur dreej uur emaokt moet h?n
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08507) vertaling: jan weet dat hie vur dree uur de wagen emaakt moet hen
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 08507) vertaling: jan weet dat hie vur dree uur de wagen moet hen emaakt
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 3
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 08506) komt voor: n
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 08070) komt voor: n
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 3
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 08070) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 08507) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 08506) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 08506) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 08070) komt voor: n
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 08507) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 08506) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 08070) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 08507) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 1
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 1
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 08070) komt voor: n
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 08507) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 08506) vertaling: nvt
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 08070) vertaling: Marie dur auto is kapot
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 08507) vertaling: Murries auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 08507) vertaling: Murrie d'r auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 08506) vertaling: merie dur auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 08070) vertaling: Marie dur auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 08070) vertaling: Piet z'n auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 08507) vertaling: Piets auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 08506) vertaling: Piet z'n auto is kepot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 08070) vertaling: Piet z'n auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 08507) vertaling: Piet z'n auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 08507) vertaling: Deej auto van deej man is kupot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 08070) vertaling: Dee man z'n auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 08070) vertaling: Dee man z'n auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 08506) vertaling: Dee man z'n auto is kepot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 08507) vertaling: Deej man z'n auto is kupot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 08507) vertaling: Deej auto is niet van ming mor van hum
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 08070) vertaling: Dee auto is niet van ming mor van hum
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 08506) vertaling: Dieej auto is niet van ming mor van hum
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 08507) vertaling: De krant van gisteren leid onger de T.V.
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 08070) vertaling: De krant van gisteren leegt onger de televisie
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 08070) vertaling: Jan is K & K dur breurtsie
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 08507) vertaling: Jan is Karolien en Kristien d'r broertsie
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 08507) vertaling: De fietsen van deej jungens bin esteulen
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 08070) vertaling: Dee jonges der fietsen bin e-steulen
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 08506) vertaling: die deres d'r moeder is op bezeuke
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 08507) vertaling: De moeder van deej zissen bin op bezeuk
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 08070) vertaling: Dee zussen der moeder is op bezeuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 08070) vertaling: Dee auto is van Wim
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 08507) vertaling: Deej auto is van Wim
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 08507) vertaling: die fiets is van ming
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 08070) vertaling: Dee fiets is van ming
000 (x07opm) (inf. 08507) opm. inf.:
opm.: De zinsbouw van j en k komen niet voor
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08070) vertaling: Hie mag met gien mins over dit probleem proaten
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 08507) vertaling: Hij mag met gien mins praten over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 08507) vertaling: Ik wil gien mins kwetsen
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 08070) vertaling: Ik wil gien mins zeer doen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 08070) vertaling: Ut is sunt dat we niet kommen meugen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 08507) vertaling: Ut is sunt dat wie niet meugen kommen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 08070) vertaling: Dat gaok niet doen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 08507) vertaling: Dat gaat ik niet doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 08507) vertaling: Ik het niet uwaorkt
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 08070) vertaling: Ik heb niet e-warkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 08070) vertaling: Nog mor net hattie ut verteld of M. begon te brullen
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 08507) vertaling: Net had hie ut verteld of Murrie begon te grimmen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 08507) vertaling: Gaat deej bestelling nong maor ophaolen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 08070) vertaling: Gao dee bestelling nong mor ophoalen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 08507) vertaling: Hie warkt niet
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 08070) vertaling: Hie warkt niet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 08070) vertaling: Ik wil niet h?n da je hier kommen
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 08507) vertaling: Ik verbieje om hier te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 08507) vertaling: Jan wou niet hen dawe Murrie belde
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 08070) vertaling: Jan verhinderde dat we Marie belden
000 (x08opm) (inf. 08507) opm. inf.:
opm.: huilen, verhinderen komen in dit dialect niet voor
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08506) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08070) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08507) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08507) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08506) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08070) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08506) fragment: af te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08507) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08070) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08506) fragment: af te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08070) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 08507) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08506) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08507) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08506) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08507) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08507) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08506) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08506) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08507) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: om (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 08070) fragment: te (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08506) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08070) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 08507) komt voor: n
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08506) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08507) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08507) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08506) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08506) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08507) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08506) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08507) fragment: Als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 08070) fragment: dan (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08506) fragment: zullen (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08507) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08506) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08507) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08507) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08506) fragment: dat we (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: 2: te (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08506) fragment: zullen (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08507) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 08070) fragment: om (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 08506) fragment: als (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 08070) fragment: als (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 08507) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08506) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08507) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08070) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08506) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08506) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08070) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08506) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08070) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 08070) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08506) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08070) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08070) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08506) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08507) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08070) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08506) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08506) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 08070) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08070) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08506) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08070) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08070) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08070) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 08507) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 08070) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 08507) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 08506) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 08070) fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 08507) fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 08506) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08506) fragment: (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08506) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08506) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08070) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08507) komt voor: n
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 08506) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 08070) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 08507) komt voor: n
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 08070) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 08506) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 08507) fragment: Hij deed net of hij haar niet zag (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 08070) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08506) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08070) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08070) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08070) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08070) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 08507) fragment: of (1)
opm.: meer dan een voegwoord optioneel
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 08070) vertaling: Ik weet dat jullie op gien mins ongdeugend binnen
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 08507) vertaling: Ik weet dat julie op gien mins ondeugend binne
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 08506) vertaling: 'k weet dat jullie op gien mins kwaod binnen
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 08507) vertaling: Ik weet dat ze op niks trots is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 08506) vertaling: Ik weet tat zie narregens gro?s op is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 08070) vertaling: Ik weet dat nargus groos op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 08507) vertaling: Els denkt dat 't niet makkelijk is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 08506) vertaling: Els denkt tattet nie m?kkelijk is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 08070) vertaling: Els denk dat ut niet makkeluk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 08070) vertaling: Ik weet dat ik te loat bin en jie niet
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 08507) vertaling: Ik weet dat ik te laat bin en jie niet
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 08506) vertaling: Ik weet tat ik te laot bin en jie niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 08507) vertaling: Je weet toch dajje moet warken en ik niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 08506) vertaling: Je weten toch dajje warreken moe?n en ik niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 08070) vertaling: Jie weten toch dat jie moeten warreken en ik niet
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 08507) vertaling: Iedereen denkt dat wie naar huus gaan en dat heurlie meugen blieven
opm.: Let op: vervolg na Z 17 g!
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 08506) vertaling: Iedereen denkt da 'we naor hu?s gaon en dat heulie nog meugen bli?ven
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 08070) vertaling: Iedereen denkt dat wie nor huus gaon en heulie blieven meugen
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 08070) vertaling: Ut is sunt dat hie komt en dat zie weggoat
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 08507) vertaling: Het is jammer dat hie komt en dat zie weggaat
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 08506) vertaling: 't Is jammer/sunt dattie komt en dat zie w?ggaot
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 08507) vertaling: Ik denk dat Lisa ziek is
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 08506) vertaling: Ik denk dat Lisa ziek is
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 08070) vertaling: Ik denk dat Lisa ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 08507) vertaling: Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 08506) vertaling: Ik denk dat Pieter en Li?sjie gaon trouwen
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 08070) vertaling: Ik denk dat Peter en Liesje gaan trouwen
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 08507) vertaling: Neij, hie slaapt niet
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 08507) vertaling: Ja dat doet tie
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 08507) vertaling: Ja dat doet tie
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 08507) vertaling: Neij, hie slaapt niet
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 08070) komt voor: n
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 08506) komt voor: n
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 08507) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 08507) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 08070) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 08506) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 08070) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 08506) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 08507) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 08507) vertaling: Dat doet tie wel
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 08507) vertaling: Dat doet tie wel
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 08507) vertaling: Neij hie komt niet
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 08507) vertaling: Neij hie komt niet
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 08507) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 08070) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 08506) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 08507) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 08070) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 08506) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 08070) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 08506) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 08507) komt voor: n
233 (y01(iii)) A: Slaapt hij? B: Ja/nee, hij/'t (en) doet/slaapt (niet) (inf. 08507) vertaling: Ja, dat doet tie
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 08070) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 08506) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 08507) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 08507) komt voor: j
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 08070) komt voor: j
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 08506) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 08070) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 08506) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 08507) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 08070) komt voor: j
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 08506) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 08507) komt voor: n
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 08070) komt voor: n
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 08506) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 08070) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 08506) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 08070) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 08506) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 08070) komt voor: j
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 08506) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 08070) komt voor: n
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 08506) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 08070) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 08506) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 08070) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 08506) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 08070) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 08506) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 08507) vertaling: De lamp brangt niet meer
komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 08507) vertaling: De lamp brangt niet meer
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 08507) vertaling: Danst marie elke avond?
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 08507) vertaling: Danst marie elke avond?
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 08070) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 08506) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 08506) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 08507) vertaling: Sniej ut brood effe
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 08507) vertaling: Sniej ut brood effe
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 08070) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08507) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08070) fragment: deezun (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 08506) fragment: dee z'n (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 08070) fragment: wor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 08506) fragment: waor (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 08507) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08507) komt voor: j
fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08507) komt voor: j
fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08070) fragment: waor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08507) komt voor: j
fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08070) fragment: waor (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08507) komt voor: j
fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08070) fragment: (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08506) komt voor: n
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08507) komt voor: j
fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08507) komt voor: j
fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08070) fragment: (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08506) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08507) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 08070) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 08070) fragment: wat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 08506) fragment: wat (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 08507) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 08070) fragment: dee (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 08506) fragment: dee (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 08507) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 08506) fragment: waor (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 08507) fragment: waar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 08070) fragment: woar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08070) fragment: da(t) (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08506) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 08507) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08506) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08506) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08070) fragment: wak (1)
opm.: 'samentrekking van wat en ik'
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08506) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08506) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 08507) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08506) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08506) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08507) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08506) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08506) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 08070) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08506) fragment: wee (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08070) fragment: Van (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08506) fragment: wee (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08506) fragment: dee (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08507) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 08506) fragment: dee (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08507) vertaling: Weej denkie dat ik in de stad tegenkw?m?
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08506) vertaling: wee denk ie dak in de stad tegenkwam
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08070) vertaling: Wee denkie dak in de stad tegen-ekommen bin?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08070) vertaling: Hoe denken jullie dat ze ut op-e-lost h?n
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08507) vertaling: Hoe denken juulie dat ze dat hen op u lost?
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08506) vertaling: Hoe denken julie dazze da op?lost h?n
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08506) vertaling: Hoe denkie dazze dat op?lost h?n?
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08070) vertaling: Hoe denkie dat zut op-e-lost h?n
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 08507) vertaling: Hoe denkie dat ze het hen op u lost?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 08507) vertaling: Magda weet niet weej we willen bellen
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 08506) vertaling: Magda weet niet wee wulie willen bellen
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 08070) vertaling: Magda weet niet wee wuullie bellen willen
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 08070) vertaling: Weettereen wee wuullie e-roepen h?n?
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 08507) vertaling: Weet ??n van juulie weej we willen bellen?
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 08506) vertaling: Weet iemand wee wulie eroepn h?n?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08506) vertaling: Wee denk ie d?k in de stad ontmoet heb?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08070) vertaling: Wee denkie dak in de stad tegen-e-kommen bin?
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08507) vertaling: Weej denk ie dat ik in de stad tegenkw?m?
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08507) vertaling: Weej denk ie dat ik in de stad tegenkw?m?
opm.: twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08506) vertaling: zie boven
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 08070) vertaling: Wee denkie dak in de stad tegen-e-kommen bin?
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 08507) vertaling: Hie het z'n hangden ew?ssen
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 08506) vertaling: Hie het zun hangden ewussen
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 08070) vertaling: Hie het zun hangden e-w?ssen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 08070) vertaling: Hie het zun hemd e-w?ssen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 08507) vertaling: Hie het z'n hemt ew?ssen
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 08506) vertaling: Hiehet zun hemd ewussen
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 08507) vertaling: Hie het 'n hoet op z'n hooft
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 08506) vertaling: Hie het een hoed op zun hoofd
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 08070) vertaling: Hie het un hoed op zun hoofd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 08507) vertaling: Hie het 'n vlek op z'n hemt
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 08506) vertaling: Hie het een vlek op zun hemd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 08070) vertaling: Hie het un vlek op zun hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 08070) vertaling: Hie het zun been e-breuken
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 08507) vertaling: Hie het z'n been ebreuken
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 08506) vertaling: Hie het zun been ebreuken
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 08507) vertaling: Hie het z'n eigen bezeert
opm.: reflexief: z'n eigen
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 08506) vertaling: Zie het zich zeer edaon
opm.: reflexief: zich
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 08070) vertaling: Zie het dereigen e-bezeert / zeert e-doan
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 08070) vertaling: Marie tr?k de deken nor dur toe
opm.: reflexief: haar
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 08507) vertaling: Marie tr?k de deken naor d'r toe
opm.: reflexief: haar
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 08506) vertaling: Merie tr?k de deken op tur ?n
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 08070) vertaling: Luc weet dattur foto's van humzellef te koop binnen
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 08507) vertaling: Luc weet dat d'r foto's van hum te koop binne
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 08506) vertaling: Luc weet datter foto's van hum te koop binnen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 08507) vertaling: Je weet toch nog wel dat we toen deur dat bos elope binne
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 08506) vertaling: Jie herinneren je toch wel dawwe toen deur ut bos elopen binnen?
opm.: reflexief: je
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 08070) vertaling: Je weet toch n? wel van toe we deur dat bos e-lopen h?n
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 08070) vertaling: Ik weet nog dat de auto van Marie kapot was
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 08507) vertaling: Ik weet nog dat de auto van Marie kapot was.
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 08506) vertaling: Ik herinner me dat de auto van Merie kepot was
opm.: reflexief: me
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 08070) vertaling: Zie weet nog dat ie as een varreke z?t te eten
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 08507) vertaling: Ze weet nog dat hie as een varken z?t te eten
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 08506) vertaling: Zie herinnert dattie as v?rreken zut te eten
opm.: reflexief: geen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 08507) vertaling: Wie weten nog dat al jan z'n boeken esteulen waoren, mor heurlie weten ut niet meer
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 08506) vertaling: Wulie herinneren ongs wel dat al Jan z?n boeken esteulen w?rren, maar heulie weten het niet meer
opm.: reflexief: ons
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 08070) vertaling: Wuullie weten nog wel dat alle boeken van Jan e-steulen w?rren, mor dee weten ut niet meer
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 08070) vertaling: Weten jullie nog dat we Jan op de marrukt e-zeen h?n?
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 08507) vertaling: Weten julie nog dat we Jan op de markt ezien hen?
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 08506) vertaling: Weten julie nog dawwe jan op de m?rekt ezeen h?n?
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 08070) vertaling: Hie het zun eigen un ongeluk e-warrekt
opm.: reflexief: z'n eigen
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 08507) vertaling: Hie het z'n eigen een ongeluk ewarkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 08507) vertaling: Hie veulden z'n eigen deur ut ies zakken
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 08506) vertaling:
opm.: het woord 'herinneren'komtin het oudere dialect niet of nauwelijks voor. Gebruikt word "weet je nog wel?tc.
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 08070) vertaling: Hie veulde zun eigen deur ut ies zakken
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08506) vertaling: zou ie dat edaen kunnen h?n?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08070) vertaling: Zou ie dat e-daon kunnen h?n?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08506) vertaling: zou ie dat edaen kunnen h?n?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08506) vertaling: zou ie dat edaen kunnen h?n?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08506) vertaling: zou ie dat edaen kunnen h?n?
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 08507) vertaling: Zou ie dat ukoast hen?
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08507) fragment: gekund (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08070) fragment: e-kost (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08507) fragment: ekoast (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08506) fragment: ekost (1)
opm. inf.: "Eddy moet vroeg op kunnen staon" is ook zeer gebruikelijk
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08507) fragment: ekoast (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08507) fragment: gekund (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 08506) fragment: ekost (1)
opm. inf.: "Eddy moet vroeg op kunnen staon" is ook zeer gebruikelijk
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 08507) fragment: udaan (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 08507) fragment: gedaan (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 08507) fragment: gedaan (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 08070) fragment: e-doan (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 08507) fragment: udaan (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 08506) fragment: edaon (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 08070) komt voor: n
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 08506) komt voor: n
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 1
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 1
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 1
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 08070) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 1
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 1
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 1
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 08506) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 08070) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 08070) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 08506) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 08070) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 08506) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 08506) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 08070) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 08070) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 08506) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 08070) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 08506) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 08506) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 08070) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 08070) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 08506) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 08070) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 08506) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 08506) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 08070) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08506) vertaling: Wim moe'n naar de sjuur om de koeien te voeren
komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08507) vertaling: We moen nor de sjuur om de koeien te voeren
komt voor: j
opm.: dav
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08070) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08506) vertaling: Wim moe'n naar de sjuur om de koeien te voeren
komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 08507) vertaling: We moen nor de sjuur om de koeien te voeren
komt voor: j
opm.: dav
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 08507) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 08506) vertaling: Zie kw?mmen anlopen
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 08506) vertaling: Zie kw?mmen anlopen
komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 08070) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08506) vertaling: Ik denk dattie v?rt is
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08070) vertaling: Ik denk dat ie w?g is
komt voor: j
opm.: dav
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08506) vertaling: Ik denk dattie v?rt is
komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08507) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 08070) vertaling: Ik denk dat ie w?g is
komt voor: j
opm.: dav
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 08070) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 08506) vertaling: Ik denk dattie w?g is
komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 08506) vertaling: Ik denk dattie w?g is
komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 08507) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 08507) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 08070) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 08506) vertaling: Ik weet dattie weg is
komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 08506) vertaling: Ik weet dattie weg is
komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 08506) vertaling: idem
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 08507) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 08070) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 08070) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 08506) vertaling: De plietsie zou bie hem kommen enhum meenemen
komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 08506) vertaling: De plietsie zou bie hem kommen enhum meenemen
komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 08507) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08506) vertaling: Alle koeien van marie bin vurdronken bie de overstroming
komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08507) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08070) vertaling: Marie al der koeien bin verdronken bie de overstroming
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08506) vertaling: Alle koeien van marie bin vurdronken bie de overstroming
komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 08070) vertaling: Marie al der koeien bin verdronken bie de overstroming
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08070) vertaling: K?s maoken weet ik niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08506) vertaling: Van kaos maoken weet ik niks
komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08070) vertaling: K?s maoken weet ik niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08507) vertaling: Kes maoken weet ik niks van
komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08506) vertaling: Van kaos maoken weet ik niks
komt voor: n
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 08507) vertaling: Kes maoken weet ik niks van
komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 08507) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 08506) vertaling: Ik bin met Jan naor de marrukt eweest
komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 08070) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 08506) vertaling: Ik bin met Jan naor de marrukt eweest
komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08070) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08506) vertaling: Ik heb de eerste dree sommen emaokt. Welleke h? jie emaakt?
komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08506) vertaling: Ik heb de eerste dree sommen emaokt. Welleke h? jie emaakt?
komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08507) vertaling: ik het al de eerste dreej sommen umaokt
komt voor: j
opm.: vertaling is niet compleet
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 08507) vertaling: ik het al de eerste dreej sommen umaokt
komt voor: j
opm.: vertaling is niet compleet
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 08507) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 08070) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 08506) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 08506) vertaling: Z?kken zou ik niet op durreven te eten
komt voor: n
opm.: X-1-te-2
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 08506) vertaling: Z?kken zou ik niet op durreven te eten
komt voor: n
opm.: X-1-te-2
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 08507) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 08070) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 08507) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 08070) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 08506) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 08506) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 08507) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 08070) vertaling: Ik weet dat Jan nor de marrukkt e-weest het
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 08070) vertaling: Ik weet dat Jan nor de marrukkt e-weest het
komt voor: j
000 (y06opm) (inf. 08507) opm. inf.:
opm.: 'Ik vind dit wat vreemde vragen. komen die werkelijk in sommige dialecten voor?'
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 08507) vertaling: Al lopend kw?m ik um tegen
komt voor: j
opm.: dav
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 08070) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 08507) vertaling: Al lopend kw?m ik um tegen
komt voor: j
opm.: dav
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 08506) vertaling: Lopes kw?m ik um tegen
komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 08506) vertaling: Lopes kw?m ik um tegen
komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08507) vertaling: Ik het heel wat eleupen
komt voor: j
opm.: dav
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08506) vertaling: Ik het hel wat elopen
komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08506) vertaling: Ik het hel wat elopen
komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08070) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 08507) vertaling: Ik het heel wat eleupen
komt voor: j
opm.: dav
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 08070) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 08507) vertaling: ik wor nong meuj, ik hou er maar mee op
opm.: geen 'dat'
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 08506) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08507) vertaling: Hij deed net of hie uut z'n bed kw?m
komt voor: j
opm.: dav
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08506) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08070) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 08507) vertaling: Hij deed net of hie uut z'n bed kw?m
komt voor: j
opm.: dav
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 08507) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 08506) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 08070) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 08506) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 08070) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 08507) vertaling: Denkie dat je naar huus gaat
komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 08507) vertaling: Denkie dat je naar huus gaat
komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 08507) vertaling: In deej tied leefde ik erop los
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 08070) vertaling: Toe leefde ik as een beest
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 08506) vertaling: In dee tied leefde ik dur op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 08506) vertaling: Vroeger leefde hie as een b?est
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 08507) vertaling: Vroeger leefde hie as een beest
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 08070) vertaling: Vroeger leefdie ie as een beest
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 08070) vertaling: Daar leefden wullie as God in Frankriek
opm.: 'deze zin zal geen Spakenburger ooit zeggen want dat vinden ze 'spotten''
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 08506) vertaling: Daor leefden wie as God in Frankriek
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 08507) vertaling: Daar leefde wie as God in Frankrijk
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 08507) vertaling: Gien mins mag het zien, ook jie niet
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 08070) vertaling: Gien mins mag ut zien, dus ik ving da jie ut ok niet meugen zien
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 'dat' + pronomina 2.ev.
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 08506) vertaling: Gieneen mag ut zien, dus ik ving dajjie tut ok niet meugen zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 08506) vertaling: Ut gebeurde toe jie weggingen
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 08507) vertaling: Ut gebeurde toe je vortging
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 08070) vertaling: Ut gebeurde toe jie weggingen
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 08070) vertaling: Ik weet waor jie geboren bin
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 08506) vertaling: Ik weet waor jie geboren binnen
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 08507) vertaling: Ik weet waar jie bin geboren
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 08507) vertaling: Nong je klar bin, meug gie gaan
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 08070) vertaling: Nong je klaor binnen, meug je gaon
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 08506) vertaling: Nong jie klaor binnen meug jie ga?n
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 08070) vertaling: Deurdat Marie e-st?rven was, het der man Anna niet meer kunnen helpen
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 08506) vertaling: deurdat merie overlejen was hetter man Anna nie meer kunne hellepen
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 08507) vertaling: Omdat Marie ?st?rven was, het heur man Anne niet meer kunnen helpen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 08507) vertaling: Ik weet dat ie is gaan zwemmen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 08507) vertaling: Ik weet dat ie gaan zwemmen is
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 08507) vertaling: Ik weet dat ie gaan zwemmen is
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 08507) vertaling: Ik weet dat ie is gaan zwemmen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 08070) vertaling: Ik weet dat ie is goan zwemmen
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 08507) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 08070) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 08507) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 08070) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 08070) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 08070) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 08507) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 08070) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 08507) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 08506) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 08070) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 08507) vertaling: Ja'k wil nog wel een koppie
komt voor: j
opm.: dav
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 08507) vertaling: Ja'k wil nog wel een koppie
komt voor: j
opm.: dav
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 08507) vertaling: Ja ze gaat dangsen
komt voor: n
opm.: dav
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 08506) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 08070) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 08507) vertaling: Ja ze gaat dangsen
komt voor: n
opm.: dav
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 08507) vertaling: Ja ze hen u geten
opm.: dav
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 08506) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 08070) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 08507) vertaling: Ja't huus is te koop
opm.: dav
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 08070) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 08507) vertaling: ur komt marren iemangd langs
komt voor: n
opm.: dav
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 08070) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 08507) vertaling: ur komt marren iemangd langs
komt voor: n
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08507) vertaling: Met zok weer kujje niet zoveul doen
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08070) vertaling: Met zok weer ku-je nie veul doen
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08507) vertaling: Met zok weer kujje niet zoveul doen
komt voor: j
opm.: dav
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 08070) vertaling: Met zok weer ku-je nie veul doen
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 08507) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 08070) vertaling: Asut karmes is kommen de minsen buten
komt voor: j
opm.: dav
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 08070) vertaling: Asut karmes is kommen de minsen buten
komt voor: j
opm.: dav
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 08070) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 08507) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 08507) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 08070) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 08507) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 08070) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 08070) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 08507) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 08507) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 08070) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 08070) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 08507) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 08070) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 08507) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 08507) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 08070) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 08070) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 08507) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 08506) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 08070) fragment: dee (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 08507) fragment: deej (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 08507) fragment: deej (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 08506) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 08070) fragment: dee (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08506) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08507) fragment: waarvan (1)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08070) fragment: dattie (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08506) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08507) fragment: waarvan (1)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08507) fragment: dat hie (2)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08070) fragment: waorvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08506) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08506) fragment: dat hij (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08507) fragment: dat hie (2)
opm.: D-woord optioneel
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08070) fragment: waorvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 08070) fragment: dattie (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08070) fragment: waorvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08506) fragment: die (1)
opm.: twijfelachig ...waarvan ...dat ze hem...
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08506) fragment: dat (2)
opm.: twijfelachig ...waarvan ...dat ze hem...
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08507) fragment: dat hie (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08070) fragment: waorvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08070) fragment: dassedee (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08506) fragment: dat (2)
opm.: twijfelachig ...waarvan ...dat ze hem...
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08507) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08070) fragment: dassedee (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08506) fragment: die (1)
opm.: twijfelachig ...waarvan ...dat ze hem...
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08507) fragment: waarvan (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 08507) fragment: dat hie (2)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 08507) fragment: waar (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 08506) fragment: die (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 08070) fragment: waarmee (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 08070) fragment: wee (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 08507) fragment: weej (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 08506) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08070) fragment: waor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08506) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08506) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08507) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08070) fragment: waor (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08070) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08506) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08507) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08070) fragment: (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08506) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08507) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 08507) fragment: (2)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08507) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08506) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 08070) fragment: dat (1)
opm.: 'dat en ik worden samengetrokken tot dak' twijfelgeval D-woord en voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 08070) fragment: dee (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 08507) fragment: deej (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 08506) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08506) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08506) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08070) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord en voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08506) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08506) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 08507) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval tussen D-woord en voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08507) fragment: Weej (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08506) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 08070) fragment: wee (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08070) fragment: deedur (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08507) fragment: waarvan de (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 08506) fragment: die d'r (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08507) vertaling: Piet denk dat Jan en Murrie op iedereen ondeugend binnen
betekenis: geen negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08070) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gienmins niet ongdeugend binnen
betekenis: geen negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08070) vertaling: Piet denkt dat Jan en Marie op gienmins niet ongdeugend binnen
betekenis: geen negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08507) vertaling: Piet denk dat Jan en Murrie op iedereen ondeugend binnen
betekenis: geen negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 08506) vertaling: komt niet voor
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08506) vertaling: Wim denkt da'we nooit gien?en een pri?s geven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08070) vertaling: Wim denkt dat we nooit gieneen un pries geven
betekenis: geen negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08507) vertaling: Wim denkt dat we gien mins ooit een pries geven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08506) vertaling: Wim denkt da'we nooit gien?en een pri?s geven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08507) vertaling: Wim denkt dat we gien mins ooit een pries geven
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 08070) vertaling: Wim denkt dat we nooit gieneen un pries geven
betekenis: geen negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08507) vertaling: Het is waar dat het niet toegestaan is dat ze met Marie praoten
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08507) vertaling: Het is waar dat het niet toegestaan is dat ze met Marie praoten
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08070) vertaling: Ut is waor dat ze niet met Merie meugen praoten
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08506) vertaling: komt niet voor
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 08070) vertaling: Ut is waor dat ze niet met Merie meugen praoten
betekenis: negatie > modaal
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 08506) vertaling: waor greuit ht geld an de bomen?
opm.: dav
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 08507) vertaling: nergus
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 08070) vertaling: nargus
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 08070) vertaling: gien??n
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 08506) vertaling: Wee het te auto mee?neumen?
opm.: dav
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 08507) vertaling: gien mins
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 08507) vertaling: nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 08070) vertaling: nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 08506) vertaling: Wanneer zal de wereldvrede kommen?
opm.: dav
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 08506) vertaling: Wat is rongd en vierkangt eigenlijk?
opm.: dav
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 08507) vertaling: onmeugelijk
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 08070) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 08070) vertaling: gien??n
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 08506) vertaling: Welke koeien het ?e em?lleken
opm.: davd
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 08507) vertaling: Gien??n
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 08507) vertaling: Niet zeggen dat ik naar buten eweest bin
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 08506) vertaling: Vertel hum niet dat ik nao b?ten eweest bin
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 08070) vertaling: zeegum dak niet nor buten eweest bin
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 08507) vertaling: Niet vertellen dat je een cadeau vurhum ukocht hei hor
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 08506) vertaling: Nie vertellen da'je een kedoo vur hum ekocht h?n hoor!
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 08070) vertaling: Nie zegen dajjun kado vur um ekoft h?n
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 08507) vertaling: Weet je niet dat tie uv?llen is
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 08506) vertaling: Weet jie niet dat ie ev?llen is?
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 08070) vertaling: Weet je niet dat ie ev?llen is?
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 08506) vertaling: Wendy probeerde om gien mins zeer te doen
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 08070) vertaling: Wendy probeerde om gien??n zeer te doen
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 08507) vertaling: Wendy prebeerde om gien mins zeer te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 08506) vertaling: t sjingt da'ze niks mag eten
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 08070) vertaling: Ze zegen dat ze niks eten mag
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 08507) vertaling: 't Bliekt dat ze niks mag eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 08070) vertaling: Ze schijnt niks te meugen eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 08507) vertaling: Nor 't bliekt mag ze niks eten
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 08506) vertaling: Ze sjingt niks te meugen eten
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 08506) vertaling: Ze proberen al de hel d?g om mekaor op te bellen
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 08070) vertaling: Ze proberen al de hele dag om mekaor te bellen
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 08507) vertaling: Ze pruberen al de hele dag om mekaar op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 08506) vertaling: 't Belooft weer een mooie d?g te worren
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 08070) vertaling: Ut zietter nor uut dat ut weer een mooie dag wort
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 08507) vertaling: Ut belooft weer een mooi dag te worren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 08070) vertaling: Musjien ist beter ? je nog effie wachten
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 08507) vertaling: 't is misjien beter om nog effie te wachten
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 08506) vertaling: 't Is m?sjien beter om nog effie te w?chten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 08506) vertaling: We ha'n 't geluk om em mete?n trug te vingden
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 08070) vertaling: We han mazzel da wum muteen vongden
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 08507) vertaling: We han 't geluk ommum geliek terug te vingden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 08070) vertaling: As de kiepen un valluk zien, bin ze bang
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 08507) vertaling: As de kiepen een valk zien, bin ze bang
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 08506) vertaling: As de kiepen een vallek zien, bin ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 08507) vertaling: As we de eerpels niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 08506) vertaling: As we de erepels niet kunnen verkopen zitten we in de problemen
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 08070) vertaling: ? we de eerpels niet kwiet kunnen, zitten we in de problemen
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 08507) vertaling: As julie hum niet meenemen, wor ik ondeugend
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 08506) vertaling: A'jullie 'm nie meenmen wor ik kwaod
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 08070) vertaling: ? julie um niet meenemen wor ik ondeugend
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 08070) vertaling: Hie wist ut
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 08507) vertaling: Hij wis ut
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 08506) vertaling: Hie wis ?t
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 08507) vertaling: Op dit feest wordt er veul edangst
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 08506) vertaling: Op dit feest wordt veul edanst
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 08070) vertaling: Op dit feest wordt veul edangst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 08507) vertaling: Nong wordt'er alleen nog maar brood verkocht in deej winkel
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 08506) vertaling: Nong wordt 'r alleen nog mor bro?d verkocht in dee winkel
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 08070) vertaling: Nong worter alleen nog mor brood verkocht in dee winkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 08070) vertaling: As ie met de fiets komt, zal ie wel loat wezen
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 08507) vertaling: As hie met de fiests komt, zal hie wel laat wezen
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 08506) vertaling: As tie met te fiets komt, zal ie wel laot wezen
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 08507) vertaling: Ajje tied hen, kom dan 's een keertsie langs
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 08506) vertaling: Aje te h?n kom dan es een keertsie langest
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 08070) vertaling: ? je tiet h?n kom dannus langs (of 'an')
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 08507) vertaling: As'k riek bin, koop ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 08506) vertaling: As ik riek bin, koop ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 08070) vertaling: Ak riek bin koop ik un dure auto
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 08507) komt voor: j
opm.: alleen b
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 08070) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 08070) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 08507) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 08506) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 08507) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 08506) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 08070) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 08507) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 08506) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 08070) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 08070) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 08507) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 08506) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 08507) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 08506) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 08070) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 08507) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 08506) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 08070) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 08070) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 08507) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 08506) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 08070) vertaling: Ik het um ut egeuven
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 08507) vertaling: ik heb 't hum ugevven
opm.: dav
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 08506) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 08070) vertaling: Ik het um ut egeuven
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 08070) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 08507) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 08506) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08507) vertaling: Murrie het uzeid dat jie uprebeerd hen een liedje te zingen
opm.: Murrie het ezeid daj jie uprubeert hen een liedje te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08506) vertaling: Merie h?t ezeid da'jie een veertsie h?n proberen te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08070) vertaling: Murrie het ezeit da jie hen eprobeert un veertsie te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08070) vertaling: Marie het e-zeid dat jie e-probeerd h?n un veertsie te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08070) vertaling: Marie het e-zeid dat jie e-probeerd h?n un veertsie te zingen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 08070) vertaling: Murrie het ezeit da jie hen eprobeert un veertsie te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 08507) vertaling: Murrie het uzeid dat jie uprebeerd hen een liedje te zingen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 08506) vertaling: Merie het ezeid da'jie eprobe?r h?n heur een boek te geven
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 08070) vertaling: Murrie het ezeit dajjie eprobeert h?n heur un boek te geven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 08507) komt voor: n
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 08506) komt voor: n
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 08507) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 08506) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 08070) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 08507) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 08506) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 08070) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 08070) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 08507) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 08506) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 08507) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 08506) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 08070) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 08507) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 08506) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 08070) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08507) komt voor: j
opm.: verder niets ingevuld
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 08506) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 08507) vertaling: Deej van de stad, deej hen hier veul huzen ubouwd
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 08506) vertaling: Dee vre?mden h?n hier veul hu?zen ebouwd
opm.: twijfelgeval subject linksdislocatie
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 08070) vertaling: Dee vreemden hen hie veul huzen ebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 08070) vertaling: Je zien gien mins meer an dee nieuwe veert
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 08507) vertaling: an deej nieuwe vaart, daar zie je gien mins meer
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 08506) vertaling: An die nieuwe veert zie je geen mins meer
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 08506) vertaling: Gisteren is Jan hier eweest
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 08070) vertaling: Gisteren is Jan hier eweest
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 08507) vertaling: Gistren is Jan hier uweest
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 08070) vertaling: De dag dat Jan belde wak niet tuus
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 08507) vertaling: De dag dat jan belde was ik niet thuus
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 08506) vertaling: De dag dat jan belde was ik niet thuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 08070) vertaling: Jef (dee) zouk nooit vraogen
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 08507) vertaling: Jef deej zou ik nooit nooien
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 08506) vertaling: Jef, dee zou ik no?it uitn?digen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 08506) vertaling: Merie, dee zou ...
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 08070) vertaling: Marie (dee) zou nooit zokke dingen doen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 08507) vertaling: Murrie, deej zou zoiets nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 08070) vertaling: Bert zuupt wel us
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 08507) vertaling: Bert, deej drinkt nog welles een glas teveul
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 08506) vertaling: Bert, dee drinkt etc.
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 08070) vertaling: Martha dee zouk welles bie ming thuus willen vraogen
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 08507) vertaling: Martha, deej zou zoiets nooit doen
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 08506) vertaling: martha dee zou ik ...
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 08506) vertaling: Dat huus, dat zou ...
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 08070) vertaling: Dat huus dak nooit zou willen kopen
opm.: bijzinsvolgorde in hoofdzin
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 08507) vertaling: Dat huus, dat zou ik nooit willen kopen
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 08070) vertaling: Dat huus dat staot daor al vuuftug jaor
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 08507) vertaling: Dat huus, dat staat daar al vuuftig jaor
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 08506) vertaling: Dat huus dat staot daor al fuuftig jaor
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 08070) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 08070) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 08070) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 08070) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 08070) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 08070) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 08070) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
467 (z10(iv)b) Mijn vrouw kan spreken dialect (inf. 08070) komt voor: n
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 08070) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 08070) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 08507) vertaling: Het Gunther ubelt?
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 08070) vertaling: Het Gunther ebeld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 08507) vertaling: Kiek uut!
473 (z11b) En pas op! (inf. 08506) vertaling: kiek uut!
473 (z11b) En pas op! (inf. 08070) vertaling: Kiek uut!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 08507) vertaling: 't Was mor net goed genoeg
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 08070) vertaling: Ut was mor net goed genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 08507) vertaling: Marjo het nong meer koeien dan ze vroeger had
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 08070) vertaling: Marjo het nong meer koeien dan ze vroeger had
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 08507) vertaling: As Susanne had kunnen kommen dan had ze dat udaan
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 08070) vertaling: As Susanne had kunnen kommen had ze 't edaon
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 08507) vertaling: zie is de beste dokter deej ik ken
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 08070) vertaling: Ze is de b?ste dokter dee ik ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 08507) vertaling: Vur je iets weggooit, moeje effe bellen
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 08070) vertaling: Vur je wat w?ggooien moeje effe bellen
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 08507) vertaling: Hier is alles wat ik ukregen het
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 08070) vertaling: Hier is alles wak eh?d het
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 08507) vertaling: Jan is te gierig om iets an z'n kingdren te geven
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 08506) vertaling: Jan is te gierig om wat an z'n kingderen te geven
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 08070) vertaling: Jan is te gierig om wat an z'n kingderen te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 08507) vertaling: Alsof jie iets van voetballen weet
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 08506) vertaling: Net of jie wat van voeballen weeten!
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 08070) vertaling: Net of jie wat van voetballen weten
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 08070) vertaling: Leeg dat boek neer
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 08506) vertaling: l?g dat boek neer!
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 08506) vertaling: A'je echt niet kunnen wachten, kom dan maar
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 08070) vertaling: ? je echt niet kunnen wachten, kom dan mor
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 08506) vertaling: Ik weet dat jan de dokter h?d kunnen roepen
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 08070) vertaling: Kweet da(t) Jan de dokter had kunnen roepen
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 08507) vertaling: Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 08506) vertaling: zie boven
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 08070) vertaling: Kweet dat Jan de dokter had kunnen roepen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 08507) vertaling: Hie zei dat ik ut had moeten doen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 08506) vertaling: Hie zei da'k het h?d moeten doen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 08070) vertaling: Hie zei dat ik ut had moeten doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 08506) vertaling: Hie zei dat ik het edaon mos hen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 08070) vertaling: Hie zei dat ik ut edoan zou moeten h?n
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 08507) vertaling: Hij is vurrige week deur dokter Mertens geoppereerd
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 08506) vertaling: Hie is vurrige week deur dokter M. eopereerd
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 08070) vertaling: Hie is vurrige week deur dokter Mertens geopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 08507) vertaling: Hie wordt marren deur dokter Mertens geoppereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 08506) vertaling: Hie wordt m?rren deur etc.
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 08070) vertaling: Hie wordt marren deur dokter Mertens geopereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08070) vertaling: Ik denk dajje veul w?g zoue moeten gooien
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08507) vertaling: Ik denk dat je veul zou moeten weggooien
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08506) positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08507) vertaling: Ik denk dat je veul zou moeten weggooien
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 08070) vertaling: Ik denk dajje veul w?g zoue moeten gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08507) vertaling: Het is om zukke dure dinge weg te gooien
positie: 1
opm.: 'dom' ontbreekt in vertaling
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08070) vertaling: Ut is stom om zokke dure dingen w?g te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08506) positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08070) vertaling: Ut is stom om zokke dure dingen w?g te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 08507) vertaling: Het is om zukke dure dinge weg te gooien
positie: 1
opm.: 'dom' ontbreekt in vertaling
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08506) positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08070) vertaling: Hie is alle spullen w?g ant gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08070) vertaling: Hie is alle spullen w?g ant gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08507) vertaling: Hij is alle kapotte spullen an het weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 08507) vertaling: Hij is alle kapotte spullen an het weggooien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08070) vertaling: Ik ving dajje vaoker zoue moeten krantlezen
positie: 3
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08507) vertaling: Ik vingd dat je vaker de krant zou moeten lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08506) vertaling: Ik ving da'je de krant vaker zouwen moeten lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08507) vertaling: Ik vingd dat je vaker de krant zou moeten lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08506) vertaling: Ik ving da'je de krant vaker zouwen moeten lezen
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 08070) vertaling: Ik ving dajje vaoker zoue moeten krantlezen
positie: 3
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08506) positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08507) vertaling: Het is dom om in het donker de krant te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08070) vertaling: Ut is stom om int donker krant te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08070) vertaling: Ut is stom om int donker krant te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 08507) vertaling: Het is dom om in het donker de krant te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08507) vertaling: Hij is de hele dag de krant an het lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08070) vertaling: Hie is de hele dag krant ant lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08506) positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08070) vertaling: Hie is de hele dag krant ant lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 08507) vertaling: Hij is de hele dag de krant an het lezen
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 08070) fragment: door (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 08507) fragment: door (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 08506) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 08506) komt voor: n
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 08507) komt voor: n
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 08070) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 08507) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 08070) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 08506) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 08507) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 08070) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 08506) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 08506) vertaling: Jie bin ?k een raore
komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 08506) vertaling: Jie bin ?k een raore
komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 08507) komt voor: j
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 08070) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 08507) vertaling: Robert het ??n greune appel wegegeuven en nong het hie nog twee rooie
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 08070) vertaling: R. het ??n greune appel w?g-e-geuven en nong het ie nog twee rooie
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 08506) vertaling: Roberte het ??ngreune appel w?ggegeuven en nong hetie nog twee rooien
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 08506) vertaling: D'r wurren veul minsen op 't feest
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 08070) vertaling: Dur w?rren veul minsen op ut feest
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 08507) vertaling: Ur w?rren veul minsen op ut feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 08506) vertaling: Wurren d'r veul minsen op 't feest?
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 08070) vertaling: W?rren dur veul minsen op ut feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 08507) vertaling: W?rren d'r veul minse op 't feest?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08506) vertaling: Wat h?jie vur boeken ek?cht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08070) vertaling: Wat vur boeken h? jie e-koft
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08507) vertaling: Wat veur boeken heije ukoft?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08070) vertaling: Wat h?jie vur boeken e-koft
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08507) vertaling: Wat heije veur boeken ukoft?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08506) vertaling: Wat vur boeken he'jie ek?cht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08070) vertaling: Wat h?jie vur boeken e-koft
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08507) vertaling: Wat heije veur boeken ukoft?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08506) vertaling: Wat vur boeken he'jie ek?cht?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08506) vertaling: Wat h?jie vur boeken ek?cht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08070) vertaling: Wat vur boeken h? jie e-koft
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 08507) vertaling: Wat veur boeken heije ukoft?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 08506) vertaling: hie wo?nt bie Merietje
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 08070) vertaling: Hie woent bie Marietjie
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 08507) vertaling: Hie woent bie Murrietje
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 08506) vertaling: Hie wo?nt bie Wim
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 08070) vertaling: Hie woent bie Wim
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 08507) vertaling: Hie woent bie Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 08070) vertaling: Loop effie nor de bakker, Wim
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 08507) vertaling: Loop effie nor de bakker, Wim!
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 08506) vertaling: Lo?p effie nar de bakker, Wim!
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 08506) vertaling: Wee he'je eze?n?
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 08070) vertaling: Wee h? jie ezeen?
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 08507) vertaling: Weej heije uzien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 08506) vertaling: Wee het joe eze?n
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 08070) vertaling: Wee het joe ezeen?
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 08507) vertaling: Weej het joe uzien?
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 08070) vertaling: Ak dat eweten had dan hakkut niet e-daon
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 08507) vertaling: Had ik dat uweten dan had ik het niet udaan
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 08506) vertaling: Ha'k dat ew?ten, dan ha'k et niet edaon
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 08506) vertaling: t zou beter wezen om nog effie te wachten
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 08070) vertaling: Ut zou beter wezen nog effie te wachten
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 08507) vertaling: 'Zou beter wezen om nog effie te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 08070) vertaling: Gelukkig had Jan de dokter e-beld en dee water al gauw
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 08507) vertaling: Gelukkig had jan de dokter ebelt en deej was er al heel gauw
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 08506) vertaling: Gelukkig had Jan de dokter ebeld en was tie d'rheel gau
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 08070) vertaling: Loop nong toch deur vervelende jonges!
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 08507) vertaling: Loop toch deur, vervelende jongens
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 08506) vertaling: lo?p nong toch deur verv?lende jongen!
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: 'te' niet ingevuld
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08506) komt voor: j
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08507) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: 'te' niet ingevuld
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 08070) komt voor: n
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 08506) komt voor: n
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 08507) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08507) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08506) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 08070) komt voor: j
gebr.: 4
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 08070) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 08507) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 08506) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 08506) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 08070) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 08507) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 08070) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 08507) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 08506) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 08070) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 08507) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 08506) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 08506) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 08070) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 08507) komt voor: n
000 (z17opm) (inf. 08506) opm. inf.: pff, dit was wel erg veel

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F121p[/k][h]0??[/h][i]0??[/i][vw]HZ[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren esturven is [/v] sound
informant [a] Ze wist niet dat marie gisteren estureven is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Geen een het dat ooit ewild of ekost [/v] het = heeft, gekost = gekund sound
informant [a] Geen een het dat ooit ewild of ekost [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel op willen eten sound
informant [a] jan had thele brood wel willen op eten of op ekost [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zie had kunnen roepen [/v] zie = zij sound
informant [a] Vertel maar niet wee zie had roepen kunnen. tagging sound
commentaarwee = wie  sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Kan herinnert zich dat hele verhaal wel. sound
informant [a] Jan herinnert zich dat hele verhaal wel tagging sound
hulpinterviewer Komt de volgende zin ook voor. Jan herinnert z'n eigen dat verhaal wel. sound
informant jan herinnert zijneigen dat verhaal wel

zijn eigen
tagging sound
hulpinterviewer Komt dat voor, Willem? sound
informant Ja sound
hulpinterviewer Dus z'n eigen en zich komt ook hier voor. [/v] sound
informant Ja hoor. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. de timmerman het gien spiekers bij 'm. sound
informant [a] De timmerman het gien spiekers bij zien, bij zien, bij zich, ja. de timmerman het gien spiekers bij zich. tagging sound
hulpinterviewer Of. Ik zei. De timmerman het gien spikers bij 'm. [/v] tagging sound
informant Dat is inderdaad het alternatief. De timmerman het gien spiekers bij 'm. Bij 'm is beter. [/a] sound
commentaarleet = liet. mien = mij  sound
hulpinterviewer [v=040] vertaal erik leet mien voor zneigen werken [/v]

zn eigen
tagging sound
informant [a] ja. erik leet mien voor hum werken. [/a] tagging sound
commentaarhum = hem  sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna leet zich meedrieven op de golven [/v] sound
informant [a] Johanna leet zich meedrieven op de golven [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] vertaal toon bekeek zneige eens goed in de spiegel [/v]

zn eige
sound
informant [a] toon bekeek zneige eens goed in de spiegel [/a]

zn eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan het in twee minuten een biertje edronken.[/v] sound
informant [a] Jan het in twee minuten een biertje dronken. of. Jan het in twee minuten een biertje op. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044]. Vertaal. Die schoenen lopen makkelijk. [/v] sound
informant [a] Die schoenen lopen makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Klaas kent z'n eigen goed. [/v] sound
informant [a] klaas kent zneigen goed [/a]

zn eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward hebbe hoord datter foto's van hum in de etalage staan. [/v]

dat er
tagging sound
informant [a] Ward hedde hoord datter de foto's van hem in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Deen erepels sjellen niet makkelijk [/v] erepels = aardappelen. sjellen = schillen. sound
informant [a] De erepels sjellen nie makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. As ik zunig leef, levik zoals mijn ouwers dat willen. [/v]

lev ik
sound
informant [a] As ik zunig leef dan levik zoals mijn ouwers dat willen. [/a]

lev ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. As zie nog drij jaar leeft leeftie langer dan zijn vader. [/v]

leeft ie
sound
informant [a] Asse nog drij jaar leeft, leeft het drij jaar langer as zijn vader. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zie zo gevaarlijk leeft, dan leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Als ze zo gevaarlijk leeft, dan leeft ze niet lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] As het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Als het nu nog leeft, dan morgen ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Aj jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang azzik. [/v]

az ik
sound
informant Aj jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang azzik

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. As ze voor de waarheid leven, dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] As zevoor dewaarheid leven, dan leven ze niet voor de kinderen. [/a]

ze voor de waarheid
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. As Rudi nog leeft dan leeft Leo ook nog [/v] sound
informant [a] As Rudi nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Ajje gezond leeft, dan leef je langer.

a je
sound
informant [a] Ajje gezond leve dan leef je langer. [/a]

a je
tagging sound
hulpinterviewer Dit is correcter. ik zei op de band: sound
hulpinterviewer Ajje gezond leeft.Maar gewoon. Als je gezond leve. Leve moet het wezen in plaats van leeft.[/v] sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van warruk in de fabriek sound
informant [a] Kan ik nog een keer horen sound
hulpinterviewer Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van warruk in de fabriek. sound
informant Azzer zo veel mensen van de landbouw leven dan leven der zo veel in de fabrieke.

az er
tagging sound
informant Dan leven er zoveel van 't warruk in de fabriek. sound
hulpinterviewer Hejje een idee dat dat goed dialect is als iemand dat tegen je zeit. sound
hulpinterviewer Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van warruk in de fabriek. sound
informant Dan leven een hoop mensen van warruk in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dan leven d'rt een hoop mensen van warruk in de fabriek sound
hulpinterviewer Veel mensen wordt een hoop mensen. [/v] sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. As Piet en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. sound
informant [a] Als Piet en Liesje in het paradijs leven dan leven Jan en Rosa in de hel. tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Awwe zunig leven dan leven we gelukkig. [/v]

a we
sound
informant [a] Awwe zunig leven dan leven we gelukkig. [/a]

a we
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder, Jan [/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder, Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen, kinderen. [/v] sound
informant [a] Leeft wat minder bekrompen, kinderen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat marie hem zal moeten roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Hejje genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v]

he je
sound
informant [a] Hejje genoeg mensen om het hooi van het land te halen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. 't Was aardig van jan om te komen werken. sound
informant [ a] Kvondt het aardig van jan dattie kwam werken

k vond t dat ie
tagging sound
hulpinterviewer Ik vond het aardig in plaats van het was aardig. [/v] sound
informant kvondt het aardig van jan dattie kwam werken. Het is iets wat verleden, wat voorbij is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Die ton is zwaar om te dragen.[/v] sound
informant [a] Die ton is zwaar te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. sound
informant [a] Hij kan staan zeuren. tagging sound
hulpinterviewer En klopt dat noe toch in ons dialect? Hij kan staan zeuren. sound
hulpinterviewer Hij kan zo zeuren of hij kan staan te zeuren sound
informant Ja. Hij kan soms staan te zeuren. [/a] sound
hulpinterviewer Hij kan soms staan te zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwamen, regende het. [/v] sound
informant [a] [v=200] oen we aankwamen, regende het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dakke groter ben dan hie. [/v]

da ke
sound
informant [a] Ik geloof dak groter ben als hie. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jie eerder thoes benne dan ik. [/v] sound
commentaarjie = jij. thoes = thuis  sound
informant [a] Ze gelooft dat jie eerder thoes ben as ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Jij gelove toch niet dat hij sterker is dan joe. joe = jij sound
informant [a] Je gelove niet dattie sterker is as jie. [/a]

dat ie
jie = jij/jou tagging sound
hulpinterviewer Dis hier wordt 'dan joe' 'as jie'. [/v] sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wie rieker binnen dan zie. sound
hulpinterviewer Vertaal. Ze gelove dat wie rijker binnen dan zie sound
informant [a] Ze gelove dat hij rieker is as zullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dus zie gelove dat wie rikere binne as hullie. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. Jullie gelove dat jullie niet zo slim benne as wie. [/v] sound
informant [a] Wie gelove dat jullie niet zo slim binne as wie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie gelove toch niet dat zie armer binne dan jullie. sound
hulpinterviewer Vertaal. Jullie gelove toch niet dat zie armer binne dan jullie. sound
informant [a] Zie gelove toch niet dat jullie armer ben dan wie tagging sound
informant Maar dan zou ik ook weer zeggen as jullie in plaats van dan. [/a] sound
hulpinterviewer Dus jullie gelove toch niet dat zij armer binne as jullie. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is Anna. sound
informant [a] Hie gelove dat Lisa net zo mooi is as Anna tagging sound
hulpinterviewer Vertaal. U gelooft dat lisa even mooi is as Anna. [/v] sound
informant Jie gelove dat Lisa net zo knap is as Anna. Mooi zegge we niet. [a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hie gelooft dat Louis en Jan starker binne as Geert en Peter sound
informant [a] Hie gelove tagging sound
informant dat Anna tagging sound
hulpinterviewer Nee, gelooft dat Louis en Jan starker binne dan Geert en Peter. Is dat Spakenburgs. tagging sound
informant Herhaalt dat nog eens. Zeg dat nog eens. tagging sound
hulpinterviewer Hie gelooft dat Louis en Jan starker binne dan Geert en Peter. tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jonge van wie de moeder gisteren hertrouwd is stond affer mij. [/v] affer = achter sound
informant [a] De jonge die gisteren zijn moeder hertrouwd is die stond affer me. Vanaf. Ja. De jonge die gisteren zijn moeder hertrouwd is stond affer me. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zatte was nette verfd. sound
informant [a] De bank waar ze op zatte was nette verfd. tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld het moet mie maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld het moet mie maar wat geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hie het zijn handen ewassen. [/v] sound
informant [a] Hie het zijn handen ewassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hie het zijn hemde wassen sound
hulpinterviewer Hie het zijn hemde wassen. [/v] sound
informant [a] Het zijn hemde wassen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hie hef zijn been breuken. [/v] sound
informant [a] Hie hef zijn been breuken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] marie trok de deken naar dreige toe [/a]

dr eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Gien mens mag het zien, dus ik vind dat jie het ook niet meuge zien. sound
informant [a] Gien mens mag het zien, dus ik vind dat jie het ook niet meuge zien. tagging sound
hulpinterviewer Komt ook voor. Gien een mag het zien, dus ik vind dat jie het ook niet zien meuge. Komt dat bij ons voor. Zien meuge en meuge zien. sound
hulpinterviewer Dat komt dus beide voor. Zien meuge en meuge zien. [v] sound
informant Dus ik vind dat jie het ook niet zien meuge. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Komt beide voor. [/v] sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je weg ginge. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toen je weg ginge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren benne. [/v] sound
informant [a] Ik weet waar je geboren benne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nou je klaar benne, meug je gaan. [/v] sound
informant [a] Nou je klaar benne, meug je gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de man dee ze roepen hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal verteld het. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die 't verhaal verteld het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man van wie ik denk dat hie het verhaal verteld het. [/v] sound
informant [a] Das van wie ik denk dat het het verhaal verteld het. Ja, das de man van wie ik denk dat het evrhaal verteld het. [/a]

da s da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man van wie ik denk dat ze hem roepen hebben. [/v] sound
informant [a] Das de man waarvan ik dat ze hem roepen hebben. Ja. Das de man van wie ik denk dat ze hem roepen hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Het schijnt dat ze niks mag eten. sound
informant [a] Het liekt dat ze niks mag eten. tagging sound
hulpinterviewer Justum. Ik kon het niet goed uut sluiten. In het dialect bij ons bestaat niet 'het schijnt dat'. het liekt dat ze niks mag eten. [/v] sound
informant Het liekt dat ze niks eten mag. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Het liekt wel of er iemand in de tuin staat. sound
informant [a] Het liekt wel of d'r een in de tuin staat. tagging sound
hulpinterviewer Iemand is een sound
informant Het liekt wel of d'r een in de tuin staat. [/a] sound
hulpinterviewer Het liekt wel of d'r een in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Waffoor boeken hejje kocht. [/v]

wa voor he je
sound
informant [a] Waffoor boeken hejje kocht. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft joe op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie heef joe op de kermis gezien. [/a] tagging sound
veldwerker Stop sound
hulpinterviewer Oh ja, nu even stoppen. sound
hulpinterviewer Hier hejje gewoon nog een plaatje, Willem en nou komt er een stukje zin en nou moet jie met puntje puntje puntje

he je
sound
hulpinterviewer En nou moet jie gewoon op die puntjes een woord zetten en dat moet je daar uit dat plaatje halen. sound
hulpinterviewer Snappie. We proberen het. Niks aan de hand verder. sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wiezen naar puntje puntje puntje. [/v] sound
informant [a] naar mekaar [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. toon wast puntje puntje puntje. [/v] sound
informant [a] Toon wasst dreigen. [/a]

d'r eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast puntje puntje puntje . [/v] sound
informant [a] Ton zag een slang naast um. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Gisteren kuierde hij door het park. [/v] sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Gien een wil d'r dansen sound
informant [a] Gisteren kuierde die dooret park [/a]

door et
sound
informant [a] gien een wil d'r dansen sound
hulpinterviewer Komt ook voor. Gien een wil d'r niet dansen. Komt dat ook voor. sound
informant Gien een wil d'r meer dansen. Ja. sound
hulpinterviewer Nee. gien een wil d'r niet dansen. sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer Dus dat komt niet voor. Dee dubbele ontkenning. [/v] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Els wil niet dansen en ze wil ook niet zingen sound
informant [a] Els wil niet dansen en ze wil ook niet zingen sound
hulpinterviewer Komt ook voor. Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet sound
informant [a=n] Nee. els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Eddy moet vroeg op kunnen staan. sound
informant [a] Eddy moet vroeg op kunnen staan sound
hulpinterviewer Komt ook voor. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat komt niet voor. sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij wil geen soep meer eten sound
informant [a=j] Hij wil geen soep meer eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Zitten hier nargens muzen. sound
informant [a] Zitten heir nergens muzen sound
hulpinterviewer Komt ook voor. Zitten hier nergens geen muzen sound
informant [a=j] Zitten hier nergens gien muzen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is gien vakman [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij het nergens vrienden sound
informant [a] Hij het nergens vrienden sound
hulpinterviewer Komt ook voor. Hij het overal geen vrienden. Komt dat ook voor. [/v] sound
informant [a=j] Ja, maar met een andere intonatie. Hij het overal geen vrienden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denkie wee ik in de stad tegen ekomen ben. [/v]

denk ie
sound
informant [a] [a=n] Wie denkie dat ik in de stad tegen ekomen ben

denk ie
sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denken jullie hoe ze het op elost hebben. [/a] sound
informant [a=n] hoe denken jullie dat ze het op elost hebben [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. wat denk je wie ik in de stad tegen ekomen ben. sound
informant [a] Wie denk je dat ik in de stad tegenkwam sound
hulpinterviewer Wie denk je dat ik in de stad tegen ekomen ben. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hoe denk je dat ze het op elost hebben. sound
informant [a] Hoe denk je dat ze het op elost hebben. sound
hulpinterviewer Komt ook voor. Hoe denk je hoe ze het op elost hebben. tagging sound
informant [a=j] sound
hulpinterviewer [v=309] komt de volgende zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik het gien zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt de volgende zin voor in uw dialect. Vertaal. Al de koeien van Marie bint verdronken bij de overstroming. sound
informant [a] Al de koeien en de boerderij bent verdronken bij de overstroming sound
hulpinterviewer Komt voor. Marie d'r koeien bint allemaal verdonken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb nog nooit iemand ondeugend zien worden op dee jongen. Ik zeg ik geloof dee jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] Ik heb er nog nooit een ondeugend zien worden op dee jongen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt de volgende zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb heel wat lopen edaan. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb heel wat af elopen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt de volgende zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon A vraagt: 'Wil je nog koffie, Jan'. Jan antwoordt: Ja'k. [/v] sound
informant [a=n] Persoon A vraagt: 'Wil je nog koffie, Jan'. Jan antwoordt: Ja [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon A vraagt: hebben ze gegete. persson be antwordt Jaanze. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hum is dood. [/v] hum = hem sound
informant [a=n] Hij is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. sound
informant [a] Marie zit stoofperen te schillen. sound
hulpinterviewer Marie zit te stofperen schillen. Dat komt niet voor volgens joe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie zit stoofperen en schellen. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=027] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mien eens wee ze had kunnen roepen. sound
informant [a] Vertel mien eens wee ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Komt ook voor. Vertel mien eens wee of ze had kunnen roepen. sound
informant Ja, dat kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat edaon hebben ekost. [/v] ekost = gekund sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat edane kost hebben. tagging sound
informant [a=j] Klinkt niet helemaal vreemd. [/a] sound
hulpinterviewer Maar die is niet helemaal bekend bij ons. [/v] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Zou ie dat doene kost hebbe. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hie is gaan zwemmen. [/v] tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat ie gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=j] Ik weet dat ie gaan zwemmen is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. ik dat ie zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat ie zwemmen gaan is. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin. Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. tagging sound
informant [a=j] sound
hulpinterviewer Ik denk dat je veel zoe weg moeten gooien. tagging sound
informant [a=j] sound
hulpinterviewer Ik denk dajje veel zou moeten weg gooien

da je
tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect. ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect. ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet.[/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten sound
informant [a] Ik weet dat Eddy morgen brood wil eten. Onduidelijk of INF de zin accepteert of niet. sound
hulpinterviewer We zeggen ook. ik weet dat eddy morgen brood wil eten. [/v] sound
informant Dat is meer logisch. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect. Boeken het Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat ie voor drie uur de wagen moet hebben emaakt. [/v] sound
informant [a] Jan weet dat ie voor drie uur de wagen emaakt moet hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat ie voor drie uur emaakt moet hebben. [/v] tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat ie voor drie uur de wagen emaakt hebben moet. [/v] tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in het dialect. Persoon A vraagt. Hij slaapt. Persoon B antwoordt: hij doet [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt. Hij slaapt. Persoon B antwoordt 't doet. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Persoon A vraagt. Slaapt ie. Persoon B antwoordt ie doet. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. De lamp doet niet meer branden. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect. Doet marie elke avond dansen. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect. Doe het brood effe snijden[/v] tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect. ik doe wel effe de kopjes afwassen. [/v] tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect. Die rare jonge bin ik mee naar de markt geweest. [/v] tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan vindt dajje moet zukke dingen niet geloven. [/v]

da je
sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect. A: Wanneer zal de wereldvrede komme. B: nooit niet tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect. Hij het de balle gooie in de mand. [/v] gooie = gegooid sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] Komt deze zin voor in uw dialect.T'en was maar net goed genoeg. [v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect. A: Zal ik koken. Dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect. Dat boek beloof beloof me, dajje nooit meer zult verstoppen. [/v]

da je
sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect. Wat zeg je mien dajje ekoft hebt. [/v]

da je
ekoft = gekocht sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin voor in uw dialect. Zo'n vrouw een kun je maar beter niet tegenspreken. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect. Marie zei dat jie Piet een boek het proberen te verkopen. tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect. Wim docht dat ik Els had eprobeerd een cadeau te geven. [/v] tagging sound
informant [a=j] [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect. Karel weet fat jij henne probeerd marie een boek te verkopen. [/v] sound
informant [a=n] [/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
vorm: Dat is zo zeker as een en een twee is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: De jonge van wie de moeder weer opnieuw etrouwd is, stong achter me.
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: weeze moeder opnieuw
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: woarze op zatten was pas everfd
opmerking: woarop ze zatten is invloed van SN
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: doarzop zatten was net everfd
opmerking: woarop ze zatten is invloed van SN
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: Hie het zien hande ewassen
opmerking: zich komt niet voor
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: Doar staat die man woarvan ik denk dassem eroupe hebbe.
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
opmerking: Nooit niet kan wel, maar dan heeft het echt een nadruk.
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
opmerking: Misschien -net als bij nooit niet- wordt het bij emotioneel taalgebruik wel gebruikt. Komt zelden voor.
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: Hie kan et zelfs nie op losse
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: of wie ook uut genodigd binne.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
zin: of wie ook uut genodigd binne.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Weet je hoe et weer is morge
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: Je weetet best daj slim genoeg binn
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: Hun hen der niks mee te make.
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: Hullie hen der niks mee te make.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekoar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) zin: Alle familieleden mosse bie em kome.
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) zin: Hie het een boek bie em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: in dee kast
opmerking: in dee kast, kan wel.
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: ofter een
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: Aje denke daje zo gezond leve blief dan zo maar leve
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: leefie wel gezond?
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As iedere dag veur mie gebeld moe worde, kank beter in een ziekenhuis ligge.
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: As nommes een keertie de dokter ebeld moe worde is dat niet zo erg.
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Assen enkele keer...
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Ak goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Aj goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goaje maar
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: Asie goan
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: dan goaje maar
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asie goat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goa(t)se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan goanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Goa ogenblikkelijk weg!
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jie ginge
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jie ginge
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wie ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wullie gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gullie ginge ginge wie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wullie niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: Zeg eens wee was daar aan de deur.
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: Zeg wie hetter ebeld.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dee ze eroupe heb
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: Dee man het dat verhaal verteld.
opmerking: Dit is veel te lang en te complex.
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: Dat is de man dee dat verhaal verteld het.
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: Ik denk datse dee man eroepe heb.
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: die foto moe kunne zien.
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: Hie gooit alle kapotte dinge weg.
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: Ik ben nu net aan het eten koken
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
vorm: zit de stoofpere te schille
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
vorm: veur te zegge
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: om met ete te gooie?
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: om de koeie weg te brenge
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: om de koeiestal schoon te make etc.
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
vorm: nie erookt, edronke
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
opmerking: geworden niet
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
vorm: bin em gister tegen gekome
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: kent zeneige hoor
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: Jan trok de deken noar em toe