Komt de volgende zin ook voor. Jan herinnert z'n eigen dat verhaal wel.