[v=140] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Zitten hier nargens muzen.