[v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel op willen eten