SAND-data Oldemarkt (F056p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Oldemarkt

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F056p[/k][h]227[/h][i]226[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer Alles wat naar de bakker gaat nou kenne wij maar heel weinig meer van. Prepositiestranding. sound
informant Het is overal waar ajje in de winkels bin.

a je
Gebruik van waar a. sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
hulpinterviewer [a]Ze weet nie dat marie gisteren storbm is.[/a] tagging sound
informant [a]Ze weet niet dat marie gisteren sturbm is.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Twee ze weet niet dat marie gisteren is gestorven?[/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat marie gisteren is gestorven is sturven.[/a] De informanten hebben een duidelijke voorkeur voor de eerste zin. tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Geen ene heb dat ooit ewild of ekund.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had het hele brood wel willen op eten?[/v] sound
informant [a]Jan had het hele brood wel wiln op eetn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal vertel maar niet wie ze had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a]Vertel maar niet wie ze had kun roepm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal jan herinnert zich dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a]De timmerman heb geen spiekers bij em.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a]Erik leut mij veur um werken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich meedrijven op de golven?[/v] sound
informant [a]Johanna leut heur me driebm op de golven.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] Toon bekeek emzellef eens goed in de spiegel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] Eduard kent hemzelf goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] Ward het hoord dat er foto's van hemzellef in de etalage staan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ward heeft gehoord dat er foto's van hemzellef in de etalage staan?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat is hetzelfde.[/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal as ik zuinig leef leef ik zoas mijn ouders willen?[/v] sound
informant [a] As ik zuinig leve leve ik zoas mien ouders wiln.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan ze vader?[/v] sound
informant [a] As hij nog drie jaar leeft dan leeftie langer as sien vader.[/a]

leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Assie zo gevaarlijk leeft dan leefse niet lange meer.[/a]

as sie leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant [a] As het morgen leeft dan leeftet morgen ook nog.[/a]f

leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] As jum zo losbandig leevm dan leevm jum niet zo lang as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen?[/v] sound
informant [a]Asse veur heur leebm dan leebm ze niet zo as heur kindern.[/a]

as se
tagging sound
informant [a] Asse veur heur werk leebm dan leebm ze niet veur heur kindern.[/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leeft dan leeft leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] Ajje gezond lebm dan leefie langer.[/a]

a je leef ie
Opmerkelijke vorm in rechte volgorde bij tweede persoon enkelvoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Asser zo weinig mensn van de landbouw leebm dan leebm er veule mensen van werk in de fabriek.[/a]

as er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal as pieter en liesje in het paradijs leven dan leve rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] As pieter en liesje int paradijs leebm

in t
tagging sound
informant dan leebm rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal als we sober leven leven we gelukkig?[/v] sound
informant [a] As wij sober leebm dan leebm we gelukkig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]As wij armoedig leven leven wij ongelukkig?[/v] sound
informant [a]As wij armoedig leebm dan leebm wij ongelukkig.[/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a]Leef wat minder bekrompen kinders.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moete roepen?[/v] sound
informant [a]Ik denke dat marie em zal moetn roepn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen?[/v] sound
informant [a] Hej genoeg mensn om et hooi van et land te halen.[/a]

he j
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te komen werken?[/v] sound
informant [a] Et was aardig van jan om te komn werken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Komt voor et was aardig van jan te koomn werken?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Het was aardig an jan te komn werkn ja die wel die ist wel.[/a]

is t
De hulpinterviewer geeft eerder aan dat de zin niet kan maar komt daar hier op terug. tagging sound
informant [a=j] Et was aardig van jan te komn wekrn ja dat kan wel dat kan ook wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Het was aardig van jan om komen werkn?[/v] sound
informant [a=n] Nee vind ik niet zo uh nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te dragen?[/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te dragen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Komt voor deze ton is zwaar te dragen?[/v] tagging sound
informant [a=j] Maar dit kan ook wel.[/a] De informant geeft aan dat ze de variant met om gebruikelijker vindt. sound
commentaar  sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeuren.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt voor hij kan staan te zeurn?[/v] sound
informant [a=j] Jawel kan ook wel hij kan staan te zeurn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeuren?[/v] sound
informant [a] Ie staat te te zeuren.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aankwamen regende het?[/v] sound
informant [a] Toen wie aankwamen toen regendet.[/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal kgeloof dat ik groter ben als hij?[/v] sound
informant [a] Ik gelove dat ik groter binne as hij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik?[/v] sound
informant [a] Ze geloven dajje eerder thuis bin dan ik ikke.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze gelooft dajje eerder thuis bin.[/a]

da je
tagging sound
informant [a] Dan mij zol je ook zeggen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft zeker niet dattie sterker is als jij?[/v]

dat ie
sound
informant [a] Ie geloovm zeker nie dattie sterker is as joe.[/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] Zie geloven dat ze rieker binn dan wij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ze geloovn dat wij rijker binn als zullie.[/a] tagging sound
informant [a] Zie geloven dat ze rieker binn assie.[/a]

as sie
De informant vindt sie beter dan zullie maar het kan allebei. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
hulpinterviewer [a] We geloovm dat jullie niet zo slim binn as wij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Jullie geloovm jammer genoeg niet dat sie armer bin as jullie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee jullie geloven jammer genoeg niet dat hun armer zijn als jullie?[/v] sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] Ie geloovm dat lisa mooier oh eben mooi is as anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn als geert en peter?[/v] sound
informant [a] Ie geloovm da louis en jan sterker binn as geert en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] De jongen wies moeder gister hertrouwd is stond achter mij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt voor de jongen die zien moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat kan ook.[/a] sound
hulpinterviewer [v] komt voor de jongen waar van zien moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja nou dat is wel goed ja.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Nee die niet nee.[/a] De informanten geven hier aan dat de zin met die zien moeder niet goed is. Eerder gaven ze aan dat de zin wel goed is. sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zatn was pas everfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt voor de bank waarop ze zatn was pas everfd?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan ook ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank daar ze op zatn was pas geverfd?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja is ook goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a] Wie geld hef die moet mie maar wat geevm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Die geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] tagging sound
informant [a=j] Die geld hef ja kan ook wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar haar toe naar heur toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Geen ene mag het zien en dan vin ik dat ie het ook niet magn zien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt voor niemand mag het zien dus ik vinne dat ie het ook niet zien magn?[/v] sound
informant [a=j] Zien magn ja kan ook magn zien of zien magn ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die zij geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze roepm hebm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heef verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man diet verhaal het verteld.[/a]

die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denke dat die het verhaal het verteld.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denkm dat ze roepm hebm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal et schijnt dat ze niets mag eten?[/v] sound
informant [a] Et schien dat ze niks mag eetn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt voor ze schien niks te magn eetn?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan ook ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal et lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Et liekt wel offer iemand in de tuin staat.[/a]

of er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Wat veur boekn heije kocht.[/a]

hei je
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie hei je op de kermis ezien.[/a] sound
informant [a] Wie heb joe op de kermis ezien.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje marie en piet wijzen nar?[/v] sound
informant [a] Naar mekare.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a] Toon wast zich met het washandtie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje fons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a] Fons at een slang naast um zitn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer gisteren wandelhijde door het park?[/v] sound
informant [a=n] Gisteren wandelde hij deur het park nee.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] sound
informant [a=n] Nee niet zo nee der wil geen iene dansn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegn wie ook niet.[/a] sound
informant [a] Els wil niet dansen en ze wil niet zingen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal eddy moet kunnen vroeg opstaan?[/v] sound
commentaar[meta][k]F056p[/k][h]227[/h][i]226[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
informant [a=n] Nee zo niet he.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Eddy moet uh vroeg kunnen op staan.[/a] sound
informant [a] Eddy moet vroeg op staan kunn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer eten niet?[/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet hij wil geen soep meer eten.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a=j] Zitten hier nerreges geen muizn ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman ja dat is ook goed ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a=j] Ie heb overal geen vriendn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a] Ja dat is wel goed denk ik wie denkie dak in de stad ontmoet.[/a]

denk ie da k
Het antwoord op de komt voor vraag komt niet overeen met de vertaling. sound
hulpinterviewer [a] Wie denk je wie ik in de stad zien hebbe kan ook.[/a] De hulpinterviewer geeft hier nog de mogelijkheid van vraag 262. sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wat denken jullie hoe zet hebben op gelost?[/v]

ze t
sound
informant [a=j] Wat denken jullie hoe datzet hebben op elost jawel kan wel.[/a]

dat ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wie denkie wiek in de stad ontmoet hebbe.[/a]

denk ie wie k
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect hoe denk je hoe ze et hebben op gelost?[/v] sound
informant [a] Hoe denkie dat zet hebben op elost.[/a]

denk ie ze t
sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb geen zin en voeren de koeien?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die komt eigenlijk zo niet veur.[/a] sound
informant [a] Om de koeien te voern ja dat is beter zo zeggen wij het ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik denk hij weg is?[/v] sound
informant [a=n] Nee die niet ik denke dattie voort is.[/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik zei nog tegen haar ik denk hij is weg?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Anders ik zei nog tegen haar ik denke dattie weg is.[/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Marie al heur koeien bin verdronken bij de overstroming.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a] Ik zei nog tegen heur ik gelove dat ze die jongen allemaal wel aardig vinden.[/a] sound
veldwerker [v] Dus niet zoals de zin er staat?[/v] sound
informant [a=n] Nee niet als die der staat.[/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb heel wat lopen gedaan?[/v] sound
informant [a=n] Nee zo niet ik hel wat af elope.[/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer marie vraagt wil je nog koffie jan jan antwoordt ja?[/v] sound
informant [a=n] Nee da niet jan antwoordt ja niet met een k erachter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie vraagt hebbe ze gegeten jan antwoordt jaanze?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat kennen we niet marie vraagt hebn ze eetn jan antwoord ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit te stoofperen schillen?[/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet marie zit stoofperen te schellen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit stoofperen en schillen?[/v] sound
informant [a=n] Marie zit stoofperen te schellen maar niet en schillen nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer vertaaal vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Vertel mie eens wie sie had kunnen roepen nee of eigenlijk er niet tussen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer vertaal zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet.[/a] Er wordt geen vertaling gegeven. sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant [a=n] Zol hij dat daan kunn hebn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal zou hij dat doen gekund hebben?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die andere wel zou die dat daan kund hebben.[/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik wete dat hij is gaan zwemn?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ik wete dat hij is gaan zwemn ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik wete dat hij gaan zwemn is?[/v] sound
informant [a=n] Nee niet ik weet dattie is gaan zwemn maar niet ik wete dattie gaan zwemn is.[/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik wete dat hij zwem is gaan?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik wete dattie is gaan zwem.[/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik wete dat hij zwem gaan is?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja zwemn gaan is eigenlijk is die uh sound
hulpinterviewer ik weet dat hij is gaan zwemn dat is eigenlijk de beste.[/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik denk daje veel weg zuln moetn gooin sound
hulpinterviewer ik denke daje veel zol weg moetn gooin sound
hulpinterviewer ik denke daj veel zal moetn weg gooin?[/v] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect ik vinne dat iedereen moet kunn zwemn?[/v] sound
informant [a=j] Ja ik vinne dat iederene moet kunn zwemn jawel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect ik vinne dat iederene moet zwemn kunn?[/v] sound
informant [a=n] Nee niet zo niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect ik vin dat iederene kunn zwemn moet?[/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect ik vinne dat iederene zwemn kunn moet?[/v] sound
informant [a=n] Nee is ook vreemd.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect ik vinne dat iederene zwemn moet kunnen?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Et zol wel kunn maar die eerste is beter.[/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect ik wete dat eddy morgen wil brood eten?[/v] sound
informant [a=n] Ik weet dat eddy morgen brood wil eetn ja zo niet zo as het hier staat.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect boeken heb jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Oh nee drie boeken heb jan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer jan weet dattie veur drie uur de wagen moet hebn emaakt?[/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Nee hebn emaakt nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer jan weet dattie veur drie uur de wagen moet emaakt hebn?[/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dattie veur drie uur de wagen emaakt moet hebn?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dattie veur drie uur de wagen emaakt hebn moet?[/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect marie vraagt hij slaapt jan antwoordt hij doet?[/v] sound
informant [a=n] Doet nee ook niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect marie vraag hij slaapt jan antwoordt et doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect marie vraagt slaapt hij jan antwoordt ie doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee hij slaap.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect de lamp doet niet meer branden?[/v] sound
informant [a=n] Nee de lamp brandt nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinder doen hier niet voetballen?[/v] sound
informant [a=n] De kinder die voetbaln hier niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Branden doet de lamp niet meer?[/v] sound
informant [a=j] Et zou kunnen brande doet de lampe niet meer et kan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect doet marie elke avond dansen?[/v] sound
informant [a=n] Gaat marie elleken avond dansen niet doet doet marie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect doe het brood even snijden?[/v] sound
informant [a=n] Ga even het brood sijn niet doet doet het brood even snijden nee dat zeggen wij niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect ik doe wel even de koppies afwassen?[/v] sound
informant [a=n] Ik ga wel even de koppies afwassen niet ik doe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect dit denk ik niet aan?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee dat komt nie veur da denk ik niet aan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect die rare jong ben ik mit naar de markt ewest?[/v] sound
informant [a=j] Die rare jongen ben ik mee naar de markt west ja dat kan wel ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer jan vindt daj moet zulke dingen niet geloovm?[/v] sound
informant [a] Jan vinde dat je zulken dingen niet geloovm moetn.[/a] sound
informant [a=n] Nee niet zoals het er staat niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer marie vraag wanneer zal de wereldvrede komn jan antwoordt nooit nie?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect hij heb de bal egooid in de mande?[/v] sound
informant [a=n] Hij hef de bal in de mand egooid niet zo.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect marie vraag zal ik koken jan antwoordt dat doe maar?[/v] sound
informant [a=n] Dat doej maar dat zegn wij dus niet dat doe maar.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect dat boek beloof mij daj nooit meer zul verstopm?[/v]

da j
sound
informant [a=n] Beloof mij dajje dat boek nooit meer zuln verstopm maar niet zo.[/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer wat zei mijn dajje kocht hebn?[/v] sound
informant [a=n] Wat zeg mij dat je gekocht hebt nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect marie zei daj piet een boek hebt proberen te verkopen?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja marie zei dajje piet een boek hebm probeerm te verkoopm.[a/]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect wim dacht dat ik els had probeerd een cadeau te geven?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat ik probeerd hadde els een cadeau te geven niet zoal shet hier staat.[/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect karel weet daj hebt proberen heb marie een boek te verkopen?[/v]

da j
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Karel weet daj sound
hulpinterviewer probeerd hemnnet andersom he hier staat hemn probeerd marie een boek te verkoopn.[/a] sound
veldwerker [n] sound
veldwerker [v=035] Komt voor jan herinnert em dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a=j] Ook wel jan herinnert hum dat verhaal wel jawel.{/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Komt voor de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan natuurlijk wel ja.[/a] sound
veldwerker [v=046] Komt voor ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a=j] Van humzelf het kan natuurlijk wel maar.[/a] De informanten prefereren hemzelf. tagging sound
informant T is niet echt gek niet. Spontaan gebruik van dubbele negatie. sound
veldwerker [v=000] Vertaal jullie zijn aardig?[/v] sound
informant [a] Jum bin aardig.[/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Komt voor hun zijn aardig?[/v] sound
informant [a=n] Wij zeggen nooit hun zijn aardig niet altijd sie.[/a] Wederom dubbele negatie. sound
veldwerker [v=249] Komt voor de jongen die ze moeder?[/v] sound
informant [a=j] Et kan wel die jongen die zien moeder.[/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat is de man die ik denke die sien verhaal heb verteld.[/a] Zoals de zin wordt gegeven dus met dat in plaats van het tweede die komt niet voor. tagging sound
veldwerker [v=037] Komt voor toon wast em?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat zeggen wij wel toon wast em met een washandtie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=022] Komt voor er wil geen ene nie dansen?[/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee.[/a] sound
veldwerker [v=260] Komt voor wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Wat denkie wie ik in de stad ontmoet hebbe jawel.[/a] tagging sound
veldwerker [v=261] Komt voor wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a=j] Wat denke jullie hoe ze et op elost hebn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=262] Komt voor wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Wie denkie wie ik in de stad ontmoet hebbe ja dat kan wel ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=265] Komt voor hoe denk je hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a=j]Hoe denkie hoe ja.[/a] tagging sound
veldwerker [v=495] Komt voor ik denk dat je veel weg zal moeten gooien of ik denk dat je veel zal weg moeten gooien?[/v] sound
informant [a] Ik denke daj vele weg moetn gooin.[/a]

da j
De informanten weigeren zinnen te maken met zullen erin. tagging sound
informant [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die ze
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: diens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan zen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: daar
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: daarop
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' komt voor : j
vorm: weg zou moeten gooien
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' komt voor : j
vorm: zou weg moeten gooien
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' komt voor : j
vorm: zou moeten weggooien
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wee
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weetie
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: Je weet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: dajje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: bin
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekere
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: um
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: zou wel kunnen, maar beter met er
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: kan wel, maar weer beter met er
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: ajje dajje leebm levie
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asiedere
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: atiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asen enkele
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajje gaan
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ajje gaan
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaj
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ashij gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaathij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aset gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aswe gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: als jullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan jullie ook
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: als ze gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongie
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen als ik
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen as ie ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ajje ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen as hij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen see gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen gong et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenet ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wij gong
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jullie gong
opmerking: * toen als jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong wij
opmerking: * toen als jullie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ze gong
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen gong ze
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen asse gong
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : j
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : j
opmerking: met meervoud heeft de voorkeur
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : j
opmerking: deze heeft de voorkeur boven die met stoofpeer.
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: such