[v=311] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik denk hij weg is?[/v]