[v=296] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect