[v=243] Komt deze zin voor in uw dialect marie vraagt slaapt hij jan antwoordt ie doet?[/v]