SAND-data Diever (F051p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Diever

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F051p[/k][h]198[/h][i]197[/i][vw]S[/vw][t]IH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Zij weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze wet nie dat gisteren Marie estörben is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Geen iene hef dat ewild of ekund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan had de hele stoet wel willen opeten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Je moet niet vertellen wie ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan vergist zich in dat verhaal. [/v] sound
informant [a] Jan vergist zich in dat verhaal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Komt ook voor. Jan vergist hem. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Jan vergist hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman hef geen spijkers bij hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Komt ook voor. De timmerman hef geen spijkers bij hem. [/v] sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik laat hem voor mij werken. [/a] sound
hulpinterviewer [a] _ laat mij voor hem werken. [/a] tagging sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet luut zich mit drijven op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon keek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] Moeilijk te verstaan wat de informant hier zegt. Keek of Bekeek. sound
informant [a] Toon die bekeek hemzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard die kent hemzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Komt ook voor. Eduard kent hem goed. [/v] Het blijft onduidelijk of de informant de versie met Hem inderdaad accepteert. tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward hef ehoord dat er fotoos van hemzelf in de etalage staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of van Hem. [/a] sound
informant [a] Of van hem ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Ak ik zuinig binne dan leef ik zoals mijn va en moe dat willen. [/a]

a k
tagging sound
hulpinterviewer [a] Az ik zuinig leve, leef ik zoals mijn ouders willen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Azzie der nog drie jaar is dan leeftie al veel langer az zijn va. [/a]

az ie leeft ie
tagging sound
informant [a] Azzie nog drie jaar leeft dan leeftie langer az zijn vader. [/a]

az ie leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Azze zo gevaarlijk doet dan leeft ze niet lange meer. [/a]

az ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Azt nou nog leeft dan leeft morgen ook nog. [/a]

az t
Moeilijk te horen of de informant nog een keer t voor het zegt na het leeft in inversie. tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Azzie zo losbandig leeft dan levie nooit zo lang az ikke. [/a]

az ie lev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Azze voor heur werk leeft dan leeft ze niet voor heur kinderen. [/a]

az ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] Az Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aj gezond leeft dan leefie langer. [/a]

a j leef ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Az er zo vele mensen in de landbouw leeft dan leeft er vele mensen in de fabriek. [/a] tagging sound
informant [a] _ van werk in de fabriek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] Az Pieter en Lisa in het paradijs leeft dan leeft Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] Awwe sober leeft dan leven we gelukkig. [/a]

a we
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denke dat Marie em zal moeten roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hei genoeg volk om heu van het land te halen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Het was aardig van Jan om te komen werken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Komt ook voor. Het was aardig van Jan te komen werken. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan alletwee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Deze tunne is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij kan ook aardig zeuren. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik zeg hij stiet te zeuren. [/a] sound
informant [a] Hij stiet te zeuren. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij kan zeuren of Hij stiet te zeuren. [/a] Het blijft een beetje onduidelijk of Hij kan staan zeuren echt niet mogelijk is. sound
veldwerker [v=198] Die kan ook staan zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [v=198] Komt ook voor. Hij kan staan te zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij stiet te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen wij daar kwamen toen regendet. [/a]

regende et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. K geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ik geleuve dak groter benne dan hij. [/a]

da k
tagging sound
informant [a] _ dan hem. [/a] sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dattie eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dattie eerder in huus bent als ikke. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft jammer genoeg niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Ie gelooft jammer genoeg niet dat hij sterker is als oe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Zij geloven dat wij rijker bint dan heur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ dan zij. [a/] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wie geleuft dat ie niet zo slim bent az wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Ie geleuft niet dat zij armer bint dan heur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ie geleuft dat Lisa net zo mooi is als Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij geleuft dat Louis en Jan sterker bint dan Peter. [/a] tagging sound
informant [a] _ dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] En wij zeggen als az. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jongen zien moe die gister weer etrouwd is die stond achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Komt ook voor. De jongen van wie de moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Weertrouwd. [/a] sound
informant [a] Weer etrouwd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Komt ook voor. De jongen wie zijn moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] tagging sound
informant [a] Van wie zeggen wij ook niet. Wij zeggen Wie zijn. [/a] Dit is waarschijnlijk familie van een van de informanten die zich ermee bemoeit. sound
informant [a] De jongen van _ De jongen zien moe die gister weer etrouwd is stond achter mij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=249] Komt ook voor. De jongen die zijn moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zaten was pas everfd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld hef die moet mij maar wat geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Komt ook voor. Die geld hef moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a=j] Die geld hef die moet mij maar wat geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie die trok de deken naar heur toe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Komt ook voor. Marie trok de deken naar heur toe. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Marie trok de deken naar heur toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Geen iene mag het zien dus ik vind dat ie het ook niet mag zien. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Komt ook voor. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Geen iene mag het zien dus ik vind dat ie het ook niet mag zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebuerde toen je wegging. [/v] sound
informant [a] Het is gebeurd toenie weggungen. [/a]

toen ie
tagging sound
informant [a] Toenie furt gang. Furt zeggen wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik weet waar ie geboren bent. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nou je klaar bent mag je naar huus of nou je klaar bent majje gaan. Majje fort gaan. [/a]

ma je
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is die kerel die ze roepen hebt. [/a] Moeilijk te horen of het voltooid deelwoord hier roepen of eroepen is. Je zou het laatste verwachten gezien ewild en ekund maar misschien is de prefix schwa geassimileerd met de schwa van het voorafgaande ze. tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is die man die dat verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. [/v] sound
informant [a] Dat is die man waar ik van denke dat hij dat verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is die man waar ik van denke dat ze die eroepen hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. T schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Ze zegt dazze niks mag eten. [/a]

da ze
sound
informant [a] Het schijnt dat zeggen we niet. [/a] sound
informant [a] Het lijkt dat ze niks mag eten. [/a] tagging sound
informant [a] Het lek erop dat ze niks mag eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. T lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Het lek wel of er ien buiten staat. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Het lijkt wel of er ien in de tuin staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat voor boeken hei ekocht. [/a]

he i
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wiw hef oe op de kermis ezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje. Marie en Piet wijzen naar _. [/v] sound
informant [a] Mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje. Toon wast _. [/v] sound
informant [a] _ wast zich in de tobbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of wast hemzelf. [/a] sound
informant [a] Of wast hemzelf. [/a] tagging sound
informant [a] Wast em de nerrels. [/a] Geen idee wat de nerrels is. De nagels? tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje. Fons zag een slang naast _. [/v] sound
informant [a] _ naast em op de bank zitten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of naast hemzelf. [/a] sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Dat komt hier niet voor. Gisteren kuierde hij door het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=n] Der wil geen iene dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Er wil niemand niet dansen. Dat komt niet voor hier. Er wil geen iene dansen zeggen wij dan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Eddy mut vroeg kunnen opstaan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hij wil geen soep meer hebben. Zullen wij zeggen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Zitten hier nergens geen muizen. [/v] sound
informant [a=n] Zitten hier nergens muizen. Of bent hier geen muizen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iederene is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja. Dat zeggen wij wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij heeft niet overal vrienden. [/a] sound
informant [a=j] Hij heeft ook nergens geen kameraden geen vrienden. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/a] tagging sound
informant [a=n] Wie dachtie wie ik in de stad tegen ekommen ware. [/a]

dacht ie
sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Wie denk je wie ik in de stad tegen ekommen ben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Hoe dachtie hoe ze dat op elost hebt. [/a]

dacht ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Komt niet voor. Ik heb er geen arg in de koeien de voeren. [/a] Moeilijk te verstaan wat hij nu zegt. Ik heb er geen erg/arg in de koeien te voeren? sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Ik dache dat hij der niet is. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik denk dattie fort is. [/a]

dat ie
sound
commentaar[meta][k]F051p[/k][h]198[/h][i]197[/i][vw]S[/vw][t]IH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik zeg ik denk hij is weg. [/v] sound
informant [a=n] Ik denke dattie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Alle koeien van Marie die ben verdronken. [/a] sound
informant [a] Of Marie heur koeien ben verdronken bij de overstroming. [/a] sound
informant [a] Niet dat al niet. Dat zeggen we niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Marie al heur koeien ben verdronken. Al heur. Al Marie heur koeien of Marie al heur koeien of alle koeien. [/a] Uit dit antwoord valt weer op te maken dat het wel kan ookal is de eerste reactie van de informant dat het niet voorkomt. Het is een beetje onduidelijk. sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik zeg ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik geleuve dat ze deze jongen allemaal wel aardig vind. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb er heel wat af elopen. Ik heb heel wat elopen of ik heb er heel wat aan af elopen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dat gedaan dat gebruiken we niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon A vraagt Wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt Jaak. [/v] sound
informant [a=n] Wil je nog koffie. Ja. Maar geen Jaak. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon A vraagt Hebben ze gegeten. Persoon B antwoordt Jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zeggen wij ook niet. Hebt ze eten. Ja. Ze hebt het eten op. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Maria zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie is aan het peren schillen. sound
hulpinterviewer [v=501] Ja maar _ zit te stoofperen schillen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik zeg dus Maria zit stoofperen te schillen. [/a] sound
informant [a] Ja. Jantje zit appels te eten. [/a] sound
hulpinterviewer [a] En niet _ te appels eten. [/a] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Hetzelfde. [/a] Moeilijk te verstaan wat de informant hier antwoordt maar de reactie is in ieder geval negatief. sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mij eens wie ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mij eens wie ze had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Komt niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Zou hij dat daan hebben kund. [/v] sound
informant [a=n] Zal hij dat hebben kunnen daan. [/a] sound
commentaarVolgens mij geeft in de informant in eerste instantie een antwoord met het voltooid deelwoord daan en in tweede instantie met de infinitief doen. Moeilijk te verstaan.  sound
informant [a=n] Zal hij dat hebben kunnen doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Zul hij dat daan kund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Zul hij dat daan kunnen hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zul hij dat edane kunnen hebben. [/a] Inflected participium edane? sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Zol hij dat doen kund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Doen zeggen wij niet. Dan zeggen we dane. Zol hij dat edane _. Zul hij dat hebben kunnen doen. [/a] Inflected participle edane? sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dattie is gaan zwemmen. [/v ]

dat ie
sound
informant [a=j] Ik wete dat hij gaan zwemmen is. Of ik wete dat hij is gaan zwemmen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=j] Wij zegt dat anders. Ik weet wel dat hij is gaan zwemmen maar waar hij verder ebleven is dat weet ik ook niet. [/a] Gezien het vorige antwoord kunnen we aannemen dat de volgorde gaan zwemmen is wel voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Dat zeggen wij ook niet hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Als wij het zegt dan zeggen we het helemaal anders. [/a] Zie volgende vraag met heen-constructie. sound
hulpinterviewer [v=352] Komt ook voor. Ik weet dat hij heen zwemmen gaan is. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. Ik weet dat hij heen zwemmen egaan is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik denke dajje veule weg zult moeten gooien. [/v]

da je
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denke dajje veule zult weg moeten gooien. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Ik denke dajje veule weg moet gooien. [/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denke dajje veule zult moeten weggooien. [/v] sound
informant [a] Ja wij zeggen gewoon Ik denke dajje veule weg zult moeten gooien. [/a]

da je
Dit is een antwoord op de eerste volgorde van vraag 495. tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vinne dat iederene mot kunnen zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ik vinde dat iederene mot kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vinde dat iederene mot zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Mot kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vinde dat iederene kunnen zwemmen mot. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vinde dat iederene zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Wij zeggen gewoon. Ik vind dat iederene mot kunnen zwemmen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vinde dat iederene zwemmen mot kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Iederene mot kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a] Ik weet dat Eddy morgen komt brood eten. [/a] Ik vraag me af wat de status van dit voorbeeld is. Denk niet dat clusteronderbreking echt voorkomt. sound
informant [a=n] Ik weet dat Eddy morgen brood wil eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect. Boeken hef Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Jan hef drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dat hij voor drie uur de wagen mot hebben maakt. [/v] sound
informant [a=n] Hij wet gewoon dat hij de wagen voor drie uren klaar mot hebben. Of voor drie uur de wagen emaken hebben anders dan halen we em weer op. [/a] sound
informant [a] _ emaken mot hebben. [/a] Dit is het antwoord op vraag 160. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dat hij voor drie uur de wagen mot maken hebben. [/v] sound
informant [a] Hij mot voor drie uur de wagen emaken hebben anders dan hoeft niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt mot hebben. [/v] sound
informant [a=j] Jan wet dat hij voor drie uur de wagen emaken mot hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dat hij voor drie uur de wagen emaken hebben mot. [/v] sound
informant [a=n] Jan die wet dat hij voor drie uur de wagen emaken mot hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt Hij slaap. Persoon B antwoordt Ie döt. [/v] sound
informant [a=n] Ja hij slaap. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraag hij slaap. persoon B antwoordt Et döt. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hij slaap. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt Slapie. Persoon B antwoordt Ie döt. [/v]

slap ie
sound
informant [a=n] Ja hij slaap. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. De lampe döt niet meer branden. [/v] sound
informant [a=n] De lampe die brandt niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] De kinder doet hier niet meer voetballen. [/v] sound
informant [a=n] De kinder die voetballen hier niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Branden doet de lampe niet meer. [/v] sound
informant [a=n] De lampe brandt niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect. Döt Marie elke avond dansen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Danst Marie elke avond. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect. Doe het brood even snijden. [/v] sound
informant [a=n] Snij de stoet even. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik doe wel even de kopjes afwassen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ik was de kopjes wel even af. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Daar denk ik niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect. Die rare jongen ben ik mit hin de markt weest. [/v] Moeilijk te horen wat de hulpinterviewer hier heeft ingesproken. sound
informant [a=n] Die rare jongen daar ben ik mit naar de markt eweest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan vindt daj moet zulke dingen niet geloven. [/v]

da j
sound
informant [a=n] Jan die vindt dajje zulke dingen niet geloven moet. [/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraag Wanneer zal de wereldvrede komen. Persoon B antwoordt Nooit niet. [/v] sound
informant [a=n] Dat zeggen we hier niet Nooit niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect. Hij hef de bal egooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij hef de bal in de mande gooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraag Zak koken. Persoon B antwoordt Dat doe maar. [/v]

za k
sound
informant [a=n] Zal ik koken. Ja dat doe maar. Of Doe dat maar. Doe dat maar. Zak koken. Doe dat maar. Zak koken. Doe dat maar. [/a]

za k
Het lijkt me dat het eerste antwoord Dat doe maar een verspreking is omdat daarna alleen nog de variant Doe dat maar herhaald wordt. sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect. Dat boek beloof mij daj nooit meer zult verstoppen. [/v]

da j
sound
informant [a=n] Beloof je mij daj dat boek nooit meer weg zult stoppen. [/a]

da j
sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect. Wat zeggie mij dajje kocht hebt. [/v] sound
informant [a=n] Wat zeggie mij nou. Wat hejje nou toch gekocht. [/a]

zeg ie he je
sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin voor in uw dialect. Ie bent ook een rare iene. [/v] sound
informant [a=n] Ie bent ook een rare. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect. Marie zei dat ie Piet een boek had proberen te verkopen. [/v] sound
informant [a=n] Marie die zei dat ie probeerd het een Piet een boek te verkopen. [/a] Raar antwoord met Een Piet. Zal wel een verspreking zijn. Komt nergens anders voor in het interview. sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect. Wim dacht dat ik Els probeerd had een boek te geven. [/v] sound
informant [a=n] Wim die dachte dat ik probeerd heb om Els een boek te geven. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect. Karel wet dat ie probeerd hebt Marie een boek te verkopen. [/v] sound
informant [a=j] Karel die wet ook dat ie probeerd hebt om Marie een boek te verkopen. Dat zeggen we toch wel ja. [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven. Kan je daar ook heur zeggen. Johanna liet heur meedrijven. [/v] sound
informant [a=j] Johanna luut heur mit drijven op de golven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. Kan je daar zeggen Toon bekeek em eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon die bekeek hem zelf. Toon die bekeek hem in de spiegel. Dat kan ook. Of zij bekeek heur in de spiegel. [/a] Ik ben er niet zeker van dat de informant bij Em in de spiegel inderdaad een coreferentiële lezing heeft. Ook omdat hij hiervoor steeds Hemzelf als antwoord geeft. tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goed. Kan je daar Eduard kent hem goed zeggen. In de betekenis dat hij zichzelf goed kent. [/v] sound
informant [a=n] Eduard die kent hemzelf hartstikke goed. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Want Hem goed dat heeft betekenis over een derde. Hij kent hem goed. [/a] sound
veldwerker [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. Daar gaat het om het eerste Als. Daar zeg je Ajje gezond leeft. sound
informant [a] Aj gezond leeft dan leefie langer. [/a]

a je leef ie
tagging sound
veldwerker [v=068] En kan je ook zeggen Ajjij gezond leeft/ [/v] sound
informant [a] Az ie gezond leeft dan leefie langer. [/a]

leef ie
tagging sound
veldwerker [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig. Wat zegt u daar. Awwe sober leven. [/v] sound
informant [a] Az wij sober leeft _. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken. Kan je daar dat Om weglaten. Het was aardig van Jan te komen werken. [/v] sound
informant [a=n] Het was aardig van Jan om te komen werken. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zeuren. Als we staan vervangen door zitten. Hij kan zitten zeuren. Kan dat voorkomen. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Hij kan zitten zeuren. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] En als je de zin Hij kan staan zeuren vergelijkt met Hij kan staan te zeuren. Is daar nog een verschil dat je toch denkt dat de een beter is dan de ander. [/v] sound
informant [a] Nee dat denk ik niet. [/a] sound
veldwerker [v=198] Maar niet Hij kan staan te zeuren. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat kan niet. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is. Dan hebben we drie varianten nee vier eigenlijk. De jongen zien moeder die gisteren hertrouwd was. De jongen van wie de moeder gisteren hertrouwd is. De jongen wie zien moeder gisteren hertrouwd is. En de jongen die zien moeder gisteren hertrouwd is. [/v] sound
veldwerker [v=249] Kunnen die allemaal. [/v] sound
informant [a] De jongen van wie de moeder gisteren weer etrouwd is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] De jonegn zien moe die gisteren weer etrouwd is stond achter mij. [/a] sound
informant [a] De jongen die zien moe gisteren weer etrouwd is. Die zien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] En wie zien kan dat ook. [/v] sound
informant [a] Nee. Dat zeggen we niet zo gauw. Wie zien. Nee. Het is Die zien. [/a] sound
veldwerker [v=249] Maar komt Wie zien nooit voor of komt het minder voor. [/v] sound
informant [a] Ik zal niet zeggen dat het niet voorkomt. Maar het is altijd meer van Die zien. [/a] sound
veldwerker [v=340] Kan je zeggen Het gebeurde toen ai wegging voor Toen jij wegging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toen hij weggunk. [/a] tagging sound
informant [a] Het gebeurde toenie weggung. [/a]

toen ie
tagging sound
veldwerker [v=037] Bij Toon wast em. Toen dacht ik dat u ook kon zeggen Toon wast em de arm. Kan je dat zo zeggen. [/v] sound
informant [a] Toon wast em den arm. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of zien arm. [/a] sound
veldwerker [v=037] Kan je ook zeggen Toon wast em zien arm. [/v] tagging sound
informant [a] Nee. Dan moet het over een ander gaan. Als je het over uzelf hebt dan zeg je Toon wast em den arm. [/a] tagging sound
veldwerker [v=140] Zitten hier nergens geen muizen. Want ik hoorde u later zeggen Hij heeft nergens geen vrienden. U zei eerst dat Zitten hier nergens geen muizen niet voorkwam. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zitten hier geen muizen zeggen wij. [/a] sound
informant [a] Bint hier helemaal geen muizen. Zitten hier nergens muizen. Bint hier geen muizen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dat geen dat zit er niet bij. Zitten hier nergens muizen. [/a] sound
veldwerker [v=140] Maar kunt u wel zeggen Hij heeft nergens geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij heeft nergens vrienden. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dat geen komt er niet bij. [/a] sound
veldwerker [v=140] U zei namelijk net wel Hij heeft nergens geen vrienden. [/v] sound
informant [a] Hij hef nergens vrienden of Hij hef nergens gien vrienden. Gien. [/a] Ik denk dat het gewoon voorkomt. tagging sound
informant [a] Het kan alle beide. [/a] sound
veldwerker [v=260] Kunt u zeggen Wie dachie die ik in de stad gezien heb. [/v]

dach ie
sound
informant [a] Wie dachtie wie ik in de stad ezien hebbe. [/a]

dacht ie
tagging sound
veldwerker [v=029] Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. Ik had begrepen dat het zonder of het beste was Vertel mij eens wie zij had kunnen roepen. Maar kan het voorkomen Vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. ]/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie of niet. [/a] sound
informant [a] Vertel mij eens wie ha ze nou kunnen roepen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=495] Dat gaat om de plaats van weg. Dus je hebt Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien. Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien. Met dat zou komt het misschien niet zo voor maar als je het toch zou gebruiken waar zou je dan het liefste weg neerzetten. [/v] sound
veldwerker [v=495] Zeg je Weg zou moeten gooien. Zou weg moeten gooien. Zou moeten weg gooien. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denke dat je veule weg zult moeten gooien. Of zou moeten weg gooien. [/a] sound
informant [a] Zij zult wel veule fort moeten gooien. [/a] sound
veldwerker [v=495] Maar laten we het even hebben over de zin Ik denk dat ze wel veel weg zal moeten gooien. Op welke plaats zet je weg dan het liefste. [/v] sound
informant [a] Ik denke dat ze wel veule weg zult moeten gooien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben. Zit daar nog een verschil in. Zijn ze allebei fout. Zijn ze allebei goed. Dus De wagen moet hebben gemaakt en De wagen moet gemaakt hebben. [/v] sound
informant [a] Jan moet gewoon weten dat hij voor drie uur de wagen emaakt mot hebben. [/a] Dit is de volgorde van vraag 160. sound
veldwerker [v=156] En Mot hebben emaakt is niet goed. [/v] sound
informant [a] Mot emaken hebben. [a/] Dit is de volgorde van vraag 157. sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest. Daar zei u die rare jongen daar ben ik mee naar de markt geweest. Kan je dat daar ook weglaten. [/v] sound
informant [a] Die rare jongen daar ben ik mit naar de markt eweest. [/a] sound
veldwerker [v=321] Maar daar kan je niet weglaten. [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
informant [a] Of Ik ben met die rare jongen naar de markt eweest. [/a] sound
veldwerker [v=487] De zin Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/ sound
hulpinterviewer [a] Wat zeg je me nou dat je kocht hebt. [/a] tagging sound
veldwerker [v=487] Dus in deze volgorde komt het niet zo voor. [/v] sound
informant [a] Wat zeg je me nou toch wajje kocht hebt. [/a]

wa je
sound
veldwerker [v=531] Deze volgorde Wim dacht dat ik Els probeerd had een kado te geven. Komt dat zo voor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wim dacht dat ik geprobeerd had Els een kado te geven. [/a] sound
veldwerker [v=531] Dus deze volgorde komt niet voor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee dat komt niet voor. [/a] sound
informant [a] Wim die dacht dat ik Els een kado had proberen te geven. [/a] Dit is de volgorde van vraag 530. sound
veldwerker [v=885] Dan wilde ik nog even alle vormen van het werkwoord gaan weten. Dus ik ga. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik ga. Zij gunk. Hij giet. Zij gaat. Wij gaat. Jullie gaat. Jullie zeggen we Ie eigenlijk. Ie gaat hen. En zij gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ie gaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Giet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En als je zegt Morgen ga ik. [/v] sound
informant [a] Morgen dan ga ek. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Morgen ga jij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Morgen ga ie. [/a] tagging sound
commentaarHet lijkt wel of de hulpinterviewer geen -t heeft maar de informant wel.  sound
informant [a] Morgen gaat ie. [/a] tagging sound
informant [a] Morgen giet hij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Morgen gaan wij. [/v] sound
informant [a] Morgen gaat wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Morgen gaan/goa wij. [/a] Moeilijk te horen of er nu een -n aanwezig is of niet. Bovendien is het eerste antwoord in inversie Morgen gaat wij. tagging sound
informant [a] Morgen gaat zij. [/a] tagging sound
informant [a] Morgen gaat jullie. [/a] tagging sound
informant [a] Morgen gaat ie naar het ziekenhuis. [/a] Onduidelijk of het nu Jullie of Ie is bij inversie. Lijkt allebei te kunnen. tagging sound
veldwerker [v=885] Morgen gaan zij nar het ziekenhuis. [/v] sound
informant [a] Morgen gaat zij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Morgen gaat Jan naar het ziekenhuis. [/v] sound
informant [a] Morgen giet Jan. [/a] [/n] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. komt voor : j
vorm: az ze gevaarlijk leeft dan leeft ze niet lange meer
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: de jongen zien moe
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. alleen bovenstaande volgorde (andere 'mag zien' is wel vertaald). komt voor : j
vorm: zien mag
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
487 Wat zeg mij dat je gekocht hebt komt voor : n
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM komt voor : j
vorm: jan rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
vorm: zelfs hij kan dat niet oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wij
zin: meuge wij dat wij evraagd bint
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wij
zin: meuge wij dat wij evraagd bint
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weetie
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: ie weet wel daj slim genoeg bent
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bij hem
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : j
vorm: azzie vindt daj gezond leeft leefie dan vooral zo verder
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: az ze denkt dat ze moet gaan dan gaat ze maar
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: az ze denkt dat ze moet gaan dan gaat ze maar
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: az we heurt dan wij moet gaan dan gaar wij
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: az we heurt dan wij moet gaan dan gaar wij
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ak ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: aj gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: az ie gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: dan ga ie
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az hij giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giet ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az et giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giet et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: as we gaat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaat we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ie giet
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giet ie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaatze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gao als de bliksem weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ik gunge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ie ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toenie gung'n
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ie gung'n
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung hij ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen hij gung
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ie ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen zij gunk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gunk et niet
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen et gunk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gunk ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: toen wie gungen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: gungen ie ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ie gungen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gungen wij niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ze gungen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen gungen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : j
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: emzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: naar hem toe