[v=157] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dat hij voor drie uur de wagen mot maken hebben. [/v]