[v=156] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan wet dat hij voor drie uur de wagen mot hebben maakt. [/v]