[v=502] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v]