SAND-data Meilegem (O104p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Meilegem

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarMeilegem (O104); GUV [meta][k]O104p[/k][i]901[/i][i]902[/i][i]903[/i][i]904[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet nie da Marie gisteren dood is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en da Marie gisteren is dood. [/v] sound
informant4 [a] dood is. [/a] sound
veldwerker [v] en dood eet? [/v] sound
informant4 [a] Nee. Dood is. [/a] sound
veldwerker [v] en ze en weet nie? [/v] sound
informant4 [a] Ze weten _ [/a] sound
veldwerker [v] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant1 [a] Past op dae nie en valt. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant1 [a=j] T wilt niemand nie dansn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant4 [a] Els wil nie dansen en nie zingen. [/a] sound
informant4 [a=n] Da zuln ze nie gebruikn da ook nie vanachter. [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant4 [a] Z en t nie hewild of z en t ekeunn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel wiln op eten. [/v] sound
informant2 [a] Ee e geheel da brood wiln op eetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ij eet da op eten gewild. [/v] sound
informant4 [a] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunn roepn. [/v] sound
informant4 [a] Ge moet mij nie veteln op wie dasse riep. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij eens wie da zij had kunne roepen. [/v] sound
informant4 [a=j] Vertel mij ne keer op wie da zij ou kunne roepn. [/a] tagging sound
informant4 [a=j] Zeg mij ne keer op wie dassezij zou kunne roepn en. [/a]

da se zij
tagging sound
veldwerker [v] en op wie assezij? [/v] sound
informant1 [a] wie dassezij. [/a]

da se zij
sound
veldwerker [v=029] Op wie ofzezij had kunne roepen. [/v] tagging sound
informant4 [a=n] Nee nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant4 [a] Jan weet da nog wel. [/a] sound
veldwerker [v] en ij bukt zich? [/v] sound
informant1 [a] E stuipt em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet kijken naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant1 [a] Marie en Piet kijkn nor mekoor. [/a] sound
informant4 [a] Marie en Piet kijkn nor een vur de kerke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant2 [a] Toon wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant4 [a] Dn timmerman ee geen nagels mee. [/a] tagging sound
informant4 [a] Bij em zullen ze nie gebruikn. [/a] sound
informant2 K en e ze nie mee he negatiepartikel sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant1 [a] fons zagt een slange nevest em [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant2 [a] Erik liet mij vur em werkn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] Johanna liet eur mee drijvn op de golvn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf ne keer goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] Ie bekeekt em ne keer goed in de spiegele. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en zeneigen? [/v] sound
informant4 [a] Nee nee da s Antwerps. [/a] sound
informant4 [a] E bekeekt emzelve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant4 [a] Eduard kent zeneige goed. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant4 [a] Ward ee gehoord da zijne_ da zijne foto_ of dander fotos van em in d etalage staan. [/a]

dan er
tagging sound
veldwerker [v] en foto's van emzelve? [/v] sound
informant1 [a]_ dander fotos van em in de venster_ [/a]

dan er
tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant3 [a] De sneeuw smelt vur de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant2 [a=n] K peis da Marie geprobeerd ee van em nen bief te schrijvn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger kweektekege tomaten. [/v] sound
informant3 [a=n] Ja vroeger kweektegek tomaten. [/a]

kweektege k
tagging sound
informant1 [a] _ kweektnegewuire tomaten. [/a]

kweeknege wuire
eerste meervoud in plaats van enkelvoud; -n is niet goed hoorbaar en kan dus even goed afwezig zijn, maar als er één staat, is ze wel heel moeilijk te verklaren... tagging sound
veldwerker [v=004] en kweektegewuir tomaten? [/v] sound
informant3 [a=n] Vroeger kweektegewuir tomaten. [/a]

kweektege wuir
tagging sound
veldwerker [v=053] Azek profijtig leef dan levik zoals mijn ouders da wiln. [/v] sound
informant4 [a] Azek profijtig leve _ dan is da zoals mijn ouders da wiln. [/a]

az ek
tagging sound
informant4 [a] Azzekikke profijtig leefde _ [/a]

az ek ikke
tagging sound
veldwerker [v] en anekik profijtig leef? [/v] sound
informant2 [a] Azzekik. [/a]

az ek ik
sound
informant4 [a] _ dan levekik zoals mijn ouders da wiln. [/a]

leef ek ik
sound
veldwerker [v=055] Als hij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant4 [a] Ostij nog drie jaar leeft leefdij langer dan zij vadere. [/a]

ost ij leeft ij
tagging sound
informant4 [a] Ostij nie en ga op pasn _ [/a]

ost ij
tagging sound
informant2 [a] Ostjij nie op en past. [/a]

ost ie ij
tagging sound
veldwerker [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant4 [a] Osse azo blijf leve zalse nie lang nie meer leevn. [/a]

o se zal se
tagging sound
informant2 [a] Ossezij. [/a]

o se zij
tagging sound
veldwerker [v] maar nie os zij? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant4 [a] Ast nu nog leeft zalt morgen ook nog leevn. [/a]

as t zal t
tagging sound
veldwerker [v] en astet nu nog leeft? [/v] sound
informant4 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leven dan leven jullie nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant4 [a] Azzegaar zo gevaarlijk leeft _ [/a]

az e gaar
tagging sound
informant1 [a] _ leefde nooit zo lang ovvekikke. [/a]

leef de of ek ikke
tagging sound
veldwerker [v] en osgegaar? [/v] sound
informant3 [a] Ozzegare. [/a]

oz e gare
sound
veldwerker [v] en osgaare? [/v] sound
informant1 [a] Ozzegare. [/a]

oz e gare
sound
veldwerker [v=063] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinderen. [/v] sound
informant4 [a] Onze vur ulle werk leve _ leevn leevnze nie voor ulle jonges. [/a]

on ze leevn ze
tagging sound
informant4 [a] Onzezuir voor uir jonges leevn _ [/a]

on ze zuir
tagging sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant4 [a] As Rudy nog leeft leef Leo _ [/a] tagging sound
informant4 [a] _ leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft leefde langer. [/v] sound
informant4 [a] Ozze gezond leeft leefde langere. [/a]

oz e leef de
tagging sound
informant4 [a] Ozzegij gezond leeft [/a]

oz e gij
tagging sound
veldwerker [v=069] Asser zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan leven dr veel van de fabriek. [/v] sound
informant4 [a] ander veel boere zijn_ [/a]

an der
tagging sound
informant4 [a] _ werkn dr weinig in de fabrieke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant4 [a] An Bart en Wiske in den hemel zijn _ [/a] tagging sound
informant4 [a] want ze zulle nie zegn in dn hemel leevn maar in dn hemel zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en on Bart en Liesken? [/v] sound
informant4 [a] Nee. Os Bart en Lieske [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Als we sober leven dan levewe gelukkig. [/v] sound
informant4 [a] Ozzewe profijtig leevn _ [/a]

ozze we
tagging sound
informant1 [a] _ dan leveme content. [/a]

leve me
tagging sound
informant2 [a] Ommen beeste leevn _ [/a]

o me n
tagging sound
informant4 [a] Omme profijtig leevn _ [/a]

o me
tagging sound
informant4 [a] Ozzewuire zoume profijtig leevm _ [/a]

ozze wuire
tagging sound
informant2 [a] Ommewuire profijtig leven _ [/a]

o me wuire
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=072] Jan leef ne keer wa gezonder. [/v] sound
informant2 [a] Leef ne keer een wa gezonder Jan! [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leeft eens wa gezonder. [/v] sound
informant4 [a] Jonges leeft eens e wa gezonder. [/a] tagging sound
veldwerker [v=065] Zouk da nog wel kunnen doen. [/v] sound
informant4 [a] Zouk da nog wel kunnen doen? [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v] en zounek? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=075] K vin dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant4 [a=j] Ik peize da iedereen zou _ da iedereen zou moete kunne zwemn. [/a] vierledig in plaats van drieledig cluster; letterlijke vertaling in eerste nagesprekje tagging sound
veldwerker [v=077] K vinde da iederen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=082] Ik peize dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=084] Ik peize dat iedereen zwemme moe kunn. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [n] [v=075] zie eerder [/v] sound
informant4 [a] _ moe kunne zwemn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=872] K weet datij nog eens zal moete weer komen. [/v] sound
informant4 [a] K wee datee nog moe weer komn. [/a]

dat ee
sound
veldwerker [v] en weer zal moete komn? [/v] sound
informant4 [a] K weet datij nog weer zal moete komn. [/a]

dat ij
tagging sound
informant4 [a] maar minder toch ze. [/a] sound
informant4 [a] K weet datij nog zal moete weer komn. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v] K weet datij zal weer meote komen. [/v] sound
commentaarinformanten schudden neen [/n]  sound
veldwerker [v=086] K weet dat Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant4 [a] K weet da Eddy morgen brood wilt eetn. [/a] sound
veldwerker [v] en datij wilt brood eten? [/v] sound
informant2 [a=n] K wee da Eddy morgen brood wilt eetn. [/a] eerste enkelvoud van 'weten' niet goed hoorbaar; zou evengoed 'ween' of 'wete' kunnen zijn sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant4 [a] Eddy moe vroeg kunn op staan. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant4 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=114] K weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant4 [a=n] K weet da Jan varkens wilt koopn. [/a] sound
veldwerker [v=132] Ik denk da Marie zal moeten em roepen. [/v] sound
informant4 [a] Ik denk da Marie me zal moete roepm. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant4 [a=j] Jan ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ij ee nie veel geen geld nie meer? [/v] sound
informant4 [a] Nee nee. Da nie. [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant4 [a=n] Nie da zouter nooit nie achter_ [/a]

zout er
sound
informant4 [a] IJ wil geen soepe meer eetn. [/a] sound
informant3 [a] Of ge wil nu geen soepe nie meer eetn. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten ier nergens geen muizen? [/v] sound
informant4 [a=j] Zitten dr nievers geen muizen. [/a] tagging sound
informant4 [a=j] Of nieveranst geen muizen. [/a] sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a=n] IJ spreek nie goe Frans. [/a] sound
informant4 [a] Zo goe Frans spreekek niet. [/a]

spreek ek
sound
veldwerker [v] Zo goe spreekek geen Frans. [/v] sound
informant4 [a] Nee. Maar ze zullen eerder da eerste gebruikn. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant2 [a=j] Alleman is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] IJ eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant3 [a] Ie ee overals geen vrienden. [/a] onduidelijk of de zin wel de bedoelde betekenis draagt sound
commentaargeen ondubbelzinnig antwoord; informanten lijken wel moeite te hebben met de zin, die ook geïnterpreteerd lijkt te worden als 'hij heeft nergens vrienden'.  sound
informant4 [a] T i ne rare zin. [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak nie. [/v] sound
informant4 [a] IJ wee van die zake nie. [/a] sound
veldwerker [v] en ij weet van die zaak alles nie. [/v] sound
informant4 [a] IJ wee nie alles van die zake. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant4 [a=n] Jan eet drie boekn. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datij voor dn drieën die wagen moet hebbe gemaakt. [/v] sound
informant4 [a=n] moe gemaakt zijn. [/a] sound
veldwerker [v=157] maar datij em zelf moe gemaakt en? [/v] sound
informant2 [a=j] _ datie em zelf moe gemaakt en. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datij voor drie uur diene wagen gemaakt moet emmen. [/v] tagging sound
informant4 [a=j] Jan weet da diene wagen gemaakt moe zijn voor drie uur. [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij voor drie uur diene wagen gemaakt en moet. [/v] sound
informant4 [a=n] Maar nie. Die zinswendinge gaan ze nie gebruikn. [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om thooi van t land t halen. [/v] sound
informant2 [a] Ette volk genoeg vur t hooi binnen t haaln. [/a]

et e
tagging sound
veldwerker [v] om t hooi binnen t halen? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan om te komen helpen. [/v] sound
informant4 [a] T was schone van te komen helpn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] om te komen helpen. [/v] sound
informant4 [a] T was schone vur te komen helpen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant4 [a] T i een zware ton om te draagn ja. [/a] tagging sound
informant4 [a] of vur te draagn. [/a] tagging sound
informant4 [a] T is zwaar om draagn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en t is zwaar vur dragen. [/v] sound
informant2 [a] vur te dragen. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant1 [a] We peizn van bij tijden thuis te zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en voor bij tijden thuis te zijn. [/v] sound
informant3 [a] Ze zuln meer van zegn of veur peizek. [/a]

peiz ek
sound
veldwerker [v] om bij tijden thuis te zijn? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant4 [a] Da is zo zeker of da één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant4 [a] Of ze mag dor staan zagen. K trek et mij nie aan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] Ze staat te zagen. [/v] sound
informant4 [a] Ze stond te zaagn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant1 [a] Omme toe kwaamn _ [/a] tagging sound
veldwerker o me sound
informant4 [a] Onze toe kwamen regendegent he. [/a] tagging sound
veldwerker regendege nt sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant4 [a] K peis dak groter ben of jij. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] en ofjem? [/v] sound
informant4 [a] K peis dak groter ben of em. [/a]

da k
sound
informant4 [a] maar em zullen ze nie veel gebruikn. [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij vroeger thuis zijt danekik. [/v] sound
informant2 [a] Ze peist daegij eerder thuis zijt ovvekikke. [/a]

da e gij of ek ikke
tagging sound
informant4 [a] oftekikke. [/a]

ofte k ikke
tagging sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant2 [a] Ge peist zeker nie datij sterker is of gij. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v] en ovvegij of oftegij? [/v] sound
informant4 [a] Of gij. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze peizen da wij rijker zijn dan zulder. [/v] sound
informant4 [a] Ze peizn dawe rijker zijn of zare. [/a]

da we
tagging sound
veldwerker [v] en nie ofzezare? [/v] sound
informant1 [a] of zare. [/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven da gullie nie zo slim zijt of ware. [/v] sound
informant4 [a] We peizen danzare nie zo slim zijn of ware. [/a]

dan zare
fout pronomen na voegwoord tagging sound
veldwerker [v] en me peizen? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=220] Guir geloof zeker nie da zuir armer zijn dan guir. [/v] sound
informant4 [a] Guir geloof niet dan zij _ dan zuire armer zijn of wuire. [/a] afwezigheid van subjectverdubbeling na voegwoord kan te maken hebben met het feit dat de informanten nogal wat moeite hebben met het reproduceren van de zin en dus niet meer zo 'spontaan' antwoorden. Ook fout pronomen na comparatief. tagging sound
veldwerker [v=221] U peist da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Gaar peist da Lisa zo schoon is of Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant4 [a] Ie peist da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie meer komen zeker. [/v] sound
informant4 [a] Toetoet ie ee gelijk. [/a] deze situatie is geen geschikt voorbeeld volgens de informanten, maar de vorm komt wel voor sound
veldwerker [v] en ja je doet ij ga wel komen? [/v] sound
informant2 [a=n] dat is een ander streke waar danze dat zo zegn. [/a] sound
veldwerker [v=244] IJ slaapt al zeker. [/v] sound
informant1 [a=n] Toetoet? Nee ie loop nog rond zoun ze zegn. [/a] sound
veldwerker [v=244] Slaapt ij? Kunde dan met toetoet antwoorden. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel efkes die tassen af wassen. [/v] sound
informant4 [a=n] K zal de komn ne keer af wasn. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant2 [a] Diene jongen die zij moeder hertrouwd is stond achter mij. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar z op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant4 [a] De bank waar danz op zatn was juist geverfd. [/a]

dan z
tagging sound
veldwerker [v] en de bank waar op danze zaten? [/v] sound
informant4 [a] nee nee nee [/a] sound
veldwerker [v=253] Marie was daar ook wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant4 [a] Marie wa daar ook en da was geheel _ da was geheel leutig. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat dr een oud kerksken. [/v] sound
informant4 [a] In de parochie waar dak wone staater een oud kerksken. [/a]

da k staat er
tagging sound
veldwerker [v=256] Op den dag dawe aan kwamen regendet. [/v] sound
informant4 [a] Dn dag dame toe kwamn _ was t aan t regenen. [/a]

da me
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets die wreed schoon is. [/v] sound
informant4 [a] T is iets da wreed schoon is. [/a] elders wel voorbeelden van 'die' na onzijdige antecedenten tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant4 [a] Dienen die geld ee moe mij wa geevn. [/a] tagging sound
informant4 [a] Die geld ee moet maar geevn. [/a]

moet
tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien en? [/v] sound
informant3 [a=j] Wa peisde wien dak in de stad gezien e. [/a]

peis de da k
tagging sound
informant4 [a] Wie peisde dak in t stad gezien en. [/a]

peis de da k
sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant3 [a=j] Wie peisde wien dak _ wien dak ginder gezien e. [/a]

peis de da k da k
tagging sound
veldwerker [v=266] Wie peisde diek in t stad gezien e. [/v] sound
informant3 [a] Wie peisde diek in de stad gezien e. [/a]

peis de die k
sound
informant2 [a] maar da gaan ze nie zegn. [/a] sound
commentaaralle informanten (ook die die de vertaling gegeven heeft) blijven de zin vreemd vinden en hebben eigenlijk last met de hele constructie met 'denken'.  sound
veldwerker [v=261] Wa peisdegulder oe danzet op gelost en? [/v] sound
informant4 [a=n] Oe peisdegaar danznt op gelost en? [/a]

peis de gaar dan z nt
tagging sound
informant2 [a] Oe peisde oe danzet op gelost en. [/a]

peis de dan ze t
lijkt twee keer hoe, maar dezelfde informant verklaart wat verder dat dit ongrammaticaal is tagging sound
veldwerker [v=265] Oe peisde oe danzet op gelost en. [/v] sound
informant2 [a=n] Oe peisde da gaanze nie zegn he. [/a]

peis de gaan ze
sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant4 [a] Ze rok de sarze nor eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant4 [a=n] nee nee [/a] sound
veldwerker [v=297] Of zoutij da gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant4 [a] Zouij da kunn doen e. [/a]

zou ij
sound
informant4 [a=n] Zoutij da kunne gedaan en. [/a]

zout ij
sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant4 [a=n] Ze zit daar patatten te schiln. [/a] sound
veldwerker [v=309] K heb geen goeste en voeren de koeien. [/v] sound
informant4 [a=n] K e geen goeste vur de koein eetn te geevn. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant4 [a] Marie eur koein zijn me d overstrominge verdronkn. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant4 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit peizek nie aan. [/v] sound
informant4 [a=n] Dor peizek nie op. [/a]

peis ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen ek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant4 [a=n] Me dienn aardigaard bennek nor de markt geweest. [/a]

ben ek
sound
veldwerker [v=322] Ik heb al d eerste drie somme gemaakt. De welke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant4 [a] K e al d eerste drie rekeningn emaakt. Wukkene gaegij maakn? [/a]

ga e gij
sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v] en de wukene? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=323] De waffere eddegij al weg gedaan? [/v] sound
informant1 [a] Wukene ette al weggedaan. [/a]

et e
sound
informant4 [a] Waffer mann zijn da. [/a] sound
veldwerker [v] en kunde dan die mannen weg laten? [/v] sound
informant4 [a=n] Nee da zun ze niet doen. [/a] sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eetn. [/v] sound
informant4 [a] Zulkene moek nie en. [/a]

moe k
sound
informant4 [a] Zulke moek nie en. [/a]

moe k
'de zulke' e.d. zijn onmogelijk, zie volgend nagesprekje sound
veldwerker [v=325] De die moetek nie en. [/v] sound
informant1 [a=j] De die moek nie en. [/a]

moe k
tagging sound
veldwerker [n] [v=324] en de zulke of de zulkene moetek nie en? [/v] sound
informant4 [a] Nee. Zulkene. [/a] [/n] sound
veldwerker [v=327] Gaan helpt uw broer eens. [/v] sound
informant4 [a=j] Gaan helpt ou broer ne keer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] komen helpt ne keer. [/v] sound
informant4 [a] Kom mij ne keer helpn. [/a] sound
informant4 [a] Kom help mij ne keer. [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die jongen vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant4 [a] K gelove die jongene want alleman vindt em nen braavn. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=350] K weet datie gaan zwemmen is. [/v] sound
informant2 [a=j] K ween datij gaan zwemmen is. [/a]

dat ij
vorm eerste persoon enkelvoud is niet duidelijk, zou evengoed 'wee' kunnen zijn. tagging sound
veldwerker [v=347] K weet datie is gaan zwemmen. [/v] sound
informant4 [a=n] Nee ze zoun eerder zegn k wee datie gaan zwemmen is. [/a]

dat ie
sound
informant4 [a] K weet datie gisteren weest zwemn eet. [/a] sound
veldwerker [v=353] Wilde nog wa koffie? [/v] sound
informant3 [a=j] Jaak. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant3 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Enz al gegeten? [/v] sound
informant4 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
informant4 ja we moeëme ja antwoorden

moe eme
verbaal affix -me of zelfs -eme sound
veldwerker [v] en jaans? [/v] sound
informant4 [a] nee nee [/a] sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop. [/v] sound
informant4 [a=j] jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jate? [/v] sound
informant4 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] Kanij nog mee met dn bus? [/v] sound
informant4 [a] Jaaj [/a] tagging sound
veldwerker [v] Mogen wij nog mee met den bus? [/v] sound
informant4 [a] jaag. [/a] tagging sound
informant2 [a] jam of jaag. [/a] tagging sound
veldwerker [v=357] Morgen komtr iemand langs. [/v] sound
informant4 [a=n] Wien dadde nie. Wiene. [/a] sound
veldwerker [v=359] Me zo e weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Me zukke weer kunde niets doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar de voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant3 [a] Gij ga me mij nor de voetbal kijkn. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=364] Istn dood? [/v] sound
informant4 [a] Istij dood? [/a]

ist ij
sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant4 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moestzezij heel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant4 [a=j] Me jij te gaa werke moestewaar thuis blijvn. [/a]

moeste waar
tagging sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant4 [a] Om dat sneeuwdege kostewe nie buiten. [/a]

da t
sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant4 [a] T i dn dienn dienze geroepen e. [/a]

dien ze
tagging sound
informant2 [a] _ dn dienn danze gezien en. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=371] T is dn dienn diet verteld ee. [/v] sound
informant4 [a] T i dn dienn diet verteld ee. [/a]

die t
tagging sound
informant4 [a] T i dn dienen dat _ Nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de vent diek peis da t verhaal verteld ee. [/v] sound
informant3 [a] Nee zo gaanzet nie zegn ze. [/a]

gaan ze t
hele constructie met 'denken' wordt afgekeurd tagging sound
veldwerker [v=373] T is dn dienen diek peize danze geroepen en. [/v] sound
commentaarhele constructie met 'denken' wordt afgekeurd  sound
veldwerker [v=380] Dat is t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant3 [a] Dat is da huis diek gekocht e he. [/a]

die k
tagging sound
informant2 [a] Da is t huis dak gekocht e. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr nu ooit vrede zijn in heel de wereld. [/v] sound
informant1 [a] Nooit. [/a] sound
informant4 [a=j] Nooit nie. [/a] tagging sound
informant3 da kand ook zeggen ja

kan de
let op a-klank in 'kunnen' sound
veldwerker [v=388] Wie isser hier rode wijn aan t drinken. [/v] sound
informant4 [a] Niemand. [/a] sound
informant2 [a=j] Niemand niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant4 [a] Nieverst. [/a] sound
informant4 [a=j] Nieverast nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant4 [a] Niets. [/a] sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=391] Hoeveel kinderen zitten dr ier rond tafel? [/v] sound
informant2 [a] Gene. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau gekocht et voor em zn. [/v] sound
informant2 [a] Nie zeggen dae ne cadeau gekocht et vur em. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevaln eet? [/v] sound
informant3 [a] Geloofdegij dat niet datie evaln is? [/a]

geloof de gij dat ie
tagging sound
informant3 [a=j] Ie ee evaln. [/a] sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eetn. [/v] sound
informant4 [a] T schijnt dasse nie en mag eetn. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt? [/v] sound
informant4 [a] T schijnt dasse niet en mag eetn. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant4 [a] Het schijnt dasse niets mag eetn. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde van niemand zeer te doen. [/v] sound
informant2 [a=j] Wendy probeert van niemand nie zeer te doene. [/a] tagging sound
informant4 [a=j] Ze probeerdege veur niemand nie zeer te doen. [/a] tagging sound
informant4 [a=j] Ze probeerdege om niemand nie zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Ze probeerde niemand nie zeer te doen. [/v] sound
informant4 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant4 [a=j] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/a] tagging sound
informant4 [a=j] T beloof weer van ne schonen dagge te worn. [/a] tagging sound
informant4 [a=j] T beloof veur ne schonen _ T zijn ook van die dingen die toch wel dooreen gebruikt worden. [/a] tagging sound
informant3 [a] T belooft om ne schonen dag _ [/a] tagging sound
informant4 [a] _ alhoewel mindere. [/a] sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetjen te wachten. [/v] sound
informant4 [a=j] T is beter om te wachtn. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] T i beter vur nog e wa te wachtn. [/a] tagging sound
informant4 [a=j] T i beter van nog e wa te wachtn he. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en t is misschien beter nog e wa te wachten. [/v] sound
informant4 [a] da zuln ze nie rap zegn [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk van em direct terug te vinn. [/v] sound
informant4 [a] W adn chance dammen em sebiet weer gevonn e. [/a]

da men
sound
informant3 [a] W ein chance veur em sebiet weer te vinn. [/a] lijkt me nogal dubieus; andere informanten antwoorden alleen met volle bijzinnen. tagging sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of er iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] T i precies of datter iemand in de lochting staat. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien gatekik wel krijgen. [/v] sound
informant3 [a=j] Misschien gatekik krijgn. [/a]

ga t ek ik
tagging sound
informant4 [a=j] K zaltekikke wel krijgn. [/a]

zal t ek ikke
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant4 [a=j] durfdergij op duwen. [/a]

durf de r gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen? [/v] sound
informant4 [a=j] Durfdegij em uit nodigen? [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij vragen? [/v] sound
informant4 [a=j] Durfdezegij vraagn ja. [/a]

durf de ze gij
tagging sound
veldwerker [v=421] Eejij Pol ier geweest? [/v] sound
informant4 [a=n] Es Pol ier geweest. [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Ee Pol ier geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Oe eetij Pol da op gelost? [/v] sound
informant4 [a=n] Oe ee Pol da op gelost. [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Eddemegij dienen brief op gestuurd? [/v] sound
informant2 [a=n] Ettegij mij dienn brief op gezondn? [/a]

et e gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik eb em het gegeven. [/v] sound
informant4 [a=n] K etem gegeen. [/a]

e t em
'geven' lijkt vaak een monosyllabisch werkwoord tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leefzij op water en brood van de week. [/v] sound
informant4 [a=j] Z ee zij dr niet mee te maakn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=429] IJ eet ij dr niets mee te maken. [/v] sound
informant2 [a=j] En eejij dr nie mee te ziene. [/a]

ee ie ij
strikt genomen is dit mogelijk een accusatief subject, hoewel het waarschijnlijk om een gewoon subject en een negatiepartikel gaat tagging sound
veldwerker [v=427] W en waar dr niet mee te zien. [/v] sound
informant2 [a=j] W en e waar dr niet mee te ziene. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] W en emme waar dr niet mee te ziene. [/a]

e me
ambigu: 'emme' kan substandaard vorm voor 'hebben' zijn, maar attestaties van 'me' als verbaal affix maken een analyse als drievoudige aanduiding van het subject waarschijnlijker tagging sound
veldwerker [v] en nie wuir gamet wel op lossen? [/v] sound
informant4 [a] nee nee. Da nie. [/a] elders wel voorbeelden van verbale affixen in eerste meervoud tagging sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie en eeter niet mee te zien. [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewuir zulle winnen. [/v] sound
informant2 [a=j] Marie zei damewuir zoun winn. [/a]

da me wuir
tagging sound
veldwerker [v=430] K peis datjij morgen ook komt. [/v] sound
informant4 [a] K peis datij morgen komt maar zij nie. [/a]

dat ij
tagging sound
informant4 [a=j] _ datjij morgen komt en zij niet. [/a]

dat j ij
tagging sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant3 [a=n] Z en nor de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant4 [a=n] E ee dn bal in de mande gesmeetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant4 [a=n] E ee dn borstel geheel kapot _ gevagen. [/a] sound
veldwerker [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant4 [a=n] T wa maar juist gepast. [/a] sound
veldwerker [v=492] IJ is vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant4 [a] IJ s passeerde weke deur dokter Mertens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en van dokter Mertens? [/v] sound
informant4 [a] Ze zun meer deur gebruiken he. [/a] sound
veldwerker [v] IJ is geopereerd geweest. [/v] sound
informant4 [a] Ja ij is geopereerd eweest. [/a] sound
veldwerker [v] IJ is geopereerd geworden. [/v] sound
informant4 [a] Nee da zuln ze nie zegn. [/a] sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant4 [a] IJ wor morgen geopereerd deur dokter Mertens. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter den dokter kon geroepen hebben. [/v] sound
informant2 [a] K peis da Jan beter den dokter zou gevraagd en. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant4 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=495] K peis dache veel zult moete weg smijten. [/v] sound
informant4 [a] K peis dache veel zult moete weg stekn. [/a]

da ge
tagging sound
veldwerker [v] K peis dache veel weg zult moete stekn. [/v] sound
informant2 [a] da game nie en zegn. [/a]

ga me
sound
veldwerker [v] of dache veel zult weg moete smijten? [/v] sound
informant4 [a] nee nee nee [/a] sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t smijtn. [/v] sound
informant4 [a] IJ s al t kapot gerief aan t weg smijtn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant4 [a] Robert eet drie rooi appels en Marie eet drie groene. [/a] sound
informant4 [a=j] Marie eet drie groen appels en Robert eeter drie rooie. [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant4 [a] t was veel volk. [/a] tagging sound
informant4 [a] Dr ware veel boeren op de feeste. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel boeren op t feest? [/v] sound
informant4 [a] Warener veel boeren op de feeste. [/a]

waren er
tagging sound
veldwerker [v=520] Waffeur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant4 [a] Waffeur boeken _ [/a] tagging sound
informant1 [a] Wukkeen ette gekocht? [/a]

et e
tagging sound
informant4 [a] of wa boekn. [/a] sound
veldwerker [v=524] Wien edde gezien? [/v] sound
informant4 [a] Wien ette gezien? [/a]

et e
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eeterou op de kermis gezien. [/v] sound
informant4 [a] Wien eeterou op de kermisse gezien. [/a]

eet er ou
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant4 [a] Marie zei dae Piet nen boek et wille verkoopn. [/a]

da e
sound
veldwerker [v] nen boek proberen verkopen? [/v] sound
informant4 [a=n] IJ heef geprobeerd van _ [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant4 [a=n] Wim peisde dakik geprobeerd e van Els ne cadeau te geevn. [/a]

peis de da k ik
sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
commentaarzie vorige vraag  sound
veldwerker [v=336] In dien tijd leefdeken dr op los. [/v] sound
informant4 [a] In dienn tijd leefdegeker op los ja. [/a]

leefdege k er
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdegenij as een beest. [/v] sound
informant4 [a] Vroeger leefdege lijk een beest. [/a]

leefdege e
tagging sound
veldwerker [v=338] Ginder leefdewij gelijk god in Frankrijk. [/v] sound
informant4 [a] Ginder leefdegewuir lijk god in Frankrijk. [/a]

leefdege wuir
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin dagijt ook nie moogt zien. [/v] sound
informant4 [a] Niemand magt zien _ [/a]

mag t
tagging sound
informant4 [a] K vinde dadntgij ook nie en moet zien. [/a]

da d nt gij
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefdegegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant4 [a] Jaren geleden leefdegegij gelijk ne kluizenaare. [/a]

leefdege gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordter veel gedanst. [/v] sound
informant4 [a=j] Op die feeste ister veel gedanst. [/a]

ist dr
tagging sound
informant4 [a=n] Op die feeste is veel gedanst. [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordtr alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant4 [a=j] Nu wordter alleen nog brood nie meer verkocht. [/a]

wordt er
tagging sound
informant4 [a] wordter. [/a]

wordt er
sound
veldwerker [v=414] Gisteren stonder nen aardigaard in den hof. [/v] sound
informant2 [a=j] Gisteren stonder ne schuwen in de lochting. [/a]

stond er
tagging sound
veldwerker [v] en kunde die er weg laten? [/v] sound
informant4 [a] Nee. stonder ne schuwen. [/a]

stond er
sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan ier geweest. [/v] sound
informant3 [a=n] Gisteren ee Jan ier geweest. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk s zondags moeste werken. [/v] sound
informant4 [a] Ze wisten danze _ [/a]

dan ze
tagging sound
informant4 [a] _ danze t s zondags ook moeste werkn. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dan Bart en Jan da nie van plan waren. [/v] sound
informant4 [a] _ da Bart en Jan da nie gingn doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die mannen liever op café gingen. [/v] sound
informant4 [a] Erik zeit dan die _ dan die mann liever op café gingen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan alle mannen liever op café gaan. [/v] sound
informant4 [a] Marie zeit da alle mann _ da alle mann op café gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dievn geen eerlijke mensen zijn. [/v] sound
informant4 [a] Iedereen weet da dieven _ da dieven geen eerlijke mensen _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=869] Piet zei dan dr ook dieven wonen in zijn straat. [/v] sound
informant4 [a] Piet zei datter ook dieven_ dander ook dieve wonen in zijnstraat. [/a]

dat er dan der
tagging sound
veldwerker [v=870] Ik denk dan die vent zijn ouders gestorven zijn. [/v] sound
informant2 [a] K peis dan die vent zijn ouders gestorve zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=871] K peis dan die kinders ulder moeder gestorven is. [/v] sound
informant4 [a] K peize da die kinders ulder moeder gestorven is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch ook da t nie plezierig en is. [/v] sound
informant4 [a] Ge weet ook dat nie plezierig en is he. [/a]

da t
tagging sound
veldwerker [v=836] K en ga nie naar t school. [/v] sound
informant1 [a] K en ga nie naar schole ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=838] Da s iets dak nie en ken. [/v] sound
informant1 [a] Da s iet dak nie en kenne ja. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=839] IJ is veel slimmer dan datterij uit en ziet. [/v] sound
informant4 [a] Ie is veel slimmer datterij uit en ziet. [/a]

dat er ij
tagging sound
veldwerker [v=840] Ge moet nie komen voor dak geschreven en heb. [/v] sound
informant4 [a] Ge moet nie komen voor dak ou geschreven e. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] K en e maar drie spekn. [/v] sound
informant4 [a] K e maar drie spekn. [/a] sound
veldwerker [v=000] De kat en speel met den bal. [/v] sound
informant4 [a] De kat speel me dn bal. [/a] tagging sound
veldwerker [v=842] Als ge da nu nie en doet zulde later veel problemen hebben. [/v] sound
informant4 [a] Azze da nu nie en doet zulde later veel problemen en. [/a]

as e zul de
tagging sound
veldwerker [v=843] Om da Jan nie en komt moetek nu alles zelf doen. [/v] sound
informant3 [a] Om da Jan nie en komt moetek allemaal _ of moek alles _ [/a]

moet ek moe k
tagging sound
veldwerker [v=600] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant3 [a] Past op dae nie en valt. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v=000] K ben bang datij da verkeerd en doet. [/v] sound
informant4 [a] K zijn schuw datie da verkeerd doet. [/a]

dat ie
tagging sound
veldwerker [v=000] K twijfel of datij da wel en gaat doen. [/v] sound
informant4 [a] K twijfel of adie da wel gaat doen. [/a]

at ie
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik strij af dak da gezegd en heb. [/v] sound
informant2 ja ja. Jij strijnt af.

strij nt
epentetische nasaal tagging sound
informant4 jij strijgent af

strij gent
epentetische nasaal tagging sound
veldwerker [v=845] K en e niemand nie gezien. [/v] sound
informant3 [a] K en e niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] K geloof datij niemand ine gezien en eet. [/v] sound
informant4 [a] Ja. dadij niemand nie gezien en eet ja. [/a]

dat ij
sound
informant4 [a] K geloof dakik niemand nie gezien en e. [/a]

da k ik
tagging sound
veldwerker [v=708] dad istij al lang geleden. [/v] sound
informant4 [a] T is al lange geleden. [/a] sound
veldwerker [v=000] t ee tet al lang nie meer gesneeuwd. [/v] sound
informant3 [a] T en ee al lange nie meer gesneeuwd ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v=707] eeterijt hier ne man gewoond of een vrouw? [/v] sound
informant4 [a] eeter ier ne man gewoond of een vrouw? [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=000] Dr istijt ier niemand geweest. [/v] sound
informant4 [a] Dr is ier niemand geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=852] morgen gak mij ne nieuwe fiets koopn. [/v] sound
informant3 [a] Morgen gak mij ne nieuwe velo koopn. [/a]

ga k
tagging sound
veldwerker [v=853] Ik zal ou al een pinte besteln. [/v] sound
informant4 [a] K zal ou een pinte vragen of besteln. [/a] tagging sound
veldwerker [v=854] Koop mij dan eens een gazet. [/v] sound
informant4 [a] Koop mij ne keer een gazette. [/a] tagging sound
veldwerker [v=855] IJ ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant2 [a] Ie ee ze voor mij gespasemt. [/a] sound
informant4 da is ee woord diekik nie meer en ken

die k ik
let op relatief 'die' sound
veldwerker [v=856] Magek mij ier ne stoel pakn. [/v] sound
informant4 [a] Mak mij ne stoel pakn. [/a]

ma k
tagging sound
veldwerker [v=857] Allez zingt ons nog eens e lieken. [/v] sound
informant3 [a] Allez zingt ons nog ne keer e lieken. [/a] naäpen? Informant trekt antwoord in verderop tagging sound
informant4 [a] Zing ons zeggen ze nie. [/a] sound
veldwerker [v=858] Willek ou nog nen druppel in gieten. [/v] sound
informant4 [a] of moek ou nog nen druppel giete ja. [/a]

moe k
tagging sound
veldwerker [v=859] K heb em de verkeerd esigaretten gekocht. [/v] sound
informant4 [a] K e vor em de verkeerde sigaretn gekocht. [/a] tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij eens nen brief naar de gemeente. [/v] sound
informant4 [a] Schrijf vur mij ne keer nen brief naar de gemeente. [/a] tagging sound
veldwerker [v=861] Mijn pa ee mij twee asbakken gemaakt van oud ijzer. [/v] sound
informant4 [a] Mij pa ee mij twee _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ twee asbakn _ [/a] tagging sound
informant4 [a] _ gemaakt van oud ijzere. [/a] tagging sound
veldwerker [v=862] Loop mij eens naar de winkel om een brood. [/v] sound
informant3 [a] Ga ne keer naar de winkel achter mijn brood. [/a] sound
veldwerker [v=863] Jan haal mijnheer pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant4 [a] Jan haal ne keer ne stoel vur mijnheer de pastoor. [/a] sound
veldwerker [v=885] ott van gaan [/v] sound
informant4 [a] Ik ga. [/a] tagging sound
informant4 [a] waar gaan. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ gaat. [/a] tagging sound
informant4 [a] Zij gaat. [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant4 [a] gaar gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] zaar gaan. [/a] tagging sound
informant3 [a] morgen gaak ginder naar toe. [/a]

gaa k
tagging sound
informant4 [a] en overmorgen gaegij. [/a]

ga e gij
tagging sound
veldwerker [v] en morgen ganekik? [/v] sound
informant4 [a] Morgen gakikke. [/a]

ga k ikke
tagging sound
informant4 [a] gassezij [/a]

ga ze zij
tagging sound
informant2 [a] morgen gaatjij [/a]

gaat ie ij
tagging sound
informant2 [a] morgen gaanwaar nor de kerke. [/a]

gaan waar
tagging sound
informant4 [a] en morgen gaanzaar nor de kerke. [/a]

gaan zaar
tagging sound
informant4 [a] gaegaar nor de kerke. [/a]

ga e gaar
tagging sound
veldwerker [v=000] ovt van doen. [/v] sound
informant1 [a] Ik dee [/a] tagging sound
informant1 [a] Gij deed. [/a] t is mogelijk objectclitic tagging sound
informant4 [a] Jij deed. [/a] t is mogelijk objectclitic (vorm is overigens derde mannelijk enkelvoud) tagging sound
informant4 [a] Zij deed. [/a] t is mogelijk objectclitic tagging sound
informant1 [a] wij deent. [/a]

deen t
t is objectclitic tagging sound
informant4 [a] Hij deet. [/a] t is mogelijk objectclitic tagging sound
informant2 [a] Zij deent. [/a]

deen t
t is objectclitic tagging sound
informant4 [a] gaar deet. [/a] t is mogelijk objectclitic tagging sound
informant4 [a] deetek. [/a]

dee t ek
t is objectclitic, geen flectie tagging sound
informant4 [a] Gisteren deenzent. [/a]

deen ze nt
aanwezigheid objectclitic tagging sound
informant4 [a] dedentgij. [/a]

dee de nt gij
flectie is moeilijk te horen door aanwezigheid objectclitic tagging sound
informant2 [a] of deetjij. [/a]

deed t ie ij
flectie-t is moeilijk te horen door aanwezigheid objectclitic tagging sound
informant4 [a] Gisteren deeëtzij. [/a]

dee et zij
flectie is moeilijk te horen door aanwezigheid objectclitic tagging sound
informant4 [a] Gisteren deek datte. [/a]

dee k
tagging sound
informant2 [a] deessezij da [/a]

dee ze zij
tagging sound
informant4 [a] deetjij dat. [/a]

deet ie ij
tagging sound
informant4 [a] en deeëwij dat. [/a]

dee e wij
tagging sound
informant4 [a] gisteren deedntgare. [/a]

deed de nt gare
flectie-t is moeilijk te horen door aanwezigheid objectclitic tagging sound
informant4 [a] Gisteren deenzntzare. [/a]

deen ze nt zare
aanwezigheid objectclitic tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant4 ette mij een stukske papier of iets voor op te schrijven

et e
let op benefactief sound
informant2 dat ne gewone mens wa ie zount anders op gelost en.

zou nt
conditioneel 'dat' sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 een spreekwoord die zegt _ relatief 'die' sound
commentaareinde [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: ze leef nog
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: leefse nog.
059 Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: levent nog?
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: dr leevn der nog veel.
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: levender nog veel.
070 Als Pieter en Liesje in het paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: leevn Rosa en Frans nog.
149 Hij heeft overal geen vrienden Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie komt voor : n
157 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : j
160 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : j
vorm: eendoet
226 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : j
vorm: tendoet
230 A: Hij zal niet komen. B: Hij en doet. komt voor : j
vorm: ee doet
230 A: Hij zal niet komen. B: Hij en doet. komt voor : j
vorm: tendoet
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat ze
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? komt voor : j
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). opmerking: Met 'maar' wel neg.part. Zonder 'maar' niet.
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zaltekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : j
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
vorm: durfdntgij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: jij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wuir
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2).
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN).
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mallekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: os iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: os een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga maar.
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gonge
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gongt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongekikke
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongtjij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ij gongt
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gongen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongdegoor
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gulder gongen
opmerking: rechte volgorde lijkt me bijzonder onwaarschijnlijk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongewij
opmerking: rechte volgorde lijkt me bijzonder onwaarschijnlijk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zulder gongen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongezezoor
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
opmerking: zou ook tegenwoordig deelwoord 'zittend' kunnen zijn
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijzelven
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zijzelven
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em