SAND-data Meterik (L245p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Meterik

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L245p[/k][h]146[/h][i]145[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in der dialect. Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Gisteren wandelde den door het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] Komt terug in nagesprek, seconde 1377 cd 2 sound
informant [a] Ze weet nie dat Marie gisteren dood is gegaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor. Ze weet niet dat Marie gisteren dood is gegaan. [/v] sound
informant [a=j] Ja das goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in euw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 1392 cd 2 sound
informant [a=n] Dat is nie goed. Der wil niemand niet danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Betekent dit dat iedereen danst of dat niemand et doet. [/v] sound
informant [a] Ja andere kunne wel danse maar zie danst nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in euw dialect. Vertaal. Els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Dat is nie goed. Els die wil nie danse en ze wil ook nie zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 1430 cd 2 sound
informant [a] Niemand hee dat ooit gewild. [/a] Informant vergeet laatste gedeelte van de zin '...of gekund' te vertalen tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook voor veur. Vertaal. Niemand haai dat ooit gekunne. [/v] Hulpinterviewer vergeet element dat voor voltooid deelwoord 'gewild' staat af te vragen. sound
informant [a=n] Niemes haai dat gekost. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel willen op eten. [/v] sound
informant [a] Jan haaiet ganse brood wel willen op ete. [/a]

haai et
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk hee deze zin in euw dialect. Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] Hulpinterviewer vraagt zin af alsof het 'Hoe gebruikelijk is...'-zin is (maar dan zonder 'komt voor'-vraag), maar het is gewoon een vertaal-zin sound
informant [a] Vertel maar nie wie zij haai kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in euw dialect. Hoe gebruikelijk hee deze zin in euw dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 1567 cd 2 sound
informant [a=n] Vertel mi eens wie zij haai kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk naar het plaatje en vul de zin aan. Marie en Piet wijze na _. [/v] sound
informant [a] Marie en Piet wijze na elkaar. Na iejen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk naar het plaatje en vul de zin aan. Toon wast _. [/v] sound
informant [a] Toon was zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Een timmerman het gene nagel bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk naar het plaatje en vul de zin aan. Fons zag een slang naast _. [/v] Informante verstaat zin niet goed en begrijpt hem vervolgens verkeerd. Als de hulpinterviewer zelf alvast zinnen met 'zich' gaat opperen, gaat de vrouw wel akkoord maar het is onduidelijk of dit haar eigen, spontane antwoord zou zijn. sound
informant [a] Fons zag een slang. [/a] sound
hulpinterviewer Naast zich. sound
informant O naar zich toe kijke. Fons zag een slang naar zich toe kijke. sound
hulpinterviewer Naar zich zitte ofzoiets. sound
informant Of nevve zich zitte. Informante verstaat zin niet goed en begrijpt hem vervolgens verkeerd. Als de hulpinterviewer zelf alvast zinnen met 'zich' gaat opperen, gaat de vrouw wel akkoord maar het is onduidelijk of dit haar eigen, spontane antwoord zou zijn. sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werke. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 1606 cd 2 sound
informant [a] Erik liet zich veur mij werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mee drijve op de wolke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minute een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan hed in twee minute een bier gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoene lope gemakkelijk. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 1647 cd 2 sound
informant [a] Deze schoe dees schoen zijn heel gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook voor. Veur moet ik dan zegge. Dees schoen lope zich erg gemakkelijk. [/v] sound
informant [a=j] Dees schoen lope zich heel gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard der kent zichzelf heel goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin ook voor in o dialect. Ward het gehoord datter fotoos van zichzelf in detalage staan. [/v]

dat er d etalage
Hulpinterviewer presenteert vraag als 'komt voor'-vraag terwijl het om een vertaal-zin gaat. sound
informant [a] ward het gehoord datter fotoos van zieneige in de etalage sta [/a]

dat er zien eige
tagging sound
informant ward haai gehoord datter fotoos va zieneige in de etalage stong

dat er zien eige
sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Azzik zuinig leef da leef ik zoas mien elders dat wojje. [/a]

az ik zo as
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Assie nog drie jaar leeft dan leeftie langer as sie vader. [/a]

as ie leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 1660 cd 2 sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan leeftse nie lang meer. [/a]

as se leeft se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Alset nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v]

als et
sound
informant [a] Azzet nou nog leeft dan leefdet morgen ook nog. [/a]

az et leefd et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As gi zo losbandig leeft dan leefde nooit zo lang as ik. [/a]

leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Asse veur eur werk leve dan leve ze nie veur eur kinder. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] As ge gezond leeft dan levede langer. [/a]

leve de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Alser zo weinig mensen van de landbouw leven dan levener veel meer mensen van werk in de fabriek. [/v]

als er leven er
sound
informant [a] Aster zoveel mense van landbouw leve dan leveder veul meer mense van werk in de fabriek. [/a]

as ter zo veel leve der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje innet paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] As Pietje en Liesje innet paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a]

in et
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As wi sober leve dan leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As wi eerlijk leve dan leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef eens wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef eens wat minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in o dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=j] Ik ving dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in o dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Die komt veur ja. Ik ving dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
commentaarInformante antwoordt dat de zin voorkomt maar vertaalt toch in andere volgorde: 'a=n'  sound
hulpinterviewer Moet zwemme kunne zegge ze niet. sound
informant Nee nee. Moet kunne zwemme. sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in o dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee das nie goed. Ik ving dat iedereen moet kunne zwemme. [/v]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in o dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee das ook nie goed. Iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in o dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Ook nie goed. Ik ving dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in o dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee das nie goed. Ik weet dat Elly brood moet ete. [/a]

da s
sound
informant Ik weet dattie morgen brood moet ete wil ete.

dat ie
sound
hulpinterviewer Ik weet dat Eddy morgen brood wil ete ja. sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in o dialect. Vertaal. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Dat is nie goed. Elly moet vroeg op sta. [/a] sound
informant Die moet vroeg kunne op sta. sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Das goed. Ik denk dat Marie em zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Zitten hier nergens geen muize. [/v] sound
informant [a=j] Die komt in os dialect veur ja. Zitte hier nergens geen muis. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in o dialect. Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Dat is nie goed. Hij spreekt nie goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in o dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 1711 cd 2 sound
informant [a=n] Das nie goed. Niet iedereen is ene vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in o dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vriende. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 1744 cd 2 sound
informant [a=n] Das nie goed. Hi het gaar geen vriende. [/a]

da s
sound
informant Of nergens geen vriende kan ook. Hi het nergens geen vriende. sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in o dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer ete niet. [/v] sound
informant [a=n] Dat is nie goed. Hij wil helemaal geen soep ete. [/a] sound
informant Of gaar geen soep kan ook. sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in o dialect. Boeken het Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Das nie goed. Jan he drie boek. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in o dialect. Jan weet dattie veur drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v]

dat ie
sound
informant [a=j] Das goed. Jan weet dattie veur drie uur ziene wagen moet hebbe gemaakt. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dattij veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v]

dat ij
Komt terug in nagesprek seconde 1786 cd 2 sound
informant [a=n] Jan weet dattie veur drie uur ziene wagen klaar moet hebbe. Of gemaakt moet hebbe kan allebei. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in o dialect. Jan weet dattij veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v]

dat ij
sound
informant [a=j] Das goed. Jan weet dattie veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in o dialect. Jan weet dattie veur drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v]

dat ie
sound
informant [a=n] Nee das fout. Nie hebbe moet maar gemaakt moet hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mense om hooi vannet land te halen. [/v]

van et
Komt terug in nagesprek seconde 1821 cd 2 sound
informant [a] Hedde genoeg mense um hooi vannet land te hale. [/a]

he de van et
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Komt deze zin voor. Vertaal. Hedde genoeg mense veuret hooi vannet land te hale. [/v]

he de veur et van et
sound
informant [a=n] Hedde genoeg mense ummet hooi vannet land te hale. [/a]

he de um et van et
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 1861 cd 2 sound
informant [a] Et war schoon van Jan um te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Komt deze zin voor. Veur moet ik dan zegge. Vertaal. Het was aardig van Jan veur te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Ik vonget heel schoon van Jan um te kome werke. [/a]

vong et
sound
hulpinterviewer [v] Het was aardig van Jan um te kome te werke. [/v] sound
informant [a] Et war schoon van Jan um te kome werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Het war schoon van Jan om kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Ja twas heel schoon van Jan um te kome werke. [/a]

t was
sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar om te heffe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeure. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 1953 cd 2 sound
informant [a] Hi kan heel hard sta zanike. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we daar kwame regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof daddik groter ben dan hij. [/v]

dad ik
Komt terug in nagesprek seconde 2001 cd 2 sound
informant [a] Ik gelowe ik geloof dat ik groter ben as ij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 2011 cd 2 sound
informant [a] Ze gelooft dattie eerder thuis is as ik. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je geloof toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 2033 cd 2 sound
informant [a] Gi geloof toch zeker niet dattij sterker is as ik. [/a]

dat ij
Informante zegt 'as ik' terwijl in voorbeeldzin 'als jij' voorkomt sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dat wij rijker zie dan zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Wij gelove dat gij lang zo slim nie ziet as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 2049 cd 2 sound
informant [a] Jullie gelove toch zeker nie dat zij armer zie as wij. [/a] Informante zegt in antwoordzin '...as wij' ipv 'as jullie'. Later komt ze hier weer wel op terug (seconde 1960) maar ze zegt dan 'Jullie gelove toch zeker niet dat wij armer zie dan jullie', waarin het eerste 'wij' dus afwijkt van het 'zij' dat in de voorbeeldzin staat. tagging sound
hulpinterviewer As jullie. As jullie. sound
informant As jullie. tagging sound
informant Jullie gelove toch zeker niet dat wij armer zie dan jullie. Informante zegt 'dat wij armer zie dan jullie' ipv 'dat zij armer zie dan jullie' sound
informant Dat wij armer zie dan jullie. sound
hulpinterviewer Gullie gelove toch zeker nie dat wij armer zien as zij. sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 2093 cd 2 sound
informant [a] Ik geloof dat Lisa even schoon is as Anna. [/a] Informante zegt 'ik geloof' ipv 'u gelooft' dat in de voorbeeldzin staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 2105 cd 2 sound
informant [a] Ik geloof dat Louis en Geert sterker zie dan _. Hoe hete ze weer. As Peter. [/a] Informante antwoordt met 'Ik geloof' terwijl er 'Hij gelooft' in de voorbeeldzin staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in o dialect. Hij slaapt. Hij doet. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 2142 cd 2 sound
informant [a=j] Ja die komt veur. Hij slaapt ennie doet. [/a]

en ie
Moeilijk te zeggen of informante strekking van de zin snapt: het lijkt erop of ze 'hij slaapt' en 'hij doet' als twee aparte, niet met elkaar samenhangende zinnen ziet. Geldt ook voor 228. tagging sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in euw dialect. Hij slaapt. Et doet. [/v] sound
commentaarZie ook opmerking onder 227 (seconde 2040)  sound
informant [a=n] Die komt voor hij slaapt. Hi doet. [/a] sound
hulpinterviewer Et doet. sound
informant Et doet et doet nee. Et doet dat is nie goed. Hi slaapt wel. sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in o dialect. Slaapt hij. Ie doet. [/v] sound
informant [a=n] Slaapt hij is goed maar et doet nie. [/a] Zie ook opmerking 227 (seconde 2040). Informante zegt bovendien dat 'et doet' niet goed is, terwijl in deze voorbeeldzin 'ie doet' voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. De lamp doet niet meer brande. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 2198 cd 2 sound
informant [a=n] Das nie goed. De lamp die brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lamp nie meer. [/v] sound
informant [a=n] De lamp brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in o dialect. Doet Marie elke avond danse. [/v] sound
informant [a=j] Die komt veur ja. Doet Marie iederenavond danse. [/a]

iedere n avond
tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in u dialect. Doedegij et brood even snijde. [/v]

doe de gij
Komt terug in nagesprek seconde 2242 cd 2 sound
informant [a=j] Dat is nie goed. Doedegij de weg even snijde. [/a] Informante zegt dat zin niet goed is, maar dit komt omdat zij 'weg' ipv 'brood' gebruikt. Informante vertaalt zin echter gewoon met constructie zoals in de voorbeeldzin, dus 'a=j' tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in o dialect. Ik doe wel even de kopkes wasse. [/v] sound
informant [a=j] Ik doe wel even de tasse uit wasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 2265 cd 2 sound
informant [a] Der jongen zien moeder is gisteren gestorve _. [/a] sound
hulpinterviewer Der jongen zien moeder die gisteren hertrouwd is. sound
informant [a] Der jongen zien moeder die gisteren getrouwd is stong achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zate was net geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 2282 cd 2 sound
informant [a] Dee geld het moet mij maar wat geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in o dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wat denkde wie ik in de stad gezie heb. [/a]

denk de
tagging sound
informant Wat denkde gij.

denk de
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelost. [/v] sound
informant [a=j] Wat denkde gij hoe dat zet hebben op gelost. [/a]

denk de ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in euw dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebbe op gelos. [/v] sound
informant [a=n] Wat denkde hoe dat ze dat hebben op gelost. [/a]

denk de
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in euw dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Wat denkde wie dat ik in de stad gezie heb. [/a]

denk de
tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Hi het zen hand gewasse. [/a] tagging sound
commentaar[meta][k]L245p[/k][h]146[/h][i]145[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Hi het zien hand gewasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Komt deze zin ook voor. Hi het zich zien hande gewasse. [/v] sound
informant [a=n] Hi het zien hand gewasse. [/a] sound
hulpinterviewer Zich is der niet tusse. sound
informant Nee. Hi het zich zien hand gewasse nee. sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hi het zien hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hi het zien been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan hebbe gekund. [/v] Hulpinterviewer vergeet 'Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect' te vermelden sound
informant [a=n] Zouwie dat nee dat klopt nie. Zouwie dat is nie goed. Zouwie dat gedaan hebbe gekund. Zouwie dat klaar hebbe gekrege. [/a]

zou ie
Informante geeft weliswaar dezelfde zin als de voorbeeldzin, maar volgens mij herhaalt ze de zin slechts en vindt ze hem niet goed: getranscribeerd als 'a=n' sound
informant Hoe zouwie dat hebbe kunnen doen.

zou ie
sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in o dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in o dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Das nie goed. Zouwie dat geda hebbe. [/a]

zou ie
sound
informant Hoe zouwie dat hebbe kunne doe.

zou ie
sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in o dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in o dialect. Vertaal. Zouwij dat doen gekund hebbe. [/v]

zou hij
sound
informant [a=n] Das nie goed. Zouwie dat gekos hebbe. [/a]

da is zou ie
sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in o dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb gene zin um de koe te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin veur in o dialect. Vertaal. De politie zou bijjem kome en neme hem mee. [/v]

bij hem
sound
informant [a=n] De politie zou bijjem kome ennem mee neme. [/a]

bij hem en em
sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in o dialect. Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 2316 cd 2 sound
informant [a=j] Marie al heur koewe zien bij de overstroming verdronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in o dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Dat daar denk ik nog niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in o dialect. Die jongen zie ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] Der jong der zie ik mee naar de markt gewees. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in o dialect. Ik heb al de eerste drie somme gemaakt. De welke heddegij gemaakt. [/v]

he de gij
sound
informant [a=n] Ik heb al de eerste drie somme gemaakt. Welke heddegij gemaakt. De is nie goed. [/a]

he de gij
sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in o dialect. De wat voore heddegij weg gebracht. [/v]

he de gij
sound
informant [a=n] Das nie goed. Welken heddegij weg gebracht. [/a]

he de gij
sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb nog nooit iemand boos zien worde op deze jongen. Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] Komt terug in nagesprek seconde 2379 cd 2 sound
informant [a=n] Ik heb nog nooit iemand kwaad zie worre op der jongen. Ik geloof datsem allemaal wel aardig vinge. Wel schoon vinge. [/a]

dat se em
sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin veur in o dialect. Vertaal. Ik heb heel wat lope gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Ik heb heel wat lope geda nee die komt nie veur. Snie goed. Kheb heel wat af gelope. [/a]

ik heb
sound
informant Of ik heb mij wat af gelope. sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand mag het zie dus gij hoevet ook niet te zie. [/a]

hoef et
sound
informant Gij mag et ook nie zie. sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Niemand mag het zie dus ik ving dat gij het ook nie mag zie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Et gebeurde toen gij gingt. Toen gij weg gingt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ik weet waar gij geboren ziet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu ge klaar bent mag gij gaan. [/v] sound
informant [a] Nou ge klaar ziet mag die ga. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in o dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in o dialect. Vertaal. Ik weet dat ij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ik weet dattie is ga zwemme. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=875] Komt deze zin veur in euw dialect. Ik weet dattie is weeste zwemme. [/v]

dat ie
sound
informant [a=j] Ik weet dattie is weeste zwemme dat is goed ja. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in euw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in euw dialect. Vertaal. Ik weet dat hij gaan zwemmenis. [/v]

zwemmen is
sound
informant [a=n] Snie goed. Ik weet dat hi is gaan zwemme. [/a]

das nie
sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin veur in euw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in euw dialect. Vertaal. Ik weet dat hij zwemmenis gaan. [/v]

zwemmen is
sound
informant [a=n] Snie goed. Ik weet dat hij is gaan zwemme. [/a]

das nie
sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin veur in euw dialect. Vertaal. Wil je nog koffie Jan. Jaaik. [/v] sound
informant [a=n] Wilde nog koffie Jan. Ja. Nee jaaik das nie goed nee. [/a]

wil de
tagging sound
informant Wildegij nog koffie Jan. Ja.

wil de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in o dialect. Vertaal. Hebben ze gegete. Jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Hebbe ze gegete. Wat der achter kwam was nie goed. Ja ze hebbe gegete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Hebbe ze gegete. Ja dat hebbe ze. sound
informant Jaanze dat is vreemd voor mij. Helemaal vreemd. sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin veur in euw dialect. Vertaal. Is hem dood. [/v] sound
informant [a=n] Is nie goed. Issie dood. [/a]

is ie
sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is de mens der ze geroepen hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de mens die dat verhaal vertelde. Of het verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dattet verhaal heeft verteld. [/v]

dat et
sound
informant [a] Dat is de mens dat ik denk dien het verhaal heeft verteld. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebbe. [/v] sound
informant [a] Dat is de mens wat ik denk der ze geroepen hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect. Wanneer zal de wereldvrede kome. Nooit nie. [/v] sound
informant [a=j] Wanneer zal de wereldvrede kome. Nooits denk ik. Nooits nie. Ja nooits nie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Nooits nie da kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer Zou kunne. sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Et schijnt dat ze niks mag ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Et lijkt wel ofter iemes in den hof staat. [/a

of er
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in euw dialect. Hij heet de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hi het den bal inne mand gegooid. Niet gegooid in de mand. [/a]

in de
tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in euw dialect. Vertaal. Zal ik koken. Dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Zal ik koke. Ja doe maar. [/a] sound
hulpinterviewer Dat doede maar.

doe de
sound
informant Dat doede maar of ja doe maar. sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in euw dialect. Vertaal. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Beloof mij dat gij dat boek nooit meer weg zult stoppe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur in o dialect. Vertaal. Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a=n] Wat zegde wat gij gekocht het. [/a]

zeg de
sound
hulpinterviewer Wat zeg mij he. sound
informant O wat zegt mij. sound
hulpinterviewer Wat zeg mij dat je gekocht hebt. sound
informant Dat is gene goeie zin. sound
informant Wat heddegij eigenlijk gekocht. Wat hedde gekocht.

he de gij he de
sound
informant Laat eens kijke wat ge gekocht het. sound
hulpinterviewer [v=495] Vertaal. Ik denk dat je veel weg zou moete gooien. [/v] Hulpinterviewer zegt bij deze zin 'Vertaal' terwijl er 'Komt deze zin voor in uw dialect' en 'Hoe gebruikelijk is deze in uw dialect' gevraagd moet worden. Deze vraag komt terug in nagesprek seconde 2427 cd 2 sound
informant [a=n] Ik denk dat ge veul zult moete weg gooie. [/a] Zie ook aantekeningen in transcriptieverslag tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel zou weg moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk dat ge veul weg moet gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. Ik denk dat je veel zou moete weg gooien. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk dat gi veul weg moet gooie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin veur in uw dialect. Zoon ding ene heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
informant [a=n] Zoon ding heb ik nog nooit gezie. Maar ene hoorter niet in. [/a]

hoort er
sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin veur in o dialect. Gij bent ook ene rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Gij ziet ook ene rare. Ene nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat voor boek hedde gekocht. [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wie hedde op de kermis gezie. [/a]

he de
sound
hulpinterviewer Wie het o op de kermis gezie. sound
informant O wie het o oppe kermis gezie.

op de
sound
hulpinterviewer Ja wie heeft je he. sound
informant Wie het o oppe kermis gezie.

op de
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappele schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die petatte schille nie gemakkelijk. Die schille zich nie gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt inne zon. [/a]

in de
tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook voor. Marie trok de deken naar der eige toe. [/v] sound
informant [a=j] die komt veur ja marie trok de deken na eureige toe [/a]

eur eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in o dialect. Marie zeg dat gij Piet een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Marie zeg dat gij Piet een boek nee dat klopt nie. Marie zeg dat gij geprobeerd het um Piet een boek te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in o dialect. Wim dach dat ik Els haai geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Wim dach dat ik geprobeerd haai um Els een cadeau te geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in o dialect. Karel weet dat gij het geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a=j] Karel weet dat gij het geprobeerd um Marie een boek te verkope. [/a] tagging sound
veldwerker [n][v=018] Kan u eens vertale. Ze weet niet dat Marie gisteren dood gegaan is. [/v] sound
informant [a] Ze weet nie dat Marie gisteren is dood gega. Niet dood gegaan is maar is dood gega. [/a] tagging sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet danse. [/v] sound
informant [a=n] Der wil niemand danse. [/a] sound
veldwerker Want daarstraks had u het vertaald der wil niemand niet danse. sound
informant [a=j] Der wil niemand niet danse. Dat kan ook maar der wil niemand danse. [/a] sound
veldwerker Kan dat ook. sound
informant Der wil niemand danse dan danst er niemand. sound
veldwerker En als u zegt der wil niemand niet danse. sound
informant Als gij vraagt um met mij te dansen he en gij vraagt nach een andere um te danse zeg je der wil niemand nie met mij danse. sound
veldwerker [v=025] Zou u eens kunne vertale. Niemand heeft dat gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand het dat gekos. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge niemand het dat gekunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Niemand het dat gekost. Dat had niemand gekost. [/a] sound
veldwerker [v=028] Zou u nog eens kunne vertale voor mij. Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mij eens wie ze haai kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker Kan u ook zegge vertel mij eens wie da ze haai kunne roepe. sound
informant Vertel mij eens wie dat ze haai kunne roepe. Nee. sound
veldwerker [v=040] Kan u nog eens vertale. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet mij voor um werke. [/a] tagging sound
veldwerker [v=044] Kan u nog eens vertale. Deze schoene lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Deze schoe zie gemakkelijk. Deze schoe lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=057] Kan u nog eens vertale. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As zij zo gevaarlijk leeft dan leefte niet lang meer. [/a]

leeft te
tagging sound
veldwerker [v=148] Kan u nog eens vertale. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Niet iedereen is vakman. [/a] sound
informant [a=n] Niet iedereen is ene vakman. [/a] sound
veldwerker Omdat u vanochtend zei u nog dat u ook zou kunne zegge iedereen is gene vakman. sound
informant Iedereen is gene vakman nee zo noeme wij dat nie. Niet iedereen is ene vakman. sound
veldwerker [v=149] En kan u dan nog eens vertale. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=n] Hij heet nergens geen vriende. [/a] sound
veldwerker En als de betekenis is dat hij heeft niet overal vriende dus op sommige plaatse. sound
informant Hij hed op heel veel plaatse geen vriende. sound
informant Hij hed op veul plaatse geen vriende. sound
informant De meeste plaatse hettie geen vriende.

het ie
sound
veldwerker Maar als hij nu op de meeste plaatse wel vriende heeft en op een paar plaatse nie. sound
informant Hi hed niet overal vriende. sound
veldwerker [v=157] Kan u nog eens vertale. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet dattie veure drie uur de wagen klaar moet hebbe. Of gemaakt moet hebbe. [/a]

dat ie
sound
veldwerker [v=188] Kan u nog eens vertale. Heb je genoeg mense om hooi vannet land te hale. [/v]

van et
sound
informant [a] Hedde zat mense ummet hooi vannet land te hale. [/a]

he de um et van et
tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge hedde zat mense veuret hooi vannet land te hale. Veur in plaats van um. [/v]

he de veur et van et
sound
informant [a=n] We hebbe zat mense veuret hooi vannet land te hale. Um. Um zegge wij. Nee nie veur. [/a]

veur et van et
sound
informant We zegge dan wel we hebbe der zat mense veur. sound
informant Der zie zat mense veur um dat hooi vant land te hale.

van et
sound
veldwerker [v=189] Kan u nog eens vertale. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Et war schoon van Jan um te kome werke. [/a] sound
veldwerker [v] Kan u daar zegge et war schoon van Jan veur te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Et war schoon van Jan veur te kome werke. Nee. Um te kome werke. [/a] sound
veldwerker [v] Kan u zegge et was schoon van Jan om kome te werke. [/v] sound
informant [a=j] Et war schoon van Jan um kome te werke. Ja das goed. [/a]

da is
tagging sound
hulpinterviewer Dattie kwam werke.

dat ie
sound
informant Kan ook. Et war schoon dattie kwam werke.

dat ie
sound
veldwerker [v] En kan u zegge et war schoon van Jan om te kome te werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Et war schoon van Jan um te kome werke. [/a] sound
veldwerker En um te kome te werke. sound
informant Nee um te kome te werke nee. Um te kome werke. Dat te moet weg. sound
veldwerker [v=199] Kan u eens vertale in het Horster. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hi staat te zanike. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] En kan u eens vertale. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hi kan staan zeure is nie goed. Hi stong te knooie. [/a] sound
veldwerker Hi kon staan knooie. tagging sound
informant Ja. sound
informant Hij bleef aant knooie.

aan et
sound
veldwerker [v] En kan u zegge hij kon staan te knooie. [/v] sound
informant [a=j] Hi stong toch hi kos sta te knooie. Dikwijls sta te knooie. Ja dat kan wel ja. [/a] sound
informant E GELOOF sound
veldwerker [v=215] Kan u nog eens vertale voor mij. Kgeloof dat ik groter ben dan hij. [/v]

ik geloof
sound
informant [a] Ik geloof dat ik groter ben as hij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=216] Kan u nog eens vertale. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat hij eerder thuis is as ik. [/a] Informante zegt 'hij' ipv 'jij'. Veldwerker vraagt daarna wel of 'hij' 'gij' is en informante beaamt dit. tagging sound
veldwerker En hij is gij. sound
informant Ja. sound
veldwerker [v=217] Kan u nog eens vertale. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Gi geloof toch niet dat hij sterker is as ik. [/a] tagging sound
veldwerker Sterker is dan jij. sound
informant [a] Sterker is dan gij. [/a] sound
veldwerker [v=220] Kan u nog eens vertale. Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Gi geloof toch zeker niet dat zij armer zie dan gij. Jullie wij praten nie van jullie. [/a] tagging sound
informant Jullie prate wij nie. Wi zegge van gij en mij en hij. sound
veldwerker [v] En kan u eens vertale ik ben groter dan hij. [/v] sound
informant [a] Ik be groter as hij. [/a] sound
veldwerker [v=221] En kan u dan nog eens vertale. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij geloof dat Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] En kan u nog eens vertale. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Louisa en Jan sterker zie dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
veldwerker U zegt sterker zien dan Geert en Peter. Zou u ook kunne zegge sterker zien as Geert en Peter. sound
informant Sterker zien dan. sound
informant As Geert dat kan wel maar dan zegge wij. sound
veldwerker [v=227] Nog even nog die hij slaapt en hij doet. Dus apart kome die zinnetjes voor. Maar as ze nu een situatie is waarin dat daar iemand ligt te slape en ik zeg hij slaapt en iemand anders zegt hij doet. [/v] sound
informant Hij slaapt. Hij doet. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Nee nee. Hij slaapt. Hij doet nie. sound
veldwerker [v=245] Kan u nog eens vertale. De lamp doet niet meer brande. [/v] sound
informant [a=n] De lamp brandt nie meer. [/a] sound
veldwerker U zou nie zegge de lamp doet niet _. sound
informant Nee nee. Die lamp brandt nie meer. sound
veldwerker [v] En kan u zegge. Der zit nog wel een lamp in maar brande doetie lamp nie meer. [/v]

doet ie
sound
informant [a=n] Der zit nog een lamp in maar ze brandt nie meer. [/a] sound
veldwerker Maar u zegt nie maar brande doetie nie meer.

doet ie
sound
informant Nee dat zegge we niet. sound
veldwerker [v=247] Kan u eens vertale in het Horsters. Doe het brood even snijde. [/v] sound
informant [a=j] Doet de weg maar even snije. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] Kan u nog eens vertale. Ik zie de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is. [/v] sound
informant [a] Ik zie der jong waar de moeder gisteren van hertrouwd is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Kan u nog eens vertale. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Dee geld het moet mij maar wat geve. [/a] sound
veldwerker [v] U zegt der geld het. Kan u ook zegge wer geld het. [/v] sound
informant [a=n] Wie geld het nee wi zegge dee geld het. Dee geld het dee geefet maar aan mij. [/a] sound
veldwerker geef et sound
veldwerker [v=317] Kan u nog eens vertale. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=j] Marie aller koewe. Maries eur koewe aller koewe Marie aller koewe zie verdronke bij de overstroming. [/a]

al eur
Later (seconde 2367 en 2371) toch 'a=n' sound
veldwerker Maar u kan wel zegge Marie al heur koe. sound
informant Marie aller koewe ja.

al heur
sound
veldwerker Kan u dat ook zegge. sound
hulpinterviewer Alle koewe van Marie zie verdronke. sound
veldwerker Maar et gaat hier om Marie al heur koewe. sound
hulpinterviewer [a=n] Alle koewe van Marie zie verdronke. Maar nie Marie aller koewe. [/a] sound
informant [a=n] Marie aller koewe nee dat zegge ze ook niet. [/a] sound
veldwerker [v=329] Kan u nog eens vertale. Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Ik geloof datse deze jongen allemaal wel schoon vinge of wel aardig vinge. [/a]

dat se
sound
veldwerker Zou u kunne zegge ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Nee. sound
veldwerker [v=495] Kan u nog eens vertale. Ik denk dat je veel zou moete weg gooie. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk dat ge veul moet weg gooie. [/a] tagging sound
veldwerker En as er zou nog tusse moet. sound
informant Veel zal moete weg gooie nee. Ik denk dat ge veul moet weg gooie. sound
hulpinterviewer Zut moete weg. sound
informant Nee ik denk dat gi veul moet weg gooie. sound
veldwerker [v] En ik denk da ge veel weg zut moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Nee zo zegge wi dat nie. Ik denk dat gi veul moet weg gooie. [/a] sound
veldwerker [v] En ik denk dat gi veel zult weg moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk dat gi veul moet weg _. Nee zo zegge wi dat nie. [/a][/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
039 Fons zag een slang naast ... Toen Fons een slang naast... zag liep hij hard weg. komt voor : j
vorm: neven em
039 Fons zag een slang naast ... Toen Fons een slang naast... zag liep hij hard weg. komt voor : j
vorm: neven zich
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: wie zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: waar zijn moeder van
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: sien hand
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: sich de hand
352 Ik weet dat hij zwemmen gaan is In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag.; Voorkomende volgordes rangschikken naar gebruikelijkheid komt voor : n
vorm: dat hij is gaan zwemmen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
vorm: wat ik denk die
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: geen een
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
vorm: haij kunnen roepe
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
opmerking: helemaal nix
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
vorm: geen een boek
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan rookt nie meer
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: weette gij ge
opmerking: twijfel over interpretatie...
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: wette gij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
opmerking: andere betekenis..
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
opmerking: andere betekenis..
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weette gij
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: ge weet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dage
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: ziet
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: elkaar
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: sich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij sich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij um
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
vorm: doar
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: of dat er enne hond in deze kast zit
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: of dat doar
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asgij left lef
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asiederen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as af en toe
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
opmerking: niet gebruikelijk
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
vorm: dat gij
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k gaij
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaij ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ge goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat e
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gij goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goade gij
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht ie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goa
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goawe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaade
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goa
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging gij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wijginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingde gij
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wie dat er aan de deur was
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wie ofter aan de deur was, kan wel niet gebruikelijk
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: den
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: den
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: den
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: den
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: den
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: den die
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: wat ik denk die
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: wat denk ik die
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: aan het wegsmijten
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: sta te zanike
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ben
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: such
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich