[v=297] Komt deze zin veur in o dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in o dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v]