[v=149] Komt deze zin voor in o dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vriende. [/v]