SAND-data Didam (L034p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Didam

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]L034p[/k][h]143[/h][i]144[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in u dialect. Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Gisteren wandele ik deuret park. Nee diede niet. [/a]

deur et
Informante vertaalt in eerste instantie in de eerste persoon - 'ik' - maar later (seconde 1014 cd 1) zegt ze ook wel 'die'. tagging sound
informant Gisteren wandelde ik deurt park. Of die deuret park.

deur t deur et
tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 202, cd 3). sound
commentaarInformante vertaalt zin niet maar zegt alleen maar 'jawel da kan'.   sound
informant [a] Jawel da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
informant [a=n] Zee wist niet da Marie gestorve was. [/a] Informante liet eerder (seconde 1064) na zin 'Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is' te vertalen, maar geeft als antwoord op de vraag of 'Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve' voorkomt wel een vertaling met die volgorde ('gestorve was'). tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Er wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant [a=n] Er wil niemand _. Er wil gee mens danse. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Er wil niemand danse kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heef dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand het gewild of gekund. Dat kan zo wel. [/a] Niet helemaal letterlijk vertaald. tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 217 cd 3). sound
informant [a] Jan hat hele brood wel op wille ete. [/a]

hat t
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] _ wie zee had kunnn roepe. [/a] tagging sound
informant [a] Vertel maar niet wie ze het kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 238, cd 3). sound
informant [a=n] Vertel wie hasse kunne roepe. [/a]

ha se
Informante vertaalt niet heel letterlijk. tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin veur innet dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in eur dialect. Vertaal. Vertel mij eens wie of zij had kunne roepe. [/v]

in et
Informante vertaalt zin niet en geeft ook niet aan of zin gebruikelijk is of kan voorkomen. Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 310, cd 3). sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] Informante vertaalt zin niet. sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk naar het plaatje en vul de zin aan. Marie en Piet wijze naar _. [/v] sound
informant [a] Noar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk naar het plaatje en vul de zin aan. Toon wast _. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 325, cd 3). sound
informant [a] Toon was de arme. [/a] Informante zegt 'Toon was de arme' terwijl ze eigenlijk moet aangeve dat Toon zichzelf aan het wassen is. tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman heb geen spijkers bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk naart plaatje en vul de zin aan. Fons zag een slang naast _. [/v]

naar t
Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 369, cd 3). sound
informant [a] Toon der zit een slang neveno. [/a]

neven o
Informante vertaalt niet heel letterlijk. tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werke. [/v] tagging sound
commentaarInformante geeft geen vertaling maar zegt alleen dat zin hetzelfde blijft.  sound
informant [a] Blief da zelfde he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich met drijve op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 384, cd 3). sound
informant [a] Toon bekeek zich in de spiegel. [/a] Ik heb niet echt het idee dat informante hier zelf vertaling geeft: ze herhaalt volgens mij de zin. tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minute een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan het in twee minute een biertje gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoene lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dee schoen lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Ja die ken zichzelf goed ja. [/a] Informante vertaalt zin niet echt letterlijk. tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin veur in u dialect. Ward heft gehoord datter fotoos van zichzelf inne etalage staan. [/v]

dat er in e
Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1196, cd 3). sound
informant [a] Ward hef gehoord datter fotoos van _. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer _ dat er fotoos van im in de etalage staan. tagging sound
informant [a] Das goed. Inne etalage staan. Hoord. Ward he gehoord. Ward hef gehoord ja. [/a]

da s in e
sound
commentaarInformante zegt wel dat zin 'goed' is, maar ze vertaalt hem niet echt.  sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin veur in u dialect. Ward hef gehoord datter fotoos van humzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a=j] Ja van huzel of van o. [/a] sound
informant Nee van zichzelf van zichzelf ja is goed. Informante geeft verwarrend antwoord: zegt eerst dat 'van humzelf' ('van huzel') wel kan maar roept daarna dat het van zichzelf is. sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Azzik zuinig leef levik zoas mi ouders wille. [/a]

az ik leev ik
Informante leest mee van de lijst omdat ze de zinnen vaak niet goed kan verstaan. tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] As hij nog drie jaar leef dan leefie nog langer dan zien vader. [/a]

leef ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leefse niet lang meer. [/v]

leef se
sound
informant [a] As je zo gevaarlijk leef leefse niet lang meer. [/a]

leef se
Informante zegt 'je' terwijl er 'ze' staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Alset nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v]

als et
sound
informant [a] Als het nou nog leef dan leefet morgen ook nog. [/a]

leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie niet zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Asse voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere of voor hun blage. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] A Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leef dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] As je gezond leef dan leef je langer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leevn dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Alser zo weinig mensn van de landbouw leve dan levener veul mense van werk in de fabriek. [/a]

als er leven er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje innet paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v]

in et
sound
informant [a] Als Pieter en Liesje in weelde leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leve leev wee gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. Als we eerlijk leevn leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we eerlijk leve dan leve wie gelukkig. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kindere. [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kindere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 414, cd 3). sound
informant [a=g] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin da iedereen zwemme moet kunne. [/a] tagging sound
commentaarOnduidelijk of volgorde 'moet zwemmen kunnen' kan voorkomen of niet. Informante geeft in eerste instantie vertaling met volgorde 'zwemme moet kunne' (dus 'a=n', seconde 2033 cd 1), maar later (seconde 2040 cd 1) noemt ze volgorde 'moet zwemme kunne' ook maar het is niet duidelijk of ze nu de voorbeeldzin herhaalt (077) of bedoelt dat die volgorde ook kan voorkomen.  sound
informant Ik vin da iedereen moet zwemme kunne. Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. Kunne zwemme ja. sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Ik vin dat iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Ik vind dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 407, cd 3). sound
informant [a=n] Ik vin da iedereen moet kunne zwemme. [/a] Hier geeft informante vertaling met volgorde 'moet kunne zwemme' maar eerder (bij vraag 077, seconde 2033) gaf informante spontaan vertaling met 'zwemme moet kunne' dus waarschijnlijk kan deze volgorde wel voorkomen! Duidelijk is wel dat 'moet kunne zwemme' (075) de meest gebruikelijke is. tagging sound
hulpinterviewer [v=088] Komt deze zin veur in uw dialect. Ik weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwe. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet da Jan nieuwe schuur moet bouwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Komt deze zin veur in u dialect. Ik vind dat Marie moet naar Jef belle. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 437, cd 3). sound
informant [a=n] Marie die moet straks noar Jef belle. [/a] Informante vertaalt zin iets te vrij ('ik vind' ontbreekt). sound
hulpinterviewer [v=102] Deze zin komt veur in u dialect. Ik weet da Jan moet jammer genoeg vertrekkn. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 451, cd 3). sound
informant [a=n] Ik weet da Jan straks moet gaan vertrekke. [/a] Informante vertaalt zin iets te vrij. sound
hulpinterviewer [v=107] Komt deze zin veur in dialect. Ik weet dat Hans mag niet kome. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet dat Hans niet hier mag kome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Komt deze zin veur in u dialect. Ik weet da Jan wil varkens kope. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet dat Jan varkens wil kope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin veur in u dialect. Ik weet da Eddy morgen wil brood eetn. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 476, cd 3). sound
informant [a=n] Ik weet dat Eddy morgen brood wil ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin veur in u dialect. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op kunne staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] I denk dat Marie hum wel zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Zitte hier nergens geen muize. [/v] sound
informant [a=j] Zittn hier nergens geen muize in huis. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Hij spreek niet goed geen Frans. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 515, cd 3). sound
informant [a] Hij spreek nie goed en ook geen Frans. [/a Informante vertaalt zin vreemd als 'Hij spreekt niet goed en ook geen Frans' sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Iedereen is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vriende. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 546, cd 3). sound
informant [a=j] Hij heb overal geen vriende ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin veur in u dialect. Boeke heet Jan drie. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 587, cd 3). sound
informant [a=n] Hij wil geen soep niet meer ete. Hij wil geen soep niet meer eten. Hij wil geen soep meer ete. [/a] Informante geeft hier eerst antwoord op vraag 137 (terwijl de vraag die ervoor afgespeeld is, 154 was). Niet helemaal duidelijk of zin voor kan komen of niet, maar ik denk van niet omdat het erop lijkt dat informante eerst voor zichzelf opleest (van de lijst) en daarna vertaalt 'Hij wil geen soep meer ete'. Antwoord op vraag 154 pas op seconde 2337. sound
informant [a=j] Sgoed ja. Boeken heef Jan drie. [/a]

s goed
tagging sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur in u dialect. Jan weet dat hi veur drie uur de wagen moet hebbe gemaak. [/v] sound
informant [a=j] Jan weet datte veur drie uur de wagen moet hebbe gemaak ja. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur in u dialect. Jan weet dat hi veur drie uur de wagen moet gemaak hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Jan weet dat veur drie uur de wagen maakt moet hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur in u dialect? Jan weet dat hi veur drie uur de wagen gemaak moet hebbe. [/v] sound
informant [a=g] Jan weet dat hi voor drie uur de wagen gemaak moet hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin veur in u dialect. Jan weet dat hi veur drie uur de wagen gemaak hebbe moet. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 613, cd 3). sound
informant [a=n] Jan weet dat hij de wagen voor drie uur gemaakt moet hebbn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mense om hooi van het land te hale. [/v] sound
informant [a] Hej genoeg mense um hooi vant land te hale. [/a]

he j van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Het was bijzonder aardig van Jan um hier te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor ook voor. Het was aardig van Jan om kome te werke. [/v] sound
informant [a=j] Het was bijzonder aardig van Jan om hier kome te werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Deze ton is loodzwaar om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook voor. Disse ton is zwaar te drage. [/v] sound
informant [a=j] Deze ton is zwaar te drage ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij staat te zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeure. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1266, cd 3). sound
informant [a] Hij kan hij blijf staan zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Komt deze zin ook veur. Hij ka staan te zeurn. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1266, cd 3). sound
informant [a=n] En hij kan zeure. [/a] Informante geeft niet echt duidelijke vertaling. sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we daar kwame regende et. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. K geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dak groter ben as hij. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 631, cd 3). sound
informant [a] Ze geloof dasse eerder thuis is as ik. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Gij geloof toch niet dat hij sterker is as gij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dat wi rijker zijn as zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove dat jullie nie zo slim zijn as onszelve as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Jullie gelove toch niet da sij armer zijn as jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U geloof dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij geloof dat Lisa net zo mooi as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij geloof dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 651, cd 3). sound
informant [a] Hij geloof dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin veur in u dialect. Hij slaap. Hij doet. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 683, cd 3). sound
informant [a] Hij slaap ja hij doet. [/a] tagging sound
commentaarInformante geeft buitengewoon onduidelijk antwoord. Het lijkt erop of ze de vraag slechts voorleest van de lijst. Hier alleen als 'a' getranscribeerd en niet als 'a=n' of 'a=j' omdat niet duidelijk is of zin kan voorkomen of niet.  sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur in u dialect. Hij slaapt. Et doet. [/v] sound
informant [a] Een dut. E slaap een dut. Dutje. Een dutje. [/a] Informante begrijpt vraag verkeerd en verstaat 'doet' als 'dut' (dutje). Antwoord alleen als 'a' aangemerkt omdat niet duidelijk of zin kan voorkomen of niet. sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin veur in u dialect. Slaapt hij? Ie doet. [/v] sound
informant [a=j] Slaapt hij? Hij doet nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in u dialect. De lamp doet niet meer brande. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 707, cd 3). sound
informant [a=n] De lamp wil nie meer brande. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin veur in u dialect. Brande doet de lamp nie meer. [/v] sound
informant [a=n] Hij brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect. Doe Marie elke avond danse? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 789, cd 3). tagging sound
informant [a=j] Marie doet elkenavond danse. [/a]

elken avond
Informante vertaalt zin iets anders (nl. niet als vraag). tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur in u dialect. Doe dat brood even snije. [/v] sound
informant [a=j] Ja das goed. Doe het brood even snije. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in eur dialect. Ik doe wel even de kopkes wasse. [/v] sound
informant [a=j] I doe de kopkes wel even af spoele. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Der jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 807, cd 3). sound
informant [a] Den bank woar ze op zate was pas geverf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heef moet mij maar wat geve. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 837, cd 3). sound
informant [a] Wie geld heef den moet mien maar wat geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in u dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 868, cd 3). sound
informant [a=n] Wie dachdegij wat ik in de stad wiek in de stad ontmoet heb. [/a]

dach de gij wie k
Informante verspreekt zich maar vertaalt uiteindelijk met twee keer 'wie'. Verspreking ook getranscribeerd. tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Wat denke jullie hoe ze het hebbe op gelos. [/v] Antwoord op vraag 261 niet op cd 1, maar op cd 2. sound
commentaar[meta][k]L034p[/k][h]143[/h][i]144[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in u dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Wie dachdegij wat ik in de stad wiek in de stad ontmoet heb. [/a]

dach de gij wie k
Informante verspreekt zich maar vertaalt uiteindelijk met twee keer 'wie'. Verspreking ook getranscribeerd. sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Wat denkn jullie hoe ze het hebbe op gelos. [/v] sound
informant [a=n] Hoe denke gullie hoe zet hebben op gelos. [/a]

ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebbe op gelost. [/v] sound
informant [a] Ze hebbene nog wel aardig op gelos. [/a]

hebben e
Informante geeft geen duidelijke vertaling die letterlijk genoeg is. Het antwoord heb ik slechts als 'a' getranscribeerd omdat nog niet duidelijk is of zin daadwerkelijk kan voorkomen of niet. Ik denk dat de zin wel kan voorkomen, omdat de informante zin 261 met twee keer 'hoe' vertaalde. tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in u dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn hande gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij heef zijn hande gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Hij heef zijn hand hij zeef zen hemd gewasse. [/a] 'Zeef' is verspreking (moet 'heef' zijn). tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hij het zeen been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur in u dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant [a=j] Zou hij dat gedaan hebben kunne. [/a] Informante gebruikt niet 'gekund' maar 'kunne'. sound
commentaarInformante benadrukt volgorde '...hebbe kunne gedaan'.  sound
informant Zou hi dat hebbe kunne gedaan. Hebbe kunne gedaan. Zal hi dat hebbe kunne gedaan. Ja. sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in eur dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in eur dialect? Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebbe. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 921, cd 3). sound
informant [a] Dat het hee wel gedaan. [/a] sound
commentaarInformante geeft geen goede - nl. voldoende letterlijke - vertaling. Daarom alleen als 'a' getranscribeerd en niet als 'a=n' of 'a=j' omdat nog niet duidelijk is of zin kan voorkomen of niet.  sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin veur in u dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in u dialect? Vertaal. Zou hij da doen gekund hebbe? [/v] sound
informant [a] Dat het hee wel gekund. [/a] Informante geeft geen goede - nl. voldoende letterlijke - vertaling. Daarom alleen als 'a' getranscribeerd en niet als 'a=n' of 'a=j' omdat nog niet duidelijk is of zin kan voorkomen of niet. tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in u dialect? Vertaal. Ik heb geen zin en voere de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Ik he geen barst zin innet voere vanne koeie. [/a]

in et van e
sound
hulpinterviewer [v=311] Komt dese zin veur in dialect? Vertaal. Ik denk hij weg is. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 939, cd 3). sound
informant [a=n] Ik denk datte fort is. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Ik hebbem vandaag nog niet gezien dus ik denk hij is weg. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 946, cd 3). sound
informant [a=n] Ik denk datte voorgoed fort is. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. De politie zou bij hem kome en neme hem mee. [/v] sound
informant [a=n] De politie wou vandaag kome en wolle um met neme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in u dialect? Vertaal. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Marie zien beeste zijn allemaal verdronke bijt hoge water. [/a]

bij t
sound
informant Want enkele woorden doen wij natuurlijk anders zegge. sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in u dialect? Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Daar denk ik gaar nie aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in u dialect. Die jongen ben ik met naar de markt gewees. [/v] sound
commentaarInformante gebruikt twee keer 'met': aan het begin en na 'ik'.  sound
informant [a=j] Met den jongen ben ik met noar de markt gewees. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in u dialect? Ik heb al de eerste drie somme gemaakt. De welke heb gij gemaak? [/v] sound
informant [a=n] De eerste drie somme he gemaak en welk he gij gemaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in uw dialect. De wat veure heb gij al weg gewerk? [/v] sound
commentaarHulpinterviewer gebruikt werkwoord 'wegwerken' ipv 'wegbrengen'.  sound
informant [a=n] Welke heb gij al weg gebrach. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik heb nog nooit iemand boos zie worde op deze jongen. Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 976, cd 3). sound
informant [a] Ik he nog nooit iemand koppig zien worde op der jongen. Ze vindem allemaal wel aardig. [/a]

vinde m
Niet zeker of antwoord 'a=n' of 'a=j' is (en daarom alleen als 'a' getranscribeerd) omdat informante het eerste gedeelte van de zin - 'ik geloof' - helemaal weglaat in haar vertaling. sound
hulpinterviewer [v=331] Komt dese zin voor in uw dialect? Vertaal. Ik heb heel wat lope gedaan. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1019, cd 3). sound
informant [a=j] Ik het heel wat lope gedaan. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1059, cd 3). sound
informant [a] Niemand magget zien dus ik vind da gij het ook nie mag zien. [/a]

mag et
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Komt deze zin voor? Niemand magget zien dus ik vind dat gij het ook niet zien mag. [/v]

mag et
Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1059, cd 3). sound
informant [a=n] Ik zei mag zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Ik weet dat hij is gaan zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ik weet dat hij is ga zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Ik weet dat hij gaan zwemmenis. [/v]

zwemmen is
sound
informant [a=n] Ik weet dat hee is gaan zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect? Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? Vertaal. Ik weet dat hij zwemme is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet hij is xxx is gaan zwemme. [/a] sound
commentaarNiet zo goed te verstaan omdat informante zich verspreekt, maar duidelijk is dat zin in deze volgorde niet gebruikelijk is ('a=n' seconde 2259) en dat 'is gaan zwemme' de meest gebruikelijke volgorde is.  sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Wil je nog koffie Jan? Jaak. [/v] sound
informant Wil je nog koffie Riet? Ik he de pot leeg. sound
informant [a=n] Wil je nog koffie Jan? Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in u dialect? Vertaal. Hebbe ze gegete? Jaanze. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1080, cd 3). sound
informant [a=n] Hebbe ze goed gegete. Ge ete. Hebbe ze goed _. Hebbe ze ge ete. Ja. [/a] 'Ge ete' uit elkaar gehaald omdat het als 'ge-ete' wordt uitgesproken. tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin veur in u dialect? Vertaal. Is hem dood? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1116, cd 3). sound
informant [a] Is hem dood? Hem is dood. Ja. Hij is dood. Is hem dood? Ja hij is dood. [/a] Onduidelijk of zin nu kan voorkomen of niet (en daarom alleen nog als 'a' getranscribeerd) maar ik vermoed dat zin niet kan voorkomen. Eerst lijkt het erop dat zin kan voorkomen, maar volgens mij leest informante de zin nog eens op van papier en leest ze daarbij eerst per ongeluk zin 365 op ('Hem is dood'). Vervolgens herhaalt ze de vraag van papier - 'Is hem dood?' en antwoordt ze tot twee keer toe 'Ja hij is dood'. sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepe hebben. [/v] sound
informant [a] Dat is den kerel die ze geroepen hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Das een kerel die dat verhaal heft verteld. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heef verteld. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1287, cd 3). sound
informant [a] Dat is die kerel die ik denk dattet verhaal verteld het. [/a]

dat et
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1310, cd 3). sound
informant [a] Das den kerel dat ik denk dasse geroepen hebbe. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin veur in u dialect? Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooit niet. [/v] sound
informant [a=n] Wanneer zal eindelijk die wereldvrede kome? Ik denk nooit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Et lijkt drop datse niks moge ete. [/a]

dr op dat se
Informante vat 'se' als meervoud op. sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Vertaal. Schijnt datse niets mag ete. [/v]

dat se
sound
informant [a=n] Et schijnt datse niks moge ete. [/a]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijk wel ofter iemand in de tuin staan. [/v]

of ter
sound
informant [a] Et lijk wel ofter iemand in de tuin staat. [/a]

of ter
tagging sound
informant Of in de hof staat. tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur in u dialect? Hij heef de bal gegooid inne mand. [/v]

in e
sound
informant [a=n] Hij het de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Zal ik koke? Dat doe maar. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1130, cd 3). sound
informant [a=n] Ja zal ik koke? Ja doe maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zul verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Dat boek da beloof mien da je da nooit meer zult verstoppele. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in u dialect? Vertaal. Wat zeg mij dat je gekoch heb? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1151, cd 3). sound
informant [a] Wa zeggu dat waddik gekoch heb. [/a]

wad ik
Informante geeft een vreemde vertaling (en aldus alleen als 'a' getranscribeerd omdat nog niet gezegd kan worden of zin voorkomt of niet). sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin veur in u dialect? Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1180, cd 3). sound
informant [a] Ik denk da je veul dinge weg moet gooie. [/a] Informante vergeet werkwoordsvorm 'zou' en vertaalt zin ook niet helemaal letterlijk (en daardoor is het onduidelijk of zin kan voorkomen of niet: als 'a' getranscribeerd). Hulpinterviewer vergeet bij het inspreken van de vraag 'Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect' te zeggen. tagging sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin veur in u dialect? Ik denk dat je veel zou weg moete gooie. [/v] sound
informant [a] Ik denk da je _. Ik denk zeker da je veul weg moet gooie. [/a] Zie opmerking op seconde 2577. sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin voor in u dialect? Ik denk dat je veel zou _. [/v] sound
commentaarDeze vraag - 'Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien' - wordt afgebroken aan het eind van cd 2 en keert niet terug aan het begin van cd 3 (en wordt daar dus ook niet beantwoord).   sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin voor in u dialect? Zoon ding eene heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
commentaar[meta][k]L034p[/k][h]143[/h][i]144[/i][vw]j[/vw][t]vw[/t][/meta]  sound
informant [a=n] Zoon ding heddik van zen leven nooit gezien. [/a]

hed ik
sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin voor in u dialect? Gij ben ook een rare eene. [/v] sound
informant [a=n] Gij bent ook een heel rare. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat voor boek hej toch gekoch? [/a]

he j
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heef je op de kermis gezind? [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1223, cd 3). sound
informant [a] Wie heije op de kermis gezien? [/a]

hei je
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappel schille niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die piepers die schille nie gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur? Die aarpele schille zich niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a=j] Ja die aarpels schille zich nie gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon das goed. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken noar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in u dialect? Marie zei dat gij Piet een boek heb geprobeerd te verkope. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1234, cd 3). sound
informant [a] Marie zei dat Piet geprobeerd had een boek te verkope. [/a] Informante vertaalt zin niet goed omdat ze gedeelten vergeet. Omdat hierdoor niet echt duidelijk is of zin kan voorkomen of niet, heb ik de vertaling alleen als 'a' getranscribeerd (en nog niet als 'a=j' of 'a=n'). sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in u dialect? Wim dach daddik Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v]

dad ik
sound
informant [a=n] Wim dach daddik Els _. _ daddik geprobeerd had om Els het cadeau te geve. [/a]

dad ik
sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in u dialect? Karel weet dat gij hebt geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 1252, cd 3). sound
informant [a=j] Karel weet da gijjet het geprobeerd um Marie een boek te verkope. [/a]

gij et
tagging sound
veldwerker [n][v=311] Kan u zegge ik denk Bart hier geweest is. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk dat Bart hier gewees is. [/a] sound
veldwerker [v=018] Kan u eens vertale voor mij int Didams. Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v]

in t
sound
informant [a=j] Ik weet nie dat Marie gisteren is gestorve. [/a] Informante vertaalt met 'ik' ipv 'ze'. tagging sound
veldwerker [v=026] Kan u eens vertale innet Diems. Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v]

in et
sound
informant [a] Jan hat hele brood wel op wille ete. [/a]

had t
tagging sound
veldwerker [v] En kan u zegge Jan haddet hele brood wel wille op ete? [/v]

had et
sound
informant [a=n] Ja Jan hat hele brood wel op wille ete. [/a]

had t
sound
veldwerker [v=028] Kan u eens vertale. Vertel mij eens wie dat ze had kunne roepe. [/v] sound
informant Vertel mij eens wie da zal kunne roepe. Da blijf hetzelfde. Onduidelijk of informante dit nu als vertaling geeft op opleest. sound
veldwerker Wacht we gaan um anders doen. Vertaal eens de zin ik weet wie dat ze had kunne roepe. sound
commentaarDerde persoon - vrouw - zegt hier: 'Ik weet wie ze had kunne roepe'.  sound
informant [a=n] Ik weet wie ze hadden kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=029] Kan u eens vertale ik weet niet wie of zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet niet wie ze had kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Kan u eens vertale. Toon wast zich. [/v] sound
informant Ik was mien inne ton.

in e
sound
veldwerker En Toon wast zich in de teil? sound
informant [a] Toon was _. Toon waste zich. [/a] Derde persoon - vrouw - zegt 'Toon was zich in kuip'. tagging sound
veldwerker [v=039] Kan u eens vertale. Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant [a] Fons had een slang nevve zich. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Kan u eens vertale. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zich _. Toon bekeek zich eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=084] Het zinnetje ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=j] Ik vin da iedereen zwemme moet kunne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=075] En kan u ook zegge ik vin dat iedereen moet kunne zwemme? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker En welk zou u het meest gebruike? sound
informant [a=g] Ik vin dat ieder moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
commentaarVeldwerker zegt hier 'Das x77' (als meest gebruikelijke), maar dat moet 75 zijn.  sound
veldwerker [v=093] Kan u eens vertale. Ik vind dat Marie moet naar Jef belle. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat Marie naar Jef moet belle. [/a] sound
veldwerker [v=102] Kan u eens vertale ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekke. [/v] sound
veldwerker Ik weet dat Jan _. sound
informant [a=n] _ jammer genoeg moet vertrekke. [/a] sound
veldwerker [v=086] Kan u innet Diems zegge ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet dat Eddy morgen vroeg brood wil ete. [/a] Later (seconde 499) blijkt dat volgorde wel kan voorkomen: daar alsnog 'a=j'. sound
veldwerker En morgen wil brood ete? sound
veldwerker Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete? sound
informant [a=j] Ja ik weet dat morgen ja ik weet da Eddy morgen wil brood ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] De zin hij spreekt niet goed geen Frans. Is dat een zin die voor komt innet Diems? [/v]

in et
sound
informant [a=n] Nee eigenlijk niet. [/a] sound
veldwerker Hoe zou u dat dan zegge? sound
informant Geen woord Frans. Hier zegt derde persoon - vrouw 'Hij spreek geen goed Frans'. sound
veldwerker [v=149] Het zinnetje hij heeft overal geen vriende. [/v] tagging sound
informant Hij heef bijna nergens geen vriende. sound
veldwerker Maar u heef daarstraks heeft u da vertaald als hij het overal geen vriende. Wa betekent da dan? sound
veldwerker Heeft hij dan geen vriende of heeft hij nie veel _? sound
informant [a=j] Geen. Geen vriende. [/a] sound
veldwerker Geen enkele vriend? sound
informant Nee. sound
veldwerker [v=154] Kan u eens vertale innet Diems boeke heeft Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Da kun je zo nie van make. Nee. [/a] sound
veldwerker [v=161] Kan u eens vertale innet Diems. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Jan weet dattie voor drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v]

dat ie
sound
veldwerker [v=216] Kan u eens vertale. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ik geloof da jij eerder thuis ben as ik. [/a] Informante gebruikt verkeerde persoonlijk voornaamwoord, nl. 'ik' waar er 'ze' moet staan. tagging sound
veldwerker [v=222] Kan u vertale. Hij geloof dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij geloof dat Louis en Jan sterker zijn as Peter. [/a] tagging sound
veldwerker [v=227] En de eerste zegt hij slaapt. En de tweede wil zegge je hebt gelijk en hij zegt hij doet. [/v] sound
informant Hij doet alsof. sound
veldwerker Hij zegt gewoon hij doet. Kan da gezegd worde in Didam? sound
informant [a=n] Dan zouwe wij zegge hij doet alsof. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij doet heb k nooit gehoord. [/a] sound
veldwerker [v=245] Kan u zegge de lamp doet niet meer brande? [/v] sound
informant [a=n] De lamp wil nie meer brande. [/a] sound
veldwerker Maar niet de lamp doet niet meer brande? sound
informant Nee de lamp doe nie meer brande nee. sound
veldwerker Das heel grappig want daarnet zei u we doen niet kegele.

da s
sound
veldwerker En u zei vanmiddag doe je zelf koke. sound
veldwerker Maar u kan nie zegge de lamp doet nie meer brande? sound
informant Nee. sound
veldwerker En als ik zeg ja daar zit nog wel een lamp in maar brande doet die lamp nie meer. sound
informant Jawel. sound
informant [a=n] Der zi nog wel een lamp in maar hij brandt nie meer. [/a] sound
veldwerker Maar kannu ook zegge maar brande doet hij nie meer?

kan u
sound
informant Nee. sound
veldwerker [v=246] Kan u zegge doet Marie elke avond danse? [/v] sound
informant [a=j] Doe Marie elkenavond danse? Ja die vraag kaj stelle. [/a]

elken avond ka j
tagging sound
veldwerker [v=250] Kan u zegge de bank waar op ze zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woar ze op zate die was pas geverf. [/a] tagging sound
veldwerker En kan u zegge de bank waar op ze zate was pas geverf? tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=259] Kan u eens vertale innet Diems. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v]

in et
sound
informant [a] Wie geld heef meer als ik die moet mij maar wa geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge die geld heef meer als ik moet mij maar wat geve? [/v] sound
informant [a=n] Nie zo makkelijk. [/a] sound
veldwerker Liever wie? sound
informant Ja. sound
veldwerker [v=260] Kan u eens vertale innet Diems voor mij. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v]

in et
sound
informant [a=n] Wie dachdegij wie ik in de stad ontmoette. [/a]

dach de gij
tagging sound
veldwerker [v=265] Kan u vertale. Hoe denk je hoe ze dat hebben op gelos? [/v] sound
informant Wat denk je der van hoe zul ze dat op gelos hebbe. tagging sound
informant [a=n] Hoe denk je dasset hebbe op gelos. [/a]

da se t
tagging sound
veldwerker [v=297] Kan u eens vertale of kan u zegge innet Diems. Zou hij dat gedaan gekund hebbe? [/v]

in et
sound
informant [a=j] Zou da gedaan kunnn hebbe? [/a] tagging sound
veldwerker [v=311] Kan u zegge ik denk hij weg is? [/v] sound
informant [a=j] Ik denk hij weg is? Ja ik denk hij weg is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=312] Kan je zegge ik hebbem nog nie gezien vandaag dus ik denk hij is weg. [/v]

heb em
sound
informant [a=j] Ik hebbem nie gezien vandaag dus hijs denk _. Ik denk datte _. Ik denk hijs weg. [/a]

heb em hij s dat e hij s
tagging sound
commentaarInformante geeft in beginsel volgorde uit voorbeeldzin ('a=j') maar benadrukt daarna dat 'Hijs denk ik weg' ('a=n') beter is.  sound
informant [a=n] Of hijs denk ik weg. [/a]

hij s
sound
veldwerker Tweedenis beter?

tweede n is
sound
veldwerker [v=329] Kan u eens vertale innet Diems ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v]

in et
sound
informant Ik geloof dat deze jongen vinde ze allemaal aardig. sound
veldwerker Kan u da nog eens zegge? sound
informant [a=n] Ik geloof dasse deze jongen allemaal wel aardig vinde. [/a]

da se
Informante geeft vertaling met 'dat' ('a=n') maar later (seconde 1011) blijkt volgorde uit voorbeeldzin toch te kunnen ('a=j'). sound
veldwerker Ik ga m nog een keer zegge. Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. sound
informant [a=j] Ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=331] Ik heb heel wat lope gedaan. Kannu da zegge innet Diems. [/v]

kan u in et
sound
informant Ja da ligter maar aan ja. Ik het heel wat lope gedaan. sound
informant [a=n] Ik heb heel wa gelope. [/a] sound
veldwerker Maar u kan ook zegge kheb heel wa lope gedaan?

k heb
sound
hulpinterviewer Nee zegge ze nie zo gauw as _. 'Da zegge ze hier niet': zegt derde persoon. sound
veldwerker U twijfelt wel een beetje. sound
informant Ik twijfelteraan ja.

twijfelt eraan
sound
veldwerker [v=339] Kan je zegge ik vin da jij et nie zien mag? [/v] sound
informant [a=j] Ja ik vin dat ik vin dat jij dat niet zien mag. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Als iemand vraagt hebbe ze gegete kan iemand anders dan zegge jaanze? [/v] sound
informant Ja maar waddis woord jaanze?

wad is
sound
veldwerker Jaanze is dus ja met ze derachter. En die n die komt daar gewoon maar tusse. Dus eigenlijk jaze.

ja ze
sound
veldwerker Maar u kan die nie zo zegge? sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Jaanze niet. [/a] tagging sound
veldwerker [v=364] Kannu int Diems zegge issem dood? [/v]

kan u in t is em
sound
informant [a=n] Issem dood? Nee. Da zegge issie dood? [/a]

is em is ie
sound
veldwerker [v=485] Als iemand vraagt zal ik koke kan iemand anders dan zegge dat doe maar? [/v] sound
informant [a=j] Dat doe maar. Dat doe maar ja da kan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=487] Kan u zegge wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a=j] Wat zeg je me dat. Wat zeg me dat _. [/a] tagging sound
veldwerker [v=495] Kan u eens vertale innet Diems. Ik denk dat je veel zal weg moete gooie. [/v] sound
informant [a] I denk daj veel weg moet gooie. [/a]

da j
Onduidelijk of volgorde die veldwerker aanbiedt ('zou weg moete gooie') kan voorkomen omdat informante zonder 'zal' vertaald: gewoon als 'a' getranscribeerd. tagging sound
veldwerker [v=046] Kannu innet Diems zegge Ward heef gehoord datter fotoos van hemzelf in detalage staan. [/v]

kan u in et dat er d etalage
sound
veldwerker Jan heeft gehoord datter fotoos van hemzelf in de etalage staan.

dat er
sound
informant [a] Jan het gehoord dat van humzelf de fotoos in de etalage staan. tagging sound
veldwerker [v=526] Kan u nog eens vertale wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie het o op de kermis gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=530] Kannu int Diems eens vertale. Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v]

kan u in t
sound
informant [a=n] Marie zei da jij geprobeerd het om Piet _. [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a=j] Karel weet da jij geprobeerd heb om Marie ee boek te verkope. [/a] sound
veldwerker [v=198] Kan u zegge hij kan staan te zeure. [/v] sound
informant [a=j] Ja hij kan sta te zeure da zeg je wel ja. [/a] sound
commentaarVeldwerker spreekt zin anders in: hij zegt '...die ik denk DIE het verhaal heeft verteld' ipv '...die ik denk DAT het verhaal heeft verteld'.  sound
veldwerker [v=372] Dat is de man die ik denk die het verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Daddis de man die ik denk diet verhaal verteld hef. [/a]

dad is die t
tagging sound
veldwerker [v=373] Kan u eens int Diems zegge daddis de man die ik denk die ze geroepe hebbe. [/v] Veldwerker spreekt zin anders in: hij zegt '...die ik denk DIE ze geroepen hebben' ipv '...die ik denk DAT ze geroepen hebben'. sound
informant [a] Dattis die man diek denk dasse dem geroepen hebbe. [/a]

dat is die k da se
tagging sound
informant [a] Daddis de man wat ik denk dasse geroepen hebbe. [/a][/n]

dad is da se
tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
035 Jan herinnert zich dat verhaal wel Vorm zich invullen bij VORM. vorm: zich
037 Toon wast ... Toon zit in de badkuip. Toon wast... vorm: zich
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
198 Hij kan staan zeuren Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : j
komt voor (2): j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: diens dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar dat ze op
opmerking: heb eerst vorm zonder (dat) gevraagd en toen dezelfde vorm met dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop ze
opmerking: heb eerst vorm zonder (dat) gevraagd en toen dezelfde vorm met dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daar ze op
opmerking: heb eerst vorm zonder (dat) gevraagd en toen dezelfde vorm met dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: dat ze op
opmerking: heb eerst vorm zonder (dat) gevraagd en toen dezelfde vorm met dat
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
487 Wat zeg mij dat je gekocht hebt komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weet jij
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: dat je
opmerking: Nee (verder geen andere vormen mogelijk); das of dasse kan wel maar dan bij ze
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bent
opmerking: Nee (verder geen andere vormen mogelijk); das of dasse kan wel maar dan bij ze
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asje datje leef leef
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: als ze
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: als ze
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asse
opmerking: vertaalde met als je voor mij iedere dag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asse
opmerking: vertaalde met asse voor een enkele keer de dokter moeten bellen
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: as wij
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: als
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goa k
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat gij
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gij goa
opmerking: inf geeft aan dat er niet echt u in haar dialect wordt gebruikt. het is meer jij of gij.
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goa gij
opmerking: inf geeft aan dat er niet echt u in haar dialect wordt gebruikt. het is meer jij of gij.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht e
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie goan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jij ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingen jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: jullie gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : j
800 Ik denk hij weg is. Katwijk, Didam, Boskoop komt voor : n
vorm: ik denk datte rood is
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
opmerking: moet kunnen zien
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich