[v=317] Komt deze zin voor in u dialect? Vertaal. Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. [/v]