SAND-data Sibculo (G140b)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Sibculo

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]G140b[/k] [h]186[/h][i]185[/i][vw]mk[/vw][/meta]   sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
informant [a]Ze weet niet dat marie gisteren gisteren estorven is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Niemand hef dat ooit ewild of ekund.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had dat hele brood wel willen op eten?[/v] sound
informant [a] Jan had t helen brood wiln op eetn tagging sound
hulpinterviewer [v=087] Vertaal vertel maar niet wie zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] Vertel maar niet wie ze hadn kunn roepn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal jan herinnert zich dat verhaal wel?[/v] sound
informant [a] Jan kan zich dat verhaal wel veur de geest haaln.[/a] sound
informant [a]Jan herinnert zich da verhaal wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] De timmerman hef geen spijkers bie zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a] Erik liet mij veur zich werkn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich mee drijven op de golven?[/v] sound
informant [a] Johanna laat zich mee drievn op gol golm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal jan heeft in twee minuten een biertje gedronken?[/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuutn een biertje gedronkn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal deze schoenen lopen gemakkelijk?[/v] sound
informant [a] Deze schoenen loopn makkelijk.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal ward heef gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] Ward hef ehoord dat er foto's van hemzelf in de etalage staat.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ward hef ehoord dat er foto's van hemzelf in de etalage staat?[/v] sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon?[/v] sound
informant [a] De smelt in de zon.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen?[/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef leef ik zoals mien ouders dat wilt.[/] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader?[/v] sound
informant [a] As hij nog drie jaar leeft leeft hij langer as zien vader.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft leefse nie lang meer.[/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant [a] Ast nou nog leeft leeft morgen ook.[/a]

as t leef t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] As jullie zo losbandig leeft dan leven jullie nooit zo lang as ikke.[/a] Ik kan niet goed horen of het leve of leven is maar ik denk leven opmerkelijk genoeg niet met een syllabische nasaal zoals bijvoorbeeld wordt gebruikt bij de infinitieven in dit dialect. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen sound
informant [a] Asse veur heur werk leeft leeft ze niet veur de kinder.[/a]

as se
Het is onduidelijk of de informant vertaalt met derde persoon enkelvoud vrouwelijk of derde persoon meervoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leeft leeft leo ook nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] Aje gezond leeft dan leefie langer.[/]

a je leef ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven der veel meer mensen van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mense van de landbouw leeft dan leeft er veel mense van werk in de fabriek.[/a]

as t er
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het paradijs leven dan leven rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] As pieter en liesje in t paradijs leeft dan leeft rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal als we sober leven leven we gelukkig?[/v] sound
informant [a] As we sober leevn leevn we gelukkig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kinder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moeten roepen?[/v] sound
informant [a] Ik denk dat marie hem zal mot motn roepn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen?[/v] sound
informant [a] Hejje genoeg mensn om t hooi van t land te haaln.[/a]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te komen werken?[/v] sound
informant [a]Et was aardig van jan om te komn werkn tagging sound
hulpinterviewer [v] Het was aardig van jan te komn werkn?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is te zwaar om te dragen?[/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te draagn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Deze ton is zwaar te draagn?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeure?[/] sound
informant [a] Hij kan staan zeurn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij kan staan te zeurn?[/v] sound
informant [a=j] Zo zulle wij het eigenlijk wel zeggn ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeuren?[/v] sound
informant [a] Hij staat te zeurn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aan kwamen regende het?[/v] sound
informant [a] Toen we an kwamn regendet.[/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal ik geloof dat ik groter ben dan hij?[/v] sound
informant [a]Ik gelove dak groter ben dan hij.[/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik?[/v] sound
informant [a] Ze gelooft dajie eerder thuis bin dan ikke.[/a]

da jie
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal ik geloof toch niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Ik geloof toch niet dat hij sterker is as ie.[/a] De vraag is verkeerd gesteld ik als eerste subject in plaats van je. tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] Zie gelooft dat wij rijker bin dan hen.[/a] De informant gebruikt hier een niet-nominatief pronomen achter dan. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal wij geloven dat jullie niet sound
hulpinterviewer dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] Wie gelooft dat jullie niet zo slim bint as wij.[/a] Ik ben niet helemaal zeker van bint het zou ook bin kunnen zijn. tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer is als jullie?[/v] De vraag is verkeerd ingesproken met derde persoon enkelvoud vrouwelijk in plaats van derde persoon meervoud. sound
informant [a] Ie gelooft toch niet dat zij armer bent as jullie De informant vertaalt volgens mij wel met de derde persoon meervoud zoals de bedoeling is. tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] Ie gelooft dat lisa even mooi is as anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn als geert en peter?[/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat louis en jan sterker bint as geert en peter.[/] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij[/v] sound
informant [a] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is staat achter mij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De jongen wie ze moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] tagging sound
informant [a=j]Ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v] De jongen wien zien moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja t kan allebei.[/a] sound
hulpinterviewer [v]De jongen waar zien moeder gisteren van hertrouwd is stond achter mij?[/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook.[/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waar of ze op zaatn was pas everfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] De banke da waar ze op zaatn was pas everfd tagging sound
informant [a=j] Nou das ook hetzelfde.[/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij wat geven?[/v] sound
informant [a] Wie geld hef moet mij wat geevm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Die geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a] Die geld hef moet mij maar wat geevm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal hij heeft zijn handen gewassen?[/v] sound
informant [a]Hij hef zien handn ewassn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Ij ef zich zien handn ewassn?[/v] sound
informant [a=j] Hij hef zich zien handn ewassn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal hij heeft zijn hemd gewassen?[/v] sound
informant [a] Hij hef zien hemd ewassn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij hef zich zien hemd ewassn?[/v] tagging sound
informant [a] hij hef zich zien hemd ewassn ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal hij eef zijn been gebroken?[/v] sound
informant [a]Hij hef zien been ebrokn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de dekens naar zich toe?[/v] sound
informant [a] Marie trok de dekens naar zich toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a]Niemand mag het zie dus ik vind dat jij het ook niet mag zie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Niemand mag het zien dus ik vind dat jullie het ook niet zien mag?[/v] sound
informant [a=j] Niemand mag het zien dus ik vind dat juj het ook niet zien mag.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Zijn die allebei even goed?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Mag zien dat geloof ik dat nog beter klinkt as zien mag.[/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die ze geroepen hebben[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze roepm het.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die het verhaal verteld hef.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man en ik denk dat hij het verhaal verteld hef.[/a] tagging sound
commentaarDe informanten geven aan dat ze de zin met die niet goed vinden.  sound
hulpinterviewer [a] Ik vind dit niet zo goed klinken eigenlijk.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denk dat ze roepn het ja maar dat zouden wie in feitn zuln wie ook anders zeggn.[/a] tagging sound
informant [a] Ik denk dat is de man die ze roepn het.[/a] De informant maakt een zin met ingebedde werkwoordsverplaatsing tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal et schijnt dat ze niets mag eten?[/v] sound
informant [a]Et lijkt er op dat ze niet mag eetn dat ze niets mag eetn.[/a] sound
informant [a] Et schient dat ze niks mag eetn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ze schijnt niks te magn eetn?[/v] sound
informant [a=j] Ze schijnt niks te moogn eetn ja.[/a] Er wordt opgemerkt dat schient ook kan. tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal het lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Et lijkt wel ofter iemand in den tuine staat.[/a]

of t er
tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb jij gekocht?[/v]d sound
informant [a] Wat voor boeken heije ekocht.[/a] sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie hef oe op de kermis eziene.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en piet wies naar?[/v] sound
informant [a] Meka.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a] Toon wast zichzelf.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje fons zag een slang naast?[/v] sound
informant [a] Fons zag een slang naast zich op de bank.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal gisteren wandeldiede door het park?[/v] sound
informant [a=n] Nee gisteren kuierde hij deur et park.[/a] Uit het gesprekje dat volgt op dit antwoord blijkt dat het niet helemaal duidelijk is wat de reden is dat de zin wort afgekeurd het woord wandelen blijkt ook moeilijk te zijn. tagging sound
hulpinterviewer [v=022] komt deze zin in het dialect voor vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] sound
informant [a=n]Nee geen ene wil dansn.[/a] sound
veldwerker [v] Niet er wil geen ene niet danse?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Er wil geen ene nie danse er wil niet ene danse.[/a] De hulpinterviewerherhaalt de zin nog een paar maal waaruit blijkt dat dat de goede vertaling van de zin is. sound
hulpinterviewer [v] Betekent dit niemand wil dansen of iedereen wil dansen?[/v] sound
informant [a] Niemand wil dansn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in et dialect vertaal els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet?[/v] sound
informant [a=n] We zuln het anders doen ja els wil niet dansn maar ze wil ook niet zingn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in het dialect vertaal eddy moet kunnen vroeg op staan?[/v] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg op staan ja dat kunnen dat past er niet in nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in het dialect vertaal hij wil geen soep niet meer eten niet?[/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer eetn nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in het dialect vertaal zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a=j] Zo zeg je dat denk ik zitn hier nergens geen muizen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in het dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a] De meeste lui bent geen vaklui.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in het dialect vertaal hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a] Hij heeft nergens geen kameraden geen vrienden.[/a] sound
veldwerker [v] En overal geen is die fout?[/v] sound
informant [a] Dat zegn wie nooit dat zuln wie nooit zo zegn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in het dialect vertaal wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Wat denkie wie a ik in de stad bin teen ekomn?[/v] De informant gebruikt hier wie a. tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in het dialect vertaal wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a=j]Wat denke jullie oe ze der uut ekomme bent.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a] Wie denk je dak in de stad teen ekomn binne?[/v] sound
hulpinterviewer [a]Wat denk je wie ik in de stad teen ekomme binne die kan ook ja.[/a] sound
commentaarDe informante geven geen antwoord op de komt voor vraag.  sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit te stoofperen schillen?[/v] sound
commentaar[meta][k]G140b[/k] [h]186[/h][i]185[/i][vw]mk[/vw][/meta]   sound
informant [a=n] Ook iets anders marie zit stoofpeern te schiln.[/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit stoofperen en schillen?[/v] sound
informant [a=n] Ook anders marie zitstoofpeern te schiln zoals het vorige.[/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen?[/v] sound
hulpinterviewer vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=n] Nou vertel me eens wie ze had kunn roepn dat het woordje dat der uut.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] At zegn we heel veel vertelme eens wie ze at kunn roepn.[/a] De informant geeft hier een bijzin met hoofdzinsvolgorde zonder voegwoord.[/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan ebben gekund?[/v] sound
informant [a] Zou hij dat edane kunn hebn Informant vertaalt met een infinitivaal kunnen en niet met een participium. sound
hulpinterviewer [v=297]Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja maar dat zegge we niet zo gauw wij zegge dit eerder zou hij dat edaan hebn kunn of zou ie dat gedaan gekund hebben dat zeggen wij niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat doen gekund hebben?[/v] sound
informant [a=n]Nee dat zegn wie ook niet zo zal ie dat ekund hebn.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Zulle dat edaan ebn.[/a]

zul e
sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik wete dat hij is gaan zwem?[/v] sound
informant [a=j] Ik wete dat hij is gaan zwem ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect ik wete datte gaan zwem is.[/a]

dat e
sound
informant [a] Ik wete dat ij hen zwem egaan is ja kan allebei.[/a] De informant gebruikt hier de constructie heen zwemmen gegaan is er wordt dus geen antwoord gegeven of de gestelde vraag voorkomt of niet. sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect De zin is verkeerd ingesproken: de hulpinterviewer zegt is egaan in plaats van is gaan. sound
hulpinterviewer ik wete dat hij zwemmen dat hij zwemmen is egaan?[/v] sound
informant [a=j] Ik weet dat hij zwemn is egaan.[/a] In het antwoord gebruikt de informant ook het participium van gaan in plaats van de infinitief. tagging sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik wete dat hij zwem egaan is?[/v] De zin is verkeerd ingesproken de hulpinterviewer zegt egaan in plaats van gaan. sound
informant [a=j] Ik weet dat ij zwem egaan is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja maar dat zegge we nog nie je zegt eerder ik wete dat hij zwemm egaan is ik wete dat ij een zwemme egaan is.[/a] Hulpinterviewer wijst op de heen zwemmen gegaan constructie. sound
hulpinterviewer [v]Ik wete dat hij zwemmen gaan is da zeggen wij niet zo?[/v] sound
informant [a] Nee nee nee dat klopt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect ik denke daje veel weg zou moeten gooien[/v] sound
hulpinterviewer ik denke daje veel weg

da je
sound
hulpinterviewer zou moeten gooien[/v] sound
informant [a=j] Ik denke daje weg zult moetn gooin ja.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denke daje veel weg mot gooin?[/v] Vraag is verkeerd ingesproken zonder zullen. sound
informant [a=j] Ik denke daj veul weg mot gooin.[/a]

da je
Antwoord is dus ook zonder zullen in het eindcluster. sound
hulpinterviewer [v] Ik denke daje veul zult moetn weg gooin?[/v] sound
informant [a=j] Ik denke daje veel zult mutn weg gooin ja kan ook.[/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect ik vinde dat iedereen moet kunn zwemn?[/v] sound
informant [a=j] Ik vinde dat iedereen mut kunn zwemn ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect ik vinde dat iedereen mut zwemn kunn?[/v] sound
informant [a=j] Ik vinde dat iedereen mut zwemm kunn ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik vind dat iedereen mut kunn zwemm dat klinkt nog beter.[/a] sound
informant [a]Maar het kan wel.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja ja het kan wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer ik vinde dat iedereen kunn zwemn mut?[/v] sound
informant [a=n] Nee zo zulle wij dat nooit zegn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect ik vind dat iedereen zwemm kunn mot?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer ik vinde dat iedereen zwemm mut kunn?[/v] tagging sound
informant [a=j] Nou dat kan wel ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect ik weet dat eddy morgen wil brood eetn[/v] sound
informant [a=n] Dat zuln wij weer um draain ik weet dat eddy morgen brood eetn wil.[/a] sound
hulpinterviewer [v=088] Komt deze zin voor in uw dialect Ik weet dat jan mot een nieuwe schuur bouwn?[/v] sound
informant [a=n] Zou we ook anders zeggn ik weet dat jan een neie schuur mut bouwn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer Boekn hef jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Nee zegn wie anders jan hef drie boekn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet datte veur drie uur de wagen mot hebn emaakt?[/v]

dat e
sound
informant [a] Jan wet dat ij voor drie uur de wagen emaakt mot hebn ja.[/a] De informanten geven geen antwoord op de vraag of deze zin voorkomt of niet. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet datte veur drie uur de wagen mot emaakt hebn?[/v]

dat e
sound
informant [a=n] Nee emaakt mut eerst emaakt.[/] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet datte veur drie uur de wagen gemaakt mot hebn?[/v] sound
informant [a=j] Ja jan weet dat ij veur drie uur de wagen emaakt mut ebn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet datte veur drie uur de wagen emaakt ebn mut?[/v] sound
informant [a=j] Kan ook.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Kan ook maar dat zegn we niet zo gauw. [/a] sound
informant [a] Het kan wel jan weet datij veur drie uur de wagen emaakt hebn mut.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect persoon vraagt hij slaapt sound
hulpinterviewer persoon b antwoordt hij doet?[/v] sound
informant [a] Persoon a vraagt hij slaap persoon b antwoordt hij dut et.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Persoon a vraagt hij slaap persoon b antwoord hij doet et doet zegge we ook niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Persoon a vraagt hij slaap persoon b antwoordt et doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in het dialect persoon a vraagt sound
hulpinterviewer slaapt hij persoon b antwoordt ie doet?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Persoon a vraagt slaapt hij persoon b anwoordt hij dut.[/a] Het is slecht te horen of de informanten hij doet of hij doet et zeggen. tagging sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect de lamp dut nie meer brandn?[/v] sound
informant [a=n] Nee da zegge wij zo nie de lampe brandt nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v] De kindern doet hier niet meer voetballn?[/v] sound
informant [a] De kindern voetbalt hier niet meer.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v] Brande dut de lamp nie meer?[/v] sound
informant [a=n] Nee de lampe brandt nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect doet marie elkn avond dansn?[/v] sound
informant [a=n] Nee da zeggn we nie zo giet marie elkn avond dansn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect dut et brood even snij?[/v] sound
informant [a=n] Nee gaat et brood even snij.[/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect ik doe wel even de koppies aw wasn?[/v] sound
informant [a=n] Ik ga wel even de koppies af wassn.[/a] sound
commentaarDe informanten geven aan dat ze gaan in plaats van doen gebruiken en dat blijkt ook uit de vertaling van de voorgaande zinnen het is de vraag of dit gaan het gaan zonder toekomende tijd-betekenis is.   sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect dit denk ik nie an?[/v] sound
informant [a=n] Nee daar daar denk ik nie an.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect die rare jongen daar hek met naar de markt ewest?[/v] Gebruik van hebben bij zijn en de zin is verkeerd ingesproken en de vorm van het voorzetsel met verandert niet als er een er pronomen wordt gebruikt. sound
informant [a=j] Die rare jongen hek met naar de markt ewest ja zo is het goed.[/a]

he k
tagging sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deze zin voor in uw dialect jan vindt sound
hulpinterviewer dat ie mut zulke dingn nie geloovm[/v] sound
informant [a=n] nee jan vindt da je zulke dingn niet geloovm mut.[/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer a wanneer zal de wereld vrede koomn b nooit nie?[/v] sound
informant [a=n] Nou zou iets anders zegn wanneer zal de wereldvrede komn.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik denke van nooit.[/a] Bijzonder gebruik van van hier. sound
hulpinterviewer [a=j] Ja je kunt wel eens zegn nooit nie maar we zuln zegn ik denke van nooit.[/a] De informant en de hulpinterviewer verschillen van mening de hulpinterviewer zegt hier dat nooit niet eventueel wel kan maar dat de variant die hij noemt beter is en de informant zegt dat nooit niet nooit voorkomt. tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect hij hef de bal egooid in de mand?[/v] sound
informant [a=n] Nee hij hef de bal in de mand egooid.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect a zal ik kookn b dat doe maar?[/v] sound
informant [a] A zak kookn b doe da ma. [/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in et dialect dat boek beloof mij da je nooit meer zult verstopn?[/v] sound
informant [a] Dat boek belooft mij da joe nooit meer zult verstopn.[/a] Het is onduidelijk of deze zin daadwerkelijk voorkomt aangezien de informant vertaalt met belooft in plaats van beloof en met joe in plaats van jie. tagging sound
hulpinterviewer [a] Dat boek beloof mij da joe nooit meer zult verstopn.[/a] Wederom is het niet helemaal duidelijk of de zin helemaal goed is aangezien de vorm joe wordt gebruikt. sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in et dialect wat zeg mij daje kocht hebt?[/v] sound
informant [a=n] Nee dit is een zin die past uh nee et zeg mij niks wa je kocht hebt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in et dialect marie zei sound
hulpinterviewer daje piet een boek eprobeerd te verkoopn?[/v] sound
informant [a=n] Marie zei daje probeerd hebt piet een boek te verkoopn.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Probeerd hebt een boek te verkoopn.[/a] De informant antwoord met de volgorde hebt eprobeerd en de hulpinterviewer met de volgorde probeerd hebt. sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect wim dacht dat ik els had eprobeerd een cadeau te geevm?[/v] sound
informant [a=n] Wim dacht dat ik probeerd had els een cadeau te geevm.[/a] Uit de intonatie blijkt dat de zin zoals die wordt aangeboden niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect karel weet daje probeerd marie een boek te verkoopn Het is slecht te horen of de informant hier het participium probeerd gebruikt of de tegenwoordige tijd probeert. sound
informant [a=j] Karel weet daje probeerd hebt marie een boek te verkoopn ja.[/a] tagging sound
veldwerker [n][v=018] Kun je zowel zeggen is gestorven als gestorven is?[/v] sound
informant [a] Ze weet nie da marie gisteren estorvn is dat is de meest gangbare.[/a] sound
veldwerker [v] Die andere kan niet?[/v] sound
informant [a=n] Nee zouk nie makkelijk zo zegn.[/a] sound
veldwerker [v=043] Wat is de vertaling?[/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuutn een biertje dronkn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan je daar ook zeggen jan heeft zich in twee minuten een biertje gedronken?[/v] sound
informant [a=n]Nee zich nie.[/a] sound
veldwerker [v=046] Kun je deze zin ook vertalen met zichzelf[/v] sound
informant [a=n] Nee van zichzelf zegge we nie van hemzelf.[/a] sound
veldwerker [v=271] Hoe vertaalt u die?[/v] sound
informant [a] Hij hef zien been ebrookn.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Kun je daar ook zeggen hij heeft zich zijn been gebroken[/v] sound
informant [a] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] maar je kan wel zeggen hij heeft zich zijn handen gewassen[/v] sound
informant [a=j] Ja hij hef zich zien handn ewasn.[/a] tagging sound
informant [a]We zuln het meeste zegn hij hef de handn ewasn.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Zo vertaal ik het dat is iets dan ben je met je lichaam dan doe je zelf iets aan je lichaam hij hef zich de handn ewasn dan zou et kun.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar je been breken dat doe je zelf niet dat is iets wa je overkomt.[/a] sound
veldwerker [v=268] En hij heeft zich zijn hemd gewassen kan dat wel?[/v] sound
informant [a=n] Nee zouden we nooit zo zegn.[/a] sound
veldwerker [v] En hij heeft zich het haar gewassen?[/v] sound
informant [a=j] Hij hef zich t haar ewasn da wel.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En hij heeft zich zijn tanden gepoetst?[/v] sound
informant [a=n] Hij hef zien tandn poetst zich zegn we nie.[/a] sound
veldwerker [v=372] Is de volgorde dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld echt fout in het dialect[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denke die het verhaal verteld hef.[/a] tagging sound
informant [a] Dat is de man die ik denke dat die het verhaal verteld hef.[/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Kun je zeggen dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j]Ja dat is de man die ik denke dat ze roepm het.[/a] tagging sound
veldwerker [v=006] Kun je zegge gisteren kuierdiede door het park?[/v] sound
informant [a=n] Dat zegn we nooit zo.[/a] tagging sound
veldwerker [v=022] Kun je niet zeggen er wil geen mens niet dansen?[/v] sound
informant [a=n] Nee niet niet der achter.[/a] sound
informant [a] Niemand niet dansn dan zeg je gewoon iedereen wi dansn.[/a] sound
veldwerker [v] En geen mens niet komt niet voor?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker [v=262] Komt de zin met tweemaal wie voor?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nou zo zul ik het nie zegn uh nee wie zuln zegn wat denkie wie ak in de stad ontmoet heb. sound
veldwerker [v=265] Komt deze zin voor met tweemaal hoe?[/v] sound
informant [a=n] Nee hoe denkie dat ze t op elost het.[/a] sound
veldwerker [v=501] Komt voor marie zit te stoofperen schillen?[/v] sound
informant [a=n] nee.[/a] sound
veldwerker [v] Kun je zeggen marie zit te stoofpeer schillen?[/v] sound
informant [a=n] Nee die te marie zit stoofpeern te schiln zo is de dat is de gangbare.[/a] sound
veldwerker [v=495] Vertaal ik denk dat je veel weg zou moeten gooien?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ik denke denk da je veel weg zult moetn gooin ja gaat wel.[/a] sound
veldwerker [v] En ik denk dat je veel zult weg moeten gooien?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk da je veul zult weg moetn gooin.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Is die zin goed?[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja kan wel maar die komt hier niet zo veel voor.[/a] sound
veldwerker [v] Is die zin slechter dan die eerste[/v] sound
informant [a] Die eerste was makkelijker ja.[/a] sound
veldwerker [v] En ik denk dat je veel zal moeten weg gooien?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk da je veule zult motn weg gooin ik vind die eerste het beste eigenlijk.[/a] sound
veldwerker [v=243] Kun je op de vraag slaapt hij hij doet antwoorden?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Slaape ja hij slaap zuln wie zegn hij dut zuln wie ook niet zegn.[/a] sound
veldwerker [v=245] Kun je branden doet de lamp niet meer ook niet in de contrastieve context gebruiken?[/v] sound
veldwerker [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen is deze zin vertaald met 3de pers vr. ev. of mv.? vorm: asse leeft leefse
opmerking: dit is meervoud
148 Iedereen is geen vakman Komt voor?; verkeerde vertaling is gegeven ; Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie komt voor : j
149 Hij heeft overal geen vrienden Komt voor?; Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie komt voor : n
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt Komt voor?; clustervolgorde handhaven in vertaling door hulpinterviewer komt voor : n
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
217 Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: datte
243 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet Zegt de inf 'hij doet het' of 'hij' doet? komt voor : n
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: zien moe die at
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die sien
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die at sien
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan sien
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar
opmerking: *daarop; *dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar at
opmerking: *daarop; *dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop
opmerking: *daarop; *dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop at
opmerking: *daarop; *dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: daar ze
opmerking: *daarop; *dat
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: sich de handen
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: sich sien handen
296 Zou hij dat gedaan hebben gekund? inf vertaalt met kunnen als inf ipv voltooid deelwoord; Vorm voltooid deelwoord: zie W25 komt voor : n
350 Ik weet dat hij gaan zwemmen is Komt voor? komt voor : n
351 Ik weet dat hij zwemmen is gaan hi zei 'egaan' ipv 'gaan'; In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag. komt voor : n
352 Ik weet dat hij zwemmen gaan is hi zei 'egaan' ipv 'gaan'; In dialecten waar verplicht 'te' optreedt, aan hulpinterviewer ook zin vertaling vragen van: 'Ik weet dat hij het heeft willen verkopen'. Indien andere volgorde-restricties dan de zin met 'gaan', beide opnemen als 'komt voor'-vraag.; Voorkomende volgordes rangschikken naar gebruikelijkheid komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
vorm: die ak
387 Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet vlgns h.i. komt 'nooit niet' wel voor volgens inf. nooit. Opnieuw afvragen. komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
485 Persoon A vraagt: Zal ik koken? Persoon B antwoordt: Dat doe maar! Komt voor? komt voor : n
486 Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen! Analyse van vertaling 'Dat boek belooft mij dat jou nooit meer zult verstoppen' onduidelijk komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: Hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: moge we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: datte wij bint
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weetie iets
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: Je weet wel ajje slim genoeg bint
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hun
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: sich
opmerking: 'em' is beter
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
opmerking: 'em' is beter
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: ajje ajje leeft
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: benie
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asiedere
opmerking: *atiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen enkele
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : j
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aje goat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goaje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: aje goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goadie
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as hij giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giet hij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gietse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aset giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gietet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: awwe gaat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gawe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as jullie gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatjullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen as ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen as ie ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen asie ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen as hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingt
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen at ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wij gingn
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingn jullie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen as wij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toent wij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen of wij
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jullie gingn
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ze gingn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingn ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: wie ter
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : j
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : j
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : j
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
opmerking: beter dan zonder te
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
opmerking: beter met te
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: sich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em