[a] Wie denk je dak in de stad teen ekomn binne?[/v]