[v=248] Komt deze zin voor in uw dialect ik doe wel even de koppies aw wasn?[/v]