SAND-data Borgharen (Q096a)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Borgharen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q096a[/k][h]155[/h][i]156[/i][vw]J[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=003] Komt deze zin in us dialect veur? Vertaal. Ik denk dat Marie heeft probeern van hem een brief te schrijven. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie probeerd het veur hem ene brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Da komp bij ons niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=006] Komt dizze zin veur in euch dialect? Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a=n] Gisteren wandeldener door et park. [/a]

wandelde n er
tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze wet nietat Marie gistere gestorven is. [/a]

nie tat
of niet tat tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dizze zin ook veur? Ze wet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
informant [a=j] ja [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin veur innet dialect? Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v]

in et
sound
informant [a=n] Dat komp bij ons niet veur. [/a] sound
informant [a] Veur zegge der wilt niemand danse. Of gene wil danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Gene het dat ooit gewild of gekend. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille opeten. [/v] sound
informant [a] Jan hattet ganse brood wel wille opete. [/a]

hat et
had het tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar njiet wer ze had kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Kijk neur het plaatje en vul de zin aan. Marie en Piet wijze noar _. [/v] sound
informant [a] Noa een. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Kijk neur het plaatje en vul de zin aan. Toon was _. [/v] sound
informant [a] Toon was sich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman het geen negel bij zich. [/a] negel is meervoud tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Kijk neur het plaatje en vul de zin aan. Fons zag een slang neve _. [/v] sound
informant [a] zich [/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mie veurem werke. [/a]

veur em
tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna let zich met drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zich eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt terug tijdens het nagesprek.   sound
informant [a] Jan hedin twie minute een glas bier gehoed. [/a]

hed in
sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoene lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dees schoen lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord datter foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] Ward het gehoord datter foto van hum in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ja, das kan van zichzelf. [/v] sound
informant [a=j] ja [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dat kan ook zijn van hum. [/v] tagging sound
informant [a=j] Van hum. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Van humzelf. [/v] tagging sound
informant [a=j] Van humzelf zou ook nog kinne ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of van zich. [/v] tagging sound
informant [a=j] Of van zich. Ward het gehoord datter foto van zich _ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kan alledrei eigenlijk he? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef, leevik zoals mijn ouders willen. [/v]

leev ik
sound
informant [a] Azzik zuinig leef, levvik sowie mijn ouders dat wille. [/a]

az ik levv ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asser nog drei jaar leef, leffer langer as sinne pa. [/a]

as er leff er
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Assie zo gevaarlijk leef, leefse niet lang meer. [/a]

as sie leef ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Asset nu nog leef, leefet morgen ook nog. [/a]

as et leef e
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As ge zo losbandig leef, leef ge niet so lang als ich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leve dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] Asse voor hun werk leve leve ze niet voor hun kinder. [/a]

as se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leef dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aste gezond lefs lefste langer. [/a]

as te lefs te
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Asser zo weinig lui van de landbouw leve leveder veul lui vannet werk in de fabriek. [/a]

as er leve er van et
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pietje en Lisa in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leve leveve gelukkig. [/a]

leve ve
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we ongezond leven leven we niet lang. [/v] sound
informant [a] As ve ongezond leve leveve niet lang. [/a]

leve ve
sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef get gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef get minder bekrompe kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin veur in uch dialect. Ich vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat komp bij ons veur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin veur in eur dialect. Ich vind dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur in eur dialect. Ich vind dat iedereen kun zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur in eur dialect. Ich vind dat iedereen zwemmen kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin veur in eur dialect. Ich vind dat iedereen zwemmen moet kunne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin veur in eur dialect. Ich weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Wir zegge altijd brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat komp niet veur. Veur zegge Eddy moet vroeg op kunne staan of vroeg kunne op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie him zal moete roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie em zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Zitten hier nergens geen muize. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat wordt bij os wel gezeg ja maar het is niet goed. [/a] sound
hulpinterviewer Da kentse op twee maniere uitleggen he.

kent se
sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Hij spreek niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat komt niet veur bij os. Hij spreek niet goed Frans zeggen ze. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Ja dat zal wel veur kome maar de betekenis is denk ik gans anders. Niet iedereen is vakman zou het moete zijn. Maar iedereen is geen vakman is natuurlijk even moeilijk maar het wordt wel gezeg. [/a] sound
hulpinterviewer Iedereen is gene vakman. tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt terug tijdens het nagesprek.   sound
informant [a=j] Hij het nergens vriende zegge veer maar hij het overal geen vriende dat zou natuurlijk ook kunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Maar hij heeft overal geen vriende wordt bij os eigenlijk niet gezeg. [/v] sound
informant [a=n] Normaal gesproken niet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat komp bij os niet veur. Hij wil geen soep niet ete zeggen ze. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin veur in eur dialect. Boeke heft Jan drei. [/v] sound
informant [a=n] Nee zegge we nooit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin veur in eur dialect. Jan wet dat hij voor drei uur de wage moet hebbe gemaak. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat komt bij os veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur in eur dialect. Jan wet dat hij veur drei uur de wage moet gemaak hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat wordt wel gezeg. [/a] sound
informant Liefste zegge we gemaak moet hebbe. sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur in eur dialect. Jan wet dat hij veur drei uur de wage gemaak moet hebbe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is de beste uitdrukking. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin veur in eur dialect. Jan wet dat hij veur drei uur de wage gemaakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a=n] Dat niet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hebsdu genoeg lui ummet hooi vannet land te hale. [/a]

hebs du um et van et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Hebsde genoeg lui veuret hooi vannet land te hale. [/v]

hebs de veur et van et
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Twa leuk van Jan um te kome werke of twa fijn van Jan um te kome werke. [/a]

t wa
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Et war aardig van Jan veur te kome werke. [/v] sound
informant [a=n] Nee da komp niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Het war aardig van Jan um kome te werke. [/v] sound
informant [a=j] Um kome te werke wordt wel gezeg.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar um te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Die ton is zwaar veur te drage. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja maar beter is weer um te drage. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die ton is zwaar te drage. [/v] tagging sound
informant [a=j] Das ook goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=192] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a=n] Dat komt bij os niet veur nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] Steet te zevere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Ach ken staan zevere of staan te zevere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Er kan staan te zeure. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we aan kwame regendenet. [/a]

regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dadik groter ben dan hem. [/a]

dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt terug tijdens het nagesprek.   sound
informant [a] Ze geloof dats tich eerder thuis bist dan ich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Du geloofs doch niet datter sterker is dan dich. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt terug tijdens het nagesprek.   sound
informant [a] Ze gelove datse rijker zijn as ser. [/a]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer Soms ook as os. sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove dat jir niet zo slim zindasseer. [/a]

zind as seer
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Ge geloof toch niet datse armer zijn as uch. [/a]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ge geloof dat Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Er geloof dat Louis en Jan sterker zijn as Gert en Pie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin veur in eur dialect. Persoon A zeit er sliep en persoon B antwoordt er deed. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur in eur dialect. Persoon A zeit er sliep persoon B antwoordt et deed. [/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin veur in eur dialect. Persoon A vraag slieper persoon B antwoordt ie deed. [/v]

sliep er
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in eur dialect. De lamp deed niet meer brande. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande deed de lamp niet meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat wordt wel gezeg ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinderen doen hier niet voetballe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin veur in eur dialect. Deed Marie elke avond danse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Het wordt wel eens gezeg. [/a] sound
commentaartwijfel. komt het nou wel of niet voor?  sound
hulpinterviewer Geet Marie elke avond _ sound
hulpinterviewer iederen avond danse. sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur in eur dialect. Doe get brood even snije. [/v]

ge t
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in eur dialect. Ich doen wel even de tassen afwasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja wordt ook gezeg. [/a] sound
commentaarook hier weer twijfel. Komt het nou wel of niet voor?  sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jong der ze mam gisteren getrouwd is sting achter mich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. De jong der zen mam gisteren hertrouwd is stond achter mich. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woe ze opzate war pas geverf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. De bank woe op ze zate war pas geverf. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja komp ook veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De bank woe dasse op zate war pas geverf. [/v]

da se
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt terug tijdens het nagesprek.   sound
informant [a] Wie geld het moet mich maar get geve. [/a] wie of wer tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Wer geld het moet mich maar get geve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Wat denk je wie in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wat denksdu werk in de stad tegen gekome ben. Ja kom wel veur. [/a]

denks du wer k
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Ja dat komp veur. Wat denker wie ze het hebben op gelos. [/a]

denk er
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin veur in eur dialect. Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost. [/v] sound
informant [a=j] Ja wie denkse dat zet hebben op gelos. [/a]

denk se ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt terug tijdens het nagesprek. Daaruit blijkt [a=n]  sound
informant [a=j] Wer denksde dadik in de stad tegen gekome ben. [/a]

denks de dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Ar het zen hande gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Her het zich de hand gewasse. [/v] sound
informant [a=j] Dat wordt wel gezeg maar is geen Harens volgens mich. [/a] sound
informant [a=j] Er het zich de hande gewasse ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Ar het zun hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Er het zich het hemd gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Er het zich sien hemd gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] Er het zen been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Her het zich het been gebroke. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zeggeve niet. [/a]

zegge ve
sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur in eur dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in eur dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=n] Dat wordt niet gebruik nee. Zou er dat gedaan hebbe gekund. [/a] sound
informant Vir zegge wel zou er dat gedaan kunne hebbe. sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in eur dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in eur dialect. Vertaal. Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt terug tijdens het nagesprek.   sound
informant [a=n] Zou er dat gedaan gekund hebbe. Nee dat zegge we niet. Komp bij os niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin veur in eur dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in eur dialect. Vertaal. Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Zou er dat doen gekund hebben. Nee dat zeggeve nooit. [/a]

zegge ve
sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin veur in eur dialect. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt terug tijdens het nagesprek.   sound
informant [a=n] Ik heb gene zin en voeren de koeien. Nee dat zeg mich niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming. Nee zegge we ook niet. [/a] sound
informant Alle koei van Marie _ sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in eur dialect. Dat denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee niet dat denk ik niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin veur in eur dialect. Der rare jong ben ich mee met naar de markt gewees. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat komp niet veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin veur in eur dialect. Ich heb al de eerste drei somme gemaak. De wat voor een hebstich gemaak. [/v]

hebs tich
tagging sound
informant [a=j] Dat komt wel voor ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ja maar de welke heb jij gemaak dan zeg je war voor een hebs dich gemaak. [/v] sound
informant [a=n] Ja de wat voor een hebs dich gemaak ja maar de welke hebs du gemaak dat zegge ve niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in eur dialect. De watvoor hebsdi al weg gebrag. [/v]

hebs di
sound
informant [a=n] Nee dat zeggeve nooit. Watvoor kenne we niet. [/a]

zegge ve
sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Ik zeg ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt terug tijdens het nagesprek.   sound
informant [a=n] Ich zeg deze jong vinge ze allemaal al leuk. Maar dat zegge wer niet zo. [/a] sound
hulpinterviewer Ik geloof deze jong vinde we allemaal aardig of leuk. sound
informant [a=j] Ja maar niet op die manier. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Bij hard lope kan het wel maar niet as te gewoon gaatst lope of wandele. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik heb heel wat af gelope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Gene mag het zeen dus ik vink datstich het ook niet mag zeen. [/a]

dat stich
tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a] Gene mag het zeen dus ik vink dat stich het ook niet zeen mags. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Het kan maar het eerste war beter. sound
informant [a=j] Het eerste war beter ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toenste weg gings. [/a]

toens te
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ich wet woeste geboren bis. [/a]

woes te
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Noustu klaar bis kanstu gaan of magste gaan. [/a]

nous tu kans tu mags te
tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in eur dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in het dialect. Ich weet dat er is gaan zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja das goed dat wordt ook gewoon algemeen gebruik. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in eur dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in eur dialect. Ich weet dat er gaan zwemmen is. [/v] sound
commentaarDeze vraag komt terug tijdens het nagesprek.   sound
informant [a=n] Nee dat wordt bij os niet gezeg. [/a] sound
informant Ich weet datter is gaan zwemme zegge vier. tagging sound
hulpinterviewer Zou eventueel kunne he ik weet dat hij gaan zwemmen is. sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin veur in eur dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in eur dialect. Ich weet dat er zwemmen is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat wordt niet gezeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin veur in eur dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in eur dialect. Ich weet dat er zwemme gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Nee wordt niet gezeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Persoon A vraagt wilt u nog koffie Jan. Jan antwoordt jaak. [/v] sound
informant [a=n] Wilsde nog koffie Jan. Persoon B antwoordt jaak. Nee wilsde nog koffie jan wel maar jaak komt bij os niet veur. [/a]

wils de
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Persoon A vraagt hebbe ze gegeten. Persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Hebbe ze gegete en persoon B zeg jaanze dat is niks van os nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Is hem dood. [/v] sound
informant [a=n] Is her dood zouden ver dan zegge en dat komp wel veur ja maar niet is hem dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebbe. [/v] sound
informant [a] Dadis de man der ze geroepe hebbe. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis de man der het verhaal verteld het. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man der ik denk dattet verhaal verteld het maar of dat bij os zo gezeg wordt. [/a]

dat et
tagging sound
informant [a] Dat is de man woe van ich denk datter het verhaal verteld het dat zegge wer dan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dadis de man der ich denk datse geroepe hebbe. [/a]

dad is dat ze
tagging sound
informant [a] Veer zegge ich denk dat dat de man is der we geroepen hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Dadis de man der ik denk der ze geroepen hebbe. [/v]

dad is
sound
informant [a=n] Ut zal wel eens gezeg worre maar zo op die manier wordt es toch niet echt veul gebruik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin veur in eur dialect. Wienie zal de wereldvrede kome. Noets niet. [/v] sound
informant [a=n] Wie nie zal de wereldvrede kome dat wordt gezeg maar noets niet niet. We zegge noets of ik denk noets maar noets niet dat is geen Harens. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Komt deze zin veur in eur dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in eur dialect. Wendy probeerde gene pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Wendy probeerde gene pijn te doen. Ja wordt algemeen gebruik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde um gene pijn te doen. [/v] sound
informant [a=j] Dat wordt ook gebruik ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde veur gene pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Veer gebruike um. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde van gene pijn te doen. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge we niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Et schijnt dat ze niks mag ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Vertaal. Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Komt deze zin veur in eur dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in eur dialect. Het belooft weer ene schone dag te worde. [/v] sound
informant [a=j] Nee we zegge et beloof weer ene schone dag te worre. [/a] nee van informant komt volgens mij door de codeswitch van de hulpinterviewer [MH] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is hetzelfde he. [/v] sound
informant [a] Kun je die even terug draaie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Het belooft weer ene schone dag te worde. [/v] sound
informant [a] Et beloof niet et belooft. [/a] sound
informant [a=j] As se het goed vertaals in het dialect dan is het goed ja. De zin komt wel veur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijkt wel offer iemand in de tuin staat. [/v]

of er
sound
informant [a] Et lijk wel ofter iemand in de tuin staat. In de mossen staat. [/a]

of ter
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Et liek wel of ene in de tuin staat. [/v] sound
informant [a=j] Et liek wel of ene in de mossen staat ja komt wel veur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin veur in eur dialect. Her het de bal gegooid in de korf. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat wordt niet gezeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Nee dan draaie we het um he. Er het de bal in de korf gegooid. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin veur in eur dialect. Zal ich koke dat dooch maar. [/v] sound
informant [a=n] Zal ich koke dat wel maar dat dooch maar dat zegge we niet. We zegge gewoon dooch maar of dooch dat maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur in eur dialect. Dat boek beloof mich datsde noets meer zuls verstoppe. [/v]

dats de
sound
informant [a=n] Nee dat zegge ve niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur in eur dialect. Wat zet mich datsde gekoch hebs. [/v]

dats de
sound
informant [a=n] Nee zegge we niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin veur in eur dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in eur dialect. Ich denk datsde veul weg zoust moete gooie. [/v]

dats de
sound
informant [a=j] Dat wordt heel regelmatig gebruik ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin veur in eur dialect. Wie gebruikelijk is deze zin in eur dialect. Ich denk datsde veul zous weg moete gooie.

dats de
sound
informant [a=n] Nee dat zegge we niet. We zegge ich denk datsde veul weg zoust moete gooie. [/a]

dats de
tagging sound
informant Et zal wel eens veur kome maar toch niet veul he. wel of niet sound
hulpinterviewer [v] Ich denk datsde veul zoust moete weg gooie. [/v]

dats de
tagging sound
informant [a=j] Ja dat wordt gezeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin veur in eur dialect. Zoon ding een heb ik nog noets gezien. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat doen we niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin veur in eur dialect. Di bis ook een rare een. [/v] sound
informant [a=n] Nee veur zegge du bis ook een rare. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voore boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wat veur boeke hebsde gekoch. [/a]

hebs de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wer het dich op de kermis gezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die aardappele schille zich niet gemakkelijk. [/a] let op zich tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt deze zin ook veur. Marie trok de deken noar heur toe. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge ver niet. Dadis echt Maastrichts. [/a]

dad is
sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur in eur dialect. Marie zeg dat stich Piet een boek hebs geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegge we niet. Hebs probere te verkope zegge veer dan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in eur dialect. Wim dach dat ich Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=j] Et wordt wel gezeg maar of het goed is is de vraag. Normaal is dat ich Els hou een cadeau probere te geve of een cadeau hou probere te geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Wim dacht dat ich geprobeerd hou um Els een cadeau te geve. sound
informant Dat zou ook kunne ja. sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in eur dialect. Karel wet dat stich hebst geprobeerd Marie ee boek te verkope. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
veldwerker [n] [v=028] Vertel me eens wie dat ze had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel me eens wer ze had kunne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan daar dat tusse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Dan blijf het dat weg. [/a] sound
veldwerker [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minute een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan het in twee minute ee glas bier gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Biertje das niet gangbaar hier bij ons in het dorp. [/a] sound
veldwerker [v=149] Hij heeft overal geen vriende. U had gezegd wij zegge hij het nergens vriende maar als de betekenis is hij heeft niet overal vriende dus als we dingen zegge zoals Janis een graag geziene jongen maar hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=n] Hij het niet overal vrien blijft het toch. [/a] sound
veldwerker [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze geloof dats tich eerder thuis bist dan ich. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge ze geloof dat stich eerder thuis bist as ich. [/v] sound
informant [a=n] As ich das Maastrichts. [/a] sound
veldwerker [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dat ver rijker zijn as si. [/a] tagging sound
veldwerker [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Wer geld het moet mich maar get geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u ook zegge der geld het moet mich maar get geve. [/v] sound
informant [a=j] Der geld het moet mich maar get geve ja da ken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] En welke zou je verkieze wer of der. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Der zou ich zegge der geld het geef mij maar get. [/a] sound
informant [a] Der geld het geef mi maar get ja dat is inderdaad bij os mees gangbare. [/a] sound
veldwerker [v=262] Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a] Wer denksde dat ich in de stad tegen gekomme ben. [/a]

denks de
tagging sound
veldwerker [v] U zeg niet wer denksde wer ich in de stad tegen gekomme ben. [/v]

denks de
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=265] Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
informant [a] Wie denkse dat ze et hebben op gelos. [/a]

denk se
tagging sound
veldwerker [v] En nie wie denkse wie se et hebben op gelos. [/v]

denk se
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=297] Zou hij dat gedaan gekund hebbe. Hoe zou je dat dan wel zegge. [/v] sound
informant [a] Zou er dat gedaan kunne hebbe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=309] Vertaal. Ik heb geen zin en voere de koeie. [/v] sound
informant [a] Ik heb gene zin um de koeie te voere. [/a] sound
veldwerker [v=329] Wa vindt u van de zin ik geloof deze jongen vindn ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=j] Ik geloof deze jongn vinge ze allemaal wel leuk das een goeie zin ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=350] Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nee komt helemaal niet voor. [/a] sound
veldwerker [v] U had gezegd ik weet dat hij gaan zwemme is eventueel nog wel. [/v] sound
informant [a] Ich weet dat er is gaan zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja het kan wel. [/a] sound
veldwerker [v] De vraag is is die helemaal slecht of kan die eventueel. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee die kan eventueel wel. [/a] sound
informant [a=j] Ja het kan wel ja. Ich weet dat hij gaan voetballen is ja dat kan natuurlijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Maar het is niet zo goed als die eerste. [/a] sound
veldwerker Dan zijn we er door. [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
137 Hij wil geen soep niet meer eten niet komt voor : n
146 Hij spreekt niet goed geen Frans Eventueel 'niet' vervangen door 'zo' komt voor : n
148 Iedereen is geen vakman Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie komt voor : j
149 Hij heeft overal geen vrienden Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie komt voor : n
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: diens (niet gebruikelijk)
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: waarvan
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waarop dat ze
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: zijn handen
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. vorm: hij heeft zich de handen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
vorm: had kunnen roepen
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan rookt nie meer
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
vorm: mags komen
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hir
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wer
opmerking: zin kan niet
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: gij
opmerking: zin kan niet
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weetste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: tu wets
opmerking: dan wordt het een vraag met wetste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dage
opmerking: dan wordt het een vraag met wetste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bis
opmerking: dan wordt het een vraag met wetste
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: zij
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: elkaar
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: liever in die kast
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast.
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: aste dage lefs lefd
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) opmerking: gaat niet helemaal goed
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: te gehs
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gehs te
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: tie gehs
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gehs te
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hir geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht er
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gir goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat ger
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goanse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaan
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gings die
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dich gomgst
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: girt gingt
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging er
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hir ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gink ier
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wir ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingt gir
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: girt gingt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wir
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
803 Ze schijnt niks mogen eten. Afvragen indien de zin voorkomt in Nuth opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
821 Hij zal wel weer staan zeuren. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
824 Het huis is verkocht geworden. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
825 Het huis is verkocht geweest. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. opmerking: inf wilde stoppen, deze vraag niet kunnen stellen
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: inf wilde na 20 minuten stoppen, werd er zat van, vond het naar kinderachtig blablablabla een aantal vragen niet kunnen stellen
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich