[v=355] Komt deze zin veur in eur dialect. Vertaal. Persoon A vraagt hebbe ze gegeten. Persoon B antwoordt jaanze. [/v]