SAND-data Hasselt (Q002p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03297) vertaling: J rappeleert em da veraal wel
opm.: reflexief: hem
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03297) vertaling: M en P zejenmekaandere virre de kerrek
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03297) vertaling: T wast em
opm.: reflexief: hem
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03297) vertaling: de schreenwerreker het gin niegel bee
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03297) vertaling: F zoug n slek lengs em
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03297) vertaling: E lou?t miech vir him werreke
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03297) vertaling: J lou?t heer vallen
opm.: reflexief: haar
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03297) vertaling: T bezoug z'n eegen ns gou?d enne spejgel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03297) vertaling: J het op twej menejten n pient gedroenke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03297) vertaling: dee schou?n zen braa gemekkelek
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03297) vertaling: E kient z'n eege gou?d
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03297) vertaling: W het gi?rd dat ter fottos van him enne etalaasj stoan
opm.: reflexief: hem
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03297) vertaling: dee petatte schelle ni gemekkelek
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03297) vertaling: da glaas briek as et obbe grond vielt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03297) vertaling: lief ich wel gezond genoeg
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03297) vertaling: hi? lief al joare vanne erfenis va ze vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03297) vertaling: dees wiek lief ze op water en broe?d
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03297) vertaling: lief et nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03297) vertaling: weelang lief dzieles noe al van dee errefenis
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03297) vertaling: in B lieve ze virral va vesvangs
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03297) vertaling: noa et iete goan iech sloape
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03297) vertaling: zeu iech ta wel kunne dou?n
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03297) vertaling: hi? lou?t z'n hoes aafbrieke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03297) komt voor: j
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03297) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03297) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03297) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03297) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03297) komt voor: n
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03297) komt voor: j
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03297) komt voor: n
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03297) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03297) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03297) komt voor: j
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03297) komt voor: n
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03297) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03297) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03297) komt voor: j
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03297) komt voor: n
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03297) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03297) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03297) komt voor: j
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03297) komt voor: n
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03297) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03297) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03297) komt voor: j
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03297) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03297) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03297) komt voor: j
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03297) komt voor: n
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03297) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03297) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03297) komt voor: j
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03297) komt voor: n
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03297) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03297) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03297) komt voor: j
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03297) komt voor: n
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03297) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03297) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03297) komt voor: j
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03297) komt voor: n
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03297) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03297) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03297) vertaling: Jan het ginnen iene bouk nemie
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03297) vertaling: Jan het ginne boek nemie
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03297) vertaling: bejk het J ni
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03297) vertaling: J het nemie veel geld
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03297) vertaling: doa meug nejmand ni spreke ever...
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03297) vertaling: doa meug nejmand ni spreke ever...
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03297) vertaling: zitten hee nerregs gin mees
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03297) vertaling: iech gief nieks an ejmand annes
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03297) vertaling: nejmand wielt werreke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03297) vertaling: vie wiste nie da'em toes weur
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03297) vertaling: iech wis et euch ni
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03297) vertaling: hie meug be nejmand sprieke ever...
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03297) vertaling: J weet da den otto vir dree ou?re gemaak mut zen
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03297) komt voor: n
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03297) komt voor: j
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03297) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03297) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03297) komt voor: j
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03297) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03297) vertaling: Marie heren oto es kapot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03297) vertaling: Marie heren oto es kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03297) vertaling: Pie zennen otto es kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03297) vertaling: Pie zennen otto es kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03297) vertaling: die man zennen otto es kapot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03297) vertaling: dien otto es ni va mich ma van hem
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03297) vertaling: de gazet van gisteren liek onder den tillevejze
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03297) vertaling: J es K en K hun brirke
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03297) vertaling: dee joenges hin villeus zen gepikt
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03297) vertaling: dee zesters hin maa es op beziek
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03297) vertaling: da's Wim zenne otto
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03297) vertaling: da's meenen villeu
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03297) vertaling: da's meenen villeu
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03297) vertaling: die villeu es va miech
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03297) vertaling: die villeu es va miech
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03297) vertaling: iech wil nejmand ni affrontere
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03297) vertaling: t es joamer da vie ni meuge keume
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03297) vertaling: da goan iech ni dou?n
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03297) vertaling: iech heb ni gewerrek
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03297) vertaling: nie haa et kri?g verteld of M begos te janke
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03297) vertaling: gut dee bestelling noe mar ophale
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03297) vertaling: hie werrek nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03297) vertaling: iech verbej oech hee te keume
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03297) vertaling: J het belet da ve M belde
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03297) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03297) fragment: voor (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03297) fragment: voor (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03297) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03297) fragment: van te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03297) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03297) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03297) fragment: van te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03297) fragment: voor te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03297) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03297) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03297) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03297) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03297) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03297) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03297) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03297) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03297) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03297) fragment: als (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03297) fragment: als (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03297) fragment: als (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03297) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03297) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03297) komt voor: n
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03297) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03297) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03297) fragment: offant = of want (=Duitse wenn) (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03297) fragment: (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03297) fragment: (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03297) fragment: offant = of want (=Duitse wenn) (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03297) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03297) vertaling: iech weet da dzi?les op nejmand koad zeet
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03297) vertaling: E dienk da't ni gemekkelek es
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03297) vertaling: iech weet da'ch te laat ben en dzjie ni
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03297) vertaling: dzje weet toch dajje mut werreken en iech nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03297) vertaling: ejderien dienk da vi? no toes goan en da zee nog meuge bleeve
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03297) vertaling: t es joammer da hi? kim en da zee weggej
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03297) vertaling: iech denk da L ziek es
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03297) vertaling: iech denk da P en L goan troen
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03297) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03297) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03297) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03297) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03297) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03297) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03297) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03297) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03297) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03297) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03297) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03297) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03297) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03297) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03297) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03297) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03297) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03297) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03297) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03297) komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03297) fragment: waarvan (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03297) fragment: waar (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03297) fragment: waardat (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03297) fragment: waardat (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03297) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03297) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03297) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03297) komt voor: n
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03297) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03297) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03297) fragment: dat (1)
opm.: Twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03297) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03297) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03297) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03297) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03297) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03297) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03297) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03297) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03297) fragment: wie (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03297) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03297) fragment: die (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03297) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03297) vertaling: wi? denk dzje da'ch enne stad tegegekeume ben
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03297) vertaling: wee denk dzje da ze't opgelos hebbe
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03297) vertaling: wee denk dzje da ze't opgelos hebbe
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03297) vertaling: M weet ni wi? vi? wille belle
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03297) vertaling: M weet ni wi?da vi? wille belle
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03297) vertaling: M weet ni wi?da vi? wille belle
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03297) vertaling: M weet ni wi? vi? wille belle
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03297) vertaling: weet ejmand wi? ve geroepen hebben
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03297) vertaling: hi? het z'n haan gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03297) vertaling: hi? het z'n himme gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03297) vertaling: hi? het nen hou?d op zenne kop
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03297) vertaling: hi? het n plak op z'n himme
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03297) vertaling: hi? het ze bien gebreuke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03297) vertaling: hi? het em peen gedoan
opm.: reflexief: hem
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03297) vertaling: M troek de sare no heur toe
opm.: reflexief: haar
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03297) vertaling: L weet da ter fottos van himzelllef te koep zen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03297) vertaling: dzje rappeleert oech toch wel da ve tou?n dur da bos geloepen hebben
opm.: reflexief: je
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03297) vertaling: iech rappeleer miech da Marie heren otto kapot weur
opm.: reflexief: mich
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03297) vertaling: ze rappeleert heer da hi? wee e verreke an't i?te weur
opm.: reflexief: haar
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03297) vertaling: vi? rappeleren oas wel da Jan al z'n bejk gepiek weure ma zee rappeleren et hin ni
opm.: reflexief: ons reflexief: hun
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03297) vertaling: rappeleer dzj'oech nog da ve Jan obbe merrek gezejen hebben
opm.: reflexief: je
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03297) vertaling: hi? het em n ongelek gewerrek
opm.: reflexief: hem
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03297) vertaling: hi? vejelde wee m dur et ees zakde
opm.: reflexief: hem
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03297) vertaling: zeu m da hebbe kunne douen
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03297) fragment: gekos (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03297) fragment: gedoan (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03297) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03297) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03297) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03297) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03297) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03297) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03297) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03297) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03297) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03297) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03297) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03297) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03297) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03297) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03297) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03297) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03297) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03297) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03297) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03297) komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03297) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03297) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03297) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03297) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03297) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03297) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03297) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03297) komt voor: j
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03297) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03297) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03297) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03297) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03297) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03297) vertaling: en dien teed leefden iech ter op los
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03297) vertaling: vrieger liefden em wee n bies
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03297) vertaling: doa liefde vi? wee god in F
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03297) vertaling: nejmand meug et zejen dus iech ven da dzjie et euch ni meug zejen
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03297) vertaling: het gebeerde wee deje weggoenk
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03297) vertaling: iech weet moe dzje gebeure zeet
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03297) vertaling: noe da je geried zeet meug dzje goan
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03297) vertaling: be da M noe gestorreve weur,...
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03297) vertaling: be da M noe gestorreve weur,...
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03297) vertaling: dur da M doe?d weur, het here man A nemie kunne hellepe
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03297) vertaling: dur da M doe?d weur, het here man A nemie kunne hellepe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03297) vertaling: iech weet da'm zwemmen es
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03297) vertaling: iech weet da'm es goan zwemmen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03297) vertaling: iech weet da'm es goan zwemmen
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03297) vertaling: iech weet da'm zwemmen es
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03297) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03297) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03297) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03297) komt voor: j
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03297) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03297) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03297) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03297) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03297) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03297) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03297) vertaling: wie da
komt voor: j
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03297) vertaling: wie da
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03297) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03297) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03297) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03297) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03297) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03297) vertaling: em es doe?d
komt voor: j
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03297) vertaling: em es doe?d
komt voor: j
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03297) vertaling: es em doe?d
komt voor: j
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03297) vertaling: es em doe?d
komt voor: j
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03297) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03297) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03297) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03297) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03297) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03297) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03297) fragment: dat (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03297) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03297) fragment: die (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03297) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03297) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03297) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03297) fragment: dat (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03297) fragment: die (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03297) fragment: moebee (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03297) komt voor: n
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03297) komt voor: n
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03297) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03297) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03297) fragment: da (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03297) fragment: wie (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03297) fragment: moevan de (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03297) vertaling: P dienk da J en M op nejmand ni koad zen
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03297) vertaling: P dienk da J en M op nejmand ni koad zen
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03297) vertaling: W dienk da ve noe?t nejmand ne prees gieve
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03297) vertaling: W dienk da ve noe?t nejmand ne prees gieve
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03297) vertaling: t es woar da ze ni be M meuge sprieke
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03297) vertaling: nergens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03297) vertaling: da weet iech ni
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03297) vertaling: noe? ni
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03297) vertaling: nieks
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03297) vertaling: zek em mar ni da iech boete gewies ben
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03297) vertaling: ni zegge daje ne kadeu vir him gekoch het, sier
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03297) vertaling: weet dzje ni da'em gevallen es
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03297) vertaling: W probeerde nejmand ginne peen te dou?n
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03297) vertaling: t schent daze nieks meug iete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03297) vertaling: ze proberen al den hielen daag mekaandere te belle
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03297) vertaling: t gie wir ne schoe?nen daag wi?re
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03297) vertaling: t es beschin bieter nog effe te wachte
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03297) vertaling: vi? haan de chance him derek trek te venne
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03297) vertaling: as de kejkes ne vallek zejen hebbe ze bang
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03297) vertaling: affe de petatte ni kunne verkoepe zitte v'emme mezere
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03297) vertaling: as dzji?les em ni mejpak wi?r iech koad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03297) vertaling: hi? wis'et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03297) vertaling: op ta fies wi?rd doa veel gedaas
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03297) vertaling: noe verkoepe ze allien mar broe?d en di? wienkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03297) vertaling: as em be de villen kim zal'em wel laat zen
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03297) vertaling: ajje teed het kaem dan mar ns en
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03297) vertaling: as iech reek ben koep iech miech nen dejeren otto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03297) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03297) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03297) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03297) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03297) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03297) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03297) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03297) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03297) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03297) komt voor: n
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03297) vertaling: M heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03297) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03297) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03297) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03297) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03297) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03297) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03297) komt voor: n
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03297) vertaling: dee vanne stad die hebben hee veel hees gebeud
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03297) vertaling: an da noe kanaal doa zej dzje gin kat nemie
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03297) vertaling: gisteren es Jan hie gewi?s
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03297) vertaling: den daag da Jan belde weur iech ni toes
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03297) vertaling: Jef di? zeu iech noe?ts eviteere
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03297) vertaling: M dee zeu zoe ejt noe?t dou?n
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03297) vertaling: B di? drienk wel ns e glaas te veul
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03297) vertaling: M dee zeu iech wel ns willen eviteere toes
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03297) vertaling: da hoes da zeu iech noe? ni wille koepe
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03297) vertaling: da hoes da stej ter al feefteg joar
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03297) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03297) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03297) komt voor: n
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03297) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03297) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03297) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03297) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03297) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03297) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03297) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03297) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03297) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03297) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03297) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03297) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03297) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03297) komt voor: j
gebr.: 5
470 (z10(v)b) Gunther heeft Annemie gebracht naar huis (inf. 03297) komt voor: n
471 (z10(v)c) Gunther heeft gebracht Annemie naar huis (inf. 03297) komt voor: n
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03297) vertaling: het G gebeld?
473 (z11b) En pas op! (inf. 03297) vertaling: pas op!
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03297) vertaling: t weur mer krek genoeg
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03297) vertaling: M het noe mi?r kee as vrieger
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03297) vertaling: As S haa kunne keume dan haa ze da gedoan
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03297) vertaling: z es de besten doktoe?r di?n iech ken
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03297) vertaling: vir da dzj'ejt weggoe?it mujje effe belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03297) vertaling: hee es al wa'ch gekregen heb
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03297) vertaling: J es te gejerig vir ejt an z'n kenger te gi?ve
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03297) vertaling: wa ken dzji? noe va footbal
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03297) vertaling: lek di? bouk daal
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03297) vertaling: ajje ech ni kunt wachte, koem dan mar
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03297) vertaling: iech weet da J den doktoe?r haa kunne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03297) vertaling: iech weet da Jan den doktoe?r kos geroepen hebbe
opm.: minder gebruikelijk
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03297) vertaling: hi? zee da'ch et haa mutte dou?n
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03297) vertaling: hi? zee da'ch et haa mutte dou?n
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03297) vertaling: hi? es flee wi?k dur dr. M. goppereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03297) vertaling: hi? wi?rd merrege dur dr. M. goppereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03297) vertaling: merrege wi?rd em dur dr. M. goppereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03297) vertaling: merrege wi?rd em dur dr. M. goppereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03297) vertaling: hi? wi?rd merrege dur dr. M. goppereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03297) positie: 3
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03297) positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03297) positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03297) vertaling: iech ven dajje dekker de gazet zeut mutte li?ze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03297) vertaling: iech ven dajje dekker de gazet zeut mutte li?ze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03297) vertaling: t'es stoem ennen doenkel de gazet te li?ze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03297) vertaling: t'es stoem ennen doenkel de gazet te li?ze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03297) vertaling: hi? es den hielen daag de gazet an't li?ze
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03297) vertaling: hi? es den hielen daag de gazet an't li?ze
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03297) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03297) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03297) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03297) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03297) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03297) vertaling: R het iene grejenen appel vurtgegeuve en noe het em ter nog twej roe?j
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03297) vertaling: doa weur veel vollek op et fies
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03297) vertaling: weur doa veel vollek op et fies?
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03297) vertaling: waffer bejk hejje gekoch?
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03297) vertaling: hi? wunt be M.
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03297) vertaling: hi? wunt be W.
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03297) vertaling: gut ns effe no de bekker, W.
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03297) vertaling: wi? hejje gezejen
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03297) vertaling: wi? het oech gezejen
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03297) vertaling: a'ch ta geweten haa, dan haa'ch 'et ni gedoan
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03297) vertaling: t zeu bi?ter zen nog effe te wachte
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03297) vertaling: per chance haa J. den doktoe?r gebeld en di? weur rap doa
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03297) vertaling: loep aan, ambetanterikke

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q002[/k][h]626[/h][i]627[/i][vw]ANS[/vw][/meta]  sound
commentaarSpontaan gesprek  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jean rapeleert zich die historie ni meer tagging sound
informant he das heel oud maar zo klappe de mensen ni meer. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer Dat verhaal wel wel. sound
informant [a] Rapeleert zich dat verhaal ja da verhaal nog altijd he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De schrijnwerker het geen nagels bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Louis Louis Louis die laat zich die laat mich voor em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant [a] Jeanne laat zich mee drijve op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of laader. [/a]

laat der
tagging sound
informant Laader ja da kan ooch. sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren is dood gegaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zeneige ferm goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] eduard heet heet gehoord datter fotos van zeneige in d etalage staan [/a]

dat ter zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heet dat ooit gewild of ge of gekos. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jean heet in twee minuten een pint op. [/a] tagging sound
informant [v=044] Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dees schoen lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
informant [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jean haat hiel brood wel wille op ete. [/a] tagging sound
informant [v=047] Die aardappelen schille niet gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die petatten schille ni gemakkelijk. [/a] tagging sound
informant Schelle. sound
informant [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
informant [v] Kan je ook zegge de sneeuw smelt zich in de zon? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asich eerlijk leef leefich wie mijn ouders wille. [/a]

as ich leef ich
tagging sound
informant [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asem nog drie jaar leef leefem langer as zenne pa. [/a]

as em leef em
tagging sound
informant [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft zij niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse zo gevaarlijk leef leefze ni meer lang. [/a]

as se leef ze
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of ni lang ni meer. [/a] tagging sound
informant [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ast nu nog leef dan leeft morgen ooch nog. [/a]

as t leef t
tagging sound
informant [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leven leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asdjiellies zo gevaarlijk leef leefdje nooit zo lang asich. [/a]

as djiellies leef dje as ich
tagging sound
informant [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leveze niet voor hun kinderen. [/v]

leve ze
sound
hulpinterviewer [a] Asse voor hun werk leve leveze ni voor hun kinderen. [/a]

as se leve ze
tagging sound
informant [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As Cel nog leef leef Leo ooch nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asje asje gezond leef dan leefdje langer. [/a]

as je as je leef dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mensen van de boerderij leve

as ter
tagging sound
informant dan zenter daar heel veel die leve van t werk in de fabriek. [/a]

zen ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradiijs leven dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer Lies Pierre sound
informant [a] As Lies as Lies en en Pierre in t paradijs leve tagging sound
hulpinterviewer Rosa en Frans ja Cois sound
informant dan leve Rooske en Francis of Ci of Cois ooch ja tagging sound
hulpinterviewer In ne hel ja. tagging sound
informant eh in de hel in ne hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Asvop t gemak leve leveve content. [/a]

as v op leve ve
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Asve eerlijk leve dan leveve gelukkig of content. [/a]

as ve leve ve
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Eh leef leef een beetje gezonder Jan of Jean. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Kinder leef e wa minder priculoos. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hedjie genoeg mensen om het hooi van t land te hale. [/a]

he djie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Voor t hooi. [/a] sound
informant [a] Voor t hooi van t land te hale ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werken. [/v] sound
informant [a] Het waar vriendelijk van Jean om te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Da vat is ferm is ferm zwaar om voor te drage. [/a] tagging sound
informant [v=192] Wij hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a]

v ope
tagging sound
informant [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij kan staan zeure zage hij kan staan zage. [/a] tagging sound
informant [v=200] Toen wij aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Be vie arriveerde waaret aant regene. [/a]

waar et aan t
tagging sound
informant [v=215] Kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v]

k geloof
sound
hulpinterviewer [a] Ich geloof dach groetr ben asie. [/a]

da ch as ie
tagging sound
informant [v=216] Zij gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij geloof dadjie eerder thuis zet asich. [/a]

da djie as ich
tagging sound
informant [v=217] Jij gelooft toch niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Djie geloof toch ni da ie sterker is asdjie? [/a]

as djie
tagging sound
informant Ja. sound
informant [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zij gelove davie rijker zen aszij. [/a]

da vie as zij
tagging sound
informant [v=219] Wij geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vir gelove dadjiellies ni zo slim zet asvie. [/a]

da djiellies as vie
tagging sound
informant [v=220] Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Djiellies geloof toch ni dazij armer zen asdjie. [/a]

da zij as djie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of asdjiellies. [/a]

as djiellies
tagging sound
informant [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Djie geloof da Lies even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
informant [v=222] Hij gelooft dat Gaston en Jan Gaston en Jan sterker zijn als Theo en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ie geloof da Ston en Jean sterker zen as Theo en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De gamin waar van de ma gisteren is dood gegaan sound
informant hertrouwd is staat achter mich. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kan je in plaats van de jongen wiens moeder één van de volgende gebruike? [/v] sound
hulpinterviewer [v] De jongen wie dat zijn moeder? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jongen die dat zijn moeder? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jongen diens dat moeder? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De jongen waar van dat de moeder? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ja da zoudje wel kunne zegge ja. [/a]

zou dje
sound
informant [a] Van wie zei ich denk ich he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woe dasop zate waar pas geverf. [/a]

da s op
tagging sound
hulpinterviewer De volgende mogelijkheden in plaats van de bank waar ze op zate. sound
hulpinterviewer [v] Waar dat ze op zate? [/v] sound
informant [a=j] Woe dasop zate ja. [/a]

da s op
sound
hulpinterviewer [v] Waar op dat ze zate? [/v] sound
informant [a=n] Waar op dat ze zate? Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Daar dat ze op zaten? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Daar op dat ze zate? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dat ze op zate? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Alleen de eerste. sound
hulpinterviewer [v=259] Dan eh wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Die centen het moet mich maar e wa lange. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewasse. [/v] sound
informant [a] Heet zen handen gewasse. [/a]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je ook zegge hij heeft zich de handen gewasse? [/v] sound
informant [a=n] Nee da ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=268] Eh hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hi eet zen hemd gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Hi eet ze been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de sosse naar heur toe. [/a] tagging sound
informant [a] Of naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Naar heur toe eerder ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand mooget zien dus ich vin dadjie et ooch ni moog zien. [/a]

moog et da djie
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toensje weg gonk. [/a]

toen sje
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je gebore bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet woe dadje gebore zijt. [/a]

da dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Na dadje gereed zijt moogdje gaan. [/a]

da dje moog dje
tagging sound
informant [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man die ze geroepe hemme. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man die het verhaal vertekld et. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man moe van ich denk datem t verhaal verteld eet. [/a]

da s dat em
tagging sound
informant [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man dien ich denk dase geroepe ebbe. [/a]

da s da se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Moe van ich denk dasem geroepe ebbe. [/a]

da se m
tagging sound
hulpinterviewer Alle twee. sound
informant [v=397] 't Schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tschijnt dase niks moog ete. [/a]

t schijnt da se
tagging sound
informant [v=398] Ze schijnt niets te te mogen ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tschijnt dase niks moog ete. [/a]

t schijnt da se
tagging sound
informant Ja. sound
informant [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Tis juist of daar iemand in den hof staat. [/a]

t is
tagging sound
informant Ja. sound
informant [v] Kan je kan je er weg laten? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Tis juist of ter iemand in den hof stee nee die er kan ni weg. [/a]

t is
sound
informant Tis juist of iemand in den hof stee?

t is
sound
hulpinterviewer Nee of ter iemand in den hof stee sound
hulpinterviewer Alle mijn gevoel zo spontaan eerste indruk is nee. sound
informant Ja das ooch ich vin da ooch.

da s
sound
informant Ja. sound
informant [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wa voor boek heeje gekoch? [/a]

hee je
sound
informant [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie heeduuch op de kermis gezien? [/a]

hee d uuch
tagging sound
hulpinterviewer Ah ja. Dus ik lees de zinnen voor in het dialect sound
hulpinterviewer komen de zinnen op die manier voor in het dialect op die manier voor in het dialect. Verbeter waar nodig. sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/v] sound
informant [a=n] Ich denk dadje veel zult moete weg gooie. [/a]

da dje
sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dadje veel zou weg moete gooie. [/v]

da dje
sound
informant [a=n] Ich denk dadje veel zot moete weg gooie. [/a]

da dje
sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dadje veel zo moete weg gooie. [/v]

da dje
sound
informant [a=j] Ich denk dadje veel zou moete weg gooie. [/a]

da dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=497] Hie is alle kapotte spullen weg aant gooie. [/v]

aan t
sound
informant [a=n] Hi is alle kapotte spulle aant weg gooie. [/a]

aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hi is alle kapotte spullen aant weg gooie. [/v]

aan t
sound
informant [a=j] Ja zo ist ja. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=003] Ich denk da Marie het probere van hem ne brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer Geprobeerd he. sound
informant [a=n] Ich denk dat Marie het geprobeerd hem van hem nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertelt maar ni wie zij haa kunne roepe. [/v] sound
informant [a=j] Das juist. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertelt mich eens wie dazij haa kunne roepe. [/v]

da zij
sound
informant [a=g] Vertelt mich eens wie dasij haa kunne roepe vertelt mich eens wie dasij haa kunne roepe ja das juist. [/a]

da sij da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertelt mich eens wie of zij haa kunne _. [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee of nooit he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertelt mich eens wie of dazij haa kunne roepe. [/v]

da zij
sound
informant [a=n] Of niet. [/a] sound
veldwerker [v] En welke zou je dan het meeste gebruike wie ze had kunne roepe of wie dat ze had kunne roepe? [/v] sound
informant [a] Vertelt mich eens wie dat ze haa kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie dat. [/a] sound
informant Wie dat. sound
informant [v=022] Er wil niemandniet danse. /v]

niemand niet
sound
hulpinterviewer [a=j] Daar daar wilt niemandni danse he. [/a]

niemand ni
tagging sound
informant [v=086] Ich weet da Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Morgen brood wilt ete eerder. [/a] sound
informant [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja hoewel Eddy moet vroeg kunne op staan sound
hulpinterviewer gemakkelijker lijkt ja. [/a] sound
informant [a=n] Eddy moet vroeg kunne op staan het werkwoord bij xxx. [/a] sound
informant [v=137] Hie wilt geen soep niet meer ete ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ah nee dus da nee he. [/a] sound
informant [v=140] Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Nergens geen muizen ja. [/a] tagging sound
informant [a] Nieveranst geen muizen. [/a] sound
informant [v=075] Ich vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=g] Ja. [/a] sound
informant [v=077] Ich vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Minder moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant [v=080] Ich vin dat iedereen kunne moet kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=082] Ich vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=084] Ich vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Moet kunne zwemme das et he. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=006] Gisteren wandeldediede door het park. [/v]

wandel de die de
tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Nee van geen kanten he. [/a] sound
informant [v=023] Els wilt niet danse en ze wilt ni zinge ooch ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Even goed is ze wilt ooch ni zinge. [/a] sound
informant Da is waadje de klemtoon wilt legge.

waa dje
sound
hulpinterviewer [a] Maar asjet echt nog eens wil benadrukke ze wilt ni zing ooch ni dat kan. [/a]

as j et
tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Hie spreek ni goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hie spreek geen goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of niet goed Frans maar xxx zeker niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hie spreek zo goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen es geen vakman. [/v] sound
informant [a=n] Ni iedereen is ne vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hie het overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=n] Nee trouwens da zeggewe ooch ni nergens. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Of nieverans ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boek heet Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee Jan heet drie boek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet datem voor drie uren de wagen moet hebbe gemaak. [/v]

da tem
sound
informant [a=n] Jan weet datem voor drie uren de wagen moet gemaak hebbe. [/a]

da tem
sound
hulpinterviewer [v=160] Dus Jan weet datem voor drie uren de wagen gmaak moet hebbe. [/v]

da tem
sound
informant [a=g] Ja zo ist juist ja. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet datem voor drie uren de wagen gemaak moet hebbe. [/v]

da tem
sound
informant [a] Moet gemaak hebbe is eigenlijk het meeste. [/a] sound
informant [a=j] Gemaak moet hebbe kan maar nee moet gemaak hebbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet datem voor drie uren de wagen gemaak hebbe moet. [/v]

da tem
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wie denksje dach in de stad gezien heb? [/v]

denk sje da ch
sound
informant [a=j] Das juist. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v] Wa denksje wie ich in de stad tege kome ben? [/v]

denk sje
sound
informant [a=n] Wie denksje. [/a]

denk sje
sound
informant [a] Wie denksje dach in de stad ben tege gekome? [/a]

denk sje da ch
sound
veldwerker [v=262] Ja en kun je ook zegge wie denk je wie ik in de stad ben tege _. [/v] sound
informant [a=n] Wie denksje dach in de stad ben tege gekome. [/a]

denk sje da ch
sound
hulpinterviewer Wie denksje wie ich nee wie denksje da ja.

denk sje
sound
hulpinterviewer [v=265] Wee denksje daset hebbe op gelos? [/v]

denk sje da se t
sound
informant [a=j] Wee denksje daset hebbe op gelos wee denksje daset hebbe op gelos wie denksje ja. [/a]

denk sje da se t
sound
hulpinterviewer [a] Ja op gelos hebbe of hebbe op gelos eigenlijk geen verschil he. [/a] sound
veldwerker [v] En kan je het ook zegge met twee keer hoe? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wee denksje wee nee nee. [/a]

denk sje
sound
informant [v=248] Ich doen wel even de sjatten af wasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=296] Zou ie da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Nee van geen kanten he. sound
informant [v=309] Ich heb sound
informant geen goesting en voeiere en voeiere de koe. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=316] De politie zou bij tem kome en neme hem mee. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=317] Marie al heur koe zen verdronke bij d overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Alle koe van Marie ja. [/a] sound
informant [v=319] Eh dees denk ich ni aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=321] Die rare jong die curieuze jong ben ich mee naar de markt gewees. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v] Die rare gast hebich mee naar de markt gewees. [/v]

heb ich
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=322] Ich heb al de eerste drie sound
informant sommen gemaak. De welke hedjie gemaak? [/v]

he djie
sound
hulpinterviewer [a=n] De welke wier ni gezeid welke. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Waffer in dit geval. [/a] sound
informant [v=329] Ich geloof deze gast vinneze allemaal wel vriendelijk. [/v]

vinne ze
sound
hulpinterviewer [a=n] Dase deze gast allemaal wel vriendelijk vinne. [/a]

da se
sound
informant [v=323] Waffere hedjie al weg gebrach? [/v]

he djie
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] En hoe zou je dan bijvoorbeeld zegge als der staan vijf auto's op een parking en die moeten naar een andere parking sound
veldwerker verhuisd worden en iemand vraagt aan die jongen ... heb jij al weg gebracht? [/v] sound
informant [a] Waffere. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Waffer hedjie al weg gebrach? [/a]

he djie
tagging sound
informant [a] Waffere da sloeg op ene en waffer da sloeg op meervoud he. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar zou toch meestal wa voor auto's he. [/a] sound
informant Ja wa voor mensen hebbe da gedaan? He daar wier toch iets bij gezet he. sound
informant Tenzij dat zo evident is misschien. sound
hulpinterviewer [v=347] Ich weet dahie is gaan zwemme. [/v]

da hie
sound
informant [a=g] Ich weet datem is gaan zwemme. [/a]

da tem
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Ich weet daem gaan zwemme is. [/v]

da em
tagging sound
informant [a=j] Kundje zegge maar t eerste is beter. [/a]

kun dje
sound
hulpinterviewer [v=351] Ich weet daem zwemme is gaan. [/v]

da em
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Ich weet dahie zwemme gaan is. [/v]

da hie
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] As Julie vraag wildje nog koffie Jan kan Jan dan antwoorde antwoorde ja'k? [/v] sound
informant [a=n] Nee ja'k nee nee das Westvlaams ja'k. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Esem dood? [/v]

es em
sound
informant [a=j] Ja is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer gaa de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
tagging sound
informant [a=j] Juist. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde voor niemand pijn te doen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=400] Tbeloof weer ne schone dag te were. [/v]

t beloof
tagging sound
informant [a=j] Ja ja ja ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Hie heet de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Nee hee heet de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Die boek beloof mich dadje die nooit ni meer zult versteke. [/v]

da dje
sound
informant [a=n] Nee beloof mich dadje die boek nooit zult versteke ja. [/a]

da dje
sound
hulpinterviewer [v=365] Em is dood. [/v] sound
informant [a=n] Em is dood nee hie is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=366] Heer is ziek. [/v] sound
informant [a=n] Nee zij is ziek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=367] Is is heer ziek? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee is zij ziek dus die zeker ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=401] Eh tis misschien beter voor nog even te wachte. [/v]

t is
sound
informant [a=j] Tis misschien beter van voor of van nog even te wachte. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [v=402] Vie haan de chance voor hem direct terug te vinne sound
hulpinterviewer of van hem direct terug te vinne. [/v] sound
informant [a=j] Voor hem of van hem ja ja. [/a] tagging sound
informant [a] Eerder van he. [/a] sound
informant [v=487] Wa zet mich dadje gekoch het. [/v]

da dje
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee zinloos. [/a] sound
informant [v=512] Zo een ding een hebich nog nooit gezien. [/v]

heb ich
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=515] Djie zet ooch ne rare een. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ne rare een nee ne rare. [/a] sound
informant [v=530] Marie zet dadjie Pierre e boek het probere te verkope. [/v]

da djie
sound
hulpinterviewer [a=j] Marie zet dadjie Pierre ne boek het probere te verkope mmm ja. [/a]

da djie
tagging sound
veldwerker [v] Maar ni hebt geprobeerd te verkope? [/v] sound
informant [a=n] Het probere te verkope het geprobeerd te verkope nee da zeggewie nie. [/a]

zegge wie
sound
informant [v=531] Julien dach da ich Anna haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=532] Karel weet dadjie het geprobeerd Marie e boek te verkope. [/v]

da djie
sound
hulpinterviewer [a=j] Karel weet dadjie het geprobeerd Marie e boek te verkope ja. [/a]

da djie
tagging sound
informant [a=n] Nee dadjie het geprobeerd of geprobeerd het? [/a]

da djie
sound
hulpinterviewer [a] Ja das wel tzelfde nee dadjie geprobeerd het. [/a]

da s t zelfde da djie
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant Ja. sound
informant [v=227] As Frans zit hie dans kan Jan dan antwoorde hie diet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=228] As Frans zit hij zing kan Jan dan zegge hie het diet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=243] As Frans vroeg zinkem kan Jan dan antwoorde hie diet? [/v]

zink em
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=485] As Frans vroeg zalich vanavond koke kan Marie dan antwoorde da doe maar? [/v]

zal ich
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=600] Pas op dat je niet en valt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en het ni veel geld ni meer. [/v] sound
informant [a=n] Nee Jan het ni meer veel geld. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan ne andere ni. [/v] sound
informant [a=n] Die laatste ni nee he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wil ni werke ni. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mee gepak? Niemandni. [/v]

niemand ni
tagging sound
informant [a=j] Ja da wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=389] Woe groeit t geld aan de boom? Nieveransni. [/v]

nieverans ni
tagging sound
informant [a=j] Ja das juist. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=390] Wa is rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/v]

niks ni
sound
informant Twijfel. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Nee ni spontaan. sound
hulpinterviewer [v=391] Waffer koe heetie gemolke? Geen enkel ni. [/v]

hee tie
sound
informant [a=n] Geen één. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Geen één ni ooch ni geen één. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Louise heet nu meer koe asse vroeger en haa. [/v]

as se
sound
informant [a=n] Nee asse vroeger haa. [/a]

as se
sound
hulpinterviewer [v=479] Hee is alles wa ich gekregen en heb. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=170] Pol is Rosa en Louise hun broerke. [/v] sound
informant [a=n] Pol ist broerke van Rosa en Louis. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=174] Die velo is mijns. [/v] sound
informant [a=n] Nee van mich. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Van mich of de mijne. [/a] sound
informant [v=395] Geloofdsje ni datie gevallenes? [/v]

geloof dsje da tie gevalle n es
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v] Geloofdsje ni datie gevaalen het? [/v]

geloof dsje da tie
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=324] De zulke zou ich ni durve op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=325] De die de die zou ich ni durve op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee de zeker ni die. [/a] sound
informant [v=494] Ich vin da Jan beter den dokter haa kunne roepe. [/v] sound
informant [v] Ich vin da Jan beter den dokter kos hebbe geroepe. [/v] tagging sound
informant [a=j] Kos hebbe geroepe klopt wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Haa kunne roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Tis ni echt fout denkich. [/a]

t is denk ich
sound
informant [v=517] Robert heet drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/v]

heet er
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v] Kan het ook zonder er? sound
informant Dus Robert heet drie groen appels en Marie heet drie rode. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Diene er moet daar bij. [/a] sound
informant [v=424] Ich heb hem het gegeve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee ich heb het hem. [/a] tagging sound
informant [v=001] Marie denk datie haa wille naar huis. [/v]

da tie
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=002] Ich heb dat gezeid gehad. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [v=330] Lopentere kwaam ich hem tege. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja jawel ja. [/a] sound
informant Lopeneteres lopeneteres. sound
informant [v=357] As Frans zit er kump morgen iemand langs sound
informant kan Marie dan vrage wie da? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Er kump morgen iemand kan xxx wie da ja. [/a] tagging sound
informant [v=358] Ich denk dat iemand de koekjes heet op gete op gete maar ich weet ni wie da. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ich zout ni direct zegge maar _ . [/a] sound
informant [a] Ja het kan maar ich weet ni wie da. [/a] tagging sound
informant Ja sound
informant Maar ich weet ni wie da. sound
hulpinterviewer [a] Ich weet ni wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op dit feest wirter veel gedans. [/v]

wirt er
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kan het ook zonder er? sound
hulpinterviewer Op dit feest wirt veel gedans? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=482] Die boek leg daal. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wirter nog alleen maar brood verkoch in die winkel. [/v]

wirt er
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En zonder de er? sound
hulpinterviewer Nu wirt nog alleen maar brood verkoch in die winkel? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nu wirter xxx met er. [/a]

wirt er
sound
hulpinterviewer [v=483] Aject ni kunt wachte dan kom maar. [/v]

a j echt
sound
informant [a=n] Dan komdje maar. [/a]

kom dje
sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stonder ne rare man in den hof. [/v]

stond er
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] En zonder er? [/v] sound
informant [a=n] Gisteren stonder ne rare man. [/a] sound
hulpinterviewer [v=484] Da kijk maar. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Dus dit zen Marie en Pierre. Marie en Pierre wijzen naar _. [/v] sound
informant [a] Naar makandere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Da is Toon. Toon was _. [/v] sound
informant [a] Zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Das Fons. Fons zag een slang langs _. [/v] sound
informant [a] Langs hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Langs hem. sound
veldwerker [v] Ook langs zich of -. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee langs zich nee langs hem. [/a] sound
veldwerker [v] En kun je dan zegge Toon wast em? [/v] sound
informant [a] Nee wast zich. [/a] tagging sound
informant Ik lees zinnen voor in het Nederlands hoe zeg je die in het dialect? sound
informant [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie heuren auto is kapot. [/a] tagging sound
informant [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das zo zeker as één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
informant [v=253] Op zondag gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
hulpinterviewer [a] 's Zondags gonkeve me heel de familie naar de zee wa heel fijn waar heel plezierig waar. [/a]

gonke ve
tagging sound
informant [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerje. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In t dorp moe ich woon staa een oud kerkje. [/a] tagging sound
informant [v=256] Op de dag dat wij aan kwame regende het. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Den dag davaan kame of arriveerde regendenet. [/a]

da v aan regend n et
tagging sound
informant [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet wa heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
informant [v] Kan je ook zegge dat is iets dat die heel mooi is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zouem da hebbe kunne doen? [/a]

zou em
sound
hulpinterviewer [a] Zouem da kunne doen hebbe? [/a]

zou em
sound
hulpinterviewer Zouem da hebbe kunne doen?

zou em
tagging sound
hulpinterviewer Da wring. sound
hulpinterviewer Ja het kan. sound
informant [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ni vertelle dadje ne cadeau voor hem gekoch et zeer. [/a] tagging sound
informant [v=440] Die van de stad die hebben hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die van de stad die hebben hier veel huis gebouwd. [/a] tagging sound
informant [v=444] Jef die zou ik nooit uitnodige. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jef die zou ich nooit invitere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
informant [a] Marie die zou zo iet nooit doen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=446] Louis die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
informant [a] Louis die drink die drink wel eens of gemakkelijk een glas te veel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/v] sound
informant [a] Martha die zouch thuis wel eens wille invitere. [/a]

zou ch
tagging sound
hulpinterviewer [v=448] Da dat huis da zou ik nooit wille kope. [/v] sound
informant [a] Da huis da zou ich nooit wille kope. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
informant [a] Da huis da staat daar al vijftig jaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hi is verleden week door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Eh kan je ook zegge hij is vorige week van de dokter geopeerd. /v] sound
informant [a=n] Van nee nee. [/a] sound
informant Nee door den dokter. sound
hulpinterviewer [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hie wordt morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Ich heb mich daar goed gamuseerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Zeet zich neet geamuseerd op het bal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Dje rappeleert uuch toch nog dadje me toen onder die ladder het late door lope. [/a]

da dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ich rappleer mich nog dat iemand ons altijd maar riep roep. [/a] tagging sound
informant [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ie voelde zich door t ijs zakke. [/a] tagging sound
informant [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dje rappeleert uuch zeker dawe bij Marie langs gonke. [/a]

da we
tagging sound
informant [v=293] Ze herinneren zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze rappelere hun nog iet maar ni alles. [/a] tagging sound
informant [v] Dje zeg nu un? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ja ze rappelere zich nee he. [/a] sound
informant [a] Ich zou da gezeid hebbe ja. [/a] sound
informant [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In dieen tijd leefdenich ter op los. [/a]

leef de n ich
tagging sound
informant [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Vroeger leefdenem wie een beest. [/a]

leef de n em
tagging sound
informant [v=338] Daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar leefdevie gelijk as God in Frankrijk ja. [/a]

leef de vie
tagging sound
informant [v=345] Toen leefde jij als een koning. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Toen leefdedjie wie ne koning. [/a]

leef de djie
tagging sound
informant [v=412] Er waren veel mensen op het feest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar ware veel mensen op het feest. [/a] tagging sound
informant [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. sound
hulpinterviewer [a] Spijtig dach gisteren ni naar u verjaardag kos kome.

da ch
tagging sound
informant Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
hulpinterviewer Ware der veel mesen op het feestje? [/a] tagging sound
veldwerker [n] [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel kan je ook zegge Jan herinnert hem dat verhaal wel hem dat verhaal wel? [/v] sound
informant [a=n] Nee Jan rappeleert zich dat verhaal. [/a] sound
veldwerker [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is kan je ook zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
informant [a=n] Ze weet ni da Marie gisteren gestorve is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gestorve is is gesotrve? Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] En kan je ook zegge ze en weet ni ze en weet ni da xxx? [/v] sound
informant [a=n] Ze en? Nee nee. [/v] sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. Zou je ook kunne zegge Jan had het hele brood wel op eten gewild of gewild op eten? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=069] En dan hoe zou je zegge leven er veel mensen van de visvangst? [/v] sound
informant [a] Leve leveder veel ùmensen van visvangst van vissen? [/a]

leve der
tagging sound
veldwerker [v=073] En kinderen leef wat minder gevaarlijk zou je ook kunne zegge leef wat minder gevaarlijk kinderen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Leef wa minder gevaarlijk kinder ja da zou kunne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] En dan het was vriendelijk van Jan om te kome werke zou je daar ook kunne zegge het was vriendelijk van jan voor te kome werke? [/v] sound
informant [a=j] Twaar vriendelijk van jan voor te kome. [/a]

t waar
tagging sound
hulpinterviewer [a] Voor in alle gavel voor om niet. [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik zou je ook kunne zegge sound
veldwerker zo iets als ze gelooft dagegie eerder thuis xxx? [/v]

da ge gie
sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien zou je ook kunne zegge niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet moog zien? [/v] sound
hulpinterviewer Moogt of mag is dat dan het verschil? sound
veldwerker [v] Nee of dadge ook kunt zegge dus ik vind dat jij het ook niet zien moog? [/v]

dad ge
sound
informant [a=n] Ah nee dje mooget ni zien dus ich vin dadjie et ooch ni moog zien. [/a]

moog et da djie
sound
veldwerker [v=370] Dat is de man die ze georpe hebbe zou je ook iets anders kunne zegge in plaats van die? [/v] sound
informant [a=n] Nee das de man dieze geroepe hebbe. [/a]

da s die ze
tagging sound
veldwerker [v=398] Dus voor ze schijnt niets te mogen eten zegge jullie het schijnt sound
veldwerker dat ze niets mag ete kan je ook echt met ze schijnt zegge of is het altijd met het schijnt dat ze? [/v] sound
informant [a] Het schijnt dat ze ja ja. [/a] sound
informant [a] Ze schijnt das de zon. [/a]

da s
sound
veldwerker [v=399] Riosa probeerde voor niemand pijn te doen zou je ook kunne zegge Rosa probeert van niemand pijn te doen? [/v] sound
informant [a] Rosa probeerde voor niemand gen pijn xxx. [/a] sound
hulpinterviewer Of van? sound
informant [a] Nee voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Voor he. [/a] sound
veldwerker [v] Zou je kunne zegge Rosa probeerde niemand pijn te doen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Rosa probeerde niemand gene pijn te doen eigenlijk ist in t Hasselts voor he voor niemand pijn te doen voor niemand pijn te doen. [/a]

is t
tagging sound
hulpinterviewer [a] dat andre zou ich al ni meer fout vinne. [/a] sound
veldwerker [v=400] En dan het belooft weer een mooie dag te worde zou je ook kunne zegge het belooft weer van een mooie dag te worde? [/v] sound
veldwerker [v] Of voor een mooie dag te worde? [/v] sound
informant [a] Het belooft weer van ne schone dag te zen. [/a] sound
informant [a] Van zou kunne ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Van da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
informant [a] Nee nee nee tbeloof ne schone dag te worde. [/a]

t beloof
sound
informant [a] Ja zonder dinge he zonder van ja. [/a] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter voor nog even te wachte zou je daar ook kunne zegge tis misschien beter nog even te wachte? [/v]

t is
sound
informant [a] Tis misschien beter van nog efkes te wachte maar dan zou ich weer van xxx. [/a]

t is
tagging sound
hulpinterviewer [a] Van of voor maar niet zonder. [/a] sound
veldwerker [v=402] En dan we hadde t geluk om hem direct terug te vinde zou je daar kunne zegge we hadde t geluk hem direct terug te vinde? [/v] sound
informant [a] We haan t geluk van hem direct terug te vinde. [/a] tagging sound
informant Voor hem direct terug te vinde? sound
hulpinterviewer [a] Van we haan de chance van. [/a] sound
veldwerker [v=162] Marie haaren auto is kapot zou je eventueel ook Maries auto kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=255] In het dorp waar ik woon zou je ook kunne zegge in het dorp waar dat ik woon? [/v] sound
informant [a] In het dorp in het dorp woe dach woon. [/a]

da ch
tagging sound
hulpinterviewer [a] Woe dach woon of woe ich woon. [/a]

da ch
sound
informant [a] Woe da wier ooch gezeid. [/a] [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
opmerking: zie veldwerk
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan rook ni mee
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hie
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekandere
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: enkel mogelijk wanneer sterk aanwijzend
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: enkel mogelijk wanneer sterk aanwijzend
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asje dadje leef leeft
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM)
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM)
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich goan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djie got
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: got dje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: dje got
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: got dje
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet em
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djillings got
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: got dje
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: got
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gonk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk djie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djie gonk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djie gonk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk hie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hie gonk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk djie
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gonk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: et gonk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wie gonke
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonk djillings
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: enkel 'toen' mogelijk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djillings gonk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke wie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gonke
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke zij
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
803 Ze schijnt niks mogen eten. Afvragen indien de zin voorkomt in Nuth komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
opmerking: geen andere mogelijkheden