SAND-data Mere (O056p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Mere

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarMere (O056); GUV [meta][k]O056p[/k][i]800[/i][i]801[/i][i]802[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaaruitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant2 [a] Z en weet nie da Marie gisteren gestierven is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En z en weet nie da Marie gisteren gestorven eet? [/v] sound
informant2 [a] nee. Is. [/a] sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant3 [a=j] T wil niemand nie dansn. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] T en wil niemand nie dansn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant2 [a] Els en wil nie dansen _ [/a] sound
informant1 [a=n] Z en wil nie dansn en ze wil nie zingen ook. [/a] sound
informant2 [a=n] Geen twee negatieven he. [/a] sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da van ze leven gewild of gekeunen. [/v] sound
informant3 [a] Niemand ee da van ze leven _ wat is t _ gewild of _ [/a] tagging sound
informant1 [a] K em et nie gekost. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had geheel da brood wel willen op eten. [/v] sound
informant3 [a] Jan _ ou geheel da brood wiln op eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan ou geheel da brood op eten gewild? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar nie wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant1 [a] Vertel maar nie wie dassezij ou kunne roepen. [/a]

da se zij
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie da zij had kunne roepen. [/v] sound
informant2 [a=j] Vertel mij eens wie dassezij oo kunne roepen. [/a]

da se zij
tagging sound
veldwerker [v] en wie assezij oo kunne roepen? [/v] sound
informant1 [a] wie assezij? Nee wij zeggen da nie. [/a] sound
informant1 [a] t'r zijn mensen die da zeggen he maar ik zeg da nooit. [/a] sound
veldwerker [v=029] Of wie ofzezij a kunne roepen? [/v] tagging sound
informant3 [a=n] nee [/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant2 [a] Jan herinnerd em die vrouw nog. [/a] tagging sound
informant2 [a] A bukt em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar mekaar voor de kerk. [/v] sound
informant1 [a] Wijzen no mekanderen ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant1 [a] Antoine wast em ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman ee geen nagels bij zich. [/v] sound
informant1 [a] De schrijnwerker ee geen nagelen mee. [/a] tagging sound
informant2 [a] De schrijnwerker en ee geen nagelen bou of mee ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang neffest zich. [/v] sound
informant2 [a] Fons zag een slang nevest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant2 [a] A liet mij veur em op draaien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant2 [a] Ze liet eur mee drijven op de golven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] A bekeek zeneigen eens goed in de spiegel. [/a]

zen eigen
tagging sound
informant1 [a] Of Toon bekeek zezelven ne keer. [/a]

ze zelven
tagging sound
informant3 [a] zeneigen da en zeggen ze zij ier nie zeker. [/a] sound
informant2 [a] Ik zou da zeggen. [/a] sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goe. [/v] sound
informant2 [a] IJ ken zeneigen. [/a]

zen eigen
tagging sound
informant3 [a] zeneige zelven. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] tagging sound
informant1 [a] Ward ee gehoord datter fotos van em in d etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant2 [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=049] K e mij daar goe geamuseerd. [/v] sound
informant1 [a] K e mij do goe geamuseerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=050] Z ee zich nie geamuseerd op t bal. [/v] sound
informant1 [a] Z eed eur nie gemuseerd. [/a] tagging sound
informant2 [a] Z en eed eur _ [/a] sound
veldwerker [v=003] Ik peis da Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a=n] K peis da Marie geprobeerd ee van em nen brief te schrijven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=005] Gisteren probeerdemege van droog thuis te geraken. [/v] sound
informant1 [a=n] Gisteren emmewuir geprobeerd van droog thuis te geraken. [/a]

e me wuir
tagging sound
informant2 [a] Wuir probeerden _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=004] Vroeger probeerdeken van tomaten te kweken. [/v] sound
informant1 [a=n] Vroeger probeerdeke van tomaten te kweken. [/a]

probeerde ke
tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik profijtig leef dan levik gelijk da mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] Azzek profijtig leef dan levik gelijk as da mijn ouders da wiln. [/a]

az ek leef ik
tagging sound
veldwerker [v] en anek profijtig leef? [/v] sound
informant2 [a] nee. Azzek. [/a]

az ek
sound
informant1 [a] Azzekik da doen zouk da toch anders doen. [/a]

az ek ik zou k
sound
veldwerker [v=055] Astij nog drie jaar leeft dan leeftij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant2 [a] Astje nog drie jaar leeft _ leeftje langer as zij vader. [/a]

astj e leeftj e
tagging sound
informant1 [a] Astjaa nog drie jaar leeft istj ouder as zij vader. [/a]

astj aa
sound
veldwerker [v=057] As zij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Assezaa zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer he. [/a]

a se zaa leef se
tagging sound
veldwerker [v] en asse komt? [/v] sound
informant1 [a] ja [/a] sound
veldwerker [v] en aszaa komt. [/v] sound
informant2 [a] Nee. Assezaa. [/a] sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant1 [a] Ast nu nog leeft levet morgen ook nog he. [/a]

as t leef et
tagging sound
veldwerker [v] en ant nu nog leeft? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] Als gulder zo gevaarlijk leeft dan leefdegulder nooit zo lang alzekik. [/v] sound
informant2 [a] Asgegeir zo gevaarlijk leeft _ [/a]

as ge geir
sound
informant1 [a] _ dan leefde nooit zo lang azzekik. [/a]

leef de as ek ik
sound
veldwerker [v] en asgeir zo vevaarlijk leeft? [/v] sound
informant2 [a] Asgegeir. [/a]

as ge geir
sound
veldwerker [v] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor hun kinders. [/v] sound
informant2 [a] Asse voor eir werk leven dan leveze nie voor eir kinderen. [/a]

a se leve ze
sound
informant2 [a] Assezeir voor eir werk leven _ [/a]

a se zeir
sound
veldwerker [v] en anzezeir _ [/v] sound
informant1 [a] Nee. Assezeir. [/a]

a se zeir
sound
veldwerker [v=067] As Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant1 [a] As Rudy nog leef leeft dn anderen ook nog he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant3 [a] Aske gezond leeft dan leefde langer. [/a]

as ke leef de
tagging sound
informant2 [a] Dachegij gezond moest leven _ ge zou langer leven. [/a]

da ge gij
conditioneel 'dat' tagging sound
informant2 moetemen oune zin letterlijk vertalen? verbaal affix 'men' sound
informant2 ja de betekenis lijk azzemeweir _

azze me weir
aanduiding dat sjwa op voegwoord geen flectie is maar veeleer een restant van vroeger of een fonologisch gegeven tagging sound
veldwerker [v] aster zo weinig mensen van dn boerenstiel leven dan leveder veel van de fabriek. [/v] sound
informant1 [a] aster zo weinig mensen van dn boerenstiel leven dan leven der veel van t fabriek

as ter
sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in t paradijs leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant1 [a] As Bart en Liesken in t paradijs leven dan leven _ in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=071] Amme profijtig leven leveme gelukkig. [/v] sound
informant3 [a] Amme profijtig leven leveme gelukkig. [/a]

a me leve me
tagging sound
informant2 [a] Azzemen _ [/a]

azze men
tagging sound
informant2 [a] Azzeme profijtig leven _ [/a]

azze me
tagging sound
informant1 [a] Azzemeweir azo moeste leven dan zoumen ook rijk zijn he. [/a]

azze me weir zou men
tagging sound
informant3 [a] Ammeweir azo moeste leven _ [/a]

a me weir
tagging sound
informant1 [a] Asmen alleen leven _ [/a]

as men
tagging sound
veldwerker [v=072] Leefd eens wa gezonder Jan. [/v] sound
informant1 [a] Leeft ne keer een wa gezonder jongen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leef ne keer wa gezonder. [/v] sound
informant2 [a] Kinderen leeft eens e wa gezonder! [/a] tagging sound
veldwerker [v=075] K vin da iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant1 [a=j] K vin da iedereen moe kunne zwemmen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin da iedereen moe zwemme kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin da iedereen kunne zwemmen moet. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin da iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=872] K weet datij zal moeten weer komen. [/v] sound
informant2 [a] Ik weet datje zal moete weer komen. [/a]

datj e
tagging sound
veldwerker [v=873] K weet datje weer zal moete komen. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=874] K weet datje zal weer moete komen. [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=086] K weet da Eddy morgen wilt brood eten. [/v] sound
informant1 [a=j] K weet dat Eddy morgen _ morgen wil brood eten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg opstaan. [/v] sound
informant3 [a=j] Eddy moe kunne vroeg op staan. [/a] tagging sound
veldwerker [v=088] K weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant2 [a=n] K weet da Jan een nieuw _ een nieuw schuur moe bouwen. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] zou ook kunnen he. K weet da Jan moet een nieuw schuur bouwen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=093] K vin da Marie moet naar Jef beln. [/v] sound
informant1 [a=j] K vin da Marie moe naar Jef beln. [/a] tagging sound
veldwerker [v=102] K weet da Jan moe spijtig genoeg vertrekken. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik weet da Jan spijtig genoeg moe vertrekken. [/a] sound
veldwerker [v=107] Ik weet da Hans mag nie komen. [/v] sound
informant1 [a=n] K weet dat Hans nie mag komen. [/a] sound
veldwerker [v=114] K weet da Jan wilt varkens kopen. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik weet da Jan varkens wilt kopen. [/a] sound
informant1 [a=j] Nee da en weetik nie maar k weet datje wilt varkens kopen. [/a]

weet ik datj e
tagging sound
veldwerker [v=130] K zei da Willy moest dn auto verkopen. [/v] sound
informant2 [a=n] K weet da Willy dn auto moest verkopen. [/a] sound
veldwerker [v=132] K peis da Marie zal moeten hem roepen. [/v] sound
informant2 [a] K peis da Marie hem zal moete roepen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a=j] Jan en ee nie veel geld nie mer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan en ee nie veel geen geld nie mer. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=137] Hij wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant1 [a=n] A wil geen soep nie meer eten. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten dr ier nieverst geen muizen? [/v] sound
informant1 [a=j] Zitn ier nieverst geen muize ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] Hij spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ spreek nie goe Frans. [/a] sound
informant2 [a] Ja zo goed en spreekekik geen Frans. [/a]

spreek ek ik
sound
informant1 [a] Ja maar k en spreekekik zo goe geen Frans ze. [/a]

spreek ek ik
sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant2 [a=j] Iedereen en is gene stielman. [/a] tagging sound
informant1 [a=j] Iedereen is nie va stiel. [/a] sound
veldwerker [v] Wa bedoelde dr dan eigenlijk mee? [/v] sound
informant1 [a] Aja dat dr veel prutsers zijn he. [/a] sound
veldwerker [v=149] IJ eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant2 [a=j] A en eet overal geen vrienden he. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] A eeter hier of daar zitten he maar a en eet overal geen vrienden. [/a]

eet er
sound
veldwerker [v=150] Hij weet van die zaak nie. [/v] sound
informant1 [a] A weetj van die affaire nie. [/a] sound
informant1 [a] A n weetj nie alles van die zaak. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan eet drie boeken. [/a] sound
veldwerker [v=156] Jan weet datje voor den drieën de wagen moet ein gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=157] zie vorige vraag [/v] sound
informant2 [a=j] Jan weet _ datje voor dn drieën _ dn auto moe gemaakt emmen. [/a]

dat je
tagging sound
veldwerker [v=160] Jan weet datje voor dn drieën de wagen gemaakt moet emmen. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Da s dan meer de klemtoon op gemaakt. [/a] sound
informant1 [a] Courant nie he. [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datje voor dn drieën de wagen gemaakt emme moet. [/v] sound
informant2 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen? [/v] sound
informant3 [a] Eje genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/a]

e je
tagging sound
informant1 [a] _ veur t hooi _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan van te komen helpen. [/v] sound
informant3 [a] T was schoon va Jan om te komen helpen. [/a] tagging sound
informant1 [a] T was schoon va Jan van te komen helpen. [/a] tagging sound
informant2 [a] veur zegge weir nie [/a] sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant2 [a] Die ton is zwaar om dragen. [/a] tagging sound
informant1 [a] _ is zwaar om dragen ja. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant2 [a] Wuir hopen allemaal om op tijd thuis te zijn. [/a] sound
informant1 [a=j] K peis van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en w hope veur op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant1 [a] Da s zo zeker as dad één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] Hij kan staan zagen. [/v] sound
informant2 [a] IJ ka staa zagen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] Hij staat te zagen. [/v] tagging sound
informant1 [a] Ja. Da wel. [/a] sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regendet. [/v] sound
informant2 [a] Asmen toe kwame regerdnt. [/a]

as men regerdn t
tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant1 [a] K peis datje _ dak groter ban astjaa. [/a]

datj e da k astj aa
tagging sound
veldwerker [v] zoude ook astjem kunne zeggen? [/v] sound
informant1 [a] nee. [/a] sound
informant1 [a] Ons kinderen he die zeggen da. Ik weet nie van waar a da komt. [/a] 'als' als voegwoord; discrepantie met eerdere vraag sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eer thuis zijt danekik. [/v] sound
informant3 [a] Ze gelooft dagegij eer thuis zijt azzekik. [/a]

da ge gij as ek ik
tagging sound
veldwerker [v] en asik of ovvik? [/v] sound
informant1 [a] Azzekik. [/a]

az ek ik
sound
veldwerker [v=217] Ge geloof nie datij sterker is dan gij. [/v] sound
informant2 [a] Ge geloof nie _ [/a] tagging sound
informant3 [a] _ datje sterker is asgegaa. [/a]

datj e as ge aa
tagging sound
veldwerker [v] en asgij? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Asgegaa. [/a]

as ge gaa
sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn da zuir. [/v] sound
informant1 [a] Ze geloven damewij rijker zijn assezeir. [/a]

da me wij as se zeir
tagging sound
veldwerker [v] Dus ook nie rijker as zeir? [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=219] We geloven da gulder nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant3 [a] _ dache nie zo slim zijt ammeweir. [/a]

da ge a me weir
tagging sound
informant2 [a] Azzemeweir. [/a]

azze me weir
tagging sound
informant2 [a] Wuir geloven _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Gulder geloof nie da zeir armer zijn da gulder. [/v] sound
informant2 [a] Geir en geloof nie dassezeir armer zijn _ [/a]

da se zeir
tagging sound
informant3 [a] _ asgegeir. [/a]

as ge geir
tagging sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant1 [a] Ge gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] Hij gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant1 [a] A gelooft da Bart en Peter sterker zijn as _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=231] Hij ga nie komen zeker. [/v] sound
informant2 [a=j] A doe a doet. A za wel komen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en toetoet hij ga komen. [/v] sound
informant1 [a=j] Allez ja toetoet a zal wel komen. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=230] A en doet a en doet ij zal nie komen. [/v] sound
informant2 [a=n] A doet a doet. [/a] sound
veldwerker [v=226] Hij slaapt al zeker. [/v] sound
informant2 [a=j] A en doe a en doet. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en t en doet. Hij loop nog rond? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=243] Slaapt ij? [/v] sound
veldwerker [v] A doet. Hij slaapt? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=245] Branden does al lang nie meer. [/v] sound
informant3 [a] Branden does al lang nie meer. [/a]

doe s
andere informanten spartelen tegen maar zeggen dat zin in gemarkeerde contexten wel kan sound
veldwerker [v] en hij doe nie meer werken? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel ne keer die tassen af wassen. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik doe wel ne keer _ Nee. Da zeggewij nie. [/a]

zegge wij
sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant1 [a] Die jongen wies moeder da gisteren getrouwd is stond achter mij. [/v] tagging sound
informant2 [a] De jongen die zij moeder gisteren hert_ [/a] blijkbaar twee mogelijkheden; die met 'die zijn' is de meest gebruikelijke sound
informant2 [a] Diene jongen wies moeder _ [/a] blijkbaar twee mogelijkheden; die met 'die zijn' is de meest gebruikelijke sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant1 [a] De bank waar as op zaten is juist geverfd. [/a]

a s
tagging sound
veldwerker [v] en de bank waar op dasse zaten? [/v] sound
informant2 [a] De bank waar das op zaten _ [/a]

da s
sound
veldwerker [v=253] Op zondag gingewe met heel de familie naar de zee wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant2 [a] s zondags game me geheel de familie naar de zee _ [/a]

ga me
tagging sound
informant1 [a] _ en da was plezant. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar dak woon staat een oud kerkske. [/v] sound
informant3 [a] Waar dak woon staat een ou kerk. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=256] Op den dag daw aan kwamen regendet. [/v] sound
informant1 [a] Dn dag dame toe kwampe regerdent. [/a]

da me regerden t
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets wa heel schoon is. [/v] sound
informant1 [a] Da s iet da geheel schoon is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en da s iets die wreed schoon is. [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=258] Da s iets diek nie gaarne doe. [/v] sound
informant1 [a] Da s iet dak nie gaarne doe. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant2 [a] Die geld eet moe mij maar e wa geve. [/a] tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant3 [a] Wa peisde _ xxx _ wie dak in t stad gezien en? [/a]

peis de da k
andere informanten keuren zin af; is ook nogal aarzelend uitgesproken en lijkt me niet echt betrouwbaar sound
informant1 [a=n] Wie peisde dak in t stad gezien em he? [/a]

peis de da k
sound
veldwerker [v=262] Wie peisde wie dak in t stad gezien en. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
informant2 [a=j] Wie peisde wie dak in t stad gezien _ Awel da zeggemen toch he. [/a]

peis de da k zegge men
sound
informant1 [a] Of wie peisdent dak in t stad gezien em? [/a]

peis den t da k
vreemd dat er een objectclitic voorkomt tagging sound
veldwerker [v=266] Wie peisde diek in t stad gezien en. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=261] Wa peisde hoe dasset opgelost ein? [/v] sound
informant2 [a=n] Maar wa peisde hoe dassent op gelost emmen da ge nie. [/a]

peis de da ze nt
sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=265] Hoe peisde nu oe dassent opgelost ein? [/v] sound
informant2 [a=j] Oe peisdegij oe dassent op gelost emmen. [/a]

peis de gij da ze nt
tagging sound
informant1 [a] Oe peisde nu dasnd op gelost emmen? [/a]

peis de da z nt
sound
veldwerker [v=273] Marie trok de sarze naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] Ze trok de sarze naar eer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan emme gekund. [/v] sound
informant1 [a=n] nee [/a] sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekost emmen. [/v] sound
informant2 [a=n] Zouje da kunne gedaan emmen. [/a]

zouj e
sound
veldwerker [v=308] zoutij da emme kunnen doen? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Zoue da kunnen doen emmen? [/a]

zou e
sound
veldwerker [v=502] Marie zit patatten en schillen. [/v] sound
informant1 [a=n] _ of zit patatten te schiln. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen goesting en voeieren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] K em geen goeste om de koeien te voeieren. [/a] sound
veldwerker [v=316] De politie zou bij em komen en pakken em mee. [/v] sound
informant1 [a=n] De politie zou bij em komen en em mee pakken. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al eur koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant2 [a=n] Al Marie eur koeien _ [/a] sound
informant1 [a] _ zijn verdronken. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit peizik nie aan. [/v] sound
informant2 [a=n] Daar en peizik nie _ nie op. [/a]

peiz ik
sound
veldwerker [v=321] Die rare gast ek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Me diene rare gast emmek nor de markt geweest. [/a]

em ek
sound
veldwerker [v=322] K e al d eerste drie sommen gemaakt. De welkste eddegij gemaakt? [/v] sound
informant2 [a=j] K em al d eerste drie sommen gemaakt. De welken eejegij gemaakt? [/a]

ee je gij
tagging sound
veldwerker [v=323] De waveure eddegij al weggedaan. [/v] sound
informant1 [a=n] De welken ejegij al weg gedaan? [/a]

e je gij
sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven opeten. [/v] sound
informant2 [a=n] De die zouk nie durven op eten. [/a]

zou k
tagging sound
informant2 [a=n] Zikken zouk nie durven op_ [/a]

zou k
sound
veldwerker [v=325] De die zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant2 [a=j] De die zouk nie durven _ nie durven _ op eten. [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling ne keer op. [/v] sound
informant2 [a=n] Haalt die bestellingen eens. [/a] sound
veldwerker [v] Komen helpt eens ne keer. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die gast vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant1 [a=n] K peis dasse diene gast allemaal nen brave vinnen. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=350] K weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a=j] K weet datje gaa zwemmen is. [/a]

datj e
tagging sound
veldwerker [v=875] en k weet datje weeste zwemmen is gisteren. [/v] sound
informant2 [a] K weet datje weeste zwemmen eet. [/a]

datj e
tagging sound
veldwerker [v=347] K weet datj is gaan zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=n] Gaan zwemmen is. [/a] sound
veldwerker [v=353] Wilde nog een beetje koffie? [/v] sound
informant1 [a] Jaak. [/a] tagging sound
informant2 en fleus. Dat is ook e woord dieter niemand nie verstaat he.

diet er
let op keuze relativum sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant2 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Einz al gegeten? [/v] sound
informant1 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jaans? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant2 [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jaate? [/v] sound
informant2 [a] Toetoet. [/a] dit is een mogelijk antwoord op de oorspronkelijke vraag, geen antwoord op de vraag naar het voorkomen van 'jaate' tagging sound
veldwerker [v=000] Kunne we nog mee met den bus? [/v] sound
informant2 [a] Jaam. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jamen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand af. [/v] sound
informant2 [a=j] Wie dadde? [/a] tagging sound
veldwerker [v=358] Ik peis datr iemand die koekskes opgegeten eet maar k weet nie wie dadde. [/v] sound
informant2 [a=n] K en weet nie wie. [/a] sound
veldwerker [v=359] Me azo n weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant1 [a=n] Me azo e weer kundje nie _ [/a]

kun dje
sound
informant2 [a=n] _ kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar de voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant1 [a=n] Ga ga naar de voetbal kijken me ma. [/a] sound
veldwerker [v=364] Istn dood? [/v] sound
informant2 [a=n] Istje dood? [/a]

ist je
sound
veldwerker [v=369] Me hij te gaan werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant2 [a=n] Om datjij ging werken _ moestzezij geheel dn dag thuis blijven. [/a]

datj ij moest ze zij
sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe t stad nie uit. [/v] sound
informant1 [a=n] Met dat sneeuwden kosteme nie uit t stad. [/a]

da t koste me
sound
veldwerker [v=370] Da s de man die ze geroepen emmen. [/v] sound
informant1 [a] Da s de man dasse geroepen emmen. [/a]

da se
tagging sound
informant2 [a] Da s de man diesse geroepen emmen. [/a]

die se
tagging sound
veldwerker [v=371] Da s de man die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] Dat is de man die _ t verhaal verteld eet. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en da s de man da t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] De man die _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Da s de man diek peis die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man diek peis diet verhaal verteld eet. [/a]

die k die t
tagging sound
informant1 [a] Da s de man dak peis dat verhaal verteld eet. [/a]

da k da t
tagging sound
veldwerker [v=373] Da s de man diek peis dasse geroepen ein. [/v] sound
informant2 [a] Da s de man diek peis dasse geroepen emmen. [/a]

die k da se
tagging sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in geheel de wereld. [/v] sound
informant1 [a=j] Nooit nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=388] Wie eetr dien auto mee gepakt? [/v] sound
informant2 [a=j] Nieman nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant2 [a=j] Nieverst nie. [/a] tagging sound
veldwerker [v=390] Wa istr rond en vierkant tegelijk? [/v] sound
informant1 [a=n] Niet. [/a] sound
veldwerker [v=391] Welke koeien eetij al gemolken? [/v] sound
informant2 [a=n] Geeneen. [/a] sound
veldwerker [a=n] Nie vertellen dache ne cadeau voor em gekocht et zn. [/a] sound
informant1 [a] Nie zeggen dache ne cadeau voor em gekocht ed he. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevallen eet? [/v] sound
informant1 [a=n] Geloofde nie datje gevallen is? [/a]

geloof de datj e
tagging sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] T schijnt dasse niet en mag eten. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] Ja da schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eten. [/v] sound
informant2 [a] Da zullemen azo nie zeggen he. [/a]

zulle men
sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde van niemand gene zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a=j] Ze probeerden van niemand gene zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en probeerde om niemand gene zeer te doen. [/v] sound
informant2 [a=j] Ze probeerden om niemand geen zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] veur niemand geen zeer te doen? [/v] sound
informant1 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] en zonder iets? [/] sound
informant2 [a=j] Z en probeerde niemand geen zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worden. [/v] sound
informant1 [a=j] T beloof weer ne schone nacht te worden. [/a] antwoorden zijn met een korrel zout te nemen, aangezien de informanten verderop aangeven dat de hele constructie niet echt als dialect aanvoelt. tagging sound
veldwerker [v] en t beloof weer van ne schonen dag te worden? [/v] tagging sound
informant1 [a] Bah ja da kan ook. [/a] antwoorden zijn met een korrel zout te nemen, aangezien de informanten verderop aangeven dat de hele constructie niet echt als dialect aanvoelt. sound
veldwerker [v] T beloof weer veur ne schonen dag te worden. [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v] en om [/v] sound
informant2 [a] Dat is ons dagelijks dialect nie he. T beloof weer om ne schone nacht te worden. [/a] sound
informant1 [a] T za weer schoon worden. [/a] sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter van nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant2 [a=j] T is misschien beter van nog e wa te wachten. [/a] tagging sound
informant2 [a=j] T is misschien beter om nog e wa te wachten. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zoudet daar me voor kunne zeggen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] of gewoon zonder iets. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk van em direct weer te vinnen. [/v] sound
informant1 [a=j] Wuir adn de chance xx em direct te vinn he. [/a] moeilijk hoorbaar; lijkt op 'voor' maar dat wordt ontkend tagging sound
veldwerker [v] Zeidegij veur em direct te vinnen? [/v] sound
informant1 [a] Van. [/a] sound
informant1 [a] Om of van. [/a] sound
veldwerker [v] En w hadden de chance em direct te vinnen. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of datter iemand in den hof staat. [/v] sound
informant2 [a] T is precies of datter iemand in den hof staat. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien gaktekik wel krijgen. [/v] sound
informant2 [a=j] Misschien gantekik wel krijgen. [/a]

gaan t ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] Durfdergij op duwen? [/v] sound
informant2 [a=j] Durfdergou op duwen? [/a]

durf de r gou
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgou uit nodigen? [/v] sound
informant2 [a=n] Durfdegou em uit nodigen. [/a]

durf de gou
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij uit nodigen? [/v] sound
informant1 [a=j] Durfdezegij uit nodigen? [/a]

durf de ze gij
tagging sound
veldwerker [v] Is dan dan meer mensen of een vrouw of _ [/v] sound
informant1 [a] Eén vrouw _ meerdere. [/a] tagging sound
veldwerker [v=421] Istij Pol ier geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Is Pol ier geweest? [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Oe eetij Pol dad opgelost? [/v] sound
informant1 [a=n] Oe ee Pol dad op gelost? [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Eddemegij dienen brief opgestuurd? [/v] sound
informant2 [a=n] Eeëgou ma dienen brief op gestuurd. [/a]

ee e gou
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb hem het gegeven. [/v] sound
informant1 [a=n] Ik em et em gegeven. [/a] tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leefsij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a=j] Ze leefsij op water en brood van de week. [/a]

leef zij
tagging sound
veldwerker [v] Ze leefsezij op water en brood van de week. [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie en eet dor niet mee te zien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant1 [a=j] We zijwij dor nog nooit nie geweest. [/a]

zij wij
tagging sound
veldwerker [v] en we zijmewuir? [/v] sound
informant2 [a] Da zeggeme nie he. [/a]

zegge me
tagging sound
informant2 [a=j] Of wuir en zijn weir dor nog nooit nie _ [/a] tagging sound
veldwerker [v] En wuir zijme dor nog nooit geweest? [/v] sound
informant1 [a=j] Wuir gamen dr nor toe. [/a]

ga men
meningsverschil: de andere informanten keuren deze vorm herhaaldelijk af. tagging sound
informant2 [a] Wuir gaan dr nor toe zeggeweir he. [/a]

zegge weir
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewuir zulle winnen. [/v] sound
informant2 [a=j] Marie zei dameweir zulle winnen. [/a]

da me weir
tagging sound
veldwerker [v=429] IJ kan ij dr ook niets aan doen. [/v] sound
informant2 [a=j] A kana dr ook niet aan doen he. [/a]

kan a
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik peis datnaa morgen ook komt. [/v] sound
informant2 [a=n] K peis datjaa morgen ook komt. [/a]

datj aa
tagging sound
veldwerker [v=453] Z ein geweest naar de markt. [/v] sound
informant1 [a=n] Z ein nor de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ eet dn bal in de mand gesmeten. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet dn bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant1 [a=n] IJ eet dn bezem gehelegans kapot geveegd. [/a] sound
veldwerker [v=472] En ee Richard gebeld? [/v] sound
informant2 [a=n] Ee Richard gebeld? [/a] sound
informant1 [a] En eetje nie gebeld? [/a]

eetj e
sound
veldwerker [v=473] En doet da nie! [/v] sound
informant1 [a] En doet da nie! [/a] sound
veldwerker [v] En past op! [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant2 [a=n] T was maar juist goe genoeg. [/a] sound
informant1 [a=j] Ja t en was maar juist gepast. [/a] tagging sound
veldwerker [v=485] Wilekik vandenavond koken? [/v] sound
informant1 [a=n] Bah jaag doe gij maar. [/a] sound
veldwerker [v=486] Dienen boek beloof mij dache die nooit nie mer zult verstoppen. [/v] sound
informant2 [a=n] Beloof mij dache dienen boek nooit nie mer zult verstoppen. [/a]

da ge
sound
veldwerker [v=487] Wa zeg mij dade gekocht et? [/v] sound
informant2 [a=n] Wa zegde dor dache gekocht et? [/a]

da ge
sound
veldwerker [v=492] IJ is passeerde week deur dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] IJ is passeerde week deur dokter Mertens geopereerd. [/a] tagging sound
informant1 [a] IJ is geopereerd van Cuvelier. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En ij is geopereerd geweest passeerde week? [/v] sound
informant2 [a] Geweest zegge weir dor nie meer bij he. [/a] sound
veldwerker [v] Of ij is geopereerd geworden? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant2 [a] E wor morgen deur dokter Mertens geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter den dokter kost geroepen ein. [/v] sound
informant2 [a=j] K vin da Jan beter dn dokter kost geroepen emmen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] K vin da Jan dn dokter oo kunne roepen. [/v] sound
informant2 [a] Kunne roepen oo. [/a] sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t doen. [/v] sound
informant2 [a] IJ s al t kapot gerief aan t weg doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant2 [a=n] Robert eet drie groen appelen en Marie eetr _ eet drie rooie. [/a] sound
veldwerker [v=412] Dr waren veel mensen op t feest. [/v] sound
informant3 [a] Te ware veel mensen op t xx. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel mensen op t feest? [/v] sound
informant2 [a] Waren dr veel boeren op t feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Wa veur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Waffer boeken eje gekocht? [/a]

e je
tagging sound
informant2 [a] Welken boeken eje gekocht? [/a]

e je
sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien? [/v] sound
informant2 [a] Wie eje gezien? [/a] tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet u op de kermis gezien? [/v] sound
informant1 [a] Wie eeter u op de kermis gezien? [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] _ dachegij Piet nen boek etj proberen te verkopen. [/a]

da ge gij
tagging sound
informant1 [a=j] Marie zei dasse da proberen oplossen eet. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant2 [a=n] O zeg! [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=j] Karel weet dagegij geprobeerd et van Marie nen boek te verkopen. [/a]

da ge gij
tagging sound
informant3 [a=j] _ dachegij geprobeerd et em nen boek te verkopen. [/a]

da ge gij
sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefdeken dr op los. [/v] sound
informant2 [a] In dienen tijd leefdeken dr op los. [/a]

leefde ken
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant3 [a] _ leefdenij as een beest. [/a]

leefden ij
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij gelijk god in Frankrijk. [/v] sound
informant1 [a] Daar leefdemeweir gelijk as god i Frankrijk ja. [/a]

leef de me weir
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand mag et zien dus ik vin da gij t ook nie meugt zien. [/v] sound
informant2 [a] T en mag niemand nie zien _ [/a] tagging sound
informant2 [a] _ dus k vin dachetgij ook nie meug zien. [/a]

da ge t gij
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant1 [a] Over veel jaren leefdengij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leefden gij
tagging sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordter veel gedanst. [/v] sound
informant1 [a=j] Op die feest wordter veel gedanst. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v=409] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant1 [a=j] Nu wordter alleen nog brood verkocht in die winkel. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v=414] Gisteren stonder nen aardigaard in den hof. [/v] sound
informant2 [a=j] Gisteren stonder ne raren in den hof. [/a]

stond er
tagging sound
veldwerker [v=442] Gisteren die is Jan hier geweest. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=506] Eddegij aan Jan gezien? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [n] [v=864] Ze wisten danze moeste werken. [/v] sound
informant2 [a] Dasse. [/a]

da se
sound
veldwerker [v=836] We gaan nie naar t school. [/v] sound
informant2 [a] Weir en gaan nie naar school. [/a] tagging sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch ook dat nie plezierig en is. [/v] sound
informant2 [a] Ge weet toch ook dat nie plezierig en is he. [/a]

da t
tagging sound
veldwerker [v=838] Da s iets dak nie en ken. [/v] sound
informant1 [a] Da s iet dak nie en ken. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=839] IJ is veel slimmer dan datr ij uit en ziet. [/v] sound
informant3 [a] A ja ij s veel slimmer as datjer uit ziet. [/a]

datj e er
sound
veldwerker [v=840] Ge moet nie komen voordak geschreven en heb. [/v] sound
informant1 [a] Ge moe nie komen veur dak geschreven em. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] K en e maar drie spekken. [/v] sound
informant1 [a] K en e maar drie bollen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] De kat en speel met dn bal. [/v] sound
informant1 [a] De kat speel met dn bal. [/a] tagging sound
veldwerker [v=842] As ge da nu nie en doet zulde later veel problemen emmen. [/v] sound
informant1 [a] Asge da nu nie en doet zuje later problemen emmen. [/a]

as ge zu je
tagging sound
veldwerker [v=843] Om da Jan nie en komt moet ik nu alles zelf doen. [/v] sound
informant1 [a] Om da Jan nie en komt moetik nu alles zelf doen ja. [/a]

moet ik
tagging sound
veldwerker [v=600] Past op dache nie en valt. [/v] tagging sound
informant2 [a] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=000] K ben bang datij da verkeerd en doet. [/v] sound
informant1 [a] K ben bang datje da mis doet. [/a]

datj e
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik twijfel of datij da wel en gaat doen. [/v] sound
informant2 [a] _ of datje da wel gaat doen. [/a]

datj e
tagging sound
veldwerker [v=000] Ik strijnt af dak da gezeed en heb. [/v] sound
informant2 [a] Ik strijnt af dak da gezeed em. [/a]

strijn t da k
tagging sound
veldwerker [v=844] Ik e niemand nie gezien. [/v] sound
informant1 [a] K en em niemand nie gezien ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien heb. [/v] sound
informant2 [a] K peis dak nieman nie gezien en em. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] T en ee mij niemand nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=847] K geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant2 [a] K geloof datter mij niemand nie gezien eet. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] K en em nieman nie gezien. [/a] sound
veldwerker [v=849] Niemand nie ek gezien. [/v] sound
informant2 [a] K en em nieman nie gezien. [/a] tagging sound
veldwerker [v=851] Ik geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant2 [a] K geloof datter mij niemand nie gezien eet. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=000] Dat istjij nie mogelijk he. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/v] sound
informant1 [a] Morgen gak mij ne nieuwe velo kopen. [/a]

ga k
tagging sound
veldwerker [v=853] Ik zal u al een pintje bestellen. [/v] sound
informant3 [a] Ik zal u een pintj bestellen. [/a] tagging sound
veldwerker [v=854] Ach in de winkel komt koop mij dan eens een gazet. [/v] sound
informant1 [a] Asg in de winkel komt koop mij dan eens een gazet. [/a]

as g
tagging sound
veldwerker [v=855] Ik en die boeken aan mijn broer gegeven en ij ee ze mij gekaft. [/v] sound
informant1 [a] K em die boeken aan mijn broer gegeven ij ee ze gekaft. [/a] sound
veldwerker [v=856] Magek mij ier ne stoel pekken? [/v] sound
informant2 [a] Magek mij ier ne stoel pekken? [/a]

mag ek
tagging sound
veldwerker [v=857] Allez zingt ons nog eens e lieken. [/v] sound
informant2 [a] Zingd ons nog eens e lieke. [/a] twijfel bij andere informanten tagging sound
veldwerker [v=858] Zal ik u nog nen borrel in schenken? [/v] sound
informant2 [a] Wil ik u nog enen in gieten? [/a] tagging sound
veldwerker [v=859] K en em de verkeerde sigaretten gekocht. [/v] sound
informant1 [a] K em em de verkeerde sigarette gekocht. [/a] tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij eens nen brief naar de gemeente alstublieft. [/v] sound
informant2 [a] Schrijf voor mij eens nen brief. [/a] sound
veldwerker [v=861] Mijn vader ee mij nen asbak gemaakt van oud ijzer. [/v] sound
informant2 [a] Mij vader ee mij nen assenbak _ [/a] tagging sound
veldwerker [v=862] Loop mij ne keer naar de winkel om een brood of twee. [/v] sound
informant2 [a] Loop ne keer naar de winkel. [/a] sound
veldwerker [v=863] Haal mijnheer pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant2 [a] Haalt de paster eens ne stoel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Da s gewoon over het werkwoord gaan. [/v] sound
informant1 [a] Ik gae. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ik gaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] Gij gaatj. [/a] tagging sound
informant2 [a] A ga naar de kerk. [/a] tagging sound
informant1 [a] En zeir gaan. [/a] sound
informant1 [a] A gaat en zaa gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] Weir gaan. [/a] tagging sound
informant2 [a] Geir gaatj. [/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En nu as ge er altijd morgen voor zet. [/v] sound
informant1 [a] Morgen ganek. [/a]

gaan ek
tagging sound
informant2 [a] Morgen gak. [/a]

ga k
tagging sound
informant1 [a] Morgen gaje. [/a]

ga je
tagging sound
informant3 [a] Gaatij ja [/a]

gaat ij
tagging sound
informant1 [a] Of gase. [/a]

ga se
tagging sound
informant2 [a] En mogen gamen. [/a]

ga men
tagging sound
informant1 [a] Morgen gaje _ gaje geir [/a]

ga je ga je
tagging sound
informant2 [a] En morgen gaanze. [/a]

gaan ze
tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 bah jaan sound
commentaarpersonalia  sound
informant2 en wij hebben dus acht deelgemeenten he dus die jongen mocht em kiezen he. kiezen is blijkbaar reflexief werkwoord sound
informant2 allez ge meugt u kiezen tussen acht gemeentes voor uw bloemen te gaan bestellen sound
commentaarpersonalia [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor? komt voor : n
038 De timmerman heeft geen spijkers bij em
087 Eddy moet kunnen heel vroeg opstaan komt voor : n
opmerking: geen doorbreking met 'heel'
189 Het was aardig van Jan van komen te helpen
199 Hij staat te zeuren Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen.
219 We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: we geloovn
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat hun armer zijn als jullie vorm: guir gelooft
227 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
opmerking: elders wel
228 Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet Peilen naar betekenis (bevestigend of ontkennend).; Laten inspreken: Betekent dit dat hij slaapt of juist niet? komt voor : n
opmerking: elders wel
244 Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wies moeder datr hertrouwd is
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: dat ze op
372 Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld als vertaling niet 'die' is, laat hulpinterviewer vragen of bovenstaande zin echt niet voor kan komen. Experimenteer met intonatie
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. vorm: Wendy probeerdn om niemand gene zeer te doen.
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. vorm: van te doen.
399 Wendy probeerde om niemand pijn te doen Aanbieden in drie varianten: met van/voor/om/geen voegw. vorm: zero te doen.
412 Er waren veel mensen op het feest.
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: met negatiepartikel
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
zin: met negatiepartikel
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan smoor nie mer
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: zaketkik
opmerking: Ook 'Jan en ekik hebben dat gedaan'
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): j
vorm: geir
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : j
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: durfdezetgij vragen?
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: weir
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: ter
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaad eens aan
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ik gink
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginktegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij gink
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingtij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ij gink
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginket
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingsezij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wuir ginken
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingdegeir
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: guir gink
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingemeweir
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zuir ginken
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingezeir
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: twijfel
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: twijfel
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n