SAND-data Merelbeke (O022p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Merelbeke

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaarMerelbeke (O022); GUV [meta][k]O022p[/k][i]913[/i][i]914[/i][i]915[/i][i]916[/i][vw]GUV[/vw][/meta]  sound
commentaarpersonalia informanten  sound
informant3 ie heeftie mij da de zondag verteld let op gebruik (d)ie; in proclise staat er mogelijk een gereduceerde vorm van 'hij' (/ee/ of zo), maar dat is niet echt goed hoorbaar. sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 na de vergadering kwamtie ook nog ne keer naar hier

kwamt die
sound
commentaarspontaan gesprek & uitleg project  sound
veldwerker [v=018] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant2 [a] Ze wee nie da Marie gisteren dood is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en is gestorven of is dood gegaan? [/v] sound
informant2 [a] dood is. [/a] sound
veldwerker [v] of da Marie dood et? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] en ze en wee nie? [/v] sound
informant1 [a] Zulder en ween niet _ [/a] tagging sound
informant2 [a] Jij en weet niet _ [/a] sound
veldwerker [v] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant2 [a] _ dasse nie en valt ja. [/a]

da se
tagging sound
commentaarnegatiepartikel wordt hier ontkend, ondanks attestaties even tevoren  sound
veldwerker [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] sound
informant1 [a=j] T wil niemand nie dansn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=023] Els wil nie dansen en ze wil nie zingen ook nie. [/v] sound
informant3 [a] Ze wil nie dansn en nie zingen. [/a] sound
informant1 [a=n] en ook zouker nie bij doen. [/a]

zouk er
sound
veldwerker [v=025] Niemand eet da ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant2 [a] Niemand eet da ooit gewild of gekeunn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Jan had heel da brood wel wiln op eten. [/v] sound
informant2 [a] Jan a geheel da brood wiln op eetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en op eten gewild? [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunne roepen. [/v] sound
informant2 [a] Vertel maar nie wien dassezij a kunne roepm. [/a]

da se zij
tagging sound
veldwerker [v=028] Vertel mij ne keer wie da zij had kunne roepen. [/v] sound
informant1 [a=j] Vertel mij ne keer wie dassezij zou kunne roepm. [/a]

da se zij
tagging sound
informant1 [a] _ wien assezij zou _ zou kunne roepm. [/a]

a se zij
sound
veldwerker [v] en wien assezij? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] nochtans eerder tevoren spontaan bij informant één. sound
veldwerker [v=029] wien ofzezij? [/v] tagging sound
informant2 [a=n] Nee [/a] tagging sound
veldwerker [v=035] Jan herinnert zich da verhaal wel. [/v] sound
informant2 [a] Jan herinnert em da verhaal wel. [/a] tagging sound
veldwerker [v=036] Marie en Piet wijzen naar elkaar voor de kerk. [/v] sound
informant2 [a] Marie en Piet wijzn naar mallekaar veur de kerke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en naar een? [/v] sound
informant3 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=037] Toon wast zich. [/v] sound
informant2 [a] Toon wast em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=038] Dn timmerman heeft geen nagels bij zich. [/v] sound
informant2 [a] Dn timmerman en ee geen nagels bij em. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en nie gewoon ij ee geen nagels bij? [/v] sound
informant1 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=039] Fons zag een slang naast zich. [/v] sound
informant3 [a] Fons zag een xxx _ een slange _ [/a] sound
informant2 [a] _ zagt een slange nevest em. [/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant2 [a] Erik liet mij veur em werkn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=041] Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant3 [a] Johanna _ [/a] sound
informant2 [a] _ liet eur me drijvm me de golvn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant2 [a] Toon bekeek _ [/a] sound
informant2 [a] _ bekeek zijneigen in de spiegel. [/a]

zijn eigen
tagging sound
veldwerker [v=045] Eduard ken zichzelf goed. [/v] sound
informant2 [a] Eduard ken zeneige goed. [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=046] Ward ee gehoord datr foto's van zichzelf in d etalage staan. [/v] sound
informant2 [a] Ward ee gehoord dander fotos van zeneigen in d etalage staan. [/a]

dan der zen eigen
tagging sound
veldwerker [v] en portretten van em? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] portretten van emzelf? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=048] De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant1 [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
veldwerker [v=003] Ik denk dat Marie heeft proberen van em nen brief te schrijven. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
informant2 [a] K peize da Marie geprobeerd ee van em nen brief te schrijvn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=005] Gisteren probeerdeme van droog thuis te geraken. [/v] sound
commentaaralleen antwoorden in perfectum (ook verderop)  sound
veldwerker [v=004] Vroeger kweekteke tomaten. [/v] sound
informant1 [a=n] Vroeger kweektegekik tomaten. [/a]

kweektege k ik
tagging sound
informant2 [a] _ kweegtegen ik tomatn. [/a] tagging sound
informant4 mijn vader kweekten dat altijd. let op n in preteritum sound
informant4 [a] maar dan kendegentek wel ze [/a]

kendegen t ek
let op n in preteritum tagging sound
veldwerker [v=053] Azek profijtig leef dan levek zoals mijn ouders da willen. [/v] sound
informant1 [a] Ank profijtig leve _ [/a]

an k
tagging sound
informant4 [a] _ levek lijk o da mijn ouders _ [/a]

leef ek
tagging sound
informant2 [a] _ geleefd en. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ank profijtig leve zalta wel zijn gelijk da mijn ouders da gewild e. [/a]

an k zal da
tagging sound
veldwerker [v] wa was t eerste woordje? [/v] sound
informant1 [a] Ank [/a]

an k
sound
informant3 [a] Ank [/a]

an k
sound
informant2 [a] Asek profijtig leve _ [/a]

as ek
sound
commentaarplots wordt 'ank' ontkend  sound
informant2 [a] Asekik profijtig leve _ [/a]

as ek ik
sound
veldwerker [v=055] Asij nog drie jaar leeft dan leeftij lkanger dan zijn vader. [/v] sound
informant1 [a] Antee. [/a]

ant ee
gezien de vormen verderop, lijkt het alsof de -n geïnterpreteerd moet worden als flectie. Deze vorm laat eventueel de mogelijkheid open om de -n als epenthetische nasaal voor een objectclitic te zien. sound
informant2 [a] Astee nog drie jaar leeft leeftee langer of zij vader. [/a]

ast ee leeft ee
tagging sound
veldwerker [v] en atn? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
informant1 [a] Ontee nie ga op passen ee _ [/a]

ont ee
sound
informant2 [a] Ostee nie en ga op pasn _ [/a]

ast ee
negatiepartikel? sound
informant1 [a] Ostjij nog drie jaar leeft leeftij langer dan zij vadere. [/a]

ost ee ij leeft ij
sound
veldwerker [v=057] As zij zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lang nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Assezij zo blijf voort doen he gassezij nie lang nie meer leevn. [/a]

a ze zij ga ze zij
tagging sound
informant2 [a] Osse ja. [/a]

o ze
sound
informant1 [a] Onzezij da nog zo lang _ [/a]

on ze zij
lijkt me toch anders te klinken dan derde meervoud sound
informant1 [a] Gaassezij nie lange _ gaasse da nie lange nie meer trekn. [/a]

ga se zij ga se
sound
informant2 ja maar jij luistert em maar wij luisteren daar nie op he let op verdubbeling met accusatief pronomen sound
veldwerker [v] en nie os zij? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=059] Ast nu nog leeft dan levet morgen ook nog. [/v] sound
informant2 [a] Ast nu nog leeft leevnt morgen ook nog. [/a]

as t leef nt
tagging sound
veldwerker [v] en astijt nu nog leeft? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leven dan leefdegulder nooit zo lang azzekik. [/v] sound
informant1 [a] Azzegulder zo gevaarlijk leeft gade nooit zo lange leven ovvekikke. [/a]

az e gulder ga de of ek ikke
tagging sound
informant2 [a] Osgeguldre [/a]

os ge guldre
tagging sound
veldwerker [v] en addegulder? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Adde nee. [/a] sound
veldwerker [v] as gulder? [/v] sound
informant2 [a] Asgeguldre. [/a]

as ge guldre
sound
veldwerker [v=063] Asse voor ulder werk leven dan leveze nie voor ulder kinderen. [/v] sound
informant2 [a] Onze veur ulder werk leevm levenze vur ulder kinders. [/a]

on ze leven ze
tagging sound
informant1 [a] Onzezulder nie en gaan op pasn _ [/a]

on ze zulder
tagging sound
veldwerker [v] en onzulder nie gaan op passen? [/v] sound
informant2 [a] maar wij zeggeme zezulder [/a]

zegge me
verbaal affix me sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leef Leo ook nog. [/v] sound
informant2 [a] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
veldwerker [v] an astjij Rudy nog leeft? [/v] tagging sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=068] Asge gezond leeft dan leefde langer. [/v] sound
informant2 [a] Osge gezond leeft dan leefde langer. [/a]

os ge leef de
tagging sound
informant1 [a] Oe gezond leeft dan leefdegij langere. [/a]

o e leef de gij
tagging sound
informant2 [a] Osge zo blijf rookn en gadet nie lange trekn he. [/a]

os ge ga de t
sound
informant1 [a] En azzegij azo ga blijve rookn dan gaegij da nie lang nie meer houden ze. [/a]

as e gij ga e gij
tagging sound
veldwerker [v=069] As der zo weinig mensen van den boerenstiel leven dan leven der veel van de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] ander zo weinig van_ van den boer_ van den boerenstiel leevm_ [/a]

an der
tagging sound
informant4 [a] ander zo weinig boeren_ [/a]

an der
sound
informant1 [a] Dan zuln dr vele van de fabrieke moete leve ze. [/a] tagging sound
informant2 [a] dan werkn dr veel in de fabrieke. [/a] sound
veldwerker [v=070] As Bart en Liesken in den hemel leven dan leven Marie en Frans in d hel. [/v] sound
informant2 [a] As Bart en Liesken in den hemel zijn dan zitn Bart en den anderen in d hel. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en on Bart en Liesken? [/v] sound
informant2 [a] Os Bart en Liesken. [/a] verderop in interview wél vervoegd voegwoord voor eigennamen tagging sound
veldwerker [v=071] As we sober leven levewe gelukkig. [/v] sound
informant2 [a] Omme profijtig leevm zijme content. [/a]

o me zij me
tagging sound
informant1 [a] Ammewij profijtig leevm _ [/a]

a me wij
tagging sound
informant2 [a] Osm alleen leevm [/a]

os m
tagging sound
veldwerker [v] en osmen alleen leevm? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=072] Jan leeft eens wa gezonder. [/v] sound
informant1 [a] Jan leef ne keer een beetje gezonder he jong. [/a] tagging sound
veldwerker [v=073] Kinders leeft eens wa gezonder. [/v] sound
informant2 [a] Kinders leef ne keer een beetje gezonder he. [/a] tagging sound
informant1 nee_ nee die volgorde gebruikewij nie ze gelijk datter staa ze.

gebruike wij dat er
let op afwezigheid subjectverdubbeling sound
veldwerker [v=065] Zouk da nog wel kunnen doen? [/v] sound
informant2 [a] Zouk da nog wel keunn doen? [/a]

zou k
tagging sound
veldwerker [v] en zounek? [/v] sound
informant2 [a] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=075] K vin dat iedereen moet kunne zwemmen. [/v] sound
informant3 [a=j] K vinde da iedereen moe kunne zwemm. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] K vin da iedereen moet zwemme kunnen. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=080] K vin da iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=082] K vin da iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=084] K vin da iedereen zwemme moet kunnen. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [n] [v=872] K weet datij nog eens zal moete were keren. [/v] sound
informant2 [a] K wee datij nog ne keer zal moete weer keern. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en k weet datij nog ne keer weer zal moete keren? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] K weet datij nog ne keer zal weer moete keren. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] [/n] sound
veldwerker [v=086] K weet dat Eddy morgen wilt brood eetn. [/v] sound
informant2 [a=j] K wee da Eddy morgen wil brood eetn. [/a] tagging sound
informant2 k wee da Eddy morgen wiln brood eetn lijkt wel willen in plaats van wilt sound
veldwerker [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant2 [a=n] Eddy moe vroeg kunn op staan. [/a] sound
veldwerker [v=088] K weet da Jan moet een nieuwe schuur bouwen. [/v] sound
informant2 [a=n] K weet datij em een nieuwe schure ga zetn. [/a]

dat ij
tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=093] K vin da Marie moet naar Jef beln. [/v] sound
informant3 [a=n] Ik vinne da Marie naar Jef moe beln he. [/a] informanten lijken zin wel heel vreemd te vinden (in elk geval is er meer reactie dan bij de vorige zinnen), maar in de spontane spraak is er één voorbeeld te vinden van clusterdoorbreking met een PP, meer bepaals bij de (oudere) informant vier sound
informant3 jam clitisch pronomen na ja sound
veldwerker [v=102] K weet da Jan moet misschien vertrekn. [/v] sound
informant2 [a=n] oei oei [/a] sound
informant2 [a] K wee da Jan misschien zal moete vertrekn. [/a] sound
veldwerker [v=107] K weet dat Hans mag nie komen. [/v] sound
informant2 [a=n] Oei oei [/a] sound
informant3 [a] K wee da Hans nie mag komm. [/a] sound
veldwerker [v=114] K weet da Jan wilt varkens koopn. [/v] sound
informant2 [a=j] K wee da Jan wilt varkens koopm. [/a] tagging sound
veldwerker [v=130] Ik zei da Willy moest den auto verkopen. [/v] sound
informant2 [a=n] K zei da Willy den auto moest verkoopm. [/a] sound
veldwerker [v=132] K denk da Marie zal moeten em roepm. [/v] sound
informant2 [a] K peize da Marie em zal moete roepm. [/a] tagging sound
veldwerker [v=136] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/v] sound
informant2 [a=j] Jan en ee nie veel geld nie meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en Jan ee nie veel geen geld nie meer. [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=137] IJ wil geen soep nie meer eten nie. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. Nie? [/a] sound
informant2 [a] E wil geen soepe nie meer eetn. [/a] sound
veldwerker [v=140] Zitten dr ier nieverst geen muizen? [/v] sound
informant2 [a=j] Zitten dr ier nieverst geen muizn? [/a] tagging sound
veldwerker [v=146] IJ spreek nie goe geen Frans. [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
informant2 [a] Maar zo goed en spreekek geen Frans. [/a]

spreek ek
sound
veldwerker [v] en ik spreek zo goe geen Frans? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=148] Iedereen is gene stielman. [/v] sound
informant1 [a=j] Iedereen is gene stielman. [/a] tagging sound
veldwerker [v=149] IJ eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a] Overal en eetee geen vriende ze. [/a]

eet ee
sound
informant3 [a=j] Die ee overal geen vriendn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] is da dan t zelfde als hij heeft nergens vrienden? [/v] sound
informant3 [a] Nee. Da s t zelfde nie. [/a] sound
informant2 [a] Want ij ee wel een paar vriendn he. [/a] sound
veldwerker [v=154] Boeken ee Jan drie. [/v] sound
informant1 [a=n] [/a] sound
informant2 [a] Jan eet drie boekn. [/a] sound
veldwerker [v=150] IJ weet van die zaak alles nie. [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=157] Jan weet datij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt. [/v] volgorde van ander vraagnummer, maar triggert wel een passend antwoord sound
informant2 [a=j] Jan wee datee voor dn drieën de wagen moe gemaakt en. [/a]

dat ee
tagging sound
veldwerker [v=156] zie eerder [/v] sound
informant1 [a] moe gemaakt en. [/a] geen expliciete afwijzing, maar volgorde is onwaarschijnlijk sound
veldwerker [v=160] Jan weet datij voor drie uren de wagen gemaakt moet ein. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=161] Jan weet datij voor drie uren de wagen gemaakt hebben moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=188] Edde genoeg mensen om t hooi van t land t halen. [/v] sound
informant3 [a] Ette genoeg volk vur t hooi te gaan haaln? [/a]

et e
tagging sound
veldwerker [v] en om t hooi te gaan halen? [/v] sound
informant1 [a] Nee. Edde genoeg volk vur t hooi te gaan haaln. [/a]

e de
sound
veldwerker [v=189] T was schoon van Jan van te komen helpen. [/v] sound
informant2 [a] T was schone va Jan _ van te komen helpn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en voor te komen helpen? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en om te komen helpen? [/v] sound
informant1 [a] Da gebruikewij nie veel zen. [/a]

gebruike wij
informanten bedoelen de hele constructie, niet alleen 'om'. sound
veldwerker [v=190] Die ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant2 [a] Die ton is zwaar vur te draagn. [/a] tagging sound
informant1 [a] En genen om ze. [/a] sound
informant2 [a] Die te dr zeker bij. [/a] sound
veldwerker [v=192] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant3 [a=j] W hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] veur op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant3 [a] Nee. Van. [/a] sound
veldwerker [v] om op tijd _ [/v] sound
informant3 [a] Van. [/a] sound
veldwerker [v=193] Da s zo zeker as één en één twee is. [/v] sound
informant2 [a] Da s zo zeker of da één en één twee is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=198] IJ kan staan zagen. [/v] sound
informant1 [a] IJ magt dar staan zaagn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=199] IJ staat te zagen. [/v] sound
informant2 [a] Ee staat te zaagn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=200] Toen we aan kwamen regendet. [/v] sound
informant2 [a] Omme toe kwame regentegent. [/a]

o me regentegen t
tagging sound
veldwerker [v=215] K geloof dak groter ben dan hij. [/v] sound
informant3 [a] K geloof dak groter ben of em. [/a]

da k
'em' wordt tegengesproken door anderen tagging sound
informant1 [a] of jij [/a] sound
veldwerker [v] en of em? [/v] sound
informant2 [a] Oh nee. [/a] sound
veldwerker [v=216] Ze gelooft dagij eerder thuis zijt danekik. [/v] sound
informant2 [a] Ze gelooft daegij eerder _ [/a]

da e gij
tagging sound
overig [a] _ eerder thuis zijt dantekikke. [/a]

dan t ek ikke
tagging sound
informant2 [a] _ ovvekikke. [/a]

of ek ikke
tagging sound
veldwerker [v] of ik? [/v] sound
informant3 [a] Ovvekikke. [/a]

of ek ikke
sound
veldwerker [v] of mij? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=217] Ge geloof zeker nie datij sterker is of gij. [/v] sound
informant2 [a] Ge geloof zeker nie datee sterker is oftegij. [/a]

dat ee oft e gij
tagging sound
informant2 [a] Of gij. Da kan ook. [/a] sound
veldwerker [v] en ofgegij? [/v] sound
informant2 [a] Nee da nie. [/a] sound
veldwerker [v=218] Ze geloven da wij rijker zijn dan zulder. [/v] sound
informant2 [a] Ze geloven damewij rijker zij ofzezulder. [/a]

da me wij of ze zulder
tagging sound
veldwerker [v] ook nie of zulder? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Ofzezuldre. [/a]

of ze zuldre
verderop spontaan voorbeeld sound
veldwerker [v=219] We geloven dagulder nie zo slim zijt as wij. [/v] sound
informant2 [a] We geloven daegulder zo slim nie en zijt of wij. [/a]

da e gulder
tagging sound
veldwerker [v] en oftewij of ofmewij? [/v] sound
informant2 [a] Of wij. [/a] sound
veldwerker [v=220] Gulder geloof zeker nie da zulder armer zijn dan gulder? [/v] sound
informant2 [a] Gulder en geloof zeker nie danzezulder _ danzezulder armer zijn of gulder. [/a]

dan ze zulder dan ze zulder
tagging sound
informant2 [a] Gulder en geloof nie danzezulder armer zijn of zulder. [/a]

dan ze zulder
fout pronomen na comparatief, maar let op afwezigheid verdubbeling die eerder als onmogelijk bestempeld werd tagging sound
informant2 [a] Ze zijn armer of guldre. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ofteguldre? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=221] U gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/v] sound
informant2 [a] Gij gelooft da Lisa zo schoon is of Anna. [/a] tagging sound
veldwerker [v=222] IJ gelooft da Bart en Peter sterker zijn dan Geert en Jan. [/v] sound
informant2 [a] Ee gelooft dan Bart en Peter sterker zijn dan _ [/a] hier wel vervoegd voegwoord voor eigennamen tagging sound
veldwerker [v=232] IJ zal nie meer komen zeker. [/v] sound
informant3 [a=j] Toetoet ij kom nog. [/a]

t oet t oet
tagging sound
veldwerker [v=231] en hij doet? [/v] sound
informant2 [a=n] nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=230] en t en doet? [/v] sound
informant2 [a=n] nee nee. [/a] sound
informant2 toetoet ij zal wel nog en komen

t oet t oet
negatiepartikel sound
veldwerker [v=226] IJ slaapt al zeker. [/v] sound
informant3 [a=j] T en doet ze. Hij loopter nog. [/a]

loopt er
tagging sound
informant2 [a=j] T en doe ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v=244] Slaapt hij al? [/v] sound
informant3 [a] Ja jaan. [/a]

jaa n
sound
informant3 [a=n] Toetoet da s meer voor een bevestiging azo. [/a]

t oet t oet
sound
informant2 [a] Ja jaae [/a]

ja e
sound
veldwerker [v=248] Ik doe wel efkes die tassen af wassen. [/v] sound
informant3 [a=n] Ik zal wel die potjes af wasn. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is die stond achter mij. [/v] sound
informant3 [a] Diene gast die gisteren zij moeder getrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
veldwerker [v=250] De bank waar z op zaten was juist geverfd. [/v] sound
informant2 [a] De banke waar danze _ waar danze op zatn was juist geverfd. [/a]

dan ze dan ze
tagging sound
veldwerker [v] en de bank waar op danze zaten? [/v] sound
informant2 [a] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=253] Marie was ginder ook wat da heel plezierig was. [/v] sound
informant3 [a] Marie wa dr ook en t was leutig. [/a] tagging sound
veldwerker [v=255] In t dorp waar ik woon staat een oud kerksken. [/v] sound
informant3 [a] In t dorp waar dak woon staater een ou kerke. [/a]

da k staat er
tagging sound
veldwerker [v=256] Op dn dag daw aan kwamen regendet. [/v] sound
informant2 [a] Op dn dag dame toe kwamen regentegent. [/a]

da me regentegen t
tagging sound
veldwerker [v=257] Da s iets wa heel schoon is. [/v] sound
informant1 [a] Da is een keer iets da schoon is ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en iets die heel schoon is? [/v] sound
informant1 [a] Die niet maar dadde. [/a] sound
veldwerker [v=259] Wie geld eet moet mij maar wa geven. [/v] sound
informant2 [a] Die geld eet moeter mij maar een beetje geevn. [/a]

moet er
tagging sound
informant1 on ze geld en zoun z ons beter een beetje en geevn negatiepartikel? sound
informant1 [a] Die geld teveel e magter altijd een beetje geevn. [/a]

magt er
tagging sound
veldwerker [v=260] Wa peisde wie dak in t stad gezien heb. [/v] sound
informant1 [a=j] Wa peisde nu wie dak in t stad gezien e. [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=262] Wie peisde nu wie dak in t stad gezien e. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. [/a] sound
informant1 [a] Wie peisde dak in t stad gezien e. [/a]

peis de da k
tagging sound
veldwerker [v=266] Wie peisde diek in t stad gezien e. [/v] sound
informant3 [a=n] Nee. Die niet. [/a] sound
veldwerker [v=261] Wa peisd eoe danzet op gelost ein. [/v] sound
informant1 [a=j] Wa peisdegij oe danzent op gelost en. [/a]

peis de gij dan ze nt
tagging sound
veldwerker [v=265] Oe peisdegij oe danzent op gelost en? [/v] sound
informant2 [a] Oe peisdegij danznt op gelost en. [/a] sound
informant2 [a=n] Dienen tweeden oe doemeder gelijk nie meer bij. [/a]

doe me er
sound
veldwerker [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant1 [a] Marie trok t deksel nor eur. [/a] tagging sound
veldwerker [v=296] Zoutij da gedaan hebbe gekund? [/v] sound
informant3 [a=n] Oe nee. [/a] sound
veldwerker [v=297] Zoutij da gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant3 [a=n] Nee [/a] sound
informant2 [a] Zoute da kunne gedaan en. [/a]

zout e
sound
veldwerker [v=308] Zoutij da kunnen doen en. [/a] sound
commentaargeen relevant antwoord (alleen met 'gedaan')  sound
veldwerker [v=501] Marie zit patatten te schillen. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zit patatters te schiln. [/a] sound
veldwerker [v=309] K heb geen goesting en voeren de koeien. [/v] sound
informant1 [a=n] Dat is nie _ [/a] sound
informant3 [a] K e geen goesting om de koeien te voederen. [/a] sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien zijn verdronken bij d overstroming. [/v] sound
informant2 [a] Marie eur koein zijn versmoord bij d overstrominge. [/a] sound
informant1 [a] Marie _ al eur koein zijn versmoord bij d overstrominge. [/a] lijkt komma-intonatie, en wordt verderop tegengesproken door de overige informanten sound
informant3 [a=n] Al de koein van Marie zijn versmoord. [/a] sound
veldwerker [v=319] Dit denk ik nie aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Dor peizek nu nie op. [/a]

peiz ek
sound
veldwerker [v=321] Die rare jongen ek mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Ik e met dieën aardigen naar de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=322] Ik heb al d eerste drie sommen gemaakt. De welke eddegij gemaakt. [/v] sound
informant1 [a=j] K e _ d eerste drie somme gemaakt. De welke ettegij gemaakt. [/a]

et e gij
tagging sound
veldwerker [v=323] De waveure eddegij al weg gedaan? [/v] sound
informant3 [a=n] De waffer? Nee da _ [/a] sound
veldwerker [v] en waffeurn eddegij al weg gedaan? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=324] De zulke zouk nie durven op eten. [/v] sound
informant3 [a=n] Die zouk nie wiln op ete ze. [/a]

zou k
sound
veldwerker [v] of zikken of _ [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=325] Zie vorige vraag [/v] sound
informant1 [a=j] De die zoukik wiln op eetn. [/a]

zou k ik
tagging sound
veldwerker [v=327] Gaan haalt die bestelling ne keer op. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee da zeggemewij zo nie. [/a]

zegge me wij
sound
veldwerker [v] komen helpt eens. [/v] sound
informant2 [a] Nee nee [/a] sound
veldwerker [v=329] K geloof die gast vinnez allemaal wel nen braven. [/v] sound
informant1 [a=n] Da s ook ne zin _ [/a] sound
informant2 [a] K gelove danze diene gast allemaal wel _ [/a]

dan ze
sound
veldwerker [v=350] K weet datij gaan zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a=j] K wee datij gaan zwemm is. [/a]

dat ij
tagging sound
informant1 moeter niemand niets nie meer en voor te drinken?

moet er
let op negaties sound
veldwerker [v=347] K weet datij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] en ast nu bijvoorbeeld van gisteren is? [/v] sound
informant3 [a] K wee datij weest zwemm ee. [/a]

dat ij
sound
veldwerker [v=353] Wilde nog wa koffie? [/v] sound
informant2 [a=j] Jaajik. [/a] tagging sound
informant3 [a=j] Jak. [/a] tagging sound
veldwerker [v=354] Gase dansen? [/v] sound
informant2 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v=355] Einz al gegeten? [/v] sound
informant2 [a=j] Jaas. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jaans? [/v] sound
informant2 [a] Neene. [/a] sound
veldwerker [v=356] Staat da huis te koop? [/v] sound
informant3 [a=j] Jaat. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en jate? [/v] sound
informant2 [a] nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] kunnewe nog mee met den bus? [/v] sound
informant3 [a] jaag [/a] tagging sound
veldwerker [v] kundegulder nog mee met den bus? [/v] sound
informant3 [a] Jam. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is hij hier al geweest? [/v] sound
informant2 [a] Jaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] Jaae [/a] tagging sound
veldwerker [v] jaan? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] lijkt mij spontaan wel voor te komen, maar ik ben niet helemaal zeker sound
veldwerker [v=357] Dr kom morgen iemand langs. [/v] sound
informant2 [a] Wiene? [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
commentaar'wie da' wordt als 'gekuist' bestempeld  sound
veldwerker [v=359] Me zo e weer ge kun nie veel doen. [/v] sound
informant2 [a=n] Me azo e were kunde nie veel doen. [/a]

kun de
sound
veldwerker [v=363] Gij ga naar de voetbal kijken met ik. [/v] sound
informant1 [a=n] Gadegij me mij nor de voetbal kijkn. [/a]

ga de gij
sound
veldwerker [v=364] Istn dood? [/v] sound
informant2 [a] Istij dood? [/a]

ist ij
sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=368] Me hij te gaan werken moestzezij geheel den dag thuis blijven. [/v] sound
informant1 [a] Me datjij ga ga werkn moezezij geheel dn dag thuis blijvm. [/a]

dat jij moe ze zij
sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=369] Me het te sneeuwen kostewe de stad nie uit. [/v] sound
informant1 [a] Me dat sneeuwtege kosteme _ kosteme nie uit de stad. [/a]

da t koste me koste me
sound
veldwerker [v=370] Da s de man dieze geroepen emmen. [/v] sound
informant2 [a] T i den dienn danze geroepm e. [/a]

dan ze
tagging sound
informant2 [a] T i dn dienn dienze geroepn en. [/a]

dien ze
tagging sound
veldwerker [v] en die anze geroepen en? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=371] Da s de vent die t verhaal verteld eet. [/v] sound
informant2 [a] Da is dn dienn diet verhaal verteld ee. [/a]

die t
tagging sound
veldwerker [v] en dat verhaal verteld eet? [/v] sound
informant2 [a] nee [/a] sound
veldwerker [v=372] T is de vent diek peis dat verhaal verteld eet. [/v] sound
informant1 [a] Da is de vent diek peize dat verhaal verteld ee. [/a]

die k da t
tagging sound
informant2 [a] diene vent diek peize diet verhaal xxx [/a]

die k die t
tagging sound
informant3 [a] Da is de vent dak peize _ [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=373] T is de vent diek peis dasse geroepen en. [/v] sound
informant2 [a] T is den dient diek peis dienze geroepen en. [/a]

die k dien ze
tagging sound
veldwerker [v=380] Da s t huis dak gekocht heb. [/v] sound
informant2 [a] Da is t huis dak gekocht e. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v] en t huis diek gekocht e. [/v] sound
informant3 [a] dak gekocht e. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=387] Wanneer gaatr ooit vrede zijn in heel de wereld. [/v] sound
informant2 [a] Nooit van ze leevn. [/a] sound
informant3 [a=n] Nooit nie. [/a] sound
veldwerker [v=388] Wie rijdt dr ier met nen BMW? [/v] sound
informant2 [a] Niemand jong. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=389] Waar groeitr geld aan de bomen? [/v] sound
informant1 [a] Nieveranst. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=390] Wa isser rond en vierkant tegelijk. [/v] sound
informant2 [a] Niets. [/a] sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=391] Welke koeien eetij al gemolken? [/v] sound
overig [a=n] Gene [/a] sound
veldwerker [v=393] Nie vertellen dache ne cadeau voor em gekocht et. [/v] sound
informant1 [a] Nie zegge zn dade _ dae weeral een cadeautje voor em gekocht e. [/a]

da de da e
tagging sound
veldwerker [v=395] Geloofde nie datij gevaln eet. [/v] sound
informant2 [a=j] Geloofde nie datee gevaln ee. [/a]

geloof de dat ee
tagging sound
commentaarspontaan gesprek (over praktijken op school vroeger)  sound
informant2 maar ze gaft ook Nederlands sound
commentaarspontaan gesprek (over praktijken op school vroeger)  sound
overig en Nancy was dr ook van gebuisd sound
commentaarspontaan gesprek (over praktijken op school vroeger)  sound
overig want zij hadnt gezei dasse mij kendege van de vorige school he

had nt da se
sound
commentaardirect object twee keer uitgedrukt  sound
commentaarspontaan gesprek (over praktijken op school vroeger)  sound
informant2 k weet nie voor wat dat da wasn bizarre eind-n op was sound
commentaarspontaan gesprek (over praktijken op school vroeger)  sound
veldwerker [v=397] T schijnt dasse niets mag eten. [/v] sound
informant1 [a] T schijnt dasse niets mag eetn. [/a]

da se
tagging sound
veldwerker [v] en da schijnt _ [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt niets te mogen eetn. [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=399] Wendy probeerde om niemand zeer te doen. [/v] sound
informant2 [a=j] Wendy probeerdegen om niemand zeer_ [/a] tagging sound
informant1 [a=j] _ om niemand zeer te doen. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en van niemand zeer te doen? [/v] sound
informant3 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] voor niemand zeer te doen. [/v] sound
informant1 [a] om niemand zeer te doen. [/a] sound
veldwerker [v] of zonder iets. [/v] sound
informant1 [a] Ja da zou toch ook. [/a] sound
veldwerker [v=400] T beloof weer ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant1 [a=j] T beloof ne schonen dag te worn. [/a] tagging sound
informant3 [a] T belooft van ne schoonn dag te worn? Minder. [/a] sound
veldwerker [v] voor ne schonen dag te worren. [/v] sound
informant1 [a] T beloof ne schoonn dag te _ [/a] sound
veldwerker [v] om ne schonen dag te worren? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=401] T is misschien beter om nog een beetje te wachten. [/v] sound
informant2 [a=j] T i misschien beter om nog een beetje te wachtn. [/a] tagging sound
veldwerker [v] van nog een beetje te wachten? [/v] tagging sound
informant4 [a] A ja da kan ook gezeid worn he. [/a] geen van de andere informanten deelt deze mening sound
informant3 [a] Om [/a] sound
veldwerker [v] met voor? [/v] sound
informant2 [a] Om zeggemewij [/a]

zegge me wij
sound
veldwerker [v=402] W hadden t geluk van em direct weer te vinn. [/v] sound
informant1 [a=n] W an de chance van em direct te vinn. [/a] sound
commentaarinformanten hebben blijkbaar last met de infinitiefzin  sound
informant1 [a] W amme chance dam em sebiet gevonn en. [/a]

a me da m
sound
veldwerker [v=403] T lijkt wel of er iemand in den hof staat. [/v] sound
informant1 [a] T i precies of datter iemand in den hof staat. [/a]

dat er
tagging sound
veldwerker [v=417] Misschien gatekik wel krijgn. [/v] sound
informant1 [a=j] Misschien gatekik ook wel krijgn. [/a]

ga t ek ik
tagging sound
informant2 [a=j] K gatekik wel krijgn. [/a]

ga t ek ik
tagging sound
veldwerker [v=418] sound
informant2 [a=j] Durfdergij op duwen? [/a]

durf de er gij
tagging sound
veldwerker [v=419] Durfdemgij uit nodigen? [/v] sound
informant2 [a=n] Durfdegij em uit nodigen. [/a]

durf de gij
tagging sound
veldwerker [v=420] Durfdezegij uit nodigen? [/v] sound
informant2 [a=j] Durfdezegij uit nodigen? [/a]

durf de ze gij
tagging sound
veldwerker [v=421] Ee jij Pol ier geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Ee Pol ier geweest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=422] Oe ee jij Pol dat op gelost? [/v] sound
informant2 [a=n] Oe ee Pol dat op gelost. [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Eddemegij dienen brief op gestuurd. [/v] sound
informant2 [a=n] Eddegij mij dienen brief op gestuurd. [/a]

e de gij
tagging sound
veldwerker [v=424] Ik heb em et gegeven. [/v] sound
informant1 [a=n] Nee. K etem gegeevn. [/a]

e t em
tagging sound
veldwerker [v=425] Ze leef zij op water en brood vand e week. [/v] sound
informant1 [a=j] Ze leef zij op water en brood van de weke. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ze leef ze zij op water en brood? [/v] sound
commentaarinformanten schudden van neen  sound
veldwerker [v=426] Marie ee zij daar niets mee te maken. [/v] sound
informant2 [a=n] Marie en eeter niks mee te maakn. [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=427] We zijn wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant1 [a=j] We zijmewij dar nog nooit geweest ja. [/a]

zij me wij
tagging sound
informant2 [a=j] Wij zijme dr nog nooit geweest. [/a]

zij me
tagging sound
informant2 [a=j] We gamewij da wel op lossen. [/a]

ga me wij
tagging sound
veldwerker [v=428] Marie zei damewij zulle winnen. [/v] sound
informant2 [a=j] Marie zei damewij zulle winn. [/a]

da me wij
tagging sound
veldwerker [v=429] IJ kan jij dr ook niets aan doen. [/v] sound
informant3 [a=j] E kantjij _ [/a]

kant jij
tagging sound
informant2 [a=j] E kanjij dr ook nie xxx [/a]

kan jij
tagging sound
veldwerker [v=430] Ik denk datnij morgen ook komt. [/v] sound
informant1 [a=j] Ik denk datjij morgen ook komt. [/a]

dat ie ij
tagging sound
veldwerker [v=453] Z emme geweest naar de markt. [/v] sound
informant2 [a=n] Ze zijn naar de markt geweest. [/a] sound
veldwerker [v=459] IJ eet dn bal gesmeten in de mand. [/v] sound
informant2 [a=n] Ee eet dn bal in de mande gesmeetn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=463] IJ eet den bezem geveegd helemaal kapot. [/v] sound
informant2 [a=n] E eet dn borstel gehelegans kapot gevaagd. [/a] sound
veldwerker [v=472] En ee Richard gebeld? [/v] sound
informant3 [a] Ee Richard gebeld? [/a] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=474] T en was maar juist goe genoeg. [/v] sound
informant2 [a] T was juist goe genoeg. [/a] sound
informant2 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=473] En past op. [/v] sound
informant1 [a=n] nee nee [/a] sound
informant3 [a] Pas op. [/a] sound
veldwerker [v=492] IJ is vorige week door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] Ee is verlede weke _ [/a] tagging sound
informant1 [a] _ door den dokter Martens geopereerd. [/a] sound
informant1 [a] Va wien istij geopereerd? [/a]

ist ij
informanten beweren dat 'van' alleen in vragen kan sound
veldwerker [v] IJ is geopereerd geweest? [/v] sound
informant4 [a] Ie is geopereerd. [/a] sound
veldwerker [v] hij is geopereerd geworden. [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=493] IJ wor morgen door dokter Mertens geopereerd. [/v] sound
informant1 [a] IJ wor morgen deur dokter dien _ of door den dokter geopereerd. [/a] tagging sound
veldwerker [v=494] K vin da Jan beter den dokter kost geroepen emmen. [/v] sound
informant1 [a=j] K vin da Jan beter den dokter kost geroepm en. [/a] tagging sound
veldwerker [v=495] Ik denk dache veel weg zult moete smijten. [/v] sound
informant1 [a] K peis dae veel zult moete weg rooien. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v] dus nie dache veel weg zult moete rooien? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v] en weg moete rooien? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=497] IJ is al t kapot gerief weg aan t gooien. [/v] sound
informant2 [a] Ie is al t kapot gerief aan t weg rooien. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en weg aan t rooien? [/v] sound
informant2 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=517] Robert eet drie groen appels en Marie eetr drie rooie. [/v] sound
informant2 [a] Robert eet drie _ groen appels en Marie eet drie rooie. [/a] tagging sound
veldwerker [v] [/v] sound
informant3 [a=n] [/a] sound
veldwerker [v=412] Dr ware veel mensen op t feest. [/v] sound
informant2 [a] T ware veel boern op t feest. [/a] tagging sound
veldwerker [v=413] Waren dr veel boeren op t feest? [/v] sound
informant1 [a] Waren dr veel boern? [/a] tagging sound
veldwerker [v=520] Waffeur boeken edde gekocht? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Welke boeken edde gekocht. [/a]

e de
sound
veldwerker [v=524] Wie edde gezien. [/v] sound
informant3 [a] Wie ette gezien. [/a]

et de
tagging sound
veldwerker [v=526] Wie eet u op de kermis gezien. [/v] sound
informant2 [a] Wie eeterou gezien op de kermisse. [/a]

eet er ou
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dagij Piet nen boek et proberen te verkopen. [/v] sound
informant1 [a=n] _ dae eprobeerd et Piet nen boek te verkopen. [/a]

da e
sound
veldwerker [v] En Marie zei dache Piet nen boek probere verkopen et? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dakik Els had geprobeerd ne cadeau te geven. [/v] sound
informant3 [a=n] _ dak geprobeerd a Els ne cadeau te geevn. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=532] Karel weet dagij geprobeerd et Marie nen boek te verkopen. [/v] sound
informant1 [a] Karel wee dadegij _ [/a]

da de gij
sound
informant2 [a=j] _ geprobeerd et Marie nen boek _ nen boek te verkoopm. [/a] tagging sound
veldwerker [v=336] In dienen tijd leefdeneker op los. [/v] sound
informant2 [a] In dienn tijd leefdegek gelijk god in Frankrijk. [/a]

leefdege k
tagging sound
veldwerker [v=337] Vroeger leefdenij as een beest. [/v] sound
informant2 [a] Vroeger leefdegie _ leefdegenij gelijk een beest. [/a]

leefdegen ij
tagging sound
veldwerker [v=338] Daar leefdewij as god in Frankrijk. [/v] sound
informant2 [a] Daar leefdegewij gelijk god in Frankrijk. [/a]

leefdege wij
tagging sound
veldwerker [v=339] Niemand maget zien dus ik vin da gij t ook nie moogt zien. [/v] sound
informant1 [a] Niemand maget zien dus ik vinde _ gij moognt ook nie _ [/a]

mag et moog nt
sound
informant1 [a] K vinde dadntgij ook nie moog zien. [/a]

dat nt gij
tagging sound
veldwerker [v=345] Jaren geleden leefdegij gelijk ne kluizenaar. [/v] sound
informant2 [a] Vroeger leefdegegij gelijk ne kluizenaar. [/a]

leefdege gij
tagging sound
informant4 dakik nu nog ne keer twintig jaar was zoukik kome zingen he.

da k ik zou k ik
conditioneel dat sound
informant2 we game voort

ga me
verbaal affix me sound
veldwerker [v=408] Op die feest wordter veel gedanst. [/v] sound
informant3 [a=j] Op da feest wordter nogal gedanst ze. [/a]

wordt er
tagging sound
veldwerker [v] en kunde die er weg laten? [/v] sound
informant1 [a] Nee [/a] sound
veldwerker [v=409] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant2 [a=j] Nu wordter alleen nog maar brood verkocht. [/a]

wordt dr
tagging sound
veldwerker [v] kunde daar die er weg laten? [/v] sound
informant2 [a] Nee we zeggeme da dr bij. [/a]

zegge me
let ook op verbaal affix 'me' sound
veldwerker [v=414] Gisteren stonder ne rare vent in den hof. [/v] sound
informant2 [a=j] Gisteren stonder nen aardige vent in_ [/a]

stond er
tagging sound
veldwerker [v=442] Gisteren die ee Jan ier geweest. [/v] sound
informant2 [a=n] Gisteren ee Jan ier geweest. [/a] sound
veldwerker [n][v=864] Ze wisten dasse waarschijnlijk s zondags moeste gaan werken. [/v] sound
informant3 [a] Ze wistn danze t s zondags moeste gaan werkn. [/a]

dan ze
tagging sound
veldwerker [v=865] Marie dacht dan Bart en Jan da nie van plan waren. [/v] sound
informant2 [a] dan Bart en Jan. [/a] sound
veldwerker [v=866] Erik zei dan die manne liever op café gingen. [/v] sound
informant2 [a] Erik zei dan die mann ja [/a] tagging sound
veldwerker [v=867] Marie zei dan alle manne liever op café gaan. [/v] sound
informant2 [a] Dan alle mann. [/a] tagging sound
veldwerker [v=868] Iedereen weet dan dieve geen eerlijke mense zijn. [/v] sound
informant2 [a] Iedereen wee dan dievn geen eerlijke mense zijn. [/a] tagging sound
informant2 ja wij zoume meer serieuze gebruiken he.

zou me
let op verbaal affix 'me' sound
veldwerker [v=869] Piet zei dan dr ook dieve wonen in zijn straat. [/v] sound
informant2 [a] Piet zei dan dr in zijn straat ook dieve woonn. [/a] tagging sound
veldwerker [v=871] Ik peis dan die kinderen ulder moeder gestorven is. [/v] sound
informant2 [a] Ik peis dat die kinders ulder moeder gestorven is. [/a] tagging sound
informant3 datjij es dat die moeder van die kinders gestorven is.

dat ie ij
let op gebruik 'jij' na complementizer sound
informant2 [a] Dan die kinders ulder moeder _ Nee. [/a] sound
informant3 [a] K peis dat die kinders ulder moeder dood is. [/a] sound
veldwerker [v=870] K peis dan die vent zijn ouders dood zijn. [/v] sound
informant2 [a] K peize dat die vent zijn ouders dood zijn. [/a] tagging sound
overig [a] _ dan Dirk zijn kinders naar t school zijn. [/a] tagging sound
commentaarook bij deze informant grote onzekerheid over wat nu kan en niet  sound
informant3 [a] Genen dan maar da Dirk zijn kinderen. Da. [/a] sound
veldwerker [v=836] K en ga nie naar t school. [/v] sound
informant2 [a] Da en zeggeme nie ze. K en ga nie? [/v]

zegge me
bizar: negatiepartikel in hoofdzin wordt tegelijkertijd ontkend en gebruikt sound
veldwerker [v=000] K en e dr gene. [/v] sound
informant2 [a] K e gene. [/a] nochtans verschillende voorbeelden van negatiepartikel in hoofdzin tagging sound
veldwerker [v=837] Ge weet toch ook da t nie plezierig en is. [/v] sound
informant1 [a] Ge weet toch ook wel da t nie leutig en is he. [/a] tagging sound
veldwerker [v=838] Da s iets dak nie en ken. [/v] sound
informant2 [a] Da s iets dak nie en kenne. [/a]

da k
tagging sound
veldwerker [v=839] IJ is veel slimmer dan datij dr uit en ziet. [/v] sound
informant2 [a] E is slimmer of datterij uit en zie. [/a]

dat er ij
tagging sound
veldwerker [v=840] Ge moet nie komen voor dak geschreven en heb. [/v] sound
informant2 [a] Ge moet nie kome voor dak geschreven e. [/a]

da k
sound
veldwerker [v=841] K en e maar drie spekken. [/v] sound
informant2 [a] K e maar drie spekn. [/a] nochtans verschillende voorbeelden van negatiepartikel in hoofdzin sound
veldwerker [v=842] Asge da nu nie en doet zulde later veel problemen en. [/v] sound
informant2 [a] Asget nu nie en doet gae later veel miserie en. [/a]

as ge t ga e
tagging sound
veldwerker [v=843] Om da Jan nie en komt moetek nu alles zelf doen. [/v] sound
informant2 [a] Om da Jan nie en komt moek alles zelve doen. [/a]

moe k
tagging sound
veldwerker [v=600] Past op dache nie en valt. [/v] sound
informant2 [a] Pas op dae nie en valt. [/a]

da e
tagging sound
veldwerker [v=000] K ben bang datij da verkeerd en doet. [/v] sound
informant2 [a] K ben schuw datee da verkeerd doet. [/a]

dat ee
tagging sound
veldwerker [v=000] K tijfel of datij da wel en gaat doen. [/v] sound
informant2 [a] K betwijfel of dateet zal doen. [/a]

dat ee t
tagging sound
veldwerker [v=000] K strij dat af dak da gezegd en heb. [/v] sound
informant2 [a] K strij dat af dak da gezeid e. [/a]

da k
tagging sound
informant3 da en ek nie gezeid

e k
negatiepartikel sound
veldwerker [v=844] K e niemand nie gezien. [/v] sound
informant2 [a] K e niemand gezien. [/a] sound
veldwerker [v=850] K geloof dak niemand nie gezien heb. [/v] sound
informant2 [a] K geloof dak niemand gezien e. [/a]

da k
sound
informant3 [a] K geloof dak niemand nie gezien e. [/a]

da k
tagging sound
informant1 herhaalnt gij azo ne keer luid.

herhaal nt
let op epenthetische nasaal sound
informant2 [a] K e niemand nie gezien. [/a] sound
veldwerker [v=846] Niemand ee mij nie gezien. [/v] sound
overig [a] Niemand ee mij gezien. [/a] sound
veldwerker [v=847] K geloof da niemand mij nie gezien eet. [/v] sound
informant2 [a] K gelove da niemand mij gezien ee. [/a] sound
veldwerker [v=848] Niemand ek nie gezien. [/v] sound
informant3 [a] K e niemand gezien. [/a] sound
veldwerker [v=849] Niemand nie ek gezien. [/v] sound
informant2 [a] Niemand nie gezien? Nee da en zeggeme nie. [/a]

zegge me
let op negatiepartikel sound
veldwerker [v=851] K geloof da niemand nie mij gezien eet. [/v] sound
informant2 [a] K gelove da niemand mij ezien eet. [/a] sound
veldwerker [v=708] Dat isjij al lang geleden. [/v] sound
informant2 [a] Da is lang geleden zen. [/a] sound
veldwerker [v=000] T ee jij al jaren lang nie meer gesneeuwd in november. [/v] sound
overig [a] T is lang geleden da t in november nog ne keer gesneeuwd ee ze. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Eertjij ier iemand geweest of nie? [/v] sound
informant2 [a] eeter ier iemand geweest? [/a]

eet er
tagging sound
veldwerker [v=852] Morgen gak mij ne nieuwe fiets kopen. [/v] sound
informant1 [a] Morgen gak mij ne nieuwe velo koopn. [/a]

ga k
tagging sound
veldwerker [v=853] K zal u al een pintje bestellen. [/v] sound
informant3 [a] K zal ou al enen besteln. [/a] tagging sound
informant2 [a] Willek ou nog enen besteln? [/a]

wil ek
sound
veldwerker [v=854] Koop mij nog eens een gazet. [/v] sound
informant2 [a] K e mij ne nieuwen auto gekocht. [/a] sound
informant1 [a] Zoutegij mij ne keer genen auto kope jong want ik en e geen geld. [/a]

zout e gij
sound
veldwerker [v=856] Magek mij ier ne stoel pakken? [/v] sound
informant3 [a] Mak mij ne stoel pakn ja. [/a]

ma k
tagging sound
veldwerker [v=857] Allez zingt ons nog eens een liedjen. [/v] sound
informant3 [a] Zing nog ne keer _ [/a] sound
veldwerker [v=858] Willek u nog nen druppel in gieten? [/v] sound
commentaargeen relevant antwoord  sound
veldwerker [v=859] K heb em de verkeerde sigaretten gekocht. [/v] sound
informant2 [a] K e em de verkeerde sigarette gekocht. [/a] tagging sound
veldwerker [v=860] Schrijf mij eens nen brief naar de gemeente. [/v] sound
informant2 [a] veur mij he. [/a] sound
informant2 ja want jem kan da niet dus wildetgij ne keer veur mij doen.

wil de t gij
let op vorm initieel pronomen sound
veldwerker [v=861] Mijn pa ee mij nen asbak gemaakt van oud ijzer. [/v] sound
informant2 [a] Mij pa ee mij nen asbak van oud ijzer _ ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=862] Loop mij eens naar de winkel om een brood. [/v] sound
informant1 datee zegt van brood he en k en e geen brood.

dat ee
let op negatiepartikel sound
informant2 [a] Ga mij ne keer om een brood. [/a] tagging sound
veldwerker [v=863] Jan _ haal mijnheer de pastoor eens ne stoel. [/v] sound
informant3 [a] Haal mijnheer de pastoor ne keer ne stoel. [/a] tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant4 want nonkel Victor voerdegen da mee let op n in preteritum sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 xxx Roelants e dr mee een dochtere van getrouwd. let op vreemde plaatsing preposities sound
informant2 de die et azo twee ongelukkige jonges let op gebruik die sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 bij mij zoun ze moete meme zegn let op clusterdoorbreking sound
commentaarspontaan gesprek  sound
veldwerker [v=885] ott vervoeging van gaan sound
informant2 [a] Ik ga [/a] tagging sound
informant2 [a] Gij gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] Hij gaat. [/a] tagging sound
informant2 [a] Zij gaat. [/a] tagging sound
informant3 [a] Wij gaan. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en gamen? [/v] sound
informant2 [a] Nee. Wij gaan. [/a] nochtans een hoop spontane attestaties... sound
informant2 [a] Gulder gaat. [/a] tagging sound
informant3 [a] Zulder gaan. [/a] tagging sound
informant3 [a] morgen gak [/a]

ga k
tagging sound
informant3 [a] Morgen gaatee [/a]

gaat ee
tagging sound
informant2 [a] Morgen gaatjij [/a]

gaat jij
sound
informant2 [a] Morgen gadegij. [/a]

ga de gij
tagging sound
informant2 [a] Morgen gamewij. [/a]

ga me wij
tagging sound
informant2 [a] Gaanzezij. [/a]

gaan ze zij
tagging sound
informant2 [a] Morgen gassezij. [/a]

ga se zij
tagging sound
informant2 [a] Gadeguldre. [/a]

ga de guldre
tagging sound
veldwerker [v=000] ovt paradigma doen [/v] sound
informant2 [a] Ee gingt. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ee dee [/a] tagging sound
informant3 [a] IJ deet da. [/a] tagging sound
informant2 [a] Ik deet. [/a]

dee t
aanwezigheid objectpronomen 't; allicht geen flectie-t in 1 enk. tagging sound
informant2 [a] Gij deednt. [/a]

deed nt
aanwezigheid objectpronomen 't maakt flectie-t onhoorbaar. Verder is er een opvallende verschil met de mannelijke vorm in 3 enk. Dat zou kunnen betekenen dat in deze vorm een 2de persoonsclitic geïncorporeerd is, maar zeker is dat niet. tagging sound
informant2 [a] Wij deent. [/a]

deen t
aanwezigheid objectpronomen 't tagging sound
informant2 [a] Gij en deet nie mee. [/a] sound
informant1 donderent?

donder ent
epenthetische nasaal sound
informant4 maar ik ben ik per auto naar huis hekomn sound
informant2 [a] Jij deet. [/a] aanwezigheid objectpronomen 't maakt flectie-t onhoorbaar; overigens is derde persoon mannelijk homofoon aan het AN-pronomen in twee enk., maar het gaat hier wel degelijk om de derde persoon mannelijk. tagging sound
informant2 [a] Wij deent. [/a]

deen t
aanwezigheid objectpronomen 't tagging sound
informant2 [a] Gij deet. Gij deet. [/a] aanwezigheid objectpronomen 't maakt flectie-t onhoorbaar tagging sound
informant2 [a] en zij deent. [/a]

deen t
aanwezigheid objectpronomen 't tagging sound
informant2 [a] Gisteren deetek. [/a]

dee t ek
aanwezigheid objectpronomen 't; allicht geen flectie-t. tagging sound
informant2 [a] Gisteren deedntgij [/a]

deet d nt gij
aanwezigheid objectpronomen 't tagging sound
informant2 [a] Gisteren deetjij [/a]

deet t ie ij
aanwezigheid objectpronomen 't maakt flectie-t onhoorbaar. tagging sound
informant2 [a] Gisteren deentwij. [/a]

deen t wij
aanwezigheid objectpronomen 't tagging sound
informant2 [a] Gisteren deedntgij [/a]

deet d nt gij
aanwezigheid objectpronomen 't tagging sound
informant2 [a] Deentzij [/a]

deen t zij
aanwezigheid objectpronomen 't maakt flectie-t onhoorbaar. tagging sound
informant2 [a] Gisteren deetjij zeggemen [/a]

deet t j ij
aanwezigheid objectpronomen 't maakt flectie-t onhoorbaar. Let ook op verbaal affix 'meN' tagging sound
informant2 [a] En gisteren deessetzij. [/a]

dee ze t zij
aanwezigheid objectpronomen 't maakt flectie-t onhoorbaar. tagging sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 tgeen dadegij doet dat da nie zo gemakkelijk is

da de gij
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 t zijn tr vele dien da nie en kenn. ofwel staat hier twee keer 't, ofwel moet uitgegaan worden van een expletief t'r i.p.v. d'r sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 daek onzen Hien naar de statie moest voern he

da ek
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 asge nu wilt plat Merelbeeks spreekn he _

as ge
clusterdoorbreking sound
commentaarspontaan gesprek  sound
overig daar zoutekik dan van krijgen he

zou t ek ik
sound
commentaarobjectclitic  sound
commentaarspontaan gesprek  sound
overig ettegij da nog gehoord Anna

et e gij
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 z en en nog nooit hore vloekn negatiepartikel sound
informant4 onze moesten op t land werken _

on ze
clusterdoorbreking sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 en Rie Loof a bij ons moeten groensel laden _ clusterdoorbreking sound
informant2 wacht ze zeitij Rie Loof

zeit ij
verdubbeling niet-pronominaal subject sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant3 en azzegij der genen aandacht_

az e gij
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaarinvullen personalia  sound
informant2 en eet da geregend ook? let op keuze subject sound
commentaarinvullen personalia  sound
informant4 ze lietez ulder deure los staan we

liete z
sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant4 de mensen an dan misschien gene velo of niets let op 'niets' sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 k en wee da niet jong negatiepartikel sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant2 die afhaakt _ zijn toch ook geen echte gelovigen he dan. sound
commentaarspontaan gesprek  sound
informant1 da isij waar.

is ij
verdubbeling onzijdig pronomen sound
commentaarspontaan gesprek  sound
commentaareinde gesprek [/n]  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
023 Els wil niet dansen, en ze wil niet zingen ook niet Kan 'ook niet' achteraan voorkomen? komt voor : n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waarvan dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar dat ze op
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop dat ze
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : j
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM opmerking: Vertaling?
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
vorm: zaltekik
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor (1) : j
komt voor (2): n
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
707 Eetr-ij(t) hier ne man gewoond of een vrouw. Indien ja: vorm (invullen bij VORM) komt voor : n
708 't Is ij/ tet al lang geleden. Indien ja: vorm (invullen bij VORM); Indien nee: ga verder met 712; indien ja: ga verder met 709. komt voor : n
709 Is tijt al lang geleden
710 Tijt is al lang geleden.
711 Heeft (er) ij(t) niemand mijn paraplu gezien?
726 Durfdetzegij vragen? Indien geen (dubb) doorbreking subjecten met objectclitic: doorvragen naar 'durfetgij'. (invullen bij ANTWOORD 2); Indien ja in Oostkerke, Oostende, Hoek, Hulst, Oosteeklo, Poelkapelle, Herne: doorvragen naar 'durfdergij op duwen'. (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): j
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: mogeme
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wulder
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken.
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: der
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedereen
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een vrouw
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: zie veldwerk
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) opmerking: zie veldwerk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM opmerking: zie veldwerk
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : j
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zeneigene
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em