SAND-data Mechelen (K330p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Mechelen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]K330[/k][h]610[/h][i]611[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
hulpinterviewer Hoe zeg je in het Mechels? sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestrovenis. [/v]

gestorve n is
sound
informant [a] Ze weet ni da Marie gisteren is gestorve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kan je ook zegge ze en en weet niet dat? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Da zeggeze in Mechelen ni. [/a] [/e=1]

zegge ze
sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Daar was niemandni die da wilde of die da kon. [/a]

niemand ni
tagging sound
informant Niemandni.

niemand ni
sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan ha t heel brood willenopete. [/a]

wille n op ete
tagging sound
hulpinterviewer Of Jan hee heel da brood willenopete. [/e=1]

wille n op ete
tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan kent da verhaal nog. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant De schrijnwerker. [a] De schrijnwerker hee geen nagels bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Den Erik liet mij voor em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich mee drijve op de golve. [/v] sound
informant [a] Jeanne liep mee met den hoop. tagging sound
informant Of Jeanne dee mee met den hoop. [/a] sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] den toon bezag zezelve ne keer goed in de spiegel [/a]

ze zelve
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] de ward kent zezelve goed [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. [v=046] Ward heeft gehoord dater foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
sound
informant [a] de ward hee good dater fotos van zezelve in de vitrine staan [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [a] of fotos van zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Asekik de gierigaard uit hang he dan levekik

as ek ik lev ek ik
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant gelijk da ons moeder en ons vader da graag adde. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asem nog drie jaar blijft leve he dan wertem ouder dan ze vader. [/a]

as em wert em
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft dan leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk blijft leve dan zalze ook ni lang ni meer leve. [/a]

as se zal ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer ook nog. sound
informant [a] Ast nu ast nu nog leeft dan leeft morgen ook. [/a]

as t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asge zo blijft bamboechere dan zulde nooit of nooit zo oud ni were asekik. [/a]

as ge zul de as ek ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant Amai. Asse ni voorheule _ .

as se
sound
informant [a] Asse te veel voor heule werk leve dan trekkezeule veel minder aan van eule kadeën. [/a]

as se trekke zeule
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As de Rudy nog leeft dan leeft de Leon ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
hulpinterviewer Zult ook langer leve. sound
informant [a] Asge gezond leeft dan zult ook langer leve. [/a]

as ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant Amai. sound
informant [a] Aser zo weinig boeren zen awel dan zener veel meer die in t fabriek werke. [/a]

as er zen er
tagging sound
hulpinterviewer Ja. Eule zen. sound
informant Of die eule zen boterham verdiene me in t fabriek te werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=070] Als Liesje en Pieter in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in d hel. [/v] sound
hulpinterviewer Liesje en Pieter. sound
informant Wie? sound
informant [a] As Lies en Pierre in t paradijs leve awel dan leve tagging sound
hulpinterviewer Rosa en Frans. sound
informant Rosalie en Frans in d hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leve das ook ni waar ze leve we gelukkig. [/v] sound
informant Amai. [a] Asge gierig leeft zedde gelukkig. [/a]

as ge ze de
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant Wie eerlijk leeft leeft gelukkig. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Jan ge moet wa op u gezondheid lette. [/a] sound
informant Wa beter op passe. sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Amai kadeën ge moet wa breder zijn in aale gedachten he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
hulpinterviewer Of ik peis. sound
informant [a] Ik denk da Marie hem zal gaan roepe of zal moete gaan roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
informant [a] Hedde genoeg volk om te gaan hooie? [/a]

hed de
Om? tagging sound
hulpinterviewer Hoe was _. Nee sorry. [v=189] Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Twas schoon van de Jan om nog te kome werke. [/a]

t was
Om? tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Da vat is te zwaar om op te heffe. [/a] Om? tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] Wope van op tijd thuis te zijn.

w ope
tagging sound
informant Wope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/a]

w ope
sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Amai. Hij kan nogal staan zevere zenne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Asmarriveerde wast aant regene. [/a]

as m arriveerde was t aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Kgeloof dat ik groter ben dan hij. [/v]

k geloof
sound
informant [a] Kgeloof dak groter zen asem. [/a]

k geloof da k as em
tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hoe zeg je in het Mechels hij staat te zeuren? [/v] sound
informant [a] Hij staat te zevere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dagij voor mij zult thuis zijn. [/a]

da gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft toch ni datem sterker is dan gij. [/a]

dat em
Dan? tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze peize da wijle rijker zen dan zijle. [/a] Dan? tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We peize of gelove da gijle ni zo slim ze as wijle. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn dan jullie. [/v] sound
informant [a] Gijle gelooft toch ni datie armer zen dan gijle. [/a]

da tie
Dan? tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant Amai. sound
informant [a] Gij gelooft da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Bart en Jan sterker zijn dan Greet en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij peist da Jan en Bart sterker zen tagging sound
hulpinterviewer Greet en Peter. tagging sound
informant dan wie nog? tagging sound
informant dan Pierre en Greta. [/a] Dan? tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De moeder van die kadee die achter u stond die kadee awel die is gisteren hertrouwd. [/a] Vraag op einde hernomen. sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] Ze zate op een bank die vers geschilderd was. [/a] Vraag op einde hernomen. sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld hee moet mij maar een beetje geve. [/a] Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de sosse naar eur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag et zien dus ik vind dat jij et ok niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemandni maget zien ik peis dagijet dan ook ni moogt zien. [/a]

niemand ni mag et da gij et
tagging sound
hulpinterviewer Hoe _. Wacht. [v] Kan je ook zegge zien mag? [/v] sound
hulpinterviewer [a] In die zin in die zin zeker ni. [/a] sound
hulpinterviewer Dus ik vind dagijet ook ni moogt zien maar ni zien moogt. [/e=1]

da gij et
sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] In het Mechels zulleze eerder zegge de vent diezemme geroepe. [/a]

zulle ze die z emme
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man diet vertelselke hee verteld of das de vent diet vertelselke hee verteld. [/a]

da s die t da s die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de vent dak denk dat hij datem vertelselke hee verteld. [/a]

da s da k dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de vent dak peis dazemme geroepe. [/a]

da s da k da z emme
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a]Volgens het schijnt mag ze niks ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Het schijnt dase niks mag ete. [/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] Tis precies dater iemand in den hof sta. [/a]

t is dat er
Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wa voor boeken hedde nu gekocht? [/a]

hed de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hedde op de foor gezien? [/a]

hed de
tagging sound
hulpinterviewer Komen de zinnen voor in het Mechels? Zo ja hoe zeg je ze? sound
hulpinterviewer [v=003] Ik peis da Marie hee geprobeerd van em nen brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk peis da Marie geprobeerd hee van voor om em nen brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldiede door t park. [/v] sound
informant [a=n] Verstaankik ni. [/a]

vertsaan k ik
tagging sound
hulpinterviewer Eh. [v=022] Er wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
sound
informant [a=j] Daar wilt niemandni danse. Ja da kan. [/a]

niemand ni
Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Els wilt ni danse en ze wil ni zinge ook ni. [/v] sound
informant [a=n] Els wilt ni danse maar ze wilt ook ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wazee kunne roepe. [/v]

wa z ee
Wat in plaats van wie. sound
informant [a=j] Vertel maar ni wase kunne roepe. Ja da kan. [/a]

wa se
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij eens wiedazat kunne roepe. [/v]

wie da z at
sound
informant [a=j] Vertel mij ne keer wiedasat kunne roepe. [/a]

wie da s at
tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mij eens wij of zij had kunne roepe. [/v] Wij in plaats van wie. sound
informant [a=n] Vertel mij nu ne keer wiedaseur at kunne roepe. [/a]

wie da s eur
tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mij eens wie of da zij hee kunne roepe. [/v] sound
informant Vertel mij ne keer. [a=n] Vertel mij nu ne keer wiedaseur wiedasat kunne roepe. [/a]

wie da s eur wie da s at
tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet dat den Eddy morgen brood wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=036] Da zen Marie en Piet. sound
hulpinterviewer Marie en Piet wijze naar _ . [/v] sound
informant [a] Wijze naar makandere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Dat is Toon. Toon wast _ . [/v] sound
informant [a] Wast zezelve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
informant Of zeneige de twee ja. sound
hulpinterviewer Terug. [v=039] Das Fons Fons zag een slang neffe _ . [/v] sound
informant [a] Neffe em zitte. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] sound
informant [a=g] Ja. Ik vin dat ook da iedereen moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vin dat iedereen moet zwemme kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Das verkeerd. Tis t voorste of t eerste. [/a]

da s t is
sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vin da iedereen kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer Das Chinees.

da s
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vin dat iedereen zwemme kunne moet. [/v] sound
informant [a=n] Das precies ne Marokkaan die Vlaams probeert te spreke. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vin dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee das ne Waal die Vlaams probeert te spreke. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
hulpinterviewer Das ne Zuid-Afrikaan dadde.

da s
sound
informant [a=n] Nee. Hij wil geen soep ni meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitte hier ieverans geen muize? [/v] Ergens in plaats van nergens. sound
informant Ja. Zitte hier ieverans geen muize da kan. tagging sound
hulpinterviewer [a] Zitte hier nieveranst geen muizen? Ja. [/a] sound
informant Zitte hier nieveranst geen muizen? sound
informant Twee of drie hier. sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreekt ni goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Dat hoorde da spreekt zelfs ni goed geen Vlaams. Hij spreekt ni goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij spreekt zo goed geen Frans. [/v] sound
informant [a] Nee. Nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is gene vakman. [/v] sound
informant [a=n] Ni iedereen is ne vakman. sound
informant [a] Ge kunt ook zegge ni iedereen is gene vakman. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=149] Hij eet overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=n] Ge kunt ni zegge hij eet overal geen vriende. Hij ee nieveranst vriende. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken hee Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer xxx sound
informant [a=n] Nee. Das verkeerd. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=156] Jan wet datem voor drie uur den auto moet emme gemaakt. [/v]

dat em
tagging sound
informant [a=j] Ja. Da kan maar t klinkt ni. [/a] Twijfel. sound
hulpinterviewer [v=157] Jan wet datem voor drie uur den auto moet gemaakt emme. [/v]

dat em
tagging sound
informant [a=g] Da begint er al beter op te trekke. Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan wet datem voor drie uur den auto gemaakt moet emme. [/v]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=j] Da kan ook maar dan betekentet iet anders.

betekent et
sound
informant Daar voor maaktenem zelf en nu moetenem

maakte n em moete n em
sound
informant gaan hale gemaakt. sound
informant Hij moetem emme gemaakt.

moet em
sound
informant Daar is e klein nuance in. [/a] sound
informant xxx sound
hulpinterviewer [v=161] Jan wet datem voor drie uur den auto gemaakt emme moet. [/v]

dat erm
sound
informant [a=n] Da ga ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wat denkte wie dakik in t stad zen tegen gekome em. [/v]

denk te da kik
sound
informant [a=n] Nee. Nee. Das ook ni goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denkte wie dak in t stad ontmoet em? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doen wel efkes de sjatten af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Nee. Wijle doen da ni. Wijle wasse de sjatten af. sound
informant Doen wert ni gebruikt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zoum da gedaan emme gekund? [/v]

zou m
sound
informant xxx [a=n] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik em gene zin en voere de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a=n] Weet ik ni. Verstaan daar niks van. Niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie zou bij em kome en nemenem mee. [/v]

neme n em
sound
informant [a=n] Nee. Verkeerd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al er koeien zen verdronke bij d overstroming. [/v] sound
informant [a=n] Ook verkeerd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dat denkek ni aan. [/v]

denk ek
sound
informant [a=n] Ook verkeerd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Diene rare kadee ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] De constructie is verkeerd. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die rare kadee hemek mee naar de markt geweest. [/v]

hem ek
sound
informant [a=n] Verkeerd. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=322] Ikem al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heddegij gemaakt? [/v]

ik em hed de gij
sound
hulpinterviewer [a=j] Ikem al de eerste drie optellingen gemaakt. Welke heddegij gemaakt? [/a]

ik em hed de gij
sound
informant Vier. sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof ik geloof dat die jongen vinden ze allemaal wel aangenaam. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Das ne zin dak ni begrijp. [/a]

da s da k
sound
hulpinterviewer [v=323] De waffere heddegij al weg gebracht? [/v]

hed de gij
sound
informant [a=j] Da kan de waffere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347]Kweet datem is gaan zwemme. [/v]

k weet dat em
tagging sound
informant [a=g] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet datem gaan zwemmenis. [/v]

dat em zwemme n is
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet datem zwemme gaan is. [/v] Nee. Helemaal ni.

dat em
sound
informant [a=n] Nee. [a] sound
hulpinterviewer [v=353] Wilde nog koffie Jan? Jaak. [/v]

wil de
sound
hulpinterviewer [a=n] Ah. Jak gelijk in de Vlaanderen. Hier ni. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Emmezegete? Jaanze. [/v]

emme ze g ete
sound
hulpinterviewer [a=n] Da kenekookni zenne. [/a]

ken ek ook ni
tagging sound
hulpinterviewer Emmezegete? Ja zenne. [/e=1]

emme ze g ete
sound
hulpinterviewer [v=364] Isem dood? [/v]

is em
tagging sound
informant [a=j] Ja zenne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=365] Hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] Hij is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=366] Heur is ziek. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Zeur is ziek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=367] Is eur ziek? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer Isse ziek? [/e=1]

is se
sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
informant [a=j] Nooitni. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=399] Wendy probeerde om niemand pijn te doen. [/v] sound
informant Van Wanten. sound
informant xxx [a=j] Wendy probeerde niemand zeer te doen. [/a] Vraag op einde hernomen. tagging sound
hulpinterviewer [v=400] Tbelooft weer ne schonen dag te werre. [/v]

t belooft
Vraag op einde hernomen. tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=425] Ze leeft zij op water en brood. [/v] sound
hulpinterviewer Hij ee _. sound
informant [a=n] Nee. Ze leeft op water en brood. We zette daar niks tussen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=427] We zen wij daar nog nooit geweest. [/v] sound
informant [a=j] We zen wijle nog nooitni geweest. [/a]

nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Marie zei dawe zulle winne. [/v]

da we
Dawe in plaats van dat we wij. sound
hulpinterviewer Marie zei dawe zulle winne.

da we
sound
informant [a=n] Marie zei dawe zulle winne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Maria hee gezei dame zulle winne. [/a] [/e=1]

da me
tagging sound
hulpinterviewer Hij kan _ . [v=429] Hij kan hij daar ook niks aan doen. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Hij kan hij daar ook niks aan doen. Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Ik denk of ik peis datem hij morgen ook komt. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Ik peis datem morgen ook komt. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij eet den bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Diene bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Da boek beloof mij dage nooit ni meer zult verstoppe. [/v]

da ge
sound
informant [a=n] Ik verstaan er niks van. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zegde me wa zegde mij dage gekocht et. [/v]

zeg de da ge
sound
informant [a=n] Das geen Mechels. Zo die constructie. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=512] Zo een ding één hemmek nog nooit gezien. [/v]

hem ek
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Gij zet ook ne rare één. [/v] sound
hulpinterviewer Punt. sound
informant [a=n] Nee. Ge zijt ook ne rare maar niet één. [/a] sound
informant Of _. Nee. sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei of hee gezee dagij

da gij
sound
hulpinterviewer Piet nen boek het geprobeerd te verkope. [/v] sound
veldwerker Piet. sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] Das moeilijk zenne. Da vertaan zier ni. Ja.

da s z ier
sound
informant xxx in t Mechels wel in twee stukken splitse. sound
hulpinterviewer [v=531] De Wim dacht dak Els ad geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

da k
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Dast ook ni he. [/a]

da s t
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel wet dagij et geprobeerd Marie nen boek te verkope. [/v]

da gij
sound
hulpinterviewer Ja. sound
informant [a=n] Da werkwoord sta verkeerd. [/a] sound
hulpinterviewer Karel wet dagij et geprobeerd _ . Geprobeerd et aan Marie. Aan Marie ja.

da gij
sound
informant Karel wet dagij geprobeerd et aan Marie nen boek te verkope. sound
informant Nen boek te verchagere zelfs. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=227] As Frans zei hij slaapt. Kan Jan dan antwore hij doe? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] As Frans zei hij slaapt. Kan Jan dan antwore het doet? [/v] sound
informant [a=n] Onbekend. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] As Frans vraagt slaaptem? Kan Jan dan antwore hij doe? [/v]

slaapt em
sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=244] As Frans zei hij slaapt toch ni. Kan Jan dan antwore toetoet? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Das een provincie verder. Toetoet. [/a]

da s
sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=485] As Frans vraagt zalek van den avond koke. Kan Marie dan antwore dat doe maar? [/v]

zal ek
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en ee ni veel geld ni meer. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Da verstaanek ni. [/a]

verstaan ek
sound
hulpinterviewer Dus hoe zeggewet dan?

zegge we t
sound
hulpinterviewer Jan. sound
informant Jan hee ni veel geld. sound
hulpinterviewer Jan hee ni veel geld ni meer. sound
informant Ja. Ni meer. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan een ander ni. [/v] sound
hulpinterviewer Ik geef niks aan een ander ni? Twijfel. tagging sound
informant [a=j] Da kan nog. Ja. Ja. [/a] Ja ja echt. sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wilt ni werke ni. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Niemand wilt ni werke ni. [/a] Twijfel. tagging sound
informant Ik heb het nog hore gebruike. sound
informant Ik heb het nog hore gebruike. sound
informant Ni. Die ni van achter. [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=138] Daar mag niemand spreke over da probleem ni. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Da kan ook. Alhoewel tegenwoordig zulle ze da ni meer zegge. Maar ja. Ja. Ja. [/a] Twijfel. sound
hulpinterviewer [v=139] Niemand zei datem komt ni. [/v]

dat em
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da ni. Niemand zei datem ni komt. [/a]

dat em
sound
hulpinterviewer [v=144] Daar mag niemand spreke ni over da probleem. [/v] sound
hulpinterviewer _ spreke over da probleem. [/a] sound
informant [a=n] Nee. Daar mag niemandni _ .

niemand ni
sound
hulpinterviewer [v=388] Wie eet den auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
tagging sound
hulpinterviewer Das juist.

da s
sound
informant [a=j] Das juist. [/a] sound
hulpinterviewer [v=389] Waar groeit et geld aan de bomen?. Nieveranstni. [/v]

nieveranst ni
[a=j] Informant knikt. sound
hulpinterviewer [v=390] Wat is rond en vierkantig tegelijk? Niksni. [/v]

niks ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Wat is rond en vierkantig tegelijk? Niks. [/a] sound
informant Nee. Niks. sound
hulpinterviewer [v=391] Wa voor koeien eetem gemolke? Geen enkel ni. [/v]

eet em
sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Geen één. [/a] Geen één. sound
informant Nee. xxx Geen één. Geen één koei xxx gemolke. sound
hulpinterviewer [v=475] Marjo sound
hulpinterviewer ee nu meer koeien dan dase vroeger ad.

da se
sound
hulpinterviewer En ad. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. En ad ni. Dan dase vroeger en ad. [/a]

da se
sound
hulpinterviewer Marjo ee nu meer koeien sound
informant Dan dase vroeger ad.

da se
sound
hulpinterviewer dan dase dan dase vroeger ad. [/e=1] sound
informant Dan dase vroeger ad. Da kan. sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wakik gekrege en em. [/v]

wa kik
sound
hulpinterviewer [a=n] En eb. Nee. En eb. [/a] sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [v=170] Jan is Karolien en Kristien hun broerke. [/v] sound
hulpinterviewer Heule broer. Ja. sound
informant [a=j] Nee. Heule broer. tagging sound
hulpinterviewer [v=173] Dien auto is Wims. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. Dien auto das die van de Wim. [/a]

da s
sound
informant Nee. Van de Wim. sound
informant Met een lidwoord voor de naam. sound
hulpinterviewer [v=174] Die fiets is mijns. [/v] sound
hulpinterviewer Nee. Ja. sound
informant [a=n] Nee. Die velo is van mij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=368] Me em te werke moest zij den helen dag thuis blijve. [/v] sound
informant [a=n] Me dat em ging werke moestze den helen dag thuis blijve. [/a]

moest ze
sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofde ni datem gevallenis? [/v]

geloof de dat em gevalle n is
sound
hulpinterviewer Geloofde ni datem gevallenis. Hij is gevalle. Geloofde ni?

geloof de dat em gevalle n is
sound
informant [a=j] Geloofdet ni datem gevallenis? [/a]

geloofd et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloofde ni datem gevallenee? [/v]

geloof de dat em gevalle n ee
sound
informant [a] Nee. [/a] [/e=1] sound
hulpinterviewer [v=324] De zulke zouek ni durve op ete. [/v]

zou ek
sound
hulpinterviewer [a=n] De zulke. Nee. Die. [/a] sound
informant De zulke? sound
hulpinterviewer [v=325] De die zouek ni durve op ete. [/v]

zou ek
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] De die. Ja. [/a] sound
informant De die. sound
hulpinterviewer [v=494] Ik vin da Jan beter den dokter kon emme geroepe. [/v] sound
hulpinterviewer Ik vin da Jan beter den dokter _ . sound
informant [a=n] Ik vin da Jan beter den dokter had late roepe of had geroepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=506] Heddegij aan Jan gezien? [/v]

he de gij
sound
hulpinterviewer [a=n] Heddegij Jan gezien? [/a]

he de gij
sound
hulpinterviewer [v=517] Robert hee drie groen appels en Marie heeter drie rode. [/v]

hee ter
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Robert hee drie groen appels sound
informant Appelen. Appels? we make geen meervoud op een s. sound
hulpinterviewer en Marie heeter drie rode. Ja. [/a]

hee ter
sound
informant drie rode appelen en d ander heeter drie groen. Drie groen appelen. sound
hulpinterviewer Ik . sound
hulpinterviewer [v=424] Ik em em et gegeve. [/v] sound
hulpinterviewer Omgekeerd. Ik eb et em gegeve. sound
informant [a=n] Ik emetem gegeve. [/a] Ik emetem gegeve.

em et em
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denkt datem ad wille naar huis. [/v]

dat em
sound
informant [a=n] Marie denkt datem _. Nee ik snap er niks van. [/a]

dat em
tagging sound
hulpinterviewer Nee. Marie denkt datem datem ad wille naar huis. Nee. Nee.

dat em
sound
hulpinterviewer Hoe zeg je in het Mechels? sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
hulpinterviewer Nee. Marie. sound
informant Nee. [a] Den auto van Marie is kapot. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ja. Of Marie heuren autio is kapot. [/a] [/e=1] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Das zeker dat één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
informant [a] s Zondags gingewe me heel de familie naar de zee en da was heel plezant zenne. [/a]

ginge we
tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] In t dorp dak woon staat een oud kerkje. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Den dag damarriveerde wast aant regene. [/a]

da m arriveerde was t aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das nu iet heel schoon. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebben kunne doen? [/v] sound
informant [a] Zoum dademme kunne doen? [/a]

zou m dad emme
tagging sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Ni zegge dage voor em ne cadeau ee gekocht he. [/a]

da ge
tagging sound
hulpinterviewer [v=444] Jef komma die zouk zou ik nooit uit nodige. [/v]

zou k
sound
informant Wie? Jef? sound
informant [a] Jef zouk nooitni invitere. [/a]

zou k nooit ni
sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
informant [a] Marie zou da nooitni doen. [/a]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [v=446] Bert die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
informant [a] Den Bert drinkt van tijd wel eens een pint te veel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/v] sound
informant [a] Ik zou Martha wel eens bij mij thuis willeninvitere. [/a]

wille n invitere
sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
informant [a] Dat huis zouk nooitni wille kope. [/a]

zou k nooit ni
tagging sound
hulpinterviewer [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
informant [a] Dat huis staater al vijftig jaar. [/a]

staat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=521] Hij woont bij Marie. [/v] sound
informant [a] Hij woont bij Marie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=522] Hij woont bij Wim. [/v] sound
informant [a] Hij woont bij de Wim. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Hoe zeg je in het Mechels? sound
informant [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Kem me daar goed gamuseerd of kem daar heel veel plezier gad. [/a]

k em
tagging sound
hulpinterviewer [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Zeeter op t bal ni gamuseerd zenne. [/a]

z eet er
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lope. [/v] sound
informant [a] Ge rappeleert u toch dageme onder de ladder liet door lope. [/a]

da ge me
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ik rappeleer me dat iemand ons altijd riep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
informant Amai. sound
informant [a] Hij voeldenem door t ijs zakke. [/a]

voelde n em
tagging sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marie Pietersen langs ginge. [/v] sound
informant [a] Ge rappeleert u toch dame bij Marie Pieters zen voorbij gegaan. [/a]

da me
tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Ze herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze rappekereneule nog wel iet maar ni alles ni meer. [/a]

rappelere n eule
tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant Amai. sound
informant [a] In dien tijd bamboecheerdekke nogal. [/a]

bamboecheerde k ke
sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant [a] Vroeger hongem t beest uit. [/a]

hong em
tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
informant [a] Daar leefdeme gelijk God in Frankrijk. [/a]

leef de me
tagging sound
hulpinterviewer [v=345] Toen leefde jij als een kluizenaar. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Of gij leefde gelijk as ne clochard. [/a] sound
hulpinterviewer [v=412] Er ware veel mensen op het feest. [/v] sound
informant [a] Daar was veel volk op t feest. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant [a] Kem spijt dak gisteren ni naar uwe verjaardag kon kome zenne. Waser veel volk op t feest? [/a]

k em da k was er
tagging sound
hulpinterviewer [v=524] Wie heb je gezien? [/v] sound
informant [a] Wie hedde daar gezien? [/a]

hed de
tagging sound
hulpinterviewer [n] [a] Die jongen zen moeder. [/a] [v=249] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zate? [/v] sound
hulpinterviewer De bank _. sound
informant [a] De bank dasop zitte. [/a]

da s op
tagging sound
hulpinterviewer [a] De bank waar dasop gezetenemme. [/a]

da s op gezete n emme
tagging sound
veldwerker Kunt ge ook zegge. sound
veldwerker Dus er was een zin Wie geld heeft moet mij maar wat geve. sound
veldwerker [v=259] Kunt ge ook zegge die geld heeft moet mij wat geve? [/v] sound
hulpinterviewer Die da geld hee. sound
informant Nee. Die geld hee? sound
informant [a=j] Die da. Die zoveel geld heet die zo veel geld heet kan me da geve. [/a] tagging sound
informant Maar in t algemeen ist wie geld heeft.

is t
sound
veldwerker [v=403] En dan er was een zin het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. sound
veldwerker Kunt ge die zin ook zonder er zegge? Dus t lijkt wel of iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Tis presies dater iemand in den hof sta. Dater iemand in den hof sta. [/a]

t is dat er
tagging sound
informant Tis presies dater iemand in den hof sta. Dater iemand in den hof sta. sound
hulpinterviewer [a] Niemand.[/a] sound
veldwerker [v=022] Ge zegt niemand ni dan betekent da _. [/v] Niemand. sound
hulpinterviewer [a] Daar komt niemandniookni. [/a]

niemand ni ook ni
sound
veldwerker [v=399] Dan. Wendy probeerde om niemand pijn te doen. sound
veldwerker Kunt ge daar iets zegge zo als voor niemand zeer te doen of van niemand zeer te doen? [/v] sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant [a] Wendy probeerde niemand ni zeer te doen. [/a] sound
hulpinterviewer Niemand ni zeer te doen. sound
veldwerker [v=400] En ook ni bij het belooft weer een moie dag te worde. Kunt ge ni zegge t belooft weer van een mooie dag te worde of voor een mooie dag te worde? [/v] sound
informant Da kan. Nee. t Belooft schoon weer te werre. Nee. sound
informant [a] t Belooft van schoon weer te werre. Da kan. [/a] tagging sound
informant Maar ik denk datat ingeslope ingeslope taal is.

da tat
sound
hulpinterviewer Ja. t Belooft van schoon weer te werre. sound
informant xxx. Alhoewel t belooft van schoon weer te werre. t Belooft van schoon weer te werre. sound
hulpinterviewer Tzou kunne. Tzou kunne.

t zou
sound
informant t Belooft van schoon weer te werre. sound
veldwerker [v=495] En dan hoe zout ge zegge in t Mechels? Ik denk dat je veel zou moete weg gooie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Kpeis dage veel zout moete weg smijte. [/a]

k peis da ge
tagging sound
veldwerker [v] Kunt ge die weg ook ergens anders zette? Dus bijvoorbeeld dat je veel weg zou moete gooie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant Nee. sound
veldwerker [v=497] En bij hij is alle kapotte spullen weg aant gooie of aant weg gooie.? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Aant weg gooie. [/a]

aan t
tagging sound
algemene gegevens Mechelen K330 25 juni 2001 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
025 Niemand heeft dat ooit gewild of gekund Vragen of er nog ander vormen mogelijk zijn van het voltooid deelwoord. komt voor : n
035 Jan herinnert zich dat verhaal wel Vorm zich invullen bij VORM. komt voor : j
vorm: em
053 Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen In Belgie: doorvragen of 'kik' (subjectdubbeling) ook voorkomt.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: alsik lef lef
055 Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: asse left left em
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: asse leeft
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: asgijle blijft le askik
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: asse leve leve se
069 Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: asser leve d'r meer
071 Als we sober leven, leven we gelukkig Zoek een adjectief dat met een klinker begint, en een dat met een niet-nasale medeklinker begint. Beide opvragen.; Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen. vorm: aswe leveme
072 Leef wat gezonder, Jan (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2 vorm: leef dies
073 Leef wat minder bekrompen, kinderen! (VERTAAL) Invullen bij ANTWOORD 2 vorm: leve dies
216 Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. vorm: askik
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : n
vorm: zijn moeder
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar dat ze
337 Vroeger leefde hij als een beest vorm: leefdenem
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
526 Wie heeft je op de kermis gezien? komt voor : j
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : j
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan smookte nie
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: gijle
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : j
vorm: zelle
705 Ze weet zij d'r niks van. komt voor : j
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (2): n
vorm: gijlen ge meigt
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: zelfs em kan dat niet oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wijle
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: of dawe
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: weette gij
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: ge wet
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dage
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: sij
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: zelle
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: zeulle
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: melkander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij een
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: alsge dage left blijf dan zo leve
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: lef dan
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asge voor mij
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asge da
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: als ik gaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gun ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asge ga
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaade
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: asge gaa
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaade
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: em gaa
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatem
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gaa
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaase
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gaa
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaa ut
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: me gun
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gumme
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gijle gaa
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaade
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaat
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: alsekik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: alsga ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdekik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gij ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde gij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen dat ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging se
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen da wijle ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gingde gijlle
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: als gijlle ging
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingde wijlle
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se ginge
opmerking: nb inf maakt de opmerking dat gingen vroeger gongen was, maar nu wordt dat eigenlijk niet meer gezegd. Aan het eind van dit rijtje zei hij wel dat het in sommige gevallen nog steeds wel kan.
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge se
opmerking: nb inf maakt de opmerking dat gingen vroeger gongen was, maar nu wordt dat eigenlijk niet meer gezegd. Aan het eind van dit rijtje zei hij wel dat het in sommige gevallen nog steeds wel kan.
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
vorm: wie dat
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die dat
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die dat het verhaal
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: van wie da ik denk dat
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
vorm: zou moeten kunnen zien
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
vorm: staan te zeveren
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: betekenis
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n aagen
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: z'n aagen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: naar zich