Komen de zinnen voor in het Mechels? Zo ja hoe zeg je ze?