SAND-data Geldermalsen (K080p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Geldermalsen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta] [k] K080p [/k] [h] [/h] [i] [/i] [vw] HZ [/vw] [/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet nie da Marie gisteren gestorven was. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand het da ooit gewild of gekund. [/a] tagging sound
informant [a] Niemand hedet. [/a]

hed et
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan hadt hele brood wel wille op ete. [/a]

had t
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a] Vertel maar nie wie ze ha kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan die weet da verhaal wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Die kerel die heef geen spijkers bij em. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] He geen in plaats van heeft. [/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik die lie me veur em werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna die liet dereige mee drijve met de golve. [/a]

der eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zich zelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon die bekeek zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zich zelf goed. [/v] sound
informant [a] edard die kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zich zelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] bart he geheurd dater fotoos van zeneigen in de etalage staan [/a]

dat er zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v] zou de volgende zin ook bij ons zo voor kunnen komen ward heeft gehoord dat er fotoos van zeneige in de etalage staan [/v]

zen eige
sound
informant [a=j] Ja die zin die kan goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Ak zuining zijn dan levik zoas mijn ouders wille. [/a]

a k lev ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] Asie nog drie jaar leeft leeftie langer as zijn vader. [/a]

as ie leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] As ze zo gevaarlijk leeft dan leeft ze niet lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] As ze nou nog leef dan weetzet morgen ook nog. [/a]

weet ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zolang als ik. [/v] sound
informant [a] Asde gullie zo losbandig leef dan leefde niet zo lang als ikke. [/a]

as de leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leve dan leve ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] As ze veur der werk leve dan leve ze nie veur de kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leeft Theo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Agge gezond leeft leefde langer. [/a]

a ge leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mense van de landbouw leve dan leve er veel mense van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mense van de landbouw leve_ [/a]

as ter
tagging sound
informant [a] _dan leveder veel meer mense in de fabriek. [/a]

leve der
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje int paradijs leve_ [/a]

in t
tagging sound
informant [a] _dan leve Rosa en Frank in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we sober leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we sober leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder kerel. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef wa minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk da Mariem zal moete roepe. [/a]

marie m
tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen. [/v] sound
informant [a] Hedde genoeg mense omt hooi vant land te hale. [/a]

hed de om t van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Twas aardig van Jan om te kome werke [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Deze ton is zo zwaar om te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zal deze zin ook als volgt kunnen klinken. Deze ton is zwaar drage. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Tis nie eigenlijk wa wij hier zouwe zegge. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Wa zit die kerel te oudehoere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij kan oudehoere. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of sta nie zo te oudehoere. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Zou deze zin ook als volgt kunne klinke. Hij kan staan te zeure. [/v] sound
informant [a] Nee die zit daar verkeerd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Hij staat te oudehoere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aaan kwame toen regende het. [/v] sound
informant [a] Toen we der kwame toen regendenet. [/a]

regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ik geloof dak groter zij als hij. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze geloof dade gij eerder thuis zij als ik. [/a]

da de
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Je geloof zeker nie datie sterker is_ [/a]

dat ie
tagging sound
informant [a] _als gij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove da we rijker zijn as zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We gelove jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dat ze nie zo slim zijn as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie gelove jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Ze gelove nie dat ze armer zij as jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hullie gelove jammer genoeg nie da ze armer zijn as jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hullie en jullie is het. [/a] sound
veldwerker [v] Het betekent beide jullie? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het is beide jullie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Gij geloof dat Lisa_ [/a] tagging sound
informant [a] _even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Lisa en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat Lies en Jan sterker zijn as Lies en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. Die jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Die jongens wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Die zin zou ook kunnen luiden als volgt. De jongen van wie zijn moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
informant [a] De jongen die gisteren zijn moeder hertrouwd is stond achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar ze op zatte was pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Deze zin zou ook kunnen luiden als volgt. De bank waar op ze zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank waar op zate was pas geverfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant [a] Die geld heb moet mij maar wat geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt de volgende zin ook voor. Die geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] tagging sound
informant [a] Die geld het die moet mij maar wat geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar der toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand mag et zien dus ik vind dade gij et ook niet meug zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Zou de volgende zin ook voor kunnen komen. Ik vind da gij et ook niet zien mag. [/v] sound
informant [a=n] Nee da zegge wij nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man die ze geroepe hebbe. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de kerel diet verhaal heef verteld. [/a]

da s die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de kerel dat ik denk datiet verhaal heeft verteld. [/a]

da s dat ie t
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de kerel ja die ik denk daze geroepe hebbe. [/a]

da s da ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Het schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] Tschijnt daze niks mag ete. [/a]

t schijnt
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/a] sound
informant [a] Et lijkt wel of dat er iemand in de tuin staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeke heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Wa voor boeke hedde gekoch. [/a]

hed de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie he jou op de kermis gezien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Ik laat je een plaatje zien. Wil je die zin af maken. Marie en Piet wijzen naar ... [/v] sound
informant [a] Marie en Piet wijzen naar mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Ik laat je een plaatje zien. Wil je die zin af maken. Toon wast ... [/v] sound
informant [a] Toon wast zeneigen in de badkuip. [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Maak de volgende zin af. Fons zag een slang naast ... [/v] sound
informant [a] Fons vond een slang naastum op de bank. [/a]

naast um
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal het volgende. Gisteren wandeldiede door het park. [/v]

wandel die de
sound
hulpinterviewer [a=n] Gisteren wandelde hij door het park. [/a] tagging sound
informant [a] Die zin komt bij ons nie veur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wij zouwe zegge. Eddy moet vroeg op kunne staan. [/v] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer ete nie. [/v] sound
informant [a=n] Die komt nie voor. [/a] sound
informant [a] Hij wilt de soep niet eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Zitte hier nergens geen muize. [/v] sound
informant [a=n] Zitte hier geen muize zegge we dan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Hij praat nie goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo zegge wijt nie he. [/]

wij t
sound
hulpinterviewer [a] Nie iedereen verstaat zijn vak goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij heef overal geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da komt bij ons dus nie veur. [/v] sound
informant [a] Hij he nergens geen vriende. [/a] Vraag 140 blijkt dus wel mogelijk te zijn. sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=n] Nee [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wie denkdegeij dat ik in de stad gezien heb. [/a]

denk de geij
sound
hulpinterviewer [v=262]Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Wie denkdegij wie ik in de stad ontmoet heb [/v]

denk de gij
sound
informant [a=n] Wie denkdegij daj ik in de stad ontmoet heb. [/a]

denk de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebbe op gelost. [/v] sound
informant [a=n] Hoe denktde dazet hebbe op gelost. [/a]

denkt de da ze t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja maar niet twee keer hoe he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voere de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Nee da kenk nie. [/a]

ken k
sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik denk hij weg is. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk datie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik zei nog tege haar ik denk hij is weg. [/v] sound
informant [a=n] Ik zei nog tege heur ik denk datie weg is. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Marie al haar koeie zijn verdonke bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] Wij zouwe zegge alle koeie van Marie zijn verzope. [/a] sound
veldwerker [v] Komt de zin voor zoals u hem hoorde. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Ik zei nog tege haar ik geloof deze jongen vinde ze allemaal wel aardig. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar dat zegge wij zo nie. [/a] sound
informant [a] Ik geloof da ze die jongens allemaal wel aardig vinde. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon A vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jak. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ik wil zou wij zegge. [/a] Ook bij vraag 355 wordt op deze zin ingegaan. tagging sound
informant [a] Zoas die daar staat zouwe wij em nooit zegge. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Persoon A vraagt hebbe ze gegete. Persoon B vraagt jaanze. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Antwoordt mut da zijn. [/v] sound
informant [a=n] Da komt bij ons nie veur. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wilde koffie? Ja. [/a]

wil de
Antwoord op vraag 353. tagging sound
hulpinterviewer [a] En hebbe ze gegete. Antwoord ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Met zulk weer je kunt niet veel doen. [/v] sound
informant [a] Met zulk werk kun je nie veel doen. [/a] sound
informant [a=n] Zo komtie nie. [/a]

komt ie
sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Is hem dood. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Isie dood. [/a]

is ie
sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe. [/v] sound
informant [a=n] Nie zo. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Vertel me eens wie ze had kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dat gebruike wij dus denk ik niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan hebbe gekund. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
informant [a] Zou hijt gedaan kunne hebbe. [/a]

hij t
sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Zou hij dat gedaan gekund hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Zou hij da gedaan kunne hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] Ik wis datie was gaan zwemme. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect. Hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee bij dat woordje is achteraan dat is voor ons vreemd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect en hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veel weg zou moete gooie. [/v] sound
informant [a] Ik denk dage veel weg zou mutte gooie. [/a]

da ge
tagging sound
informant [a=g] Dat is gewoon gebruikelijk wa we altijd zouwe zegge.[/a] sound
hulpinterviewer [v Ik denk dat je veel zou weg moete gooie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die komt niet zo veel voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk da je veel zou moete weg gooie. [/v] sound
informant [a=j] Ik denk da ge veel zou mutte weg gooie. [/a] tagging sound
informant [a] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen moet zwemme kunne.[/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik vind dat iedereen zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialect. Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v] sound
informant [a=n] Ja iets teveel woorden. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben. [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Die twee kunne alletwee. Die eerste en die kan ook. [/a] sound
informant [a] Maar de eerste is de beste. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt hij slaapt. Persoon B antwoordt hij doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt hij slaapt. Persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt slaapt hij. Persoon B antwoordt ie doet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in uw dialect. De lamp doet niet meer branden. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinderen doen hier niet voetballen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Branden doet de lamp niet meer. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in uw dialect. Doet Marie elke avond danse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect. Doe et brood even snijde. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik doe wel even de kopjes af wasse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect. Dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect. Die rare jongen zij ik mee naar de markt geweest. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in uw dialect. Ik heb al de eerste drie somme gemaakt. De welke heb jij gemaakt. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in uw dialect. De waffere heb jij al weg gebracht. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in uw dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon A vraag wanneer zal de wereldvrede kome. Persoon B antwoordt nooit niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect. Hij het de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=474] Komt deze zin voor in uw dialect. Et en was maar net goed genoeg. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect. Persoon A vraagt zal ik koke. Persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [a/] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect. Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Komt deze zin voor in uw dialect. Zoon ding een heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Komt deze zin voor in uw dialect. Je bent ook een rare een. [/v] sound
informant [a=n] Zo nie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect. Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Zou ik zo niet zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect. Wim dacht dat Els had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Wim dacht dak geprobeerd had Els een cadeau te geve. [/a]

da k
sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect. Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [n] [v=018] Die zin ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. Hoe zou u die ook al weer zeggen. [/v] sound
informant [a] Ze weet nie da marie gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kun je ook zeggen ze weet niet dat Marie gisteren is gestorven. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer []a Kan alletwee. Ik vind et niet verkeerd. Het zou me op vallen als iemand het zei. [/a] sound
veldwerker [v=026] Jan had hele brood wel wille op ete. [/v] sound
veldwerker [v] Kun je willen op eten ook in andere volgordes doen. [/v] sound
veldwerker [a=n] Nee da kan nie. [/a] sound
veldwerker [v=035] Hij vergiste zich. [/v] sound
informant [a] hij vergiste zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
veldwerker [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. Zou u die nog een keer willen vertalen. [/v] sound
informant [a] As ik zuinig leef dan levik zoas mijn ouders wille. [/a]

lev ik
tagging sound
veldwerker [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. Hoe zou u dat zeggen. [/v] sound
informant [a] Ast nu nog leef levet morgen ook. [/a]

as t lev et
tagging sound
veldwerker [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leef dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Hij kan gruwelijk staan oudehoere. Ja da kan. [/a] sound
veldwerker [v] En hij kan gruwelijk staan te oudehoeren? [/v] sound
informant [a=j] Ja da kan wel. Hij kan gruwelijk staan te oudehoere. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] Die jongen wiens moeder gisteren is hertrouwd stond achter mij. [/v] sound
veldwerker [v] U had gezegd dat wiens op zich wel kon. [/v] sound
veldwerker [v] U noemde zelfs nog die jongen wie zijn moeder gisteren hertrouwd was. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Diens moeder gisteren hertrouwd is. [/a] sound
veldwerker [v] En wat voor andere mogelijkheden voor dat wiens zijn er verder nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] de jongen waar van moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij [/a] tagging sound
veldwerker [v=022] Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da komt bij ons nie voor die zin. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Niemand wil der danse. [/a] sound
veldwerker [v=762] Een paar zinnetjes waarvan ik wilde vragen of u die wilt vertalen. Als ik ga dan ga ik. [/v] sound
informant [a] Ak ga dan gaak. [/a]

a k gaa k
sound
veldwerker [v=763] Als jij gaat dan ga je. [/v] sound
informant [a] Asde gij gaat dan gade. [/a]

ga de
sound
veldwerker [v=765] En als hij gaat dan gaat ie. [/v] sound
informant [a] As hij gaat dan gut ie. [/a] sound
veldwerker [v=766] Als zij gaat dan gaat ze. [/v] sound
informant [a] As zij gaat dan gut ze. [/a] sound
veldwerker [v=767] Als het gaat dan gaat het. [/v] sound
informant [a] Ast gaat dan gaatet. [/a]

as t gaat et
sound
veldwerker [v=768] Als we gaan dan gaan we. [/v] sound
informant [a] As we gaan dan gaan we. [/a] sound
veldwerker [v=769] Als jullie gaan dan gaan jullie. [v=769] sound
informant [a] Age gaan wil dan gade. [/a]

a ge ga de
sound
veldwerker [v=770] Als zij gaan dan gaan ze. [/v] sound
informant [a] As wij gaan dan gaan ze. [/a] sound
veldwerker [a] Als u gaat dan gaat u. [/a] sound
informant [a] Ade gij gaat dan gade. [/a] [/n]

ga de
sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
023 Els wil niet dansen, en ze wil niet zingen ook niet Kan 'ook niet' achteraan voorkomen? komt voor : n
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
199 Hij staat te zeuren Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
219 We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...); Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. komt voor : j
vorm: we geleuven dat gullie niet zo slim zijt az wij
220 Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie Subject hoofdzin: zwak pronomen eliciteren.; In H, I, N, O, P: nagaan of dubbeling kan voorkomen na het voegwoord van vergelijking (ovvekik, ofmewij, ...).; Zin laten inspreken met 'hun' i.p.v. 'zij' als 'komt voor'-vraag; Als voegwoordvervoeging, afvragen zonder pronomen. komt voor : j
vorm: jullie geleuve jammer genoeg niet dat zij armer zijn az gullie
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: dies moeder
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: waar
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM komt voor : j
vorm: jan rook niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
vorm: zelfs hij kan dat nie oplosse
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: we
zin: moge we weten dat wij ook gevraagd zijn
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: wij
zin: moge we weten dat wij ook gevraagd zijn
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weete wat over het weer morgen
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: je weet dajje slim genoeg ben/zij
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hun
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hullie
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : n
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : j
vorm: agge vindt dagge gezond leeft leef dan vooral zo verder
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : j
vorm: az ze denken dat ze motte gaan dan gaan ze maar
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: az ze denken dat ze motte gaan dan gaan ze maar
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: az we horen dat we motte gaan dan gaan we
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: az we horen dat we motte gaan dan gaan we
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ak ga dan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ge gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaade
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: az u gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : j
vorm: dan gaatu
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az zie gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaat ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azt gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: awwe gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az jullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: da direk weg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging jij ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jij ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging ik niet
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging hij ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging u ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen zij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging et nie
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen et ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ging ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: toen wij gingen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: gingen jullie niet
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jullie gingen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingen wij niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ze gingen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gingen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : n
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: ik zij em gisteren tegengekomen
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zen eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: em toe