[v=149] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Hij heef overal geen vrienden. [/v]