SAND-data Ossendrecht (I118p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Ossendrecht

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]I118p[/k][h]181[/h][i]182[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat lies gisteren gestorve is? [/v] sound
informant [a] ze weet niet da dries gisteren gestorven is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ze weet niet da lies gisteren is gestorve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ze weet nie da tagging sound
commentaarDe hulpinterviewer zegt dat de volgorde is gestorven voorkomt, op de achtergrond kan je echter de informant horen zeggen doodgegaan is.  sound
hulpinterviewer lies gisteren is gestorve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemant heeft dat ooit gewilt of gekunt? [/v] sound
informant [a] Geen mens et da gewilt of gekunne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook veur geen mens et dat ooit gewille of gekunne? [/v] tagging sound
informant [a=j][/a] Informant knikt ja, blijkt uit context. sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan hat het hele brood wel wille op ete? [/v] sound
informant [a] Jan ha heel het brood wel willen op eten wel op willen eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal vertel maar niet wie zij hat kunne roepen?[/v] sound
informant [a] Zeg maar nie wie ze e kunne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal Jan schaamt sich voor dat verhaal?[/v] sound
informant [a] jan schaamp zeneige voor da verhaal [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman hef geen nagels bij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor sich werken [/v] sound
informant [a] erik liet mijn voor zeneigen werken [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=041]Vertaal johanna liet sich mee drijve op de golven? [/v] sound
informant [a] Johanna liet treige mee drijve op de golve. [/a]

t'r eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek sichself eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] toon bekeek sichself uh seneigen is goed in de spiegel [/a]

sen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent sichself goed?[/v] sound
informant [a] eduard kent seneige heel goed [/a]

sen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal ward heeft gehoort dat er foto's van sichself in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] ward e gehoort dat er fotos van seneige in de etal uh in de winkelraam staan [/a]

sen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ward heef gehoort dat er foto's van um in de etalage staan. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] [/a] De hulpinterviewer zegt dat hijzelf hum gebruikt en dat de informant zen eigen gebruikt het is onduidelijk of zichzelf ook kan worden gebruikt. sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal as ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen? [/v] sound
informant [a] ak zuinig leef dan leefik zoa men ouders willen.[/a]

a k leef ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader? [/v] sound
informant [a] atie nog drie jaar leeft dan leeftie langer dan zen vader. [/a]

at ie leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal as sij zo gevaarlijk leeft leeft se niet lang meer? [/v] sound
informant [a] Asse zo gevaarlijk leeft dan leefse niet lang meer. [/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog? [/v] sound
informant [a]Aet nou nog leeft dan leefet morgen ook nog. [/a]

a et leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal as jullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang als ik? [/v] sound
informant [a] Ajullie zo losbandig leve dan leve jullie nooit zo lang as ikke. [/a]

a jullie
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal asse voor hun werk leve dan leve se niet voor hun kinderen? [/v]

as se
sound
informant [a] Asse veur der werk leve dan levese niet veur die kinderen.[/a]

as se leve se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal as rudy nog leeft dan leeft leo ook nog? [/v] sound
informant [a] A rudy nog leeft dan leef leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal as je gezond leeft dan leef je langer? [/v] sound
informant [a] Ade gezond leeft dan leefde langer. [/a]

a de leef de
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal as er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek? [/v] sound
informant [a] Ater zo weinig mensen van de landbouw leve dan levener uh veul mensen van et fabriek uh van werk int fabriek.[/a]

at er leven er in t
Iets eerder antwoordt de informant leveder in plaats van levener. tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het paradijs leven dan leve rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] A pieter en liesje int paradijs leve dan leve rosa en frans in d hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal as we sober leve leve we gelukkig.[/v] sound
informant [a] Awe zuinig leve dan leefwe gelukkig.[/a]

a we leef we
tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a] Leef wa minder bekrompen kinderen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moete roepe?[/v] sound
informant [a] Ik denk da marie em sal moete roepe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale?[/v] sound
informant [a]Hedde genoeg mensen om hooi van et land te hale. [/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=189]Vertaal het was aardig van jan om te kome werke?[/v] sound
informant [a] Et was aardig van jan om te kome werke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] T was aardig van jan te kome werke?[/v] tagging sound
informant [a=j][/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te dragen?[/v] sound
informant [a] Deze ton is zwaar om te drage.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dit lot is zwaar te drage.[/v] tagging sound
informant [a=j][/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeuren.[/v] sound
informant [a] Hij kan staan zeure. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook veur hij kan staan te zage.[/v] sound
hulpinterviewer [a=j] hij kan staan zage maar hij kan staan te zage tot je der uh het harstikke beu wort zo he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] hij staat te zeure hij staat te zage [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen we aan kwame regende het?[/v] sound
informant [a] Toen we an kwame regendenet. [/a]

regende et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal ik geloof dad ik groter ben als hij?[/v] sound
informant [a] Ik geloof dadik groter ben dan hij.[/a]

dad ik
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook veur denkik dakik groter zij dan hij.[/v]

denk k ik da k ik
sound
informant [a=j][/a] sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal zij gelooft dat jij eerder thuis bent als ik.[/v] sound
informant [a] zij gelooft dadegij eerder thuis zult zijn dan ikke. [/a]

da de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook veur ze denkt dadegij eerder thuis zijt dan ikke. [/v]

da de gij
sound
informant [a=j][/a] informant knikt ja sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft toch niet dat hij sterker is as jij?[/v] sound
informant [a] Ge geloof toch nie dadij sterker is dan gij.[/a]

dad ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze gelove dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant zij gelove da wij rijker zijn dan zij uh dan zullie tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal wij gelove dat jullie niet zo slim zijn as wij?[/v] sound
informant [a] Wij gelove da jullie niet zo slim zijn as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal jullie gelove toch niet dat zij armer zijn as jullie?[/v] sound
informant [a] Jullie gelove toch nie dasij armer sijn dan wij of uh dan jullie. [/a]

da sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna. [/v] sound
informant [a] Ge gelooft da lisa net zo mooi is as anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn als geert en peter.[/v] sound
informant [a] Hij gelooft da louis en jan sterker zin dan geert en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwt is stont achter mij.[/v] sound
informant [a] De jongen van wie de moeder gisteren getrouwt is stont achter mijn stong achter mijn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook veur de jongen waar van se moeder gisteren ge uh hertrouwd is stong achter mijn? [/v] sound
commentaarEr komt niet echt antwoord op de komt voor vragen.  sound
hulpinterviewer [v] Of de jongen van wie zen moeder gisteren hertrouwt is stond achter mij uh mijn?[/v] sound
hulpinterviewer [v] Of de jongen die sen moeder gisteren hertrouwt is stong achter mijn?[/v] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waar se op zate was pas geverft?[/v] sound
informant [a] De bank waar se op zate was pas geverft.[/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook veur de bank waar dase op zate was pas geverft?[/v] tagging sound
informant [a=j][/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal één wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wie geld het moet mij maar wa geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Twee die geld heeft moet mij maar wat geve.[/v]. sound
informant [a] Die geld heb moet mij maar wat geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de deken naar zich toe?[/v] sound
informant [a] marie trok de deken naar dereigen toe [/a]

der eigen
tagging sound
hulpinterviewer [a] Kan ook zijn marie trok der deken naar der toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal één niemant mag het zien dus vint ik dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Geen mens maag et zien dus vinik dade gij het ook niet meugt zien.[/a]

da de
tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee niemand mag het zien dus ik uh vind ik dat jij het ook niet zien mag.[/v] sound
hulpinterviewer [v] Twee niemant mag het zien dus vin ik vint dat jij het ook niet zien mag.[/v] sound
informant [a] Geen mens maag et zien dus ik vin dadegij het ook niet mag zi uh zien mag nee zien meugt.[/a]

da de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die ze geroepen hebbe sound
informant [a] Dat is de vent die se geroepen hebben.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heeft vertelt.[/v] sound
informant [a] Dat is de vent die het verhaal vertelt het of he vertelt.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft vertelt?[/v] sound
informant [a] Dat is de vent diekik denk dat het verhaal vertelt het.[/a]

die k ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe.[/v] sound
informant [a]Dat is de vent die ik denk dat ze geroepen hebben.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal et schijnt dat ze niets mag eten.[/v] sound
informant [a] et schijnt dase niks mag ete.[/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt ook veur tschijnt dase niks mag ete.[/v] tagging sound
informant [a=j][/a] sound
hulpinterviewer [v=398] Vertaal ze schijnt niets te moge ete.[/v] sound
informant [a] Ze schijn niks te meuge ete tagging sound
hulpinterviewer [v=403] vertaal et lijkt wel of er iemant in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Tlijk wel ofter iemant in den hof staat.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Wa for boeken hedde gekocht.[/a]

he de
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie hedoe op de kermis gezien.[/a]

he doe
tagging sound
informant [a] wie hedde op de kermis gezien.[/a]

he de
sound
hulpinterviewer [v=036] is een plaatje marie en piet wijzen nar [/v] sound
informant [a] na mekare [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] is ook een plaatje toon wast?[/a] sound
informant [a] Zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] is ook een plaatje fons zag ne slang neffen?[/v] sound
informant [a] fons zag een slang neffen zeneigen kruipen [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [a] Fons zag ne slang neffen um. [/a] In dit stuk lijkt het erop of neffen um ook een goede vertaling is zowel hulpinterviewer als informant herhalen deze zin. sound
hulpinterviewer [v=003]Komt deze zin in het dialect veur en vertaal ik denk dat marie heeft probere van hem een brief te schrijve?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da komt nie veur zeidegij ook en het zou volgens mijn moete zijn ik denk da marie he geprobeert naar hem ne brief te schrijve.[/a] tagging sound
informant [a=n]nee da denk ik nie. [/a] sound
informant [a] Ik zou zeggen ik denk dat marie geprobeert et ge zegt he geprobeert naar hem ne brief te schrijven.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=004] Komt deze zin veur in t uh jouw dialect sound
hulpinterviewer vertaal ik probeerdekegen om tomaten te kweken?[/v] sound
informant [a=n] nee sound
informant ik probeerde tomate te kweke om tomate te kweke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin in jouw dialect veur vertaal sound
hulpinterviewer gisteren wandeldiede door het park[/v] sound
informant [a=n] nee gisteren wandeldnie door het park.[/a]

wandeln ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer er wil niemant niet dansen?[/v] sound
informant [a] nee er wil geen mens danse sound
hulpinterviewer [v]Betekent dit iedereen danst of niemant danst?[/v] sound
informant [a] niemant danst [/a] sound
veldwerker Dus er wil geen mens niet danse? sound
informant [a=n] Er wil geen mens nie danse da zegge we nie er wil geen mens danse.[/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin veur in het dialect vertaal els wil niet danse en ze wil niet zinge ook niet?[/v] sound
informant [a=j] Els wilt nie danse en ze wil ook nie zinge.[/a] Informant antwoordt ja maar geeft een andere vertaling. sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal eddy moet kunne vroeg op staan.[/v] sound
informant [a=n] nee eddy moet vroeg op kunne staan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer eten niet.[/a] sound
informant [a=n] hij wil geen soep meer ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a=j] ja zitte hier nerges geen muize.[/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in uw uh et dialect vertaal sound
hulpinterviewer hij spreekt niet goed geen frans?[/v] sound
informant [a] Nee sound
informant hij spreek nie goed frans of hij spreek geen frans.[/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] ja iedereen is gene vakman.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja dat komt voor en dat betekent dat niet iedereen vakman is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal hij heeft overal geen vrienden?[/v]2 sound
informant nee, hij e nergens geen vrienden.[/a] sound
hulpinterviewer [a] wij zegge inderdaad hij heef nergens geen vriende maar dan bedoele we hij heef nerges vrienden.[/a] sound
hulpinterviewer [v=192] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer we hopen allemaal van op tijd thuis te zijn?[/v] sound
informant [a] Ze hopen allemaal om op tijd thuis te zijn.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Ja dat zou wel kunne wat denkte wie ik in de stad ontmoet hept.[/a]

denk te
tagging sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer wat denke jullie hoe ze het hebbe opgelost?[/v] sound
informant [a=j] Tsou kunne wat denke jullie hoezet op gelost hebben.[/a]

t sou hoe ze t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Opgelost hebbe of hebbe opgelost. [/a] sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uwuhuw dialect vertaal sound
hulpinterviewer wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=n] Dat is wel een beetje gek wie denkte dak in de stad ontmoet heb.[/a]

denk te da k
sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin veur in jou dialect vertaal sound
hulpinterviewer Oe denk je oe ze et hebbe op gelost?[/v] sound
informant [a=n] O nee hoe niet he hoe denk je dase et op gelost hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik heb geen zin en voeren de koeie?[/v] sound
informant [a=n] Nee das gek ik heb geen zin om de koeie te voere.[/a]

da s
sound
hulpinterviewer [a] Of ik heb geen zin in koeie voere.[/a] Nomenincorporatie. sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer marie al haar koeie zijn verdronke bij de overstroming.? [/v] sound
informant [a=j] Ja dat kan he marie aller koeie zijn verdronke bij de overstroming.[/a]

al er
tagging sound
hulpinterviewer al der koeie al der koeie zegge we dan sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik heb nog nooit iemand boos zien worde op deze jongen ik zeg ik geloof deze jongen sound
hulpinterviewer vinde ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a=n] nee ik zeg dat zegge ze dan nie he.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik geloof dase deze jongen allemaal wel aardig vinde.[/a]

da se
sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in jouw dialect vertaal sound
hulpinterviewer Persoon a vraagt wil je nog koffie jan jan antwoort jaak

ja k
sound
informant [a=n] jak nee ja das goed. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [a=n]Ja das goed of jot zegge we ook wel jaat maar niet jaak. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin veur in oe dialect vertaal sound
hulpinterviewer persoon a vraagt hebben ze gegete persoon b antwoort jaanze? [/a] sound
informant [a=n] Nee hebbe ze gete ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin in uw dialect veur sound
hulpinterviewer vertaal met zullek weer je kunt niet veel doen?[/v] sound
informant [a=n] Met zullek weer je kunt niet veel doen nee kunde niet veel doen. [/a]

kun de
sound
hulpinterviewer [v=364] Komt deze zin veur in ujouw dialect vertaal is um dood?[/v] sound
informant [a=n] nee isie dood.[/a]

is ie
sound
hulpinterviewer [v=417] Komt deze zin veur in oe dialect sound
hulpinterviewer vertaal misschien gaketik wel krijgen?[/v]4

ga k et ik
sound
informant [a=n] Nee misschien gaaniket wel krijge.[/a]

gaan ik et
tagging sound
hulpinterviewer [v=418] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal durfder gij op duwen?[/v] sound
informant [a=n] nee durfde gij derop te duwe.[/a]

durf de der op
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ik denk et durfder gij op douwe dawe da ook wel zegge durfder gij op douwe.[/a]

durf der da we
Hulpinterviewer vindt zinnen met er voor subject wel goed de informant stemt er hier mee in maar eerder keurt ze de zin af. tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal durfdemegij uit nodige?[/v] sound
informant [a=n] Nee durfdgijme uit te nodige

dur de gij me
tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer durfdezegij uit nodige?[/v]

durf de ze gij
sound
informant [a=n] Nee durfdegij ze uit te nodige.[/a]

durf de gij
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ik denk dat het wel kan maar durfdezegij uit nodige.[/a]

durf de e gij
Hulpinterviewer vindt doorbreking van de en gij met ze goed informant blijft het niet goed vinden. tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat het niet kan durfdezegij uit te nodige.[/a] Hulpinterviewer legt de klemtoon op te. tagging sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin veur in uw dialect vertaal marie zit stoofpere en schillen. [/v] sound
informant [a=n] Nee marie zit stoofpere te schille.[/a] sound
commentaar[meta][k]I118p[/k][h]181[/h][i]182[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin veur in uw dialect en hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer vertaal vertel mij eens wie dat zij had kunne roepe?[/v] sound
informant [a=j] Dat kan wel denk ik wie dasij heeft kunne roepe ja dat wort wel eens gezegt.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin veur in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in et dialect vertaal tagging sound
hulpinterviewer vertel mij eens wie of sij hat kunne roepe?[/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer vertel mij eens wie of dat sij hat kunne roepe?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk zelf dat wie dasij ooi kunne roepe dat dat het meest in ossendrecht gebruik den eerste wie dasij.[/a]

da sij
tagging sound
hulpinterviewer [a] We denken dat die twee eerste gebruikt kunne worde 28 en 29 sound
hulpinterviewer ik denk dat 28 het meest gebruikt wort en marie denkt dat wie of zij het meest gebruikt wort sound
veldwerker [v]En de laatste[/v] sound
hulpinterviewer [a] Nou da vin wie of dasij hat kunnen roepe dat vinik dat niet kan en marie ook niet. [/a]

da sij vin ik
sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin veur in uw dialect en hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan hebben gekunt?[/v] sound
informant [a=n] nee zou hij dat gedaan kunnen hebbn?[/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin veur in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan gekunt hebbe?[/v] sound
informant [a=n] nee denk ik zou hij dat gedaan kunnen hebbn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin veur in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik weet datie is gaan zwemme?[/v]

dat ie
sound
informant [a=j] Het kan wel datie is gaan zwemme tagging sound
hulpinterviewer [a] Maar wij zegge bij voorkeur ik weet datie gaan zwemmen is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin veur in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect kweet datie gaan zwemmen is?[/v]

k weet dat ie
tagging sound
informant [a=j] Dat is uh dat wort gezegt ja zo.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Et is allebei mogelijk maar het meest wort gebruikt ik weet datie gaan zwemmen is.[/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer [v=399] Komt deze zin veur in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer 1 wendy probeerde van niemant pijn te doen sound
hulpinterviewer 2 wendy probeerde om niemant pijn te doen. tagging sound
hulpinterviewer 3 wendy probeerde voor niemant pijn te doen sound
hulpinterviewer 4 wendy probeerde niemant pijn te doen.[/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] om niemant pijn te doen en probeerde niemant pijn te doen en ik denk dat om niemant het meest voorkomt maar de andere kan ook heel goed sound
hulpinterviewer en die andere twee kunne niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=400] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer tbeloof weer nen mooie dag te worde?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja da kan het beloof weer een mooie dag te worde.[/a] sound
hulpinterviewer [v=401] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer 1 tis misschien beter van nog even te wachte tagging sound
hulpinterviewer 2 tis misschien beter om nog even te wachte tagging sound
hulpinterviewer 4 tis misschien beter nog even te wachte?[/v] tagging sound
informant [a=j] Het kan allemaal sound
hulpinterviewer [v=402] Komt deze zin veur in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer 1 we hadde et geluk van em direct terug te vinde tagging sound
hulpinterviewer 2 we hadden et geluk om em direct terug te vinde tagging sound
hulpinterviewer [v=402] we hadde het geluk em direct terug te vinde? [/v] tagging sound
informant [a] Om em direct terug te vinde das de meest gebruikt.[/] sound
hulpinterviewer [a] Maar voor de rest geldt ook weer dat ze alle drie wel uh weluh wel kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin veur in uw dialect en hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer 1 ik denk dade veel zal weg moete gooie

da de
sound
hulpinterviewer 2 ik denk daje veel weg zal moete gooie

da je
sound
hulpinterviewer 3 ik denk daje veel zal moete weg gooie

da je
sound
informant [a] Dade veel weg zult moete gooie dat zal het meeste voorkomen denk ik

da de
tagging sound
informant de laatste da kan ook zou eventueel kunnen maar de middelste denk ik dat het meest gebruikt wort.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Dan vinik da een dawe da nie gebruiken.[/a]

da we
sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in et dialect ik vin da iedereen moet kunne zwemme?[/v] sound
informant [a=j]Moet kunne zwemme ja das goed he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin veur in uw dialect ik vin dat iedereen moet zwemme kunne?[/v] sound
informant [a=n] nee dat klinkt niet goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin veur in uw dialect ik vin dat iedereen kunne zwemme moet.[/v] sound
informant [a=n]Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin veur in uw dialect ik vin dat iedereen zwemme kunne moet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin veur in uw dialect ik vin dat iedereen zwemme moet kunne?[/v] tagging sound
informant [a=j] Nou t zou misschien soms kunne voor bepaalde dingen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin veur in uw dialect k weet dat eddy morgen wil brood ete?[/v] sound
informant [a=n] nee ik weet dat eddy morgen brood wil ete wilt ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin veur in uw dialect boeken ee jan drie?[/v] sound
informant [a=n] Oh nee jan hep drie boeke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt dezez in veur in uw dialect sound
hulpinterviewer jan weet datie veur drie uur de wagen moet hebbe gemaakt?[/v]

dat ie
sound
informant [a=n] nee jan weet datie veur drie uur de wagen gemaak moet hebbn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin veur in uw dialect jan weet datie veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbe?[/v] tagging sound
informant [a=j] Da kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin veur in uw dialect jan weet datie veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat is de origineelste. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin veur in uw dialect jan weet datie veur drie uur de wagen gemaakt hebbe moet?[/v] sound
informant [a=n][/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin veur in et dialect persoon a vraagt sound
hulpinterviewer hij slaapt persoon b antwoort hij doet?[/v] sound
informant [a=n]Hij slaapt sound
informant ja hij slaapt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin veur in het dialect persoon a vraagt hij slaapt persoon be antwoort sound
hulpinterviewer et doet?[/v] sound
informant [a=n] Ja hij slaapt.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin veur in uw dialect persoon a vraagt sound
hulpinterviewer slaaptie persoon b antwoort ie doet?[/v]

slaapt ie
sound
informant [a=n] Ja hij slaapt.[/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ie doet hij doet heb ik hij doet zouden we kunne zegge[/a] Hulpinterviewer vindt dat hij doet wel een mogelijk antwoord is de informant blijft echter bij dat doetie of ja hij slaapt. tagging sound
commentaarAndere mogelijkheden zijn hij slaapt dat doet ie ie doet doet ie.  sound
hulpinterviewer [v=244] Komt deze zin veur in uw dialect persoon a vraagt slaaptie persoon b antwoort toetoet?[/v]

slaapt ie
sound
informant [a=n] Toetoet nee das niet goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin veur in uw dialect sound
hulpinterviewer ten eerste de lamp doe nie meer branden?[/v] sound
informant [a=n] Nee de lamp bran nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Twee de kinderen doen hier nie voetballe?[/v] sound
informant [a=n] De kindere voetballe nie hier nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Drie brande doet de lamp nie meer?[/v] sound
informant [a=n] Nee de lamp die bran nie meer.[/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin veur in uw dialect doet marie elleken avond danse?[/v] sound
informant [a=n] Nee danst marie elken avond.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin veur in uw dialect sound
hulpinterviewer Doe het brood even snijde?[/v] sound
informant [a=n] Nee snij et brood eens even.[/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin veur in et dialect sound
hulpinterviewer ik doe wel eventjes de kopjes afwasse?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik zal wel even de kopjes afwasse.[/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin veur in et dialect dit denk ik nie aan sound
informant [a=n]Da denk ik nie aan.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin veur in uw dialect die rare jongen zijn ik mee naar de markt geweest. sound
informant [a=n] Nee met die rare jongen zijn ik naar de markt geweest of die rare jongen daar zijn ik mee naar de markt geweest.[/a] De informant geeft wel de variant met links dislocatie. sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin veur in uw dialect sound
hulpinterviewer Ikem al is ikem al die eerste drie sommen gemaakt de welke hedde gij gemaakt?[/v]

ik em ik em hed de
sound
informant [a=j] Ik hep de eerste drie sommen gemaakt dewelke heddegij gemaakt.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin veur in et dialect de waffere hedde gij al weg gebracht?[/v]

hed de
sound
informant [a=j] De waffere dingen hedde gij al weggebracht zo zeggen ze het wel ja dan kan et et zou kunne ja de waffere.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=327] Komt deze zin veur in et dialect gaan haalt die bestelling nu maar op?[/v] sound
informant [a=j]Ja dat kan gaan haalt die bestelling op. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin veur in et dialect sound
hulpinterviewer a wanneer zal de wereldvrede komen b nooit nie tagging sound
informant [a=j] Ja dat zegge wij wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=421] Komt deze zin veur in uw dialect is hij pol hier geweest?[/v] sound
informant [a=n] Nee is pol hier geweest.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=422] Komt deze zin veur in ons dialect Oe heeftie Pol dat op gelost?[/v]

heeft ie
sound
informant [a=n] Hoe het pol dat op gelost zeggen wij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=423] Komt deze zin veur in uw dialect heb je me hedde gij me sound
hulpinterviewer gij die brief opgestuurt?[/v] sound
informant [a=n] Heddegij die brief aan mijn op gestuurt.[/a]

hed de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=425] Komt deze zin veur in uw dialect ze leef sij op water en brood deze week?[/v] sound
informant [a=n]Nee zij leeft op water en brood deze week ze leef zij zeggen ze nie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=426] Komt deze zin veur in uw dialect marie heef sij daar niets mee te make?[/v] sound
informant [a=n] Nee daar heef marie niets mee te make.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=427] Komt deze zin veur in uw dialect wij zijn wij daar nog nooit geweest?[/v] sound
informant [a=n] Nee wij zijn daar nog nooit geweest wij sijn wij daar wij hoort er niet bij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=428] Komt deze zin veur in uw dialect sound
hulpinterviewer marie zei dawe wij zulle winne?[/v]

da we
sound
informant [a=n] Nee dawe nie marie zei da wij zulle winne dawe wij nie he.[/a]

da we da we
tagging sound
hulpinterviewer [v=429] Komt deze zin voor in uw dialect hij kan hij daar ook niks an doen?[/v] sound
informant [a=n] Nee hij kan daar ook niks an doen zegge we.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=430] Komt deze zin voor in uw uh u dialect ik denk datie hie morgen ook komt?[/v] sound
informant [a=n] Hie nie he ik denk datie morgen ook komt.[/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in et dialect hij heeft de bal gegooit in de mand?[/v] sound
informant [a=n] Nee hij heef de bal in de mand gegooit.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor uh veur in uw dialect a zalkik koken b dat doe maar?[/v] sound
informant [a=n] Nee zalkik koken dat doe maar doe dat maar.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin veur in et dialect dat boek beloof me dade nooit meer zult verstoppen?[/v]

da de
sound
informant [a=n] Nee beloof me dage et nooit meer zult verstoppe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin veur in uw dialect wat zeg mijn daje gekocht hebt?[/v]

da je
sound
informant [a=n] Nee wat zegde gij dage gekocht hebt wat zegde gij mijn dage gekocht hebt.[/a]

zeg de da ge
sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin veur in uw dialect zo een vrouw ene kun je maar beter niet tegenspreke?[/v] sound
informant [a=n] Nee zo'n vrouw kunde maar beter niet tegenspreke.[/a]

kun de
sound
hulpinterviewer [v=514] Komt deze zin veur in uw dialect sound
hulpinterviewer zo'n mens ene et altijd wel over wat om over te klage?[/v] sound
informant [a=n] Zo'n mens heeft altijd wat over te klage maar nie ene.[/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin veur in uw dialect sound
hulpinterviewer marie zei dade gij piet een boek e geprobeert te verkope?[/v]

da de
sound
informant [a=j]Marie zei dadegij piet een boek geprobeert te verkopen het.[/a]

da de gij
tagging sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin veur in ons dialect wim dacht dat ik Els ooi geprobeert een cadeau te geven?[/v] tagging sound
informant [a=j] Geprobeert ooi een cadeau te geve.[/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin veur in uw dialect sound
hulpinterviewer karel weet dade gij he geprobeert marie een boek te verkope?[/v]

da de
sound
informant [a=n] Nee karel uh wat was ut nou karel weet dagij marie een boek geprobeert te verkopen het.[/a] sound
veldwerker [n] sound
veldwerker [v=038] De timmerman heeft geen nagels bij zich die werd vertaald zonder zich kun je wel zich of um zeggen?[/v] sound
informant [a] Bij zich zegge we niet bij um ja dat kan ook.[/a] tagging sound
veldwerker [v=046] Kun je ook zeggen ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf of hemzelf in de etalage staan? tagging sound
informant [a] ja, van humzelf of van hum kan ook tagging sound
hulpinterviewer [a] Van umzelf dan is hij daar is die eigendom van en van um daar staat z'n afbeelding op.[/a] sound
veldwerker [v=249] De jongen waarvan z'n moeder hertrouwd is kan je dan ook zeggen waar zijn moeder van hertrouwd is? sound
informant [a] waar zijn moeder gister van hertrouwd is is beter dan waarvan zijn moeder gister hertrouwd is.[/a] tagging sound
veldwerker [v] En de jongen wiese moeder gister hertrouwd is?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Diese moeder wel maar wie niet.[/a] sound
veldwerker [v=339] mag zien versus zien mag die kunnen allebei maar welke is de beste?[/v] sound
informant [a] Mag zien is de beste.[/a] sound
veldwerker [v=022] Kun je zeggen er wil geen mens niet dansen? sound
informant [a] Nee er wil geen mens dansen.[/a] Niemand niet kan niet in de betekenis van niemand het is onduidelijk of het in de betekenis van iedereen wel kan. sound
veldwerker [v=023] Vindt u deze zin goed?[/v] sound
informant [a] Dat zeggen wij wel els wil nie danse en ze wil nie zinge ook nie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=317] Marie al haar koeien is dat goed?[/v] sound
informant [a] Al maries koeien zijn verdronken maar niet marie al haar koeien.[/a] sound
veldwerker [v=157] De wagen moet gemaakt hebben kan die?[/v] sound
informant [a] Nee die kan niet.[/a] sound
veldwerker [v=156] De wagen moet hebben gemaakt wat vindt u daarvan?[/v] tagging sound
informant [a] Dat kan maar liever gemaakt moet hebben.[/a] sound
veldwerker [v=157] moet gemaakt hebben dat kon tijdens het voorgesprek wat vindt u daar nu van?[/v] tagging sound
informant [a] Dat kan eventueel ook wel. [/v] sound
veldwerker [a] Dus gemaakt moet hebben is de normaalste maar moet gemaakt hebben kan eventueel ook wel.[/a] sound
veldwerker [v=245] Branden doet de lamp niet meer hij flikkert nog wel eens. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Met nadruk kan het de lamp hangt er nog wel maar branden doetie niet meer. [/a] tagging sound
veldwerker [v=423] Kun je zeggen heddde me gij die brief opgestuurd?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee hedde gij me die brief opgestuurd. [/a] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
192 We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : n
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waar ze moeder van
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: waar de moeder van
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiese
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: diese
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar
327 Gaan haalt die bestelling nu maar op! komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
opmerking: nooit geen goeie weer
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
opmerking: Informant twijfelt wel, maar denkt dat het niet voorkomt.
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : j
opmerking: geroepen kon hebben is beter, wordt vaker gebruikt, maar dit kan wel
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
700 K'zal (ek)ik het wel krijgen Indien ja: Is de postverbale 'ik' een geheel of twee pronomina? ; Indien ja: kan ook: Jan en ekik hebben dat gedaan. Vorm postverbale pronomina en 'het' (invullen bij VORM): komt voor : j
opmerking: niet 'kik' na nevenschikking: *jan en kik hebben dat gedaan
701 Ge weet gij d'r niks van. Indien ja: Kan de preverbale 'ge' ook vol zijn? (invullen bij ANTWOORD2); Indien 700 en 702 nee: ga naar 727 komt voor : j
vorm: ge wete gij
opmerking: * gij wete gij
702 Ge weet gullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
703 Ze weten zullie d'r niks van. Indien ja: Kan het preverbale pronomen ook vol zijn (zullie & var.)? ; (zo ja: vorm invullen bij VORM) komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: wete (gij) dage
opmerking: twijfel interpretatie tweede antwoord
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: wete (gij) dadde
opmerking: twijfel interpretatie tweede antwoord
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: wete (gij) dadde gij
opmerking: twijfel interpretatie tweede antwoord
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: wete (gij) da gij
opmerking: twijfel interpretatie tweede antwoord
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: wete (jullie)
opmerking: *dade gullie, *dagegullie
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : j
komt voor (2): n
vorm: da gullie
opmerking: *dade gullie, *dagegullie
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: wete (gij)
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: ge weet wel dage slim genoeg zijt
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: zij
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
vorm: zullie
735 Ons zeg dat niet zo. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
736 We/ wij gamen daar dikwijls naar toe. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
vorm: asde denkt dage leeft leefde gij
opmerking: in dialect wordt geen u gebruikt
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: ater iedere dag
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: adiedere dag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: aster een enkele
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: asnenkele keer
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ak gaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ade gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gade
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ade gij gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gade
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: attie gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gase
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: at gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaget
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: awe gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanwe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gade
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanse
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaatachtermekaar
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ganourechtweg
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenekik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toendegij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingkik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toendegij ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginghij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenhij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingdegij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenzij ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenet ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wij ginge
opmerking: *gingde jullie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie
opmerking: *gingde jullie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toendawij ginge
opmerking: *gingde jullie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie ook
opmerking: *gingde jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jullie ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingeze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: dat is de man die ik denk dat die het verhaal verteld heeft
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
opmerking: Kan wel, maar aan het weggooien is beter.; Hij is flink bezig al het geld weg aan het gooien
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : j
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
opmerking: In bepaalde context zou het wel kunnen
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: um