[v=296] Komt deze zin veur in uw dialect en hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect vertaal