SAND-data Scherpenisse (I074p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03092) vertaling: J herinner z'n eige dat veraal wel
opm.: reflexief: z'n eigen
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 03093) vertaling: J kan da verhael zun eige we herinnere
opm.: reflexief: z'n eigen
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03092) vertaling: M&P zie mekaare voo de kerke
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 03093) vertaling: M&P zien mekaor vo de kerke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03092) vertaling: T was z'n eige
opm.: reflexief: z'n eigen
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 03093) vertaling: T wast zun eige
opm.: reflexief: z'n eigen
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03092) vertaling: de tummerman ei geen spiekers bie z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 03093) vertaling: de timmerman ei heen spiekers bie z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03092) vertaling: F zag een slange neffen z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 03093) vertaling: F zag een slange nest z'n
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03092) vertaling: E liet mien voo z'n werke
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 03093) vertaling: E liet mien voor z'n werke
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03092) vertaling: J liet d'r eige meedrieve op de golven
opm.: reflexief: haar eigen
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 03093) vertaling: J liet d'r eige meedrive op de holven
opm.: reflexief: haar eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03092) vertaling: T bekeek z'n eige es goed in de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 03093) vertaling: T bekkek z'n eigen us hoed is de spiegel
opm.: reflexief: z'n eigen
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03092) vertaling: J ei in twee menuten een biertje gedroenke
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 03093) vertaling: J ei in twee menuten un biertje hedronke
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03092) vertaling: deze schoenen loape makkelijk
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 03093) vertaling: deze schoenen lope hemakkelijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03092) vertaling: E kent z'n eige goed
opm.: reflexief: z'n eigen
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 03093) vertaling: E kent z'n eige hoed
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03093) vertaling: W ei hoeerd dat d'r foto's van z'n eige in de etalage staen
opm.: reflexief: z'n eigen
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 03092) vertaling: W ei goare dat 'r foto's van z'n in de etalage stae
opm.: reflexief: z'n of reflexief: zijn
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03092) vertaling: die petoaten schelle nie makkelijk
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 03093) vertaling: die erpels schele is nie makkelik
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03092) vertaling: dit glas breekt a 't op de grond valt
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 03093) vertaling: dit hlas breekt as 't op de hrond valt
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03093) vertaling: dokter, leef ik we hezond henog
052 (x02a) Dokter, leef ik wel gezond genoeg? (inf. 03092) vertaling: dokter, leef ik we gezond genogt
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03093) vertaling: a jaeren leeft en van de erfenisse van zun vader
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 03092) vertaling: a jaeren leeft 'n van de erfenisse van z'n vaoder
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03093) vertaling: deze week leeft ze op water en brood
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 03092) vertaling: deze week leef ze op waeter en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03093) vertaling: leeft ut nog
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 03092) vertaling: leeft 't nog
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03093) vertaling: oelang leve jullie noe a van die erfenisse
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 03092) vertaling: oelank leve julder noe a van die erfenisse
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03093) vertaling: in B leve ze vooral van de visvangst
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 03092) vertaling: in B leve ze vooral van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03092) vertaling: nae 't eten gae 'k slaepe
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 03093) vertaling: nae 't ete, gae 'k slapen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03093) vertaling: zou 'k da we kunne doen
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 03092) vertaling: zou 'k dat we kunne doen
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03093) vertaling: ie liet z'n uus afbreke
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 03092) vertaling: ie liet z'n uus afbreke
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03093) vertaling: ik weet dat J mot kunne werkn
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03092) vertaling: ik wete da J ard mo kunne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03093) vertaling: ik weet dat J mot kunne werkn
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03092) vertaling: ik wete da J ard mo kunne werke
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03093) vertaling: ik weet dat J mot kunne werkn
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 03092) vertaling: ik wete da J ard mo kunne werke
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 03093) komt voor: n
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 03093) komt voor: n
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 03093) komt voor: n
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 03093) komt voor: n
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 2
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 2
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 3
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 3
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 03093) komt voor: n
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 03093) komt voor: n
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 03093) komt voor: n
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 03093) komt voor: n
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 03093) komt voor: n
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 03093) komt voor: n
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 03093) komt voor: n
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 03093) komt voor: n
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 03093) komt voor: n
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 03093) komt voor: n
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 03093) komt voor: n
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 03093) komt voor: n
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 03093) komt voor: n
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 03093) komt voor: n
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 03093) komt voor: n
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 03093) komt voor: n
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 03093) komt voor: n
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 03093) komt voor: n
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03093) vertaling: J ei hjeeneen boek mier
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 03092) vertaling: J ei geeneen boek mee
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03092) vertaling: J ei geen boek mee
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 03093) vertaling: J ei hien boek mier
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03092) vertaling: boeken ei J nie
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 03093) vertaling: boeken ei J nie
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03093) vertaling: J ei nie vee held mier
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 03092) vertaling: J ei nie vee geld mee
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03092) vertaling: dae mag geen mens over dit probleem praete
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03093) vertaling: d'r mag niemand spreke over dit probleem
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03092) vertaling: dae mag geen mens over dit probleem praete
138 (x05f) Er mag niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03093) vertaling: d'r mag niemand nie spreken over dit probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03093) vertaling: niemand zeit dat ie komt
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 03092) vertaling: geen mens ze at 'n komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03092) vertaling: zitte d'r ier of dae muuzen
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 03093) vertaling: zitten ier erhens muzen
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03092) vertaling: 'k geve niks an 'n aore
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 03093) vertaling: ik geve niks an un andere
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03093) vertaling: niemand wil werke
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 03092) vertaling: dae wil geen mens werke
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03092) vertaling: m'n wiste nie at 'n tuus was
opm.: twijfelgeval negatiepartikel
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 03093) vertaling: we wiste nie dat en tuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03092) vertaling: 'k wist 't oak nie
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 03093) vertaling: ik wist et ok nie
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03093) vertaling: ie mag mee niemand spreke over dit probleem
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 03092) vertaling: ie mag mi geen mens praete over dit probleem
000 (x05opm) (inf. 03093) opm. inf.: niemand = geen mens
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03093) vertaling: J weet dat en voor drie ure de waegen hemaekt mot ebbe
155 (x06) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen (moet) (hebben) (gemaakt) (inf. 03092) vertaling: J weet dat 'n voo drie ure de waegen gemaakt mo e
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 03093) komt voor: n
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 03093) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03093) komt voor: n
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 03093) komt voor: n
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03093) vertaling: Maries auto is kapot
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 03092) vertaling: Meries auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03092) vertaling: M d'r auto is kepot
163 (x07b) Marie d'r/se(n) auto is kapot (inf. 03093) vertaling: Marie d'r auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03093) vertaling: Piets auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 03092) vertaling: Piets auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03093) vertaling: Piet z'n auto is kapot
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 03092) vertaling: P z'n auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03092) vertaling: die man z'n auto is kepot
166 (x07e) Die mans auto is kapot (inf. 03093) vertaling: die mans z'n auto is kapot
opm.: twijfelgeval prenominale possessieve genitief '-s'
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03093) vertaling: die mans z'n auto is kapot
167 (x07f) Die man zijn/se auto is kapot (inf. 03092) vertaling: die man z'n auto is kepot
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03093) vertaling: die auto is niet van mien mor van um
168 (x07g) Die auto is niet van mij maar van hem (inf. 03092) vertaling: die auto is nie dan mien ma van um
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03092) vertaling: de krant van gistere lei onder de TV
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 03093) vertaling: de krant van gistere lei onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03093) vertaling: J is et broerje van K&K
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 03092) vertaling: J is K&K d'r broertje
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03093) vertaling: de fietsen van die jonges bin hestole
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 03092) vertaling: die jongens d'r fietsen bin gestole
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03092) vertaling: die zussen d'r moeder is t'r
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 03093) vertaling: de moeder vo die zusters is op visite
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03093) vertaling: dien auto is van Wim
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 03092) vertaling: die auto is van W
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03093) vertaling: die fiets is van mien
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 03092) vertaling: die fiets is van mien
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03093) vertaling: ie mag mee heen mins spreke over dit probleem
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 03092) vertaling: ie mag mi geen mens over dit probleem praete
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03092) vertaling: 'k wille geen mens kwetse
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 03093) vertaling: ik wil heen mens kwetsen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03092) vertaling: 't is jammer da m'n nie mugge komme
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 03093) vertaling: 't is jammer da we nie mugge komen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03093) vertaling: dat ga 'k nie doen
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 03092) vertaling: dat gae ik nie doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03092) vertaling: ik e nie gewerkt
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 03093) vertaling: ik e nie hewerkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03092) vertaling: ie a 't nog ma net verteld of M begon te schreeuwen
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 03093) vertaling: ie ad nog ma pas verteld toen a M begon te schreeuwen
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03093) vertaling: ha die bestelling noe mar opale
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 03092) vertaling: gae die bestelling noe mar aele
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03092) vertaling: ie werk nie
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 03093) vertaling: ie werrekt nie
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03093) vertaling: ik verbie je om ier te kommen
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 03092) vertaling: ik verbie? je om ier te kommen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03093) vertaling: J ieuw ons tegen om M te bellen
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 03092) vertaling: J ieuw ons tegen toen a m'n M woue belle
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03092) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03093) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03092) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03092) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03093) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03092) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03093) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 03093) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03092) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03093) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03093) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03092) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03093) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03092) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03092) fragment: - (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 03093) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03092) fragment: om te (1)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 03093) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03092) fragment: a (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03093) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03092) fragment: a (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03092) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03093) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03092) fragment: dan (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03093) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 03093) fragment: dan (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03093) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03092) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03093) fragment: om (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03093) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03092) fragment: - (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03093) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03092) fragment: - (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 03092) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03092) fragment: as a (1)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 03093) fragment: as (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03093) fragment: dan (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 03092) fragment: as (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03092) fragment: as (ons i.p.v. wij) (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 03093) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03092) fragment: as (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 03093) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03093) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 03092) fragment: as (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03092) fragment: te (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 03093) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03092) fragment: (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 03093) fragment: te (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03093) fragment: (1)
200 (x09m) Toen we aankwamen regende het (inf. 03092) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03092) fragment: dat (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 03093) fragment: dat (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03092) fragment: at (1)
202 (x09o) Hij deed of hij haar niet zag (inf. 03093) fragment: (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03093) fragment: of (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 03092) fragment: of at (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03093) vertaling: ik weet dat jullie op heen mens kwaad bin
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 03092) vertaling: 'k wete a julder op geen mens kwaad bin
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03093) vertaling: ik weet da zie op niks groos is
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 03092) vertaling: 'k wete a ze nergens groas op is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03093) vertaling: E denkt dat 't nie makkelijk is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 03092) vertaling: E dienkt dat 't nie makkelijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03093) vertaling: ik weet dat ik te laat ben en jie nie
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 03092) vertaling: 'k wete a ik te laete bin en jie nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03093) vertaling: je weet toch da ju mo werken en ik nie
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 03092) vertaling: je weet toch a jie mo werke en ik nie
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03093) vertaling: iedereen dienkt dat ons naer uus gaan de da zie nog mogge bluuve
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 03092) vertaling: iedereen dienkt a m'n naer uus gae en a ulder nog mugge bluve
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 'dat' + 1.mv. / 3.mv., wegens -n op pronomen 'me'
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03093) vertaling: hte is jammer da en komt en da zie weghaet
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 03092) vertaling: 't is jammer a ie komt en a zie weggaet
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03093) vertaling: ik dinke da L ziek is
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 03092) vertaling: ik dienke a L ziek is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03093) vertaling: ik dinke da P&L haen trouwe
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 03092) vertaling: ik dienk a P&L gae trouwe
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03092) vertaling: nee, dat doet hij niet (sterke nadruk)
225 (y01(i)) A: Hij slaapt B:Hij/'t (en) doet (inf. 03093) vertaling: dat doet hij
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03092) komt voor: n
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 03093) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03092) komt voor: n
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 03093) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03093) komt voor: n
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 03092) komt voor: n
229 (y01(ii)) A: Hij zal niet komen B: Hij/'t (en) doet (inf. 03093) vertaling: hij doet het niet
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03092) komt voor: n
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 03093) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03093) komt voor: n
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 03092) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03092) komt voor: n
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 03093) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03093) komt voor: n
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 03092) komt voor: n
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03093) komt voor: j
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 03092) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03092) komt voor: n
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 03093) komt voor: n
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 03092) komt voor: j
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 03092) komt voor: n
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 03092) komt voor: n
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 03092) komt voor: n
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 03092) komt voor: j
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 03092) komt voor: n
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 03092) komt voor: n
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 03092) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03093) vertaling: de lampe doe nie mier brande
komt voor: j
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03092) komt voor: n
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 03093) vertaling: de lampe doe nie mier brande
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03093) vertaling: doe M elke avond danse
komt voor: j
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03092) komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 03093) vertaling: doe M elke avond danse
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03092) komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03093) vertaling: doe et brood even sni?
komt voor: j
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 03093) vertaling: doe et brood even sni?
komt voor: j
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03093) fragment: wiens (1)
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 03092) fragment: die z'n (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03092) fragment: daar a (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 03093) fragment: waarop (1)
opm.: twijfelachtig
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03093) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03093) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03092) komt voor: n
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03093) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03093) fragment: - (2)
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03093) komt voor: n
252 (y02d) De bank op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 03092) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03092) komt voor: n
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 03093) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03092) fragment: die a (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 03093) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03093) fragment: waar (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 03092) fragment: daer a (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03092) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 03093) fragment: toen (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03092) fragment: wat a (1)
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 03093) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03092) fragment: wat a (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 03093) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03092) fragment: die a (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 03093) fragment: wie (1)
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03093) vertaling: wie denk je da 'k in de stad ontmoet e
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03092) vertaling: wie dienk je a 'k in de stad tegenkwam
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03092) vertaling: oe dienke julder a ze 't opgelost e
261 (y03b) Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03093) vertaling: oe dinke julder da ze et ebbe opgelost
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03093) vertaling: oe dink je da ze dat ebben opgelost
265 (y03c) Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? (inf. 03092) vertaling: oe dienk je a ze 't opgelost
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03093) vertaling: M weet nie wie we willen bellen
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 03092) vertaling: M weet nie wie a m'n op wille belle
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging na 'wie dat' en ingebedde WH (object) + voegwoord 'dat' ('wie als')
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03092) vertaling: weet 'r een wie a m'n geroepe e
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging na 'of dat'
264 (y03e) Weet iemand wie of dat wij geroepen hebben? (inf. 03093) vertaling: weet iemand wie we heroepe ebbe
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03093) vertaling: wie denk je da 'k in de stad ontmoet e
262 (y03f) Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03092) vertaling: wie dienk je a 'k in de stad gezien e
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03093) vertaling: wie denk je da 'k in de stad ontmoet e
opm.: twijfelgeval D-woord voorop in bijzin of voegwoord
266 (y03g) Wie denk je die ik in de stad ontmoet heb? (inf. 03092) vertaling: wie dienk je a 'k in de stad gezien e
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03093) vertaling: ie e z'n anden hewassen
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 03092) vertaling: ie ei z'n anden gewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03093) vertaling: ie ei z'n emme hewasse
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 03092) vertaling: ie ei z'n emme gewasse
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03093) vertaling: ie ei un oet op z'n jooit
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 03092) vertaling: ie ei een oed op z'n ood
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03093) vertaling: ie ei 'n vlekke op z'n emme
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 03092) vertaling: ie ei een vlekke op z'n emme
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03093) vertaling: ie e z'n bien hebroke
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 03092) vertaling: ie ei z'n been gebroke
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03092) vertaling: ze ei d'r eige zeer gedae
opm.: reflexief: haar eigen
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 03093) vertaling: zie ei d'r eige zie hedaen
opm.: reflexief: haar eigen
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03093) vertaling: M trok de deken dae d'r toe
opm.: reflexief: haar
273 (y04g) Marie trok de deken naar zich toe (inf. 03092) vertaling: M trok de deken nae d'r eige toe
opm.: reflexief: haar eigen
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03093) vertaling: L weet da t'r foto van em te koop bin
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 03092) vertaling: L weet dat 'r foto's van z'n te koap ben
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03092) vertaling: je erinner j'n eige toch we da m'n toen dat bos deu geloape bin
opm.: reflexief: je eigen
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 03093) vertaling: je weet toch nog weh da we toen deur da bos heloope bin
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03093) vertaling: ik weet nog dat d'n auto van M kapot was
277 (y04j) Ik herinner me dat de auto van Marie kapot was. (inf. 03092) vertaling: ik herinnere m'n eige dat de auto van M kepot was
opm.: reflexief: m'n eigen
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03093) vertaling: ze weet nog wil dat 'n as 'n vaerreke zat t' eten
280 (y04k) Zij herinnert zich dat hij als een varken zat te eten (inf. 03092) vertaling: ze herinnert d'r eige dat 'n as een verke zat t' eten
opm.: reflexief: haar eigen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03092) vertaling: m'n herinnere ons eige wel a J z'n boeken gestole waere mar uldere wete dat nie mee
opm.: reflexief: ons eigen
283 (y04l) Wij herinneren ons wel dat al Jan zijn boeken gestolen waren, maar zij herinneren het zich niet (inf. 03093) vertaling: wij weten nog wel dat aol J z'n boeken waere hestolen ma zie weet dat nie mie
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03093) vertaling: weten jullie dat nog da we J op de mart hezien ebn
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 03092) vertaling: herinnere julder j'n eige nog a m'n J op de mart gezien e
opm.: reflexief: je eigen
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03093) vertaling: ie ei z'n eige 'n ongeluk hewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 03092) vertaling: ie ei z'n eige een ongeluk gewerkt
opm.: reflexief: z'n eigen
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03092) vertaling: ie voelden at 'n deu 't ies zakten
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 03093) vertaling: ie voelden z'n eigen deur 't ies zakke
opm.: reflexief: z'n eigen
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03092) vertaling: zou 'n dat gedaen kunnen e
295 (y05) Zou hij dat (gedaan/doen) (hebben) (gekund)? (inf. 03093) vertaling: zou ie dat gedaen kunne ebbe
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03092) fragment: gekunne (1)
877 (y05(i)) Hij heeft dat nooit gekund (inf. 03093) fragment: hekunne (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03093) fragment: hedaen (1)
878 (y05(ii)) Hij heeft dat nooit gedaan (inf. 03092) fragment: gedae (1)
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 3
opm.: dav?
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 3
opm.: dav?
296 (y05(iii)a) Zou hij dat gedaan hebben gekund? (inf. 03092) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03092) komt voor: n
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: dav?
297 (y05(iii)b) Zou hij dat gedaan gekund hebben? (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
opm.: dav?
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03093) komt voor: n
298 (y05(iii)c) Zou hij dat hebben gekund gedaan? (inf. 03092) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03093) komt voor: n
299 (y05(iii)d) Zou hij dat hebben gedaan gekund? (inf. 03092) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03092) komt voor: n
300 (y05(iii)e) Zou hij dat gekund hebben gedaan? (inf. 03093) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03093) komt voor: n
301 (y05(iii)f) Zou hij dat gekund gedaan hebben? (inf. 03092) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03092) komt voor: n
302 (y05(iii)g) Zou hij dat hebben gekund doen? (inf. 03093) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03092) komt voor: n
303 (y05(iii)h) Zou hij dat hebben doen gekund? (inf. 03093) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03093) komt voor: n
304 (y05(iii)i) Zou hij dat doen hebben gekund? (inf. 03092) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03092) komt voor: n
305 (y05(iii)j) Zou hij dat doen gekund hebben? (inf. 03093) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03092) komt voor: n
306 (y05(iii)k) Zou hij dat gekund doen hebben? (inf. 03093) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03093) komt voor: n
307 (y05(iii)l) Zou hij dat gekund hebben doen? (inf. 03092) komt voor: n
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03093) vertaling: we motte nae de schure en voere de koeien
komt voor: j
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03093) vertaling: we motte nae de schure en voere de koeien
komt voor: j
309 (y06a) Ik heb geen zin en voeren de koeien (inf. 03092) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03093) komt voor: n
310 (y06b) Zij kwamen aan te gewandelen (inf. 03092) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03093) komt voor: n
311 (y06c) Ik denk hij weg is (inf. 03092) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03092) komt voor: n
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03093) vertaling: ik dinke ie is weg
komt voor: j
312 (y06d) Ik zei nog tegen haar: ik denk hij is weg (inf. 03093) vertaling: ik dinke ie is weg
komt voor: j
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03092) vertaling: ik weet dat 'n weg is
komt voor: j
opm.: dav
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03093) komt voor: n
314 (y06e) Ik weet dat hij is weg (inf. 03092) vertaling: ik weet dat 'n weg is
komt voor: j
opm.: dav
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03092) komt voor: n
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03093) vertaling: ik wete hie is weg
komt voor: j
315 (y06f) Ik weet hij is weg (inf. 03093) vertaling: ik wete hie is weg
komt voor: j
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03092) komt voor: n
316 (y06g) Hij wou nog snel even bij de bakker naar binnen en koop een broodje. (inf. 03093) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03093) vertaling: M al d'r koeien bin verdronken bie d' overstroming
komt voor: j
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03092) komt voor: n
317 (y06h) Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming (inf. 03093) vertaling: M al d'r koeien bin verdronken bie d' overstroming
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03092) vertaling: kaeze maeke weet 'k niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03092) vertaling: kaeze maeke weet 'k niks van
komt voor: j
318 (y06i) Kaas maken weet ik niets van (inf. 03093) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03092) komt voor: n
321 (y06j) Die rare jongen ben/heb ik mee naar de markt geweest (inf. 03093) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03092) komt voor: n
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03093) vertaling: ik e a de jeeste drie sommen gemaakt. Welke ei jie gema
komt voor: j
opm.: dav
322 (y06k) Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? (inf. 03093) vertaling: ik e a de jeeste drie sommen gemaakt. Welke ei jie gema
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03093) vertaling: waffere ei ju a weggebracht
komt voor: j
opm.: dav
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03092) komt voor: n
323 (y06l) De watvoore/waffere heb jij al weggebracht? (inf. 03093) vertaling: waffere ei ju a weggebracht
komt voor: j
opm.: dav
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03093) komt voor: n
324 (y06m) De zulke zou ik niet durven opeten (inf. 03092) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03092) komt voor: n
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03093) vertaling: de die? zou ik nie durve opete
komt voor: j
325 (y06n) De die zou ik niet durven opeten (inf. 03093) vertaling: de die? zou ik nie durve opete
komt voor: j
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03092) komt voor: n
326 (y06o) Ik weet dat Jan naar de markt geweest heeft (inf. 03093) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03093) komt voor: n
330 (y07a) Lopentere kwam ik hem tegen (inf. 03092) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03093) komt voor: n
331 (y07b) Ik heb heel wat lopen gedaan (inf. 03092) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03093) komt voor: n
332 (y07c) Ik word nu moe, dat ik hou er maar mee op (inf. 03092) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03093) komt voor: n
333 (y07d) Hij deed zich voor dat hij net uit zijn bed kwam (inf. 03092) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03093) komt voor: n
334 (y07e) De schilder is hier geweest te schilderen (inf. 03092) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03093) komt voor: n
335 (y07f) Ga je naar huis denk? (inf. 03092) komt voor: n
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03092) vertaling: in dien tied leefden 'k er mar op los
336 (y08a) In die tijd leefde ik erop los (inf. 03093) vertaling: in die tijd leefde ik ma rake
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03092) vertaling: vroeger leefden ie as 'n beest
337 (y08b) Vroeger leefde hij als een beest (inf. 03093) vertaling: vroeger hingt en de bleest ut
opm.: dav
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03093) vertaling: da leefden we as H in F
338 (y08c) Daar leefden wij als god in Frankrijk (inf. 03092) vertaling: dae leefden m'n as G in F
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03092) vertaling: geen mens mag 's zien, dus ik vinde da jie 't oak nie mag zien
339 (y08d) Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien (inf. 03093) vertaling: geen mens mag 't zien dus ik vinde dat jie 't ok niet mag zien
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03092) vertaling: 't gebeurden toen a je weggieng
340 (y08e) Het gebeurde toen je wegging (inf. 03093) vertaling: et hebeurden toen je wegging
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03093) vertaling: ik weet waar je hebore bin
341 (y08f) Ik weet waar je geboren bent (inf. 03092) vertaling: 'k wete waer a je gebore bin
opm.: waar als - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03092) vertaling: noe a je klaer bin, mag je gae
opm.: nu als - ja
342 (y08g) Nu je klaar bent, mag je gaan (inf. 03093) vertaling: nou je klaer bin, mag je weg
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03092) vertaling: oma M uut d'n tied was, eit d'r man A nie mee kunne elpe
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 03093) vertaling: omdat M overleje was, eit d'r man A nie mier kunne ellepe
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03092) vertaling: 'k wete dat 'n is gae zwemme
346 (y09) Ik weet dat hij (is) (gaan) (zwemmen) (inf. 03093) vertaling: ik wete dat ie is gaen zwemme
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03093) komt voor: n
348 (y09b) Ik weet dat hij is zwemmen gaan (inf. 03092) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03092) komt voor: n
349 (y09c) Ik weet dat hij gaan is zwemmen (inf. 03093) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 4
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03092) komt voor: n
350 (y09d) Ik weet dat hij gaan zwemmen is (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 4
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03093) komt voor: n
351 (y09e) Ik weet dat hij zwemmen is gaan (inf. 03092) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03092) komt voor: n
352 (y09f) Ik weet dat hij zwemmen gaan is (inf. 03093) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03092) komt voor: n
353 (y10a) Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k (inf. 03093) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03093) komt voor: n
354 (y10b) Gaat ze dansen? Jase (inf. 03092) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03092) komt voor: n
355 (y10c) Persoon A vraagt: Hebben ze gegeten? Persoon B antwoordt: Jaanze (inf. 03093) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03092) komt voor: n
356 (y10d) Is het huis te koop? Jaa't (inf. 03093) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03093) komt voor: n
357 (y10e) A: Er komt morgen iemand langs. B: Wie dat? (inf. 03092) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03092) vertaling: mi zukken weer ka je nie vee doe
komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03093) komt voor: n
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 03092) vertaling: mi zukken weer ka je nie vee doe
komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03093) komt voor: n
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 03092) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03092) komt voor: n
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 03093) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03093) komt voor: n
362 (y11d) Ik wil hem nooit meer zien omdat hij heeft mij bedrogen (inf. 03092) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03093) komt voor: n
363 (y11e) Jij gaat naar het voetbal kijken met ik (inf. 03092) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03092) komt voor: n
365 (y11f) Hem is dood (inf. 03093) komt voor: n
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03093) komt voor: n
opm.: elders nochtans 'en' 3.ev.mann. en 'ons' 1.mv. als subject
364 (y11g) Is hem dood? (inf. 03092) komt voor: n
opm.: elders 'en', 'ulder' als subject
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03093) komt voor: n
366 (y11h) Haar is ziek (inf. 03092) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03092) komt voor: n
367 (y11i) Is haar ziek? (inf. 03093) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03093) komt voor: n
368 (y11j) Met hij/hem te werken moest zij de hele dag thuis blijven (inf. 03092) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03093) komt voor: n
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 03092) komt voor: n
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03093) fragment: die (1)
370 (z01a) Dat is de man die ze geroepen hebben (inf. 03092) fragment: die a (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03093) fragment: die (1)
371 (z01b) Dat is de man die het verhaal heeft verteld (inf. 03092) fragment: die a (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03092) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03092) fragment: at 'n (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03093) fragment: die (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03092) fragment: at 'n (2)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03093) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03092) fragment: waarvan (1)
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03093) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
372 (z01c) Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld (inf. 03093) fragment: die (2)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03093) fragment: die (1)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03093) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03092) komt voor: n
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03093) fragment: die (2)
373 (z01d) Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben (inf. 03093) fragment: die (1)
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03093) fragment: waarmee (1)
opm.: W-woord eigenlijk W-R en twijfelachtig
374 (z01e) De mannen ... ik mee gesproken heb, zitten daar (inf. 03092) fragment: daar a (1)
opm.: D-woord eigenlijk D-R-pronomen
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03092) fragment: wie (1)
375 (z01f) De mannen met ... ik gesproken heb zitten daar (inf. 03093) fragment: wie (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03092) fragment: wae (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03093) fragment: waar (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03093) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03092) fragment: wae (1)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03092) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03093) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03092) fragment: - (2)
376 (z01g) De mannen ... mee ik gesproken heb zitten daar (inf. 03093) fragment: waar (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03093) fragment: wat (1)
377 (z01h) Dat is een huis ... ik wel zou willen hebben (inf. 03092) fragment: dat a (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03092) fragment: die at (1)
379 (z01i) Daar loopt de lerares ... het gedaan heeft (inf. 03093) fragment: die (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03093) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03093) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03092) fragment: dat a (1)
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03093) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
380 (z01j) Dat is het huis dat ik gekocht heb (inf. 03093) fragment: wat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03093) fragment: wie (1)
381 (z01k) Wie te laat komt, moet op de bank zitten (inf. 03092) fragment: wie a (1)
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03092) fragment: waavan d'r (1)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03092) fragment: die d'r (1)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03092) fragment: die d'r (1)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03092) fragment: waavan d'r (1)
opm.: W-woord eigenlijk W-R-pronomen
382 (z01l) De vrouw ... vader vorig jaar gestorven is, is gisteren getrouwd (inf. 03093) fragment: wiens (1)
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03093) vertaling: P denkt dat J&M op heen mens kwaad zin
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03093) vertaling: P denkt dat J&M op heen mens kwaad zin
betekenis: negative concord
384 (z02a) Piet denkt dat Jan en Marie op niemand niet boos zijn (inf. 03092) vertaling: P dienkt a J&M op geen mens kwaad bin
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03092) vertaling: W dinekt a m'n nooit geen mens een pries geve
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03093) vertaling: W dinkt da we nooit geen pries geven aan iemang
betekenis: negative concord
385 (z02b) Wim denkt dat we nooit niemand een prijs geven (inf. 03093) vertaling: W dinkt da we nooit geen pries geven aan iemang
betekenis: negative concord
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03093) vertaling: 't is wae da ze nie mee M mugge praete
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03093) vertaling: 't is wae da ze nie mee M mugge praete
betekenis: negatie > modaal
386 (z02c) Het is waar dat ze mogen niet met Marie praten (inf. 03092) vertaling: 't is wae dat ze nie me M mugge praete
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03092) vertaling: nergest
389 (z03a) A: Waar groeit het geld aan de bomen? B: Nergens niet (inf. 03093) vertaling: nerregens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03092) vertaling: geen mens
388 (z03b) A: Wie heeft de auto meegenomen? B: Niemand niet (inf. 03093) vertaling: heen mens
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03092) vertaling: nooit
387 (z03c) Persoon A vraagt: Wanneer zal de wereldvrede komen? Persoon B antwoordt: Nooit niet (inf. 03093) vertaling: nooit
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03092) vertaling: niks
390 (z03d) A: Wat is rond en vierkant tegelijk? B: Niets niet (inf. 03093) vertaling: niks
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03092) vertaling: geen een
391 (z03e) A: Welke koeien heeft hij gemolken? B: Geen enkele niet (inf. 03093) vertaling: heen een
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03093) vertaling: vertel em nie da 'k nau buten gewist ben
392 (z04a) Zeg hem niet dat ik naar buiten ben geweest! (inf. 03092) vertaling: zei nie tegen z'n a 'k buten gewist bin
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03093) vertaling: nie vertelle da je en kado voor um gekocht et, oor
393 (z04b) Niet vertellen dat je een cadeau voor hem hebt gekocht, hoor! (inf. 03092) vertaling: nie vertelle a je 'n kedo voo z'n gekocht eit, oo
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03093) vertaling: weet je nie dat en hevalle is
394 (z04c) Weet je niet dat hij gevallen is? (inf. 03092) vertaling: weet je nie at 'n gevalle is
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03093) vertaling: W probeerde om niemand piene te doen
399 (z05a) Wendy probeerde om niemand pijn te doen (inf. 03092) vertaling: W perpeerden om geen mens zee te doen
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03092) vertaling: 't schient a ze niks mag ete
397 (z05b) 't Schijnt dat ze niets mag eten (inf. 03093) vertaling: 't schient da ze niks mag ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03093) vertaling: ze schient niks te mugge ete
398 (z05c) Ze schijnt niets te mogen eten (inf. 03092) vertaling: ze schien niks te mugge ete
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03093) vertaling: ze prebeer a en jele dag om mekaore te bellen
399a (z05d) Ze proberen al de hele dag om elkaar op te bellen (inf. 03092) vertaling: ze perbere a d'n eelen dag om mekaore op te bellen
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03092) vertaling: 't beloof weer een mooie dag te woorren
400 (z05e) Het belooft weer een mooie dag te worden (inf. 03093) vertaling: et belooft wjer een mooie dat te oren
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03093) vertaling: 't is misschien beter om nog even te wachten
401 (z05f) 't Is misschien beter om nog even te wachten (inf. 03092) vertaling: 't is misschien beter om nog even te wachten
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03093) vertaling: we adde 't heluk om um direkt terug te vinden
402 (z05g) We hadden 't geluk om hem direct terug te vinden (inf. 03092) vertaling: m'n a 't geluk om 'm trek trug te vinden
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03093) vertaling: a de hoenders un valle zien, bin ze benauwd
404 (z06a) Als de kippen een valk zien, zijn ze bang (inf. 03092) vertaling: a d' oenders een valke zie?, bin ze benauwd
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03093) vertaling: as we de aerepels nie kunnen verkope, zitten we in de problemen
405 (z06b) Als we de aardappelen niet kunnen verkopen, zitten we in de problemen (inf. 03092) vertaling: a m'n de petaoten nie kunne verkoape, zitte m'n in de problemen
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03092) vertaling: a julder 'n nie meeneme woar ik kwaed
406 (z06c) Als jullie hem niet meenemen word ik kwaad (inf. 03093) vertaling: as julder em nie meenemen wjoor ik kwaad
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03093) vertaling: ie wist et
407 (z06d) Hij wist he(n)t (inf. 03092) vertaling: ie wist et
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03093) vertaling: op dit feest wort 'r vee gedanst
408 (z06e) Op dit feest wordt er veel gedanst (inf. 03092) vertaling: op dit feest woardt er vee gedanst
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03092) vertaling: noe woordt er alleenig nog ma brood verkocht in die wienkel
409 (z06f) Nu wordt er alleen nog maar brood verkocht in die winkel (inf. 03093) vertaling: nu woort 'r allien nog mae brood verkocht in die wienkel
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03093) vertaling: ast en mee de fiets komt, zat en we late weze
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
410 (z06g) Als hij met de fiets komt, zal hij wel laat zijn (inf. 03092) vertaling: at 'n mi de fiets komt, za 'n we laete weze
opm.: twijfelgeval voegwoordcongruentie 'als'
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03093) vertaling: a je tied eit, kom dan us een keertje langs
412a (z06h) Als je tijd hebt, kom dan eens een keertje langs (inf. 03092) vertaling: a je tied eit, kom dan es langs
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03093) vertaling: as 'k riek bin, koop ik een dure auto
413a (z06i) Als ik rijk ben, koop ik een dure auto (inf. 03092) vertaling: a 'k riek bin, koap 'k een diere auto
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03093) komt voor: n
881 (z07(i)) Ik weet dat (ge)(je) 't (gij)(jij) gedaan hebt (inf. 03092) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03092) komt voor: n
417 (z07(ii)a) Misschien ga'k 'et (e)(k)ik wel krijgen (inf. 03093) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03092) komt voor: n
418 (z07(ii)b) Durfder gij op duwen? (inf. 03093) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03093) komt voor: n
419 (z07(ii)c) Durfdeme gij uitnodigen? (inf. 03092) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03092) komt voor: n
420 (z07(ii)d) Durfdeze gij uitnodigen? (inf. 03093) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03092) komt voor: n
421 (z07(ii)e) Is hij Pol hier geweest? (inf. 03093) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03093) komt voor: n
422 (z07(ii)f) Hoe heeft hij Pol dat opgelost? (inf. 03092) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03092) komt voor: n
423 (z07(ii)g) Heb je me jij die brief opgestuurd? (inf. 03093) komt voor: n
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03092) vertaling: 'k e 'n 't gegeve
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03093) vertaling: ik et em et heheve
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03092) vertaling: 'k e 'n 't gegeve
komt voor: j
424 (z07(ii)h) Ik heb hem het gegeven (inf. 03093) vertaling: ik et em et heheve
komt voor: j
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03092) vertaling: ze leef op waeter en brood deze weke
komt voor: j
opm.: dav
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03093) komt voor: n
425 (z07(ii)i) Ze leeft zij op water en brood deze week (inf. 03092) vertaling: ze leef op waeter en brood deze weke
komt voor: j
opm.: dav
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03093) vertaling: M ei hezeit dat jie heprobeerd eit un liedje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03093) vertaling: M ei hezeit dat jie heprobeerd eit un liedje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03092) vertaling: M ei gezeid a gie ei geperbeerd een versje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03092) vertaling: M ei gezeid a gie ei geperbeerd een versje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03093) vertaling: M ee hezeit dat jie een liedje ei heprobeerd te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03093) vertaling: M ee hezeit dat jie een liedje ei heprobeerd te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03092) vertaling: M ei gezeid a jie geperbeerd eit om een versje te ziengen
431 (z08) Marie heeft gezegd dat jij (een liedje) (hebt) (geprobeerd) (te zingen) (inf. 03092) vertaling: M ei gezeid a jie geperbeerd eit om een versje te ziengen
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03092) vertaling: M ei gezeid a jie geperbeerd eit eur een boek te geven
549 (z08(v)) Marie heeft gezegd dat jij haar hebt geprobeerd een boek te geven (inf. 03093) vertaling: M ei heziet dat jie eur ei heprobeerd een boek te heven
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 4
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 4
543a (z08a) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt geprobeerd te zingen (inf. 03092) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 2
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03092) komt voor: n
546 (z08b) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd hebt te zingen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 2
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 1
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03092) komt voor: n
537 (z08c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje geprobeerd te zingen hebt (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 1
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03093) komt voor: n
604a (z08d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen geprobeerd (inf. 03092) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03092) komt voor: n
547 (z08e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen geprobeerd hebt (inf. 03093) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03092) komt voor: n
543 (z08f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt geprobeerd (inf. 03093) komt voor: n
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 3
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 4
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 3
535 (z08g) Marie heeft gezegd dat jij hebt geprobeerd een liedje te zingen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 4
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03093) vertaling: die ut de stad die ebbe ier vee uuzen hebouwd
440 (z09a) Die van de stad, die hebben hier veel huizen gebouwd (inf. 03092) vertaling: die van de stad die e ier vee uuzen gebouwd
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03092) vertaling: an die nieuwe vaert dae zie je geen mens meer
441 (z09b) Aan die nieuwe vaart, daar zie je geen mens meer (inf. 03093) vertaling: an die nieuwe vaert dae zie je heen mens mier
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03093) vertaling: histere is Jan ier gewist
442 (z09c) Gisteren die is Jan hier geweest (inf. 03092) vertaling: gistere is J ier gewist
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03093) vertaling: de dag da J belde was ik nie thuus
443 (z09d) De dag dat Jan belde, was ik niet thuis (inf. 03092) vertaling: de dag a J belden was ik nie tuus
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03092) vertaling: J die zou ik nooit uutnodige
444 (z09e) Jef, die zou ik nooit uitnodigen (inf. 03093) vertaling: Jef die zou ik nooit uutnodige
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03093) vertaling: M die zou zoiets nooit doen
445 (z09f) Marie, die zou zoiets nooit doen (inf. 03092) vertaling: M die zou zoiets nooit doen
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03093) vertaling: B die drinkt wel us een hlas te vee
446 (z09g) Bert, die drinkt wel eens een glas te veel (inf. 03092) vertaling: B die drienk wel es een glas te vee
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03092) vertaling: M die zou ik wel es bie mien tuus uut wille nodige
447 (z09h) Martha, die zou ik wel eens bij mij thuis willen uitnodigen (inf. 03093) vertaling: M die zou ik we us bie mien thuus wille uutnodigen
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03093) vertaling: dat uus da zou ik nooit wille koope
448 (z09i) Dat huis, dat zou ik nooit willen kopen (inf. 03092) vertaling: dat uus dat zou 'k nooit wille koape
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03093) vertaling: dat uus da staet da a vuuftig jaer
449 (z09j) Dat huis, dat staat daar al vijftig jaar (inf. 03092) vertaling: dat uus dat staet daer a fuuftig jaer
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 4
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 4
451 (z10(i)a) Ze zijn naar de markt geweest (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 4
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03093) komt voor: n
452 (z10(i)b) Ze hebben naar de markt geweest (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 4
453 (z10(i)c) Ze zijn/hebben geweest naar de markt (inf. 03093) komt voor: n
454 (z10(i)d) Ze hebben geweest naar de markt (inf. 03093) komt voor: n
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
456 (z10(ii)a) Hij heeft zijn kinderen op de tractor gezet (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
457 (z10(ii)b) Hij heeft zijn kinderen gezet op de tractor (inf. 03093) komt voor: n
458 (z10(ii)c) Hij heeft gezet zijn kinderen op de tractor (inf. 03093) komt voor: n
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
461 (z10(iii)a) Hij heeft zijn voorgevel helemaal wit geschilderd (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
462 (z10(iii)b) Hij heeft zijn voorgevel geschilderd helemaal wit (inf. 03093) komt voor: n
464 (z10(iii)c) Hij heeft geschilderd zijn voorgevel helemaal wit (inf. 03093) komt voor: n
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
466 (z10(iv)a) Mijn vrouw kan dialect spreken (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
469 (z10(v)a) Gunther heeft Annemie naar huis gebracht (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03093) vertaling: ei H hebeld
472 (z11a) En heeft Gunther gebeld? (inf. 03092) vertaling: ei G gebeld
473 (z11b) En pas op! (inf. 03093) vertaling: pas op
473 (z11b) En pas op! (inf. 03092) vertaling: pas op
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03093) vertaling: 't was ma net hoed henoeg
474 (z11c) 't En was maar net goed genoeg (inf. 03092) vertaling: 't was ma net genogt
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03093) vertaling: M ei noe mjee koeien dan ze vroeger ad
475 (z11d) Marjo heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had (inf. 03092) vertaling: M ei noe mee koeien as a ze vroeger a
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03093) vertaling: a S ad kunne komme dan ad ze dat hedae
476 (z11e) Als Susanne en had kunnen komen dan had ze dat gedaan (inf. 03092) vertaling: a S a kunne komme dan o ze dat gedae
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03093) vertaling: zie is de beste dokter die a 'k kenne
477 (z11f) Zij is de beste dokter die ik en ken (inf. 03092) vertaling: ze is de beste dokter die a 'k kenne
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03093) vertaling: voor je iets weggooit mo je even belle
478 (z11g) Voor je iets en weggooit, moet je even bellen (inf. 03092) vertaling: voor a je wat weggooit mo je even belle
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03093) vertaling: ier is alles wat ik hekrege e
479 (z11h) Hier is alles wat ik gekregen en heb (inf. 03092) vertaling: ier is alles wat a 'k gekregen e
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03093) vertaling: J is te hierig om iets an zien kinders te heven
480 (z11i) Jan en is te gierig om iets aan z'n kinderen te geven (inf. 03092) vertaling: J is te gierig om wat an z'n kinders te geven
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03093) vertaling: asof jie iets van voetballe weet
481 (z11j) Alsof jij iets van voetballen en weet! (inf. 03092) vertaling: of a jie wat van voetballen weet
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03093) vertaling: dat boek lei weg
482 (z11k) Dat boek leg neer! (inf. 03092) vertaling: lei dat boek neer
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03093) vertaling: o je echt nie kan wachte, kom dan ma
483 (z11l) Als je echt niet kunt wachten, dan kom maar (inf. 03092) vertaling: a je echt nie kan wachte, kom dan ma
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03093) vertaling: ik wete da J de dokter ad kunne roepe
488 (z12a) Ik weet dat Jan de dokter had kunnen roepen (inf. 03092) vertaling: ik weet a J den dokter o kunne roepe
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03093) vertaling: ik wete da J de dokter kon geroepe e
489 (z12b) Ik weet dat Jan de dokter kon geroepen hebben (inf. 03092) vertaling: ik weet a J den dokter gerope kon e
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03093) vertaling: ie zei da 'k 't ad motte doen
490 (z12c) Hij zei dat ik het had moeten doen (inf. 03092) vertaling: ie zie a ik 't o motte doen
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03093) vertaling: ie zei da 'k gedaan most ebbe
491 (z12d) Hij zei dat ik het moest gedaan hebben (inf. 03092) vertaling: ie zei a 'k 't gedae most e
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03092) vertaling: ie is flieweke deu dokter M goppereerd
492 (z12e) Hij is vorige week door dokter Mertens geopereerd (inf. 03093) vertaling: ie is vorige weke deur dokter M heopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03093) vertaling: ie wjoar merrege deur dokter M heopereerd
493 (z12f) Hij wordt morgen door dokter Mertens geopereerd (inf. 03092) vertaling: ie woar merge deu dokter M goppereerd
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03093) vertaling: ik dinke da je veel zou motte weggooie
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03092) vertaling: ik dienke a je vee weg zou motte gooie
positie: 1
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03093) vertaling: ik dinke da je veel zou motte weggooie
positie: 3
495 (z13a) Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien/Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien/Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien (inf. 03092) vertaling: ik dienke a je vee weg zou motte gooie
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03093) vertaling: et is lomp om zukke diere diengen weg te hooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03092) vertaling: 't is lomp om zukke diere diengen weg te gooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03093) vertaling: et is lomp om zukke diere diengen weg te hooien
positie: 1
496 (z13b) Het is dom om zulke dure dingen (weg) te (weg) gooien (inf. 03092) vertaling: 't is lomp om zukke diere diengen weg te gooien
positie: 1
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03093) vertaling: ie is alle kapotte spullen an 't weghooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03092) vertaling: ie is aolle kepotte spullen an 't weggooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03093) vertaling: ie is alle kapotte spullen an 't weghooien
positie: 2
497 (z13c) Hij is alle kapotte spullen (weg) aan het (weg) gooien (inf. 03092) vertaling: ie is aolle kepotte spullen an 't weggooien
positie: 2
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03093) vertaling: ik vinde da je vaker de krante zou motte leze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03092) vertaling: ik vinde a je dikkelser de krante zou motte leze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03093) vertaling: ik vinde da je vaker de krante zou motte leze
positie: 1
498 (z13d) Ik vind dat je vaker (de krant) zou (de krant) moeten (de krant) lezen (inf. 03092) vertaling: ik vinde a je dikkelser de krante zou motte leze
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03093) vertaling: 't is lomp om in 't donker de krant te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03092) vertaling: 't is lomp om in den donker de krante te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03093) vertaling: 't is lomp om in 't donker de krant te lezen
positie: 1
499 (z13e) Het is dom om in het donker (de krant) te (de krant) lezen (inf. 03092) vertaling: 't is lomp om in den donker de krante te lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03093) vertaling: ie is de jele dag de krante an 't lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03092) vertaling: ie is den eelen dag in de krante an 't lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03093) vertaling: ie is de jele dag de krante an 't lezen
positie: 1
500 (z13f) Hij is de hele dag (de krant) aan het (de krant) lezen (inf. 03092) vertaling: ie is den eelen dag in de krante an 't lezen
positie: 1
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03093) fragment: door (1)
509 (z14a) Ze heeft dat probleem aan hem laten oplossen (inf. 03092) fragment: door (1)
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03092) komt voor: n
512 (z15a) Zo'n ding een(e) heb ik nog nooit gezien! (inf. 03093) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03093) komt voor: n
513 (z15b) Zo een vrouw een(e) kun je maar beter niet tegenspreken (inf. 03092) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03093) komt voor: n
514 (z15c) Zo een mens een(e) heeft altijd wat om over te klagen (inf. 03092) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03092) komt voor: n
515 (z15d) Jij bent ook een rare een(e) (inf. 03093) komt voor: n
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03092) vertaling: R ei eene groene appel weggegeven en noe eit 'n d'r nog twee rooie
516 (z16a) Robert heeft ??n groene appel weggegeven, en nu heeft hij er nog twee rode (inf. 03093) vertaling: R ei jeen groene appel weghegeven en eit en d'r nog twee rooie
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03093) vertaling: d'r waren vee mensen op 't feest
412 (z16b) Er waren veel mensen op het feest (inf. 03092) vertaling: doe waere vee mensen op de feeste
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03093) vertaling: ware d'r vee mensen op 't feest
413 (z16c) Jammer dat ik gisteren niet kon komen. Waren er veel mensen op het feest? (inf. 03092) vertaling: waere d'r vee mensen op de feeste
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03093) vertaling: wat ei je voor boeken hekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03092) vertaling: wat voo boeken ei je gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03092) vertaling: wat ei je voo boeken gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03093) vertaling: wat voo boeken ei je hekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03092) vertaling: wat ei je voo boeken gekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03093) vertaling: wat voo boeken ei je hekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03093) vertaling: wat ei je voor boeken hekocht
520 (z16d) Wat voor boeken heb je gekocht? (inf. 03092) vertaling: wat voo boeken ei je gekocht
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03093) vertaling: ie weunt bie M
521 (z16e) Hij woont bij Marietje (inf. 03092) vertaling: ie weun bie M
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03093) vertaling: ie weunt bie W
522 (z16f) Hij woont bij Wim (inf. 03092) vertaling: ie weun bie W
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03092) vertaling: loap even nae de bakker, W
523 (z16g) Loop even naar de bakker, Wim! (inf. 03093) vertaling: loap even nae de bakker, Wim
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03093) vertaling: wie ei je hezien
524 (z16h) Wie heb je gezien? (inf. 03092) vertaling: wie ei je gezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03093) vertaling: wie ei joe hezien
525 (z16i) Wie heeft jou gezien? (inf. 03092) vertaling: wie ei joe gezein
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03092) vertaling: a 'k dat geweten o dan o 'k et nie gedae
527 (z16j) Had ik dat geweten dan had ik het niet gedaan (inf. 03093) vertaling: a 'k dat hewete dan a 'k et nie hedaen
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03093) vertaling: 't zou beter weze om nog even te wachten
528 (z16k) 't Zou beter zijn om nog even te wachten (inf. 03092) vertaling: 't zou beter weze om nog even te wachten
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03092) vertaling: gelukkig o J den dokter gebeld en die was t'r a eel gauw
882 (z16l) Gelukkig had Jan de dokter gebeld en die was er al heel gauw (inf. 03093) vertaling: helukkig ad J de dokter hebeld en die was t'r al jeel hauw
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03092) vertaling: loap noe toch deu, vervelende jongers
883 (z16m) Loop nou toch door, vervelende jongens! (inf. 03093) vertaling: loop noe toch deur, vervelende jongens
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
538 (z17a) Marie heeft gezegd dat jij geprobeerd hebt een liedje te zingen (inf. 03092) komt voor: j
gebr.: 5
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03093) komt voor: n
534 (z17b) Marie heeft gezegd dat jij hebt proberen een liedje te zingen (inf. 03092) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03092) komt voor: n
544 (z17c) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt proberen te zingen (inf. 03093) komt voor: j
gebr.: 5
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03093) komt voor: n
545 (z17d) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen hebt te zingen (inf. 03092) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03092) komt voor: n
536 (z17e) Marie heeft gezegd dat jij een liedje proberen te zingen hebt (inf. 03093) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03092) komt voor: n
605a (z17f) Marie heeft gezegd dat jij een liedje hebt te zingen proberen (inf. 03093) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03093) komt voor: n
548 (z17g) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen proberen hebt (inf. 03092) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03092) komt voor: n
542 (z17h) Marie heeft gezegd dat jij een liedje te zingen hebt proberen (inf. 03093) komt voor: n

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta] [k]i074p[/k][h]107[/h][i]108[/i][vw] mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalten eens gisteren wandeldediede door het park?[/v]

vertaalt en
De zin is verkeerd ingesproken de informant zegt wandeldediede in plaats van wandeldiede. sound
informant [a=n] Nou ik kon me da nie herinneren in ieder geval.[/a] tagging sound
informant [a] Gisteravond wisten kuieren door het park of door t hof.[/a]

wist en
tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaalt en eens ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
hulpinterviewer De vraag is aan joe jan of aje die wil vertale.

a je
De hi gebruikt of a. sound
informant [a] Ze weet nie da marie gestorven is gisteren zo zeg ons dat.[/a] Gisteren komt na het participium en de informant gebruikt ons voor subject in inversie. tagging sound
hulpinterviewer [v] Ze weet nie da marie gisteren gestorven is of is gestorve wa gebruik ons noe as goeie volgorde?[/v] sound
informant [a] Ons doen da andersom he ze weet nie da marie gisteren gestorven is.[/a] Gebruik van ons als subject in een subject initiele hoofdzin sound
informant [a] Ze weet nie da gisteren marie gestorven is.[/a] Topicalisatie van een adverbium in een bijzin sound
hulpinterviewer [v] Ze weet nie da marie gisteren is gestorve?[/v] sound
informant [a] Je weet nie da gisteren marie gestorven is.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de vraag of de volgorde is gestorven ook voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens er wil niemand niet danse?[/v] sound
informant [a] Der wil geen mens danse.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet?[/v] sound
informant [a] Els die wil nie danse en zinge doe ze ook nie.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraagt do support bij topicalisatie. sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaalt en eens niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Geen mens wilt dat en ze doet nie ook.[/a] Er wordt geen letterlijke vertaling van de zin gegeven. tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaalt en eens jan had et hele brood wel willen op eten?[/v] sound
informant [a] K had het hele brood wel gelusten.[/a] Er wordt geen vertaling gegeven die letterlijk genoeg is. tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect vertaalt en eens vertel maar niet wie zij had kunnen roepen?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Vertel maar nie wie zie had kunne roepe.[/a] tagging sound
informant [a] Dan mojje maar nie zegge wie asse kunne roepe ho.[/a]

mo je
De inf vertaalt hier met wie asse de hi geeft echter al eerder aan dat wie zie ook kan hij lijkt echter ook wie asse te prefereren in het voorgaande deel van het interview gebruikt de hi ook al vaak a na of of een vraagwoord. tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertel maar nie wie asse had kunne roepe?[/v]

a se
De vraag is in het voorafgaande deel al beantwoord hier is dus geen antwoord meer gegeven. sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deze zin voor in ons dialect hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] Da haje motte zegge he damme jan moste roepe.[/a] ha je da me tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal eens jan schaamt zich voor dat verhaal?[/v] sound
informant [a] hij schaam eneige [/a]

en eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje marie en piet wijze naar?[/v] sound
informant [a] Mekore.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje toon wast?[/v] sound
informant [a] zen arm hie wast zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaalt en eens de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a] Hie he geen spijkers bie zen he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje fons die zag een slang naast?[/v] sound
informant [a] Neffen zen zitte.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaalt en eens erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a] Ik mo werke voor erik.[/a] Er wordt geen vertaling gegeven die letterljk genoeg is. sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaalt tie is johanna liet zich mee drijven op de golven?[/v] sound
informant [a] Ze liet zich mee drijve op de golve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaalt en eens toon bekeek zichzelf een goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a] toon bekeek zeneigen in de telev in de spiegel [/a]

zen eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaalt en eens eduard kent zichzelf goed?[/v] sound
informant [a] je kan je eigen he eduard kant zeneige [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deze zin voor in ons dialect ward ei gehoord dat er foto's van zen eige in de etalage staan?[/v] sound
hulpinterviewer [v] Jan der staan foto's van jen eige bij moerland komt da voor?[/v] Jen eige voor jezelf. sound
informant [a=j] Ja da kwam voor.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Ward ei gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da woord zichzelf da komt nie voor in het zeeuws.[/a] sound
hulpinterviewer [v] War ei gehoord dat er foto's van hemzelf in de etalage staat?[/v] sound
informant [a=n] hemzelf nee dat is we hebben zeneige he [/a]

zen eige
tagging sound
informant [a] Een foto van jen eige van men eige of van ons eige. sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaalt en eens als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen?[/v] sound
informant [a] Ak zuinig leve dan leve ik as amme vader en moeder wouwe.[/a]

a k a me
gebruik van als dat tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaalt tie eens als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader?[/v] sound
informant [a] Ak nog drie jaar blijf leve dan work ouder as men vader.[/a]

a k wor k
Vertaling is niet letterlijk genoeg. tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaalt tie eens als zij zo gevaarljik leeft leeft ze niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Asse ze nu zo blijft doen dan zal ze nie lang meer leve.[/a]

a se
De vertaling wordt gegeven met andere werkwoorden dan leven. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaalt tie eens als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog?[/v] sound
informant2 [a] At noe nog leeft dan leeftet morgen ook nog.[/a]

a t leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaalt tie eens als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] A julder zo losbandig leve zo as aje nu doet dan zul je nooit zo lang leve als ik.[/a]

a je
Vertaling is niet letterlijk genoeg gebruik van als a. tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaalt die eens als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen sound
informant [a] A voor je werk leeft dan leefie niet voor je kinders.

leef ie
Geen vertaling met de derde persoon meervoud, maar tweede enkelvoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaalt die eens als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leeft dan leeft leo ook nog dan leef leo ook nog.[/a] tagging sound
informant2 [a] A.[/a] De tweede informant geeft aan dat het niet as maar a moet zijn. tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaalt die eens als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] Ajje gezond leeft dan leevie langer.[/a]

a je leev ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaalt die eens als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leven er veel mensen van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Ater weinig mense op de landbouw werke dan uh in de landbouw leve

a ter
tagging sound
informant van de landbouw leve dan leven er veel mense van werk in de fabriek.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaalt tie eens als pieter en liesje in het paradijs leven dan leven rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] A peter en liesje in het paradijs leve dan leve rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaalt tie eens als we sober leven dan leven we gelukkig?[/v] sound
informant [a] A we sober leve ja a we sober leve dan leven we nuh dan ben me gelukkig dan ben me gelukkig dan leve me gelukkig dan benne me gelukkig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaalt tie eens leef wat gezonder jan?[/v] sound
informant [a] Leef wa gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaalt tie eens leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a] Leef een beetje minder uh he kinders.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen?[/v] sound
informant [a=j] Ik vind da iedereen moe kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen?[/v] sound
informant [a=n] Ja ja die ben om gedraaid ik vind dat iedereen moet moet kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer ik vind dat iederen kunnen zwemmen moet?[/v] sound
informant [a=n] Ik vinde dat iedereen nee ik vinde dat iedereen moe kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet?[/v] sound
informant [a=n] Nee iedereen moe kunne zwemme.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen?[/v] sound
informant [a=n] Ik vind dat iedereen moe kunne zwemme.[/a] De inf geeft niet expliciet aan dat de zin ongrammaticaal is maar uit de context blijkt dat de zin niet voorkomt. tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in ons dialect ik weet dat eddy morgen wil brood ete?[/v] sound
informant [a=n] Eddy wil morgen brood ete.[/a] De inf geeft niet expliciet antwoord op de komt voor vraag maar uit de context blijkt dat de zin niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en dan eens eddy moet kunnen vroeg op staan?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
informant [a] Die moe morgen vroeg op kunne sta.[/a] sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaalt een eens ik denk dat marie hem zal moete roepe?[/v] sound
informant [a] Ik denk da marie em zal motte roepe.[/a] Iets verderop merkt de inf nog op dat het ik denke moet zijn. tagging sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nergens geen muize.[/a] tagging sound
informant [a=n] Zitten hier ergens muizen maar geen ja da vraagie nie he.[/a] De inf vertaalt de zin eerder als hij er over na gaat denken zegt hij dat de zin niet voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=146] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en dan eens sound
hulpinterviewer hij spreekt niet goed geen frans?[/v] sound
informant [a=n] Je spreek nie goed frans hij spreek nie goed frans maar geen frans.[/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] Ja iedereen is geen vakman.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en dan eens hij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a=j] Hij he overal geen vriende hie he overal geen vriendn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en dan eens hij wil geen soep niet meer ete niet?[/v] sound
informant [a=n] Hij wilt zen soep niet meer ete maar niet ete maar wil zen soep niet meer ete.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in ons dialect sound
hulpinterviewer boeken ei jan driee?[/v] sound
informant [a=n] Jan heb drie boeke zeg ons dat jan heb drie boeken jullie prate achterstevoren.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in ons dialect sound
hulpinterviewer jan weet dat en voor drie uur de wagen mo ebbe gemaakt?[/v] tagging sound
informant [a] Zo zegge ze dat bij ons dat en de wagen gemaakt mo he.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in ons dialect sound
hulpinterviewer jan weet dat en voor drie uur de wagen mo gemaak en?[/v] sound
informant [a] Jan weet dat en voor drie uur de wagen gemaakt mot he.[/a] De informant geeft niet aan of de zin voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in ons dialect sound
hulpinterviewer jan weet dat en voor drie uur de wagen gemaakt mo ebbe?[/v] sound
informant [a=j] Ja jan weet dat en voor drie uur de wagen gemaakt mot ebbe gemaakt mo weze.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in ons dialect sound
hulpinterviewer jan weet dat en voor drie uur de wagen gemaakt ebbe mot?[/v] sound
informant [a=n] Nee jan weet dat en voor drie uur de wagen gemaakt mot ebbe.[/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaalt en eens heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale?[/v] sound
informant [a] Aje genoeg mense omt hooi vant land te hale.[/a]

a je om t van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaalt en eens het was aardig van jan om te komen werken?[/v] sound
informant [a] Het was aardig van jan om te kome werke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaalt en eens deze ton is zwaar om te dragen?[/v] sound
informant [a] Deze ton is te zwaar om te drage.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaalt en eens hij staat te zeure?[/v] sound
informant [a] Hij staat te zeuren he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaalt en eens hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant [a] Hij staat te zeuren hij kan staan zeuren nee hij staat te zeuren.[/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaalt en eens toen we aan kwamen regende het?[/v] sound
informant [a] Toen me an kwame regendet.[/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaalt en eens ik geloof dat ik groter ben als hij?[/v] sound
informant [a] Ik gelove ak groter ben as ie.[/a]

a k
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja as um.[/a] De inf vertaalt met ofwel ie ofwel um de hi houdt vol dat het um moet zijn. tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaalt en eens ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik?[/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat ik eerder thuis bin as jie dat jie eerder thuis bin as ik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaalt en eens je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Je geloof nie dat ie sterker is as ik he.[/a] sound
informant Je gelooft toch nie dat en sterker is as jie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dat ie sterker is.[/a] Er zijn twee mogelijkheden voor de derde persoon enkelvoud mannelijk ie en en. sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaalt en eens ze geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] We geloven dat wij rieker zijn dat wij rieker binne as hulder as zij.[/a] Blijkbaar ook twee mogelijkheden hulder en zij de informant vertaalt met we op de eerste positie in plaats van ze. tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaalt en eens we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] We gelooft da julder zo slim bin as ik as wie as ons.[/a] Wederom twee mogelijkheden wie en ons ons is frequenter volgens de informanten de informant gebruikt gelooft bij de eerste persoon meervoud. tagging sound
informant [a] Wij gelove dat julie nie zo slim zijn als ons.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaalt en eens jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a] Jullie gelove toch nie da sie armer ben as ons.[/a] tagging sound
informant [a] As julder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaalt en eens u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] U gelooft da lisa net zo mooi is as anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a]Dus u vervangen we door jie he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaalt en eens hij gelooft dat louis en jan sterker zijn als geert en peter?[/v] sound
informant [a] Hie gelooft dat louis en jan sterker zijn as peter uh geert en peter sterker bin sterker bin as jan en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deze zin voor in ons dialect a hie slaapt b hie doet?[/v] sound
informant [a=n] Ie doet nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deze zin voor in ons dialect a hie slaapt b t doet?[/v] sound
informant [a=n] Nee ie doet t doet da kan niet doet.[/a]

doe t
Uit de discussie blijkt dat t doet niet voorkomt maar dat doe et wel voorkomt. sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in ons dialect sound
hulpinterviewer a slaapt en b ie doet?[/v] sound
informant [a=n] Slaapten en ie doet nee slaapten ja dan zeg je toch gewoon ja.[/a]

slaapt en
sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deze zin voor in ons dialect de lamp doe nie meer brande?[/v] sound
informant [a=n] De lamp brand nie meer.[/a] Later geven de informanten nog antwoord op de komt voor vraag ik ben niet helemaal zeker of de zin met doet nou helemaal fout is maar hij lijkt in ieder geval gemarkeerder te zijn dan de zin zonder doet. sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lamp nie meer?[/v] sound
informant [a=j] Brande doet de lamp nie meer de lamp de lamp brand nie meer de lamp doe nie meer brande ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Maar doe nie meer brande dat zegge we nie he?[/v] sound
informant [a] De lamp brand nie meer zegge ze bij ons.[/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deze zin voor in ons dialect doe marie elleken avond danse?[/v] sound
informant [a] Ik zou die zin andersom formuleren doet marie elleken avond danse marie doe elleken avond danse.[/a] sound
informant [a=j] Doe marie iederen avond danse ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in ons dialect doe het brood even snije?[/v] sound
informant [a=j] Doe het brood eve snije.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in ons dialect ik doe wel even de kommetjes af wasse?[/v] sound
informant [a=j] Ja ik doe wel even de kommetjes af wasse.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaalt en eens de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] De jongen die wiens moeder gisteren getrouwd is die stond achter men.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dan zeg ons toch wie as sen moeder. sound
hulpinterviewer [a] En ons zeggen die as sen moeder.[/a] sound
informant [a] Die jongen sen moeder die gisteren hertrouwd is die stond achter me.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Die jongen van die moeder die a gisteren getrouwd is.[/a] sound
informant [a] Die jongen van die moeder die a gisteren getrouwd is stond achter me.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaalt en eens de bank waar ze op zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waarop ze zate was pas geverfd ja.[/a] De informant pied piped de prepositie. tagging sound
informant [a] De bank waar ze op zate was pas geverfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaalt en eens wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a] Wie geld heet moet mie ook maar wat geve.[/a] tagging sound
informant [a]Moet mien ook wat geven.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ist nou ik moest dat vrage ist nou wie geld sound
hulpinterviewer eet mo mien maar wa geve of ist die geld eet mo mien?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Die a geld eet die mo mien ook maar wa geve.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie a geld eet mo mien ook maar wa geven.[/a] tagging sound
informant [a] Ik zeg wie geld mo mie wa geve.[/a] Ik kan niet horen of de informant hier wie of wie a zegt. sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a]Wie denk je dak in de stad tegen gekomen ben.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a] Wat denk je er over hoe a se da op gelost he.[/a] Vertaling lijkt op partiele wh verplaatsing maar is het niet. tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens hoe denk je hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a]Hoe denkje dasset op gelost en.[/a]

da se t
Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a]Wie denk je dak in de stad gezien e.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in ons dialect en hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant [a=n] Nee da geloof ik nie zou hij da gedaan hebbe gekund.[/a] sound
informant [a] Zou hij da kunnen doe he.[/a] Informanten gebruiken de volgorde v3 v2 v1. sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in ons dialect hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant [a=n] Ik kan dat niet vertalen zou en da gedaan kunne he.[/a] sound
hulpinterviewer [v=322] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer ik he al de eerste drie sommen gemaakt de welke e jie gemaakt?[/v] sound
informant [a] Ik ha de eerste drie somme gemaakt.[/a] sound
informant [a] Hoeveel he jie der al klaar.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=323] Komt deze zin voor in ons dialect de watvoore e jie al weg gebracht?[/v] sound
informant [a=n] Watvoore wat he jie al weg gebracht zou ik dan uh wat.[/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a=n] Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig die komt ook hier niet voor.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Ik gelove dat ze deze jongen allemaal wel aardig vinde.[/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a=j]Dus ik vind dat jie het ook niet mag ziee.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag?[/v] sound
informant [a] Geen mens mag het ziee dus ik vind da jie het ook nie mag ziee.[/a] tagging sound
informant [a=n] Zien mag geloof da jie het ook nie zien mag nee ik geloof da jie het ook nie mag ziee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in ons dialect hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer ik weet dat hij is gaan zwemmen?[/v] sound
informant [a=n]Ik weet dat en gaan zwemmen is.[/a] Uit de discussie blijkt dat de zin uit de vraag niet voorkomt. sound
commentaar[meta][k] I074p [/k] [h]107[/h][i]108[/i][vw] mk [/vw][/meta]  sound
informant [a] Waar zou en wezen dan zeg ik ik weet dat en gaan zwemmen is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in ons dialect hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer ik weet dat hij gaan is?[/v] sound
informant [a=j] Ja ik weet datn gaan zwemmen is.[/a]

dat n
tagging sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens wil je nog koffie jan ja'k?[/v] sound
informant [a] Wil je nog koffie jan ja.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens hebben ze gegeten jaanze?[/v] sound
informant [a] Hebbe ze gegete a ze gegete.[/a] tagging sound
informant [a] Ja zan.[/a]

z an
sound
hulpinterviewer [a=n] Dus jaanze komt nie voor in de achterhoek wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=359] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer met zulk weer je kunt niet veel doen?[/v] sound
informant [a] Met zulk weer kan je nie veel doen.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens hem is dood?[/v] sound
informant [a]Hie is dood.[/a] Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag. sound
hulpinterviewer [v=364] is hem dood?[/v] sound
informant [a=j] Is en dood.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=366] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens haar is ziek?[/v] sound
informant [a] Is ze ziek ze is ziek.[/a] sound
informant [a=n] Maar ons zeg geen eur.[/a] sound
hulpinterviewer [v=367] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens is haar ziek?[/v] sound
informant [a=j] Is eur ziek ja ja xx is eur ziek.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaalt en dat is de man die ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze geroepen he.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaalt en eens dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Das de man die het verhaal ei verteld.[/a]

da s
tagging sound
informant2 [a] Dat is de man die dat verhaal verteld heb.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Verhaal verteld eit.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaalt en eens dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat zeg ons toch dat is de man die ik denk waarvan a ik denke.[/a] tagging sound
informant [a]Ik denke dat die man het verhaal verteld heit.[/a] tagging sound
informant Nooit geen voldoende voor gehad hoor.66 Spontaan gebruik van nooit geen. sound
informant [a] Ik denke dat die man dat verhaal verteld heeft dat zeg ik hier in huis.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaalt en eens dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Ik denke asse die man geroepen he.[/a]

a se
Gebruik van a of misschien as na denken. tagging sound
hulpinterviewer [a]Dat is de man die ak denke dat ze geroepen he.[/a]

a k
tagging sound
informant2 [a] Waar ak van denke.[/a]

a k
tagging sound
informant [a] Dat is de man daar ik van denke dasse em geroepen hebbe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deze zin voor in ons dialect sound
hulpinterviewer a wanneer zal de wereldvrede komme b nooit nie?[/v] sound
informant [a=j]Wanneer zal de wereldvrede komme nooit nie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaalt en eens t schijnt dat ze niets mag et sound
informant [a] T schient dasse niks mag ete.[/a]

da se
tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaalt en eens het lijkt wel of er iemand op het erf staat?[/v] sound
informant [a]T liek wel of ater ene in et hof staat.[/a]

a t er
tagging sound
hulpinterviewer [v=417] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer misschien ga k et ekik wel krijge?[/v] sound
informant [a=n] Nee den hik den hik.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=418]Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer durfder gij op duwe?[/v] sound
informant [a=n] Durfder hek nooit van gehoord.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=419] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer durfdeme gij uitnodige?[/v] sound
informant [a=n] Nee durf je me uut nodige.[/a] Durven met infinitiefcomplement zonder te. tagging sound
hulpinterviewer [v=420] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer durfdeze gij uitnodigen?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=423] Ei jie mie jie die brief op gestuurd?[/v] sound
informant [a] Ei jie mie die brief op gestuurd ei jie mien die brief gestuurd tagging sound
hulpinterviewer [v] Maar dan hoort het woord jie er nie meer bie he?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in ons dialect sound
hulpinterviewer ie ei de bal gegooid in de mand?[/v] sound
informant [a] De bal in de mande gegooid.[/a] Geen antwoord op de komt voor vraag. tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer a zal ik koken b dat doe maar?[/v] sound
informant [a=n] Zal ik koken dat is goed ja doe maar dat doe maar dat nie.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat boek beloof dat zeg ons nie he.[/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Ja ik zo zeggen van beloof je men daje da boek nooit meer zult verstoppen of weg steken maar dus deze zin komt nie voor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens sound
hulpinterviewer wat zeg mij dat je gekocht hebt?[/v] sound
informant [a=n] Ik kan da nie bij mekare krijge hoor.[/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect vertaal op zoveel mogelijke maniere sound
hulpinterviewer ik denk dat je veel weg zou moeten gooien?[/v] tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik denke daje veel zou motte weg gooie of weg zou motte gooie?[/v] sound
informant [a] Weg zou motte gooie ik denke a je veel weg zou motte gooie.[/a] De vraag wordt niet volledig beantwoord. sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deze zin voor in ons dialect zo een vrouwe ien kun je maar beter niet tegen spreken sound
informant [a=n] Zo'n vrouw kun je beter maar niet tegen spreken nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=514] Komt deze zin voor in ons dialect zo een mens ien het altied wat om over te klagen?[/v] sound
informant [a=n] Nee zo'n mens.[/a] sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaalt en wie ei je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a=j] Wie ei je op de kermis gezien ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaalt en eens marie trok de deken naar der toe?[/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar der toe.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in ons dialect marie zei da jie piet een boek hei geprobeerd te verkope?[/v] sound
informant [a=n] Marie zei da jie aan piet geprobeerd het een boek te verkopen of zo iets.[/a] Eerder in de discussie geeft de informant aan dat hij de zin niet goed vindt. sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in ons dialect wim dacht dat ik els ha geprobeerd een boek te geve?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik zou dat anders doen.[/a] sound
informant [a] Wim dacht dat ik geprobeerd had om els een cadeau te geve.[/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in ons dialect karel weet da jie ei geprobeerd marie een boek te verkope?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat zou in ieder geval redelijk goed kunnen kloppen he.[/a] sound
veldwerker [n] sound
veldwerker [v=025] Wilt u nog eens vertalen niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a] Gewille en gekunne.[/a] tagging sound
veldwerker [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a] Erik liet mien voor um werke.[/a] tagging sound
veldwerker [v=055] Vertaal?[/v] sound
informant [a]Aten nog drie jaar leeft dan leeften langer as zen vader.[/a]

a t en leeft en
tagging sound
veldwerker [v=198] komt voor hij kan staan zeuren?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kan ik zou het anders formuleren maar het kan.[/a] sound
veldwerker [v=217] Vertaal?[/v] sound
informant [a] Je geloof toch nie data um sterker is as ie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=245] Komt voor branden doet de lamp niet meer?[/v] sound
informant [a=j] Branden doet de lamp nie meer ja ik dacht het wel.[/a] tagging sound
veldwerker [v=309] Vertaal ik heb geen zin en voeren de koeien?[/v] sound
informant [a=n] Nee da kom nie voor ik he geen zin ik voere de koeie nie.[/a] sound
veldwerker [v=316] Komt voor de politie zou bij hem komen en nemen hem mee?[/v] sound
informant [a=n] En nemen hem mee dat geloof ik niet dat dat zeeuws is en nemen hem mee.[/a] sound
veldwerker [v=317] Komt voor marie al haar koeien?[/v] sound
informant [a]Al de koeien van marie zeg ons dan.[/a] sound
veldwerker [v=319] Komt voor en vertaal dit denk ik niet aan?[/v] sound
informant [a=n] Da denk ik nie an.[/a] sound
veldwerker [v=321] Komt voor en vertaal die jongen ben ik mee naar de markt geweest?[/v] sound
informant [a=n] Met die jongen ben ik naar de markt geweest met die jongen.[/a] sound
veldwerker [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a]Wat voor boeken he jie gekocht.[/a] sound
informant [/n] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
018 Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorven Komt voor? komt voor : n
022 Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : n
023 Els wil niet dansen, en ze wil niet zingen ook niet Komt voor? komt voor : n
026 Jan had het hele brood wel willen opeten Komt ook voor:; 1. de mogelijkheid van 'gewild opeten/opeten gewild'; 2. Is de versie met IPP ooit uitgesloten in een dialect? komt voor : n
vorm: willen opeten
026 Jan had het hele brood wel willen opeten Komt ook voor:; 1. de mogelijkheid van 'gewild opeten/opeten gewild'; 2. Is de versie met IPP ooit uitgesloten in een dialect? komt voor : n
vorm: op willen eten
028 Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie dat' voor? komt voor : n
057 Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer Vertaling gegeven met andere werkwoorden dan 'leven' vorm: leeft leeftze
061 Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik De vertaling die wordt gegeven is niet letterlijk genoeg. vorm: als leven leven jullie
063 Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen vertaling is gegeven met 2de pers. ev ipv 3de pers. mv. vorm: als ze voor hun werk leve leve ze niet voor hun kinderen
140 Zitten hier nergens geen muizen? inf begint vertaling, maar zegt dan dat de zin niet voorkomt komt voor : j
156 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt Komt voor? komt voor : n
157 Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben Komt voor? komt voor : n
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
218 Ze geloven dat wij rijker zijn als zij Inf. vertaalt met 'we' ipv 'ze' vorm: ze gelove dat wij rijker zijn als zij
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
246 Doet Marie elke avond dansen? komt voor : n
247 Doe het brood even snijden! komt voor : n
248 Ik doe wel even de kopjes afwassen komt voor : j
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wiens
opmerking: *wie dat ze; *die dat ze; ??waarvan zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: diens
opmerking: *wie dat ze; *die dat ze; ??waarvan zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: wie ze
opmerking: *wie dat ze; *die dat ze; ??waarvan zen
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die ze
opmerking: *wie dat ze; *die dat ze; ??waarvan zen
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar ze op
opmerking: *waar dat ze op; *waarop dat; *daar; *dat
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop
opmerking: *waar dat ze op; *waarop dat; *daar; *dat
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? Komt voor? komt voor : n
261 Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? Komt voor? komt voor : n
262 Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? Komt voor? komt voor : j
265 Hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? Komt voor? komt voor : n
353 Persoon A vraagt: Wil je nog koffie, Jan? Jan antwoordt: Ja'k Tijdens interview werd deze zin goedgekeurd. Ter controle nogmaals vragen. ; Indien ja: 728 opvragen. komt voor : n
359 Met zulk weer je kunt niet veel doen Komt voor? komt voor : n
365 Hem is dood Komt voor? komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' vorm: weg zou moeten gooien
opmerking: Wel mogelijk: ; weg zou moeten gooien (beste); zou moeten weggooien
495 Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien; Ik denk dat je veel zou weg moeten gooien; Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' vorm: zou moeten weggooien
opmerking: Wel mogelijk: ; weg zou moeten gooien (beste); zou moeten weggooien
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weet je iets over het weer van morgen
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: je weet wel dat je slim genoeg bent
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
735 Ons zeg dat niet zo. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
736 We/ wij gamen daar dikwijls naar toe. In kloekevak I (Nederland: Zeeland en omstreken) komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: elkaar
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
opmerking: *bij
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
opmerking: *bij
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: biezen
opmerking: *bij
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
vorm: u klinkt niet goed in dit dialect
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: asiedere dag
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: atiedere dag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: atten
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajje gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: atten gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaten
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gase
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ast gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aswe gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gamen
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as jullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaje
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaanze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging jie ok
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jie ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ik nie
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen u ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ie ok
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen a ie
opmerking: liever geen u
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging u ok
opmerking: liever geen u
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen assie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginget nie meer
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toent ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wie ginge
opmerking: *toen dat wie; *toent wie; *toen als wie; *toen of wie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge jullie ok
opmerking: *toen dat wie; *toent wie; *toen als wie; *toen of wie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen a wie
opmerking: *toen dat wie; *toent wie; *toen als wie; *toen of wie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jullie ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge wie nie
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ze ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
vorm: nog niet helemaal goed
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: *zen eigen; *em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
opmerking: *zen eigen; *em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
opmerking: *zen eigen
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
opmerking: *zen eigen