SAND-data Emmen (G058p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Emmen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]G058p[/k][h]309[/h][i]310[/i][vw]IH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] vertaal. ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] ze wet niet dat Marie gisteren steurme is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. ze wet niet dat Marie gisteren is steurm. [/v] sound
informant [a] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] vertaal. niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] geen iene hef dat wild of kund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] vertaal. Jan had het hele brood wel willen opeten. [/v] sound
informant [a] Jan het het hele brood wel op willen eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] vertaal. vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] zeg maar niet wel zie had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan kan zich dat verhaal nie herinneren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] vertaal. de timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] de timmerman het geen spijkers bij zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] vertaal. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant [a] Erik liet mij voor zich werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. Erik leut mij voor em werken. [/v] sound
informant [a] voor em werken ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] vertaal. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich met drijven op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. Johanna leut heur met drijven op de golven. [/v] tagging sound
informant [a] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=042] vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] vertaal. Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken. [/v] sound
informant [a] Jan hef in twee minuten een bierie dronken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] vertaal. deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] deze schoenen lopen makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] vertaal. Eduard kent zichelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf wel goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] hemzelf wordt wel gebruikt en zukzelf. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zien iegen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja dat is van eerder he. wat op het toneel nog wel gebruikt wordt maar hier helemaal niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=046] vertaal. Ward heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward hef heurd dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ... van emzelf in de etalage staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=047] vertaal. die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] die erperl die schilt niet gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] vertaal. de sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] de sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] vertaal. als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] azzik zuinig leef dat heb ik van mien ouders met krijgen. [/a]

az ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] vertaal. als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v] sound
informant [a] azze nog drie jaar leeft ... [/a]

az e
tagging sound
hulpinterviewer [a] ... leefte ... [/a]

leeft e
sound
informant [a] ... leefde langer az zien vader. [/a]

leefd e
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] vertaal. als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] az ze zo gevaarlijk leeft leef ze nie lang meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=059] vertaal. als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] azzet nou nog leeft n leeftet morgen ook nog. [/a]

az et leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] vertaal. als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] az jullie zo los leben of losbandig leben dan leben jullie niet zo lang az ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] vertaal. als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant [a] azze voor hun werk leben ... [/a]

az ze
tagging sound
hulpinterviewer [a] ... dan leben ze niet voor heur kinder. [/a] tagging sound
informant [a] ... dan leef ze niet voor heur kinder. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ik zeg leben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=067] vertaal. als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] az Rudy nog leeft dan leeft Theo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] vertaal. als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] ai gezond leeft dan leef je langer. [/a]

a i
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] vertaal. als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] az er zo weinig mogelijk mensen leben van de landbouw leben der meer mensen in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] vertaal. als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] az Pieter en Liesje in het paradijs leben dan leben Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] vertaal. als we sober leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] az we sober leben magertjes leben leben we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] vertaal. leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] vertaal. leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] leef wat minder bekrompen ... [/a] tagging sound
informant [a] ... kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] vertaal. ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] ik denk dat Marie hem al mot roepen. [/a] moeilijk te horen of er een syllabische n achter mot gezegd wordt. tagging sound
hulpinterviewer [v=188] vertaal. heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] hei genoeg mensen om theu van tland af te halen? [/a]

he i t heu t land
tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. hei genoeg mensen heu van tland te halen? [/v]

he i t land
sound
hulpinterviewer [v] dan wel um der tussen? [/v] sound
informant [a=n] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] toch dat um moet er wel in. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] vertaal. het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] het was aardig van Jan om te komen werken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. het was aardig van Jan te komen werken. [/v] sound
hulpinterviewer [v] het was aardig van Jan te komen werken? [/v] tagging sound
informant [a=j] ja dat kan ook. um te komen werken zeggen wij dan ook wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] vertaal. deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] deze ton is zwaar om te dragen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] vertaal. hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] hij kan staan zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] vertaal. hij staat te zeuren. [/v] sound
informant [a] hij stiet te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] komt ook voor. hie kan toch staan te zeuren. [/v] sound
informant [a] als ik nou tegen jou zeg zij kan staan te zeuren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] vertaal. toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] toen we aankwamen regendet. [/a]

regende t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] vertaal. kgeloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] kgeleuf dat ik groter ben az hem. [/a]

k geleuf
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] vertaal. ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] ze geleuft ... [/a] tagging sound
informant [a] ... dat jij eerder thuis bent az ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] vertaal. je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] je geleuft zeker niet datte sterker is az ik dan jij. [/a]

dat e
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] vertaal. ze geloven dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] ze geloven dat we rijker binnen az zij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] vertaal. we geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] ze geleuben dat jullie niet zo slim binnen az wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] vertaal. jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] jullie geleuben jammer genoeg niet dat zij armer bint dan jullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] vertaal. u gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] je geleuft toch niet dat Lisa even mooi is az Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] vertaal. hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] hij geleuft dat Louis en Jan ... [/a] tagging sound
informant [a] ... sterker bint az Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] vertaal. de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] de jongen die zien moeder gister trouwd is die stond gister achter mij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] vertaal. de bank waar zij op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] de bank waar wij op zaten was pas verfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=259] vertaal. wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] wie geld hef moet mij ook maar wat geven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. die geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] tagging sound
informant [a] die geld hef ... jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] vertaal. hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] hie hef zien handen wast. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt voor. hie hef em de handen wassen. [/v] sound
informant [a] hie hef em de handen wassen. jawel. maar dat is eens standje of zo. [/a] het lijkt me dat deze constructie hier geen reflexieve lezing heeft. sound
hulpinterviewer [v] hij hef zuk de handen wassen? [/v] tagging sound
informant [a] hij hef zuch de handen wast. hij doet het zelf ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] vertaal. hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] hie hef zien hemd wassen ja. [/a] tagging sound
informant [a] hie hef zien hemd wassen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] vertaal. hij heeft zijn been gebroken. [/v] sound
informant [a] hie hef zien been breuken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt voor. hie hef zuch en been breuken. [/v] sound
informant [a] hie hef zich een been breuken? nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=273] vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt voor. Marie trok de deken naar heur toe. [/v] tagging sound
informant [a] ja kan allebei. naar zich en naar heur. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] vertaal. niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] geen iene mag het zien dus jij mag het ook niet zien. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. geen iene mag et zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/v] tagging sound
informant [a] ja dat komt ook voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] vertaal. het gebeurde toen je wegging. [/v] sound
informant [a] het gebeurde toei fort gungen. [/a]

toe i
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] vertaal. ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] ik weet waar je geboren bent. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] vertaal. nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] nou dat je klaar bent meuje gaan. [/a]

meu je
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] vertaal. dat is de man die ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] dat is de man die ze roepen hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] vertaal. dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] dat is de man die het verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] vertaal. dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] dat is de man die ik denk dat hij dat verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
informant [a] ik denk dat dat de man is die dat verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ik zei van dat is de man wovan ik denk dat die het verhaal verteld heeft. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=373] vertaal. dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] ik denk dat dat de man is die ze roept hebt. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] vertaal. et schijnt dat ze niets mag eten. [/v] sound
informant [a] et schient dat ze niet mag eten. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] komt ook voor. schien dat ze niks mag eten. [/v] tagging sound
informant [a] kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] vertaal. et lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] het liekt wel of der ene in de tuine steet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=520] vertaal. wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] wat voor boeken hei kocht? [/a]

he i
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] vertaal. wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] wel hef joe op de kermis zien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] platie. Marie en Piet wijzen naar... [/v] sound
informant [a] mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] plaatje. Toon wast ... [/v] sound
informant [a] ... wast zichzelf in de tobbe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] wij zouden zeggen van zich gewoon. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ... wast em. [/a] sound
informant [a] ... wast em dat kan ook wel jawel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] dat zeggen wij eerder dan hemzelf of zo. [/a] sound
hulpinterviewer [v=039] plaatje. Fons zag een slang naast ... [/v] tagging sound
informant [a] ... zich op de bank. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] of naast em. [/a] sound
informant [a] kan allebei. [/a] sound
hulpinterviewer [v=006] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a] nee dat woord niet. [/a] sound
informant [a] gisteren wandelde hij door het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] of wandelde die wordt ook nog wel gezegd. [/a] tagging sound
informant [a] dan zeggen wij meestal hij luup door het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a] der wil geen iene dansen. [/a] sound
hulpinterviewer [v] er wil niemand niet? [/v] sound
informant [a=n] nee dat is dubbel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
informant [a=n] dit vind ik allemaal zo dubbel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] maar het kan wel moet vroeg kunnen opstaan. [/a] sound
hulpinterviewer [a] of moet vroeg op kunnen staan maar niet moet kunnen vroeg opstaan. [/a] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] nee dat zeggen wij zo niet. [/a] sound
informant [a] hij wil geen soep meer eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [v=140] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. zitten hier nergens geen muizen? [/v] tagging sound
commentaar[meta][k]G058p[/k][h]309[/h][i]310[/i][vw]IH[/vw][/meta]  sound
informant [a=j] ja dat zeggen ze hier wel. [/a] sound
hulpinterviewer [a] zitten hier nergens geen muizen? maar dan bedoelen ze zitten hier ergens muizen. ze bedoelen hier dus echt zitten hier geen muizen? [/a] sound
informant [a] ja. zitten hier nergens geen muizen? [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] elk een ene is geen vakman. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
informant [a=n] nee. hij hef nergens geen vrienden. [/a] sound
hulpinterviewer [a] of nergens vrienden. overal geen dat kan niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=n] nee. wie denk je wie ik in de stad... allebei wie. of wel denk je wie ik in de stad zien heb. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a=n] hoe denken jullie dat ze het hebben oplost? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
informant [a=j] wel denk je wel ik in de stad ontmoet heb. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hoe denk je hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a=j] ja twee keer hoe. hoe denk je hoe ... [/a] sound
hulpinterviewer [a] hoe denk je hoe ze het hebben opelost. [/a] tagging sound
informant [a] hoe denk je dat ze het hebben oplost. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] komt wel voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
informant [a=n] ik heb geen zin om de koeien te voeren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/a] tagging sound
informant [a=j] ja dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=329] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. ik zei nog tegen haar. ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a] ik zei nog tegen heur. ik geleuf die jong vinden ze allemaal wel aardig. [/a] sound
hulpinterviewer [v] achter elkaar? [/v] sound
informant [a=n] ik zei tegen heur. ik geloof dat ze deze jongen allemaal wel aardig vindt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] ik heb heel wat lopen. verder niks. [/a] sound
informant [a] lopen daan dat komt er niet aan. ik heb lopen. klaar. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ik wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. persoon A vraagt wil je nog koffie Jan? Jan antwoordt jak. [/v] sound
informant [a=n] nee dat komt niet voor hoor. wil je nog koffie Jan? en Jan antwoordt ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. persoon A vraagt hebben ze gegeten? persoon B antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] nee hoor dat komt echt niet voor. persoon A vraag heb ze eten? ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=365] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. hem is dood. [/v] sound
informant [a=n] hie is dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Marie zit te stoofperen schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie zit stoofperen te schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
informant [a=n] nee. Marie zit stoofperen te schillen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] vertel me eens wel dat had kunnen roepen. [a] tagging sound
informant [a] dat zij niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] of wie zij ... het is maar net hoe je de zin bekijkt. [/a] sound
informant [a] wel zij had kunnen roepen. [/a] tagging sound
informant [a] zonder dat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=029] vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] vertel me eens wel zij had kunnen roepen. [/a] tagging sound
informant [a] dat woordje of weg. [a] sound
hulpinterviewer [v=030] vertel me eens wie of dat ze had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] dat is of dat weg. [/a] sound
informant [a] wel zij had kunnen roepen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
informant [a=j] ja. sol hij dat daan hebben kund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=297] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant [a=n] sol hij dat daan hebben kund. [/a] sound
veldwerker [v] en niet daan kund hebben? [/v] sound
informant [a] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] daan hebben kund. hebben kunnen daan. [/a] sound
informant [a] hebben kunnen daan ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? vertaal. zou hij dat doen gekund hebben? [/v] sound
informant [a=n] nee dat kan niet. zal hij dat daan hebben kund. [/a] sound
hulpinterviewer [a] daan kund hebben. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=297] sol hij dat daan kund hebben? [/v] tagging sound
informant [a=j] ja dat zeg je wel. [/a] zie hiervoor waar de informante deze volgorde aanvankelijk afkeurt. sound
veldwerker [v=297] maar dan zou 297 dus wel kunnen? [/v] sound
informant [a] zol hij dat daan kund hebben. ja dat zou kunnen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] komt deze zin voor in uw dialect? hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? ik weet datte is gaan zwemmen. [/v]

dat e
sound
informant [a=j] ja ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] vertaal. komt deze zin voor in uw dialect. hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect. ik weet datte gaan zwemmen is. [/v]

dat e
sound
informant [a=n] gaan zwemmen is nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] komt deze zin voor in uw dialect. hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? ik weet datte zwemmen is gaan. [/v]

dat e
sound
informant [a=n] ik weet dat hij zwemmen is gaan. nee. ik weet datte is gaan zwemmen. [/a]

dat e
sound
hulpinterviewer [v=352] komt deze zin voor in uw dialect en hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? ik weet datte zwemmen gaan is. [/v]

dat e
sound
informant [a=j] ja dat is em . [/a] sound
hulpinterviewer [a] of datte hen zwemmen gaan is. [/a]

dat e
tagging sound
informant [a] ja hen zwemmen . [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] komt deze zin voor in uw dialect en hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect? ik denk datte veel weg zal moeten gooien. [/v] sound
informant [a=j] ik denk dajje veel weg weg zollen moeten gooien. ja dat kan. [/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v] ik denk dajje veel zal weg moeten gooien. [/a]

da je
sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] ... dajje veel zal moeten weg gooien. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] ik vind dat die derde ook kan. [/a] sound
informant [a] ja he. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] komt deze zin voor in uw dialect. ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
informant [a=j] ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
informant [a=n] nee hoor nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja zou ook wel kunnen hoor. het is maar net hoe of je de vraagstellling doet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] komt deze zin voor in uw dialect? ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] komt deze zin voor in uw dialect. ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] ik weet dat Eddy morgen brood wil eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] komt deze zin voor in uw dialect. boeken heeft Jan drie. [/v] sound
informant [a=n] nee daar klopt niks van. [/a] sound
informant [a] Jan heeft drie boeken. [/a] sound
informant [a] Jan hef drie boeken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet datte voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt. [/v]

dat e
sound
informant [a] Jan wet datte voor drie uur de wagen maakt mot hebben. [/a]

dat e
sound
informant [a=j] ja dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] komt deze zin voor in uw dialect. Jan weet datte voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben. [/v]

dat e
sound
informant [a=n] gemaakt moet hebben moet dat zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] komt deze zin voor in uw dialect? Jan wet dat hij voor drie uur de wagen maakt moet hebben. [/v] tagging sound
informant [a=j] dat is em. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] komt deze zin voor in uw dialect? Jan wet datte voor drie uur de wagen maakt hebben mot. [/v]

dat e
sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraag hij slaapt. persoon B antwoordt hij dut. [/v] sound
informant [a=n] persoon A vraagt hij slept hij slap. antwoord hij dut het. [/a] sound
veldwerker [v] maar niet hij doet? [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] komt deze zin voor in uw dialect. persoon A vraag hij slaap. persoon B antwoordt et doet. [/v] sound
informant [a=n] nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] komt deze zin voor in uw dialect. persoon A vraag slape? persoon B antwoordt ie doet. [/v]

slap e
sound
informant [a=n] nou hie slaap zeggen wij dan gewoon he? [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] komt deze zin voor in uw dialect? de lamp doet nie meer branden. [/v] sound
informant [a=n] nee de lamp brandt niet meer. [/a] sound
hulpinterviewer [v] de kinder doen hier niet meer voetballen. [/v] sound
informant [a=n] de kinder gaat hier niet voetballen. [/a] sound
hulpinterviewer [v] branden doet de lamp niet meer. [/a] sound
informant [a=j] branden doet de lamp niet meer. ja dat zou wel kunnen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=246] komt deze zin voor in uw dialect? dut Marie elke avond dansen? [/v] sound
informant [a=n] giet Marie elke avond dansen? [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] komt deze zin voor in uw dialect? doe het brood even snijden. [/v] sound
informant [a=n] ga het brood even snijden. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] komt deze zin voor in uw dialect? ik doe wel even de kopjes afwassen. [/v] sound
informant [a=n] ik ga wel even de kopjes afwassen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] komt deze zin voor in uw dialect? dit denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] daar denk ik nie aan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] komt deze zin voor in uw dialect? die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=n] met die rare jongben ik naar de markt weest. [/a] sound
hulpinterviewer [v=328] komt deze zin voor in uw dialect? Jan vindt dajje moet zulke dingen niet geloven. [/v]

da je
sound
informant [a=n] Jan vindt dajje zukke dingen niet moet geloven. [/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v=387] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraag wanneer zal de wereldvrede komen? persoon B antwoordt nooit niet. [/v] tagging sound
informant [a=j] dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] komt deze zin voor in uw dialect? hie hef de bal gooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] hie hef de bal in de mand gooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] komt deze zin voor in uw dialect? persoon A vraagt zal ik koken? persoon B antwoordt dat doe maar. [/v] sound
informant [a=j] jahoor. dat doe maar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] dat doe maar doe dat maar. of doe dat maar dat doe maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] komt deze zin voor in uw dialect? dat boek beloof me dat je nooit meer zult verstoppen. [/v] sound
informant [a=n] beloof mij dajje dat boek nooit meer zult verstoppen. [/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v=487] komt deze zin voor in uw dialect? wat zeg mij dajje kocht hebt? [/v]

da je
sound
informant [a=n] nou gewoon zeg mij wat je kocht hebt. [/a] sound
hulpinterviewer [v=513] komt deze zin voor in uw dialect? zo een vrouw een kun je maar beter niet tegenspreken. [/v] sound
informant [a=n] zoon vrouw kun je maar beter niet tegen spreken. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] komt deze zin voor in uw dialect? Marie zei dajje Piet een boek hebt probeerd te verkopen. [/v]

da je
sound
informant [a=j] Marie zei dat je Piet een boek probeerd hebt te verkopen. ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] of hebt proberen te verkopen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=531] komt deze zin voor in uw dialect? Wim dacht dak Els had probeerd een cadeau te geven. [/v]

da k
sound
informant [a=n] Wim dacht dat ik Els een cadeau had proberen te geven. [/a] sound
hulpinterviewer [a] of Wim dacht dat ik had geprobeerd Els een kado te geven. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] maar deze volgorde niet. [/a] sound
informant [a=n] nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] komt deze zin voor in uw dialect. Karel weet dajje hebt probeerd Marie een boek te verkopen. [/v] tagging sound
informant [a=j] ja dat is em. [/a] sound
veldwerker [n] [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. hoe zou u die vertalen? [/v] sound
informant [a] Toon bekeek zichzelf goed in de spiegel. [/a] sound
veldwerker [v] zou het ook emzelf kunnen zijn? Toon bekeek emzelf eens goed in de spiegel? [/v] tagging sound
informant [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v] en zou het ook em kunnen zijn? Toon bekeek em eens goed in de spiegel. of gaat het dan over een ander? [/v] sound
informant [a] em ja dan gaat het over een ander. [/a] sound
veldwerker [v=053] als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. hoe zou u die vertalen? [/v] sound
informant [a] als ik zuinig leef leef ik zoals mien olders wild hebt. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. daar zei u de jongen die zien moe. en zou u ook kunnen zeggen de jongen wel zien moe? [/v] sound
informant [a] die zien moe. [/a] tagging sound
informant [a] wel zien moe? nee. [/a] sound
veldwerker [v] en de jongen waarvan de moe? [/v] sound
veldwerker [v] of van wie de moe? dat zou wel kunnen? [/v] tagging sound
informant [a] ja dat zou wel kunnen. [/a] sound
veldwerker [v=267] hij heeft zijn handen gewassen. hie hef zien handen wast. en u zei wassen. dat kan allebei? [/v] sound
informant [a] wast. [/a] sound
hulpinterviewer [a] hie hef zien handen wassen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] ja ik zeg handen wassen. [/a] sound
veldwerker [v=271] hij heeft zijn been gebroken. hie hef zien been breuken. toen had u nog als alternatief hie hef zich een been breuken. en u vond dat dat niet kon? [/v] sound
informant [a] nee dat kan nie. [/a] sound
veldwerker [v=340] het gebeurde toen je wegging. hoe zei u dat? [/v] sound
informant [a] het gebeurde toen je fort gung. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en toen je is dat dan toei? toei fort gung? [/v]

toe i
sound
informant [a] toei ja toei. [/a]

toe i
tagging sound
veldwerker [v] fort gungen of fort gung? [/v] sound
informant [a] fort gung. [/a] tagging sound
veldwerker [v=372] dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. die vond u niet zo goed he? [/v] sound
informant [a] nee. [/a] tagging sound
informant [a] dat is de man die ik denk dat het verhaal hef verteld. dat kan ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ja ik vind van niet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ... van wie ik denk. [/a] tagging sound
informant [a] dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/a] tagging sound
informant [a] ja ik vind wel dat die kan. dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld hef. [/a] tagging sound
veldwerker [v=397] het schijnt dat ze niks mag eten. vond u dat ook dat je dat et dan weg kan laten? dus dat je ook kan zeggen schijnt dat ze niks mag eten. [/v] sound
hulpinterviewer [a] schient alleen maar schient dan zeg je niet et schient maat tschient of schient. [/a]

t schient
sound
informant [a] ja ja. [/a] sound
veldwerker [v=037] en bij dit plaatje zei u Toon wast zich. of zichzelf. en niet Toon wast em? [/v] sound
informant [a] nee. wast zichzelf. [/a] tagging sound
veldwerker [v] want dan betekent het dat hij iemand anders wast als je hier zou zeggen Toon wast em? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja. [/a] sound
informant [a] ja ja. [/a] sound
veldwerker [v=140] zitten hier nergens geen muizen. betekent dat zitten hier niet ergens muizen? [/v] tagging sound
informant [a] ja. [/a] sound
veldwerker [v=149] hij heeft overal geen vrienden. dat vindt u niet kunnen? [/v] sound
informant [a] nee. [/a] sound
veldwerker [v] dat kan niet betekenen hij heeft niet overal vrienden. [/v] sound
informant [a] nee. dan had het woordje niet derbij moeten. [/a] sound
veldwerker [v=260] wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. kan dat? [/v] sound
informant [a] nee dat kan niet. wie denk je ... [/a] sound
veldwerker [v=265] en hoe denk je hoe ze het oplost hebben? [/v] sound
informant [a] hoe denk je dat ze het oplost hebben. [/a] sound
veldwerker [v] dan zegt u dat. hoe denk je dat ze het oplost hebben. maar als je in plaats van dat hoe zegt? hoe denk je hoe ze het oplost hebben? [/v] sound
informant [a] ja dat kan ook wel weer. ik vind dat moeilijk hoor. [/a] sound
veldwerker [v] maar zou u em zelf zo zeggen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ik denk dat wij dan zeggen van hoe denk je hoe dat ze het opgelost hebben. [/a] tagging sound
informant [a] ja hoe dat ze het oplost hebben. [/a] sound
veldwerker [v] maar niet met twee keer hoe? [/v] sound
hulpinterviewer [a] kan wel. [/a] sound
veldwerker [v=329] ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. kan dat? [/v] sound
informant [a] nee der moet wel een pauze. ik geloof ... deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/a] sound
veldwerker [v] maar niet achter mekaar? [/v] sound
informant [a] nee dan moet er een kommatje. [/a] sound
veldwerker [v] of dan moet je het met dat doen. ik geloof dat ze deze jongen ... [/v] sound
informant [a] ja. ik geloof dat ze ... [/a] sound
veldwerker [v=297] zou hij dat daan kund hebben. kan dat nou voorkomen of niet? zou hij dat daan kund hebben? [/v] sound
informant [a] zol hij dat daan kund hebben. nee. [/a] sound
veldwerker [v=296] zou hij dat daan hebben kund? [/v] sound
informant [a] nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] kunnen hebben daan dat is het beste. [/a] tagging sound
veldwerker [v=352] ik wet dat hij hen zwemmen gaan is. [/v] tagging sound
informant [a] ik denk dat hij hen zwemmen gaan is. ja dat kan wel. [/a] sound
veldwerker [v=352] ik denk dat hij zwemmen gaan is. kan dat? [/v] sound
informant [a] zwemmen gaan is. jawel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] ik denk dat hij zwemmen gaan is. dat hij hen zwemmen gaan is. [/a] sound
hulpinterviewer [a] maar of het in het dialect voorkomt. wij zeggen dat niet dan. wij zeggen gewoon is gaan zwemmen. [/a] sound
veldwerker [v=157] Jan wet dat hij voor drie uur de wagen moet maakt hebben. moet maakt hebben. kan dat? [/v] sound
veldwerker [v] maar niet moet maakt hebben? [/v] sound
informant [a] moet maakt hebben nee. [/a] sound
veldwerker [v] bent u het daarmee eens? [/v] sound
hulpinterviewer [a] ja daar ben ik mee eens. [/a] sound
veldwerker [v=000] hoe zeg je in het dialect. ik ga naar de bakker. [/v] sound
informant [a] ik ga naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] jij gaat naar de bakker. [/v] sound
informant [a] je goat maar even naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] hij gaat naar de bakker. [/v] sound
informant [a] hie giet naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan gaat naar de bakker. [/v] sound
informant [a] Jan giet naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] wij gaan naar de bakker. [/v] sound
informant [a] wij gaan naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] jullie gaan naar de bakker. [/v] sound
informant [a] jullie gaat naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zij gaan naar de bakker. [/v] sound
informant [a] zij gaan naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] morgen ga ik naar de bakker. [/v] sound
informant [a] morgen ga ik naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] morgen ga jij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] morgen ga jij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] morgen gaat hij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] morgen gaat hij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] niet giet? [/v] sound
informant [a] kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [a] kan ook giet ook ja. [/a] sound
veldwerker [v] morgen gaat Jan naar de bakker. [/v] sound
informant [a] morgen giet Jan naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] morgen gaan wij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] morgen gaan wij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] morgen gaan jullie naar de bakker. [/v] sound
informant [a] morgen gaan jullie naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en is het niet gaat? morgen gaat jullie naar de bakker. [/v] sound
informant [a] nee nee. [/a] sound
veldwerker [v] en morgen gaan zij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] morgen gaan ze naar de bakker. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] zullie. [/a] sound
veldwerker [v] gisteren ging ik naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gung. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en gisteren ging jij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gisteren gung jij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren ging hij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gisteren gung hij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en ging Jan naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gisteren gung Jan naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren gingen wij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gisteren gungen wij naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] gisteren gingen jullie naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gisteren gingen jullie naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] en gisteren gingen zij naar de bakker. [/v] sound
informant [a] gisteren gingen zullie naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] ik ging naar de bakker. [/v] sound
informant [a] ik gung naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] jij ging naar de bakker. [/v] sound
informant [a] jij gung naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] hij ging naar de bakker. [/v] sound
informant [a] hij ging naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Jan ging naar de bakker. [/v] sound
informant [a] Jan ging naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] wij gingen naar de bakker. [/v] sound
informant [a] wij gungen naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] jullie gingen naar de bakker. [/v] sound
informant [a] jullie gungen naar de bakker. [/a] tagging sound
veldwerker [v] zij gingen naar de bakker. [/v] sound
informant [a] zij gungen naar de bakker. [/a] [/n] tagging sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
188 Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
189 Het was aardig van Jan om te komen werken Peilen naar variatie in 1. aanwezigheid en vorm voegwoord 'om' 2. aanwezigheid en positie van 'te'. Varianten van hulpinterviewer opnemen als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
vorm: hat was aardig van Jan te komen werken
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: zich de handen gewassen
339 Niemand mag het zien, dus ik vind dat jij het ook niet mag zien Volgorde die hulpinterviewer niet gebruikt, in laten spreken als 'komt voor' en dan alleen het laatste deel:; 'Ik vind dat jij het ook niet zien mag/mag zien.' komt voor : j
vorm: mag zien
opmerking: zien mag kan niet
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : j
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
495 Ik denk dat je veel zou moeten weg gooien Als gegeven volgorde niet voorkomt, volgorde aanpassen:; -'weg zou gooien moeten'; -'zou weggooien moeten'; -'weggooien moeten zou'; -'weggooien zou moeten' komt voor : j
vorm: weg zou moeten gooien
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. komt voor : j
vorm: zelfs hie kan dat niet oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) komt voor : j
vorm: we
zin: meug'n we wel weten of zij ook vraagd bint
opmerking: Comm.: vol pronomen ontbreekt.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weet je
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
vorm: bint
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
vorm: hun
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. komt voor : j
vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : j
vorm: bij mekaar
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : n
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM komt voor : n
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
vorm: az ze denke dat ze moeten gaan dan gaan ze maar
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: az ze denke dat ze moeten gaan dan gaan ze maar
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: az we heuren da we moeten gaan dan gaan we
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: az we heuren da we moeten gaan dan gaan we
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan ga ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az je gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ga je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : n
vorm: aj gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. komt voor : n
vorm: ga je
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: azze giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giete
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az het giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan giet et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az we gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaan we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az jullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaan jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: az ze gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: dan gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: ga direct vort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ik vort gung
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung jij ook vort
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jij gung
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ik nie
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen je gung
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gunge ook
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen hie gung
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toene gung
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung je ook
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ze gung
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung het nie
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen et gung
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gung ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: toen wij gung'n
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
vorm: gung'n jullie ook
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen jullie vort gungen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gungen wij niet
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: toen ze gung'n
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM komt voor : j
vorm: gungen ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
opmerking: Vorm?
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zichzelf
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
opmerking: Vorm?