SAND-data Staphorst (F087p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Staphorst

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F087p[/k][h]225[/h][i]224[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik zei nog tegen haar ik denk hij is weg?[/v] sound
informant [a=j] Dat kan ik zeg nog tege um ik denke hij is weg.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming?[/v] sound
informant [a] De koeien van marie benne allemale verdronken bj de overstrominge.[/a] sound
informant [a] De koeien van marie bent allemale verdronken bij de overstroming.[/a] sound
informant [a=n] Marie al haar koeien nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig?[/v] sound
informant [a] Ik zegge nog tegen um ik gelove dasse deze jongen allemaal wel aardig vindt.[/a] sound
informant [a=j] Ik zei nog tegen haar ik gelove deze jongen vindt ze allemale wel aardig da kan ook ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=331] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer ik heb heel wat lopen gedaan?[/v] sound
informant [a] Ik heb heel wat af elope.[/a] sound
informant [a=j] Ik heb heel wat lopen edane dat kan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer marie vraagt wil je nog koffie jan jan antwoordt ja'k?[/v] sound
informant [a=n] Marie vraag wil je nog koffiejan jan zeg ja ik maar ja'k dat weet ik niet.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer marie vraag hebben ze gegete jan antwoordt jaanze?[/v] sound
informant [a=n] Marie vraag heb ze geeten jan antwoordt of jan zeg.[/a] tagging sound
informant [a] Ja dat heb ze.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit te stoofperen schillen?[/v] sound
informant [a] Marie zit de stoofpeern te schillen.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Zo niet?[/v] sound
informant [a=n] Zo niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal marie zit stoofperen en schillen?[/v] sound
informant [a=n] Stoofpeern en schillen nee.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Margje zit stoofperen aan t schiln.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Marie is stoofperen aan t schillen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=029] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] vertel mij eens wie as sij had kunn roepm.[/a] tagging sound
informant [a=j] Vertel mij eens wie of zij had kunn roepm ja ja dat kan volgens mij wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer vertel mij eens wie of zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] Vertel mij eens wie assij roepm kund vertel mij eens wie assij roepm kunn.[/a] Geen antwoord op de vraag hoe gebruikelijk de zin is de informant vertaalt met ingebedde werkwoordsverplaatsing. Verder lijkt het erop of de informant zowel vertaalt met ipp als met de afwezigheide van ipp. tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw sound
hulpinterviewer dialect vertaal zou hij dat gedaan hebben gekund?[/v] sound
informant [a] Zol hij dat edane kunnen hebm.[/a] Geen antwoord op de komt vor vraag. sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer vertaal zou hij dat gedaan gekund hebben?[/v] sound
informant [a=n] Nee zou hij dat gedaan kunnen hebben.[/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer vertaal zou hij dat doen gekund hebben?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
informant [a] Zol hij dat edan ekund hebben.[/a] De informant vertaalt met de volgorde uit vraag 297. sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik weet dat ij is gaan zwem?[/v] sound
informant [a]Ik weet dat ze heen zwemmen egaan is.[/a] Informant maakt gebruik van de heen zwemmen gegaan is constructie. sound
informant [a=n] Maar zo niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik weet dat hij gaan zwem is?[/v] sound
informant [a=n] Nou dat zeggen we niet ik weet dattie heen zwemm egaan is.[/a]

dat ie
sound
informant [a=n]Nee ik weet dat hij gaan zwemmen is nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect ik weet dat hij zwemm is gaan?[/v] sound
informant [a=n]Nee ik weet dat hij heen zwemm egaan is.[/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deze zin voor in uw dialect hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect sound
hulpinterviewer ik weet dat hij zwemm egaan is?[/v] sound
informant [a=n] Nee is ook weer hetzelfde ik weet dat ij heen zwemm egaan is allemaal dezelfde antwoorden.[/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Komt deze zin voor in uw dialect een sound
hulpinterviewer ik denke dat ij vele weg zult mutn gooin?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Twee ik denke dat ij vele zult weg mutten gooin?[/v] sound
informant [a=n] Niet zo nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v]Drei ik denke dat ij veule zult mutn weg gooin?[/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat kan wel.[/a] sound
hulpinterviewer [a] Twee in ieder geval nie.[/a] sound
informant [a] Maar die laatste volgens mij wel. [/a] sound
informant [a] Maar die eerst is de meest gebruikelijke dacht ik ik denke dat ij veule weg zult mutn gooin.[/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deze zin voor in uw dialect ik vinne dat iederene mut kunn zwem?[/v] tagging sound
informant [a=j] Die kan wel ja.[/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deze zin voor in uw dialect ik vinne dat iederene mut zwem kun?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deze zin voor in uw dialect ik vinne dat iederene kun zwem mut?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deze zin voor in uw dialect ik vinne dat iederene zwem kun mut?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deze zin voor in uw dialect ik vinne dat iederene zwemm mut kun?[/v] sound
informant [a=n] nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deze zin voor in uw dialect ik weet dat jan morgen wil brood eetn?[/v] sound
informant [a=n]Ik weet dat jan morgen wil stoeten eetn nee nee.[/a] sound
hulpinterviewer [a]Ik weet dat jan morgen stoet eetn wil.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Wil stoet eetn of stoet eetn wil?[/v] sound
informant [a] Stoet eetn wil.[/a] sound
veldwerker [v] En die andere niet?[/v] sound
informant [a=n] Nee de stoeten must veur de wil.[/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deze zin voor in uw dialectboekn hef jan dreie?[/v] sound
informant [a=n] Nee jan hef drei boekn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer jan weet dat hij veur drei uur de wagen mot hebn emaakt?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer jan weet dat hij veur drei uur de wagen mut emaakt hebben?[/v] tagging sound
informant [a=j] Et kan wel maar nee niet gebruikelijk.[/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deze zin voor in uw dialect jan weet dat hij veur drei uur de wagen emaakt mot hebn?[/v] tagging sound
informant [a=j] Dat is em.[/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer jan weet dat hij veur drei uur de wagen emaakt hem mut?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=227]Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer margjen vraagt hij slaap jan antwoordt hij dot?[/v] sound
informant [a=n] Nee is niet goed nee niet goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=228]Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer margjen vraag hij slaap jan antwoordt t dot?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer margjen vraag slaap hij jan antwoordt hij dot sound
informant [a=j] Slaap hij ja ie dot ja wordt niet zo vaak ezegd he.[/a] Ik denk dat de informant denkt dat hij dot betekent hij dut en niet hij doet. tagging sound
informant [a] Margjen vraag slaap hij ja ie slaap.[/a] sound
hulpinterviewer [v=245]Komt deze zin voor in uw dialect een de lampe dot niet meer brande?[/v] sound
informant [a=n] Nee komt nie veur.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Twee de kinder doet hier niet voetbaln?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v] Drei brandn dot de lampe niet meer?[/v] sound
informant [a=n] Ook niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=246]Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer dot margjen elleken avond dansen?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer doe het brood even snijdn?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer ik doe wel even de koppies af wassen?[/v] sound
informant [a=n] Nee ik wasse wel even de koppies af.[/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deze zin voor in uw dialect dit denk ik nie aan?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deze zin voor in uw dialect die rare jongen ben ik mit naar de markt eweest?[/v] tagging sound
informant [a=j] Nou da klinkt nie zo raar dan kan wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=328]Komt deze zin voor in uw dialect jan vindt dat ie mut zulke dingen niet geloovm?[/v] tagging sound
informant [a=j] Da kan wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=387]Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer margjen vraag wanneer zou de wereldvrede komen jan antwoordt nooit nie?[/v] tagging sound
informant [a=j] Nee maar die zin die kan wel.[/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deze zin voor in uw dialect hij hef de bal egooid in de mande[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer marjgen vraag zal ik kookn jan antwoordt det doe maar?[/v] sound
informant [a=n] Nee doet dat maar zo niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer det boek beloof mij det ie nooit meer zult verstoppen?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer wat zeg mij dat ie ekocht hebt?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deze zin voor in uw dialect margjen zei dat ie peter een boek hebt probeerd te verkoopn?[/v] sound
informant [a=n] Nou ik dacht het niet.[/a] sound
informant [a] Probeert hebt een boek te verkoopn.[/a] sound
informant [a=n] dat piet een boek hebt probeert te verkoopn dat is volgens mij loopt dat niet goed.[/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer willem dacht dat ik anneke had probeerd een cadeau te geevn?[/v] sound
informant [a=n]Nou dit loopt toch niet goed zo.[/a] sound
informant [a]Wim dacht dat ik probeerd had aan anneke een cadeau te geven dat wel maar dit niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deze zin voor in uw dialect sound
hulpinterviewer karel weet dat ie hebt probeerd margjen een boek ter verkoopn?[/v] sound
informant [a=n]Nee.[/a] sound
veldwerker [n] sound
veldwerker [v=044] Komt voor deze schoenen lopen mij gemakkelijk?[/v] sound
informant [a=j] Die lopen mij gemakkelijk ja want anders kan het de voeten van een ander zijn.[/a] tagging sound
veldwerker [v=047] Vertaal die aardappels schillen niet gemakkelijk?[/v] sound
informant [a]Die aardappels schilt niet gemakkelijk.[/a] tagging sound
veldwerker [v=047] Vertaal schillen die aardappesl niet gemakkelijk?[/v] sound
informant [a] Schelt die aardappels niet makkelijk.[/a] sound
veldwerker [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a]Assie zo losbandig leeft dan leef je uh dan leefie niet zo lang as ikke.[/a]

as ie leef ie
tagging sound
veldwerker [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moeten roepen?[/v] sound
informant [a] Ik denke dat ij em roepen moet.[/a] sound
veldwerker [v=198] Vertaal hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant [a]ij kan staan zeurn dat kan ja zeker.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komt voor hij kan staan te zeuren?[/v] sound
informant [a=n] Hij kan staan te zeurn nee.[/a] sound
veldwerker [v=217] Vertaal je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij[/v] sound
informant [a]je gelooft zeker niet dat hij sterker is as ie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=220] Komt voor jullie geloven dat hun armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a=n]Hun nee dat gebruiken wie niet.[/a] sound
veldwerker [v=259] Vertaal wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a] Nou dat is volgens mij hetzelfde die as geld hef en wie geld hef.[/a] sound
veldwerker [v] Komt voor wie as geld heeft?[/v] sound
informant [a] Wie as ged hef ja dat kan ook.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Wat is het woord je as?[/v] sound
informant [a] Degene die wie als.[/a] sound
veldwerker [v=339] Komt voor ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Niemand mag het zien dus ik vinde dat ie het ook niet mag zien da kan wel.[/a] tagging sound
veldwerker [v=372] Komt voor dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld[/v] sound
informant [a=n] De man die ik denke nee nee dat klink bij ons niet goed.[/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Komt voor dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a=n] Nee dat is de man die ik denke nee dat klopt nie.[/a] tagging sound
veldwerker [v=403] Vertaal het lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Et liekt wel det er een in de tuin stiet.[/a] tagging sound
veldwerker [v] Komt voor het lijkt wel aster een in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Nou dat kan allebei.[/a] sound
veldwerker [v] En het lijkt wel of er een in de tuin staat?[/v] tagging sound
informant [a=j] Zou ook kunnen misschien.[/a] sound
informant [a] Het gebruikelijkste is de zin met dat.[/a] sound
veldwerker [v=260] Komt voor wat denk je die as ik in de stad tegen gekomen ben[/v] sound
informant [a=n] Dacht et niet.[/a] Verderop geeft de informant echter aan dat deze zin wel voorkomt. sound
veldwerker [v] En wie denk je die as ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a] Wat denkie die ik in de stad ontmoet hebbe ja hoor dat kan wel.[/a] tagging sound
veldwerker [v=353] Komt voor wil je nog koffie jan ja ik?[/v] sound
informant [a=n] Dat zeggen we niet nee.[/a] tagging sound
veldwerker [v=028] Komt voor vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a] Vertel mij eens wie a sij roepn kon.[/a] tagging sound
informant [a=n] Vertel mij eens wie dat zij had kun roepn nee ik dacht het niet.[/a] tagging sound
informant [a] Vertel mij eens wie zij had kun roepn maar dat dat wou ik weg hebben eigenlijk.[/a] sound
veldwerker [v=029] En met of?[/v] sound
informant [a=n] Kijk in dit of wie zij had kunen roepn maar dat of dat wou ik eigenlijk ook weer weg hebben.[/a] sound
veldwerker [v] En wie as zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=j] Wie als zij had kunnen roepen dat klinkt wel beter.[/a] tagging sound
veldwerker [v=030] Komt voor vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen?[/v] sound
informant [a=n] Vertel mij eens wie of dat zij nee.[/a] sound
veldwerker [v=347] Vertaal ik weet dat hij het heeft willen verkopen?[/v] sound
informant [a] Ik weet dat ij het verkoopm wol. sound
veldwerker [v=245] Komt voor branden doet de lamp niet meer?[/v] sound
informant [a=n] De lampe brandt nie meer maar dan komt de lampe voorop.[/a] sound
veldwerker [v=885] Vertaal ik ga?[/v] sound
informant [a] Ik goa.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Vertaal jij gaat?[/v] sound
informant [a]Ie goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En hij gaat?[/v] sound
informant [a] Hij giet.[/a] Deze zin betekent zowel hij gaat als zij gaat. tagging sound
veldwerker [v=885] Vertaal het gaat?[/v] sound
informant [a] Het giet.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En wij gaan?[/v] sound
informant [a] Wij goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En jullie gaat?[/v] sound
informant [a] Jullie goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En zij gaan?[/v] sound
informant [a] Zij goat.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Vertaal ga ik?[/v] sound
informant [a] Goa ik.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En ga jij?[/v] sound
informant [a] Morgen goar ie naar meppel.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] Morgen gaat hij naarmeppel?[/v] sound
informant Wat moe je in hebbe wat moe je in hebbe melk. De informanten gebruiken hier geen er pronomen sound
informant [a] Morgen giet hij naar meppel.[/a] Betekent zowel morgen gaat hij naar meppel als morgen gaat zij naar meppel. tagging sound
veldwerker [v=885] En morgen gaat het naar meppel?[/v] Komt geen vertaling. tagging sound
veldwerker [v=885] Morgen gaan wij naar meppel?[/v] sound
informant [a] Goare wij.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En gaan jullie?[/v] sound
informant [a] Morgen goarie ook noar meppel.[/a] tagging sound
veldwerker [v=885] En gaan zij naar meppel?[/v] sound
hulpinterviewer [a]Morgen goat sie naar meppel.[/a] tagging sound
veldwerker [/n] sound
commentaar[meta][k]F087p[/k][h]225[/h][i]225[/i][vw]mk[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal een ze weet niet dat marie gisteren gestorven is?[/v] sound
informant [a]Zie weet niet dat marie gisteren estorbe is.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee ze weet niet dat marie gisteren is gestorven?[/v] sound
informant [a=n]Ze weet niet dat marie gisteren is estorve estorve is zegge wij dan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal niemand heeft dat ooit gewild of gekund?[/v] sound
informant [a]Dat hef gien ene ooit ewild en ook niet ekund.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal jan had het hele brood wel willen op eten?[/v] sound
informant [a]Jan hadde de hele stoeten wel op willen eten.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal vertel maar niet wie zij had kunnen roepe?[/v] sound
informant [a]Vertel maar niet wie zee had ja had kunn roepm.[/a] tagging sound
informant [a]Vertel maar niet wie assee had kunn roepm ja dat klopt wel.[/a]

a see
Gebruik van wie gevolgd door a. tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal jan schaamt zich voor dat verhaal?[/v] sound
informant [a]Jan schaamt em veur da verhaal.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038]Vertaal de timmerman heeft geen spijkers bij zich?[/v] sound
informant [a]De timmerman hef gien spijkers bij um.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal erik liet mij voor zich werken?[/v] sound
informant [a] Erik liet mij veur um werken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal johanna liet zich mee drijven op de golven?[/v] sound
informant [a]johanna leut zich op de golven mee drievm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v]Johanna leut zuch of leut hum op de golvm mit drievm?[/v] sound
hulpinterviewer Zij zegge wij hier niet het is altijd hij. sound
informant [a]Johanna leut um op de golvm mee drijvm ja da's misschien beter ja.[/a] tagging sound
informant [a] Zich was niet helemaal gans verkeerd maar dit is wel uh.[/a] sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel?[/v] sound
informant [a]Toon bekeek umzelluf in de spiegel.[/a] Er wordt niet gevraagd of zichzelf voor kan komen. tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal jan heeft in twee minuten een biertje gedronken?[/v] sound
informant [a]Jan hef in twee minuutn een biertje edronkn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal deze schoenen lopen gemakkelijk?[/v] sound
informant [a] Deze schoene loopt gemakkelijk.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal eduard kent zichzelf goed[/v] sound
informant [a] Eduard kent emzelf goed.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal een sound
hulpinterviewer jan heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan?[/v] sound
informant [a] jan hef hoord dat er fotos van emzelluf in de etalage staat [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee jan heeft gehoord dat er foto's van hem zellef in de etalage staan?[/v] sound
informant [a=j] jan hef hoord dat er fotos van hemzellef in de etalage staat [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal die aardappelen schillen niet gemakkelijk?[/v] sound
informant [a] Die aardappels schilt niet gemakkelijk.[/a] sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal de sneeuw smelt in de zon?[/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt uh smalt in de zonne.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen?[/v] sound
informant [a] Ak zuinig leve dan leve ik net zoals mien ouders wilt.[/a]

a k
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader?[/v] sound
informant [a] Assie nog drie jaar leeft dan leeftie langer as sien vader.[/a]

as ie leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal als zij zo gevaarlijk leeft leef se niet lang meer?[/v] sound
informant [a] Assie zo gevaarlijk leeft dan leefse nie lange meer dan leeft hij niet lange meer.[/a]

as sie leef se
Gebruik van hij voor derde persoon vrouwelijk enkelvoud. tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog[/v] sound
informant [a] Assie noe nog leeft dan leeftie morgen ook nog.[/a]

as ie leeft ie
De informant vertaalt met ie in plaats van met het. tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik?[/v] sound
informant [a] As ie met mekaar zo losbandig leeft dan leef ie niet zo lang as ikke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal als ze voor hun werk leven dan leve ze niet voor hun kinderen?[/v] sound
informant [a] Asse veur heur werk leeft dan leefse niet veur heur kinder.[/a]

as se leef se
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal als rudy nog leeft dan leeft leo ook nog?[/v] sound
informant [a] As rudy nog leeft dan leeft leo oo nog.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal als je gezond leeft dan leef je langer?[/v] sound
informant [a] Aje gezond leeft dan leefie langer.[/a]

a je leef ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal sound
hulpinterviewer als er zo weinig mense van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek?[/v] sound
informant [a] Aster zo weinig mense van de landbouw leeft dan leefter veule mensen van de fabriek.[/a]

as ter leef ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal als pieter en liesje in het paradijs leve dan leven rosa en frans in de hel?[/v] sound
informant [a] As pieter en elsje in t paradijs leeft tagging sound
informant dan leeft rosa en frans in de hel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal een als we sober leve leve we gelukkig sound
informant [a] As wie sober leeft dan leve wie gelukkig.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee als we armoedig leve leven we ongelukkig[/v] sound
informant [a] Asse we armoedig leeft da leve wie ongelukkig.[/a] Voegwoordvervoeging op als bij eerste persoon meervoud. sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal leef wat gezonder jan[/v] sound
informant [a] Je mo wat gezonder leve jan.[/a] tagging sound
informant [a] Leeft wat gezonder jan.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal leef wat minder bekrompen kinderen?[/v] sound
informant [a] Leeft wat minder bekrompen kinder.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal ik denk dat marie hem zal moete roepe?[/v] sound
informant [a] Ik denke dat marie em roepe mot. sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen?[/v] sound
informant [a] Hejje genoeg mense omt hooi vant land te haaln.[/a]

he je om t van t
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal het was aardig van jan om te kome werken?[/v] sound
informant [a] Et was aardig van jan um te koomn werken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal deze ton is zwaar om te dragen?[/v] sound
informant [a] Deze tonne die is zwaar um te draagn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal hij kan staan zeuren?[/v] sound
informant [a] Hij staan zeurn.[/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal hij staat te zeuren?[/v] sound
informant [a] Hij stiet te zeurn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal toen wij aankwamen regende het?[/v] sound
informant [a] Toen wij der aan kwaamn toen regende et.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal k geloof dat ik groter ben als hij?[/v] sound
informant [a] Ik gelove dat ik groter ben as hij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik?[/v] sound
informant [a] Zie gelooft dat ie eerder thuis bent as ikke.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij?[/v] sound
informant [a] Je gelooft zeker niet as ij sterker is as ij.[/a] Vertaling is net letterlijk genoeg. sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal ze geloven dat wij rijker zijn als zij?[/v] sound
informant [a] Zij gelooft dat wij rijker bent as sij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] vertaal we gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij?[/v] sound
informant [a] Wie gelooft dat ie niet zo slim bint asse wij.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal een jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a] Ie gelooft zeker niet dat zie armer bin as ie.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee jullie gelove jammer genoeg niet dat hun armer zijn als jullie?[/v] sound
informant [a] Ie geleuft jammer genoeg niet det zij armer bint as ie.[/a] Geen antwoord op de vraag of hun voorkomt in het dialect tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal u gelooft dat lisa even mooi is als anna?[/v] sound
informant [a] Ie gelooft dat lisa net zo mooi is als anna.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal hij gelooft dat louis en jan sterker zijn als geert en peter sound
informant [a] IJ gelooft dat louis en jan sterker bint as gert en peter.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal de jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a] De jongen zien moeder die as gisteren etrouwd is die staat achter mij.[/a] Gebruik van die as. sound
hulpinterviewer [v=249] Komt voor de jongen wie zien moeder gisteren etrouwd is stond achter mij?[/v] sound
informant [a=j] De jongen wie zien moeder gisteren etrouwd is hertrouwd is.[/a] tagging sound
informant [a] De moer van die jongen zo moe je het eigenlijk hier vertalen.[/a] sound
hulpinterviewer [a] De jongen wie zien moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij.[/a] sound
informant [a=j] Da kan de jongen wie zien moeder.[/a] sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal de bank waarop zij zaten was pas geverfd?[/v] sound
informant [a] De bank waar zij op zaten die was pas everfd.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt voor de bank waarop ze zaten die was pas everfd?[/v] sound
informant [a] de bank waar zee op zaten was pas everfd.[/a] sound
informant [a=j] Waar op ze zaten waar zee op zaten.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dat kan alle twee.[/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal een wie geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a] Die as geld hef moet mij maar wat geevm.[/a] Gebruik van die as. tagging sound
hulpinterviewer [v] Twee die geld heeft moet mij maar wat geven?[/v] sound
informant [a] Die as geld heef mot mij maar wat geevm.[/a] Die as. sound
informant [a=j] Wie geld heef en die as geld heef mot mij maar wat geevm.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal hij heeft zijn handen gewassen?[/v] sound
informant [a] Hie hef zien handen ewassen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal hij heeft zijn hemd gewassen?[/v] sound
informant [a] IJ heef zien hemd ewassen.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal hij heeft zijn been gebroken?[/v] sound
informant [a] IJ hef zien been ebroken.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal marie trok de dekens naar zich toe?[/v] sound
informant [a] Marie trok de dekens naar um toe.[/a] Gebruik van hem bij een vrouwennaam. tagging sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien?[/v] sound
informant [a] Gien ene mag het zien dus ik vinde dat ie dat ook niet zien mag.[/a] Informant vertaalt met zien mag en niet met de aangeboden mag zien. tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal dat is de man die ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die asse roepm het.[/a]

as se
Gebruik van die as tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal dat is de man die het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is de man die as het verhaal verteld hef.[/a] Gebruik van die as. tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld?[/v] sound
informant [a] Dat is denk ik de man die as het verhaal verteld hef.[/a] Geen letterlijke vertaling. tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben?[/v] sound
informant [a] Ik denk dat dat de man is die asse roepen hebt.[/a]

as se
Geen letterlijke vertaling. tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal t schijnt dat ze niet mag eten?[/v] sound
informant [a] Et schient dat ze niks mag eetn.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal et lijkt wel of er iemand in de tuin staat?[/v] sound
informant [a] Et liekt wel aster een in de tuin stiet.[/a]

as t er
Gebruik van as ipv of. tagging sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal wat voor boeken heb je gekocht?[/v] sound
informant [a] Wat veur boeken hei je kocht.[/a] sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal wie heeft je op de kermis gezien?[/v] sound
informant [a] Wie hef oe op de kermis eziene.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Plaatje Margje en Peter wijst naar?[/v] sound
informant [a] Naar mekaar.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Plaatje jan wast?[/v] sound
informant [a] Jan wast em zellef.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Plaatje jan zag een slange naast?[/v] sound
informant [a] Naast em op de bank.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal gisteren wandeldiede door het park?[/v] sound
informant [a=n] Wandeldiede gisteren wandelde ij deur het park maar wandeldiede.[/a] tagging sound
informant [a] Gisteren leup ie deur het park.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer er wil niemand niet danse?[/v] sound
informant [a] Der is der geen ene die as nie danse wil.[/a] sound
informant [a=n] Der wil der geen ene niet dansen maar dat betekent dat iederene wil dansen.[/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet?[/v] sound
informant [a=n] Ze wil ook niet zingn maar maar niet zingn ook niet dat kennen wij niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deze zin voor in uw dialect vertaaleddy moet kunnen vroeg op staan?[/v] sound
informant [a=n] Nee vroeg kunnen op staan wel maar kunnen vroeg op staan niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hij wil geen soep niet meer eten niet?[/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
informant [a] Hij wil geen soep meer eten dat kan wel maar hij wil geen soep niet meer eten niet nee dat niet.[/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal zitten hier nergens geen muizen?[/v] sound
informant [a=j] Zitte hier nerreges geen muize ja dat kan wel.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal iedereen is geen vakman?[/v] sound
informant [a=j] ja iedereen is geen vakman dat kan ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deze zin voor in uw dialect vertaalhij heeft overal geen vrienden?[/v] sound
informant [a=j] Hij heef overal geen vriendn ja.[/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=j] Wat denkie die as ik in de stad ontmoet hebbe.[/a]

denk ie
Partiele wh verplaatsing met die in plaats van wie. tagging sound
hulpinterviewer [a] Wat denkie wie ak in de stad tegen kwame.[/a]

denk ie a k
Gebruik van wie a. sound
informant [a] Wat denkie wie ik in de stad tegen koomn binne.[/a]

denk ie
sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal sound
hulpinterviewer wat denken jullie hoe ze het hebbe op gelost?[/v] sound
informant [a=j] Wat denkie oe ze dat op elost hebt.[/a]

denk ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb?[/v] sound
informant [a=n] Volgens mie nie.[/a] sound
informant [a] Wie denkie dat ik in de stad tegen koom binne.[/a] sound
informant [a=j] Wie denkie wie ik in de stad tegen koom binne.[/a]

denk ie
tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Wie denkie wie ak in de stad tegen koom wie denkie wie ik in de stad tegen koom binne.[/a]

denk ie a k denk ie
sound
hulpinterviewer [v=265] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal hoe denk je hoe ze het hebben op gelost?[/v] sound
informant [a] Hoe denkie dasse dat op elost hebt.[/a]

denk ie da se
sound
informant [a=j] Ja dat kan ook hoe denkie hoe ze dat hebt op elost.[/a]

denk ie
sound
informant [a=j] Hoe denkie hoe ze dat op elost hebt.[/a]

denk ie
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik heb geen zin en voeren de koeien?[/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik heb geen zin om de koeien te voeren.[/a] sound
informant [a=n] Maar geen en voeren de koeien.[/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal ik denk hij weg is?[/v] sound
informant [a] Ik denke dattie weg is.[/a]

dat ie
sound
informant [a=n] Ik denk hij weg is maar zo niet ik denke dattie weg is.[/a] sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jongen zien moer die as
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jongen die zien,
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jongen wie zien
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar asse
opmerking: *daarop (asse); *waarop asse
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waarop
opmerking: *daarop (asse); *waarop asse
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: daar asse
opmerking: *daarop (asse); *waarop asse
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: zich de handen
opmerking: *zich zijn handen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hee
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wie
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weje
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: t is net aster een
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: aj weet aj gezond leeft leevie
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). komt voor : n
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: assiedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: assen
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : j
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. komt voor : n
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: assek ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gak
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ajje gaat
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaj
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: asu gaat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gadu
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ashij giet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: giethij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse giet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gietse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asset giet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gietet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: asse we gaat
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga wij
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: aj gaat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaje
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as se gaat
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen as ik gonk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonkhij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen as ie gong
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen as ie gong
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toenas hij gongk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk u
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen as sij gongk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonket
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen as ik
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen asset gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongse
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: toen wij gong
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gong jullie
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen as jullie gong
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ze gongn
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. vorm: wie
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. vorm: wie as
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die asse
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : n
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : n
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
vorm: gooit
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
vorm: brengt
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: em
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: em