[v=029] hoe gebruikelijk is deze zin in uw dialect