SAND-data Wolvega (F042p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
035 (x01a) Jan herinnert zich dat verhaal wel (inf. 07838) vertaling: Jan herinnert zich dat verhaal wel
opm.: reflexief: zich
036 (x01b) Marie en Piet wijzen naar ... (inf. 07838) vertaling: Marie en Piet zien mekaar veurde karke
037 (x01c) Toon wast ... (inf. 07838) vertaling: Toon wast zich
opm.: reflexief: zich
038 (x01d) De timmerman heeft geen spijkers bij zich (inf. 07838) vertaling: De timmerman het gien spiekers bij 'm
opm.: reflexief: hem
039 (x01e) Fons zag een slang naast ... (inf. 07838) vertaling: Fons zag een slange noast 'm
opm.: reflexief: hem
040 (x01f) Erik liet mij voor zich werken (inf. 07838) vertaling: Erik leut mij veur 'm warken
opm.: reflexief: hem
041 (x01g) Johanna liet zich meedrijven op de golven (inf. 07838) vertaling: Johanna leut zich mitdrieven op 'e golven
opm.: reflexief: zich
042 (x01h) Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel (inf. 07838) vertaling: Toon bekeek 'm es goed in de spiegel
opm.: reflexief: hem
043 (x01i) Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken (inf. 07838) vertaling: Jan het in twie minuten een biertje dronken
044 (x01j) Deze schoenen lopen gemakkelijk (inf. 07838) vertaling: Disse schoenen loop'n mak'lijk
045 (x01k) Eduard kent zichzelf goed (inf. 07838) vertaling: Eduard kent 'm zelf goed
opm.: reflexief: hemzelf
046 (x01l) Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan (inf. 07838) vertaling: Ward het heurt dat er portretten van 'm zelf in de etalage stoan
opm.: reflexief: hemzelf
047 (x01m) Die aardappelen schillen niet gemakkelijk (inf. 07838) vertaling: die earpels schel'n niet mak'lijk
884 (x01n) Dit glas breekt als het op de grond valt (inf. 07838) vertaling: dit glas breekt as 't op de grond vaalt
000 (x01opm) (inf. 07838) opm. inf.: dit is West-Stellingwerfs
054 (x02b) Al jaren leeft hij van de erfenis van zijn vader (inf. 07838) vertaling: Al joaren leeft he van de arfenis van zien vader
056 (x02c) Deze week leeft zij op water en brood (inf. 07838) vertaling: Disse weke leeft ze op waeter en brood
058 (x02d) Leeft het nog? (inf. 07838) vertaling: Is 't nog in lev'n
060 (x02e) Hoelang leven jullie nu al van die erfenis? (inf. 07838) vertaling: Hoelang lev'n jim nou al van die arfenis?
062 (x02f) In Bretagne leven ze vooral van de visvangst (inf. 07838) vertaling: In Bretagne lev'n ze veural van de visvangst
064 (x02g) Na het eten ga ik slapen (inf. 07838) vertaling: Noa het et'n goa'k ev'n sloap'n
065 (x02h) Zou ik dat wel kunnen doen? (inf. 07838) vertaling: Zol ik dat wel kunn'n doen?
066 (x02i) Hij liet zijn huis afbreken (inf. 07838) vertaling: Hij leut zien huus afbrek'n
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07838) vertaling: Ik weet dat Jan hard moet kunn'n warken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07838) vertaling: Ik weet dat Jan hard moet kunn'n warken
komt voor: j
gebr.: 5
074 (x03a) Ik weet dat Jan hard (moet) (kunnen) (werken) (inf. 07838) vertaling: Ik weet dat Jan hard moet kunn'n warken
komt voor: j
gebr.: 5
076 (x03b) Ik weet dat Jan hard moet werken kunnen (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
078 (x03c) Ik weet dat Jan hard kunnen moet werken (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
079 (x03d) Ik weet dat Jan hard kunnen werken moet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
081 (x03e) Ik weet dat Jan hard werken kunnen moet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
083 (x03f) Ik weet dat Jan hard werken moet kunnen (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
879 (x04(iii)a) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur moet bouwen (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
880 (x04(iii)b) Ik weet dat Jan een nieuwe schuur bouwen moet (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
088 (x04(iii)c) Ik weet dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
089 (x04(iii)d) Ik weet dat Jan bouwen een nieuwe schuur moet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
091 (x04(iv)a) Ik vind dat Marie naar Jef moet bellen (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
092 (x04(iv)b) Ik vind dat Marie naar Jef bellen moet (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
093 (x04(iv)c) Ik vind dat Marie moet naar Jef bellen (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
094 (x04(iv)d) Ik vind dat Marie bellen naar Sjef moet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
095 (x04(ix)a) Jan zei dat Marie naar een bakker moest gaan (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
096 (x04(ix)b) Jan zei dat Marie naar een bakker gaan moest (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
097 (x04(ix)c) Jan zei dat Marie moest naar een bakker gaan (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
098 (x04(ix)d) Jan zei dat Marie gaan naar een bakker moest (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
100 (x04(v)a) Ik weet dat Jan jammer genoeg moet vertrekken (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
101 (x04(v)b) Ik weet dat Jan jammer genoeg vertrekken moet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
102 (x04(v)c) Ik weet dat Jan moet jammer genoeg vertrekken (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
103 (x04(v)d) Ik weet dat Jan vertrekken jammer genoeg moet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
105 (x04(vi)a) Ik weet dat Hans niet mag komen (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
106 (x04(vi)b) Ik weet dat Hans niet komen mag (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
107 (x04(vi)c) Ik weet dat Hans mag niet komen (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
110 (x04(vi)d) Ik weet dat Hans komen niet mag (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
112 (x04(vii)a) Ik weet dat Jan varkens wil kopen (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
113 (x04(vii)b) Ik weet dat Jan varkens kopen wil (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
114 (x04(vii)c) Ik weet dat Jan wil varkens kopen (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
115 (x04(vii)d) Ik weet dat Jan kopen varkens wil (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
117 (x04(viii)a) Ik weet dat Eddy brood wil eten (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
118 (x04(viii)b) Ik weet dat Eddy brood eten wil (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
086 (x04(viii)c) Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
121 (x04(viii)d) Ik weet dat Eddy eten brood wil (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
123 (x04(x)a) Eddy moet vroeg kunnen opstaan (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
124 (x04(x)b) Eddy moet vroeg opstaan kunnen (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
087 (x04(x)c) Eddy moet kunnen vroeg opstaan (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
126 (x04(x)d) Eddy moet opstaan vroeg kunnen (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
128 (x04(xi)a) Ik zei dat Willy de auto moest verkopen (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
129 (x04(xi)b) Ik zei dat Willy de auto verkopen moest (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
130 (x04(xi)c) Ik zei dat Willy moest de auto verkopen (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
131 (x04(xi)d) Ik zei dat Willy verkopen de auto moest (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
133 (x05a) Jan heeft geeneen boek meer (inf. 07838) vertaling: Jan het gien boek meer
134 (x05b) Jan en heeft geen boek meer (inf. 07838) vertaling: Jan het gien boek meer
135 (x05c) Boeken heeft Jan geen (inf. 07838) vertaling: Boeken het Jan niet
136 (x05d) Jan en heeft niet veel geld niet meer (inf. 07838) vertaling: Jan het niet zo vule geld meer
144 (x05e) Er mag niemand spreken niet over dit probleem (inf. 07838) vertaling: Gien iene mag praot'n over dit probleem
139 (x05g) Niemand zegt dat hij komt niet (inf. 07838) vertaling: Gien iene zegt dat 'ie komt
140 (x05h) Zitten hier nergens geen muizen? (inf. 07838) vertaling: Zitt'n hier argens moezen?
141 (x05i) Ik geef niets aan een ander niet (inf. 07838) vertaling: Ik geve niks an een aander
142 (x05j) Niemand wil niet werken niet (inf. 07838) vertaling: Gien iene wil wark'n
143 (x05k) Wij en wisten niet dat hij thuis was (inf. 07838) vertaling: Wij wust'n niet dat ie thuus was
144a (x05l) Ik wist het niet ook niet (inf. 07838) vertaling: Ik wust 't ok niet
145 (x05m) Hij mag met niemand spreken niet over dit probleem (inf. 07838) vertaling: Hij mag mit gien iene praot'n over dit probleem
156 (x06a) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
157 (x06b) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hebben (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
158 (x06c) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben moet gemaakt (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
159 (x06d) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen hebben gemaakt moet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
160 (x06e) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebben (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
161 (x06f) Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebben moet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: omcirkelt alleen ja
162 (x07a) Maries auto is kapot (inf. 07838) vertaling: Maries auto is kapot
164 (x07c) Piets auto is kapot (inf. 07838) vertaling: Piets auto is stokkend
165 (x07d) Piet z'n/se auto is kapot (inf. 07838) vertaling: Piet zien auto is stokkend
169 (x07h) Gisterens krant ligt onder de TV (inf. 07838) vertaling: de kraante van gist'ren ligt onder de TV
170 (x07i) Jan is Karolien en Kristien se/hun broertje (inf. 07838) vertaling: Jan is Karolien en Kristiens breurtien
opm.: genitief -'s
171 (x07j) Die jongens hun fietsen zijn gestolen (inf. 07838) vertaling: die jonges hun fietsen bin steul'n
172 (x07k) Die zussen d'r moeder is op bezoek (inf. 07838) vertaling: Die zuss'n hun moeder komp op bezuuk
173 (x07l) Die auto is Wims (inf. 07838) vertaling: dat is Wim zien auto
174 (x07m) Die fiets is mijns (inf. 07838) vertaling: die fiets is mines
178 (x08a) Hij mag met niemand spreken over dit probleem niet (inf. 07838) vertaling: Hij mag mit gieniene praot'n over dit probleem
179 (x08b) Ik wil niemand niet kwetsen niet (inf. 07838) vertaling: Ik wil gien iene kwetsen
180 (x08c) Het is jammer dat wij komen niet en mogen (inf. 07838) vertaling: Het is jammer dat wij niet komm'n meug'n
181 (x08d) Dat niet en ga ik doen (inf. 07838) vertaling: Dat gao 'k niet doen
182 (x08e) (Heb je hard gewerkt?) Niet heb ik gewerkt (inf. 07838) vertaling: Ik heb niet warkt
183 (x08f) Niet had hij het verteld of Marie begon te huilen (inf. 07838) vertaling: Nog maar pas had hij 't verteld of Marie begon te goel'n
184 (x08g) Gaan haalt die bestelling nu maar op! (inf. 07838) vertaling: Gao die bestelling nou maar ophaelen
185 (x08h) Hij en werkt (inf. 07838) vertaling: Hij warkt niet
186 (x08i) Je weet dat niemand hier binnen mag, dus ik verbied je nog een keer om hier niet te komen (inf. 07838) vertaling: Ik verbied je om hier te komm'n
187 (x08j) Jan verhinderde dat we Marie niet belden (inf. 07838) vertaling: Jan huldt 't tegen dat we Marie beld'n
opm.: pleonastische negatie bij negatief werkwoord: n.v.t.
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07838) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07838) fragment: om (1)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07838) fragment: te (2)
188 (x09a) Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? (inf. 07838) fragment: te (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07838) fragment: (2)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07838) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07838) fragment: om te (1)
189 (x09b) Het was aardig van Jan om te komen werken (inf. 07838) fragment: (2)
190 (x09c) Deze ton is zwaar om te dragen (inf. 07838) fragment: om te (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07838) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07838) fragment: als (1)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07838) fragment: (2)
191 (x09d) ...... je met ons mee wilt ...... moet je nu je jas aan doen (inf. 07838) fragment: (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07838) fragment: te (2)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07838) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07838) fragment: (1)
192 (x09e) We hopen allemaal van op tijd thuis te zijn (inf. 07838) fragment: te (2)
193 (x09f) Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is (inf. 07838) fragment: als (1)
194 (x09g) Ik denk niet dat wij rijker zijn ......... Marie (inf. 07838) fragment: dan (1)
195 (x09h) Jullie hebben meer tijd ......... wij (inf. 07838) fragment: dan (1)
196 (x09i) Wij hebben meer tijd ......... jij (inf. 07838) fragment: dan (1)
197 (x09j) Is Jan even oud als jij? (inf. 07838) fragment: als (1)
199 (x09k) Hij staat te zeuren (inf. 07838) fragment: te (1)
198 (x09l) Hij kan staan zeuren (inf. 07838) fragment: (1)
201 (x09n) Jan zei ......... hij wou meegaan (inf. 07838) fragment: dat (1)
203 (x09p) Ik weet niet of hij komt (inf. 07838) fragment: of (1)
204 (x10a) Ik weet dat jullie op niemand boos zijn (inf. 07838) vertaling: Ik weet dat jim op gien iene kwaod binn'n
205 (x10b) Ik weet dat zij op niets trots is (inf. 07838) vertaling: Ik weet dat zij op niks trots is
206 (x10c) Els denkt dat 't niet gemakkelijk is (inf. 07838) vertaling: Els denkt dat 't niet makk'lijk is
207 (x10d) Ik weet dat ik te laat ben en jij niet (inf. 07838) vertaling: Ik weet dat 'k te laete bin en jo niet
208 (x10e) Je weet toch dat jij moet werken en ik niet (inf. 07838) vertaling: Je wet'n toch da'j wark'n moet en ik niet
opm.: twijfelgeval voegwoordvervoeging 'dat' + 2.ev.
209 (x10f) Iedereen denkt dat wij naar huis gaan en dat zij nog mogen blijven (inf. 07838) vertaling: Iederiene denkt dat wij naor huus gaon en dat zij nog bliev'n meugen
210 (x10g) Het is jammer dat hij komt en dat zij weggaat (inf. 07838) vertaling: Het is jammer dat hij komt en dat zij vot gaot
211 (x10h) Ik denk dat Lisa ziek is (inf. 07838) vertaling: Ik denk dat Lisa niet goed is
213 (x10i) Ik denk dat Pieter en Liesje gaan trouwen (inf. 07838) vertaling: Ik denk dat Pieter en Liesje gaon trouw'n
226 (y01(i)a) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij en doet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: markeert alleen ja
227 (y01(i)b) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: Hij doet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: markeert alleen ja
228 (y01(i)c) Persoon A vraagt: Hij slaapt; persoon B antwoordt: 't Doet (inf. 07838) komt voor: j
230 (y01(ii)a) A: Hij zal niet komen B: Hij en doet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: markeert alleen ja
231 (y01(ii)b) A: Hij zal niet komen B: Hij doet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: markeert alleen ja
232 (y01(ii)c) A: Hij zal niet komen B: 't doet (inf. 07838) komt voor: j
234 (y01(iii)a) A: Slaapt hij? B: Ja, hij doet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: markeert alleen ja
235 (y01(iii)b) A: Slaapt hij? B: Ja, dat doet hij (inf. 07838) komt voor: j
236 (y01(iii)c) A: Slaapt hij? B: Ja, hij en doet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: markeert alleen ja
237 (y01(iii)d) A: Slaapt hij? B: Ja, hij slaapt (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: markeert alleen ja
238 (y01(iii)e) A: Slaapt hij? B: Nee, hij doet niet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: markeert alleen ja
239 (y01(iii)f) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: markeert alleen ja
240 (y01(iii)g) A: Slaapt hij? B: Nee, hij en doet niet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: markeert alleen ja
241 (y01(iii)h) A: Slaapt hij? B: Nee, hij slaapt niet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: markeert alleen ja
242 (y01(iii)i) A: Slaapt hij? B: 't Doet (inf. 07838) komt voor: j
243 (y01(iii)j) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Ie doet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: markeert alleen ja
244 (y01(iii)k) Persoon A vraagt: Slaapt hij?; persoon B antwoordt: Toetoet (inf. 07838) komt voor:
opm.: als nee interpreteren: markeert alleen ja
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 07838) vertaling: de laampe brandt niet meer
komt voor: j
opm.: dav
245 (y01(iv)a) De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen; Branden doet de lamp niet meer (inf. 07838) vertaling: de laampe brandt niet meer
komt voor: j
opm.: dav
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 07838) vertaling: Marie danst elke aov'nd
komt voor: n
246 (y01(iv)b) Doet Marie elke avond dansen? (inf. 07838) vertaling: Marie danst elke aov'nd
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 07838) vertaling: Snie het broad es ev'n
komt voor: n
247 (y01(iv)c) Doe het brood even snijden! (inf. 07838) vertaling: Snie het broad es ev'n
komt voor: n
249 (y02a) De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij (inf. 07838) fragment: waarvan (1)
250 (y02b) De bank waar ze op zaten was pas geverfd. (inf. 07838) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07838) fragment: waar (1)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07838) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07838) fragment: - (2)
251 (y02c) De bank ...... op ...... ze zaten is pas geverfd. (inf. 07838) fragment: waar (1)
253 (y02e) Op zondag gingen we met heel de familie naar zee, wat heel leuk was. (inf. 07838) fragment: wat (1)
254 (y02f) Dat is een man die je nooit in een caf? zult aantreffen (inf. 07838) fragment: die (1)
255 (y02g) In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje (inf. 07838) fragment: waar (1)
256 (y02h) Op de dag dat we aankwamen regende het (inf. 07838) fragment: dat (1)
opm.: twijfelgeval D-woord of voegwoord
258 (y02i) Dat is iets wat ik niet graag doe (inf. 07838) fragment: wat (1)
257 (y02j) Dat is iets wat heel mooi is (inf. 07838) fragment: wat (1)
259 (y02k) Wie geld heeft moet mij maar wat geven (inf. 07838) fragment: Van dat (1)
opm.: waarschijnlijk niet goed gelezen
260 (y03a) Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? (inf. 07838) vertaling: Wie denk je dat 'k in de stad troff'n heb?
263 (y03d) Magda weet niet wie dat wij willen bellen (inf. 07838) vertaling: Magda weet niet dat wij opbell'n will'n
opm.: waarschijnlijk niet goed gelezen, of w-woord ontbreekt
267 (y04a) Hij heeft zijn handen gewassen (inf. 07838) vertaling: Hij het zien haand'n wass'n
268 (y04b) Hij heeft zijn hemd gewassen (inf. 07838) vertaling: Hij het zien hemd wass'n
269 (y04c) Hij heeft een hoed op het hoofd (inf. 07838) vertaling: Hij het een hoed op zien heufd
270 (y04d) Hij heeft een vlek op zijn hemd (inf. 07838) vertaling: Hij het een vlekke op zien hemd
271 (y04e) Hij heeft zijn been gebroken (inf. 07838) vertaling: hij het zien been breuk'n
272 (y04f) Zij heeft zich pijn gedaan (inf. 07838) vertaling: Zij het zich zeer daon
opm.: reflexief: zich
051 (y04h) Luc weet dat er foto's van hemzelf te koop zijn (inf. 07838) vertaling: Luc weet dat er foto's van 'm zelf te koop bin
274 (y04i) Jij herinnert je toch wel dat we toen door dat bos heen zijn gelopen? (inf. 07838) vertaling: Je weet toch nog dat we toen deur dat bos leup'n
286 (y04m) Herinneren jullie je nog dat we Jan op de markt gezien hebben? (inf. 07838) vertaling: Weten jim nog dat we Jan op de markt zien hebb'n
289 (y04n) Hij heeft zich een ongeluk gewerkt (inf. 07838) vertaling: Hij het zich een ongeluk warkt
opm.: reflexief: zich
290 (y04o) Hij voelde zich door het ijs zakken (inf. 07838) vertaling: Hij vuulde zich deur 't ies zakk'n
opm.: reflexief: zich
343 (y08h) Doordat Marie overleden was, heeft haar man Anna niet meer kunnen helpen (inf. 07838) vertaling:
opm.: IPP: n.v.t.
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
347 (y09a) Ik weet dat hij is gaan zwemmen (inf. 07838) komt voor: j
gebr.: 5
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 07838) vertaling: Mit zok weer kuj niet vule doen
komt voor: j
359 (y11a) Met zulk weer je kunt niet veel doen (inf. 07838) vertaling: Mit zok weer kuj niet vule doen
komt voor: j
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 07838) vertaling: As 't kermis is komm'n de meensen buten
komt voor: j
360 (y11b) Als het kermis is de mensen komen buiten (inf. 07838) vertaling: As 't kermis is komm'n de meensen buten
komt voor: j
361 (y11c) Ik wil hem nooit meer zien want hij mij bedrogen heeft (inf. 07838) vertaling: Ik wil 'm nooit meer zien want hij het mij bedruugen
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 07838) vertaling: Mit het snei'n kond'n we de stad niet uut
komt voor: j
369 (y11k) Met het te sneeuwen konden we de stad niet uit (inf. 07838) vertaling: Mit het snei'n kond'n we de stad niet uut
komt voor: j

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]F042p[/k][h]394[/h][i]395[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t]  sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is? [/v] sound
informant [a] Ze weet niet dat Marie gisteren storvn is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Is storven? [/v] sound
informant [a=n] Nee wij zeggen storvn is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund? [/v] sound
informant [a] geeniene het dat ooit wild of kund. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel willen op eten? [/v] sound
informant [a] Jan had het hele brood wel opeetn wiln. [/a]

op eetn
tagging sound
hulpinterviewer [v=026]Willen opeten?[/v] sound
informant [a=n] Jan had het hele brood wel opeetn wiln. [/a] sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen? [/v] sound
informant [a] Zeg maar niet wie ze had roepm kunn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Kun je ook zeggen roepen kunnen had? [/v] sound
informant [a=j] Dat issem. [/a] sound
informant [a=g] Zeg maar niet wie ze roepm kunn had. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel? [/v] sound
informant [a] Jan herinnertem dat verhaal wel. [/a]

herinnert hem
tagging sound
hulpinterviewer [v=000] Wurdt hjir ook wel zegd van zich? [/v] sound
informant [a=n] Zich dat hoor je ook wel maar dat vind ik dat is toch de invloed van het nederlands. [/a] sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich? [/v] sound
informant [a] De timmerman het geen spijkers beijem. [/a]

bij em
tagging sound
hulpinterviewer [v=000] Kan dat ook met zich? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=040] Erik liet mij voor zich werken? [/v] sound
informant [a] Erik leut mei voorem werkn. [/a]

veur em
tagging sound
informant [a] Ook zonder ook niet zich. [/a] sound
hulpinterviewer [v=041] Johanna liet zich meedrijven op de golven? [/v] sound
informant [a] Johanna liet heur mit drijvn op de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=000] En altyd heur? [/v] sound
informant [a] Heur ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel? [/v] sound
informant [a] Toon bekeekemsels eens goed in de spiegel. [/a]

bekeek emsels
tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronken? [/v] sound
informant [a] Jan het in twee minuten een biertien dronkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft zich in twee minuten een biertje dronken? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=043] Heeft hem een biertien dronken? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=044] Deze schoenen lopen gemakkelijk? [/v] sound
informant [a] Dizze schoenen loopm makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dizze schoenen lopen him makkelijk? [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Lopen heur makkelijk? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed? [/v] sound
informant [a] Eduard kent himself goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=000] Kan hjir uh zich zelf? [/v] sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
informant [a] We bruikn het niet vele zich zelf niet het is toch him him sels heur heur sels. [/a] sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er fotos van zich zelf in de etalage staan? [/v] sound
informant [a] Ward het hoord dat er fotos vannem inne etalage staan. [/a]

van em in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vannem kan ook vannem sels? [/v] sound
informant [a=n] Van him. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappelen schillen niet gemakkelijk? [/v] sound
informant [a] Die eerpels schiln niet makkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Die eerpels schillen zich niet makkelijk? [/v] sound
informant [a=n] Dat zeggen wij niet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon? [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zonne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Smelt zich in de zonne. [/v] sound
informant [a=n] Zonder zich. [/a] sound
hulpinterviewer [v=048b] Smeltem inne zonne? [/v] sound
informant [a=n] Nee ook niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen? [/v] sound
informant [a] As ik zuinig leve dan leef ik zo as mien ouders dat wiln. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=000] Dat dan moet dat der tussen? [/v] sound
informant [a=j] Ja dat kan ook wel zonder dan jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/a] sound
informant [a] As hij nog drie jaar leeft dan leeft ie langer dan zien vader. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=055] En hjir dan moet of kan? [/a] sound
informant [a] As zien vader ook wel he. [/a] sound
informant [a=g] As hij nog leeft dan leeft ie langer as zien vader. [/a] Gaat om as zien vader versus dan zien vader. tagging sound
informant [a=n] Ja dan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=057] Als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/a] sound
informant [a] As zij gevaarlijk leeft leeft zij niet lange meer. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=000] En daar kan ook dan tussen? [/v] sound
informant [a] Kan er ook wel tussen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog? [/v] sound
informant [a] As het nou nog leeft dan leeftet morgen ook nog. [/a]

leeft et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zolang als ik? [/v] sound
informant [a] As jim zo losbandig leevn leevm jim nooit zolang as mij. [/a]

zo lang
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Kan het ook as ik? [/v] sound
informant [a=j] Kan ook ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kinderen? [/v] sound
informant [a] As ze voor hun werk leevm leevm ze niet voor hun kinderen. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft dan leeft leo ook nog? [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer? [/v] sound
informant [a] Ajje gezond leevm dan leevm je langer. [/a]

aj je
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek? [/v] sound
informant [a] As er zo weinig mensen van de landbouw leevm_ [/a] tagging sound
informant [a] _dan leevm der een protte mensen van werk in de fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven rosa en Frans in de hel? [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leven Liesje en Frans in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we sober leven leven we gelukkig. [/a] sound
informant [a] As we sober leevm leevm we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan? [/v] sound
informant [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Leef wat minder bekrompen kinderen? [/v] sound
informant [a] Leef wat minder bekrompen kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen? [/v] sound
informant [a] Ik denke dat Marie him roepm moetn zal. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Zal moeten him roepen? [/v] sound
informant [a=n] Nee zo ist niet. [/a] sound
informant [a] Ik denke dat Marie him zal moetn roepm. [/a] Ook mogelijk maar waarschijnlijk uit het nederlands. tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen? [/v] sound
informant [a] Hejje genoeg mensen om hooi van het land te haaljen? [/v]

hej je
tagging sound
hulpinterviewer [v] Hejje genoeg mensen hooi van het land te haaljen? [/v] sound
informant [a=n] Ja om moet der wel tussen. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hejje genoeg mensen om hooi van het land haaljen? [/a]

hej je
sound
informant [a=n] Ja te ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan om te komen werken? [/a] sound
informant [a] Het was aardig van Jan om te komm werkn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was aardig van Jan te komen werken? [/v] sound
informant [a=n] Dat om moet der tussen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen? [/v] sound
informant [a] Dizze tonne is zwaar om te draagn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=190a] Is zwaar te dragen? [/a] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190b] Dizze tonne is zwaar om dragen? [/a] tagging sound
informant [a=n] Om te draagn wordt het dan weer. [/a] sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeuren? [/v] sound
informant [a] Hij kan staon zeurn. [/a] tagging sound
informant [a] Wij doen vake niet staon wij zeggen hij kan loopm zeurn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeuren? [/v] sound
informant [a] Hij staot te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aankwamen regende het? [/v] sound
informant [a] Toen we daor aankwaamm regende het. [/a]

aan kwaamn
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] K geloof dat ik groter ben als hij? [/v] sound
informant [a] Kgelove dat ik groter ben as him. [/a]

k gelove
tagging sound
hulpinterviewer [v=000] As him? [/v] sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=000] As hij? [/v] sound
informant [a=n] Dan him as him. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik? [/v] sound
informant [a] Ze gelooft dat jo eerder thuis benn dan mei. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=000] Kej ook zeggen as mei? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja heel duidelijk das goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=216] Dan ik as ik? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat klinkt mij niet goed in de oren. [/a] sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
informant [a] Je geloovm zeker niet dat hij sterker is as jo? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Dan jo? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=218] Ze geloven dat wij rijker zijn als zij? [/v] sound
informant [a] Ze geloovm dat wij rijker benn dan hun. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=218] As hun? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a=g] As as is mooier. [/a] sound
hulpinterviewer [v=219] We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij? [/v] sound
informant [a] Wij geloovm dat jim niet zo slim bennen as ons. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Dan ons? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie? [/v] sound
informant [a] Jim geloovm jammer genoeg niet. [/a] tagging sound
informant [a] Dat zij armer bennen dan jim. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=215] As jim? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ja kan ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna? [/v] sound
informant [a] Jo geloovm dat Lisa even mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter? [/v] sound
informant [a] Hij gelooft dat louis en Jan sterker benn dan Geert en Peter. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] As Geert en Peter? [/v] sound
informant [a=n] Sterker benn dan ja ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mei? [/v] sound
informant [a] De jongen van wie de moeder gister hertrouwd is stond achter mei. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Kun je zeggen de jonge wie zien moeder? [/v] sound
informant [a=j] Ja de jonge wie zien moeder ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=249] De jonge die zien moeder gister? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat zegn wij niet. [/a] sound
veldwerker [v=249] De jonge dat zien moeder? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=249] En de jonge waar van? [/v] sound
informant [a=j] Dan wordt het niet waar van zien moeder maar waar van de moeder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd? [/v] sound
informant [a] De banke waorop ze zaatn was pas verfd. [/a]

waar op
tagging sound
veldwerker [v=250] En de banke waor ze op zaten? [/v] tagging sound
informant [a=j] Kan ook ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] De banke daar ze op zaten? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=250] De banke waor dat ze op zaten? [/v] sound
informant [a=n] Niet waor dat ze op zaatn. [/a] sound
veldwerker [v=250] En de banke waor of ze op zaten? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] tagging sound
informant [a] Wie geld heeft moet mij maar wat geevm. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die geld heeft moet mij maar wat geven? [/v] sound
informant [a=n] Die geld heeft nee wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wiet geld heeft moet mei maar wat geven? [/v] sound
informant [a=n] Wij zegn niet die t derachter. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewassen? [/v] sound
informant [a] Hij het zien handen wasn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij het him de handen wassen? [/v] sound
informant [a=n] Nee hij het zien handen wasn. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij het handenwassen? [/v] tagging sound
informant [a] Zeggen wij ook wel. [/a] sound
veldwerker [v=267c] Of hij het handwassen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewassen? [/v] sound
informant [a] Hij het zien hemd wasn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Hij het hemdwassen? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij het him het hemd wassen? [/v] sound
informant [a=n] Nee dat is ook niet een uitdrukking hier. [/a] sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroken? [/v] sound
informant [a] Hij het zien been brookn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hij het em het been broken? [/v] sound
informant [a=n] Nee is heel duidelijk hoor hij het zien been brookn. [/a] sound
informant [a] Hij het het been brookn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe? [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar heur toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Trok de deken naar zich toe? [/v] sound
informant [a=n] Marie trok de deken naar der toe. [/a] Der is verkorting van heur. sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vindt dat jij het ook niet mag zien? [/v] sound
informant [a] geenene mag het zien dus ik vind dat jo het ook niet zien moogn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=339] En ik vind dat jo het ook niet mogen zien? [/v] sound
informant [a=n] Zien moogn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging? [/v] sound
informant [a] Het gebeurde toen ajje fuort gongn. [/a]

a je
tagging sound
veldwerker [v=340] Het gebeurde toej fuort gingen? [/v]

toen je
sound
informant [a] Dan wordt het niet toej maar dan wordt het doej. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent? [/v] sound
informant [a] Ik weet waor ajje geboorn benn. [/a]

aj je
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ik weet waor je geboren bennen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan? [/v] sound
informant [a] Nou ajje klaar bennen meugnje gaan. [/a]

aj je meugn je
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ze roepm hebn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is de man die het verhaal verteld het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Dat is de man wie het verhaal verteld het? [/v] sound
informant [a=n] Wij zeggen heel duidelijk wie het verhaal verteld het. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld? [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ik denk dat die het verhaal verteld het. [/a] tagging sound
veldwerker [v=000] Dat twadde die kan dat der ook uit? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben? [/v] sound
informant [a] Dat is de man waarvan ik denke dat ze die roepm hebm. [/a] tagging sound
veldwerker [v=373] Dat is de man die ik denke dat ze roepen hebben? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=397] T schijnt dat ze niets mag eten? [/v] sound
informant [a] Het schijnt dat ze niks eten mag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Tschijnt? [/v]

t schijnt
tagging sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
veldwerker [v=397a] Schijnt dat ze niks eten mag? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dat schijnt dat ze niks eten mag? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=398] Ze schijnt dat ze niks eten mag? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Tlijkt wel of er iemand in de tuin staat? [/v] sound
informant [a] Tlijkt wel of er ien in de tuin staat. [/a]

t lijkt
tagging sound
hulpinterviewer [v] Tlijkt wel of iene in de tuin staat? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant [a] Wat voor boeken hej kocht? [/v]

he j
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? [/v] sound
informant [a] Wie het jo op de kermis zien? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Marie en piet wijzen naar? [/v] sound
informant [a] Mekaere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Toon wast? [/v] sound
informant [a] Toon wastem. [/a]

wast em
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Fons zag een slange naast? [/v] sound
informant [a] Naastem. [/a]

naast em
tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Gister kuierdiede door het park?[/v] sound
informant [a=n] Gisteren kuierde die door het park. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Er wil geeniene niet dansen? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunnen vroeg op staan? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep niet meer eten niet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten hier nergens geen muizen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Iederene is geen vakman? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Hij heeft overal geen vrienden? [/v] tagging sound
informant [a=j] Zegn wij wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wat denken je wie ik in de stad zien hebbe? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Wat denken jim hoe ze het hebben oplost? [/v] sound
informant [a=j] Ja wat denkn jim hoe ze het oplost hebn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denken je wie ik in de stad zien hebbe? [/v] sound
informant [a=j] Wie denkn je wie ik in de stad zien hebbe ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Hoe denken je hoe ze het oplost hebben? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb geen zin en voeren de koeien? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=309] Ik heb geen zin en voer de koeien? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=311] Ik denke dattie weg is? [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk hij weg is? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=312] Ik zei nog tegen heur ik denk dattie weg is? [/v]

dat ie
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=312a] Ik denk hij is weg? [/v] sound
informant [a=n] Dat zegn wij niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] Hij wil nog harde even bei de bakker aan en koop een broodtie? [/v] sound
informant [a=n] Nee zegn wij niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al heur koeien ben verdronken bij de overstroming? [/v] sound
informant [a=n] Niet op die maniere zo asjetso zegn. [/a]

als je het zo
sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof deze jonge vinden ze allemaol wel aardig? [/v] sound
informant [a=n] Wij bruiken dat dat der wel bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Ik heb heel wat lopen daan? [/v] sound
informant [a=n] Nee wij hebben veel lopen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Wil je nog koffie Jan en dan antwoordt Jan? [/v] sound
veldwerker [v=353] Ja k? [/v] sound
informant [a=n] Jawel maar niet ja k. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Hebben ze eten persoon b antwoordt jaanze? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te stoofperen schillen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Marie zit te stoofpeerschillen? [/v] sound
informant [a] Marie zit te stoofpereschillen. [/a] Antwoord op 501 is nee maar deze variant kan wel. tagging sound
veldwerker [v] Marie zit te stoofperen schillen? [/v] sound
informant [a=n] Nee.[/a] sound
veldwerker [v] Marie zit te stoofpeerschillen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=502] Marie zit stoofperen en schillen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mei eens wie-? [/v] sound
hulpinterviewer [v=028] Wie dat?[/v] sound
hulpinterviewer [v] Had kunnen roepen? [/v] sound
informant [a=n] Niet met wie dat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Vertel mei eens wie of zij had kunnen roepen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat kan wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mei eens wie of dat zij had kunnen roepen? [/v] sound
informant [a=n] Komt niet goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Sol hij dat daan hebben kund? [/v] sound
informant [a=n] Sol hij dat daan kunn hebm ja dat is uh zo zegn wij dat in wolvega. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Sol hij dat daan kund hebben? [/v] sound
informant [a=n] Allene daan kunnen hebben. [/a] sound
hulpinterviewer [v=305] Sol hij dat doen kund hebben? [/v] sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemmen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=000] Ik weet dat hij het heeft willen verkopen? [/v] sound
informant [a=j] Ik weet dat hij het het wiln verkoopm ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet dat hij gaan zwemmen is? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Ik weet dat hij zwemmen gaan is? [/v] sound
informant [a=n] Bij ons niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ik denk dat je veul weg sollen moeten gooien? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je veul sol weg moeten gooien? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk dat je vuele sol moeten weg gooien? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Ik vind dat iederene moet kunnen zwemmen? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Ik vind dat iederene moet zwemmen kunnen? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Ik vind dat iederene kunnen zwemmen moet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Ik vind dat iederene zwemmen kunnen moet? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ik vind dat iederenen zwemmen moet kunnen? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten? [/v] sound
informant [a=n] Nee ik weet dat Eddy morgen brood eetn wil. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heeft Jan drie? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hij voor drie uure de wagen moet hebben maakt? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij voor drie uure de wagen moet maakt hebben? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hij voor drie uure de wagen maakt moet hebben? [/v] tagging sound
informant [a=j] Dat issem. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hij voor drie uure de wagen maakt hebben moet? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
commentaar[meta][k]F042p[/k][h]394[/h][i]395[/i][vw]HW[/vw][t]AH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=226] Persoon a vraagt hij slaapt. Persoon b_ [/v] sound
hulpinterviewer [v] _Hij en doet. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Hij slaapt hij doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] Hij slaapt. T doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/v] sound
hulpinterviewer [v=243] Slaapt hij. Ie doet? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] De lampe doet niet meer braann? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] De kinderen doen hier niet voetbaln? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Braann doet de lamp niet meer? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=246] Doet Marie elke avond daansn? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Doe het brood even snijdn? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel even de koppies afwasn? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik niet aan? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jonge ben ik met naar de markt weest? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Die rare jonge heb ik mee naar de markt weest? [/v] sound
informant [a=g] Wij zegn dus met die rare jonge hek naar de markt weest. [/a]

he k
tagging sound
informant [a] Maar ook wel benk naar de markt weest. [/a]

ben k
tagging sound
hulpinterviewer [v=328] Jan vind dat je moetn zulke dingen niet geloobm? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede komm. Nooit niet? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja we zegnget wel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Hij het de balle gegooid in de mande? [/v] sound
informant [a=n]Dat zeggen wij niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] Hij vraagt zal ik kookn. Antwoord nee dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mij dajje nooit meer zuln verstopm? [/v]

da je
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mij dajje kocht hebm? [/v]

da je
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=515] Ie benne ook een rare ene? [/v] sound
informant [a=n] Nee we zeggen niet ie bennen ook een rare ene. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Een rarenene? [/v] sound
informant [a=j] As we het zeggen dan zeggen we wat ben je een rarenene. [/a]

raren ene
tagging sound
informant2 [a] Wat ben je een rarenene. [/a]

raren ene
tagging sound
veldwerker [v=530] Marie zei dajje Piet een boek probeerd hebben te verkopen? [/v]

da je
sound
informant [a=n] Marie zij dat jo probeerd hebben Piet een boek te verkoopm. [/a] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=531] Wim dacht dat ik Els probeerd had een cadeau te geevm? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=532] Karel weet dajjo probeerd hebben Marie een boek te verkoopm? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [n][v=305] Sol hij dat doen kund hebm? [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a][/n] sound
veldwerker [v=885] De verbuiging van gaan? [/v] sound
informant [a] Ik gao jo gaon hij gaot wij gaon. [/a] tagging sound
informant [a] Jim gaon sij gaon. [/a] tagging sound
informant [a] Gaok. [/a]

gao k
tagging sound
informant [a] Gaojo gaot hij gaon wij gaon jim gaon sij. [/a]

gao jo
tagging sound
informant [a] Ik gong jo gongen. [/a] tagging sound
informant [a] Hij gong wij gongen jim gongen sij gongen. [/a] tagging sound
informant [a] Gong ik gongen jo gong hij gongen wij gongen jim gongen sij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Jo seinen dat jo de verleden tijd anders dienen? [/v] sound
informant2 [a] Ik zeg gingen. Andries zegt gongen. sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
028 Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie dat' voor? komt voor : n
vorm: vertel ... wie as zij had kunnen roepen
028 Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie dat' voor? komt voor : n
vorm: roepen kund had
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland komt voor : j
vorm: dat is zo wis as iene en iene twiee is
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: de jonge wie zien moeder gister weer trouwd is styond achter mij
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: de banke waar as ze op zatten was krek verfd
297 Zou hij dat gedaan gekund hebben? Misverstand over voltooid deelwoord. komt voor : j
vorm: zol hij dat daan kund hebben
opmerking: verbeterd; stellingwervers zitten altijd wat met volgorde
297 Zou hij dat gedaan gekund hebben? Misverstand over voltooid deelwoord. komt voor : j
vorm: zol hij dat daan hebben kund
opmerking: verbeterd; stellingwervers zitten altijd wat met volgorde
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben vorm: dat is de man die ik denke dat ze roepen hemmen
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
vorm: gieniene
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
vorm: nergens niet
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : j
vorm: niks niet
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen)
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld.
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
vorm: we konden nergens zitten
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
vorm: nooit niet winnen
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
vorm: niks niet zien
zin: meestal niks niet
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen.
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: jan rookt niet meer
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: zelfs hij kan t niet oplossen
730 Hoe laat is dat eigenlijk? geen komt voor : j
vorm: hoe late is dat eigenlijk
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
zin: meugen wij wel weeten of wij ook vraagd binnen
opmerking: altied wij
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
zin: meugen wij wel weeten of wij ook vraagd binnen
opmerking: altied wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: weet ie iets over
zin: of wete ie
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: ie weten wel dajje slim genoeg binnen
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. geen komt voor : n
vorm: zij hemmen der niks mit van doen
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: marie en piet kussen mekander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: hij reup alle familie bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. geen komt voor : j
vorm: der zat een inbreker in dizze kaste
740 Het zat een inbreker in deze kast. geen komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
vorm: gister zat er een
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast.
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast.
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
vorm: it is net of as er een hond in dizze
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
vorm: it is net of as er een hond in dizze
748 't Is net of het een hond in deze kast zit.
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit.
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: as ie viennen dat ie gezond leven leef dan zo verder
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: as iedere dag de dokter beld moet worden
zin: as de dokter iedere dag
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: as een inkele keer
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2)
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2)
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ik ga
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as ie gaan
opmerking: u is jo; jij is ie; willen jo is wilt u
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga ie
opmerking: u is jo; jij is ie; willen jo is wilt u
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: as jo gaan
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: gaan jo
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as hij gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat hij
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as zij gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat zij
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as et gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaat et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as j gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan wij
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as jim gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaan jim
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: as zij gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaan zij
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: ga
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ik gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ie
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jo gongen
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen jo gongen
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen hij gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen jo ok
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen zoj gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2)
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: vertel mij es wie er an de deure was
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. vorm: dat is de man die ze reupen hemmen
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
vorm: die et verhaal verteld het
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: dat is de man die ik denke dat et verhaal verteld hat
zin: waarvan ik denk dat ie
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: dat is de man die ik denk dat
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden.
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. geen komt voor : n
vorm: elke vader hoopt dat zien
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. geen
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : j
vorm: ik viene dat iedereen de foto zien moet kunnen
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
vorm: hij is alle kapotte spullen an et fort smiten
zin: hij smiet alle kapotte spullen fort
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : j
vorm: marie zit te pereskellen
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : j
vorm: marie zit te pereskellen
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : n
vorm: marie zit piano te speulen
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
vorm: veur te zeggen
812 Hoe haal je het in je hoofd en gooi met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
vorm: hoe hel ie het in het heufd en gooien met eten
813 Hoe haal je het in je hoofd en gooien met eten? In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
vorm: hoe hel ie het in het heufd en gooien met eten
814 Hij heeft geen zin en voeren die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : j
vorm: het het gien zin en voeren die koeien fort
815 Hij heeft geen zin en voer die koeien weg. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort. komt voor : n
816 Hij heeft geen zin en wegvoeren die koeien. In Friesland een ww nemen dat niet tot de -je klasse behoort.
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
vorm: jan vient het prettig om de hele dag te zitten warken
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken.
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. vorm: jan vient het prettig om de hele dag te zitten warken
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
vorm: hij zel wel weer staan te zeuren
821 Hij zal wel weer staan zeuren.
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad.
823 Ben je met die fiets gevallen geweest?
824 Het huis is verkocht geworden.
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
vorm: it huus het verkocht west (is weere te koop)
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen.
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: jan leut zich mit drieven op-e golven
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: toon bekeek himsels es goed in de spiewgel
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: edward kent himsels goed
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: trok de deken naar em toe