[a=n] Marie zij dat jo probeerd hebben Piet een boek te verkoopm. [/a]