SAND-data Schoorl (E017p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Schoorl

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]E017p[/k][h]85[/h][i]84[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=006] Komt deuze zin voor in ons dialect? Gisteren wandeldie door ut park.[/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nou ja, dat vond ik ook al zo'n rotwoord wandeldiede. Nou, doar he'k nog nooit van ehoord. Ik denk da's een typefout. Net wat jij zei. [/a]

he k da s
sound
hulpinterviewer Guster liepie deur t park.

liep ie
sound
hulpinterviewer Vertaal. sound
commentaarHet antwoord op deze vraag is hiervoor al gegeven door de hulpinterviewer.  sound
hulpinterviewer [a] Guster liep ie deur ut park. [/a] [/e=6] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. Deuze zin in ons dialect, Aik. [/v] sound
informant [a] Nou, ze wust nie dat Marie guster doodgaan was. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=18] sound
hulpinterviewer [v=022] Komt deze zin voor in uw dialect? Er wil niemand niet dansen. [/v] sound
informant [a=j] Er wul dur gineen nie dansen [/a] tagging sound
commentaardubbele negatie  sound
hulpinterviewer [v=022] Deuze vraag vertale, Aik [/v][/e=022] Vertaling was al gegeven, vandaar meteen de volgende vraag afgespeeld. sound
hulpinterviewer [v=023] Komt deuze zin voor in ons dialect? Els wil niet dansen en ze wil niet zingen ook niet. [/v] sound
informant [a=n] Els wil nie danse en ze wil ook nie zinge [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Nou, Aik, deus ook maar weer vertale. [/v] [/e=023] sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. Deus ook weer vertale Aik. [/v] Vertaling was reeds gegeven. sound
informant [a] Gineen heb dat ooit wild of kend. [/a] [/e=25] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had dat hele brood wel willen opeten [/v] sound
informant [a] Jan had dat hele brood wel opete wille. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Nou ook weer deuze vertale Aik. [/v] sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deuze zin in ons dialect? Vertel maar niet wie zij had roepen.[/v] Vertaling is reeds gegeven. sound
informant [a] Zeg maar niet wie zij had roepn kennn. Informant las de vragen op de hulpinterviewer-lijst. Daarom heb ik ingegrepen. tagging sound
veldwerker Het is de bedoeling dat het vooral op het bandje probeert zeg maar, als het lukt. sound
hulpinterviewer [v=027] Hoe gebruikelijk is deuze zin in ons dialect? Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel, zeg maar niet wie zij had roepn kennn. [/a] Die hadden we al gehad. hulpinterviewer en informant begrepen niet echt de bedoeling van 'gebruikelijk'. Toch een antwoord: het komt wel voor en is ook vrij gebruikelijk. tagging sound
hulpinterviewer Vertaal dit ook maar weer eens. [/e-27] sound
hulpinterviewer [v=028] Komt deuze zin voor in ons dialect? Vertel mij eens wie dat zij had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel me dur wie da ze had kennn roepn kent. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deuze zin in ons dialect? [/v] sound
informant [a] Zal miskien eens bij een ongeluk of wat ook wezen, dat je zegt [/a] sound
hulpinterviewer [v] Vertaal dit weer eens Aik. [/v] [/e=28] sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal deuze zin weer eens Aik. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] Is al gebeurd. sound
informant Jan weet dat verhaal nog wel. sound
hulpinterviewer [a] Hij herinnert zich alles nag, ja hoor. [/a] [/e=35] tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Is een plaatje. Marie en Piet wijzen naar? [/v] sound
hulpinterviewer Marie en Piet wijzen nee. En dan moet je t invullen wat erachter moet. nee is naar sound
hulpinterviewer Ze wijzen nee? sound
informant [a] nee mekaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Is weer een plaatje. Toon wast _ . En deze vraag afmake. [/v] sound
informant Hij zit in een teil zun eige te wassen. tagging sound
hulpinterviewer [a] toon wast zuneige in een teil [/a]

zun eige
sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal deze zin in het dialect. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] De timmerman heb geen spijkers bij um. [/a] [/e=38] tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Is weer een plaatje. Weer een westfries antwoord geven op deuze vraag. Fons zag een slang naast _ [/v] sound
informant [a] naast um op de bank. [/a] [/e=39] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Is weer een vertaalzin, die in t westfries moet. Erik liet mij voor zich werken. [/v] sound
informant Erik liet mij voor zich werken. Daar zit niet veel aan te vertale denk.

denk k
sound
informant Dat zich dat gebruiken wij niet erg. sound
informant [a] liet mij voor um werke. Erik liet mij voor um werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Da's ook het beste. Je moet um hard werke laite. sound
commentaarV1-V3-V2. Daarom heb ik dit commentaar van de hulpinterviewer op de zin ook getranscribeerd.  sound
hulpinterviewer [/e=40] sound
hulpinterviewer [v=041] Deuze vraag ook weer vertale. Johanna liet zich meedrijven op de golven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat zich ken dur ook wel weer af. Zou je zegge: Johanna dreef op de golven. [/a] sound
hulpinterviewer Zoiets denk. Ik kan dur aars ook niet veul van make. sound
hulpinterviewer [/e=41] sound
hulpinterviewer [v=042] Deuze vraag ook weer vertale. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeek zuneige in de spiegel hoor [/a]

zun eige
tagging sound
hulpinterviewer [/e=42] sound
hulpinterviewer [v=045] Deuze vraag vertale. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] eduard kent zuneige [/a]

zun eige
tagging sound
hulpinterviewer [/e=45] sound
hulpinterviewer [v=046] Komt deuze zin in ons dialect. Ward heb hoord dat er foto's van zun eige in de etalage staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] ik zou zegge ward hoorde dat er van zuneige fotos in de etalage staan [/a]

zun eige
tagging sound
informant Ja. [/e=46] sound
hulpinterviewer [v=053] De volgende zin weer vertale. Als ik zuinig leef, leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] As ik zuinig leef, nou da zouwe mun vader en moeder ook wel eh goedvonden hewn [/a] [/e=53] tagging sound
informant wel goedvonden hewn. sound
hulpinterviewer [v=055] Deuze zin ook weer vertale. Als hij nog drie jaar leeft, leeft hij langer dan zijn vader. sound
informant [a] Als ie nog drie jaar leeft, leeftie langer als z'n ouwe heer. [/a]

leeft ie
tagging sound
hulpinterviewer [/e=55] sound
hulpinterviewer [v=057] Deuze vraag weer vertale. Als zij zo gevaarlijk leeft, leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dit is d'r eentje, ze is misschien aan de drank. k Noem maar wat. En als zij zo gevaarlijk leeft, dan maakt ze t niet lang meer. [/a] [/e=57] Ik moest de volgende vraag maar laten horen, van de hulpinterviewer tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Deuze vraag vertale. Als het nu nog leeft, dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant Da's niet zeid. Want ajje vandaag nog leeft, ken je morgen dood wezen.

a je
sound
hulpinterviewer Dur benne zukke komieke vragen bij. sound
hulpinterviewer [a] As het nou nog leeft, dan leeft het morgen ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Moet zo maar. [/e=59] Niet zeker of dit echt het antwoord is. Er is een hele discussie gaande of je'zoiets' uberhaupt wel mag stellen. Het kan zo maar afgelopen zijn. sound
hulpinterviewer [v=061] Deuze vraag weer vertale. Als jullie zo losbandig leven, dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Als jullie zo ruim met je leven omgaan, dan leven jullie niet zo lang. [/a] nog nagevraagd worden tagging sound
hulpinterviewer [/e=61] sound
hulpinterviewer [v=063] Deus weer vertale. Als ze voor hun werk leven, dan leven ze niet voor hun kinderen. [/v] sound
informant Die werke niet om te leven nee. sound
hulpinterviewer Die hadden ze niet hewwe moete. sound
veldwerker V1-V3-V2 [2x] sound
informant Die hadde geen kinderen neme moete. [/e=63] sound
hulpinterviewer [v=067] Als Rudy nog leeft, dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Als Rudy nog leeft, dan leeft Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant Maar ik vind aan zulke zinnen zo weinig te vertalen he? sound
hulpinterviewer [a] As Rudy nog leeft, dan leeft Leo ook nag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=67] sound
hulpinterviewer [v=068] Ook weer vertale. Als je gezond leeft, dan leef ie langer. [/v] sound
informant [a] As je gezond leeft, dan leef je langer. tagging sound
hulpinterviewer Ken je niet veul aan veranderen in t westfries he? [/a] sound
hulpinterviewer Jij leef al lang, dus je weet hoe je 't dein heb. sound
informant Ja, ben deurgaan met ademhale. sound
informant [/e=68] sound
hulpinterviewer [v=069] Ook weer vertale. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven, dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
commentaarVooral discussie over de inhoud van de zin, en niet over de zin zelf.  sound
hulpinterviewer Dur binne honderd en drie stallen bij nam. Als dur nog vijf binne weer koeien staan, dan zal je nog zoeke moete. 'binne'. Ook in volgende -ongetranscribeerde stukje 'geluid'. sound
hulpinterviewer [a] As er zo weinig mense van de landbouw leven, dan doe ze wa ars. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=69] sound
hulpinterviewer [v=070] Weer vertale. Als Pieter en Liesje in ut paradijs leven, dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nou, ik zou hier aars ook niets op weten hoor. [/a] tagging sound
veldwerker Blijft ook een beetje hetzelfde? sound
hulpinterviewer Ja. [/e=70] sound
hulpinterviewer [v=071] Vertalen. Als we sober leven, leven we gelukkig. [/v] sound
hulpinterviewer He je da ook nog dein? sound
informant Nee, dat heb ik niet dein. sound
informant Dan was ze dan blij da ze een paar extra klantjies had weer ze ze voor twee centen kwijt kon. sound
hulpinterviewer Da he k nooit weten. sound
hulpinterviewer k Heb dur nooit fietsen zien, dat kon ze niet denk.

denk ik
sound
hulpinterviewer [/e=71] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder, Jan. [/v] sound
informant [a] Je ken wel wa gezonder leven Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ken je ook nie veul van maken he? sound
hulpinterviewer Ik ken dur niks aan verbetere hoor. sound
hulpinterviewer [/e=72] sound
hulpinterviewer [v=073] Weer vertalen. Leef wat minder bekrompen kinderen. [/v] sound
informant [a] Je ken wel minder chagerijnig leven, doch ik. [/a] sound
informant [a] k Zou dur niks aars van maken. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=73] sound
hulpinterviewer [v=075] Komt deuze zin voor in ons dialect? Ik vind dat iedereen moet kunnen zwemmen. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Deus vertale, Aik. [/v] sound
informant [a] Ik vind dat iedereen zwemme moe kunne. [/a] tagging sound
informant Ik ken t nie. sound
hulpinterviewer [a] Ik vin dat iedereen moet zwemmen kenne. [/a] [/e=75] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Komt deuze zin voor in ons dialect? Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
hulpinterviewer Deus weer vertale. sound
informant [a] Iedereen moet zwemme kenne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dat had ik ook al zeid. Want dur benne dan vijf van diezelfde zowat vrage. En t beste vond ik: dat ik vind dat doe je deraf, en je zeg gewoon: iedereen moet zwemme kenne. sound
hulpinterviewer [/e=77] sound
hulpinterviewer [v=080] Komt deuze zin voor in ons dialect? Ik vind dat iedereen kunnen zwemmen moet. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Deus ook weer vertale. [/v] sound
informant [a] Dat is geen zuiver nederlands meer. [/a] sound
hulpinterviewer Welnee, da hewwe/ hebbe ze zo in mekaar draait. sound
hulpinterviewer [a] Wij houwe maar vol van iedereen moet zwemme kenne. [/a] sound
veldwerker En met ik vind ervoor zeg maar. Als u ik vind erbij zou moeten zeggen? Hoe zou u hem dan vertalen? sound
informant [a] Wij vinden gewoon dat iedereen moet kenne zwemme kenne. [/a] tagging sound
informant [/e=80] sound
hulpinterviewer [v=082] Komt deuze zin voor in ons dialect? Ik vind dat iedereen zwemmen kunnen moet. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ook weer vertale. [/v] sound
informant [a] Iedereen moet zwemme kenne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Dat vind ik ook het allerbeste zinnetje in dit geval. want der benne zoveel variante. sound
informant [a=n] Dit zeggen ze in gewoon nederlands ook niet, dus wij helemaal nie. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=82] sound
hulpinterviewer [v=084] Komt deuze zin voor in ons dialect? Ik vind dat iedereen zwemmen moet kunnen. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ook weer vertale. [/v] sound
informant [a=n] Nou die vraag wordt hier niet gebruikt want wij vinden dat iedereen zwemme kenne moet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=086] Komt deuze zin voor in ons dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] Ik weet dat Eddy morgen brood eten wil. [/a] sound
hulpinterviewer Eddy wil morgen brood eten sound
hulpinterviewer Dat ik dat weet_ sound
informant ja dat maakt weinig uit. [/e=86] sound
hulpinterviewer [v=087] Komt deuze zin voor in ons dialect. Eddy moet kunnen vroeg opstaan. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Dit weer vertale. [/v] sound
informant [a] Hij mot vroeg uit bed komme kenne. [/a] sound
informant Opstaan kenne we niet. We komme hier uit bed. sound
hulpinterviewer [/e=87] sound
hulpinterviewer [v=132] Deuze zin vertale. Ik denk dat Marie hem zal moeten roepen. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie hem roepen moet. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=132] sound
hulpinterviewer [v=137] Komt deuze zin voor in ons dialect? Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wil geen soep meer eten. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Deuze zin vertale. [/v] sound
informant [a=n] Nee, hij wil gewoon geen soep meer eten hoor. [a] sound
hulpinterviewer [/e=137] sound
hulpinterviewer [v=140] Komt deuze zin voor in ons dialect. Zitten hier nergens geen muizen? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Deuze zin vertale. [/v] sound
informant [a=n] Zitten hier nergens muizen? sound
hulpinterviewer [a=j] Zitte hier nergens geen muizen. Ja, klopt wel aardig, denk [/a] tagging sound
informant Is hier geen muis te vinde? sound
hulpinterviewer [/e=140] sound
hulpinterviewer [v=148] Komt deuze zin voor in ons dialect? Iedereen is geen vakman. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Deus ook weer vertale. [/v] sound
informant [a=n] Niet iedereen is een vakman. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=148] sound
hulpinterviewer [v=149] Komt deuze zin voor in ons dialect? Hij heeft overal geen vrienden. Deuze zin weer vertale. [/v] sound
informant [a=n] Hij heb nergens vriende. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=149] sound
hulpinterviewer [v=154] Komt deuze zin voor in ons dialect. Boeken heb Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Je zou zegge: Na, Jan heb drie boeke. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=154] sound
hulpinterviewer [v=156] Komt deuze zin voor in ons dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt. [/v] sound
informant [a] Jan weet dat die wagen voor drie uur klaar wezen moet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of voor drie uur moet Jan de wagen maakt hewwe. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=156] sound
hulpinterviewer [v=157] Komt deuze zin voor in ons dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet gemaakt hewwe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Voor drie uur mot Jan de wagen maakt hewwe. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=157] sound
hulpinterviewer [v=160] Komt deuze zin voor in ons dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v] sound
informant We weten nou wel dattie voor drie uur die wagen klaar hewwe moet.

dat ie
sound
hulpinterviewer [/e=160] sound
hulpinterviewer [v=161] Komt deuze zin voor in ons dialect. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen gemaakt hebbe moet. [/v] sound
informant [a] Hij weet dus dattie um om drie uur klaar hebbe moet. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=163] sound
hulpinterviewer [v=188] Deuze volgende zin vertale. Heb je genoeg mensen om hooi van het land te halen.? [/v] sound
informant [a] Hejje genoeg hulp om hooi van t land te hale? [/a] [/e=188]

he je
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Deuze volgende zin vertale. Het was aardig van Jan om te komen werken. [/v] sound
informant [a] Wel leuk van Jan dattie kwam werke. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer [a] Het was net leuk van Jan dattie effies kwam te helpen. [/a]

dat ie
sound
hulpinterviewer We haddn niet op rekend. [/e=189] sound
hulpinterviewer [v=190] Deuze zin vertale. Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
informant [a] Dit vat is sweer om te drege. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=190] sound
hulpinterviewer [v=198] De volgende zin vertale. Hij kan staan zeuren. [/v] sound
informant [a] Hij ken staan teute. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij ken merakels snarke. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=198] sound
hulpinterviewer [v=199] Deuze zinnetje vertale. Hij staat te zeuren. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij staat maar te zeuren. [/a] tagging sound
informant [a] Hij loop te zeuren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=199] sound
hulpinterviewer [v=200] Deuze zin vertale. Toen we aankwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Het regende toen we (aan)kwame. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=200] sound
hulpinterviewer [v=215] Deuze zin vertale. Ik geloof dat ik groter ben dan hij. [/v] sound
informant [a] Ik denk dak groter ben as hemme/ hij. [/a]

da k
tagging sound
hulpinterviewer Denk dak groter ben als hij, ja.

da k
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Deuze zin vertale. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent dan ik. [/v] sound
informant [a] Ze denk dat jij wel eerder thuis ben as mijn. [/a] tagging sound
hulpinterviewer of as ik sound
hulpinterviewer [/e=216] sound
hulpinterviewer [v=217] Deuze zin vertale. Je gelooft toch niet dat hij sterker is dan jij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Je geloof niet dattie sterker is as ik. [/a]

dat ie
tagging sound
informant as jij, as jou sound
hulpinterviewer [/e=217] sound
hulpinterviewer [v=218] Deuze zin vertale. Ze geloven dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
informant [a] Ze denke dat wij rijker bin als hullie. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=218] sound
hulpinterviewer [v=219] Vertale. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wij denke dat jullie niet zo slim benne as wij. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=219] sound
hulpinterviewer [v=220]Deuze zin vertale. Jullie geloven toch niet dat zij armer zijn dan jullie? [/v] sound
informant [a] Je denke toch niet dat hullie armer binne as wij? [/a] tagging sound
informant [/e=220] sound
hulpinterviewer [v=221] Vertale. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dat Lisa net zo mooi is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer net zo mooi, even mooi as Anna. sound
hulpinterviewer [/e=221] sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn dan Geert en Peter. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij denk dat Louis en Jan sterker binne met mekaar dan Peter en Geert. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=222] sound
hulpinterviewer [v=227] Komt deuze zin voor in ons dialect. a hij sleipt b hij doet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nou, hij sleipt datte ken maar b hij doet nee. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=227] einde eerste cd sound
commentaar[meta][k]E017p[/k][h]85[/h][i]84[/i][vw]MH[/vw][/meta]  sound
hulpinterviewer [a] nou hij sleipt dat ken maar b hij doet nou [/a] sound
hulpinterviewer Hij sleipt en b zei oo. sound
hulpinterviewer [/e=227] sound
hulpinterviewer [v=228] Komt deuze zin voor in ons dialect? A hij sleipt b ut doet. [/v] sound
informant [a=n] Hij sleipt is wel goed ja maar [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Wij zegge dat doet gebruike wij nooit [/a] sound
hulpinterviewer Ja we zegge wel hij doet ut maar dan doe je ook wat. sound
informant As ze vrage wer is_ oh die is doende. sound
hulpinterviewer Ja dies doende dies bezig.

die s
sound
informant maar ik denk dat hun bedoele met hij doet een bevestiging dattie sleipt

dat ie
hun ipv zij sound
informant [/e=228] sound
hulpinterviewer [v=243] Komt deuze zin voor in ons dialect. a sleipt hij? b ie doet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Doettie dat zou nog kenne beetje. [/a]

doet hij
sound
hulpinterviewer Nee meer nie van te make. [/e=243] sound
hulpinterviewer [v=245] Komt deuze zin voor in ons dialect. De lamp doet niet meer brande. [/v] sound
informant [a=n] De lamp brandt nie meer. [/a] sound
hulpinterviewer De lamp is stik. sound
informant [/e=245] sound
hulpinterviewer [v=245] Branden doet de lamp niet meer. Komt dat ook voor? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Da komp niet voor. As ie nie brandt brandtie niet

brandt ie
sound
informant [/e=245] sound
commentaarin deze tijd heb ik gevraagd of ze de microfoontjes wilden opspelden. Dat neemt uiteraard wat tijd in beslag.   sound
informant Komt het geluid den beter over ofzo? sound
hulpinterviewer [v=246] Komt deuze zin voor in ons dialect. Doet Marie elke aivond danse? [/v] sound
informant [a=n] Dans Marie alle evonde? [/a] sound
hulpinterviewer [/e=246] sound
hulpinterviewer [v=247] Komt deuze zin voor in ons dialect. Doe ut brood effe snije. [/v] sound
informant [a=n] Snij ut brood effies. [/a] sound
veldwerker Dus zo komt het niet voor. Doe het brood even snijden? sound
informant [a=n] Nee da zeg je snij ut brood effie. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=247] sound
hulpinterviewer [v=248] Komt deuze zin voor in ons dialect. Ik doe wel evies de kopjes afwasse. [/v] sound
informant [a=n] Ik zal de koppies wel effies afwasse hoor. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=248] sound
hulpinterviewer [v=249] Deuze volgende zin vertale. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] De jonge die su moeder guster hertrouwd is die stond achter me. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Ben dur nag meer maniere om deuze zin te vertale? [/v] sound
hulpinterviewer [a] De jongen zun moeder die is gister hertrouwd en toen stondtie achter mijn. [/a]

stond hij
sound
hulpinterviewer [/e=249] sound
hulpinterviewer [v=250] Deuze zin vertale. De bank weer ze op zaten was pas geverfd. sound
informant [a] De bank weer ze op zate die was pas vurfd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Benne dur nag meer maniere om deuze vraag te stelle? [/v] sound
informant [a] Ze ginge op die bank zitte die pas vurf was. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=250] sound
hulpinterviewer [v=259] Deuze zin weer vertale. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/a] sound
informant [a] Wie geld heb mot mij maar wa geve ja. [/a] tagging sound
informant As ze nou us zeie die te veul geld heb die most mij maar wat geve. sound
hulpinterviewer Wie geld zat heb geef mij maar wat. sound
hulpinterviewer Geef mij maar durs wat da ken ook. [/e=259] sound
hulpinterviewer [v=260] Komt deuze zin voor in ons dialect. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
hulpinterviewer [v=260] Deuze zin weer vertale. [/v] sound
informant [a=n] Wie denk je dak in de stad zag? [/a] sound
hulpinterviewer [/e=260] sound
hulpinterviewer [v=261] Komt deuze zin voor in ons dialect. Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? [/v] sound
informant [a=n] Hoe denke jullie dazze oplost hewwe. [/a]

da ze
tagging sound
veldwerker Dus het komt zo niet voor. Wat denken jullie hoe ze het hebben opgelost? sound
hulpinterviewer Wat denk je nee. sound
informant [a=n] Nee dat zegge wij. Wij zouwe gewoon zegge. Hoe denkie dazzet oplost hewwe. [/a]

denk ie da ze t
sound
hulpinterviewer Hoe zouwe ze ut oplost hewwe. sound
informant Bier dat hek nooit lust.

he k
sound
hulpinterviewer Enkelt dat ik met den brandweer was dan dronk ik wel us een biertje maar nou nee. sound
informant Ik heb wel rookt hoor. sound
informant Maar ik was toen een keer verkouwe en toen most ik te werk sochtends

s ochtends
sound
informant Ik heb ut in de vuilnisbak gooid en ik heb er nooit meer ekeke. sound
informant Dat lucht zo lekker. Dat ruikt zo lekker. sound
hulpinterviewer [v] Dut weer vertale. [/v] [/e=261] Er was al een vertaling gegeven. sound
hulpinterviewer [v=262] Komt deuze zin voor in ons dialect. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] Er was al een vertaling gegeven. sound
informant [a] Wie denk je dak in de stad teugenkwam. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Deuze zin weer vertale. [/v] [/e=262] sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. Dit weer vertale. [/v] Vertaling is reeds gegeven. sound
informant [a] Marie trok de deken over dur heen. tagging sound
hulpinterviewer [/e=273] sound
hulpinterviewer [v=296] Komt deuze zin voor in ons dialect. Zou hij dat gedaan hebben gekund? [/v] sound
informant [a=n] Zou hij dat kent hewwe? [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zou hij dat dein hewwe. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hoe gebruikelijk is deuze zin in ons dialect? [/v] sound
informant [a] Nou da komt wel durs vaker voor hoor dat je een vraag aan mekaar stelt of dat je zegt zou dat kent hewwe. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dit dan weer vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [v=297] Komt deuze zin voor in ons dialect. Zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v] sound
informant [a] Zou hij dat dein kent hewwe? [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Hoe gebruikelijk is deuze zin in ons dialect. [/v] sound
informant [a] Nou komt ook wel vaker voor. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Dit weer vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [/e=297] sound
hulpinterviewer [v=309] Komt deuze zin voor in ons dialect. Ik heb geen zin en voeren de koeien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ik heb geen zin om de koeie te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Dit weer vertale. [/v] sound
informant [a] Ik heb geen zin om de koeie te voere. [/a] sound
informant [/e=309] sound
hulpinterviewer [v=311] Komt deuze zin voor in ons dialect. Ik denk hij weg is. [/v] sound
hulpinterviewer [v=311] Dit weer vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [v=312] Komt deuze zin voor in ons dialect. Ik heb hem vandaag nog niet gezien dus ik denk hij is weg. [/v] sound
informant [a=n] Denk dattie weg is want ik heb um nog niet zien vandaag. [/a]d

dat ie
sound
hulpinterviewer [/e=312] sound
hulpinterviewer [v=316] Komt deuze zin voor in ons dialect. De politie zou bij hem komen en nemen hem mee. [/v] sound
informant [a=n] De politie zou um op kome hale he. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] De politie komt en neemt um mee. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=316] sound
hulpinterviewer [v=317] Komt deuze zin voor in ons dialect. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer [v=317] Deuze zin weer vertale. [/v] sound
informant [a=n] Al haar koeie bin verzope bij die overstroming. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of bij de overstroming benn alle koeie verzope. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=317] sound
hulpinterviewer [v=319] Komt deuze zin voor in ons dialect. Dut denk ik niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Hier denk ik niet aan. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Zouwe wij zegge deer denk ik niet aan. [/a] sound
commentaargesprekje over daar deer deerzo.   sound
hulpinterviewer [/e=319] sound
hulpinterviewer [v=321] Komt deuze zin voor in ons dialect. Die jongen ben ik mee naar de markt weest. [/v] sound
informant [a=] Die zin die komt wel eens voor ja. Ik ben met die jonge naar markt weest. [/a] komt wel voor maar geeft wel andere vertaling sound
hulpinterviewer Want dit soort zinne die benne natuurlijk een beetje geforceerd. sound
hulpinterviewer Dat benne geleerde mense die in dat vak zitte die stelle die vrage same voor het landelijk_ sound
informant Die ut opgesteld heb heb een idee had van dat dat wij hier anders die zinne aars opstelle. sound
informant En dat is niet zo. We prate wel aars. sound
informant Maar we zegge de zin niet aarsom. sound
hulpinterviewer [a=n] Met die jongen ben ik nee de markt weest. [/a] sound
veldwerker En niet in deze volgorde? sound
hulpinterviewer [a] Nee dan moet er eerst weer met voor ofzo. sound
informant Dat naar dat zegge wij nee de markt. sound
hulpinterviewer [/e=321] sound
hulpinterviewer [v=328] Komt deuze zin voor in ons dialect. Jan vindt dat je moet zukke dinge niet gelove. [/v] sound
informant [a=n] Zulke dinge moet je niet gelove vindt Jan. [/a] sound
hulpinterviewer Jan zeidt zuks moet je niet gelove. sound
hulpinterviewer [/e=328] sound
hulpinterviewer [v=329] Komt deuze zin voor in ons dialect. Ik heb nog nooit iemand boos zien worden op deze jongen. Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=n] Dur is er nog nooit eentje kwaad weest op dat joch. [a] Ik denk dazze die joch allemaal aardig leuk vinde. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=329] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. Deuze zin weer vertale. [/v] sound
informant [a] Geen mens mag het zien. Dus jij ook nie. [/a] sound
veldwerker En als het nou per se moet met ik vind? sound
informant [a] Ik vind dat jij het ook niet zien mag. [/a] tagging sound
informant [/e=339] sound
hulpinterviewer [v=347] Komt deuze zin voor in ons dialect. Ik weet dat hij is gaan zwemmen. [/v] sound
hulpinterviewer [v=347] Hoe gebruikelijk is deuze zin in ons dialect? Dit vertale. [/v] sound
informant [a=j] Ik weet dattie is gaan zwemme. [/a]

dat ie
tagging sound
hulpinterviewer Hij is te zwemme gaan. sound
hulpinterviewer [/e=347] sound
hulpinterviewer [v=350] Komt deuze zin voor in ons dialect. Ik weet dat hij gaan zwemmen is. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] ook weer zo een vreemde benadering he? [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij is te zwemme gaan. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Tamelijk gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=350] sound
hulpinterviewer [v=352] Komt deuze zin voor in ons dialect. Ik weet dat hij zwemmen gaan is. [/v] sound
hulpinterviewer [v=352] Hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect? [/v] sound
hulpinterviewer [v=352] Dit weer vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Letterlijk vertaald komt het niet voor. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij is te zwemme gaan. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=352] sound
hulpinterviewer [v=353] Komt deuze zin voor in ons dialect. Wil je nog koffie Jan? Jaak. Dit vertale. [/v] Ik weet dat hij te zwemmen gaan is kan absoluut niet. sound
informant [a=n] Jan wil je nog koppie? [/a] tagging sound
informant [/e=353] sound
hulpinterviewer Dat is allemaal wetenschappelijk vastleid. sound
hulpinterviewer [v=355] Komt deuze zin voor in ons dialect. Hebben ze gegeten? Jaanze. [/v] sound
hulpinterviewer [v=355] Vertale. [/v] sound
informant [a=n] Hewwe ze ete? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] As dat een bevestiging weze moet zou ik zegge ja zewwe eten. [/a]

ze ewwe
tagging sound
hulpinterviewer [/e=355] sound
hulpinterviewer [v=365] Komt deuze zin voor in ons dialect. Hem is dood. Dit vertale. [/v] sound
informant [a=n] Hij is dood. sound
hulpinterviewer [/e=365] sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepen hebben. Dit weer vertale. [/v] sound
informant [a] Die man hewwe ze roepe. [/a] tagging sound
informant [a] Dat is de man die ze roepe hewwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=370] sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Dat is de man die ut verhaal zeid heb. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=371] sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. Dit weer vertale. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat die man da verhaal verteld heb. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Das de man diet verhaal verteld heb. [/a] [/e=371]

da s die t
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. Dit ook weer vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nou ze hewwe die man roepe docht ik. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ik denk dazze hem roepe hewwe. [/a]

da ze
tagging sound
hulpinterviewer [/e=373] sound
hulpinterviewer [v=387] Komt deuze zin voor in ons dialect. A Wanneer zal de wereldvrede komme? B Nooit niet. [/v] sound
hulpinterviewer nooit niet dat is twee keer niks. sound
commentaarNa een klein gesprekje over en weer zijn hulpinterviewer en informant het erover eens dat nooit niet wel gebruikt wordt in het dialect.   sound
informant [a=j]Ja maar da wordt wel gebruikt. [/a] sound
hulpinterviewer Ja dat is ook zo. Ammenooitniet. sound
informant [a=j] Nou die wereldvrede die komt nooit niet hoor. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=387] sound
hulpinterviewer [v=397] t Schijnt dat ze niets mag eten. Dit weer vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze mag helega niets hewwe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ze mag helegaar niets meer eten. [/a] sound
informant [a] Ze mag niks hewwe. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=397] sound
hulpinterviewer [v=403] t Lijk wel of er iemand in de tuin staat. Dit weer vertale. [/v] sound
informant [a] Ut lijk wel of er ien in de tuin staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] tis of er ien in de tuin staat. [/a]

t is
sound
hulpinterviewer [/e=403] sound
hulpinterviewer [v=459] Komt deuze zin voor in ons dialect. Hij heb de bal gooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij heb de bal in de mand gooid. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=459] sound
hulpinterviewer [v=474] Komt deuze zin voor in ons dialect. t En was maar net goed genog. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] twas maar net goed genog. [/a]

t was
sound
hulpinterviewer [/e=474] sound
hulpinterviewer [v=485] Komt deuze zin voor in ons dialect. A Zal ik koke? B Dat doe maar. sound
informant [a=n] Zal ik koke? Ja doe maar. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=485] sound
hulpinterviewer [v=486] Komt deuze zin voor in ons dialect. Dat boek beloof mij dat je nooit meer zult verstoppen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] En dit weer vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Je moet dat boek niet meer zoek make ofzo. [/a] sound
informant [a] Je mag da boek niet zoek helpe hoor. [/a] sound
informant [/e=486] sound
hulpinterviewer [v=487] Komt deuze zin voor in ons dialect. Wat zeg mij dat je gekocht hebt? [/v] sound
informant [a=n] Wat een eigenaardige opstelling. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zeg mijn is wat je kocht heb. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zeg is teuge mij wajje kocht heb. [/a]

wat je
sound
hulpinterviewer [/e=487] sound
hulpinterviewer [v=495] Hoe gebruikelijk is deze zin in ons dialect. Ik denk dat je veel weg zou moeten gooien. [/v] sound
informant [a] Ik denk dajje veul weggooie moet. [/a]

da je
sound
hulpinterviewer [v=495] Vertaal dit op zo veul mogelijk maniere. [/v] sound
commentaarDe vertalingen die aangedragen worden bevatten allemaal weg aan gooien vast.   sound
informant Je ken een hoop troep weggooie. sound
hulpinterviewer Tzal opruime as je dur is een zootje weggooide

t zal
sound
hulpinterviewer Je mag dur wel is wat weggooie. sound
hulpinterviewer [/e=495] sound
hulpinterviewer [v=501] Komt deuze zin voor in ons dialect. Marie zit te stoofpere schillen. [/v] sound
informant [a=n] Marie is aant peren schille. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer Marie schilt stoofpere. sound
hulpinterviewer [/e=501 sound
hulpinterviewer [v=501] Dit weer vertale. [/v] sound
commentaarEr is al een vertaling gegeven.   sound
hulpinterviewer [v=502] Komt deuze zin voor in ons dialect. Marie zit stoofperen en schillen. [/v] sound
hulpinterviewer [v=502] Nou dit vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ook al weer zo wonderlijk. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Marie schilt stoofpere. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=502] sound
hulpinterviewer [v=513] Komt deuze zin voor in ons dialect. Zo een vrouw een kun je maar beter niet tegenspreken. [/v] sound
informant [a=n] Zoon vrouw ken je maar beter niet teugen in gaan. [/a] zo een sound
hulpinterviewer [a] Zo'n mens kun kan je maar beter niet teugenspreke. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=513] sound
hulpinterviewer [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? Dit vertale. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wafoor boeke hejje kocht. [/a]

wa foor he je
tagging sound
hulpinterviewer [/e=520] sound
hulpinterviewer [v=524] Wie heb je gezien? Dit weer vertale. [/v] sound
informant [a] Wie hajje zien? [/a]

ha je
tagging sound
hulpinterviewer [/e=524] sound
hulpinterviewer [v=526] Wie heeft je op de kermis gezien? Dit ook weer vertale. [/a] sound
informant [a] Wietje op de kermis zien. [/a]

wie t je
tagging sound
informant [a] Wie zag je op de kermis? [/a] sound
hulpinterviewer Ja het is wie heb jou op de kermis gezien. sound
informant [a] Wie heb jou zien op de kermis. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [/e=526] sound
hulpinterviewer [v=530] Komt deuze zin voor in ons dialect. Marie zei dat jij Piet een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie zei da jij probeerde aan Piet een boek te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=530] sound
hulpinterviewer [v=531] Komt deuze zin voor in ons dialect. Wim docht dat ik Els had geprobeerd een kado te geven. [/v] sound
informant [a] Wim docht dak Marie een kado geven wou. [/a] sound
hulpinterviewer Nou nee een beetje een kan dur niet veel mee beginne met die vraag. sound
veldwerker Komt zo niet voor in elk geval? sound
hulpinterviewer Nee. sound
informant Nee. sound
hulpinterviewer [/e=531] sound
hulpinterviewer [v=532] Komt deuze zin voor in ons dialect. Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a] Karel zei dat je Marie een boek aansmere wou. [/a] sound
veldwerker Karel weet dat jij _ sound
hulpinterviewer [a] Karel die weet dat jij Marie een boek aansmere wou. [/a] sound
hulpinterviewer [/e=532] sound
hulpinterviewer Tis dein. sound
commentaarrelevant einde cd 2  sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
068 Als je gezond leeft, dan leef je langer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; In Noord-Holland: Asse je gezond leeft, leef je langer. vorm: Asje gezond leef ken je langer leve
068 Als je gezond leeft, dan leef je langer Als voegwoordvervoeging voorkomt, ook afvragen zonder pronomen. Vraag dan ook een zin zonder voegwoordverv. af zonder pronomen.; In Noord-Holland: Asse je gezond leeft, leef je langer. vorm: Leef je wel goed?
193 Dat is zo zeker als ??n en ??n twee is. Nederland vorm: Dat is zo zeker as een en een twee is.
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. vorm: die ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: weer zop zate is net verfd
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook nie meer.
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: Zelfs hij weeter geen raad mee.
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : n
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
zin: wij vraagd binne
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
zin: wij vraagd binne
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
vorm: Weet jij wat over het weer van morgen?
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
zin: Je wit wel datje slim genoeg benne
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekaar
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: bij em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: As jij denk dat jij zo gezond leef, leef den zo maar deur.
751 Asse ze denken datte ze moeten gaan, dan gane ze maar (KOMT VOOR + VERTAAL). vorm: Asse denk dasse gaan moete gane ze
752 An ze denken dan ze moeten gaan, gaan ze maar komt voor : n
vorm: Asse denk dasse gaan moete gane ze
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: As alle dage
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: As af en toe
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: Assen enkele keer
755 Asse we horen datte we moeten gaan, gane we. (KOMT VOOR + VERTAAL) vorm: Aswe hoort hewwe datwe gaan moete dan gane we
756 An we horen dan we moeten gaan, gaan we. (KOMT VOOR + VERTAAL) komt voor : n
vorm: Aswe hoort hewwe datwe gaan moete dan gane we
757 Ze gelooft datte jij eerder thuis bent dan ik. komt voor : n
760 Asse jullie horen datte jullie nodig zijn, gane jullie meteen. vorm: As jullie hore dat jullie nodig binne, gane jullie direct
761 An jullie horen dan jullie nodig zijn, gaan jullie meteen. komt voor : n
vorm: As jullie hore dat jullie nodig binne, gane jullie direct
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Assik gaan
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaanik
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Aje gaan
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ga je
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: Aje gaan
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: ga je
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asie gaat
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatie
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asse gaat
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaatse
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gaat
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gaatet
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Aswe gaan
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan ganewe
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: As jullie gaan
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gane jullie
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Asse gaan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dan gaan ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: Ga direct vort
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: Toen ik ging
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ging jij ook
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingie
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gingze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ginge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: toen ginge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
vorm: Zeg is wie er zo pas aan de deur was.
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die ze roepen hewwe
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: die et verhaal verteld heb.
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
vorm: woarvan ik denk dattie et verhaal zeid heb.
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: Dadis de man die ik denk dasse die roepe hewwe.
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
vorm: woarvan ik denk datse die roepe hewwe
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : n
opmerking: 'aan het' komt niet voor; ; Hij is aan het koffie drinken wel. ; Hij is koffie aan het drinke, kan ook. (wel teveel Nederlands eigenlijk)
807 Marie zit te stoofpeer schillen. komt voor : j
vorm: Marie zit te stoofpeertjes skille
808 Marie zit te stoofperen schillen. komt voor : j
809 Marie zit te piano spelen. komt voor : j
vorm: Marie zit te piano speule
810 Hij zit weer te voorzeggen. komt voor : n
vorm: voor te zegge
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
vorm: nog niet rookt
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
vorm: vallen
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
vorm: huis is verkocht
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : n
vorm: Het huis is verkocht raakt
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
vorm: benem gister
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: ze eige
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: naar zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: naajem toe