[v=297] Komt deuze zin voor in ons dialect. Zou hij dat gedaan gekund hebben? [/v]