SAND-data Lauw (Q240p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Lauw

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q240[/k][h]633[/h][i]634[/i][vw]ANS[/vw][/meta]   sound
commentaarSpontaan gesprek  sound
hulpinterviewer Tgaat er over van doodgewoon te zegge waze int Lauwers zegge.

t gaat wa ze in t
sound
informant Ja. sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan rappeleert zich dat verhaal. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/a] sound
informant [a] De schrijnwerker hee geen nagel mit. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/a] sound
informant [a] Louis liet em voor em werke. ]/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jeanne liet zich mit flute met de golven. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is. [/v] sound
informant [a] ze weet ni da Marie gestorve is gisteren. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Gisteren kump het laatst he. sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] toon bekeekte zijneigen in de spiegel [/a]

zijn eigen
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kint hemzelf goed. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ich zou zegge Eduard kent kent goed zen eige. [/a] sound
informant [a] kint goed zeneige ja [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer Eduard kent goed zen eige wij zegge zen eige van achter. sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Ward heet gehoord datter foto's van hem in de vitrine staan. [/a]

dat ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemand heet dat ooit gewild of of gekonne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Is et gekonne of gekos? [/v] sound
informant [a] Of gekos ja da xxx beter. [/a] sound
veldwerker [v] Gaan ze alle twee of? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gaan alle twee maar ich denk gekos. [/a] sound
informant [a] Gekos is misschien beter ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gekonne bestaat ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan heet in twee minuten ene bier gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=044] Deze schoenen lope gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die schoenen lope gemak. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
informant [a] Jan haat heel brood wille op ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die appelen schelle ni gemak. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=053] Als ik eerlijk leef ik zoals mijn ouders wille. [/v] sound
informant [a] Asich eerlijk leef leefich gelijk mijn ouders. [/a]

as ich leef ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
informant [a] Aster nog drie jaar langer leef dan leefter langer as zenne pa. [/a]

as ter leef ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Als hij zo gevaarlijk leeft als zij zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Asse zo preikel leef leef dan leefze ni meer lang. [/a]

as se leef ze
sound
hulpinterviewer [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Aset nu nog leef dan leefet morgen ooch. [/a]

as et leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leve jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] Asdjij zo zo preikel leef dan leefdje ni zo lang asich. [/a]

as djij leef dje as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leveze niet voor hun kinderen. [/v]

leve ze
sound
informant [a] Asse voor hun werk leve dan leveze ni voor hun kinder. [/a]

as se leve ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Als marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] Da Marcel nog leef leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [n] [v=048] Kan je ook zegge de sneeuw smelt zich in de zon? [/v] sound
hulpinterviewer [a] De de sneeuw smelt in de zon zich dat hoort er niet mit in Lauw. [/a] [/n] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Als je gezond leef dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Asdje gezond leef leefdje langer. [/a]

as dje leef dje
tagging sound
hulpinterviewer [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leve dan leve er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Aser zo veel van de van de ja landbouw van de boerenstiel leve

as er
tagging sound
hulpinterviewer dan leve daar ook veel mesen van werk op fabriek. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Als Lisa en Pierre dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As die goed leve leve d ander in de hel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Als we rustig leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
informant [a] Ave rustig leve leveve gelukkig. [/a]

a ve leve ve
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als we eerlijk leve levewe gelukkig. [/v]

leve we
sound
hulpinterviewer [a] Aveerlijk zin zinve gelukkig zeggevij. [/a]

a v eerlijk zin ve zegge vij
sound
hulpinterviewer [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dan zeggewij leef een beetje gezonder. [/a]

zegge wij
sound
informant [a] Leef een beetje gezonder ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] [/v] [a] Leef een beetje minder gevaarlijk kinder. [/a] Onmiddellijk antwoord. sound
hulpinterviewer [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ich denk dat Marie hem moet roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da zeggewij typisch heedje genoeg volk voor te hooie. [/a]

zegge wij hee dje
sound
informant [a] Heeje genoeg volk voor te hooie ja. [/a]

hee je
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] sound
informant [a] Twas plezierig van Jan te kome werke. [/a]

t was
tagging sound
hulpinterviewer [v=190] Deze ton is zwaar om drage. [/v] sound
informant [a] Die ton is zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] Wij hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a] We hope van op tijd thuis te zin. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Die van zeggewij die ich denk das dat was ve hope allemaal op tijd thuis te zin. [/a]

zegge wij
sound
informant Ja van hoef eigenlijk ni. sound
hulpinterviewer Van hoef ni. sound
veldwerker [v] Maar het zou wel kunne? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Het kan dat zou ni op valle maar ik zout ni zegge we hope op tijd thuis te zin. [/a]

zou t
sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Hij kan te te staan te zevere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] Avaan kome regerdet. [/a]

a v aan regerde t
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Ich geloof dach groter ben asij. [/a]

da ch as ij
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Zij gelooft dat je eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze geloof dajeerder thuis zet asich. [/a]

da j eerder as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
informant [a] Je geloof dahij sterker is asdjij? [/a]

da hij as djij
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Zij gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove dase rijker zen aswij. [/a]

da se as wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Wij geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] We gelove asje ni zo slim zet aswij. [/a]

as je as wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie? [/v] sound
informant [a] Dje geloof toch niet dasij armer zin as asdjij? [/a]

da sij as djij
tagging sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Geloofsje ni da Lisa even schoon is as Anna? [/a]

geloof sje
tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat zij sterker zijn dan Theo en Pierre. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij geloof dat Gaston en Jean sterker zin as Theo en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De jong boe de ma van gisteren hertrouwd is stond achter mich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Boe de ma van wiens dat zeggewij ni he.

zegge wij
sound
veldwerker [v] Zou je kunne zegge de jongen wie dat zijn moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Of of die zijn moeder? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] De jongen boe zen ma hertrouwd is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En boe van? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Boe van ja absoluut boe van de ma hertrouwd is ja. [/a] sound
veldwerker [v] En boe van dat? [/v] sound
informant [a=n] Nee die dat ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] Was juist geverf. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De bank woe zop zate was juist geverf. [/a]

z op
tagging sound
hulpinterviewer [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die geld heet moet mich maar wat geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=267] Hij heeft zijn handen gewasse. [/v] sound
informant [a] Heet zen handen gawasse. [/a]

h eet
sound
hulpinterviewer [v] Kan je ook zegge hij heeft zich de handen gewasse? [/v] sound
informant [a=n] Neen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Heet zen handen gewassen. [/a]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=268] Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
informant [a] Heet zen hemd gewasse. [/a]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=271] Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Heet ze been gebroke. [/v]

h eet
sound
informant [a] Heet ze been gebroke. [/a]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de sosse naar naar naar heur. [/a] tagging sound
informant [a] Die toe hoef ooch ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Niemand mag het zien dus vind dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Niemand maget zien dus vinich dadjij het ooch ni moog zien. [/a]

mag et vin ich da djij
tagging sound
hulpinterviewer [v=340] Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Het gebeurde wiej weg gonk. [/a]

wie j
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
informant [a] Ich weet boed geboren zit. [/a]

boe d
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Nuj fertig zit moeje gaan. [/a]

nu j moe je
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man boeze geroepe hebbe. [/a]

da s boe ze
tagging sound
hulpinterviewer [a] Das de man boeze geroepe hebbe he. [/a]

da s boe ze
sound
hulpinterviewer [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant [a] Das de man dat wat de zaak heet verteld. [/a]

da s
Zie 372 tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das de man boe boe de zaak heet verteld en dat die ik denk dat zegge wij niet. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=373] Dat is de man die ik denk dat ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant [a] Das de man wase geroepe hebbe die ich denk ich denk da da ni hoef. [/a]

da s wa se
tagging sound
hulpinterviewer [a] Weetje wase wel zou kunne zegge mijn gedacht is da die woese geroepe hebbe. /a]

weet je wa se woe se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Tschijnt dase niks mag ete. [/a]

t schijnt
tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Schijnt niks te moete ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Trikt er op dat iemand in de werf staat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dat daar iemand in de werf is. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] vief twintig [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wa boek heeje gekoch? [/a] Onmiddellijk antwoord. sound
hulpinterviewer [v=526] [/v] [a] En wie heet uuch gezien op de kermis? [/a] Onmiddellijk antwoord. tagging sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant [a] Marie zenne auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant [a] Ja das zo zeker as één en één twee es. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag ginge we met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v] sound
informant [a] Zondag gonkewe me de familie naar de zee wat schoon was. [/a]

gonke we
tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant [a] Int dorp waa ich woon staat een oud kerk. [/a]

in t
tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant [a] De dag davaan kome regerdet. [/a]

da v aan regerde t
tagging sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant [a] Das iet wa heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebben kunnen doen? [/v] sound
informant [a] Zou hij dat kunne doen? [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zou hij da sound
informant kunne gedoend hebbe? [/a] sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau van hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant [a] Ni vertelle daje

da je
tagging sound
hulpinterviewer ne cadeau voor hem gekoch het ze. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=440] Die van de stad die hebbe hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
informant [a] Die van de stad hebbe hier veel huis gebouwd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Die tweede die valt voort die van de stad hebbe hier veel huis gebouwd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou ich nooit uit nodige. [/v] sound
informant [a] Jef zouch nooit nodige. [/a]

zou ch
sound
hulpinterviewer [a] Ja die valt ook weg. /a] sound
hulpinterviewer [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
informant [a] Marie zou dat nooit doen. [/a] sound
hulpinterviewer [v=446] Louis die drinkt wel eens een glas te veel. [/v] sound
informant [a] Louis drink ze uit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=447] Martha die zou ik wel eens bij thuis wille uit nodige. [/v] sound
informant [a] Martha zouch thuis wille nodige. [/a]

zou ch
sound
hulpinterviewer [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
informant [a] Dat huis zouch nooit kope. [/a]

zou ch
tagging sound
hulpinterviewer [v=449] Dat huis dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
informant [a] Dat huis staat daar al vijftig jaar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=492] Hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
informant [a] Hijs verleden week door den dokter gopereerd. [/a]

h ijs
sound
hulpinterviewer [v] Kan je ook zegge hij is vorige week van de dokter geopereerd worde? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Da zeggeze hier ni hier iset zeker hijs verleden week van den dokter gopereerd. [/a]

zegge ze is et hij s
sound
veldwerker [v] Maar van da zou wel kunne van den dokter? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja van hijs verleden week van den dokter gopereerd. [/a]

hij s
tagging sound
hulpinterviewer [v=049] ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
informant [a] Ich heb mich goed vermaak. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=050] ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
informant [a] Zeet heur ni vermaakt op het bal. [/a]

z eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lopen. [/v] sound
informant [a] Je rappeleert u toch daje xxx onder de ladder. [/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [a] Daje mich toen onder de ladder door liet lope. [/a]

da je
tagging sound
hulpinterviewer [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
informant [a] Ich rappeleer mich da iemand os riep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij voeldenem zakke door tijs. [/a]

voelde n em t ijs
tagging sound
hulpinterviewer [a] Hij voeldenem door de grond zakke. [/a]

voel de n em
sound
hulpinterviewer [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant [a] Dje rappeleer u toch dave bij Marieke langs gonke. [/a]

da ve
tagging sound
hulpinterviewer [v=293] Zij herinnere zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
informant [a] Ze rappelere hun ni al. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
hulpinterviewer [a] In die tijd was hij ne bon vivant. [/a] sound
informant [a] Ich leefde wie God in Frankrijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij leefde wie een varken. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=338] Daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar leefdewij wie God in Frankrijk. [/a]

leef de wij
sound
hulpinterviewer [v=345] [/v] [a] Toen leefdedje wie ne koning. [/a]

leefde dje
Onmiddellijk antwoord. tagging sound
hulpinterviewer [v=412] [/v] [a] En daar ware veel mensen op het feest. [/a] Onmiddellijk antwoord. sound
hulpinterviewer [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon kome. Waren er veel mensen op het feestje? [/v] sound
informant [a] Jammer dach gisteren ni naar aa verjaardagfeest kos kome. [/a]

da ch
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ware daar veel mensen op t feest? [/a] sound
hulpinterviewer Nu moet je ik vertaal woord voor woord en nu moetje zegge dat Lauwers es.

moet je
sound
hulpinterviewer [v=003] Ich denk dat marie het geprobeerd van hem ne brief te schrijve. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da klop ni he. [/a] sound
informant [a] Ich denk da Marie hem nen brief geschreve heet. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of ich denk ich denk dat Marie geprobeerd het van hem nen brief te schrijve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=075] Ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/v] sound
hulpinterviewer [a=g] Das juist he. [/a]

da s
sound
informant [a] Ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ich vin dat alleman moet zwemme kunne. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ich denk dat alleman kunne zwemme moet. [/v] sound
hulpinterviewer [v=082] Ich vin dat alleman zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [v=084] Ich denk dat alleman zwemme moet kunne. [/v] sound
informant [a=j] Zwemme moet kunne dat zou nog gaan ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ich blijf der mt ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/a] sound
informant [a] Moet kunne zwemme ja. [/a] sound
veldwerker [v] Er kunne er ook verschillende mogelijk zijn. Zou u nog één van die andere ook kunne gebruike of alleen maar het bovenste? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zo dus de twee wa mogelijk zen volgens mich es ich vin da alleman moe kunne zwemme en ich vin da alleman zwemme moe kunne. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De drie andere niet dat klinkt belachlijk. [/a] sound
veldwerker [v] Wa vind ge het normaalste of wa zout ge het meest gebruike? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Daar wil niemand ni danse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja daar wil niemandni danse dat gaat. [/a]

niemand ni
tagging sound
informant [a] Dat gaat ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Ich denk dadje veel voort zout moete gooie. [/v]

da dje
sound
hulpinterviewer [a=j] Das juist. [/a]

da s
Nadien [a=n] sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dadje veel zout voort moete gooie. [/v]

da dje
sound
hulpinterviewer [v] Ich denk dadje veel zout moete voort gooie. [/v]

da dje
sound
informant [a=j] Ich denk daj veel zout moete voort gooie. [/a]

da j
tagging sound
veldwerker [v] Die eerste ook of ni? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] De c is juist ich denk dadje veel zout moete voort gooie ja ja dat is het da benich zeker van. [/a]

da dje ben ich
sound
veldwerker [v] Maar ni voort zou moete gooie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte prullen aan het voort gooie. [/v] sound
informant [a] Voort aant gooie. [/a]

aan t
sound
hulpinterviewer [v] Het verschil hier es zeggewe voort aant gooie aant voort gooie of aant voort gooie? [/v]

zegge we aan t
sound
informant [a] Hij is alle prullen aant voort gooie. [/a]

aan t
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertelt maar ni wie zij haa kunne roepe. [/v] tagging sound
hulpinterviewer Klinkt dat? sound
informant [a=g] Ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of dat zeggewij ni nee dat klop ni. [/a]

zegge wij
Antwoord op [v=029] en [v=030] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wij zegge vertelt mich ni wie zij haa kunne roepe. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Wij zegge ni wie dat zij haa kkunne roepe of wie of zij dat zeggewij ni in Lauw. [/a]

zegge wij
Antwoord op [v=028] sound
informant [a] Dat hoort daar niet bij nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wil geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee da zeggewij ooch ni hij wil geen soep ni meer ete. [/a]

zegge wij
sound
informant [a] Hij wil geen soep ni meer ete ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet dat Eddy morgen brood wilt ete. [/v] Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a] Wilt brood ete ni ich weet dat Eddy morgen wilt ete. [/a] sound
informant [a] Brood wilt ete ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet vroeg moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee eddy moet kunne vroeg moet vroeg kunne op staan. [/a] sound
informant [a] Kunne kom achter dinge vroeg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Asjij vraag of hier geen muis zitte wie zegje dat? [/v]

as jij zeg je
sound
informant [a=j] Zitte hier nergens geen muis? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=006] Gisteren wandeldediedaar. [/v]

wandel de die daar
Verkeerde vraag. sound
hulpinterviewer [a=n] Zo dus je ziet iemand door kome en je zeg gisteren wandeldediedaar door t park das juist. [/a]

wandel de die daar
tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Hij spreek niet goed geen Frans hij spreek zo goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreek ni zo goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij kal ni zo goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Iedereen is geen vakman. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zo zeggewij da ni ni alleman is stielman zeggewij. [/a]

zegge wij
sound
informant [a] Ni alleman is stielman ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=150] Hij heeft overal geen vrienden. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heet nergens gene kameraad. [/a]

h eet
sound
informant [a] Heet nergens gene kameraad. [/a]

h eet
sound
hulpinterviewer [v=154] Boeken heeft Jan drie. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan hee drie boek. [/a] sound
informant [a] Jan hee drie boek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebbe gemaakt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Jan weet dat voor drie uur den auto moet gemaak zen. [/a] sound
veldwerker [v] En wannert dat het hij is dus hij moet de wgane gemaakt hebbe? [/v] sound
informant [a] Jan weet dat voor drie uur den auto moet gemaak zin. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of Jan weet dater voor drie uur den auto moet gemaak hebbe. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dater voor drie uur den auto moet gemaak hebbe. [/v]

da ter
tagging sound
informant [a=g] Ja. [/a] Dus [v=160] en [v=161] [a=n] sound
hulpinterviewer [v=260] Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat zeggewe ook zo niet. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [a] Wie denkdsje dach in Tongeren gezien heb? [/a]

denk dsje da ch
sound
veldwerker [v=262] En ook ni wie denk je wie ich in Tongeren gezien heb? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Wie denkje wie ich in Tongeren gezien heb nee. [/a]

denk je
sound
hulpinterviewer [v=023] Els wil ni danse en ze wil ni zinge ook niet. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Els wilt ni danse en zinge wilse ooch ni. [/a]

wil se
sound
hulpinterviewer [v=248] Ik doe wel eventjes de kopjes af wasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich was wel efkes de sjatten. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat gedaan hebbe gekund? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zou hij da gekos hebbe? [/a] sound
hulpinterviewer [v=309] Ik heb geen zin en voere de koeien. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb geen goesting om de koei te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=316] De politie sound
hulpinterviewer zou mit hem kome en neme hem mit. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Dat klop ni de politie zou mit hem kome en hem mit neme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie al haar koeien zen verdronke bij de overstroming. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ook ni. Marie her heel koei Marie her heel koei. [/a] sound
informant [a] Marie her koe zen verdronke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dit denk ik niet aan. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Daar denkich ni aan. [/a]

denk ich
sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jongen ben ik mee naar de markt geweest. [/v] sound
informant [a=j] Die rare jong benich naar de markt gewees mit naar de markt gewees. [/a]

ben ich
sound
hulpinterviewer [a] Die rare gast benich mit naar de markt geweest ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=322] Ik heb al de eerste drie sommen gemaakt. De welke heb jij gemaakt? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich heb al de eerste drie gemaak. Waters heedjij gemaak waters. [/a]

hee djij
sound
informant [a] Waters heedjij gemaak? [/a]

hee djij
sound
hulpinterviewer [v=329] Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel vriendelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich geloof ich geloof dat ze die gast allemaal vriendelijk vinde. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] De waffere heb jij al weg gebracht? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Boters heedjij al voort gezet? [/a]

hee djij
sound
hulpinterviewer [v=353] Boe boe zeggewij in Lauw as iemand zeit van wildje nog koffie? [/v]

zegge wij wil dje
sound
informant [a] Wilje nog koffie? [/a]

wil je
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ja maar wa antwoord je dan as je nog wilt? [/v] sound
informant [a=n] Ja of nee. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Chaja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Ik weet dat hij is gaan zwemme. [/v] [a=n] tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Ik weet dat hij gaan zwemme is. [/v] [a=g] sound
hulpinterviewer [v=351] ik weet dat hij zwemme is gaan. [/v] [a=n] sound
hulpinterviewer [v=352] ik weet dat hij zwemme gaan is. [/v] [a=n] sound
informant [a] Ich weet dater gaan zwemme is. [/a]

da ter
Dus [v=350] [a=g] sound
veldwerker [v] Is er een ander ook modelijk of enkel de deze? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee eigelijk ni drie vijftig ich denk dater gaan zwemme is ja. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer [v=364] Is hem dood? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Da zeggewij ni ister dood? [/a]

zegge wij is ter
sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de wereldvrede kome? Nooitniet. [/v]

nooit niet
sound
hulpinterviewer [a=j] Nooitni dat zeggewij. [/a]

zegge wij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Wanneer gaat daar vrede kome? Nooitni. [/a]

nooit ni
sound
hulpinterviewer [a] Nooit of te nooit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=400] Het belooft weer een mooie dag te worde. [/v] sound
informant [a] Tzal ne schone dag worde. [/a]

t zal
sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Ich zou zegge heet de bal gesmete in de mand. [/a]

h eet
tagging sound
hulpinterviewer [a] Asje mich nu zeg heet de bal in de mand gesmete dat zou ooch kunne. [/a]

as je h eet
tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof je mij dat je nooit ni meer zult verstoppe. [/v] Vraag niet helemaal correct. sound
informant [a=n] Dje beloof mich dadje da boek ni zult verdoen. [/a]

da dje
sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde om niemand pijn te doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Rosa probeerde niemand pijn te doen om valt weg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=401] Tis misschien beter om nog even te wachte. [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a=n] Tes misschien beter

t es
sound
informant nog wa te wachte. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Om ook weg. [/a] sound
hulpinterviewer [v=402] wij hadde het geluk om hem direct terug te vinde. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Hetzelfde liedje we haan t geluk hem direct terug te vinne. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Om niet. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Wat zeg mij dat je gekocht hebt. [/v] sound
veldwerker [v] Bijvoorbeeld hij is iets aant vertelle datem naar de winkel geweest is en datem iets gekocht heeft en u heeft het niet goed begrepe en u zegt

aan t da tem
sound
veldwerker wat zeg me dat je gekocht hebt. [/v] sound
informant [a=n] Wa zegdje da gekoch heb? [/a]

zeg dje
sound
hulpinterviewer [a] Ah ja boe zegdje da gekoch heb? [/a]

zeg dje
sound
hulpinterviewer [v=512] Nee zo een ding ene heb ik nog nooit gezien. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die ene komt daar ni zo een zaak hebich nog nooit gezien. [/a]

heb ich
sound
hulpinterviewer [a=n] Dje ziet mich ook ne rare zeggewij eigenlijk ni dje ziet mich ne rare ene. [/a]

zegge wij
Onmiddellijk antwoord op [v=515] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zei dat jij Pierre een boek hebt geprobeerd te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Marie zeit dadjij Pierre e boek hebt wille verkope. [/a]

da djij
sound
hulpinterviewer [a] We zulle in alle geval zegge Marie zeit dat Pierre dadjij Pierre een boek hebt probere te verkope ni geprobeerd. [/a]

da djij
sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dacht dat ik Anna had geprobeerd een cadeau te geve. [/v] sound
informant [a=n] Julien dach dach geprobeerd haa Anna ne cadeau te geve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dat jij hebt geprobeerd Marie een boek te verkope. [/v] sound
informant [a=n] Karel weet daj geprobeerd het Marie ne boek te verkope. [/a]

da j
sound
hulpinterviewer [v=227] Nu asjij een kind ziet ligge wat slaap en ik zeg het slaap wat zeg jij dan als bevestiging? [/v]

as jij
sound
hulpinterviewer [a=n] Jaat. [/a] sound
informant [a] Jaat het slaap ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=228] As frans zegt xxx. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nee wij zegge jaat. [/a] Ook voor [v=243] sound
hulpinterviewer [v=485] As de man tege de vrouw zegt zalich t avond koke wa antwoordt dan de vrouw? [/v]

zal ich
sound
hulpinterviewer [a=n] Chajuit. [/a] sound
informant [a] Cjhajuit asje wil koke. [/a]

as je
sound
hulpinterviewer [v=170] Pol is Rosa en Louise hun broertje. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Pol is t broerke van Rosa en Louise; [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Die fiets is mijns. [/v] sound
informant [a=n] De velo is van mich. [/a] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloof je niet dat hij gevallenis?

gevalle n is
sound
hulpinterviewer Geloof je niet dat hij gevalle heeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nee is geloosje ni dater gevallenis? [/a]

geloof sje da ter gevalle n is
sound
informant [a] Geloofsje ni dater gevallenis? [/a]

geloof sje da ter gevalle n is
tagging sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en heeft ni geld ni veel geld ni meer. [/v] sound
informant [a=n] Jan heet ni meer veel geld. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ik geef niks aan ne andere ni. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich geef niks aan ne ander. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] [/v] [a=n] En t volgende ook niemand wil ni werke. [/a] Onmiddellijk antwoord. sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heeft de auto mee genome? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
hulpinterviewer [a=n] Wie heet den auto mit genome? Niemand. [/v] sound
informant [a] Niemand. [/a] sound
hulpinterviewer [v=390] [/v] [a=n] Voor de rest van uw verhalen niet herhale wij niet wij zegge niks niemand of niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Dus wa koei heeter heeter gemelk? [/v]

hee ter
sound
hulpinterviewer [a=n] Geen één geen één ook ni geen enkele ni geen één. [/a] sound
veldwerker [v=389] En en ook ni waar groeit het geld aan de bomen? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nergens. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Nergens wij zegge die ni niet der achter. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Louisa heeft nu meer koeien dan ze vroeger en had. [/v] sound
informant [a=n] Zeet nu meer koei as vroeger. [/a]

z eet
sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles boe ich gekrege en heb. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ook ni hier is alles wa ich gekrege heb. [/a] sound
veldwerker [v=600] En hoe zou je zegge pas op dat je niet valt. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Weedje wie ich dat zou zegge valdjij daar ni he. [/a]

wee dje val djij
sound
veldwerker [v=000] Ik hoop dat je niet niet gaat valle. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Gaat maar ni duil. [/a] sound
veldwerker [v=000] Eh je weet toch ook dat het niet leuk is. [/v] sound
informant [a] Dje weet toch dat ni plezierig is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Maar ge zou ni zegge je weet toch ook dat ni plezierig en is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=494] Ik vind dat Jan beter de dokter had kunne hebbe geroepe. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant [a=n] Zad beter den dokter geroepe voor Jan. [/a]

z ad
sound
hulpinterviewer [a] Ich vin da jan beter den dokter geroepe haa. [/a] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert heeft drie groene appels en Marie heeft er drie rode. [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Robert hee drie groen appelen en Marie heeter drie rode. [/a]

heet er
tagging sound
veldwerker [v] Jaat ja kunt ge de er weg late? [/v] sound
hulpinterviewer [a=j] Robert heet drie appelen en Marie heet drie rode ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=424] Ik heb hem het gegeve. [/v] sound
informant [a=n] Ich hebetem gegeve. [/a]

heb et em
tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denkt dat hij had willen naar huis. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Marie dacht dater thuis wilde. [/a]

da ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=002] Ik heb dat gezegd gehad. [/v] sound
informant [a=n] Ich heb dat gezeid. [/a] tagging sound
informant [a] Die had hoef daar ni bij. [/a] sound
hulpinterviewer [v=330] Lopentere kom ich hem tege. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja dat klop. [/a] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=357] En as de man heen kump met de vrouw en hij zeit morgen kump daar iemand sound
hulpinterviewer boe gaat Marie dan normaal zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wie? [/v] sound
informant [a=j] Wie kump. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of wie dat? [/v] sound
informant [a=j] Ja zo wie dat. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie dat ich denk het ook ja wie dat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op dit feest wordt veel gedanst. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Op dit feest weunt daar veel gedans. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Nee wij zegge wij zegge altijd op dit feest weunt daar veel gedans. [/a] Reageert op kaartje met vraag naar er. sound
veldwerker [v] Of op dit feest weunt veel gedans? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Ja het kan. [/a] sound
informant [a=j] Op dit feest weunt veel gedans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wordt er nog alleen maar brood verkocht in die winkel. [/v] sound
informant [a=j] Nu weunt daar maar alleen brood verkoch in de winkel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Nu weunt alleen brood verkoch in die winkel dat gaat ook. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=414] [/v] [a=j] Gister stonger ne rare man in de hof. [/a] Onmiddellijk antwoord. tagging sound
veldwerker [v] En zonder die er? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dat mag gisteren stond daar stongter ne ja die er mag weg gisteren stonger ne rare man in de werf. [/a]

stong ter stong er
Wel met er. sound
hulpinterviewer [v=482] [/v] [a=n] Legt die boek daar. [/a] Onmiddellijk antwoord sound
hulpinterviewer [v=358] Ik denk dat iemand de koekjes heeft op gegete maar ik weet niert wie dat. [/v] sound
informant [a=n] Ich denk dat iemand de koekjes op gete hee maar ich weet ni wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=483] Als je echt ni kunt wachte dan kom maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Asje echt ni kunt wachte komt dan maar. [/a]

as je
sound
hulpinterviewer [v=484] Dat kijk maar. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Kijk maar. [/a] sound
hulpinterviewer Het prentje bekijke ja. sound
hulpinterviewer [v=036] Dit zijn Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar [/v] sound
hulpinterviewer [a] Makander. [/a] sound
informant [a] Naar makander ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Dit is Toon. Toon wis. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeneige. [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Dit is Fons. Fons zag een slang naast. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Fons zag een slang neven. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Neven hem. [/a] tagging sound
informant [a] Neven hem. [/a] sound
veldwerker [n] [v=037] En zou je ook kunne zegge Toon wastem? [/v]

wast em
sound
informant [a=j] Of Toon is em aant wasse. [/a]

aan t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Toon wasde zen eige moetewe dan zegge maar Toon was hem aant wasse dat is nog beter eigenlijk dan zeggewet nog beter. [/a] [/n]

moete we aan t zegge we t
sound
commentaarGeen SAND-vragen.  sound
veldwerker [n] Ik heb nog gewoon een paar vraagjes eigenlijk. sound
veldwerker [v=018] ze weet niet dat Marie gisteren gestorve is zou je ook kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Gestorve is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge ze weet niet dat Marie gsteren gestorve heeft? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heeft nee. [/a] sound
veldwerker [v] En ook ni ze en weet ni da Marie gisteren gestorve is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ze en weet ni nee da zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. sound
veldwerker Eh dus foto's van zen eige maar zou je ook kunne zegge dat er foto's van hemzelf of zo iets? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] nee van zeneige [/a]

zen eige
sound
veldwerker [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete zou je ook kunne zegge Jan had het hele brood wel op ete gewild of gewild op ete? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=047] Die aardappelen schille zich niet gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Die appelen schille ni goed. [/a] sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen voor te hooie zou je ook kunne zegge heb je genoeg mensen sound
veldwerker om te hooie of van te hooie? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Heeje genoeg man voor te gooie? [/a]

hee je
sound
veldwerker [v=189] Het was vriendelijk van Jan te kome werke zou je ook kunne zegge het was vriendelijk van Jan voor te kome werke of van te kome werke? [/v] sound
commentaar n.v.t.  sound
hulpinterviewer [a=j] Twas vriendelijk van de Kel van te kome werke ja. [/a]

t was
tagging sound
veldwerker [v=190] Deze ton is zwaar voor te drage zou je daar iets anders kunne zegge bijvoorbeeld deze ton is zwaar te drage? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Te drage zeggewe niet dees ton is zwaar. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v=218] Ze gelove dat zij dat wij rijker zijn dan zij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove dat ze rijker zen aswij. [/a]

as wij
tagging sound
veldwerker [v] En omgekeerd dat wij rijker zijn als zij? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze gelove dat wij rijker zen assij. [/a]

as sij
sound
veldwerker [v=250] Zou je ook kunne zegge de bank waar op ze zate was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De bank waar zop zate. [/a]

z op
sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge de bank daar ze op zate? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=339] En zou je ook kunne zegge niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook ni zien moog? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemand mooget zien zo dus jij ook ni. [/a]

moog et
sound
veldwerker [v=257] En zou je kunne zegge dat is iets die heel moois is? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Das iet schoon. [/a]

da s
sound
veldwerker [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij weunt morgen van den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of hij weunt morgen gopereerd van den dokter. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ich denk eerder dat dokter van achter kump hij weunt morgen gopereerd van den dokter. [/a] sound
veldwerker [v290] Zou je dan ook kunne zegge hij voelde hij voelde hem zakke door de grond? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Door de grond zakke. [/a] sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde niemand pijn te doen zou je ook kunne zegge Rosa probeerde van niemand pijn te doen of voor niemand pijn te doen? [/v] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
veldwerker [v=401] Tis misschien beter nog even te wachte ook ni tis misschien beter van nog even te wachte? [/v]

t is
sound
hulpinterviewer [a] Je wach beter een beetje. [/a] [/n] sound
algemene gegevens Lauw 18 december 2001 Q240 sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. vorm: waar ze op
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
opmerking: Volgens informant constructie kunstmatig, in het dialect steeds: 'Ik denk dat...'
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. opmerking: zie veldwerk
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
opmerking: maar vaker met een enkelvoudige negatie
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : j
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
opmerking: zeer zelden, enkel bij kleine kinderen
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook ni me
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
opmerking: Informant zegt dat vorm met -lieden onmogelijk is maar bij paradigma gaan wel 'wijlles' gebruikt.
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
opmerking: Informant zegt dat vorm met -lieden onmogelijk is maar bij paradigma gaan wel 'wijlles' gebruikt.
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : n
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : n
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: mekandere
zin: vorm met ??n onmogelijk
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: hem
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : n
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : n
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dje got
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: go dje
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. opmerking: geen beleefdheidsvorm
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ter geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet ter
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet et
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djelles got
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: go dje
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: got
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gonk
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk djij
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djij gonk
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djij gonk
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk hij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gonk
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk djij
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gonk
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gonk
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonk ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wijlles gonke
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gonk djijlles
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: steeds 'wie' ipv toen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: djijlles gonk
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gonke
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonke ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: wel vorm 'boe' ipv die
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: wel vorm 'boe' ipv die
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
vorm: boe ich denk dat
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: constructie enkel mogelijk met Ik denk dat...
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: constructie enkel mogelijk met Ik denk dat...
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: constructie enkel mogelijk met Ik denk dat...
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
803 Ze schijnt niks mogen eten. Afvragen indien de zin voorkomt in Nuth komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
opmerking: zitten werken niet mogelijk
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : n
opmerking: zitten werken niet mogelijk
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
opmerking: zitten werken niet mogelijk
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : n
opmerking: staan zeuren onmogelijk
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : n
opmerking: staan zeuren onmogelijk
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : n
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
opmerking: enkel in bepaalde gevallen
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: zen eige
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: hem