SAND-data Rijckholt (Q194p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Rijckholt

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q194p[/k][h]307[/h][i]308[/i][vw]J[/vw][t]MH[/t][/meta]  sound
hulpinterviewer [v=018] Vertaal. Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant [a] Ze weet nietat Marie gister gestorven is. [/a]

niet tat
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. Ze weet niet dat Marie gisteren is gestorve. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=025] Vertaal. Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant [a] Niemes weet hettat ooit gewild of gekend. [/a]

het tat
tagging sound
hulpinterviewer [v=026] Vertaal. Jan had het hele brood wel wille op eten. [/v] sound
informant [a] Jan hauwda ganse brood wel wille op ete. [/a]

hauw da
tagging sound
hulpinterviewer [v=027] Vertaal. Vertel maar niet wie zij hadden kunne roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel maar niet welze hauwe wille roepe. [/a]

wel ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=035] Vertaal. Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant [a] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] Vertaal. De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant [a] Den timmerman het geen nagel bie zich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Vertaal. Erik liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant [a] Erik liet mich veur zich werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Vertaal. Johanna liet zich mee drijven op de golve. [/v] sound
informant [a] Johanna liet zich mit drijve op de golve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Vertaal. Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant [a] Toon beloerde zich eens goed in de spiegel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Vertaal. Jan heeft in twee minute een biertje gedronke. [/v] sound
informant [a] Jan het in twee minute een bierke gedronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook vuur. Jan het zich in twee minute een pilske gedronke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=044] Vertaal. Deze schoene lopen gemakkelijk. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Dees schoen lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook vuur. Dees schoen lope zich gemakkelijk. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=045] Vertaal. Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant [a] Eduard kent zichzelf goed. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Vertaal. Eduard heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Eduard het geheur datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/a]

dat er
tagging sound
hulpinterviewer [v=047] Vertaal. Die aardappelen schillen niet gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Die eerpel schille zich niet gemakkelijk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=048] Vertaal. De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
informant [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook vuur. De sneeuw smelt zich in de zon. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=053] Vertaal. Als ik zuinig leef leef ik zoals mijn ouders willen. [/v] sound
informant [a] Azich zuinig leef leef ich wie mijn ouders dat wille. [/a]

az ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=055] Vertaal. Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer dan zijn vader. [/v sound
informant [a] As hij nog drie jaar leef leefe langer assene pap. [/a]

leef e as sene
tagging sound
hulpinterviewer [v=057] Vertaal. Als zij zo gevaarlijk leeft leef ze niet lang meer. [/v] sound
informant [a] Assie zo gevaarlijk leef leefet niet lang mee. [/a]

as sie leef et
tagging sound
hulpinterviewer [v=059] Vertaal. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Asset nu nog leeft leefze morgen ook nog. [/a]

as et leef ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=061] Vertaal. Als jullie zo losbandig leven dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
informant [a] As iel zo losbandig leef leefter niet zo lang azich. [/a]

leeft er az ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=063] Vertaal. Als ze voor hun werk leven dan leven ze niet voor hun kindere. [/v] sound
informant [a] Asse veur hun werk leve leve ze niet voor hun kinder. [/a]

as se
voor hun wordt heel snel uitgesproken tagging sound
hulpinterviewer [v=067] Vertaal. Als Rudy nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
informant [a] As Rudy nog leef leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=068] Vertaal. Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant [a] Aste gezond leef leefte langer. [/a]

as te leef te
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. Ast gezond leef leefte langer. [/v] sound
informant [a=n] Nee das fout. [/a] sound
hulpinterviewer [v=069] Vertaal. Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant [a] Asser zo veul _ [/a]

as er
sound
informant [a] Aster zo weinig lui van de landbouw leve dan leveter veul lui van de fabriek. [/a]

as ter leve ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=070] Vertaal. Als Pieter en Liesje in het paradijs leven dan leve Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
informant [a] As Pieter en Liesje inne paradijs leve dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a]

in e
tagging sound
hulpinterviewer [v=071] Vertaal. Als we zuinig leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant [a] As we zuinig leve leve we gelukkig. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Vertaal. Als we ongezond leven leven we niet lang. [/v] sound
informant [a] As we ongezond leve leve we niet lang. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Komt dees zin ook vuur. As zuinig leve leve we gelukkig. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=072] Vertaal. Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
informant [a] Leef get gezonder Jan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=073] Vertaal. Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
informant [a] Leef get minder gevaarlijk kinder. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=132] Vertaal. Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
informant [a] Ik denk dat Marie em zal moete roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=188] Vertaal. Heb je genoeg mense om hooi van et land te hale. [/v] sound
informant [a] Hebste genoeg lui um et hooi van et land te hale. [/a]

hebs te
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. Hebste genoeg lui veur hooi van et land te hale. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Veur hooi vant land te hale kenst ook zeggen. [/a]

ken st
tagging sound
hulpinterviewer [v=189] Vertaal. Het was aardig van Jan om te kome werken. [/v] sound
informant [a] Et war leuk van Jan um te kome werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. Het war aardig van Jan vuur te kome werke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Et war aardig van Jan te kome werke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ook. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Et war aardig van Jan um kome te werke. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja kenst allemaal zegge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=190] Vertaal. Deze ton is zwaar om te drage. [/v] sound
informant [a] Dees ton is zwaar um te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. Dees ton is zwaar veur te drage. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Dees ton is zwaar te drage. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Maart ken. [/a]

maar t
sound
hulpinterviewer [v=198] Vertaal. Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant [a] Er ken staan te zevere. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. Er ken staan zevere. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=199] Vertaal. Hij staat te zeure. [/v] sound
informant [a] Er staat te zevere. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Vertaal. Toen we aan kwamen regende het. [/v] sound
informant [a] Wiever an kame regendenet. [/a]

wie ver regende n et
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Vertaal. Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant [a] Kgeloof dadik groter ben aser. [/a]

k geloof dad ik as er
tagging sound
hulpinterviewer [v=216] Vertaal. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Ze gelooft dastie eerder hier bis as _ [/a]

das tie
dat jij tagging sound
informant [a] Ze geloof dat heer eerder bie huis bis as ich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Vertaal. Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Ze geloof zeker niet dat heer sterker is as heer assie. [/a]

as sie
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Vertaal. Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant [a] Ze gelove davier rijker zijn assie. [/a]

da vie as sie
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] Vertaal. We geloven dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant [a] Ve gelove dadier niet zo slim bis as oes. [/a]

da dier
tagging sound
hulpinterviewer [a] _ as vier. [/a] sound
hulpinterviewer [v=220] Vertaal. Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Juu geloof jammer genoeg niet dat wier armer zijn as dier. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=221] Vertaal. U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant [a] Ju geloof da Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Vertaal. Hij gelooft dat Louis en Jan sterker zijn als Geert en Peter. [/v] sound
informant [a] Her gelooftat Louis en Jan sterker zijn as Geert en Peter. [/a]

geloof tat
tagging sound
hulpinterviewer [v=249] Vertaal. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] De jong woe de mam gister van getrouwd is stong achter mich. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=250] Vertaal. De bank waar ze op zate was pas geverfd. [/v] sound
informant [a] De bank woe ze op zate war pas geverf. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. De bank woerop ze zate was pas geverf. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=259] Vertaal. Wie geld heeft moet mij maar wat geven. [/v] sound
informant [a] Wel geld het mot mich maar get geve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. Die geld heeft mot mich maar get geve. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=267] Vertaal. Hij heeft zijn handen gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij het zen hand gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. Er het zich de hande gewasse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Er het zich de hand gewasse kan dus wel. [/a] tagging sound
informant Ja maar niet hande. sound
hulpinterviewer [v] Er het zich zen hande gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
commentaarOnverklaarbaar.  sound
hulpinterviewer [v=268] Vertaal. Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Er het zen hump gewasse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. Her het zich et hump gewasse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Her het zich zen hump gewasse. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja dat wel. [/a] sound
informant Er het zich sien hump gewasse. sound
hulpinterviewer [v=271] Vertaal. Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
informant [a] Her het zen been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. Her het zich et been gebroke. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Her het zich zie been gebroke. [/v] sound
informant [a=j] Ja. Her het zich zie been gebroke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=273] Vertaal. Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
informant [a] Marie trok de deken naar zich toe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] _ op zich an. [/a] sound
hulpinterviewer [v=339] Vertaal. Niemand mag et zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
informant [a] Gene mooget zien dus ik vind dastichet ook niet moog zien. [/a]

moog et das tich et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook voer. Ich vin datsich et ook niet zien moogs. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=340] Vertaal. Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
informant [a] Et gebeurde wiestoe weg gings. [/a]

wies toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=341] Vertaal. Ik weet waar je geboren ben. [/v] sound
informant [a] Ich weet oestoe gebore bis. [/a]

oes toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=342] Vertaal. Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
informant [a] Noustoe verdig bis magste gaan. [/a]

nous toe mags te
tagging sound
hulpinterviewer [v=370] Vertaal. Dat is de man die ze geroepen hebbe. [/v] sound
informant [a] Dadis de man welze geroepe hem. [/a]

dad is wel ze
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. Dadis de man wat ze geroepe hem. [/v]

dad is
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=371] Vertaal. Dat is de man die het verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis de man deit verhaal het verteld. [/a]

dad is dei t
tagging sound
hulpinterviewer [v=372] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat et verhaal heef verteld. [/v] sound
informant [a] Dadis de man deik denk dattet verhaal het verteld. [/a]

dad is dei k dat et
tagging sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. Dadis de man wat ik denk wat et verhaal het verteld. [/v]

dad is
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=373] Vertaal. Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant [a] Dadis de man deik denk datse geroepe hem. [/a]

dad is dei k dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=397] Vertaal. Et schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant [a] Et schijnt datse niks moogs ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=398] Vertaal. Ze schijnt niets te moge ete. [/v] sound
informant [a] Ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=403] Vertaal. Het lijk wel of iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant [a] De sjoee welle een in de moesem staat. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kom dees zin ook vuur. Et lijk of iemes in den tuin staat. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=520] Vertaal. Wat voor boeken heb je gekocht. [/v] sound
informant [a] Watveur boeke hebs gegohe. [/a]

heb s
tagging sound
hulpinterviewer [v=526] Vertaal. Wie heeft je op de kermis gezien. [/v] sound
informant [a] Wel hettoe op de kermis gezien. [/a]

het toe
tagging sound
hulpinterviewer [v=036] Loer naart plaatje en maak de zin af. Marie en Piet wijze naar _ [/v]

naar t
sound
informant [a] _ na een. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=037] Loer naart plaatje en maak de zin af. Toon was _ [/v]

naar t
sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] Hij wassich zen arm. [/a]

was sich
tagging sound
hulpinterviewer [v=039] Loer naart plaatje en maak de zin af. Fons zag een slang neve _ [/v]

naar t
sound
informant [a] _ nevezi op de bank zitte. [/a]

neve zi
tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Kom dees zin vuur in uw dialect. Vertaal. Ik denk dat Marie heeft probere van hem een brief te schrijve. [/v] sound
informant [a=n] Ik denk dat Marie het geprobeerd hem ene brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a=n] Nee niet van hem ene brief te schrijve. [/a] sound
hulpinterviewer [v=006] Kom dees vuur in uw dialect. Vertaal. Gisteren wandeldiede door het park. [/v] sound
informant [a] Gister wandelde heer dooret park. [/a]

door et
tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=022] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] sound
informant [a=n] Nee komp niet vuur. [/a] sound
informant [a=j] Er wilt gene nie danse. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Gene wil danse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Eddy moet kunnen vroeg op staan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Eddy moet vroeg kenne op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=137] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Hij wil geen soep niet meer eten niet. [/v] sound
informant [a=n] Hij wilt geen soep meer ete. [/a] sound
informant [a=n] Nee nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Zitte hier nergens geen muize. [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
informant [a=j] Zitte hier nergens geen muis. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=146] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Hij spreekt niet goed geen Frans. [/v] sound
informant [a=n] Hij spreekt niet goed Frans. xxx Is niet goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Iedereen is geen vakman. [/v] sound
informant [a=j] Dies wel goed. Iedereen is gene vakman. [/a]

die s
sound
hulpinterviewer [a=n] Alleen wirdt et hier niet zo gezegd. Niet iedereen is ene vakman zegge wier. [/a] sound
hulpinterviewer [v=149] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Hij heeft overal geen vriende. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij het niet overal vriend. [/a] sound
informant [a] Hij het nergens geen vriend. [/a] sound
hulpinterviewer [v=192] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Wij hopen allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant [a=n] We hope allemaal op tijd bie huis te zijn. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a=j] We denkste welken in de stad gezien heb. [/a] sound
hulpinterviewer [v=261] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Wat denken jullie hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Wa denkter wiezet hebben op gelos. [/a]

denkt er wie ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=262] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Wie denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
informant [a] Wie denkste welik in de stad ben tegen gekome. [/a]

denk ste wel ik
tagging sound
hulpinterviewer [v=265] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Hoe denk je hoe ze het hebben op gelost. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Wie denkste wiezet hebben op gelos. [/a]

denks te wie ze t
tagging sound
hulpinterviewer [v=309] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Ik heb geen zin en voeren de koeie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Ich heb geen zin um de koei te voere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Marie al haar koeien zijn verdronken bij de overstroming. [/v] sound
informant [a] Nee. [/a] sound
informant [a=j] Marie al her koei zij verdronke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=329] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Ik zei nog tegen haar ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Ik zei nog tegen heur. Deze jongen vinde ze allemaal wel leuk. [/a] sound
hulpinterviewer [v=331] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Ik heb heel wat lopen gedaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat komp dus niet vuur. [/a] sound
informant [a] Ich heb heel get gelope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=353] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Persoon a vraagt wil je nog koffie Jan. Jan antwoordt jak. [/v] sound
informant [a] Persoon a vraag wilste nog koffie Jan. [/a] tagging sound
informant [a] En Jan antwoordt _ [/a] tagging sound
informant [a=n] Dadis niet goed. [/a]

dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=355] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Persoon a vraagt hebben ze gegete. Persoon b antwoordt jaanze. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Persoon a vraag hebbezal gegete. Persoon b zegt ja. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=364] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Is hem dood? [/v] sound
informant [a=n] Nee. Is heer dood. [/a] sound
hulpinterviewer [v=028] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. Vertaal. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij eens wie dat zij hadden kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
informant [a] Vertel mien eens welze hauwe kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=029] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. Vertaal. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij eens wie of zij hadn kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Vertel mien eens wee ofze hauwe kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=030] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Vertel mij eens wie of dat zij hadden kunne roepen. [/v] sound
informant [a] Vertel mien eens wee ofze hauwe kenne roepe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=296] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan hebben gekund. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Zou heer dat hebbe kenne gedoen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zou heer dat gedoen kennen hem. [/a] sound
hulpinterviewer [v=297] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat gedaan gekund hebben. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant [a] Zou hee dat gedoen gekend hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Das geen gebruikelijke zin. [/a] sound
informant Nee maar tken wel.

t ken
sound
hulpinterviewer [v=305] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. Vertaal. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Zou hij dat doen gekund hebben. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant [a] Zou heer dat gedoen kennen hebbe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=347] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. Ich weet datter is gaan zwemme. [/v]

dat er
sound
informant [a=j] Ich weet datter is gaan zwemme. Dadis goed. [/a]

dat er dad is
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. Ich weet dat heer gaan zwemmen is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. Ich weet dat heer is gaan zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. Ich weet datter zwemme is gaan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=352] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. Ich weet datter zwemme gaan is. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeert niemes pijn te doen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dadis goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde um niemes pijn te doen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde veur nieman pijn te doen. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wendy probeerde van niemand pijn te doen. [/v] tagging sound
informant [a] Nee dadis minder gebruikelijk. [/a]

dad is
sound
hulpinterviewer [a=j] Maar tken wel. [/a]

t ken
sound
informant [a] Tken wel maar dis niet erg gebruikelijk. [/a]

t ken d is
sound
hulpinterviewer [v=400] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. Het beloof weer um ene schone dag te werde. [/v] tagging sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=j] Dadis goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Het belooft ene schone dag te werde. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Het belooft weer vuur ene schone dag te werde. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Het beloof weer van ene schone dag te werde. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=401] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. Tis misschien beter nog even te wachte. [/v]

t is
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Tis misschien beter um nog even te wachte. [/v]

t is
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Tis misschien beter vuur nog even te wachte. [/v]

t is
tagging sound
informant [a=j] Ook goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Tis misschien beter van nog even te wachte. [/v]

t is
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
informant Kentse allemaal zegge.

kent se
sound
hulpinterviewer [v=402] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. We hauwen et geluk em direct terug te vinde. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a] We hauwent geluk umem direct terug te vinde. Ja. [/a]

um em
niet juiste vraag wordt beantwoord. sound
hulpinterviewer [v] We hauwen et geluk um hem direct terug te vinde. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hadden het geluk veur hem direct terug te vinde. [/v] sound
informant [a=n] Dat is niet zo gebruikelijk. [/a] sound
hulpinterviewer [v] We hauwen et geluk van hem direct terug te vinde. [/v] tagging sound
informant [a=j] Jawel. [/a] sound
hulpinterviewer [v=495] Kom dees zin vuur in et dialect. Wie gebruikelijk is dees zin in et dialect. Ik denk datse veul weg zulst moete gooie. [/v]

dat se
tagging sound
informant [a=j] Ja dies goed. [/a]

die s
sound
hulpinterviewer [v] Ik denk datse veul zulst weg moete gooien. [/v]

dat se
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik denk datse veul zulst moete weg gooie. [/v]

dat se
tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Kom dees zin vuur in et dialect. Ik vin dat iedereen moet kunne zwemme. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=077] Kom dees zin vuur in et dialect. Ik vin dat iedereen moet zwemme kenne. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=080] Kom dees zin vuur in et dialect. Ik vin dat iedereen kenne zwemme moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=082] Kom dees zin vuur in et dialect. Ik vin dat iedereen zwemme kenne moet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Kom dees zin vuur in et dialect. Ik vin dat iedereen zwemme moet kenne. [/v] tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Kom dees zin vuur in et dialect. Ik weet dat Eddy morgen wil brood ete. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant Ich weet dat Eddy morgen wil brood ete. tagging sound
hulpinterviewer Ich weet dat Eddy morgen brood wild ete. sound
informant [a] Dat ken alletwee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Of is et gebruikelijk dat vier zegge. Ich weet dat Eddy morgen brood wild ete. [/v] sound
informant [a=n] Ja dat leste. [/a] sound
hulpinterviewer [v=154] Kom dees zin vuur in et dialect. Boek het Jan der drie. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Maar de kenst zegge. Boek het Jan ter drie en potlooin hetter ter vijf. [/a]

het er
sound
hulpinterviewer [v=156] Kom dees zin vuur in et dialect. Jan weet dat heer veur drie uur de wagen moet hebbe gemaak. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=n] Gemaak moet hebbe. Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Kom dees zin vuur in et dialect. Jan weet datter veur drie uur de wagen moet gemaakt hebbe. [/v]

dat er
sound
informant [a=n] Dus dies niet goed. [/a]

die s
sound
hulpinterviewer [v=160] Kom dees zin vuur in et dialect. Jan weet datter veur drie uur de wagen gemaakt moet hebbe. [/v]

dat er
tagging sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=161] Kom dees zin vuur in et dialect. Jan weet datter veur drie uur de wagen gemaak hebbe moet. [/v]

dat er
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=227] Kom dees zin vuur in et dialect. Persoon a zeg hij sliep. Persoon b zeit her deed. [/v] sound
informant [a=n] Nee dan ist niet goed. [/a]

is t
sound
hulpinterviewer [v=228] Kom dees zin vuur in et dialect. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon a zeit her sliep. Persoon b zeit edeed. [/v]

e deed
sound
informant [a=n] Nee. Das nie goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=243] Kom dees zin vuur in et dialect. Persoon a vraag slieper. Persoon b zeit ie deed. [/v]

sliep er
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=245] Kom dees zin vuur in et dialect. De lamp doet niet meer brande. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Kindere doen hier niet voetballe. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Brande doet de lamp niet meer. [/v] tagging sound
informant [a=j] Dadis goed. [/a]

dad is
sound
hulpinterviewer [v=246] Kom dees zin vuur in et dialect. Deed Marie iedere avond danse. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=247] Kom dees zin vuur in et dialect. Doeget brood even snije. [/v]

doe ge t
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Kom dees zin vuur in et dialect. Ik doe wel even de tassen af wassen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
informant Kwas de tassen wel even af. sound
hulpinterviewer [v=319] Kom dees zin vuur in et dialect. Dit denk ich niet aan. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=321] Kom dees zin vuur in et dialect. Derare jong ben ich met naa de markt gewees. [/v]

de rare
sound
informant [a=n] Nee. Metterare jong ben ik naa de markt gewees. [/a]

met te rare
sound
hulpinterviewer [v=322] Kom dees zin vuur in et dialect. Ich heb al de eerste drie somme gemaak. De welke hebstich gemaak. [/v]

hebs tich
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=323] Kom dees zin vuur in et dialect. De watveure hebstich al weg gebrach. [/v]

wat veure hebs tich
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=387] Kom dees zin vuur in et dialect. Persoon a vraag wanneer zal de wereldvrede kome. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Persoon b antwoordt nuuts niet. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=459] Kom dees zin vuur in et dialect. Her het de bal gegooid in de mande. [/v] sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Hij het de bal in de mande gegoei. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=485] Kom dees zin vuur in et dialect. Persoon a vraag. Zal ik koke. Persoon b zeit dadoe maar. [/v]

da doe
sound
commentaarKomt in nagesprek nogmaals aan de orde.   sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Dadoe maar. Dat zegge vier toch niet. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Doeg dat maar zegver. [/a] sound
hulpinterviewer [v=486] Kom dees zin vuur in et dialect. Dat boek beloof mich datse nuuts meer zals verstekke. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=487] Kom dees zin vuur in et dialect. Wat zeit mich dat je gekocht had. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=512] Kom dees zin vuur in et dialect. Zoon ding ene heb ich nog nuut gezien. [/v] sound
informant [a=n] Nee dadis niet goed. [/a]

dad is
sound
hulpinterviewer [v=515] Kom dees zin vuur in et dialect. Dich bist ook een rare ene. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Kom dees zin vuur in et dialect. Marie zaa datsich Piet een boek hast probere te verkope. [/v]

dat sich
tagging sound
informant [a=j] Ja das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=531] Kom dees zin vuur in et dialect. Wim dach dadik Els hauw geprobeerd een cadeau te geve. [/v]

dad ik
tagging sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=532] Kom dees zin vuur in et dialect. Karel weet datsich geprobeerd hebs Marie een boek te verkope. [/v]

dat sich
tagging sound
informant [a=j] Dadis goed. [/a]

dad is
sound
veldwerker [n] [v=044] Kan u nog eens vertalen. Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
informant [a] Dees schoen lope gemakkelijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan u daar zich tussen zetten. Kan u zeggen dees schoen lope zich gemakkelijk. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=046] Kan u nog eens vertalen. Eduard heeft gehoord dat er fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant [a] Eduard het gehuurd datter fotoos van zichzelf in de etalage staan. [/v]

dat er
tagging sound
veldwerker [v] Zou u ook kunnen zeggen. Eduard he gehoord datter fotoos van em in de etalage staan. [/v] sound
informant [a=j] Vanem in de etalage staan. Ja. [/a]

van em
tagging sound
veldwerker [v] En zou u kunnen zeggen. Eduard he gehoord dat er fotoos van zeneige in de etalage staan. [/v]

zen eige
sound
informant [a=j] Eduard het geheurd datter fotoos van zeneigen in de etalage staan. Ja. [/a]

dat er zen eigen
tagging sound
veldwerker [v=059] Zou u nog eens kunnen vertalen. Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
informant [a] Asset nu nog leef leefet morgen ook nog. [/a]

as et leef et
tagging sound
veldwerker [v=216] Zou u nog eens kunnen vertalen. Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant [a] Ze geloof dastich eerder bie huis bis azich. [/a]

das tich az ich
tagging sound
veldwerker [v=217] Zou u nog eens kunnen vertalen. Je gelooft zeker niet dat hij sterker is als jij. [/v] sound
informant [a] Du geloofseker niet dat heer sterker is astich. [/a]

geloofs seker as tich
tagging sound
veldwerker [v=220] Zou u nog eens kunnen vertalen. Jullie geloven jammer genoeg niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant [a] Joe geloof jammer genoeg niet dat sie armer zijn as dir. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan u daar ook zeggen. Dir geloof jammer genoeg niet da hun armer zijn as dir. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=249] Kan u nog eens vertalen. De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
informant [a] Jongen wezen mam gister hertrouwd is stong achter mich. [/a]

we zen
tagging sound
veldwerker [v] En zou u daar kunnen zeggen. [/v] sound
veldwerker [v] De jong van de mam waar gister opnieuw getrouwd is stond achter mich. [/v] tagging sound
informant [a=j] De jong van de mam wat gister opnieuw getrouwd stong achter mich. Ja. [/a] sound
veldwerker [v] Das een goeie zin. [/v]

da s
sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=268] Kan u nog eens vertalen. Hij heeft zijn hemd gewassen. [/v] sound
informant [a] Hij het zen hemp gewasse. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En kan u daar zeggen. Hij heeft zich het hemd gewassen. [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Er het zich zien hemd gewasse. [/a] tagging sound
veldwerker [v=037] Bij deze was het zinnetje. Toon wast _ [/v] sound
informant [a] Toon wassi ze lijf. [/a]

was si
tagging sound
informant [a] Hij wassich. [/a]

was sich
tagging sound
veldwerker [v=260] Kan u nog eens vertalen of wat denkt u van de zin. Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb. [/v] sound
informant [a=j] Wa denkse wek in de stad gezien heb. [/a]

denk se we k
tagging sound
informant [a] Wa denkse dat ich in de stad ben teegn gekome is het. [/a]

denk se
sound
veldwerker [v] Wa denkste we ich in de stad ben tegen gekomen. [/v] sound
hulpinterviewer Da war de vraag veur te vertale. sound
informant [a=n] Wa denkse dat ich in de stad ben tege gekomen. [/a]

denk se
sound
veldwerker [v=329] Wat vindt u van de zin. Ik geloof deze jongen vinden ze allemaal wel aardig. [/v] sound
informant [a=j] Ik geloo dee jong vinde ze allemaal wel leuk. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Is dat een goede zin? [/v] sound
informant [a=j] Ja. [/a] sound
veldwerker [v=028] Wat vindt u van de zin. Vertel mij eens wie dat ze had kunnen roepen. [/v] sound
informant [a=n] Vertel mien eens weel ze hauwe kenne roepe. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Kan daar nog dat tussen. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat dat moet weg. [/a] sound
veldwerker [v=029] En als u er of dat probeerde tussen te zetten? [/v] tagging sound
informant [a=n] Nee. [/a] tagging sound
veldwerker [v=400] Wat vindt u van de zin. Het belooft weer voor een mooie dag te worden. [/v] sound
informant [a=n] Nee dat klinktan niet. [/a]

klink tan
sound
veldwerker [v=402] We hadden het geluk hem direct terug te vinden. [/v] sound
informant [a=j] We hauwen het geluk hem direct terug te vinde. Ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=077] Wat vindt u van de zin. Ik vind dat iedereen moet zwemmen kunnen. [/v] sound
informant [a=n] Ik vin dat iedereen moet kenne zwemme. [/a] tagging sound
veldwerker [v=156] Wat vindt u van de zin. Jan weet dat hij voor drie uur de wagen moet hebben gemaakt. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Jan weet datter veur drie uur de wagen mot hebbe gemaak. [/v]

dat er
sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Veur nie? [/v] hi is het niet met informant eens sound
informant [a=j] Ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Ja dat ken ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet datter veur drie uur de wagen gemaak mot hebbe. [/v] sound
veldwerker [v] Wat vindt u de beste. [/v] sound
informant [a=g] Jan weet datter de wagen veur drie uur gemaak moet hewwe. [/a] tagging sound
veldwerker [v=459] Hij heeft de bal gegooid in de mand. [/v] sound
informant [a=n] Hij het de bal in de mand gegooid. [/a] tagging sound
veldwerker [v=485] Als iemand vraagt zal ik koken. Kan iemand anders dan zeggen dat doe maar? [/v] sound
informant [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v] Wat moet die dan zeggen? [/v] sound
informant [a] Zal ich koke. Da doech maar. [/a] sound
veldwerker [v=086] Wat vindt u van de zin. Ik weet dat Eddy morgen wil brood eten. [/v] sound
informant [a=n] Ich weet dat Eddy morgen brood wil ete. [/a] sound
informant [a=n] _ wil brood ete. Nee. [/a] sound
veldwerker [v=885] Zou u dat eens gewoon het rijtje af kunnen omzetten in het Rijckholts. [/v] sound
informant [a] Ich goan. Dich geest. Heer geet. Jan geet. [/a] tagging sound
informant [a] Vier goan. Dir goat. Sie goan. [/a] tagging sound
informant [a] Goan ich. Geestich. Geet heer. Geet Jan. [/a]

gees tich
tagging sound
informant [a] Goan vier. Goan dir. Goan zie. [/a] tagging sound
informant [a] Ging ich. Gingstich. Ging heer. Ging Jan. [/a]

gings tich
tagging sound
informant [a] Ginge vier. Gingen dir. Ging zie. [/a] tagging sound
informant [a] Ginge zie. [/a] tagging sound
veldwerker Oke das perfect. [/n]

da s
sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
027 Vertel maar niet wie zij had kunnen roepen 1. Als vertaling met voegwoord na 'wie': vragen of het ook kan zonder voegwoord.; 2.negatiepartikel testen in de relevante dialecten (zie W18).; Varianten opnemen op band als 'komt voor'-vragen. komt voor : j
030 Vertel mij eens wie of dat zij had kunnen roepen Komt deze zin met 'wie of dat' voor? komt voor : j
opmerking: niet frequent
148 Iedereen is geen vakman Patroon universele kwantor-negatie, met betekenis negatie-universele kwantor. Betrekkelijk neutrale intonatie komt voor : j
245 De lamp doet niet meer branden; De kinderen doen hier niet voetballen 1 invullen bij ANTWOORD 1; 2 invullen bij ANTWOORD 2 komt voor (1) : n
komt voor (2): n
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: die zijn
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: diens
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. komt voor : j
vorm: waarvan zijn
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daar ze
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. komt voor : j
vorm: daarop
260 Wat denk je wie ik in de stad ontmoet heb? Voor 28-29-30: Alleen die variant opnemen die hulpinterviewer accepteert. komt voor : n
vorm: wie denk je
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : j
vorm: hij heeft zich de handen gewassen
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) komt voor : n
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. komt voor : n
489 Ik vind dat Jan beter de dokter kon geroepen hebben. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen). komt voor : n
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt. komt voor : n
723 Weet je (gij) al dat je (gij) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
opmerking: moet mv zijn
724 Weet je (gullie) al dat je (gullie) ook naar het feest mogen komen? Subjectdubbeling na V: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 1); Subjectdubbeling na COMP: ja/ nee (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor (1) : n
komt voor (2): n
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: er
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: we
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wir
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). vorm: wetst
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: wets
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: dasse
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: datste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). vorm: bis
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : j
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: zich
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) vorm: zich
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : j
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : n
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : j
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM vorm: asoe datoe leef leef
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) vorm: alsniedere
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) vorm: alsnenkele
758 Jullie geloven datst jullie eerder this zijn dan ik. Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
759 Jullie geloven datst eerder thuis zijn dan ik Indien ja: kan ook i.p.v. datst: das, dats of dase? ; (invullen bij ANTWOORD 2) komt voor : j
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k goa
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan k
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gehst
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gehst te
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: dier goat
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben. vorm: goat doch
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: er geht
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht er
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se geht
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht se
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het geht
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geht t
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: we goen
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goen we
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dir goat
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goat dir
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze goan
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: goan se
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gaant
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: k gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gings dich
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: te gongs
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ik
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dir gong
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong jij
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij ging
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging dir
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: sie ging
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging t
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong sie
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wir gongen
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ging dir
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: dir gongen
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen wir
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: se gongen
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongen se
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: dat is de man wat het verhaal verteld heeft, kan ook
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : j
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
opmerking: ook wat
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : j
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : j
803 Ze schijnt niks mogen eten. Afvragen indien de zin voorkomt in Nuth komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
805 Hij is alle kapotte spullen weg aan het smijten. komt voor : j
806 Hij zou het gedaan gekund gewild hebben. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : j
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : n
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM vorm: op zich aan