SAND-data Grote Spouwen (Q170p)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

zinsnr.testzinantwoorden
geen data schriftelijke enquête in Grote Spouwen

interview mondelinge enquête

sprekertekstcommentaar 
commentaar[meta][k]Q092[/k][h]635[/h][i]636[/i] [i]637[/i][vw]ANS[/vw][/meta] Spontaan gesprek.  sound
hulpinterviewer [v=035] Jan herinnert zich dat verhaal wel. [/v] sound
informant1 [a] Jan rappeleert zich dat verhaal wel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=038] De timmerman heeft geen spijkers bij zich. [/v] sound
informant1 [a] De schrijnwerker heet geen nagel mit hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=040] Louis liet mij voor zich werke. [/v] sound
informant1 [a] Laat mich voor zich werke. [/a] tagging sound
informant2 [a] Voor hem werke wij zegge die zich ni. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Voor hem werke. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=041] Jeanne liet zich mee drijve op de golven. [/v] sound
informant1 [a] Jeanne laat zich op de golven. [/a] tagging sound
informant2 [a] Laat heur laat heur op de golven drijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=018] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven is. [/v] sound
informant1 [a] Ze weet niet dat Marie gisteren gestorven es. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=042] Toon bekeek zichzelf eens goed in de spiegel. [/v] sound
informant1 [a] toon bezag zeneige eens goed in de spiegel [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=045] Eduard kent zichzelf goed. [/v] sound
informant1 [a] eduard kent zeneige goed [/a]

zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=046] Ward heeft gehoord dat er foto's van zichzelf in de etalage staan. [/v] sound
informant1 [a] ward heet gehoor datter fotos van zeneige in de vitrine staan [/a]

dat ter zen eige
tagging sound
hulpinterviewer [v=025] Niemand heeft dat ooit gewild of gekund. [/v] sound
informant1 [a] Niemand niemand heetet ooit gewild of gekos. [/a]

heet et
tagging sound
hulpinterviewer [v=043] Jan heeft in twee minuten een biertje gedronke. [/v] sound
informant1 [a] Jan heet in twee minuten een een een glas bier uit. [/a] tagging sound
informant1 [v=044] Deze schoenen lopen gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die schoen zin gemakkelijk. [/a] tagging sound
informant1 [v=026] Jan had het hele brood wel wille op ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Jan haat het olek brood wel wille op ete. [/a] tagging sound
informant1 [v=047] Die aardappelen schille niet gemakkelijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die eerpellen schille ni gemakkelijk. [/a] tagging sound
informant1 [v=048] De sneeuw smelt in de zon. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De sneeuw smelt in de zon. [/a] tagging sound
informant1 [v=053] Als ik eerlijk leef leef ik zo als mijn ouders willen. [/a] sound
informant2 [a] Ach eerlijk ach rechtvaardig leef

a ch
tagging sound
informant2 leefich wie mijn ouders het wille. [/a]

leef ich
tagging sound
informant1 [v=055] Als hij nog drie jaar leeft leeft hij langer als zijn vader. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ater nog drie jaar leef leefter langer as zenne pa. [/a]

a ter leef ter
tagging sound
informant1 [v=057] Als ze zo gevaarlijk leeft leeft ze niet lang meer. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asse zo gevaarlijk leef

as se
tagging sound
informant1 leefse ni lang meer. [/a]

leef se
tagging sound
informant1 [v=059] Als het nu nog leeft dan leeft het morgen ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] At nu nog leef dan leefet morgen ook nog. [/a]

a t leef et
tagging sound
informant1 [v=061] Als jullie zo gevaarlijk leve dan leven jullie nooit zo lang als ik. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ager zo gevaarlijk leef dan leefger nooit zo lang asich. [/a]

a ger leef ger as ich
tagging sound
informant1 [v=063] Als ze voor hun werk leve dan leveze niet voor hun kinderen. [/v]

leve ze
sound
hulpinterviewer [a] Asse voor hun werk leve leveze ni voor hun kinder. [/a]

as se leve ze
tagging sound
informant1 [v=067] Als Marcel nog leeft dan leeft Leo ook nog. [/v] sound
hulpinterviewer [a] A Marcel nog leef dan leef Leo ook nog. [/a] tagging sound
informant2 [v=068] Als je gezond leeft dan leef je langer. [/v] sound
informant1 [a] Aste gezond leefs leefste langer. [/a]

a ste leef ste
tagging sound
hulpinterviewer [a] Ste is ge. [/a] sound
informant2 [v=069] Als er zo weinig mensen van de landbouw leven dan leven er veel mensen van werk in de fabriek. [/v] sound
informant2 [a] Ater zo weinig lui van de labour leve ja dan leveter veel

a ter leve ter
tagging sound
informant2 leve dan leve veel mensen van werk in het fabriek. [/a] tagging sound
informant2 [v=070] Als Lisa en Pierre in het paradijs leven dan leven Rosa en Frans in de hel. [/v] sound
hulpinterviewer [a] A Lisa en Pierre in het paradijs of in den hemel in den hemel leve tagging sound
informant2 dan leve Rosa en Frans in de hel. [/a] tagging sound
informant2 [v=071] ggg Als we rustig leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Aver rustig leve levever gelukkig. [/a]

a ver leve ver
tagging sound
informant2 [v] Als we eerlijk leven leven we gelukkig. [/v] sound
informant1 [a] Asve rechtvaardig leve dan levever gelukkig. [/a]

as ve leve ver
sound
informant2 [v=072] Leef wat gezonder Jan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leef wat gezonder Jan. [/a] tagging sound
informant2 [v=073] Leef wat minder gevaarlijk kinderen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Leef wat minder gevaarlij kinder. [/a] tagging sound
informant2 [v=132] Ik denk dat Marie hem zal moete roepe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich denk dat Marie hem zal moete roepe. [/a] tagging sound
informant2 [v=188] Heb je genoeg mensen om hooi van het land te hale? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hebste genoeg lui voor hooi in te hale? [/a]

heb ste
tagging sound
informant2 [v=189] Het was vriendelijk van Jan om te kome werke. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a] Twas schoon van te kome werke. [/a]

t was
sound
informant2 [a] Twas schoon van Jan voor te kome werke. [/a]

t was
tagging sound
informant2 [v=190] Deze ton is zwaar om te dragen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Die ton is zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=192] We hope allemaal van op tijd thuis te zijn. [/v] sound
informant2 [a] Ve hope allemaal voor op tijd thuis te zin. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=198] Hij kan staan zeure. [/v] sound
informant2 [a] Hij kan staan hij kan staan zage. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=200] Toen we aan kwame regende het. [/v] sound
informant2 [a] Wiever aan kome rengelde het. [/a]

wie ver
tagging sound
hulpinterviewer [v=215] Ik geloof dat ik groter ben als hij. [/v] sound
informant2 [a] Ich geloof datich groter ben asij. [/a]

dat ich as ij
sound
informant1 [a] Asem. [/a]

as em
tagging sound
informant2 [a] Of asem ja. [/a]

as em
sound
informant2 [a] Asij of asem alle twee. [/a]

as ij as em
sound
hulpinterviewer [v=216] Ze gelooft dat jij eerder thuis bent als ik. [/v] sound
informant2 [a] Ze geloof daste eerder thuis bis asich. [/a]

da ste as ich
tagging sound
hulpinterviewer [v=217] Je gelooft toch niet dat hij sterker is als jij? [/v] sound
informant2 [a] De geloofs toch ni dater sterker is asich. [/a]

da ter as ich
tagging sound
hulpinterviewer [a] Astich he. [/a]

as tich
tagging sound
hulpinterviewer [v=218] Ze gelove dat wij rijker zijn als zij. [/v] sound
informant2 [a] Ze gelove datwij rijker zin assij. [/a]

dat wij as sij
tagging sound
hulpinterviewer [v=219] We gelove dat jullie niet zo slim zijn als wij. [/v] sound
informant2 [a] We gelove datgij ni zo slim zet aswij. [/a]

dat gij as wij
tagging sound
hulpinterviewer [v=220] Jullie gelove toch niet dat zij armer zijn als jullie. [/v] sound
informant2 [a] Gij geloof toch ni datgij. [/a]

dat gij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Datsij datsij armer zin as. [/a]

dat sij
tagging sound
informant2 [a] Aswij. :a]

as wij
tagging sound
hulpinterviewer [v] Als jullie. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Asgij. [/a]

as gij
sound
hulpinterviewer [v=221] U gelooft dat Lisa even mooi is als Anna. [/v] sound
informant2 [a] De geloofs dat tagging sound
hulpinterviewer Lisa even schoon is as Anna. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=222] Hij gelooft dat Gaston en Jan sterker zijn als Theo en Pierre. [/v] sound
informant2 [a] Hij geloof tagging sound
informant2 dat Gaston en Jan tagging sound
informant2 sterker zin tagging sound
informant2 as Theo en Pierre. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=199] Hij staat te zeure. [/v] sound
informant2 [a] Hij staat te zage. [/a] tagging sound
informant1 [v=249] De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De jong van wie de ma gisteren hertrouwd is stond achter mich. [/a] tagging sound
informant1 [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] De bank woe ze op zate was juist geverf. [/a] tagging sound
informant1 [v=259] Wie geld heeft moet mij maar wat geve. [/v] sound
informant2 [a] Die geld heet moet mich maar wat moet maar get geve. [/a] sound
informant1 [v=267] Hij heeft zijn handen gewasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Heet zen handen gewasse. [/a]

h eet
tagging sound
informant1 [v=268] Hij heeft zijn hemd gewasse. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Heet zen hemd gewasse. [/a]

h eet
tagging sound
informant1 [v=271] Hij heeft zijn been gebroke. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Heet ze been gebroke. [/a]

h eet
tagging sound
informant1 [v=273] Marie trok de deken naar zich toe. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie trok het deken sound
hulpinterviewer of het deksel of de sosse op her. [/a] tagging sound
informant1 [v=339] Niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet mag zien. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Niemand mooget zien dus ich vin dastich het ooch ni moog zien. [/a]

moog et da stich
tagging sound
informant1 [v=340] Het gebeurde toen je weg ging. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Het gebeurde wieste weg gonks. [/a]

wies te
tagging sound
informant1 [v=341] Ik weet waar je geboren bent. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich weet woeste gebore bis. [/a]

woes te
tagging sound
informant1 [v=342] Nu je klaar bent mag je gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Nuste fertig bis moeste gaan. [/a]

nus te moes te
tagging sound
informant2 [v=370] Dat is dat is de man die ze geroepe hebbe. [/v] sound
informant1 [a] Das de man woe ze op geroepe hebbe. [/a]

da s
tagging sound
informant2 [v=371] Dat is de man die het verhaal heeft verteld. [/v] tagging sound
informant1 [a] Das de man wat t verhaal heet verteld. [/a]

da s
tagging sound
informant2 [a] Verteld heet. :a] tagging sound
informant1 [a] Verteld heet ja. [/a] tagging sound
informant2 [v=372] Dat is de man die ik denk dat het verhaal heeft verteld. [/v] sound
informant1 [a] Das de man boech van denk dater t verhaal heet verteld verteld heet. [/a]

da s boe ch da ter
tagging sound
informant2 [v=373] Eh dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben. [/v] sound
informant1 [a] Das de man boevan ich denk boeze geroepe hebbe. [/a]

da s boe ze
tagging sound
informant2 [v=397] Het schijnt dat ze niets mag ete. [/v] sound
informant1 [a] Tschijnt dat ze niks ete moog. [/a]

t schijnt
tagging sound
informant2 [a] Moog ete. [/a] sound
informant1 [a] Moog ete. [/a] sound
informant2 [v=398] Ze schijnt niets te mogen ete. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze schijnt niks te moge ete. [/a] tagging sound
informant2 [v=403] Het lijkt wel of er iemand in de tuin staat. [/v] sound
informant1 [a] Tis juist of daar iemand in de warme staat. [/a]

t is
tagging sound
informant2 [v=520] Wat voor boeken heb je gekocht? [/v] sound
informant1 [a] Wa voor boek. [/a] sound
informant2 [a] Wa boek. [/a] sound
informant1 [a] Wa boek hebste gekoch ja. [/a]

heb ste
sound
informant2 [v=526] Wie heeft jou op de kermis gezien? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Wie heet dich op de kermis gezien? [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=162] Maries auto is kapot. [/v] sound
informant1 [a] Maries zenne auto is kapot. [/a] sound
informant2 [a] Maries auto is stuk. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=193] Dat is zo zeker als één en één twee is. [/v] sound
informant1 [a] Das zo zeker as één en één twee is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=253] Op zondag gingewe met heel de familie naar zee wat heel leuk was. [/v]

ginge we
sound
informant1 [a] De zondag gonkever met heel de familie naar de zee wa schau schoon was. [/a]

gonke ver
tagging sound
hulpinterviewer [v=255] In het dorp waar ik woon staat een oud kerkje. [/v] sound
informant1 [a] In t dorp boe ich woon staat een oud kerkske. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=256] Op de dag dat we aan kwame regende het. [/v] sound
informant1 [a] Op den dag datver aan kome regelde het. [/a]

dat ver
tagging sound
informant2 [a] Wiever aan kome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=257] Dat is iets wat heel mooi is. [/v] sound
informant1 [a] Das iet wa heel schoon is. [/a]

da s
tagging sound
hulpinterviewer [v=308] Zou hij dat hebbe kunne doen? [/v] sound
informant1 [a] Zouter hebbe kunne doen? [/a]

zou ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht hoor. [/v] sound
informant1 [a] Niks zegge daste ne cadeau

da ste
tagging sound
informant1 voor hem hebs gekoch. [/a] sound
informant2 [a] Voor hem gekoch hebs. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=440] Die van de stad die hebbe hier veel huizen gebouwd. [/v] sound
informant1 [a] Die van de stad hemme hier veel huizer gebouwd. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=444] Jef die zou ik nooit uit nodige. [/v] sound
informant1 [a] Jef die zouch nooit nodige. [/a]

zou ch
tagging sound
hulpinterviewer [v=164] Piets auto is kapot. [/v] sound
informant1 [a] Pierre zenne auto is kapot. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=166] Die mans auto is kapot. [/v] sound
informant1 [a] Den auto van de man is kapot. [/a] sound
informant1 [v=445] Marie die zou zo iets nooit doen. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Marie die zou zo iets nooit doen. [/a] tagging sound
informant1 [v=446] Louis die drink wel eens een glas te veel. [/v] sound
informant2 [a] Louis drink wel eens een glas te veel. [/a] sound
informant1 [v=447] Martha die zou ik wel eens bij mij thuis wille uit nodige. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Martha die zou ich. [/a] sound
informant2 [a] Die dat herhale wij ni he Martha zouch wel eens thuis wille nodige. [/a]

zou ch
sound
informant1 [v=448] Dat huis dat zou ik nooit wille kope. [/v] sound
informant2 [a] Dat huis zouch nooit wille kope. [/a]

zou ch
tagging sound
informant1 [v=449] Dat huis dat staat daar al vijftig jaar. [/v] sound
informant2 [a] Dat huis staat daar al vijftig jaar. [/a] tagging sound
informant1 [v=492] Hij is hij is vorige week door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hijs verleden week door den dokter gopereerd. [/a]

hij s
tagging sound
informant1 [v=493] Hij wordt morgen door de dokter geopereerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij weunt morgen door den dokter gopereerd. [/a] tagging sound
informant1 [v=049] Ik heb me daar goed geamuseerd. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich heb mich daar goed gamuseerd. [/a] tagging sound
informant1 [v=050] Ze heeft zich niet geamuseerd op het bal. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeet zich op het bal ni gamuseerd. [/a]

z eet
tagging sound
informant1 [v=275] Je herinnert je toch wel dat je me toen onder die ladder door liet lopen. [/v] sound
informant1 [a] de rappeleerste toch wel daste mich toen onder die ladder hebs doen door lope. [/a]

rappeleer ste da ste
tagging sound
informant1 [v=281] Ik herinner me nog dat iemand ons steeds riep. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich herinner mich ich rappeleer mich nog dat iemand ons altijd roep. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Gebruiksdich dat nog?

gebruik sdich
sound
informant2 [v=290] Hij voelde zich door het ijs zakken. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Hij voeldenem door tijs zakke. [/a]

voelde n em t ijs
tagging sound
informant2 [v=291] U herinnert zich vast wel dat we bij Marieke langs ginge. [/v] sound
informant1 [a] De rappeleerstich toch wel datver langs langs bij Marie xxx. [/a]

rappeleer stich dat ver
tagging sound
hulpinterviewer [a] Bij Marie langs gonge. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Daver naar Marie gonge. [/a]

da ver
sound
informant2 [a] Datve naar Marie gonke. [/a]

dat ve
sound
informant2 [v=293] Ze herinneren zich nog iets maar niet alles. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ze rappelere zich nog iet maar ni alles. [/a] tagging sound
informant2 [v=336] In die tijd leefde ik er op los. [/v] sound
informant1 [a] In dien tijd tagging sound
hulpinterviewer leefdenich ter op los. [/a]

leef de n ich
tagging sound
informant2 [v=337] Vroeger leefde hij als een beest. [/v] sound
informant1 [a] Vroeger leefdenij as as een beest. [/a]

leef de nij
tagging sound
hulpinterviewer [a] Wie een beest. [/a] sound
informant2 [v=338] Daar leefden wij als God in Frankrijk. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Daar leefdever wie God in Frankrijk. [/a]

leef de ver
sound
hulpinterviewer [a] Daar leefs leefste leefstedich as ne koning. [/a]

leef ste leef ste dich
tagging sound
informant1 [a] Leefdedich as ne koning. [/a]

leef de dich
sound
informant1 [a] Of wie ne koning. [/a] sound
informant2 [v=412] Er waren veel mensen op het feest. [/v] sound
informant1 [a] Daar ware veel lui op het feest. [/a] tagging sound
informant2 [v=413] Jammer dat ik gisteren niet naar je verjaardag kon komen. Waren er veel mensen op het feest? [/v] sound
informant1 [a] Spijtig datich ni naar zenne verjaardag kos kome maar wareder veel lui op het feest? [/v]

dat ich ware der
tagging sound
hulpinterviewer [v=003] Ich denk dat marie het probere van jem ne brief te schrijve. [/v] sound
informant2 [a=n] Geprobeerd het. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Geprobeerd het van hem ne brief te schrijve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=075] Ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/v] sound
informant2 [a=g] Ich vin dat alleman zou zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=077] Ich vin dat alleman moet zwemme kunne. [/v] sound
informant2 [a=n] Ich vin dat alleman dat alleman zou moete kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Ja. sound
veldwerker [v] En zonder die zou? [/v] sound
informant2 [a] Ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=080] Ich vin dat alleman kunne zwemme moet. [/v] sound
informant2 [a=n] Ich meen dat alleman moes kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=082] Ich vin dat alleman zwemme kunne moet. [/v] sound
hulpinterviewer [a] Moet kunne zwemme he. [/a] sound
informant2 [a=n] Ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
informant2 [a] Of moes kunne zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=084] Ich vin dat alleman zwemme moet kunne. [/v] sound
informant2 [a=n] Ich vin dat alleman moet kunne zwemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=022] Daar wilt niemand danse. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant2 [a] Daar wilt niemand danse. [/a] sound
veldwerker [v] En zou je ook kunne zegge er wil niemand ni danse? [/v] sound
informant1 [a=n] Nee zeggewe niet twee negatieven achter elkaar nee zeggewe niet. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=495] Ich denk daste veel weg zos moete werpe. [/v]

da ste
sound
informant1 [a] Ich denk daste veel moes voort werpe. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ich denk daste veel zos voort moete werpe. [/v]

da ste
sound
informant1 [a=n] Ich denk daste veel voort zos moete werpe. [/a]

da ste
tagging sound
hulpinterviewer [v] Ich denk daste veel zos moete voort werpe. [/v]

da ste
sound
veldwerker [v] Zou u dat ook kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Ich denk daste veel voort zos moete werpe. [/a] sound
hulpinterviewer [v=497] Hij is alle kapotte spullen voort aant werpe. [/v]

aan t
sound
informant1 [a=n] Hijs alle oud chroom aant voort doen. [/a]

hij s aan t
sound
hulpinterviewer [v] Ja hij is alle oud chroom aant voort werpe. [/v]

aan t
sound
informant1 [a=j] Aant voort werpe ja. [/a]

aan t
tagging sound
hulpinterviewer [a] Of natuurlijk ook voort aant werpe he dat zeggever ook aant voort werpe is vlotter. [/a]

aan t zegge ver
sound
hulpinterviewer [v=027] Vertel maar ni wieze haa kunne roepe. [/v]

wie ze
sound
informant1 [a=g] Vertel maar ni wieze haa kunne roepe. [/a]

wie ze
tagging sound
hulpinterviewer [v=028] Vertel mich eens wie ze haa kunne roepe. [/v] Verkeerde vraag sound
informant2 [a] Ja wieze haa kunne roepe. [/a]

wie ze
tagging sound
veldwerker [v] Zou je ook kunne zegge wie dat ze haa kunne roepe? [/v] sound
informant2 [a=n] Oh nee. [/a] sound
hulpinterviewer [a=n] Die of daar doen wij ook niks mee. [/a] Antwoord op [v=029] sound
hulpinterviewer [v=030] Vertel mich eens wie of dat ze haa kunne roepe. [/v] sound
informant2 [a=n] Wieze haa kunne roepe das allemaal tzelfde. [/a]

wie ze da s t zelfde
tagging sound
hulpinterviewer [v=137] Hij wilt geen soep ni meer ete ni. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij wilt geen soep meer ete. [/a] sound
informant1 [a] Hij wilt geen soep ni meer ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=086] Ich weet dat Eddy morgen wilt brood ete. [/v] sound
informant1 [a=n] Ich weet dat Eddy morgen brood zal ete. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of wilt ete. [/a] sound
hulpinterviewer [v=087] Eddy moet kunne vroeg op staan. [/v] sound
informant1 [a=j] Ja Eddy moet kunne ja vroeg op staan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Of moet vroeg kunne op staan ich zou eerder zegge moet vroeg kunne op staan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=140] Zitten hier nergens geen muis? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Maar ich zou zegge dat wij zegge zitte hier nergens muis ni nergens geen muis he. [/a] sound
veldwerker [v=006] Tis of u zou kunne zegge bijvoorbeeld je ziet iemand door de straat lope en je zegt tegen sound
veldwerker die naast u zit gisteren wandeldiede door t park. [/v] sound
informant1 [a=n] Die daar. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=088] Ich weet dat Jan moet een nieuw schuur bouwe. [/v] sound
informant1 [a=n] Ich weet dat Jan een nieuw schuur moet bouwe. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=093] Ich vin dat Marie moet naar Jef belle. [/v] sound
informant1 [a=j] Ich denk dat Marie moes naar Jef belle. [/a] tagging sound
informant2 [a=n] Naar Jef moes belle. [/a] sound
informant1 [a] Naar Jef moes belle ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=102] Ich weet dat Jan moet spijtig genoeg vetrekke. [/v] sound
informant2 [a=n] Ich weet dat Jan spijtig genoeg moet vertrekke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=107] Ich weet dat Henrie moog ni kome. [/v] sound
informant1 [a=n] Ich weet dat Henrie ni moog kome. [/a] sound
hulpinterviewer [v=114] Ich weet dat Jan wilt varken kope. [/v] sound
informant1 [a=n] Ich weet dat Jan wilt varken wilt kope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=501] Marie zit te stoofperen schille. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie zit de stoofperen te schille. [/a] sound
hulpinterviewer [v=146] Hij kalt ni goed geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij kalt ze Frans ni goed. [/a] sound
informant2 [a] Nee hij kalt ni goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Hij kalt ze Frans ni goed of hij kalt ni goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Hij kalt zo goed geen Frans. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij kalt ni zo goed Frans. [/a] sound
hulpinterviewer [v=148] Alleman is gene vakman. [/v] sound
informant1 [a=j] Alleman is gene stielman he. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=149] Hij het alle kanten geen vrienden. [/v] sound
informant1 [a=n] Heet ni alle kanten kameraden. [/a]

h eet
sound
hulpinterviewer [v=154] Boek heet Jan drie. [/v] sound
informant2 [a=n] Jan heet drie boek. [/a] sound
hulpinterviewer [v=156] Jan weet dater voor drie uur den auto moet hemme gemaak. [/v]

da ter
sound
informant2 [a=n] Moet gemaak hemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=157] Jan weet dat hij voor drie uur den auto moet gemaak xxx. [/v] sound
informant2 [a=g] Moet gemaak hemme. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=160] Jan weet dat hij voor drie uur den auto gemaak moet hemme. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan weet dater voor drie uur den auto moet fertig hemme. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer [v=161] Jan weet dat hij voor drie uur den auto gemaak hemme moet. [/v] sound
informant1 [a=n] Jan weet dater voor drie uur uren

da ter
sound
informant1 moes moes fertig hemme. [/a] sound
informant1 [a] Ja nee maar we zegge moes moes gemaak hemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=260] Wa denkste wie ich in de stad tege gekome bin? [/v]

denk ste
sound
informant1 [a=n] Wie denktich dat ich in de stad tege gekome bin? [/a]

denk tich
sound
hulpinterviewer [v=262] Wie denkste wie ich in de stad tege gekome bin bin? [/v]

denk ste
sound
informant1 [a=n] Wie denkste dat ich tege gekome bin in de stad? [/a]

denk ste
sound
hulpinterviewer [v=150] Hij weet alles ni van de zaak. [/v] sound
informant2 [a=n] Oh hij weet ni alles van de zaak. [/a] sound
hulpinterviewer [v=151] Hij heet altijd gene tijd. [/v] sound
informant1 [a=n] Hij heet ni altijd den tijd. [/a] sound
hulpinterviewer [v=023] Els wilt ni danse en ze wilt ni zinge ook ni. [/v] sound
informant1 [a=n] Els wilt ni danse en ook ni zinge. [/a] sound
hulpinterviewer [v=248] Ich doen wel even de bekjes af wasse. [/v] sound
informant1 [a=n] Ich zal wel even de bekjes af wasse. [/a] sound
hulpinterviewer [v=296] Zou hij dat gedaan hemme konne? [/v] sound
informant2 [a=n] Zou hij dat konne gedaand hebbe? [/v] sound
hulpinterviewer [v=309] Ich hem geen goesting en voere de koeien de koe. [/v] sound
informant1 [a=n] Ich em geen goesting voor de koe te voere he. [/a] sound
informant2 Ne Waal wat Vlaams spreek nee? sound
hulpinterviewer [v=316] De polite zou bij em kome en pakke hem mit. [/v] sound
informant1 [a] De polite zou sound
informant2 bij em kome en hem mit pakke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=317] Marie heur heel koe zen verdronken bij die overstroming. [/v] sound
informant1 [a] Ja ja Marie Marie her heel koe zen zen verdronke. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Ik had eigelijk moete zegge Marie al her koe zen verdronke bij die overstroming. [/v] sound
informant1 [a=n] Marie her heel koe zen verdronke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=319] Dat denk ich ni aan. [/v] sound
informant1 [a=n] Daar denkich ni aan. [/a]

denk ich
sound
hulpinterviewer [v=321] Die rare jong benich mit naar de markt gewees. [/v]

ben ich
sound
informant1 [a=n] Met die rare jong benich mit naar de markt gewees. [/a]

ben ich
sound
informant2 [a] Met die rare jong benich naar de markt gewees die tweede mit is daar niet van doen. [/a]

ben ich
sound
hulpinterviewer [v] Die rare jong hemich mit naar de markt gewees. [/v]

hem ich
sound
informant2 [a=n] Mit die rare jong benich naar de markt gewees. [/a]

ben ich
sound
hulpinterviewer [v=322] Ich em al de drie eerste sommen gemaak. sound
hulpinterviewer De welke hebstich gemaak? [/v]

heb stich
sound
informant1 [a=n] Ich em de drie eerste sommen al gemaak. Welke hebstich gemaak? [/a]

heb stich
sound
hulpinterviewer [v=329] Ich geloof deze jong die jong vinneze wel allemaal vriendelijk. [/v]

vinne ze
sound
informant1 [a=n] Ich geloof daze die jong allemaal vriendelijk vinne. [/a]

da ze
sound
hulpinterviewer [v=323] De welke xxx. [/v] sound
informant2 [a] Doe de de al maar voort. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Wa voor ene hebstich al weg gebrach? [/v]

heb stich
sound
informant1 [a=n] Wa ene hebstich al voort voort gebrach? [/a]

heb stich
sound
hulpinterviewer [a] Welke hebstich al hebstich al voort brach he. [/a]

heb stich
sound
hulpinterviewer [v=297] Zou hij dat gedaand konne hemme? [/v] sound
informant1 [a=j] Zouter dat gedaand konne hemme? [/a]

zou ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=353] A Lea vraag wil wilste nog koffie Jan? Kan Jan dan antwoorde jaak? [/v]

wil ste
sound
informant1 [a=n] Jaak? Neek ggg. [/a] tagging sound
informant1 [a] Zouter dan antwoorde jaat. [/a]

zou ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=347] Ich weet dat hij is gaan zwemme. [/v] sound
informant1 [a=g] Ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

da ter
tagging sound
hulpinterviewer [v=350] Ich weet dat hij gaan gaan zwemmen is. [/v] sound
informant1 [a] Ich weet dat hij gonk zwemme. [/a] sound
hulpinterviewer [v=351] Ich weet dat hij zwemme is gaan. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Ich weet dat hij zwemme is gange. [/v] sound
informant2 [a=n] Ich weet dater zwemme gange is. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer [v=352] Ich weet dat hij zwemme gange is. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Dus dat is het he. [/a] sound
veldwerker [v] En wat zou je het meest gebruike ik weet dat hij is gaan zwemme of ik weet dat hij zwemme gaan is? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Ich weet dater is gaan zwemme. [/a]

da ter
sound
hulpinterviewer [v=364] Isem dood? [/v]

is em
sound
informant2 [a=n] Ister dood? [/a]

is ter
sound
hulpinterviewer [v=387] Wanneer zal de sound
hulpinterviewer de vrede van de wereld kome? [/v] sound
informant1 [a] Wanneer zalt ooit vrede zin op de wereld? [/a] sound
hulpinterviewer [v] Nooitni. [/v]

nooit ni
sound
informant2 [a=n] Nooit. [/a] sound
hulpinterviewer [v=399] Rosa probeerde voor niemand pijn te doen. [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ja ja das goed. [/a]

da s
sound
hulpinterviewer [v=400] Het beloof weer ne schone dag te winne. [/v] sound
informant2 [a=j] Ja het beloof weer ne schone dag te winne. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=459] Hij heet de bal geworpe in de kerp. [/v] sound
informant2 [a=n] Hijt de bal in de kerp geworpe. [/a]

hij t
tagging sound
hulpinterviewer [v=486] Dat boek beloof mich datste

dat ste
sound
hulpinterviewer nooit meer zults weg steke. [/v] sound
informant1 [a=n] Belooft mich datste dat boek nooit ni meer xxx. [/a]

dat ste
sound
hulpinterviewer [v=487] Wa zeg mich daste gekoch hebs? [/v]

da ste
sound
informant2 Weet gij wat ze er mee bedoele? sound
veldwerker Zeg mij wat je gekocht hebt. sound
informant2 [a=n] Zeg zeg mich zeg mich watste gekoch hebs. [/a]

wat ste
sound
hulpinterviewer [v=512] Zo iets ene hemich nog nooit gezien. [/v]

hem ich
sound
informant2 [a=n] Zo iet hemich nog nooit gezien. [/a]

hem ich
sound
hulpinterviewer [v=515] Dich bis ook ne rare ene. [/v] sound
informant1 [a=n] De bis mich ook een raar een raar. [/a] sound
informant2 [a] De bis mich ook ne raar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=530] Marie zag dastich Pierre e boek hebs geprobeerd te verkope. [/v]

da stich
sound
informant1 [a=n] Marie zag daste geprobeerd hebs Pierre ne boek eh aan te

da ste
sound
informant2 te verkope. [/a] sound
hulpinterviewer [v=531] Julien dach datich Anna haa geprobeerd ne cadeau te geve. [/v]

dat ich
sound
informant1 [a=n] Julien dach datich geprobeerd haa Anna ne cadeau te geve. [/a]

dat ich
sound
hulpinterviewer [v=532] Karel weet dastich hebs geprobeerd Marie e boek te verkope. [/v]

da stich
sound
informant2 [a=n] Karel weet daste geprobeerd hebs Marie ne boek te verkope. [/a]

da ste
sound
hulpinterviewer [v=227] A Frans zeg hij slaap kan Jan dan antwoorde hij doet? [/v] sound
informant1 [a=n] Ja hij slaap. [/a] sound
informant2 Wat is de betekenis van hij doet daar achter? sound
veldwerker Ja. sound
informant1 [a] Hij doet zeggewij niet. [/a]

zegge wij
sound
hulpinterviewer [v=228] Hij slaap kan Jan dan antwoorde het doet? [/v] sound
informant1 [a=n] Hij slaap. Jaat. [/a] sound
hulpinterviewer [v=243] A Frans vraag slaapter kan Jan dan antwoorde ie doet? [/v]

slaap ter
sound
informant2 [a=n] Ja hij slaap. [/a] sound
hulpinterviewer [v=485] A Frans vraag zalich t avond koke kan Marie dan antwoorde sound
hulpinterviewer dat doe dat doeg maar dat doen maar? [/v] sound
informant2 [a=n] Doet dat maar. [/a] sound
informant1 [a] Doeg dat maar. [/a] sound
hulpinterviewer [v=170] Pol is Rosa en Louise hun broerke. [/v] sound
informant1 [a=n] Pol is het broerke van Rosa en Louise. [/a] sound
hulpinterviewer [v=174] Die fiets is ter mijne. [/v] Al verbeterd. sound
informant1 [a] Die fiets is van mich. [/a] sound
hulpinterviewer [v] Die fiets is mijns staat daar. [/v] sound
informant1 [a=n] Is ter mijne ja. [/a] sound
hulpinterviewer [v=395] Geloofste ni dater gevallenes? [/v]

geloof ste da ter gevalle n es
sound
informant1 [a=j] Geloofstet ni dater gevallenes? [/a]

geloof ste t da ter gevalle n es
tagging sound
hulpinterviewer [v] Geloofste ni dat hij dater gevalleneet? [/v]

geloof ste da ter gevalle n eet
sound
informant2 [a=n] Es. [/a] sound
informant2 [a] Heet ni. [/a] sound
hulpinterviewer [v=136] Jan en heet ni veel geld ni meer. [/v] sound
informant2 [a=n] Hij heet ni veel geld meer. [/a] sound
informant2 [a] Of heet ni meer veel geld. [/a] sound
hulpinterviewer [v=141] Ich geef niks aan ne ander ni. [/v] sound
informant1 [a=n] Ich geef niks aan ne andere. [/a] sound
hulpinterviewer [v=142] Niemand wilt ni werke ni. [/v] sound
informant1 [a=n] Niemand wilt nog iet doen. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Of niemand wilt nog werke. [/a] sound
hulpinterviewer [v=388] Wie heet den auto mit gepak? Niemandni. [/v]

niemand ni
sound
informant2 [a=n] Niemand. [/a] sound
hulpinterviewer [v=389] Boe was het geld aan de boom? Nergensni. [/v]

nergens ni
sound
informant2 [a=n] Nergens. [/a] sound
hulpinterviewer [v=390] Was rond en vierkant tegelijk? Niksni. [/v]

wa s niks ni
sound
informant1 [a=n] Niks. [/a] sound
hulpinterviewer [v=391] Welke koe heet hij gemolke? Geen enkele ni. [/v] sound
hulpinterviewer [v] Geen één ni. [/v] sound
informant2 [a=n] Geen één. [/a] sound
hulpinterviewer [v=475] Louisa heet nu meer koe as vroeger asse vroeger en haa. [/v]

as se
sound
informant1 [a=n] Asdase vroeger haa. [/a]

as da se
sound
hulpinterviewer [v=479] Hier is alles wach kriege en hem. [/v]

wa ch
sound
informant2 [a=n] Hem. [/a] sound
informant1 [a] Hier is alles wach kriege hem. [/a]

wa ch
sound
veldwerker [v=600] Pas op dat je niet valt. [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Pas op daste ni vals. [/a]

da ste
tagging sound
hulpinterviewer [v=494] Ich vin dat Jan beter den dokter kos hemme geroepe. [/v] sound
informant1 [a=n] Ich vin dat Jan beter den dokter geroepe haa. [/a] sound
hulpinterviewer [v=517] Robert heet drie groen appels appelen en Marie heet heeter drie rode. [/v]

heet er
sound
hulpinterviewer [a=n] Heet heet drie rode gewoon de er zettewer ni tussen he. [/a]

zette we r
sound
hulpinterviewer [v=424] Ich hem jem het gegeve. [/v] sound
informant1 [a=n] Ich hem het hem gegeve. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=001] Marie denk dat hij haa wille naar hinnens gaan. [/v] Verkeerde vraag. sound
informant1 [a] Marie dach dat hij haa wille naar hinnens gaan. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v] Marie denk dat hij haa wille naar hinnens. [/v] sound
informant1 [a=n] Haa wille hinnens gaan. [/a] sound
hulpinterviewer [v=002] Ich hem dat gezag gad. [/v] sound
informant2 [a=n] Ich hem dat gezag. [/a] tagging sound
informant1 [a] Ich haa dat gezag gad. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Maar zou je kunne zegge gezegd gehad? [/v] sound
informant2 [a=n] Neen gezegd gehad dat zeggewe niet. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [a] Ich hem dat gezag. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=330] Lopentere koomich hem tege. [/v]

koom ich
tagging sound
informant1 [a=j] Lopentere dat is zo. [/a] sound
hulpinterviewer [v=357] A Frans zeg daar kump morgen iemand langs. Punt. Kan Marie dan vrage wie dat? [/v] sound
informant1 [a=n] Wieme. [/a] sound
informant2 [a] Of wie. [/a] sound
hulpinterviewer [v=408] Op dat feest wirt wirt daar veel gedans. [/v] sound
informant2 [a=n] Wirt veel gedans. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Of je ook kan zegge op dit feest wordt er veel gedanst met er. [/v] sound
informant1 [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer Wordt er wirt daar veel gedans wirt veel gedans? sound
informant2 [a=n] Wirt veel gedan szonder er. [/a] sound
hulpinterviewer [v=409] Nu wirt daar nog alleen maar brood verkoch in de winkel. [/v] sound
informant1 [a=n] Nu wirt maar alleen brood verkoch in de winkel. [/a] sound
hulpinterviewer [a=j] Nu wirt daar maar alleen brood verkoch. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou je die er ook kunne weg late? [/v] sound
informant2 [a=j] Ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Nu wirt alleen maar brood verkoch in de winkel. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [v=414] Gisteren stond daar ne rare man in de warmes. [/v] sound
informant1 [a=j] Gisteren stond daar ne rare man in de warmes. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou je daar die daar kunne weg late? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Stond daar ne rare man in de warmes ja. [/a] Met er. sound
hulpinterviewer [v=482] Die boek leg neer. [/v] sound
informant1 [a] Da boek lig him. [/a] Geen beweging. sound
hulpinterviewer [v=483] Aste aste echt ni kons wachte kom dan maar. [/v]

a ste
Onmiddellijk verbeterd. tagging sound
informant1 [a] Das goed. [/a] sound
hulpinterviewer [v=484] Dat zieg maar. [/v] sound
informant2 [a=n] Zieg maar. sound
hulpinterviewer [v=036] Dat zin Marie en Pierre. Marie en Pierre wijze naar. [/v] sound
informant1 [a] Eén. [/a] tagging sound
informant1 [a] Naar makander. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Zoude makandere ook kunne zegge? [/v]

zou de
sound
informant1 [a=n] Ja dat dat dat is het maar wij zegge ni makander. [/a] sound
hulpinterviewer Zeer uitzonderlijk. sound
informant1 Ja Marie en Pierre wijze naar één zo he. sound
hulpinterviewer [a] Wijze naar makandere nee noots. [/a] sound
hulpinterviewer [v=037] Dat is Toon. Toon wast. [/v] sound
informant1 [a] Zen eige. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Das ni juist das Antwerps. [/a]

da s
sound
informant1 [a] Toon was zich. [/a] tagging sound
informant2 [a] Toon was hem. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Toon was hem. [/a] sound
informant2 [a] Zich wasse zeggewe ni. [/a]

zegge we
sound
hulpinterviewer [v=039] Dat is Fons. Fons zag een slang neven. [/v] sound
informant1 [a] Fons zag een slang neven hem op de bank. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Dus nooit zich. [/a] sound
veldwerker [n] [v=018] Zou je ook kunne zegge ze weet niet dat Marie is gestorve? [/v] sound
informant2 [a=n] Gestorve is. [/a] tagging sound
veldwerker [v] En zou je kunne zegge ze weet niet dat Marie gisteren gestorve heeft. [/v] sound
informant2 [a=n] Nee onmogelijk nooit. [/a] sound
veldwerker [v=046] En eh zou je ook kunne zegge Ward heeft gehoord datter foto's van hem of van hemzelf in de etalage staan? [/v]

dat ter
sound
informant2 [a=j] Van hem ja. [/a] tagging sound
veldwerker [v=044] Kan de volgende zin voor kome deze schoenen lope niet gemakkelijk? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Zitte mich ni goed he. [/a] tagging sound
informant1 [a] Die schoen die schoen ja zin ni gemakkelijk. [/a] tagging sound
veldwerker [v=026] Zou je ook kunne zegge Jan had het hele brood wel op ete gewild? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee wel wille op ete. [/a] tagging sound
veldwerker [v=048] En zou je kunne zegge de sneeuw smelt zich in de zon? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee smelt in de zon. [/a] tagging sound
veldwerker [v=188] Heb je genoeg mensen voor het hooi van het land te hale zou je daar iets anders kunne zegge in plaats van voor dus xxx. [/v] sound
informant2 [a] Om het hooi van het land te hale om om. [/a] tagging sound
informant1 [a] Hebgeer genoeg lui voor het hooi in te doen? [/a]

heb geer
tagging sound
hulpinterviewer [a] Voor ich zou zegge voor. [/a] sound
informant1 Voor ja. sound
hulpinterviewer [a] Ni om. [/a] sound
informant2 [a] Oh ja tis tis tis geen tis dialect he tis juist. [/a]

t is
sound
veldwerker [v=190] Eh en dan deze ton is zwaar voor te drage zou je daar iets anders kunne zegge bijvoorbeeld sound
veldwerker is zwaar te drage? [/v] sound
informant1 [a] Die ton is zwaar voor te drage. [/a] tagging sound
veldwerker [v=192] En dan we hope allemaal voor op tijd thuis te zijn zou je daar iets anders kunne zegge dus sound
veldwerker we hope allemaal op tijd thuis te zijn of we hope allemaal van op tijd thuis te zijn? [/v] sound
informant2 [a] Van op. [/a] sound
informant1 [a] Van op tijd denkich. [/a]

denk ich
sound
informant1 [a] Of om op tijd thuis te zijn om op tijd. [/a] sound
hulpinterviewer Ja maar pas op he int Spouwers he.

in t
sound
informant1 [a] We hope allemaal voor op tijd thuis te zin. [/a] tagging sound
informant2 [a] Dan ist voor. [/a]

is t
sound
veldwerker [v=249] De jongen van wie de ma zou je daar nog iets anders kunne zegge? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Zeker gene genitief. [/a] sound
informant1 [a] De jong van wie de ma gisteren getrouwd is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer [a] Van wie. [/a] sound
veldwerker [v] Zou je ook kunne zegge waar van? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Waar van dat woord kennewij niet. [/a]

kenne wij
sound
informant1 [a] Boe de ma gisteren. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Boe de ma gisteren van getrouwd is. [/a] tagging sound
hulpinterviewer Wat haddewe eerst gezegd?

hadde we
sound
veldwerker Van wie. sound
hulpinterviewer [a] Boe de ma dat zeggewe meer boe. [/a]

zegge we
sound
veldwerker [v] De jongen wie zijn moeder? [/v] sound
informant1 [a] De jongen die zen moeder. [/a] sound
veldwerker [v] De jongen die zijn moeder gisteren hertrouwd is stond achter mij? [/v] sound
informant1 [a] De jongen boe zen moeder boe zen moeder dan ook weer sound
informant1 gisteren van getrouwd is stond achter mich. [/a] sound
veldwerker [v=250] De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Zou je daar kunne zegge de bank waar op ze zate was pas geverfd? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] De bank waar ze op zate was was juist xxx. [/a] sound
veldwerker [v] De bank daar ze op zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee nooit. [/a] sound
informant2 [a] Boe ze op zate. [/a] sound
veldwerker [v] En de bank dat ze op zate? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nooit. [/a] sound
veldwerker [v=267] En zou je kunne zegge hij heeft zich de handen gewasse? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee hij heeft zijn handen gewasse. [/a] sound
veldwerker [v=339] En zou je kunne zegge niemand mag het zien dus ik vind dat jij het ook niet zien mag? [/v] sound
informant2 [a=n] Niet mag zien. [/a] sound
veldwerker [v=257] Zou je ook kunne zegge dat is iets die heel mooi is? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee. [/a] sound
informant2 [a] Dat heel mooi is. [/a] tagging sound
veldwerker [v=393] Niet vertelle dat je een cadeau voor hem hebt gekocht zou je daar ook kunne zegge niet vertelle dat je een cadeau voor hem gekocht hebt? [/v] tagging sound
informant2 [a=j] Ba ja ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Thangt er al van af hoe je u woorden vindt voor hem gekoch hebs voor hem hebs gekoch. [/a]

t hangt
sound
veldwerker [v=492] Zou je ook kunne zegge hij is vorige week van de dokter geopereerd? [/v] sound
informant1 [a] Door den dokter door. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Door den dokter. [/a] sound
veldwerker [v] En zou u ook kunne zegge hij is vorige week door den dokter gopereerd worde? [/v] sound
informant2 [a=n] Ni worde. [/a] sound
veldwerker [v=050] En ze heeft zich niet geamuseerd op het bal zou je ook kunne zegge ze heeft heur ni gamuseerd? Ze heeft heur alé haar? [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja ja. [/a] sound
informant1 [a] Ze het her. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Zet er ni gamuseerd. [/a]

z et
sound
hulpinterviewer [a] Dus eerder haar dan zich her. [/a] sound
veldwerker [v=293] Ze herinnere zich nog iets zou je ook kunne zegge ze rappelere hun nog iets? [/v] sound
informant1 [a] Ze rappeleerde zich nog iet ja. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Ze rappeleerde hen nog iet. [/a] tagging sound
veldwerker [v] Dus eerder hen? [/v] sound
hulpinterviewer [a] Dan zich. [/a] sound
veldwerker [v] Of gaat het allebei? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee zich gebruikewe niet. [/a]

gebruike we
sound
hulpinterviewer [a] Zij zoude eerder hun zegge en ik zou geneigd zijn ik weet niet of dat is omdat ik iets jonger ben sound
hulpinterviewer of onder invloed van het Nederlands ik weet het niet zich. [/a] sound
hulpinterviewer [a] Dus het echte dialect is zeker hun. [/a] sound
veldwerker [v=087] En zou je ook kunne zegge Eddy moet kunne erg vroeg op staan? [/v] sound
hulpinterviewer [a=n] Nee wij late ze gemakkelijk samen kunne op staan van achter. [/a] sound
veldwerker [v=399] Rosa probeerde voor niemand pijn te doen zou je daar iets kunne zegge in plaats van voor bijvoorbeeld Rosa probeerde niemand pijn xxx. [/v] tagging sound
hulpinterviewer [a=j] Ja ja. [/a] sound
veldwerker [v] En Rosa probeerde van niemand pijn te doen? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee. [/a] sound
veldwerker [v=400] Zou je ook kunne zegge het belooft weer van een mooie dag te worde? [/v] sound
informant2 [a=n] Nee een mooie dag te worde van weg. [/a] sound
commentaarGeen SAND-vragen.  sound
algemene gegevens Grote Spouwen. sound

data telefonische enquête

zinsnr.testzininstructieantwoorden
249 De jongen wiens moeder gisteren hertrouwd is, stond achter mij Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'wie (dat) zijn moeder', 'die (dat) zijn ...', 'diens (dat) ...', 'waarvan (dat)'. Als slechts een variant aan de orde is gekomen tijdens interview, moet deze vraag nogmaals gesteld worden. opmerking: zie veldwerk
250 De bank waar ze op zaten was pas geverfd. Bij hulpinterviewer nagaan of er nog meer mogelijkheden zijn: 'waar dat ze op', 'waarop dat ze', 'daar (dat) ze op', 'daarop (dat)', 'dat ze op'. Mogelijke varianten vertaald laten inspreken als 'komt voor'-vraag. opmerking: zie veldwerk
267 Hij heeft zijn handen gewassen als zonder reflexief vertaald, vragen of de variant met 'zich' ook kan voorkomen. Varianten opnemen als 'komt voor'-vragen. Als 'zich' voorkomt dan 'zijn handen' en 'de handen' afvragen. komt voor : n
373 Dat is de man die ik denk dat ze geroepen hebben komt voor : n
opmerking: wel: de man wie ik denk dat
388 Wie heeft de auto meegenomen? ; - Niemand niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
389 Waar groeit het geld aan de bomen? ; - Nergens niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
390 Wat is rond en vierkant tegelijk? ; - Niets niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
391 Welke koeien heeft hij gemolken?; - Geen enkele niet. Overal waar vraag tijdens interview niet is gesteld. (Nederland en aantal meetpunten Vlaanderen) opmerking: zie veldwerk
395 Geloof je niet dat hij gevallen heeft? Opvragen waar de vraag tijdens veldwerk niet is gesteld. opmerking: zie veldwerk
600 Pas op dat je niet en valt. Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
601 Maar en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
602 Waarom en kom je niet? In het gebied waar 'en' minstens een keer is gevonden (600 eerst testen).
605 Voor je iets weg en gooit, moet je me even bellen. In alle plaatsen waar negatiepartikel minstens een keer voorkomt.
606 Dat kan daar nie in nie Ook vragen of 'en' weggelaten kan worden. komt voor : n
610 We konden nergens niet zitten in die volle zaal Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
611 We zullen nooit niet winnen van de sterkste man. Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
612 Ik heb niks niet gezien want ik sliep Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
613 Ik heb geen enkel boek niet gekocht want m'n geld was op Als voorkomt, vragen of 'en' (negatiepartikel) in deze constructie kan voorkomen. komt voor : n
614 Jan rookt niet meer (VERTAAL) Vertaling bij VORM vorm: Jan rook ni me
729 Zelfs hij kan dat niet oplossen. (VERTAAL) Vorm pronomen invullen bij VORM.; Extra in Oost- en West-Vlaanderen: kunnen ook dubbelvormen als 'jij', 'jem', 'nem? Indien ja: vorm invullen bij ANTWOORD 2. vorm: hij
730 Hoe laat is dat eigenlijk? komt voor : j
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wer
731 Mogen we (dof) wel weten dat wij (vol) ook gevraagd zijn? (VERTAAL) Vorm dof pronomen invullen bij VORM; Vorm vol pronomen invullen bij ANTWOORD 2. (kan een 'lieden'-compositum, zoals 'wullie'...?) vorm: wij
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weets dich
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weetst
732 Weet je iets over het weer morgen? (VERTAAL) Flectie of -s(t)(e) mogelijk? Invullen JA/ NEE (zo nee naar vraag xxx); Indien ja: welke vormen: weets, weetst, weetste, weetstu, andere (invullen bij ANTWOORD 2). komt voor : j
vorm: weetste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: de weets
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: dastdich
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: daste
733 Je weet wel dat je slim genoeg bent. (VERTAAL) Indien ja: kan i.p.v. 'bent': bist, biste, andere (invullen bij ANTWOORD 2) ; kan i.p.v. 'dat je': das, dast, daste, dastu, andere (invullen bij ANTWOORD 2); kan i.p.v. 'je weet' (rechte volg): weets (PRO-drop), weetst (PRO-drop), weetste (PRO-drop), de weetst(e) (met dof pronomen), andere (invullen bij OPMERKINGEN). komt voor : j
vorm: bis
734 Hun/ Hullie hebben daar niks mee te maken. komt voor : n
737 Marie en Piet kussen elkaar. vorm elkaar invullen bij VORM. ; In Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en vak Q: als geen '??n' in antwoord, vragen of '??n' ook mogelijk is. vorm: d ??n d ander
738 Hij riep alle familieleden bij zich. Vorm zich invullen bij VORM. ; In pronomenloze gebied vragen of 'zich' ook weggelaten kan worden (D003p, I118p, I142p, I148p, I158p, I175p, I178p, I257p, I260p, I264p, K189b, K190p, K192p, K209p, K211, K221p,K229p, K258p, K274a, K276p, K291p, K309, K320p, K330, K339p, K353, L199p, L255p, L414, L416, O152p, O177, O228p, P018, P033, P102, P133, P145, P176) komt voor : n
vorm: em
739 Er zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
740 Het zat een inbreker in deze kast. komt voor : n
741 Daar zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
742 Gisteren zat een inbreker in deze kast. komt voor : j
743 Gisteren zat er een inbreker in deze kast. komt voor : n
744 Gisteren zat het een inbreker in deze kast. komt voor : n
745 Gisteren zat daar een inbreker in deze kast. komt voor : j
opmerking: enkel aanwijzend
746 't Is net of een hond in deze kast zit. komt voor : j
747 't Is net of er een hond in deze kast zit. komt voor : n
748 't Is net of het een hond in deze kast zit. komt voor : n
749 't Is net of daar een hond in deze kast zit. komt voor : j
opmerking: enkel aanwijzend
750 Als u vindt dat u gezond leeft, leeft u dan vooral zo verder (VERTAAL) Alleen in dialecten die U of een andere beleefdheidsvorm hebben (dus in elk geval overal in Nederland). ; Noteer vormen 'als', 'dat', 'leeft 2x' in VORM opmerking: geen beleefdheidsvorm, volgens informant in naburige dorpen wel 'ge' als beleefdheidsvorm maar niet in Grote Spouwen.
753 Als iedere dag de dokter voor mij moet worden gebeld, kan ik beter in het ziekenhuis blijven. (VERTAAL) In gebied waar 'attie' voorkomt. Noteer vertaling van 'als iedere' (invullen bij VORM) komt voor : n
754 Als 'n enkele keer de dokter gebeld moet worden is dat niet zo erg. (VERTAAL) In gebied waarin 3 subject ev 'en' is. Noteer vertaling 'als een' (invullen bij VORM) komt voor : n
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ch gon
762 Als ik ga, ga ik (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ich
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: te gees
763 Als je gaat, ga je. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gees te
764 Als u gaat, gaat u. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Alleen opvragen in dialecten die u of een andere beleefdheidsvorm hebben.
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ter geet
765 Als hij gaat, gaat hij (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geeter
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze geet
766 Als ze gaat, gaat ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet ze
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: t geet
767 Als het gaat, gaat het. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: geet het
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wer gon
768 Als we gaan, gaan we. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon wer
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ger got
769 Als jullie gaan, gaan jullie (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: got ger
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gon
770 Als ze gaan, gaan ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gon ze
771 Ga onmiddellijk weg! (VERTAAL) Vorm van gaan invullen bij VORM vorm: gangt
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ich gong
772 Toen ik ging, ging jij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongs dich
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: waistich gongs
773 Toen jij ging, ging ik niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ich
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: waiste gongs
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ging ter
774 Toen u ging, ging hij ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ter
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: hij gong
775 Toen hij ging, ging u ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gongs dich
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: zij gong
776 Toen zij ging, ging het niet (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong et
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: het gong
777 Toen het ging, ging ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gong ze
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: wij gonge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: ver ginge
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: gongk gij
778 Toen wij gingen, gingen jullie ook. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM; Kan er na 'toen' een voegwoord verschijnen - dat, a, toen-t, als, of?; (invullen bij ANTWOORD 2) vorm: enkel 'wai' mogelijk, eventueel 'als'
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: wait gij gonkt
779 Toen jullie gingen, gingen wij niet. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonge wij
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: ze gonge
780 Toen ze gingen, gingen ze. (VERTAAL) Vormen van gaan invullen bij VORM vorm: gonge ze
781 Vertel mij eens wie er aan de deur was? Doel vraag: a=j betekent hier dat de zin zonder voegwoord voorkomt. komt voor : j
782 Dat is de man wie ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
783 Dat is de man dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
784 Dat is de man die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
785 Dat is de man wie het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : j
786 Dat is de man dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
787 Dat is de man die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
788 Dat is de man die ik denk dat het verhaal verteld heeft. komt voor : n
opmerking: enkel wie ... wie ... mogelijk
789 Dat is de man die ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: enkel wie ... wie ... mogelijk
790 Dat is de man dat ik denk dat het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: enkel wie ... wie ... mogelijk
791 Dat is de man dat ik denk die het verhaal verteld heeft. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: enkel wie ... wie ... mogelijk
792 Dat is de man die ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: enkel wie... dat... mogelijk
793 Dat is de man dat ik denk dat ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: enkel wie... dat... mogelijk
794 Dat is de man dat ik denk die ze geroepen hebben. In gebied met verplichte voegwoorden de zinnen aanbieden met voegwoorden. komt voor : n
opmerking: enkel wie... dat... mogelijk
798 Iedere vader hoopt z'n kinderen zijn eerlijk. komt voor : n
799 Iedere moeder meent haar kinderen moet ze beschermen. komt voor : n
803 Ze schijnt niks mogen eten. Afvragen indien de zin voorkomt in Nuth komt voor : n
804 Ik vind dat iedereen de foto zien moet kunnen. komt voor : n
817 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten te werken. komt voor : n
818 Jan vindt het prettig om de hele dag zitten te werken. komt voor : j
819 Jan vindt het prettig om de hele dag te zitten werken. komt voor : n
opmerking: wel lichte twijfel
820 Hij zal wel weer staan te zeuren. komt voor : j
821 Hij zal wel weer staan zeuren. komt voor : j
822 Ik heb vandaag nog niet gerookt gehad. komt voor : j
opmerking: optioneel
823 Ben je met die fiets gevallen geweest? komt voor : n
824 Het huis is verkocht geworden. komt voor : j
825 Het huis is verkocht geweest. komt voor : j
826 Ik heb hem gisteren tegengekomen. komt voor : n
827 Jan liet zich meedrijven op de golven Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
828 Toon bekeek zich eens goed in de spiegel Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zich
829 Eduard kent zich goed Vorm zich invullen bij VORM komt voor : j
vorm: zichzelf
831 Jan trok de deken naar zich toe Ook andere mogelijkheden dan 'zich'?; Vorm zich invullen bij VORM komt voor : n
vorm: em
opmerking: hier enkel zich wanneer invloed van Nederlands